Bài giảng

Chủ đề 11: Đền Tạm

[11-2] ( Ê-sai 52:13-53:9 ) Chúa Chúng Ta Đấng Chịu Thống Khổ Vì Chúng Ta

( Ê-sai 52:13-53:9 )
“Nầy, tôi tớ ta sẽ làm cách khôn ngoan; sẽ được tôn lên, dấy lên, và rất cao trọng. Như nhiều kẻ thấy ngươi mà lấy làm lạ (mặt mày người xài xể lắm hơn kẻ nào khác, hình dung xài xể hơn con trai loài người), thì cũng vậy người sẽ vảy rửa nhiều dân, và các vua ngậm miệng lại vì người; vì họ sẽ thấy điều chưa ai nói cho mình, và sẽ hiểu biết điều mình chưa hề nghe. 
Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Bởi sự ức hiếp và xử đoán, nên người đã bị cất lấy; trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng.”
 
 
Phúc Âm Đang Được Truyền Ra Khắp Thế Gian
 
Thực vậy, đây là thời kỳ đang hướng đến ngày tận thế. Từ hoạt động chính trị cho đến kinh tế, tất cả thì đang tiến đến sự kết thúc. Điển hình như cơn gió của chiến tranh thì đang hiện ra to lớn, những siêu cường quốc thì vẫn cố gắng dang rộng uy thế của họ ra bao trùm toàn cả thế giới. Ơũ gần nhà căn nhà riêng của tôi, miền bắc nước Đại Hàn mới đây đã công bố rằng nó đã đang khai thác vũ khí hạt nhân, gây nên một sự nổi dậy rất lớn khắp cả nhân dân toàn quốc. Trong thời kỳ khủng hoảng toàn cầu như thế, tôi chỉ có thể hy vọng rằng tất cả những ai đã dính líu trong những cuộc tranh luận nay sẽ có thể quyết định cho những vấn đề của họ cách khôn ngoan, không dại dột, và dẫn đến sự quan hệ với mỗi người khác, vì như vậy tất cả có thể cùng nhau thịnh vượng. 
Chúng ta phải cầu nguyện mỗi ngày, vì như thế Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta nhiều thời gian hơn để tiếp tục truyền bá phúc âm ra nhiều và rộng hơn nữa. Không phải vì tôi sợ chết nhưng vì vẫn có những nước nơi mà Phúc âm vẫn chưa được rao giảng, và hiện nay cũng có những nước mà Phúc âm thật sẽ trổ hoa. Sự mong ước của tôi là được tiếp tục rao truyền phúc âm nguyên thủy ngày càng nhiều hơn, khi nó đang nẩy mầm và trổ hoa, thì phúc âm vẫn cần được giảng ra nhiều và rộng hơn nữa.
Tất nhiên, Đức Chúa Trời làm mọi sự hiệp lại làm có ích, nhưng điều mà tôi lo lắng đó là bản chất con người có thể trở nên quá ngu xuẩn. Sự thật thì có người đe dọa mạng sống của những người khác ngay khi họ không có ý niệm khi nào và bao giờ chính bản thân họ sẽ đối diện với sự chết; ngay cả một vài người trong số họ thật hăng hái cho đến tận cùng để tàn sát mọi người.
Tôi tin rằng Đức Chúa Trời chắc chắn điều khiển lòng của tất cả những lãnh đạo trên thế giới. Và tôi cũng tin rằng Ngài sẽ cho chúng ta sự bình an.
Trong thời đại hiện nay, dân tộc Do thái thì vẫn đang chờ đợi Chúa Cứu Thế. Họ phải thấy rõ rằng Chúa Cứu thế của họ thì không ai khác hơn là Chúa Jêsus. Họ phải thừa nhận Jêsus là Chúa Cứu Thế là Đấng mà họ đã đang chờ đợi, và tin Ngài với cương vị như thế. Trong tương lai không xa, Phúc âm, theo ý muốn Chúa chúng ta, sẽ sớm truyền vào dân Do thái, cũng như những đất nước khác nơi mà cánh cửa Phúc âm vẫn chưa được mở. Trên thực tế, Phúc âm đang trong thời gian truyền bá đến tận cùng thế giới, Phúc âm đang được trổ hoa trong thời đại nầy ở thời điểm cuối cùng.
Tôi có nghe nói rằng một trường Thần học tại Bangladesh đã đưa ra một yêu cầu cho sinh viên của trường là đọc quyển sách bản dịch tiếng Anh của chúng tôi để được lấy bằng cấp của họ. Đến với Phúc âm của Nước và Thánh Linh lần đầu tiên, bây giờ tất cả những sinh viên tại trường Thần học nầy sẽ nhận lấy sự tha thứ tội lỗi họ, trước cả sự ngạc nhiên của họ. 
Như vậy, trước hết tôi hy vọng rằng tất cả những nhà thần học trên thế giới sẽ nhận sự tha tội bởi hiểu biết và tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Và trong vòng chúng ta, những ai đã nhận được sự tha tội rồi thì họ phải cầu nguyện không ngừng cho điều này xảy ra. Không những chúng ta chỉ cầu nguyện, nhưng chúng ta cũng phải sống đời sống đức tin. 
 
 
Chúa Cứu Thế Đã Đến Thế Gian Khoảng 700 Năm Sau Lời Tiên Tri Của Tiên Tri Ê-Sai
 
Ê-sai là một tiên tri, ông đã sống về khoảng 700 năm trước khi Đức Chúa Jêsus Christ sanh ra trên thế gian. Ông đã nói trước sự hiện đến của Đức Chúa Jêsus Christ khoảng 700 năm, bởi vì ông đã biết nhiều việc về Đấng Cứu Thế, Ê-sai đã tiên tri tất cả, như Chúa Cứu Thế sẽ đến thế nào và làm thế nào Ngài thực hiện công việc của sự cứu rỗi của Ngài, y như thể ông đã được xem thấy Đấng Cứu Thế với chính con mắt của ông. Từ Ê-sai 52:13 và những đoạn 53 và 54, Ê-sai đã tiếp tục tiên tri một cách tỉ mỉ, làm cách nào Đấng Cứu Thế sẽ cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi. Điều diệu kỳ ấy là ông ta đã tiên tri rất chính xác rằng Đức Chúa Jêsus Christ thực sự sẽ đến thế gian này, nhận lấy tất cả những tội lỗi nhân loại bởi Báp-tem của Ngài, đổ huyết của Ngài trên Thập tự giá, và bởi đó Ngài đem sự cứu rỗi đến cho cả nhân loại. Và sau 700 năm đã trôi qua từ khi lời tiên tri của Ê-sai đã được lập nên, Đức Chúa Jêsus Christ thực sự đã đến thế gian này và đã làm ứng nghiệm những công việc của Ngài cách chính xác như đã được nói trước bởi tiên tri Ê-sai.
Tiên tri Ê-sai đã tiên tri rằng Đấng Cứu Thế sẽ đến thế gian này và hành động trong sự khôn ngoan. Như lời tiên tri trong Ê-sai 52:13, “Nầy, tôi tớ ta sẽ làm cách khôn ngoan; sẽ được tôn lên, dấy lên, và rất cao trọng.” Vì chính Đức Chúa Jêsus Christ đã đến thế gian này trong thân xác của một con người và đã thực sự nhận lấy tất cả tội lỗi của thế gian cho chính Ngài bởi Báp-têm của Ngài, Chúa đã có thể phó mạng sống của chính mình Ngài trên Thập tự giá, và bởi đó Ngài đã bị phán xét vì tất cả tội lỗi của cả nhân loại. Đúng như tiên tri Ê-sai đã nói trước, quả thực mọi sự đã được thực hiện cách khôn ngoan. Bởi Đức Chúa Jêsus Christ, tất cả tội lỗi của nhân loại đã thực sự được cất đi, đã được ban cho cách thận trọng, và danh Ngài thực sự đã được trở nên rất cao, được tung hô và ca tụng, tất cả đều phù hợp với những gì đã được tiên tri từ trước. Những việc mà tiên tri Ê-sai đã nói trước về Đấng Christ đã trở nên hiện thực.
Tuy nhiên, dù Chúa của chúng ta đến thế gian này, nhưng dân Do thái đã không công nhận Ngài cách thích đáng. Ngay cả mặc dù Chúa chúng ta đã đến thế gian này và thực sự đã nhận lấy tội lỗi của thế gian trong đó có những tội lỗi của dân Do thái, đã chết trên Thập tự giá, và đã sống lại từ cõi chết, dân Do thái đã không tin Báp-tem của Đấng Cứu Thế, cũng không tin vào dòng huyết của Ngài. Trên thực tế, dân Do thái đã không công nhận rằng Đấng Cứu Thế đã được sanh ra trong đất nước của họ, bởi Báp-têm của Ngài và Thập tự giá đã giải quyết không chỉ tội lỗi của dân Do thái, nhưng cũng cho tội lỗi của toàn thể nhân loại. Họ đã không thực sự thấy rõ rằng Đức Chúa Jêsus Christ thật là Con của Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Thế thật của dân Do thái. Ngay bây giờ dân tộc Do thái phải nhận thức đúng đắn rằng Chúa Jêsus quả thật là Đấng Mê-si-a, là Đấng mà họ đã và đang chờ đợi từ lâu.
 
