خطبے

Chủ đề 11: Đền Tạm

[11-20] ( Xuất Ê-díp-tô ký 30:1-10 ) Bàn Thờ Xông Hương

( Xuất Ê-díp-tô ký 30:1-10 )
“Ngươi cũng hãy đóng một cái bàn thờ bằng cây si-tim, để xông hương. Mặt bàn sẽ vuông, bề dài một thước, bề ngang một thước, và bề cao hai thước; bàn thờ sẽ có bốn sừng ló ra. Ngươi hãy bọc vàng ròng trên mặt, bốn cạnh chung quanh và các sừng; còn tứ vi chạy đường viền vàng. Dưới đường viền đó, nơi hai bên, hãy làm hai cái khoen bằng vàng, để xỏ đòn dùng đặng khiêng. Hãy chuốt đòn khiêng bằng cây si-tim, bọc vàng. Ngươi sẽ để bàn thờ đó trước bức màn che hòm bảng chứng đối cùng nắp thi ân trên hòm, là nơi ta sẽ gặp ngươi. Mỗi buổi sớm mai, khi A-rôn làm đèn, sẽ xông hương tại nơi đó. Vào lúc chiều tối, khi A-rôn thắp đèn, cũng sẽ xông hương; ấy là một thứ hương phải xông trước mặt Đức Giê-hô-va luôn luôn, trải qua các đời. Trên bàn thờ nầy chớ xông hương lạ hoặc dâng của lễ thiêu, của lễ chay hay là lễ quán nào hết. Nhưng trải qua các đời, mỗi năm một lần, A-rôn sẽ lấy huyết của con sinh tế chuộc tội, bôi trên sừng bàn thờ nầy đặng chuộc tội cho nó. Ấy sẽ là một việc rất thánh cho Đức Giê-hô-va.”
 
 
Bàn Thờ Xông Hương Là Một Nơi Cầu Nguyện 
 
Bàn thờ xông hương được làm bằng gỗ si-tim, nó hình vuông, chiều dài và chiều ngang của nó là một cu-bít (45 cm), và chiều cao 2 cu-bít. Nó được đặt trong Nơi Chí Thánh, cả bàn thờ xông hương đều được bọc vàng, còn tứ vi thì chạy đường viền vàng. Bốn cái vòng vàng được đặt dưới đường viền đó để xỏ đòn dùng để khiêng. Trên bàn thờ xông hương này không được để gì khác ngoài dầu thánh và dầu thơm để dùng (Xuất 30:22-25). 
Bàn thờ xông hương là nơi cầu nguyện dâng hương cho Đức Chúa Trời. Nhưng trước khi chúng ta cầu nguyện tại bàn thờ xông hương, chúng ta phải xem chúng ta có đủ điều kiện để cầu nguyện với Đức Chúa Trời tại bàn thờ này hay không. Ai muốn có điều kiện cầu nguyện với Đức Chúa Trời thánh khiết trước nhất phải trở nên vô tội bởi được thanh tẩy tội lỗi của họ bằng đức tin. Để làm như vậy, người đó phải được tẩy sạch tội lỗi của họ bởi đức tin nơi bàn thờ của-lễ thiêu và chậu rửa. 
Đức Chúa Trời không nghe lời cầu nguyện của những người tội lỗi (Ê-sai 59:1-3). Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời chỉ tiếp nhận những người đã được thanh tẩy mọi tội lỗi của họ bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Bởi vì Đức Chúa Trời đã xóa đi mọi tội lỗi của chúng ta bởi lẽ thật bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Nói cách khác, Đức Chúa Trời chỉ vui lòng nhậm lời cầu nguyện của những người công chính (Thi-thiên 34:15, 1 Phi-e-rơ 3:12). 
 
 
Bản Chất Thực Sự Của Con Người 
 
Khi chúng ta xem xét cách kỷ càng, chúng ta thấy rằng tất cả loài người, bao gồm cả bạn và tôi, vốn được sanh ra như một hạt giống tội lỗi, và vì thế mọi người đều phạm tội. Mỗi một người trong chúng ta là một hạt giống của tội lỗi. Bởi vì người ta vốn sanh ra trong tội lỗi, họ không thể thoát khỏi sống cuộc sống làm những điều tội lỗi. Hãy nghĩ về chính bản thân bạn, bạn có thể là bất cứ ai. Chúng ta có thể thừa nhận trước mặt Đức Chúa Trời rằng chúng ta từng là những kẻ có tội, là những người không thể tránh khỏi bị quăng vào hỏa ngục. Hơn hết, khi chúng ta đánh giá những hành động của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta trở nên nhận ra rằng theo luật của Đức Chúa Trời rằng tiền công tội lỗi là sự chết, chúng ta không thể thoát khỏi sự đoán xét tội lỗi cách công chính của Ngài. 
Bởi vì những điều ra từ lòng con người chỉ là những ác tưởng, giết người, dâm dục, kiêu ngạo, điên cuồng, và nhiều điều khác nữa, họ thực hiện những điều này bất cứ khi nào họ có cơ hội (Mác 7:21-27). Làm thế nào lòng của con người là những người được sanh ra như là hột giống của sự gian ác và không thể làm gì ngoài ra phạm tội trong bất cứ trường hợp cho phép nào và những cơ hội nỗi lên, luôn không hổ thẹn trước Đức Chúa Trời? Nó không thể nào xảy ra được qua những cố gắng do con người tạo ra. Nhưng chỉ có một và duy nhất đó là đức tin cho phép chúng ta không bị xấu hổ trước mặt Đức Chúa Trời và nó là đây. Chúng ta phải hoàn toàn biết và tin nơi lẽ thật được làm bởi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn, lẽ thật đã khiến cho chúng ta được tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta và nhờ đó chúng ta có thể không xấu hổ đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Như thế, tất cả chúng ta chắc chắn cần đến Phúc-âm của Nước và Thánh linh. 
Không có ai trong chúng ta có thể phủ nhận sự thật rằng chúng ta đều đáng bị đày nơi hỏa ngục vì tội lỗi của chúng ta ngược lại chúng ta chỉ có thể chấp nhận số phận này. Và đối với những người nhận biết rằng họ đáng bị đày nơi hỏa ngục trước mặt Đức Chúa Trời, thì không khó để cho họ tin trong lòng họ rằng Đức Chúa Trời đã ban cho họ sự cứu rỗi. Khi chúng ta đối diện với Đức Chúa Trời bằng sự chân thật và hết lòng, thì chúng ta không thể dối lòng chúng ta với Ngài, và vì thế chúng ta được biết sự đoán xét công chính của Đức Chúa Trời. Mọi người bị đặt để ở một chổ mà họ không thể tránh khỏi đó là bị sửa phạt vì tội lỗi của họ bởi sự đoán xét công chính của Đức Chúa Trời. 
