דרשות

נושא 3: בשורת המים והרוח

[3-3] <הראשונה ליוחנן 5:1-12> ישוע המשיח בא על ידי מים, דם ורוח

<הראשונה ליוחנן12- 5:1>
"כל המאמין כי ישוע הוא המשיח הנה זה ילד מאלוהים וכל האוהב את מולידו יאהב גם את הנולד מאיתו. בזאת נדע כי נאהב את בני האלוהים את האלוהים ובשמרנו את מצוותיו. כי זאת אהבת אלוהים היא אשר נשמור את מצוותיו ומצוותיו אינן כבדות. כי כל הנולד מאת האלוהים מנצח את העולם ואמונתנו הנצחון המנצח את העולם. מי הוא זה המנצח את העולם אם לא המאמין בישוע שהוא בן האלוהים. זה הוא אשר בא במים ובדם ישוע המשיח לא במים לבד כי אם במים ובדם והרוח הוא המעיד כי הרוח הוא האמת. כי שלושה המה המעידים. בשמים האב הדבר ורוח הקודש ושלושתם אחד המה ושלושה המה המעידים בארץ. הרוח המים והדם ושלושתם לאחת המה. אם נקבל עדות בני האדם הנה עדות האלוהים גדולה ממנה כי זאת היא עדות האלוהים אשר העיד על בנו. המאמין בבן האלוהים יש לו העדות בנפשו ואשר לא יאמין לאלוהים לכזב שמהו יען אשר לא האמין בעדות אשר העיד האלוהים על בנו. וזאת היא העדות כי חיי עולמים נתן לנו האלוהים והחיים האלה בבנו המה. אשר יש לו הבן יש לו החיים ואשר אין לו בן האלוהים אין לו החיים."  
 
 
על ידי מה ישוע בא?
על ידי המים הדם והרוח
 
האם ישוע בא על ידי מים? כן, הוא בא. הוא בא על ידי טבילתו. המים הם הטבלת ישוע בידי יוחנן המטביל בנהר הירדן. זאת הייתה טבילת הגאולה שבעזרתה הוא לקח את כל חטאי העולם. האם ישוע בא על ידי הדם? כן הוא בא. הוא בא בגוף אדם והוטבל כדי לקחת את כל חטאי העולם, לאחר מכן על ידי שדימם על הצלב, שילם את חובות החטאים. ישוע בא על ידי דם.
האם ישוע בא על ידי רוח? כן הוא בא. ישוע היה האלוהים אשר בא כרוח בגוף כדי להושיע את כל החוטאים.
הרבה אנשים לא מאמינים שישוע בא על ידי מים, דם ורוח. רק מעטים מאמינים באמת שישוע הוא מלך המלכים, אלוהי האלוהים. רוב האנשים עדיין תוהים, 'האם ישוע הוא באמת בן האלוהים או בן אדם?' והרבה, כולל תיאולוגים וכמרים, מאמינים בישוע כבן אדם יותר מאשר אלוהים, מושיע וישות מוחלטת.
אך אלוהים אמר שכל מי שמאמין שישוע הוא מלך המלכים, אלוהים האמיתי והמושיע האמיתי, ייוולד ממנו. אלו שאוהבים את אלוהים, אוהבים את ישוע, ואלו שבאמת מאמינים באלוהים, אוהבים את ישוע באותה מידה.
בן האדם אינו יכול להתגבר על העולם. השליח יוחנן אמר לנו שרק נוצרים יכולים להתגבר על העולם. הסיבה לכך שהמאמינים מתגברים על העולם היא, שיש להם אמונה במים, בדם וברוח של ישוע. הכוח להתגבר על העולם אינו נובע מרצונו של האדם, מהשתדלותו ומהתלהבותו.
"אם בלשונות אנשים ומלאכים אדבר ואין בי האהבה הייתי כנחושת הומה או כצלצל תרועה. וכי תהיה לי נבואה ואדע כל הסודות וכל הדעת וכי תהיה לי כל האמונה עד כי אעתיק הרים ואין בי האהבה הייתי כאין. ואם אחלק את כל הוני ואם אתן גופי לשרפה ואין בי האהבה כל זאת לא תועילני." (הראשונה אל הקורנתיים 1-3: 13) 'האהבה' המדוברת פה משמעותה ישוע, שבא על ידי מים דם ורוח.
 