 
Sự Thương Khó Của Chúa Jêsus Đã Cất Tội Lỗi Của Thế Gian Đi
 
Khi Chúa Jêsus đến thế gian, thực sự Ngài đã chịu đau đớn sỉ nhục không thể nào mô tả được. Như đã được tỏ ra trong Ê-sai 53, Đấng Cứu Thế đã thực sự trở nên một con người của nỗi đau đớn. Bởi gánh lấy quá nhiều tội lỗi của chúng ta, Ngài đã chịu quá nhiều thống khổũ – quá đến nỗi Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta đã chẳng thèm nhìn xem mặt Ngài.
Nhưng trên thực tế đã có một vài người công nhận Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế. Bởi vì Ngài đã chịu nhiều đau đớn bởi những người trong thời đại của Ngài, nhiều người đã thất bại trong việc nhìn nhận và tin Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Mê-si-a. Chúa của chúng ta thực sự đã đến thế gian này trong sự vâng phục ý muốn của Đức Chúa Cha để làm trọn công việc cứu loài người ra khỏi tội lỗi của thế gian, và để làm công việc này, Ngài đã thực sự bị hà hiếp. Thật không đáng cho Ngài để đến thế gian này trong hình thể của một con người là vật thọ tạo của Ngài, người mà chính Ngài đã tạo dựng nên như hình ảnh Ngài, Ngài đã bị khinh thường, bị nhạo báng, bị đánh đập, và bị hiếp đáp, quá đến nỗi mà Kinh Thánh nói với chúng ta rằng chúng ta đã che mặt chẳng thèm nhìn xem Ngài, đối với điều này thì qua sức chịu đựng. Từ bản chất đáng tôn kính như là một Cứu Chúa của thế gian, Ngài đã bị đối đãi và bị hiếp đáp như thể Ngài là kẻ đã mất trí, không thể nào mô tả sự khiêm nhường của Ngài bằng những ngôn từ. Như là chúng ta quay mặt chổ khác khi thấy một vài người hết sức hổ thẹn và bối rối, Đấng Cứu Thế đã bị hiếp đáp trước tạo vật của chính Ngài, quá đến nỗi dân Do thái lúc đó đã che mặt chẳng thèm nhìn xem Ngài. 
Khi Chúa Jêsus đến thế gian, hình dáng Ngài thế nào? Khi Chúa Jêsus đến thế gian này, sự thật Ngài như một cái chồi, một cái rể ra từ đất khô. Nói một cách khác, Kinh thánh không nói nhiều về diện mạo bên ngoài của Ngài. Thật ra, ngay cả khi chúng ta so sánh Chúa của chúng ta với bản thân chúng ta, không có một chút gì là tốt đẹp hay thu hút trong Đấng Cứu Thế. Bề ngoài của Đấng Cứu Thế của chúng ta thực sự không có gì để khoe khoang. 
Khi Đấng Cứu Thế đã đến với thế gian này, quả thật không có cái đẹp nào trong diện mạo của Ngài để chúng ta có thể mong muốn hay thờ kính Ngài. Nhưng bất chấp cái diện mạo này, với tư cách là Đấng Cứu Thế, Ngài thật khôn ngoan, đã nhận sự đặt tay của Giăng để cất lấy tất cả tội lỗi của chúng ta lên thân thể Ngài theo đúng phương pháp dâng của lễ. Ngài đã bị đóng đinh và đổ huyết. Ngài sống lại từ cõi chết, và vì thế đã cứu chúng ta khỏi tất cả tội lỗi. Do bởi Đấng Cứu Thế đã nhận lấy tất cả những tội lỗi của chúng ta trên chính bản thân Ngài bằng cách nhận chịu Báp-tem bởi Giăng cách thực sự, vì vậy Ngài đã có thể chịu đóng đinh và đổ huyết của Ngài ra vì chúng ta. 
Như trong Ê-sai 53:3 chép rằng, “Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì.” Do bởi Chúa Cứu Thế của chúng ta đã phải đến thế gian này và làm sạch tất cả tội lỗi của thế gian bởi nhận lấy sự đặt tay và sự đổ huyết của Ngài, Ngài đã phải thực sự nín chịu như thế bởi người Do thái và quân lính La-mã. 
 
 
Đấng Cứu Thế Bị Hà Hiếp Đã Được Tiên Tri Vào Khoảng 700 Năm Trước.
 