Luật công bình của Đức Chúa Trời nói rằng tiền công của tội lỗi là sự chết không phải là một luật mà tất cả mọi tội nhân có thể tránh né bởi những ý nghĩ riêng của họ hoặc bởi niềm tin tôn giáo. Bởi vì Luật của Đức Chúa Trời là toàn diện, chính xác và công bình, nó thúc đẩy bất cứ ai đối diện với nó phải thừa nhận rằng họ đáng bị đày nơi hỏa ngục vì tội lỗi của họ. Mọi tội nhân phải nhìn nhận rằng họ không thể tránh khỏi sự đoán xét của Đức Chúa Trời ngay cả đối với tội nhỏ nhất trong số những tội lỗi của họ. 
Vì thế chúng ta thật cần một Cứu Chúa để giải cứu tất cả chúng ta khỏi tội lỗi, và chúng ta phải tìm ra ai là Cứu Chúa này. Người này là Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa của toàn thể nhân loại. Ngài là Cứu Chúa đã đến thế-gian này, là Đấng đã chịu báp-tem bởi Giăng để gánh tội lỗi của thế-gian, Đấng đã mang hình phạt vì tội lỗi của mọi tội nhân bởi chịu đóng đinh và đổ huyết Ngài, và là Đấng đã nhờ đó mà cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. 
Tất cả chúng ta đã hiểu lầm rằng để nhận sự tha thứ tội lỗi thì thật vô cùng khó khăn. Thực ra, chúng ta đã nghĩ rằng chúng ta có thể được cứu chỉ khi chúng ta hiểu biết hoàn toàn cả Kinh thánh, hoặc nghĩ rằng sự cứu rỗi của chúng ta đòi hỏi một số việc lành. Nhưng lẽ thật của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thì khác. Lẽ thật của sự cứu rỗi này đã mở ra và bày tỏ cho chúng ta con đường để được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bằng cách thẩm tra lương tâm của chúng ta trước Luật pháp của Đức Chúa Trời, nhìn nhận mọi tội lỗi được tìm thấy trong lòng chúng ta và tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Lẽ thật này được báo trước nơi cửa của Đền-tạm.
Sự tha thứ tội lỗi của con người đến từ lẽ thật của sự cứu rỗi quý báu được làm trọn qua chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Bởi tin nơi lẽ thật này mà mọi người có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi đời đời một lần đủ cả. Để thực hiện điều đó, mọi người phải thừa nhận rằng họ đáng phải bị đày nơi hỏa ngục vì tội lỗi của họ và tin nơi Phúc-âm được bày tỏ nơi chỉ xanh, tím và đỏ, bởi đó nhận được sự tha thứ tội lỗi của họ một lần đủ cả. Phúc-âm mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là Phúc-âm được tìm thấy trong Phúc-âm của lẽ thật nằm trong chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. 
Mọi người phải tin nơi Phúc-âm thật này, vì nếu họ không tin nơi lẽ thật nằm trong Phúc-âm này, thì họ không thể được giải thoát khỏi tội lỗi của họ. Nhưng những người tin nơi lẽ thật cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã làm trọn bởi Phúc-âm của Nước và Thánh linh này thì đáng được cứu khỏi mọi tội lỗi của họ và trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Như thế, để trở nên những người có thể đến trước mặt Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài, trước hết chúng ta phải tin nơi lẽ thật nước và Thánh linh, Phúc-âm của sự tha tội. Khi chúng ta được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bởi biết Phúc-âm thật và tin nơi đó trong lòng chúng ta, thì chúng ta đủ điều kiện để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Đức tin khiến cho chúng ta có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời có thể đạt được bởi tin trong lòng chúng ta Phúc-âm của Nước và Thánh linh, Phúc-âm đến từ Đức Chúa Trời. 
Cố gắng cầu nguyện với Đức Chúa Trời ngoài đức tin biết và tin nơi lẽ thật của chỉ xanh, tím và đỏ bày tỏ nơi bức màn cửa của cánh cửa Đền-tạm là sai. Đức tin như thế cũng giống như phạm tội phỉ báng và khinh miệt Đức Chúa Trời. Làm sao chúng ta có thể trở nên kẻ thù của Đức Chúa Trời bởi từ chối tin nơi lẽ thật bày tỏ nơi Đền-tạm trong lòng chúng ta? 
Khi bạn từ chối tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã đến bởi chỉ xanh, tím và đỏ, thì đó là một lối đi tắt đưa bạn đến vựa của sự thù địch của Đức Chúa Trời. Đây là một hành động vô tín đáng sợ chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Những linh hồn tiếp tục phạm tội xem thường sự thánh khiết của Đức Chúa Trời là những người không tin nơi sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã làm trọn cho họ nhưng tin theo những ý nghĩ riêng của họ và tin trên sự thỏa hiệp của họ. Những linh hồn như thế là những người tự bao phủ họ trong những chiếc áo bằng lá vả gọi là “đạo đức giả”, khinh thường tình yêu và sự thương xót của Đức Chúa Trời. 
Nhưng bạn phải nhận biết rằng cho dù những người này có thể dối lòng họ, nhưng họ không thể thoát khỏi sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Những người không có đức tin sẽ bị phán xét để chịu sự hình phạt khủng khiếp bởi luật công chính của Đức Chúa Trời. Tại sao? Bởi vì họ không muốn biết Phúc-âm của Nước và Thánh linh mà bởi đó Chúa đã tẩy sạch tội lỗi của họ, cũng như không muốn tin nơi Phúc-âm này. 
Ngay cả trong mắt của chúng ta lương tâm của chúng ta là xấu xa, thì làm sao chúng ta có thể giấu tội lỗi của chúng ta khỏi Đức Chúa Trời thánh? Điều này thật không thể nào! Ai muốn giấu tội lỗi của họ sẽ bị bỏ ra ngoài tình yêu và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Những người dối lòng họ kết cuộc sẽ là tội mọi xấu xa của ma quỷ, là những người lừa dối Đức Chúa Trời và lừa dối anh em của họ. Chính cái quan niệm là họ có thể lừa dối Đức Chúa Trời bằng cách bịt mắt của họ lại là một hình ảnh kiêu ngạo phát sinh ra từ những ý nghĩ tự phụ của ho. Thực tế, những người cậy vào những ý nghĩ của họ là những người thách thức Phúc-âm của Nước và Thánh linh, và là những người tự ý muốn trở thành tôi mọi của Sa-tan. 