 
.רק זה המאמין במים ובדם יכול להתגבר על העולם
 
מי יוכל להתגבר על העולם?
זה המאמין בגאולת טבילתו
של ישוע, בדם וברוח.
 
בראשונה ליוחנן5- 5:6, "מי הוא זה המנצח את העולם אם לא המאמין בישוע שהוא בן האלוהים. זה הוא אשר בא במים ובדם ישוע המשיח."
חברים נוצרים, מי שהתגבר על העולם, שהתגבר על השטן היה ישוע המשיח. מי שיאמין במילות המים, הדם והרוח של ישוע גם יתגבר על העולם. כיצד ישוע התגבר על העולם? באמצעות הגאולה של המים הדם והרוח.
בתנ"ך, 'מים' מציינים את טבילתו של ישוע (הראשונה לפטרוס 3:21). ישוע בא לעולם הזה בגוף. הוא בא להציל את חוטאי העולם; הוא הוטבל כדי לקחת את החטאים של כל חוטאי העולם והוא מת על הצלב כדי לכפר על חטאים אלו.
הדם על הצלב מציין את העובדה שהוא בא לעולם בכבודו ובעצמו כאדם.  הוא בא בצורת גוף אדם כדי להציל את החוטאים והוטבל במים. לכן ישוע בא אלינו גם במים וגם בדם. במילים אחרות הוא לקח את כל חטאי העולם עם מי טבילתו והדם של מותו.  כיצד השטן שלט בעולם?  השטן גרם לבני האדם לתת ספק  בדברי אלוהים ושתל את זרעי האי ציות בליבם. במילים אחרות השטן הפך את בני האדם למשרתיו על ידי כך שהטעה אותם להמרות את דברי אלוהים.
בכל אופן, ישוע בא לעולם הזה ומחק את כל חטאי בני האדם  עם מי טבילתו ודמו שעל הצלב: הוא התגבר על השטן ומחק את כל חטאי העולם.
זה קרה מכיוון שישוע המשיח היה מושיעם של החוטאים. הוא נהיה למושיענו מכיוון שהוא בא על ידי מים ודם.      
 
 
ישוע לקח את כל חטאי העולם על ידי טבילת הגאולה שלו
 
מה פירוש 'ישוע
התגבר על העולם'?
הפירוש, שהוא לקח את
כל חטאי העולם
 
מכיוון שישוע הוטבל כדי לקחת את כל חטאי העולם, ומת  בגוף אדם כדי לכפר על כל חטאינו, היה ביכולתו לשחרר אותנו מכל חטאינו. מכיוון שישוע הוטבל בנהר הירדן על ידי יוחנן המטביל, נציגם של כל בני האדם, כל חטאי העולם עברו אליו והוא נתן את חייו על הצלב כגמול על החטאים. מכיוון שהוא מת וקם לתחייה מן המתים, הוא התגבר על כוחו של השטן. הוא שילם במותו על החטאים.
 
 
ישוע בא לחוטאים על ידי מי הטבילה והדם על הצלב
  
כיצד הוא התגבר על השטן?
באמצעות טבילתו, הדם והרוח.
 