Đấng Cứu Thế ấy sẽ phải thực sự đến thế gian này, chịu Báp-têm bởi Giăng, đổ huyết của Ngài trên Thập tự giá, và sống lại từ cõi chết đã được tiên tri bởi tiên tri Ê-sai vào khoảng 700 năm trước khi Đấng Christ giáng sinh. Như lời tiên tri Ê-sai đã tiên tri về sự đến của Đấng Cứu Thế, Đức Chúa Jêsus Christ đã thực sự đến thế gian này cách chính xác như đã tiên đoán. Đó là, Đức Chúa Jêsus Christ đã được sinh ra bởi một Nữ Đồng Trinh tại một máng cỏ trong một làng nhỏ hèn mọn, nhận lấy những tội lỗi của cả thế gian bởi báp-tem của Ngài đã nhận từ Giăng Báp-tít, đã đi đến Thập tự giá, ở đó Ngài đã đổ huyết ra và chết cho sự cứu rỗi của chúng ta, và sau ba ngày Ngài đã sống lại từ cõi chết.
Như bàn tay đã được đặt trên cái đầu của con sinh tế và huyết của nó đã phải đổ ra vào Ngày Đại Lễ chuộc tội (Lê-vi-ký 16), để tội lỗi một năm của dân sự được chuộc, Chúa Jêsus đã quả thật nhận lấy tất cả tội lỗi của chúng ta bởi Báp-tem của Ngài đã nhận lấy từ Giăng và đổ huyết Ngài ra rồi chết trên Thập tự giá, tất cả đều phù hợp với Lời tiên tri. Sau khi gánh lấy tất cả tội lỗi của thế gian bởi báp-tem của Ngài, sự thật Chúa Jêsus đã đương đầu với ba năm của sự buồn bực trong đời sống cộng đồng của Ngài. Lý do tại sao Chúa Cứu Thế Jêsus đã bị đóng đinh là vì, bởi báp-tem mà Ngài nhận từ Giăng Báp-tít, tất cả tội lỗi của thế gian đã được chuyển sang Ngài, và đây cũng là lý do tại sao Ngài đã bị khinh thường, ngược đãi, và hiếp đáp bởi mọi người.
Trên thực tế, người ta không chỉ phủ nhận Chúa Jêsus là Chúa Cứu Thế, nhưng một vài người Giu-đa và người La-mã cũng đã căm ghét và ngược đãi Chúa Jêsus không thể mô tả được. Ngài đã bị căm ghét và loại bỏ ra bởi con người đến tột cùng.
Chúa Jêsus thực sự đã nhận lãnh tất cả những tội lỗi của nhân loại một lần đủ cả bởi nhận báp-tem của Ngài từ Giăng Báp-tít tại sông Giô-đanh, và sau đó đổ huyết của Ngài trên Thập tự giá. Đấng Cứu Thế đã chịu báp-tem bởi Giăng và đổ huyết Ngài trên Thập tự giá để làm trọn ý muốn của Cha Ngài. Ngài đã bị lột trần lõa lồ trên cây Thập tự và đã bị giáo đâm vào thân. Lúc bấy giờ, những người chung quanh đó đã nhạo báng Chúa Jêsus, với lời chế nhạo Ngài, “nếu người thực sự là Con của Đức Chúa Trời, thì hãy xuống và tự cứu mình đi!”
Khi Chúa Jêsus đã bắt đầu đời sống công khai của Ngài bởi Báp-tem của Ngài, Ngài thực sự đã phải trải qua nhiều sự đau đớn bởi con người đem đến. Mặc dù Đức Chúa Jêsus Christ đã thực sự gánh lấy những tội lỗi của thế gian bằng Báp-tem của Ngài cho mục đích của nhân loại, lúc bấy giờ dân chúng không có khả năng để hiểu thấu đáo điều này, họ đã căm ghét Chúa Jêsus, Đấng đã đến với tư cách là Đấng Cứu Thế của họ, ngược đãi Ngài không thôi, đã mang sự đau đớn năng nề đến với Ngài, đã lên án và lăng mạ Ngài. Nói tóm lại, Đức Chúa Jêsus Christ đã bị căm ghét quá cho đến nỗi Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ngài đã bị đối xử như là một người đáng khinh bỉ trong lúc Ngài ở thế gian này.
Quả thật, bạn không thể hiểu thấu người Pha-ri-si đã ghét Chúa Jêsus ra sao. Những người Pha-ri-si này đã không thể rời bỏ Đấng Cứu Thế một mình, người đã dường như hăm dọa vai trò lãnh đạo của họ và lòng yêu mến của quần chúng. Vì thế họ đã ghét Đấng Cứu Thế, luôn luôn cố gắng tìm những khuyết điểm nơi Ngài, và đã không lưỡng lự lao vào những hình thức tấn công cá nhân khác chống lại Ngài sau mỗi lần âm mưu của họ thất bại. Đấng Cứu Thế đã chịu tất cả những lời lăng mạ và những sự phản đối kịch liệt đã tràn đầy với lòng căm thù và điều ác. Như vậy Ê-sai đã tiên đoán trước đúng như thế nào Đấng Cứu Thế sẽ bị hiếp đáp. Vì thế chúng ta khẳng định, từ nhiều chi tiết tiên đoán của Tiên tri Ê-sai đã hoàn thành hơn 700 năm trước sự đến của Đấng Cứu Thế, thích hợp cái cách đối xử mà Chúa Jêsus đã nhận trong thế gian này.
 
 
Con Người Đã Tin Vào Chúa Cứu Thế Jêsus Christ Là Đấng Đã Đến Bởi Nước Và Huyết Chưa? 
 
Tuy nhiên, không quan tâm đến sự hiếp đáp này, Đức Chúa Jêsus Christ đã thực hiện một cách hoàn toàn và trọn vẹn những công việc của Ngài. Ngay bây giờ dân Do thái và mọi người trên toàn thế gian phải nhận thức rõ và tin nhận rằng Đấng Cứu Thế này chính là Đức Chúa Jêsus Christ. Để làm cho những tội lỗi của dân Do thái và của tất cả những người trên toàn thế giới được cất đi, Đấng Cứu Thế quả thật đã nhận Báp-tem trong hình thức của sự đặt tay, đã bị đóng đinh, và như thế đã chịu đau đớn bởi sự hiếp đáp đến tột cùng – và bởi việc làm như thế, Ngài đã hoàn toàn cứu những người tin vào chức vụ của Ngài ra khỏi tất cả tội lỗi của họ, và Ngài đã chấp nhận đức tin của những người tin như thế là trọn vẹn. Dù sự kiện Đấng Cứu Thế đã đến thế gian này trong hình thể khiêm nhường của Ngài, và Ngài đã được báp-tem, đã chết trên Thập tự giá, và đã sống lại từ cõi chết để làm cho tất cả tội lỗi của mọi người được cất đi, số người tin Ngài chỉ là một số ít. Về phần chúng ta sống, chúng ta phải tin nhận rằng Chúa Jêsus quả thật là vị cứu tinh và Đấng Cứu Thế thật của chúng ta, tin rằng Ngài là Đấng Cứu thế không chỉ cho dân Do thái, những cũng cho toàn thể nhân loại.
Mặc dù Chúa Jêsus đã thật sự nhận lãnh tội lỗi của chúng ta bởi báp-tem và đã nhận những đau đớn của chính chúng ta, những bệnh tật, và những nguyền rủa của chính chúng ta, một vài người có thể nghĩ, “Ngài đã phạm tội gì mà phải đối diện vời quá nhiều khổ hình như thế?” Thật ra, Chúa Jêsus vô tội, Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Vì bởi gánh lấy tội lỗi của chúng ta, Đấng Cứu Thế đã chịu đau đớn thay cho, trong vị trí của chúng ta, tất cả những sự rủa sả, những đau đớn, và những khốn khổ vì tội lỗi của chúng ta. Nhờ tất cả những khốn khổ mà Chúa Jêsus đã chịu trong suốt cả 33 năm cuộc đời của Ngài từ khi đến thế gian này, Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi tất cả những tội lỗi của chúng ta.
Đi ngược lại thời gian, lắng nghe Lời của Đức Chúa Trời đã nói qua Tiên tri Ê-sai, con người đã tin Chúa Cứu Thế Jêsus Christ, Đấng đã đến bởi Nước và Thánh linh chưa? Ai là người đã tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh mà chúng ta đang giảng dạy? Tuy thế, có nhiều người không quan tâm đến Phúc âm của Nước và Thánh linh, cho dù họ tuyên bố rằng họ tin Chúa Jêsus. 
Ở đây, Tiên tri Ê-sai đã tiên tri rằng Con của Đức Chúa Trời sẽ đến thế gian, hành động cách khôn ngoan, nhận lấy tất cả tội lỗi của chúng ta, chịu phán xét vì họ, và vì thế Ngài có thể cứu chúng ta. Nhưng không được bao nhiêu người đã chấp nhận chân lý của Ngài cách hoàn hảo. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng ngay từ bây giờ trở đi, tất cả mọi người của tất cả các quốc gia sẽ nhìn nhận Đức Chúa Jêsus Christ như là Đấng Cứu Thế của họ và tán tụng Ngài lên rất cao. Ngay bây giờ bạn có nhận thức rõ rằng Chúa Cứu Thế Jêsus đã bị khốn khổ bởi tội lỗi của dân Do thái, và bởi tội lỗi của bạn và tôi, và cũng vì tội lỗi của toàn thể nhân loại không? Tiên tri Ê-sai, người đã muốn bạn biết và tin vào điều này, vì thế đã nói tiên tri về chức vụ của Đấng Cứu Thế trong cách này.
 