Người ta phải nhận biết rằng cho dù họ có thể dối lòng họ, nhưng họ không bao giờ có thể lừa dối Đức Chúa Trời. Họ phải thay đổi tư tưởng của họ để tin theo Lời của Đức Chúa Trời. Làm sao mọi người có thể xóa đi tội lỗi của họ mà không tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh? Như được chép rằng tiền công của tội lỗi là sự chết, không có tội nhân nào dối lòng họ trước mặt Đức Chúa Trời có thể thoát khỏi sự phán xét của Ngài. Nếu chúng ta hiểu biết Luật pháp của Đức Chúa Trời, thì rõ ràng là chúng ta đều đáng bị đày nơi hỏa ngục vì tội lỗi của chúng ta. Như thế, những người muốn được ra mắt Đức Chúa Trời phải được cứu bởi tin nơi lẽ thật của Phúc-âm đã bày tỏ nơi cửa của Đền-tạm. 
Tuy nhiên, vì nhiều người không thể nhận biết sự thật rằng họ sẽ bị đoán phạt vì tội lỗi của họ, họ cũng không tiếp nhận trong lòng họ Phúc-âm của sự cứu rỗi đã đến bởi lẽ thật của chỉ xanh, tím và đỏ, và kết quả là họ đều đang đi đến hỏa ngục. Dù họ đã là Cơ-đốc-nhân hay không, những người không tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh sẽ đối diện với sự đoán xét như nhau. Như thế, chúng ta không được dối lương tâm chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng phải nhường chổ cho Phúc-âm của Nước và Thánh linh trong lòng chúng ta, hiểu biết và tin nơi Phúc-âm của lẽ thật này. 
 
 
Chúng Ta Phải Tẩy Xóa Đi Tội Lỗi Của Chúng Ta Bởi Tin Lời Của Lẽ Thật 
 
Người ta có hai lương tâm: một là lương tâm của xác thịt và một là lương tâm của đức tin cùng sự tôn trọng đối với Phúc-âm của lẽ thật. Chúng ta phải thành thật với hai lĩnh vực này, nhưng về hai lương tâm này, chúng ta không thể thiếu một trong hai, nhất là lương tâm của đức tin, là lương tâm nhận biết Phúc-âm của lẽ thật. Chúng ta phải xem xét lương tâm đức tin của chúng ta trước Lời của Đức Chúa Trời; tin rằng Chúa Jêsus đã tiếp nhận tội lỗi của chúng ta bởi chịu báp-tem, chịu hình phạt trên Thập tự giá, và nhờ đó đã cứu chúng ta; và bởi đức tin này đã thanh tẩy đi tội lỗi của lương tâm chúng ta. Điều làm cho tôi bực tức là ngay cả khi đây là lẽ thật rõ ràng mà không thể nào rõ ràng được hơn nữa, thì vẫn có người không tin nơi Phúc-âm của lẽ thật này. 
Để thanh tẩy lương tâm của chúng ta cần có một thứ tự đức tin. Trước nhất, chúng ta phải thừa nhận và xác thực sự việc rằng chúng ta đáng bị đày nơi hỏa ngục, và thứ hai là chúng ta phải tin trong lòng chúng ta rằng Cứu Chúa của chúng ta đã đến thế-gian này, chịu báp-tem bởi Giăng vì tội lỗi của chúng ta, đã chết trên Thâp tự giá, đã sống lại từ cõi chết và bởi đó đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Những tội nhân phải được cứu khỏi tội lỗi của họ và nhận sự sống đời đời bởi đức tin của họ nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh, là Phúc-âm đã được bày tỏ nơi chỉ xanh, tím và đỏ. 
Mặc dù sự thật là chúng ta phải được cứu khỏi tội lỗi chúng ta, một số người vẫn không tin, mặc dù họ biết về sự tha tội đã làm trọn qua chỉ xanh, tím và đỏ. Sao họ có thể làm điều này chứ? Dĩ nhiên, họ phải chịu trách nhiệm về tất cả lương tâm vì sự không tin của họ. Nếu chúng ta chỉ biết lẽ thật bày tỏ nơi chỉ xanh, tím và đỏ nhưng không tin, thì chúng ta vẫn là tội-nhân, và nếu chúng ta vẫn là tội-nhân, thì chẳng phải chúng ta phải chịu sự đoán xét vì tội lỗi của chúng ta theo luật của Đức Chúa Trời sao? Mỗi một người trong chúng ta, đàn ông hay đàn bà, đều phải được cứu khỏi tội lỗi bằng cách tin trong lòng lẽ thật cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã làm tròn qua chỉ xanh, tím và đỏ. 
Người ta phải có loại đức tin có thể cứu họ khỏi tội lỗi của họ. Họ phải có đức tin chỉ tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Bạn có tin nơi Phúc-âm đã bày tỏ nơi chỉ xanh, tím và đỏ rằng Chúa đã mang mọi tội lỗi của chúng ta bởi chịu báp-tem và đã cứu chúng ta bởi sự đổ huyết của Ngài trên Thâp tự giá không? Khi bạn nghĩ về bản thân bạn, trước hết bạn có thừa nhận rằng cho dù chúng ta đáng bị đày nơi hỏa ngục, tuy thế Chúa đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta bởi lẽ thật bày tỏ nơi chỉ xanh, tím và đỏ không? 
Bạn phải biết rằng để giải quyết mọi tội lỗi của bạn mà Chúa đã đến thế-gian này, chịu báp-tem và đổ huyết Ngài ra. Để tẩy sạch tội lỗi của bạn và tôi, Chúa chúng ta đã đến thế gian này trong xác thịt của một con người, tiếp nhận mọi tội lỗi của cả nhân loại trên thân thể Ngài bằng cách chịu báp-tem bởi Giăng tại sông Giô-đanh vào lúc Ngài 30 tuổi, và đã mang mọi sự đoán phạt tội lỗi một lần đủ cả bởi chịu đóng đinh và đổ huyết Ngài. Một lần đủ cả, Đức Chúa Trời đã tha thứ mọi tội lỗi của những người tin. 
Chúng ta có thể được cứu khỏi mọi tội lỗi chúng ta bởi tin nơi lẽ thật được bày tỏ nơi chỉ xanh, tím và đỏ. Chúng ta phải xem xét và xác nhận chúng ta có thực sự được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bởi lẽ thật này chưa. Chúng ta phải có đức tin tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng đã đến từ chỉ xanh, tím và đỏ là Cứu Chúa của chúng ta. Như Kinh thánh nói, “vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” (Rô-ma 10:10). Rô-ma 10:17 cũng chép rằng, “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” 
Lời của Đấng Christ nói với chúng ta rằng chúng ta đã được cứu bởi tin nơi sự cứu rỗi đã làm trọn với chỉ xanh, tím và đỏ. Sự tha tội không phải là điều có thể đạt được bởi tin bằng những ý nghĩ riêng của chúng ta, nhưng là điều có thể nhận được bởi tin sự cứu rỗi đến từ chỉ xanh, tím và đỏ trong lòng chúng ta. Đức tin có thể thực sự giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi là đức tin tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh. 