יוחנן השליח אמר שהגאולה היא לא רק של מים, אלא גם של מים ודם. לכן, כאשר ישוע לקחת כל החטאים וסילק את חטאינו לתמיד, כל החוטאים נגאלו מהחטא על ידי האמונה בו ועל ידי נאמנות לדבריו.
כאשר ישוע ירד לעולם, הוא לא רק לקח את חטאינו, אלא גם הצילנו מהחטאים על ידי כך שדימם למוות על הצלב. הוא לקח את כל חטאינו בירדן ושילם את העונש על חטאים אלו על הצלב; הוא שילם על חטאינו במותו. והנבואה של החוק הצודק של אלוהים אשר אומרת 'שכר החטא הוא המוות' (אל הרומים 6:23), התקיימה.
למה ישוע התכוון ב 'להתגבר על העולם'? האמונה שמתגברת על העולם היא האמונה בבשורת הגאולה אשר ישוע הביא לנו באמצעות המים והדם. הוא בא בצורת אדם והוא העיד על הגאולה עם טבילתו במים ומותו על הצלב.
ישוע התגבר על העולם, הנקרא שטן. השליחים של הכנסיה הקדומה עמדו איתן אפילו מול מות קדושים מבלי להיכנע לקיסרות הרומית או לשום פיתוי אחר בעולם הזה.
כל זאת הייתה תוצאה של אמונתם שישוע בא על ידי המים (הוא הוטבל כדי לקחת את כל חטאינו), ועל ידי דמו על הצלב (הוא שילם את העונש על חטאינו במותו)
ישוע בא על ידי הרוח (הוא בא בגוף אדם), והוא לקח את חטאיהם של החוטאים באמצעות טבילתו ודמו על הצלב כך שכולנו אשר נגאלנו נוכל להתגבר על העולם.
 
 
וזה הוא אות הטבילה אשר כעת תושיע גם אותנו על ידי הקמת ישוע המשיח <הראשונה לפטרוס 3:21>
 
מהי אות הגאולה?
טבילתו של ישוע
 
נאמר בראשונה לפטרוס 3:21 , "וזה הוא אות הטבילה אשר כעת תושיע גם אותנו (לא בהסיר טינוף הבשר כי אם בשאול לנו מאת אלוהים רוח שלמה) על ידי הקמת ישוע המשיח."
השליח פטרוס העיד שישוע הוא המשיח שבא על ידי מי הטבילה והדם.
לכן, עלינו להאמין בישוע שבא על ידי מים ודם. ועלינו לדעת שמי טבילתו של ישוע הם האות שתציל אותנו. פטרוס השליח אמר לנו ש 'המים' של הטבילה, 'הדם' ו 'הרוח' הם הגורמים המוחלטים בגאולה.  
אף אחד מהשליחים מעולם לא האמין רק בדם על הצלב ללא טבילתו של ישוע. האמונה בצלב היא רק מחצית מהאמונה האמיתית. חצי אמונה או אמונה לא מושלמת דועכת עם הזמן. אך האמונה של אלו המאמינים בבשורה של המים, הדם והרוח, מתחזקת עם הזמן.
בכל אופן, קול בשורת הדם רק מתחזק ומתחזק בימים אלו. מדוע זה כך? האנשים לא יודעים את דברי האמת, דברי הגאולה של המים והרוח, לפיכך הם לא יכולים להיוולד מחדש.
בעבר, כנסיות המערב נפלו קורבן לאמונות טפלות, הם נראו משגשגות לתקופה מסוימת, אך שליחי השטן סייעו להפוך את האמונה לאמונה טפלה.
אמונה טפלה היא אמונה שהשטן ימלט אם מישהו יצייר צלב על פיסת נייר או על עץ, או שהשטן יהדף אם מאמינים בדמו של ישוע. באמצעות אמונות כאלו ואחרות, השטן הוליך שולל את האנשים שהם צריכים להאמין רק בדמו של ישוע. השטן מעמיד פנים שהוא פוחד מהדם ואומר שישוע דימם בשביל החוטאים.
בכל אופן, פטרוס וכל שאר השליחים העידו על הבשורה האמיתית של טבילתו של ישוע והדם על הצלב. מכל מקום, על מה הנוצרים בימים אלו מעידים? הם מעידים רק על הדם של ישוע.
אך, אנו צריכים להאמין במילים הכתובות בתנ"ך ולהיות בעלי אמונה בגאולתה של הרוח, בטבילתו של ישוע ובדם. אם נתעלם מטבילתו של ישוע ורק נעיד על העובדה שישוע מת על הצלב למעננו, הגאולה לא תהייה מושלמת.
 