 
Đấng Cứu Thế Đã Trở Nên Như Một Cái Rể Ra Từ Đất Khô
 
Đây là cách mà Tiên tri Ê-sai đã nói trước về sự đến của Đức Chúa Jêsus Christ rằng khi Ngài đến thế gian này, Ngài sẽ đến trong một hình dạng đáng thương hại. Ê-sai đã mô tả Đấng Mê-si-a, “Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô.” (Ê-sai 53:2). Khi Đức Chúa Jêsus Christ đã đến thế gian này trong thân thể của một con người bình thường, Ngài đã không phải là một người nào đó mà người ta thực sự thấy được bất kỳ điều gì để mơ ước. Ngài không phải là một người có bắp thịt rắn chắc, cao lớn và mạnh mẽ, như Arnold Schwarzegger hay là Sylvester Stallone. Sự thật, có lẽ Ngài quá bình thường đến nỗi nếu chúng ta được nhìn thấy Ngài, chúng ta sẽ thực sự cảm thấy cảm thương cho Ngài, thương hại và thông cảm với Ngài. Tuy nhiên, Lời Ngài thì như là một thanh gươm hai lưỡi sắc bén.
Chúa Cứu Thế Jêsus đã không chỉ là “hơi khó coi” trong diện mạo, nhưng Ngài cũng nghèo về vật chất. Lúc bấy giờ, một gia đình được chu cấp bởi một người thợ mộc thì không thể gọi là sung túc, nên Ngài không có nếp sống trong sự giàu sang. Với công việc cực nhọc của người thợ mộc thì khó có thể đủ trang trải. 
Có phải chăng Đấng Cứu Thế, đã đến thế gian này, có mặt ở một học đường. Và vì thế người Pha-ri-si đã thử để cười nhạo Ngài về điều ấy, nhưng họ đã không thể làm thế được, bởi chưng điều đó chỉ tỏ ra rằng Chúa Cứu Thế Jêsus quả thật là Con của Đức Chúa Trời. Ngay cả Chúa Jêsus đã chưa bao giờ đặt chân đến trường Ga-ma-li-ên, là trường của một người Do thái nổi tiếng thời bấy giờ, ở đó một nhà học giả vĩ đại nhất về Luật pháp, Ga-ma-li-ên, đang dạy Luật pháp. Tại trường này, sinh viên có thể học từ những giáo sư hiểu rõ Luật pháp, đã huấn luyện không chỉ kiến thức của thế gian này, nhưng cũng trong Luật pháp của họ. Nhưng Chúa Jêsus đã không được học trong một trường như thế. Không có bất kỳ một sự ghi chép nào nói rằng Ngài đã học ở trường. Hơn nữa, không có gì về Luật pháp của Cựu Ước mà Đấng Cứu Thế không biết, và nơi đó Cựu Ước đã dạy về Đấng Cứu Thế, ngay cả Ngài đã có sự hiểu biết rộng và đức tin lớn hơn bất kỳ người nào. Không có bất kỳ điều gì Ngài đã nói mà đã không có lô-gic hay ra từ Luật pháp của Đức Chúa Trời.
 
 
Tại Sao Đấng Cứu Thế Đã Phải Bị Hiếp Đáp, Làm Nhục, Và Khinh Thường Đến Thế?
 