Vậy thì chúng ta có phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời bằng cách đặt đức tin của chúng ta nơi lẽ thật này không? Dĩ nhiên rồi! Chúng ta phải luôn luôn dâng mọi lời cầu xin và khẩn nguyện trong Đức Thánh Linh, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng (Ê-phê-sô 6:14, 18). Nhưng lẽ thật này là gì? 
Đó là phúc-âm mà nó nói với chúng ta rằng Chúa chúng ta đã đến thế-gian này để cứu chúng ta, Ngài đã chịu báp-tem bởi Giăng Báp-tít vào tuổi 30, đã mang mọi tội lỗi của thế-gian, đã chịu đóng đinh hai tay hai chân của Ngài, chịu phỉ nhổ, đổ huyết của Ngài và bởi đó đã xóa đi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải xưng nhận rằng bởi đức tin của chúng ta nơi lẽ thật này mà sự tha tội của chúng ta đã được làm trọn. Chúa chúng ta đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta bởi chịu sự đoán phạt vì tội lỗi của thế-gian qua phép báp-tem của Ngài và huyết Ngài trên Thâp tự giá. 
“Chúa ơi, Ngài đã yêu thương con vô cùng nên Ngài đã khiến con trở nên con của Ngài.” Chúng ta phải xưng nhận đức tin như thế này. Trong khi tất cả những điều chúng ta có là tội lỗi, thì Chúa chúng ta vẫn ban cho chúng ta quyền vào Nước Thiên Đàng bởi Ngài đã thanh tẩy mọi tội lỗi của chúng ta qua phép báp-tem và sự đóng đinh của Ngài. Chúng ta phải hoàn toàn tin nơi lẽ thật này và nhận sự sống đời đời. 
Bạn có lý do gì để không tin nơi lẽ thật này? Vì đối với tôi, tôi chẳng có gì để nói cho dù Chúa đã không chịu báp-tem để cứu tôi khỏi tội lỗi của tôi, nhưng vì chính tôi, thực sự Ngài đã chịu báp-tem, đổ huyết Ngài ra và nhờ đó đã cứu tôi khỏi tội lỗi của tôi. Và vì thế tôi tin! Không có lý do gì để tất cả chúng ta không tin Phúc-âm này. Rõ ràng là nếu tội nhân không tin nơi lẽ thật của Phúc-âm của Nước và Thánh linh, thì họ chắc chắn sẽ bị quăng vào hỏa ngục. Nhưng ngay bây giờ tôi muốn mỗi một người trong các bạn được cứu khỏi tội lỗi bởi tin nơi Phúc-âm của chỉ xanh, tím và đỏ.
Đã có một thời gian khi tôi vẫn còn là một tội nhân cho dù tôi đã tuyên bố tin nơi Chúa Jêsus. Vì muốn trở thành một Cơ-đốc-nhân tốt, tôi đã hết sức cố gắng để sống không xấu hổ dưới trời. Nhưng trái ngược với mong muốn của tôi, tôi vẫn cứ luôn phạm tội; sự an ủi duy nhất là khi tôi so sánh bản thân tôi với những người khác, tôi đã nghĩ rằng ít nhất tôi cũng tốt hơn họ cái gì đó. Tuy nhiên, lương tâm của tôi cứ nói với tôi rằng tôi vẫn có tội, và vì tiền công của tội lỗi là sự chết dựa theo luật của Đức Chúa Trời, tôi là người đáng bị đày nơi hỏa ngục vì sự xấu xa của tôi.
Sau một thập niên với đời sống yếu đuối và luật pháp của tôi, tôi gần như chết về thuộc linh. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã đánh thức tôi bởi ân điển là Đức Chúa Jêsus Christ đã chịu báp-tem vì tôi và đã gánh những tội lỗi của chính tôi. Ngài đã không những gánh tội lỗi của tôi, nhưng gánh mọi tội lỗi của mọi người trên cả thế-gian. Sau đó Ngài đã chịu sự đoán phạt vì những tội lỗi này bằng cách mang chúng đến Thâp tự giá, chịu đóng đinh và chết trên đó, Ngài đã sống lại từ cõi chết và nhờ đó trở nên Cứu Chúa thật, là Đấng hiện đang sống. Khi tôi được biết Phúc-âm của lẽ thật này, tôi không thể không tin nơi đó. Và bởi tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã trở thành Đức Chúa Trời cứu rỗi của tôi qua Báp-tem và sự đổ huyết của Ngài, mọi tội lỗi của tôi đã được xóa đi. Bởi đức tin tôi đã nhận được sự tha tội trong lòng tôi.
Không phải vì tôi hiểu biết nhiều về mọi Lời của Đức Chúa Trời mà tôi nhận được sự tha tội, nhưng tôi được tha tội vì tôi biết tội lỗi trong lương tâm tôi, tôi đã chuyển những tội lỗi này qua Đức Chúa Jêsus Christ bởi Báp-tem của Ngài và tin trong lòng tôi rằng Chúa Jêsus đã chịu đoán phạt trên Thập tự giá để trả giá cho tội lỗi của tôi. Vì tôi đã nhận được sự tha tội này mà hiện nay tôi đang sống cuộc đời giảng dạy Phúc-âm. Bạn và tôi đều giống nhau; thực sự không có sự khác biệt nào giữa chúng ta. 
Cũng như bạn, tôi cũng đã từng hướng đến hỏa ngục, và cũng như bạn, tôi cũng đã nhận được sự tha tội bởi tin nơi cùng một Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Bởi tin nơi Phúc-âm mà với Phúc-âm đó Chúa đã tẩy xóa tội lỗi của chúng ta, bạn và tôi đều được cứu giống nhau bởi đức tin. Vì thế tôi dâng lên lời cảm tạ Chúa. Vì trong cách này hiện nay chúng ta có lương tâm của đức tin bởi nhận được sự tha tội trọn vẹn qua Nước và Thánh linh mà hiện nay chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài như là con cái đã nhận được sự tha tội của Ngài. 
Như Kinh thánh nói với chúng ta rằng hương liệu cho bàn thờ dâng hương được làm bằng dầu thánh và dầu thơm, Chúa Jêsus đã khiến chúng ta được sạch bởi xóa đi mọi tội lỗi của chúng ta với Phúc-âm thánh của lẽ thật. Trong thời Cựu-ước xưa, dân I-sơ-ra-ên phải làm dầu thơm này và đốt nó trên bàn thờ y như Đức Chúa Trời đã phán bảo. Vì thế bên trong Nơi thánh, dầu thơm được đốt lên và hương thơm của nó tỏa ra mỗi ngày. Dầu thơm này có nghĩa là cầu nguyện với Đức Chúa Trời. 