 
'מילות הגאולה' של ישועת אלוהים מהמים'
 
מהן ההוכחות שאלוהים
הושיע אותנו?
המים הדם והרוח
 
בראשונה ליוחנן 5:8 נאמר, "ושלושה המה המעידים בארץ" הראשון הרוח, השני מי הטבילה של ישוע והשלישי הדם על הצלב. כל שלושת הדברים האלו הם  כאחד. ישוע בא לעולם זה כדי להושיע אותנו מהחטאים.  הוא לבדו עשה זאת בעזרת כל השלושה, הטבילה, הדם והרוח. 'שלושה המה המעידים' יש שלושה דברים המוכיחים שאלוהים הציל אותנו. שלושת היסודות של ההוכחה הם, מי הטבילה של ישוע, הדם והרוח. שלושת הדברים האלו הם מה שישוע עשה למעננו בעולם הזה.
אם אחד מהשלושה האלו יושמט, הגאולה לא תהיה מושלמת. יש שלושה שמעידים על האדמה: הרוח, המים והדם.
ישוע המשיח שבא אלינו בשר ודם הוא אלוהים, הרוח והבן. הוא ירד לעולם הזה כרוח בגוף אדם והוטבל במים כדי לקחת את כל חטאי העולם. הוא לקח את כל החטאים על גופו והציל אותנו החוטאים על ידי דימומו על הצלב. הוא שילם על כל החטאים במלואם. זאת היא הבשורה של הגאולה המושלמת על ידי המים הדם והרוח.
אפילו אם רק אחד מאלה יושמט, זה יהיה סירוב לגאולת האלוהים אשר הצילה אותנו מכל החטאים. אם היינו מסכימים עם רוב המאמינים של היום, עלינו היה להגיד, 'שנים המה המעידים בארץ: הדם והרוח.'
אך יוחנן השליח אמר שיש שלושה דברים שהעידו: מי הטבילה של ישוע, הדם על הצלב והרוח. יוחנן השליח היה ברור מאד בעדותו.
האמונה שגואלת את החוטא, היא האמונה ברוח, במים ובדם. היכן היא האמונה המאפשרת לאדם להתגבר על העולם? היא נמצאת כאן. זו האמונה בישוע אשר בא על ידי מים, דם ורוח. האמן בהם וקבל גאולה וחיים נצחיים.
 