Để trở thành một Đấng Mê-si-a thật của dân Do thái, và để cứu họ khỏi tất cả tội lỗi và làm cho họ trở nên dân sự của Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế của chúng ta đã đến thế gian này, và vui lòng mang lấy tất cả những sự đớn đau, lời sĩ nhục, những nhạo báng, và sự khinh bỉ. Sự đau đớn và sự khinh bỉ mà Đấng Mê-si-a đã thật sự trải qua vì lợi ích của dân Do thái là sự hy sinh và khốn khổ cực kỳ. Sự áp bức mà Đấng Mê-si-a đã phải chịu vì lợi ích của chúng ta thì thật là một hy sinh quá lớn đến nỗi chúng ta phải ẩn mặt mình khỏi Ngài. Vì Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế, Đấng đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và sự đoán phạt của chúng ta, Ngài quả thật đã giải thoát chúng ta ra khỏi tội lỗi bởi chính Ngài chịp áp bức và khinh thường trước mọi người mà không cách nào diễn tả cho hết. Thật vậy Chúa Jêsus chịu áp bức trong thế gian này. 
Bởi Đức Chúa Jêsus Christ đã bị hiếp đáp và khinh thường quá mức, trong ngày ấy, người ta không chịu nhìn nhận Ngài. Quả thật, chúng ta không bao giờ được quên rằng mặc dù Chúa Jêsus đã đến như Đấng Mê-si-a của bạn và của tôi, như Đấng Cứu Thế của toàn thể nhân loại, để làm trọn và hoàn thành vai trò và những công việc của Đấng Mê-si-a, Ngài đã nhận chịu hiếp đáp cách cao cả, và bởi bản chất như thế Ngài đã giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và sự hình phạt.
Ngay cả khi Đấng Mê-si-a bị đóng đinh, người ta đã không ngừng nhạo báng Ngài: “Tại sao Ngươi không xuống khỏi đó? Nếu Ngươi thực sự là Con của Đức Chúa Trời, vậy thì hãy xuống khỏi Thập tự giá đi. Làm thế nào Ngươi có thể là Con của Đức Chúa Trời? Nếu Ngươi thật là Con của Đức Chúa Trời, vậy thì hãy xuống và cứu tên trộm cướp treo kế bên Ngươi; nhưng tốt hơn, hãy xuống đây và tự cứu lấy chính mình Ngươi trước đã!” họ tiếp tục với những lời nhạo báng của họ: “Ô, vâng, tại sao Ngươi không biến viên đá này thành bánh? Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy cho chúng ta bằng chứng! Bày tỏ bằng chứng để chúng ta có thể tin. Nếu Ngươi ngay cả không thể làm điều đó, vậy Ngươi là Đấng Cứu Thế loại gì? Thật cảm động làm sao!”
Người ta đã lăng mạ Đấng Cứu Thế, lên án Ngài, và chế nhạo Ngài cách không thôi. Họ đã lột trần Ngài, vả vào mặt Ngài. Nhổ lên Ngài. Đấng Christ đã chịu đau đớn bởi sự chế nhạo, làm nhục, và những lời lăng mạ lớn nhất, giống như thể chưa bao giờ thấy trước kia, hay là chưa bao giờ thấy lần nữa. Ngài cũng đã bị hình phạt bởi bị đóng đinh vào Thập tự giá, một sự trừng phạt dành riêng cho loại hình phạt thấp hèn nhất dành cho những tội phạm lúc bấy giờ. Chúa Cứu Thế của chúng ta đã bị đánh roi bởi quân lính, cả hai bàn tay và chân Ngài đã bị đinh đóng trên cây Thập tự, và tất cả máu trong thân thể Ngài đã đổ tràn ra ngoài. 
Chúa Jêsus thực sự đã nhận lấy tất cả những sự khinh thường, đau đớn và sự hiếp đáp như vậy, như thế Ngài đã làm trọn chức vụ của Ngài trong cương vị Đấng Mê-si-a, vì lợi ích của chính chúng ta. Bởi chịu đóng đinh, Ngài đã nhận lãnh tất cả tội lỗi của chúng ta, tất cả sự nguyền rủa vì chúng ta, những bệnh tật của chúng ta, và tất cả sự trừng phạt của tội lỗi. Trong vị trí của chúng ta, Ngài đã lấy đi tất cả sự khốn khổ của bạn và tôi, và vì lợi ích của chúng ta, Ngài đã phó mạng sống của chính Ngài. Đấng Mê-si-a này ngay bây giờ đã trở nên Vị Cứu Tinh cho hết thảy chúng ta là những người tin rằng Chúa Jêsus quả thật là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Ngài đã trở nên Chúa Cứu Thế của chúng ta cách vui lòng. Ngài đã đến thế gian này theo ý muốn của Cha Ngài, và nhận lãnh những tội lỗi và sự hình phạt tội lỗi của chúng ta trên Thập tự giá vì lợi ích của chúng ta, và đã sống lại từ cõi chết – tất cả là để cứu chúng ta!
Anh chị em thân mến của tôi, Các bạn có nghĩ rằng điều đó dễ dàng cho Chúa Jêsus để trải qua tất cả những đau đớn và sỉ nhục trước tất cả những con người xa lạ không? Nếu chúng ta ở trong vị thế của Ngài, nếu chúng ta thực sự đối diện với tất cả sự khinh khi này, của sự lột trần lõa lồ, đã bị sỉ nhục, tra tấn và đóng đinh, không chỉ trước mắt gia đình hay chồng hay vợ của chúng ta, hay ngay cả những người thương yêu của chúng ta, nhưng trước mặt những kẻ thù nghịch, chúng ta đã sẽ điên cuồng đến chết! Đấng Christ đã bị đóng đinh, để mọi người có thể thấy được tình trạng bị làm nhục của Ngài, không phải trong một góc tối tăm, nhưng trên đỉnh cao, để tất cả có thể chỉ trỏ những ngón tay họ và khạc nhổ vào Ngài.
Sự đau đớn, buồn phiền, và gian khổ lớn hơn đã đến với Đấng Christ trước sự đóng đinh của Ngài. Trước khi đóng đinh Chúa Jêsus trên cây Thập tự, người ta đã phải làm cho Ngài trải qua tất cả những loại hình của sự đau đớn. Ngài đã bị đem đến trước đoàn dân và xử án trong sự hiện diện của họ, đã bị phỉ nhổ, và mặt Ngài đã bị vã bởi một đầy tớ của thầy tế lễ cả. Ngài đã bị phỉ nhổ! Người ta đã vã vào mặt Ngài, đã đánh Ngài bằng roi, và ném đá Ngài! Chúa Cứu Thế Jêsus đã trải qua mọi sự hiếp đáp này không gì khác hơn là vì lợi ích của chính chúng ta!
Kinh Thánh đã cho chúng ta biết rằng Ngài đã bị hiếp đáp như thế vì lợi ích của chúng ta, như có chép rằng, “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương” (Ê-sai 53:5). Đấng Cứu Thế đã trải qua những sự đau đớn như thế để Ngài có thể giải cứu tất cả con người trong đó có dân Do thái ra khỏi tội lỗi và sự hình phạt tội lỗi của họ. Đấng Mê-si-a đã nhận lãnh tội lỗi của thế gian và sự trừng phạt của tội lỗi bởi việc nhận báp-tem của Giăng, và hoàn thành chức vụ của Ngài là Đấng Cứu Thế bởi chịu sựỉ hành hạ thể chất bởi dân tộc Ngài, bởi những quân lính La-mã, và người của những đất nước khác. 
Đức Chúa Trời đã tiên tri rằng Đấng Cứu Thế sẽ cứu ngay những người đã chống đối Ngài ra khỏi tội lỗi họ – quả thật, vì tất cả những tội lỗi từ trước đến giờ đã làm hại toàn thể nhân loại – và điều này đã được tiên báo, Đức Chúa Jêsus Christ quả thật đã đến thế gian này với tư cách là Đấng Cứu Thế, thực sự trải qua tất cả sự hiếp đáp và đã cứu bạn và tôi ra khỏi tội lỗi và sự hình phạt bởi sự đổ huyết quí giá của Ngài ra.
Chúng ta được cứu ra khỏi tội lỗi và sự hình phạt của tội lỗi bởi tin Đấng Cứu Thế, sự thật này đã không thể xảy ra trừ khi có sự trả giá của sinh tế. Vì Đức Chúa Jêsus Christ đã đến với thế gian này và đối diện với tất cả sự hiếp đáp để chúng ta đã có thể ngay bây giờ được trở nên vô tội, và vì Đấng Mê-si-a đã chịu đoán xét cho tất cả những tội lỗi của chúng ta để chúng ta có thể - chỉ bởi sự tin bằng tấm lòng của chúng ta - nhận được món quà của sự cứu rỗi và sự tha thứ tội lỗi, và trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Vì Chúa Cứu Thế của chúng ta làm cho chúng ta có thể được trở nên người hạnh phúc.
Chúng ta phải cảm tạ Đấng Mê-si-a vì đã cho chúng ta hạnh phước và vì ban tặng cho chúng ta những ơn phước của Ngài. Sự cứu rỗi mà Đấng Mê-si-a đã ban cho chúng ta chỉ qua đức tin của chúng ta, cho dù chúng ta không dâng lên cho Ngài bất kỳ của lễ nào của chúng ta, chính Ngài đã ban cho chúng ta món quà vô giá của Ngài trước Đức Chúa Cha. Chúng ta phải tin rằng chính Đức Chúa Trời quả thật đã cứu chúng ta bởi chịu tất cả sự hiếp đáp này, và chúng ta phải cảm tạ Ngài vì điều đó.
 