Trong thời Tân-ước, để đốt dầu thơm này trong Nơi thánh, trước hết bạn phải tin nơi Phúc-âm của lẽ thật và nhận được sự tha tội trong lòng bạn. Nói cách khác, bởi tin nơi Phúc-âm của lẽ thật mà người ta có thể đốt dầu thơm của sự cầu nguyện. Còn cách nào nữa để chúng ta có thể đốt dầu thơm giống như đã được đốt trong thời Cựu-ước? Khi những đồ dùng của Đền-tạm như bàn thờ của lễ thiêu và bàn thờ dâng hương hiện nay không đang nằm trước mặt chúng ta, thì làm sao bạn và tôi có thể làm dầu thơm và đốt nó trên bàn thờ? Chúng ta có thể đốt dầu thơm của sự cầu nguyện bởi đức tin, vì Đức Chúa Jêsus Christ đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta và đã cứu chúng ta. Bởi vì lòng chúng ta đã được sạch bởi đức tin khi chúng ta nhận sự tha tội, nên hiện nay chúng ta có thể đốt hương dâng lên Đức Chúa Trời bằng những sự cầu nguyện chân thật tha thiết của chúng ta. 
Chúng ta tin rằng nhờ chúng ta hết lòng tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh mà mọi tội lỗi của chúng ta đã chuyển sang Đức Chúa Jêsus Christ, và rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã mang thế cho chúng ta mọi sự đoán phạt tội lỗi. Nhờ đó lòng bạn và tôi được sạch. Vì mọi tội lỗi trong lòng chúng ta đã chuyển sang Chúa Jêsus, nên bởi đức tin ngay lập tức lòng chúng ta trở nên hoàn toàn trong sạch. Nếu mọi tội lỗi của bạn đã chuyển sang Chúa Jêsus qua Báp-tem mà Ngài đã nhận nơi Giăng, thì tất cả tội của bạn đã được xóa đi và tẩy sạch một lần đủ cả. Không tội lỗi nào còn lại trong lòng bạn. Bởi vì những tội lỗi của chúng ta đã được tẩy sạch đi bởi tin nơi Phúc-âm, nên hiện nay chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời thánh khiết và cầu xin sự giúp đỡ của Ngài. Việc chúng ta có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời được đặt trên tiền đề đức-tin, việc chúng ta nhận được sự tha tội bởi tin cách dứt khoát nơi Phúc-âm, mà bây giờ nó là nền tảng của lòng thành thật của chúng ta. 
Hỡi anh chị em, hãy đi đến bàn thờ xông hương và cầu nguyện không thôi rằng, “Lạy Cha, xin giúp con. Con đang ở trong hoàn cảnh này, và đây là điều con cần. Con muốn truyền rao Phúc-âm thật và sống cách công chính. Cha ơi, con muốn sống cuộc sống thánh khiết xứng đáng là người thật sự đã được tha tội. Và con muốn mang bông trái của sự công chính. Xin ban cho con đức tin nơi Ngài. Con muốn sống cuộc sống của con theo ý muốn của Ngài.” Như vậy, cầu xin những nhu cầu cho con người là điều nên cầu nguyện. Đó là cầu xin sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời dựa theo sự công chính của Ngài. 
Chắc chắn bạn cũng có những sự đam mê và mong muốn khác nhau. Bởi vì chúng ta đã trở nên công chính bởi đức tin của chúng ta qua Phúc âm của Nước và Thánh linh đã xưng công nghĩa cho chúng ta, cho nên hiện nay điều đó đã khiến chúng ta có thể cầu xin Đức Chúa Trời mọi điều bằng sự cầu nguyện của chúng ta. Những người có thể cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp đỡ là những người hạnh phúc. Hiện nay tất cả chúng ta đã nhận được sự tha thứ tội lỗi bởi tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh, thì không còn nghi ngờ gì nữa thế nên chúng ta hoàn toàn có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời. 
Những người, bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời và nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh, đã nhận được sự tha tội trong lòng họ đã ít nhất trở nên đủ điều kiện để đến với Đức Chúa Trời thánh khiết và cầu xin sự giúp đỡ của Ngài. Và tất cả những người tín đồ tái sanh có thể tự do đến cầu xin sự giúp đỡ của Cha trong cuộc sống của họ. Đức tin của họ đã mang đến cho họ sự tha tội không chỉ là đức tin khiến họ được gọi Đức Chúa Trời là Cha, nhưng đó cũng là đức tin có thể khiến họ cầu xin sự giúp đỡ của Cha mọi lúc như là con trai con gái của Ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời quả thật đã trở thành Cha của chúng ta bởi đức tin, hiện nay chúng ta xứng đáng để cầu xin sự giúp đỡ của Ngài qua sự cầu nguyện của chúng ta theo những nhu cầu của chúng ta. 
Dĩ nhiên là tôi không biết những lời cầu nguyện riêng tư của bạn là gì hoặc là làm thế nào mà những lời cầu nguyện đó đến với Đức Chúa Trời sau khi bạn nhận được sự tha tội của bạn. Nhưng điều tôi biết là chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời để chúng ta có thể hiệp nhất với Hội thánh Ngài và truyền rao Phúc-âm. Ban đầu mọi người chỉ cầu nguyện cho những nhu cầu xác thịt của họ. Nhưng bởi công việc của Đức Thánh Linh, chúng ta trở nên nhận biết rằng chúng ta cần phải cấp bách cầu nguyện cho những người khác, và vì thế chúng ta dâng mình để cầu nguyện cho sự cứu rỗi của những linh hồn khác và truyền rao Phúc-âm của Nước và Thánh linh cho toàn cả thế giới. Tại sao? Bởi vì những lời cầu nguyện của những thánh đồ tái sanh được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh. Chúa đã phán với chúng ta rằng, “Trước nhất hãy tìm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài.” (Ma-thi-ơ 6:33).
Nhưng trong vòng những người tái sanh, vẫn có những người chưa trưởng thành về thuộc linh không biết cầu nguyện như thế nào cho đúng, vì họ chưa kinh nghiệm được sự trả lời của Đức Chúa Trời cho những lời cầu nguyện của họ. Đó là bởi vì họ vẫn không biết đức tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời có quyền năng như thế nào. Những người có chút ít đức tin không những chỉ không biết những lời cầu nguyện của họ có được trả lời hay không mà họ còn bị ám ảnh bởi những sự nghi ngờ. 
Như thế, họ phải cùng nhau cầu nguyện với những người tin trước họ. Nhưng người có đức tin còn non trẻ là những người không dám cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Và nếu họ có cầu nguyện, thì họ chỉ cầu xin những gì họ muốn – “hãy ban cho con, hãy ban cho con, hãy ban cho con.” Nhưng nếu những người trẻ trong đức tin hiệp nhất với Hội thánh ngay cả không có đức tin lớn nơi Đức Chúa Trời, họ vẫn có thể học biết sự cầu nguyện thật là gì, vì những người đi trước trong đức tin ở Hội thánh của họ đang cầu nguyện cho sự công chính của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, vì Đức Thánh Linh ban đức tin cầu nguyện cho những người hiệp nhất với Hội thánh, nên họ dần dần trở nên cầu nguyện cho sự công chính của Đức Chúa Trời. “người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.” (Gia-cơ 5:16).
Những lời cầu nguyện của những người tái sanh, là những người có quyền cầu nguyện với Đức Chúa Trời, có ích rất nhiều. Lời cầu nguyện của những người có đức tin nơi Đức Chúa Trời này chắc chắn được Ngài trả lời. Khi người ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời, để lời cầu nguyện của họ được Cha trả lời, trước nhất họ phải tin rằng Đức Chúa Trời là Cha của chính họ, và rằng Ngài trả lời cầu nguyện của họ y theo đức tin của họ. Như thế, khi những người tiền nhiệm đức tin hiệp nhau lại và cầu nguyện cho những người đang theo dấu chân họ và cho những công tác công chính của việc truyền rao Phúc-âm, thì họ đang làm nhưng công việc lớn. Nếu bạn ở cạnh bên người tiền nhiệm đức tin của bạn, là người tin nơi Đức Chúa Trời, bạn sẽ được giúp đỡ rất nhiều trong đức tin của bạn. Vì Đức Chúa Trời biết rằng chúng ta đang cần nhiều sự giúp đỡ không chỉ với ân điển của sự cứu rỗi mà cũng trong những khía cạnh khác của cuộc sống, nên Ngài trả lời những sự cầu nguyện của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta hoàn toàn cần đức tin hiệp nhất với Hội thánh của Đức Chúa Trời. 
Khi chúng ta cầu xin những điều vui lòng Đức Chúa Trời, thì đức tin của chúng ta được dạn dĩ hơn nhiều. Khi những con cái thuộc linh tích cực cầu nguyện thì cuối cùng những lời cầu nguyện như thế là những lời cầu nguyện trưởng thành và của chính riêng của họ, chúng ta cũng có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho những nan đề riêng của chúng ta sau đó. Những người làm như vậy thật sự tin nơi Đức Chúa Trời thì trở nên bước đi bởi đức tin trên con đường lẽ thật. Như Kinh thánh nói với chúng ta rằng người công chính sống bởi đức tin, họ không sống cho mình họ, nhưng cho sự cứu rỗi của những linh hồn khác. 
Làm thế nào chúng ta được đủ tiêu chuẩn để cầu nguyện với Đức Chúa Trời? Chúng ta đã được điều đó bởi chúng ta được tái sanh qua đức tin của chúng ta nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh do Đức Chúa Trời ban cho. Chỉ đối với những người đã nhận được sự tha tội bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh, là Phúc-âm rõ nét của đức tin, thì mới được phép cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Đức tin là một sự ban cho từ Đức Chúa Trời. Chỉ có những người đã nhận được sự tha tội bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh thì sự vững vàng của đức-tin làm cho người ta có thể cầu nguyện với Đức Chúa Cha và họ được ban cho. Được tiêu chuẩn để cầu nguyện là nhận được ơn đức tin lớn từ Đức Chúa Trời. 
Trong vòng nhiều tín đồ Cơ-đốc-nhân trên trái đất này, bạn nghĩ có bao nhiều người trong số họ đủ điều kiện để cầu nguyện bằng đức tin như thế? Không nhiều đâu! Trước hết, một trong những ơn phước ban cho của Đức Chúa Trời là việc chúng ta có đức tin đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta với lẽ thật bày tỏ nơi chỉ xanh, tím và đỏ. Và thứ hai là việc chúng ta nhận được quyền và điều kiện để cầu nguyện với Đức Chúa Trời như là con cái của Ngài; và thứ ba là việc chúng ta có được đức tin cho phép chúng ta sống như những người hầu việc Ngài.
 
 
Đức Chúa Trời Không Trả Lời Những Sự Cầu Nguyện Của Tội Nhân 
 
Một số tội nhân, cho dù họ xưng nhận tin nơi Chúa Jêsus, cầu xin Đức Chúa Trời thanh tẩy tội lỗi của họ bằng cách leo lên núi và không ngừng kêu gào danh Chúa. Ngay cả trong những đêm lạnh lẽo và gió rét, họ vẫn leo lên núi, và mặc dù họ thường bị sợ hãi, họ vẫn cầu nguyện cách nồng cháy với tất cả tấm lòng của họ. Nhưng những lời cầu nguyện của họ chỉ vang vọng lại trong không gian trống rỗng. 
Mặc dù họ cầu nguyện cả đêm dài, nhưng họ không có lòng tin rằng Đức Chúa Trời sẽ thật trả lời sự cầu nguyện của họ. Lý do họ cầu nguyện thật nồng nhiệt mặc dù họ không có đức tin là bởi vì họ cầu nguyện để phô trương với những người khác, chỉ như một sự biểu diễn. Những lời cầu nguyện của họ thì không được trả lời. Thực ra, trong lương tâm họ, họ biết rằng lời cầu nguyện của họ không đến được với Đức Chúa Trời, vì họ vẫn có tội trong lòng. Bởi vì họ chưa nhận được sự tha thứ tội lỗi, nên không có sự trả lời cho những lời cầu nguyện của họ, không cần biết họ cầu nguyện nhiều bao nhiêu, khóc lóc, kêu gào, la hét đến vỡ cả phổi của họ như thế nào, cho dù họ có làm mọi điều để cầu xin Đức Chúa Trời những điều họ muốn thì họ cũng không được Đức Chúa Trời trả lời. 
Điều họ cần biết là điều kiện tiên quyết để lời cầu nguyện của họ được Đức Chúa Trời nhậm là trước nhất họ phải nhận được sự tha tội. Nhưng vì nhiều tội nhân không có điều kiện đó cho đến khi họ biết Phúc-âm của Nước và Thánh linh, nên họ không thể tránh khỏi tiếp tục sống đời sống đức tin của họ như là những tội nhân. Khi người ta không được tinh sạch một lần đủ cả bởi trong lòng họ tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh do Chúa ban cho, thì lời cầu nguyện của họ thực tế chỉ là vô ích. Bất cứ khi nào họ cố gắng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thì lương tâm của họ la lên rằng, “Ngươi nghĩ rằng lời cầu nguyện của ngươi sẽ đến tai Đức Chúa Trời sao? Đừng có nằm mơ! Nó hoàn toàn vô ích thôi!” Vì thế cho dù họ cố gắng cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng, “Hãy ban cho con thứ này, ban cho con thứ nọ,” thì lời cầu nguyện của họ chắc chắn không có kết quả. 