 
Hãy Nghe, Hởi Dân Y-Sơ-Ra-Ên, Quay Trở Lại và Tin Đức Chúa Jêsus Christ 
 
Dân tộc Do thái phải ăn năn ngay bây giờ và tin Đức Chúa Jêsus Christ như Đấng Cứu Tinh của họ. Cho đến thời điểm này, dân Do thái vẫn không nhìn nhận rằng Đấng Mê-si-a của họ đã đến. Đúng như điều đã được tiên báo bởi Tiên tri Ê-sai rằng Đấng Cứu Thế, Đầy tớ của Đức Chúa Trời, sẽ đến thế gian này, và đúng như Lời của sự tiên báo cho chúng ta rằng Đấng Cứu Thế đã đến thế gian này, cứu tất cả chúng ta bởi nhận lãnh tất cả những tội lỗi của nhân loại qua Báp-tem của Ngài và đã chịu đóng đinh trên Thập tự giá, Đức Chúa Jêsus Christ quả thật đã làm trọn tất cả những công việc cứu rỗi của Ngài. Dân Do thái ngay bây giờ phải quay trở lại, nhận biết và tin vào lẽ thật này. Họ phải thú nhận rằng dân tộc của họ đã đóng đinh Chúa Jêsus. Và họ phải nhận ra cái tôi thật của họ là một đại tội nhân từ ngày họ sinh ra, và bởi tin Đấng Mê-si-a ngay bây giờ thì họ được cứu ra khỏi tất cả tội lỗi của họ và án phạt của tội lỗi. 
Không có một Đấng Mê-si-a nào khác cả. Vì Đức Chúa Jêsus Christ đã đến với tư cách là Đấng Mê-si-a, không có một Đấng Cứu Thế nào khác. Trên thực tế làm cách nào có Đấng Cứu Thế khác? Làm sao có thể có Đấng Cứu Tinh khác? Ngay cả khi dân Do thái trải qua những khó khăn hơn trong tương lai, có phải chăng họ hy vọng rằng một vài loại phim hành động anh hùng của Hollywood, như là Siêu nhân, sẽ hiện ra và trở nên Đấng Cứu Thế của họ? 
Ngay cả hiện nay, dân Do thái phải nhìn nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Mê-si-a của họ. Họ phải tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ quả thật là Đấng Cứu Thế thật của họ. Chúa Mê-si-a của họ đã đến thế gian này trên 2000 năm trước. Đểă những tội lỗi của họ được tha và để làm cho họ trở nên con cái thật của Áp-ra-ham, Ngài đã chịu báp-tem, giống như họ đã chịu cắt bì, và đã chịu đóng đinh, tất cả để họ nhận được cắt bì thuộc linh. Đấng Cứu Thế đã trở thành Đấng Cứu Tinh thật của dân Do thái bởi Ngài đã nhận tội lỗi của họ qua báp-tem của Ngài từ Giăng, vác Thập tự và đổ huyết Ngài ra, đã trở nên kẻ bị hiếp đáp, và rồi sống lại từ cõi chết.
Dân Do thái phải ăn năn để tin Đấng Mê-si-a. Ngay bây giờ họ phải tin vào Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a của họ. Tất cả những cái còn lại đã được ứng nghiệm để cho dân Do thái tin Chúa Jêsus là Đấng Cứu Tinh. Họ phải nhìn nhận rằng Đấng Cứu Thế đã được tiên báo bởi Ê-sai thì đúng thật là Chúa Jêsus. Họ phải nhìn nhận và tin rằng Đấng đã được tiên báo này thì không ai khác hơn là chính Chúa Jêsus. Những lời tiên tri của Cựu Ước tất cả đã được ứng nghiệm qua Đức Chúa Jêsus Christ, không thiếu ngay cả một chữ cái nhỏ nhất hay cũng không thiếu một nét mong manh. Trong đoạn chính này, cũng đã nói rằng nhiều dân tộc sẽ được thanh tẩy.
Ê-sai 52:14-15 nói rõ, “Như nhiều kẻ thấy ngươi mà lấy làm lạ (mặt mày người xài xể lắm hơn kẻ nào khác, hình dung xài xể hơn con trai loài người), thì cũng vậy người sẽ vảy rửa nhiều dân, và các vua ngậm miệng lại vì người; vì họ sẽ thấy điều chưa ai nói cho mình, và sẽ hiểu biết điều mình chưa hề nghe.”
Đến với thế gian này, Đức Chúa Jêsus Christ đã đối diện với đau đớn lớn hơn, nhiều hơn bất kỳ phạm nhân nào của thế giới đã kết án tử hình. Ngài đã hy sinh chính Ngài bằng cách nhận lấy đau đớn và sự hiếp đáp nhiều hơn bất kỳ những tội phạm nào trên thế giới, tất cả là để làm cho toàn thể nhân loại thành dân tộc của Ngài. Ngài đã cứu dân tộc Ngài là những người đã nhận lấy sự tha thứ tội lỗi bởi tin Ngài. Đây là cách Ngài đã cứu họ. 
Người ta sẽ nghe những tin tức tuyệt diệu của sự cứu rỗi, điều mà họ chưa bao giờ được nghe và thấy trước kia. Tất cả những ai ngay cả vẫn chưa được nghe Đấng Mê-si-a chính là Đức Chúa Jêsus Christ thì quả thật cuối cùng họ cũng sẽ nghe và tin điều này.
 