“Trước khi ngươi cầu nguyện với Ta, trước nhất hãy nhận sự tha thứ tội lỗi của người đã.” Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi những người chưa nhận được sự tha thứ tội lỗi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, họ nhận biết từ trong kinh nghiệm của họ rằng lương tâm của họ không có chấp thuận lý do của họ. Khi tội nhân cầu nguyện, họ cứ nói rằng, “Chúa ơi, xin ban cho con điều này, cũng ban cho con điều kia nữa”, nhưng lời cầu nguyện của họ không có sự trả lời. Hơn thế nữa, lương tâm của họ chỉ nói với họ rằng, “Đừng hòng, lời cầu nguyện của người sẽ không có sự trả lời đâu, bởi vì ngươi là tội nhân!” Ngay cả khi lương tâm của chính tội nhân cũng không thể chấp nhận được đức tin của họ, thì làm thế nào họ có thể lừa dối Đức Chúa Trời được, làm thế nào họ có thể được Đức Chúa Trời chấp nhận, và làm thế nào lời cầu nguyện của họ có thể được nhậm? Tội nhân thì không đủ điều kiện để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, ngay cả chính lòng họ cũng thiếu lòng tin nơi lời cầu nguyện của họ. 
 
 
Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta Bắt Đầu Được Trả Lời Khi Chúng Ta Trở Nên Công Chính Bởi Đức Tin 
 
Lời cầu nguyện của những người từng là tội nhận trước khi họ được trả lời thì trước nhất họ phải nhận được sự tha tội bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh đã bày tỏ nơi chỉ xanh, tím và đỏ của Đền tạm. Những người tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh trong giữa lòng họ có thể bị bất toàn, nhưng họ có thể đến với Đức Chúa Trời bởi đức tin, và bởi đức tin họ có thể mạnh dạn cầu nguyện với Ngài, cầu xin Ngài những nhu cầu của họ. Khi người ta nhận được sự tha thứ tội lỗi bởi đức tin cầu nguyện với Đức Chúa Trời theo ý muốn của Ngài, thì họ có thể mạnh dạn cầu nguyện. 
Nhưng khi họ cầu nguyện theo xác thịt của họ, thì lúc đó họ cảm thấy không phù hợp. Những người công chính chúng tôi là những người hạnh phúc nhất khi chúng ta cầu nguyện cho việc truyền rao Phúc-âm của Nước và Thánh linh, cầu nguyện cho những linh hồn khác. Khi chúng tôi cầu nguyện cho động lực truyền giảng Phúc-âm, không rơi vào cạm bẩy do sự cản trở của xác thịt, thì chúng tôi có thể chiến thắng được những trở ngại do những nhược điểm chúng tôi qua sự cầu nguyện trong đức tin. Nhưng đôi khi, chúng tôi cảm thấy nản lòng khi chúng tôi không thể thắng được những trở ngại như thế bởi đức tin. Những lúc như thế, điều chúng tôi có thể làm là cầu nguyện, và tin rằng Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ trả lời. Và thật như thế, cuối cùng chúng tôi kinh nghiệm rằng đức tin này quả thật đã được Đức Chúa Trời trả lời. 
Điều chúng ta phải làm là cầu nguyện và sau đó chờ đợi, chúng ta không được nôn nóng thắc mắc tại sao lời cầu nguyện của chúng ta không được trả lời ngay lập tức. Đức Chúa Trời muốn chúng ta cầu nguyện bởi đức tin, và chúng ta tin rằng nếu lời cầu nguyện của chúng ta hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ trả lời chúng khi đúng lúc. Khi chúng ta nhận được sự tha tội bởi đức tin, và trong cuộc sống của chúng ta khi chúng ta cầu nguyện bởi đức tin, thì chúng ta sẽ nhận thấy được kinh nghiệm trực tiếp rằng những lời cầu nguyện của chúng ta quả thật đã được trả lời. 
Nhưng bạn có sống bởi đức tin như vậy không? Nếu thế, thì bạn có thể thực sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta xem xét lại bản thân mình một lần nữa, chúng ta nhận biết rằng chúng ta đáng bị đày nơi hỏa ngục, và chúng ta cũng nhận biết một lần nữa rằng chúng ta có thể đủ điều kiện để cầu nguyện chỉ bởi nhận được sự tha tội qua đức tin của chúng ta nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Như thế, chúng ta phải nhớ chắc rằng những người có thể cầu nguyện là những người đã nhận được sự tha tội bởi tin rằng Chúa đã xóa mọi tội lỗi của cả cuộc đời họ bằng Phúc-âm của Nước và Thánh linh. 
Trong vòng những người chưa được tái sanh, có nhiều người tự hào về bản thân họ. Còn bạn thì sao? Bạn có điều gì để tự hào không? Đôi tay của ban có mạnh không? Đôi chân của bạn có khỏe không? Không cần biết thân thể của bạn có khỏe mạnh như thế nào đi nữa, thì nó cũng không thể chịu đựng được những vi trùng cảm lạnh thông thường, cũng không thế chống cự lâu trước vũ lực thể xác hơi mạnh bạo chút xíu, làm ngược lại với sự yếu đuối thật của chúng. Bạn có nhận biết con người yếu đuối như thế nào không? Chúng ta có thể chết từ vết cắn của một con muỗi, hoặc ngã chết vì một cục đá rơi trúng trong lúc đang đi đường. Chúng ta chẳng là gì cả. Nếu ai đó chỉ nói một câu tổn thương lòng tự trọng của chúng ta, lòng chúng ta có thể bị đau vô cùng như thể là chúng ta đã chết đi nữa phần vậy. Có phải như vậy không? Dĩ nhiên là như vậy rồi! 
Có bao nhiêu người chết trước 60 tuổi? Có vô số người chết ngay cả chưa được 30 tuổi. Yếu đuối như thế không ai khác hơn là loài người. Những loài yếu đuối như thế có nên cứng lòng hơn và không tin nơi Lời Đức Chúa Trời trong lòng họ không? Chẳng có gì để hãnh diện hay ra vẻ mạnh mẽ cả – con người là như thế đó. 
Như thế, chúng ta phải nhận biết sự yếu đuối của chúng mình, nhận biết sự bất toàn và tội lỗi, tin nơi Phúc-âm của lẽ thật đã được làm trọn qua chỉ xanh, tím và đỏ trong lòng chúng ta để nhờ đó chúng ta có thể nhận được điều kiện để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Để có đức tin làm vui lòng Đức Chúa Trời, người ta phải tin Phúc-âm của Nước và Thánh linh, nhưng có nhiều người vẫn không tin điều này. Bạn có thể nhận được quyền cầu nguyện với Đức Chúa Trời từ Phúc-âm khác ngoài Phúc-âm của Nước và Thánh linh không? Tội lỗi của bạn có thể được tẩy rửa nếu Chúa Jêsus đã không đến thế gian này, không gánh tội lỗi của bạn bởi chịu báp-tem vì bạn không? Bạn có thể nào chuyển tội lỗi trong lòng bạn sang Chúa Jêsus và rửa sạch chúng đi mà không cần tin nơi phép báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận không? 
Không! Câu trả lời là không, không và chắc chắc không! Bởi vì Chúa Jêsus đã mang tội lỗi của thế gian với phép báp-tem nơi Giăng nên Ngài đã chịu đóng đinh và mang sự sửa phạt của tất cả tội lỗi đó với huyết của chính Ngài. Vậy thì bạn có thể nào được cứu ngoài phép báp-tem của Chúa Jêsus và Thâp tự giá không? Dĩ nhiên là không! Việc Chúa Jêsus đã chịu báp-tem là để gánh tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả và rửa chúng đi, để rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Và việc Ngài chịu đóng đinh là để mang sự đoán phạt tội lỗi của chúng ta. Bởi tin nơi lẽ thật của Phúc âm của Nước và Thánh linh mà chúng ta đã được tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. 
Vì thế, chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào và mạnh dạn xưng nhận rằng, “Lạy Chúa, con bất toàn như thế này, nhưng bởi vì Ngài đã cứu con với nước và huyết của Ngài, nên hiện nay con được trong sạch. Ngài đã đến thế gian này, không ngần ngại gánh lấy mọi tội lỗi bởi chịu báp-tem, Ngài đã mang những tội lỗi này của thế gian đến Thâp tự giá, đã chịu sửa phạt vì chúng con, và đã sống lại từ cõi chết. Và Chúa ơi, bởi làm như thế, Ngài đã thật sự trở thành Đức Chúa Trời Cứu rỗi của con. Với đức tin của con nơi lẽ thật này nên con tin nơi Ngài.” Nói cách khác, khi chúng ta giữ đức tin của chúng ta, chúng ta luôn luôn có thể đến với Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài bất kể sự bất toàn của chúng ta. Chúng ta có thể cầu nguyện cho sự phát triển của Nước Ngài, chúng ta có thể cầu nguyện cho những linh hồn chưa nhận được sự tha tội khác. 
Chỉ khi người ta tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh thì họ mới có thể luôn luôn không bị bất cứ sự hổ thẹn nào dưới trời. Nhưng không có đức tin này nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh, một số người có thể cố gắng làm đầy những khoảng trống bằng những điều gì đó – bạn nên nhận biết rằng những sự cố làm như thế thì hoàn toàn vô dụng. Đây là tại sao lòng của họ bị buồn bã lo lắng và khổ sở dày vò, khiến cho họ không thể chịu nổi cuộc sống của họ. Cho dù thật hay giả, mọi người đều muốn tin nơi một điều gì đó. Hãy nói đến bản thân bạn. 
Hãy tự xét xem bạn có thực sự tin nơi Chúa với đức tin tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh hoặc giả bạn có tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh này hay không? Chúa đã tẩy sạch tội lỗi của bạn với nước và huyết – nếu bạn tin nơi điều này, thì trong lòng bạn có còn tội lỗi không? Nếu bạn thực sự tin, tận đáy lòng và tâm linh bạn, thì chắc chắn hoàn toàn không còn tội lỗi nữa. Với đức tin hết lòng của bạn nơi lẽ thật này, bây giờ hãy nhận sự tha tội thật sự. 
Bởi vì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự tha tội qua lẽ thật đã bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn, nên hiện nay chúng ta đã nhận được sự tha tội đời đời. Và vì điều này, nên những ai tin nơi lẽ thật này đều được trở thành con cái của Đức Chúa Trời, được mặc lấy ân điển khiến họ có thể đến trước Ngài. Vì thế, chúng ta phải yêu thương những người khác, hiểu những sự bất toàn của nhau, phục vụ công việc của Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng, và sau đó đến với Ngài và đứng trước sự hiện diện của Ngài. 
Những người đã nhận được sự tha tội thì thương yêu mọi tội nhân. Tấm lòng của những người công chính mong muốn mọi tội nhân biết lẽ thật bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ và được tái sanh. Nhưng cũng có một loại người không thể thương người ta. Những người này là những tội nhân ngoan cố – những Cơ-đốc-nhân lừa dối lương tâm đức tin của họ và tự lừa dối họ trong sự suy nghĩ rằng họ tin nơi Đức Chúa Trời cho dù họ vẫn còn tội lỗi. 
Bởi tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh và nhận được sự tha tội trong lòng chúng ta, tất cả chúng ta phải gìn giữ lương tâm đức tin của chúng ta. Chúng ta hãy chạy tốt cuộc đua của chúng ta cho đến cuối cùng, gìn giữ lương tâm đức tin của chúng ta và không đánh mất đức tin chúng ta. Và khi ai đó có vẻ sắp trải qua một thời gian khó khăn về thuộc linh, thì chúng ta phải giúp đở lẫn nhau và giữ cho nhau đứng vững. Không cần biết điều gì xảy ra, người công chính không được rời bỏ Hội thánh. Nếu người công chính rời bỏ Hội thánh của Đức Chúa Trời, thì họ sẽ chết ngay lập tức. Mất nhà của bạn tức là mất nơi trú ẩn của bạn, và vì thế lòng bạn sẽ không tìm thấy sự an nghỉ cũng như sự thoải mái ở bất cứ nơi nào, và cuối cùng bạn sẽ chết. 
Hội thánh Đức Chúa Trời là một nơi mà những con chiên của Ngài được cho ăn và được ban sự yên nghỉ cũng như sự cứu trợ. Như thế, khi những con chiên mất đi sức mạnh của nó và trở nên vô cùng kiệt sức, thì Hội thánh của Đức Chúa Trời giúp lòng họ trở nên mạnh mẽ bởi nghe Lời Ngài. Khi bạn tiếp nhân Lời Chúa bởi tin nơi lòng bạn, thì Đức Thánh Linh ở trong bạn sẽ vui mừng, lòng bạn cũng được mạnh mẽ lên và kết quả cuối cùng là bạn sẽ nhận được sự sống đời đời. 
Tất cả những người công chính chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời. Chúng tôi cảm tạ Chúa, vì để cho chúng tôi có đủ điều kiện cầu nguyện, Ngài đã ban cho chúng tôi Phúc âm của Nước và Thánh linh. Ha-lê-lu-gia! Tôi cầu xin Đức Chúa Trời hằng sống rằng Ngài sẽ khiến cho chúng ta có thể tin nơi Ngài và sống bởi đức tin.