 
Chúa Jêsus Là Đấng Cứu Thế, Là Đấng Đã Một Lần Đến và Sẽ Trở Lại Lần Nữa
 
Hôm nay, chúng ta đang tiến gần đến sự cuối cùng. Nó sẽ là một thời đại của sự chết và những nỗi đau khổ. Những ai tin vào Đấng Mê-si-a, cho dù thế nào, thực sự cũng không có sự sợ hãi về sự chết. Mặt khác, họ đang chờ đợi hạnh phước của Thiên đàng và sự sống lại của họ đó sẽ là những gì đi theo sau sự chết của họ. Như thế sự tối tăm đang bao phủ dần trong thế gian thì không có nghĩa rằng chúng ta, người công bình, cũng ở trong tối tăm. Khi Phúc âm này được rao truyền ra cho tất cả mọi dân tộc thì chắn chắn, Đấng Mê-si-a sẽ thực sự trở lại.
Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa Cứu Thế của chúng ta, đã đến thế gian này như là Con Chiên của Đức Chúa Trời, như là của tế lễ, và Ngài đã được Báp-tem bởi Giăng, và bỏ mình trên cây Thập tự. Như một con chiên trước khi nó bị hớt lông. Đức Chúa Jêsus Christ nhận lãnh những tội lỗi của chúng ta cách im lặng, đã đối diện với sự đau đớn lớn bởi gánh lấy sự phán xét tội lỗi của chính chúng ta trên cây Thập tự, đã sống lại từ cõi chết vào ngày thứ 3, và như thế đã trở nên Đấng Cứu Thế hoàn hảo cho tất cả những ai tin nhận.
Chỉ có một vài người đã biết rằng Đấng Mê-si-a là Chúa Jêsus lúc bấy giờ. Đã có một vài người đã biết rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã trở nên Đấng Cứu Thế của chúng ta bởi đã được sinh ra cách yên lặng trên thế giới này khoảng 2000 năm về trước, bày tỏ phúc âm của Nước Trời trong ba năm sau khi Ngài chịu Báp-tem, chịu chết trên Thập tự giá, và sống lại từ cõi chết. Một vài người, là người đã trông đợi và đã tin Đức Chúa Trời, chứng nhận rằng Chúa của chúng ta là Đấng Cứu Thế thật, Đấng đã hoàn thành tất cả những công việc của Ngài cách yên lặng.
Những đầy tớ của Đức Chúa Trời đã rao truyền tin tốt lành khắp cả thế giới rằng Đấng Mê-si-a đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của chúng ta bởi đến thế gian này và đã chịu thống khổ. Thực sự, chính Đức Chúa Trời đang rao truyền Phúc âm của Nước và Thánh linh bởi cho phép in ấn bởi kỷ thuật tiến bộ, bởi sự chuyển dịch của lịch sử thế giới, và bởi tạo nên những quốc gia để rao giảng phúc âm này mạnh mẽ và phong phú.
“Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế. Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế. Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế! Nếu bạn tin Chúa Jêsus là Chúa Cứu Thế của bạn, bạn sẽ được cứu. Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus là Đấng Tạo Hóa là Đấng đã tạo nên toàn thể vạn vật. Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu Tinh của chúng ta.” Những đầy tớ của Đức Chúa Trời đã tiếp tục rao giảng rằng Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế, và cũng rao giảng về báp-tem, sự chết trên Thập tự giá, và sự sống lại của Ngài.
Một vài thanh niên Do thái đã nhìn nhận rằng 2000 năm về trước, một người đàn ông trẻ gọi là Jêsus đã đến thế gian này, và khi ấy Ngài tròn 30 tuổi, Ngài đã nhận lấy những tội lỗi của loài người bởi chịu báp-tem từ Giăng. Lúc đó, chỉ có những môn đồ của chính Ngài đã biết rằng Ngài là Đấng Cứu Thế, và sự nhận biết này được chia xẻ chỉ với một nhúm người là những ai đã thực sự kính sợ Đức Chúa Trời – những người còn lại đã không chú ý đến chân lý này. Lúc ấy tất cảù chỉ có khoảng 500 thánh đồ (1 Cô-rinh-tô 15:6) trong dân tộc Do thái là những người biết rằng Đấng Cứu Thế đã gánh lấy tội lỗi của thế gian và mang nó đến Thập tự giá, Ngài đã chết trên đó, và rồi Ngài đã sống lại từ cõi chết. Những người khác thì đã không có ý tưởng này.
Vào ngày thứ 50 kể từ ngày thương khó và sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ, Đức Thánh Linh đã thật sự giáng trên các môn đồ của Ngài. Khi các môn đồ của Đấng Christ đã đang cầu nguyện tại phòng cao, Đức Thánh Linh quả thật đã giáng xuống trên họ, cho họ nói tiếng lạ và làm chứng rằng Đấng Mê-si-a là Đức Chúa Jêsus Christ. Sau đó, các môn đồ Ngài, không còn sợ sự chết, đã làm chứng cách dạn dĩ, “Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a, là Đấng Cứu Thế, là Đấng Cứu Tinh của chúng ta. Chúa Jêsus, Đấng đã sống lại là Chúa Cứu Thế của chúng ta.” Vì thế, lúc bấy giờ có nhiều người đã đến để tin nhận Chúa.
Qua Chúa Cứu Thế Jêsus, Đức Chúa Trời quả thật đã cứu bạn và tôi ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta và án phạt của tội lỗi. Ngài đã chịu thống khổ quá lớn để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và hình phạt của chúng ta, chúng ta tuyệt đối phải tin vào Ngài; những ai chưa tin thì tất cả phải ăn năn, quay trở lại và tin; và rồi tất cả chúng ta phải truyền bá chân lý này ra bởi đức tin.
Trên thực tế, dân tộc Do thái bây giờ đối diện với sự sợ hãi dưới một tình thế căng thẳng tột cùng. Vì thế, họ phải nghe Lời này trong nơi Đền Tạm mà Đức Chúa Trời đã thực sự nói với họ. Bây giờ chúng ta cũng đang đi vào thời điểm cuối cùng. Phúc âm của Nước và Thánh linh đã rỏ ràng trong phương cách dâng con sinh tế của Đền Tạm sẽ thực sự chắc chắn làm nên con đường đó cho dân Do thái. Họ cũng sẽ đến để tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ quả thật là Đấng Cứu Thế mà Đức Chúa Trời đã phán với họ.
Đức Chúa Trời đã dạy với dân Do thái phương cách dâng sinh tế, và họ đã tin điều đó. Trên thực tế, họ vẫn khao khát để dâng của lễ cho Đức Chúa Trời dựa theo phương cách dâng con sinh tế của Đền Tạm. Trong vòng dân I-sơ-ra-ên, vẫn có một vài người theo trào lưu chính thống giáo, họ sống trong đồng vắng. Ngay cả bây giờ, những người sống trong đồng vắng này vẫn dâng của lễ theo cách này. Nói một cách khác, họ đang dâng loại của lễ như đã từng dâng trong Đền Tạm trước kia. Có lẽ họ là dòng dõi của A-rôn. Để giữ truyền thống của gia tộc họ, họ đang sống trong đồng vắng thay vì trong những thành phố. Mặc dù họ là dân I-sơ-ra-ên, họ sống như là một một bộ tộc biệt lập, cách ly với người thường. Đối với những người này, trên thực tế chúng ta cũng phải rao giảng Lời của Đền Tạm cho họ, rằng Đấng Mê-si-a đã đến với chúng ta rồi và đã cứu chuộc chúng ta theo đức tin của chúng ta.
Chúng ta phải cảm tạ Chúa Jêsus vì Ngài đã đến với thế gian này, đã bị thống khổ, và chịu hình phạt thay trong vị trí của chúng ta, là Đấng Cứu Tinh, tất cả điều đó là để cứu chuộc bạn và tôi ra khỏi tội lỗi của chúng ta và sự đoán xét của tội lỗi. 
 
 
“Vì Ái Tình Mạnh Như Sự Chết, Lòng Ghen Hung Dữ Như Âm Phủ”
 
Trên thực tế, chúng ta đã được cứu ra khỏi tất cả những tội lỗi chúng ta và sự phán xét của tội lỗi, điều đó không đạt được bởi một sự may mắn, như thể điều đó đến bởi một sự tình cờ như sự phân phát thư. Sự cứu rỗi của chúng ta thì không là một loạt chuỗi từ ngữ được truyền cho chúng ta rằng chúng ta phải gửi tiếp đến cho hơn 20 người hay nếu không chúng ta sẽ bị kết án. Hay là sự cứu rỗi của chúng ta không giống như một trong những tờ buớm quảng cáo bánh pi-za mua một nhận hai, nơi mà chúng ta có thể đặt bánh bằng cú điện thoại và làm đầy bao tử của chúng ta để làm thoả lòng chúng ta. 
Trên thực tế, sự cứu rỗi của chúng ta đã đến bởi việc Đức Chúa Trời sai Con Một của Ngài đến với chúng ta, bởi việc chuyển tất tội lỗi của chúng ta qua Ngài, và bởi việc Ngài bị đau đớn và chịu hiếp đáp vì tất cả những tội lỗi này của chúng ta. Đó là lý do tại sao bạn và tôi phải một lòng một dạ tin vào Ngài và cảm tạ Ngài. Nên hiểu làm thế nào sự cứu rỗi của chúng ta đã đến, bằng cách nào để chúng ta mãi mãi quăng xa tội lỗi như quăng một đôi giày cũ mòn, đặt nó sang một bên như một vài đồ dùng đã bị vỡ vô dụng để trên gác xép, hay là phớt lờ nó đi như nó đã thuộc về một người nào đó? 
Có ai đó ở trong vòng các bạn là người mặc dù có mặt trong nhà thờ của Chúa mà chưa được nhận lãnh sự tha thứ tội lỗi không? Có ai đó chưa thực sự tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh không? Nếu quả thật có những người như vậy, tất cả họ phải ăn năn và tin Đấng Mê-si-a trước khi quá trể. Nếu bạn đã bị lạc, và không chắc chắn con đường nào để đi, chỉ tin vào Lời của chân lý với tất cả tấm lòng của bạn. Những ai không tin là đang từ chối tình yêu của Con Đức Chúa Trời, với tình yêu mà Ngài đã cứu họ bởi trải qua tất cả những sự đau đớn chỉ không gì khác hơn là lợi ích của chính bản thân họ.
Những ai đánh giá thấp giá trị của tình yêu Ngài và từ chối điều đó thì sẽ bị sự nguyền rủa bám theo. Kinh thánh nói với chúng ta rằng, “Vì ái tình mạnh như sự chết, Lòng ghen hung dữ như Âm phủ” (Nhã ca 8:6) Tình yêu Đức Chúa Trời thì rất mạnh và vĩ đại để mang sự hình phạt thảm khóc nhất đến những người từ chối tình yêu cho đến cuối cùng. Nói một cách khác, điều đó nói với chúng ta rằng, nếu một người thực sự chết trong khi vẫn còn tội lỗi, anh/chị ấy quả thật sẽ chịu sự đau đớn tàn nhẫn của địa ngục. Lòng căm thù thì dữ tợn như là âm phủ. Khi Đấng Cứu Thế đã yêu bạn nhiều như thế, khi Ngài đã chịu báp-tem như thế, đổ dòng huyết của chính Ngài, và đã chịu đau đớn bởi tất cả các loại hà hiếp, tất cả chỉ để cứu chúng ta, nếu bạn không tin vào tình yêu này và từ chối nó, bạn sẽ chắc chắn chịu sự đau đớn tàn bạo này. Điều đó không gì khác hơn là địa ngục.
Đức Chúa Trời đã phán như vầy, “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Khi chúng ta chết, thân thể của chúng ta có thể kết thúc, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó thì không kết thúc. Để đem hình phạt lên trên những ai từ chối tình yêu Đức Chúa Trời, Chúa đã làm cho họ sống đời đời và không bao giờ chết, và quả thật Ngài sẽ đem những sự đau đớn tàn nhẫn cho họ. Nói một cách khác, Ngài thực sự sẽ quăng họ vào trong hồ lửa cháy đời đời, và làm cho họ chịu đau đớn một cách không ngừng, vĩnh viễn, mãi mãi và mãi mãi. Sự đau đớn tàn bạo này không gì hơn là lòng câm hờn dữ tợn của Đức Chúa Trời. Bạn có nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ có thể mang lại những điều như thế không? Đừng quên rằng không có việc gì Đức Chúa Trời không thể làm!
Tình yêu vĩ đại và tột bực của Đức Chúa Trời cho chúng ta, bởi sự đau đớn của chính bản thân Ngài vì lợi ích của chúng ta, đã cứu chúng ta ra khỏi tất cả những sự nguyền rủa, tất cả tội lỗi, và tất cả án phạt của chúng ta. Điều có thể phá bỏ đi những vấn đề này là tình yêu này của Đấng Cứu Thế. Quả thật, không có gì cao cả hơn tình yêu của Chúa Cứu Thế. Không có đức tin ở trong Đấng Mê-si-a, tình yêu của Đức Chúa Trời không thể trở nên là của chúng ta. Tình yêu này được ban cho chúng ta chỉ bởi Đức Chúa Trời, là Đấng đã trở nên Đấng Mê-si-a của chúng ta, và Đức Chúa Cha là Đấng đã sai Con Ngài đến với chúng ta. Đức Chúa Trời Toàn năng Ba Ngôi hiệp một đã yêu chúng ta trong cách này, và vì thế đã cứu chúng ta ra khỏi tất cả những tội lỗi và sự phán xét. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tin Đấng Mê-si-a, tại sao chúng ta phải cảm tạ Ngài, tại sao chúng ta phải làm sáng danh Chúa, và tại sao chúng ta phải làm vừa lòng Ngài bởi đức tin của chúng ta trong Đấng Cứu Thế.
Cảm tạ ơn Đấng Mê-si-a là Đấng ban cho chúng ta Phúc âm của Nước và Thánh Linh bao nhiêu? Nếu ai không biết sự vô giá của tình yêu là thế nào, thì họ không bao giờ có thể đổi bất cứ một điều gì trên thế gian này, anh/chị ấy chắc chắn là người khờ dại và ngu dốt nhất thế gian. Khốn khổ và nỗi đau đớn kinh khiếp mà Chúa chúng ta trải qua viò chúng ta là thế nào? Chúng ta cảm tạ vì tình yêu Ngài, dù chúng ta thiếu sót, chúng ta vẫn dâng tất cả sức lực còn lại của chúng ta để phổ biến tình yêu cho nhưng người còn sống trong sự thiếu hiểu biết về nó. 
Để làm những cộng việc như thế của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng phải đối diện với những thử thách gay go và những đau đớn. Chúng ta không thể tìm kiếm phồn vinh cho chỉ bản thân của chúng ta. Nếu chúng ta quả thật đã được cứu bởi sự nhận lãnh tình yêu của sự hy sinh Ngài vàđược mặc lấy nó, chúng ta phải chia xẻ tình yêu này với những người khác. Giống như Đức Chúa Jêsus Christ đã đối diện với tất cả sự đau đớn của Ngài để làm cho tội lỗi chúng ta được cất đi, không phải bởi tình yêu của xác thịt, những bởi tình yêu thật của Ngài, chúng ta cũng phải làm những công việc Ngài bằng đức tin, vui lòng chịu khó nhọc, áp bức, ghen ghét, khốn khổ và bị coi khinh, nếu những điều này là phương tiện để đem người khác đến để nhận được sự tha thứ tội của họ. Chún ta phải chịu sự ghen ghét trong danh nghĩa của tình yêu. Nếu bạn và tôi đã thật sự nhận sự tha thứ tội, thì chúng ta tin rằng tình yêu như thế phải được tìm thấy trong lòng của chúng ta. 
Và người tái sanh là người mà thực sự biết trước kia họ là ai và tình yêu cứu rỗi vĩ đại và mạnh mẽ của Chúa Jêsus là thế nào để người ấy được sinh bông trái. Người đã được cứu là những cây sẽ sanh những bông trái của sự cứu rỗi, “vì xem trái thì biết cây” (Ma-thi-ơ 12:33). Trước khi bạn đã được cứu, bạn đã bị chôn vùi hoàn toàn trong tội lỗi của bạn, và như vậy không thể nào phàn nàn nếu bạn quả thật sẽ bị quăng vào địa ngục. Dù sao bạn đã tin nhận rằng Đức Chúa Trời đã trở nên Chúa Cứu Thế của bạn bởi sự đến với thế gian này trong thân thể của một con nguời và đã bị hiếp đáp vì lợi ích của bạn, và rằng bởi sự đau đớn thay cho bạn Ngài đã cứu bạn từ những tội lỗi của bạn và sự phán xét. Bởi sự tin nhận như vậy, bạn đã được cứu. Nếu quả thật bạn đã nhận tình yêu này, thì sau đó bạn và tôi phải chắc chắn có những tấm lòng mà khao khát sống vì người khác.
Nếu ai đó không có một tấm lòng như vậy, thì anh ta/cô ta đã không nhận được sự tha thứ tội lỗi. Chính xác hơn, người này chỉ đang giả vờ đã nhận sự tha thứ tội lỗi mà thôi.
Giống như Đấng Christ đã đối diện với tất cả sự đau đớn và đã cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta và sự phán xét vì Ngài đã yêu chúng ta, nếu chúng ta quả thật đã được cứu bởi sự tin nhận trong tình yêu này, như thế thì tình yêu này cũng đã được tìm thấy trong chính tấm lòng của chúng ta. Tại sao? Bởi vì Đấng Christ hiện tại sống trong lòng chúng ta. Vì Ngài đã chịu hiếp đáp vì lợi ích chúng ta và đã yêu chúng ta, chúng ta cũng phải khát khao sống vì những người khác và để đối diện những sự gian khổ vì lợi ích của họ. Bởi vì trong vòng chúng ta người đã nhận được sự tha thứ tội lỗi không còn bất kỳ tội lỗi nào trong tấm lòng chúng ta. Lòng tất cả chúng ta phải được thay đổi, xứng đáng như tấm lòng của Đức Chúa Jêsus Christ.
Tôi cảm tạ Đức Chúa Jêsus Christ vì Ngài đến thế gian này, vì chịu báp-tem và đổ huyết của Ngài trên Thập tự giá, vì mang lấy tất cả những sự đau đớn vì lợi ích của chúng ta, và bởi thế Ngài trở nên Đấng Cứu Thế của chúng ta, Đấng đã giải thoát chúng ta ra khỏi tội lỗi của chúng ta.