האם ללא טבילתו של
 ישוע הגאולה מושלמת?
 לא
 
לפני זמן רב, עוד לפני שנולדתי מחדש, גם אני הייתי נוצרי שהאמין רק בדם על הצלב וברוח. האמנתי שהוא ירד כרוח ומת למעני על הצלב והציל אותי מכל החטאים. האמנתי רק בשני דברים אלו והייתי מספיק חצוף כדי לרצות ללמד עליהם את כל האנשים.
תכננתי ללמוד תיאולוגיה ולהיות מיסיונר על מנת לעבוד ולמות למען האנשים כפי שישוע עשה. תכננתי כל מיני דברים נפלאים.
אך, כל עוד האמנתי רק בשני דברים, תמיד נשארו לי חטאים בלב. כתוצאה מכך לא יכולתי להתגבר על העולם. לא יכולתי להשתחרר מהחטאים. כאשר האמנתי רק בדם וברוח נשארו לי עדיין חטאים בלבי.
הסיבה שהיו לי עדיין חטאים בלב אף על פי שהאמנתי בישוע  היא, שלא ידעתי על המים, טבילתו של ישוע. השחרור שלי לא היה מושלם עד שנגאלתי על ידי האמונה במי הטבילה, בדם וברוח. הסיבה שלא יכולתי להתגבר על חטאי הגוף היא שלא ידעתי את משמעות טבילתו של ישוע. אפילו עכשיו הרבה אנשים מאמינים בישוע אך ממשיכים לחטוא עם הגוף. יש להם עדיין חטאים בלב והם מנסים הכל כדי לעורר את האהבה הראשונית שלהם לישוע.
הם אינם יכולים לעורר את להט ההתלהבות הראשוני שלהם מכיוון שהם לא שטפו לחלוטין את כל חטאיהם עם המים. הם אינם מבינים שכל חטאיהם הועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל והם אינם מסוגלים לשקם מחדש את אמונתם שנפלה.
אני רוצה להבהיר לכולכם. אנו יכולים לחיות באמונה ולהתגבר על העולם כאשר אנו מאמינים בישוע. לא משנה כמה לא מושלמים אנו, לא משנה כמה אנו חוטאים בעולם הזה, כל עוד אנו מאמינים בישוע כמושיענו אשר שיחרר אותנו לגמרי מהחטאים עם טבילתו, אנו יכולים לעמוד כמנצחים.
בכל אופן, אם נאמין בישוע ללא מי הטבילה, לא נוכל להיגאל לגמרי. יוחנן השליח אמר לנו שהאמונה אשר גוברת על העולם היא האמונה שישוע המשיח בא על ידי מי הטבילה, הדם והרוח.
אלוהים שלח את בנו היחיד אלינו כדי לגאול את אלו המאמינים בטבילתו ובדמו. ישוע לקח את כל חטאינו עם טבילתו. ישוע, בנו היחיד של אלוהים בא אלינו ברוח (בגוף אדם) ודימם על הצלב כדי לשלם את העונש על החטאים. כך הוא גאל את כל האנשים מהחטאים.
האמונה שמובילה אותנו להתגבר על העולם באה מהאמונה באמת שישוע בא אלינו על ידי מים, דם ורוח ושחרר אותנו לגמרי מכל החטאים.
אם לא היו מי הטבילה והדם על הצלב, לא הייתה גאולה אמיתית. ללא אחד מהם לא תהיה לנו גאולה אמיתית. אי אפשר להשיג את הגאולה ללא המים, הדם והרוח. לכן עלינו להאמין במים, בדם וברוח. דע את כל אלו ותהייה לך גאולה אמיתית. 
 
 
.אני אומר לך שזאת לא גאולה אמיתית ללא עדותם של המים, הדם והרוח
 
מהם שלוש היסודות
המעידים על הגאולה?
המים הדם והרוח.
 
אדם יכול לחשוב על השאלה הנ"ל כך: "ישוע הוא המושיע שלי. אני מאמין בדם על הצלב וברצוני למות כקדוש. אני מאמין בישוע אפילו שיש בליבי חטא. חזרתי בתשובה בהתמדה ועבדתי קשה כדי לעשות מעשים טובים, צדקה וחסד כל יום, נתתי את חיי ואת רכושי הגשמי בשבילך. אפילו לא התחתנתי. איך יכול אלוהים שלא להכיר אותי? ישוע מת למעני על הצלב, אלוהינו הקדוש ירד למטה כאדם ומת למעננו על הצלב. אני מאמין בך, הקרבתי את חיי בשבילך ועשיתי את עבודתי בשבילך בנאמנות. אף על פי שייתכן שאני לא ראוי ועדיין יש לי חטאים בלב, האם ישוע ישלח אותי לגיהינום על זה? לא, הוא לא."  
יש כל כך הרבה אנשים כמו האדם הזה. הם אלו שלא מאמינים שישוע הוטבל כדי לקחת את כל חטאי העולם. כאשר לאנשים האלו המאמינים בישוע יש עדיין חטאים, לאן הם יגיעו? הם יגיעו לגיהינום. הם חוטאים!
הם, שחושבים על עצמם כמשביעי רצון ומניחים שאלוהים חושב כמותם יגיעו לגיהינום. נוסף על כך, חלק אומרים, מכיוון שישוע לקח את כל החטאים כאשר הוא מת על הצלב, אין חטאים בעולם. בכל אופן, הם מדברים רק על הדם ועל הרוח. זוהי לא האמונה שתוביל את האנשים להשלים את הגאולה. עלינו להאמין שישוע לקח את כל חטאינו עם טבילתו, נשפט, מת על הצלב למעננו ושלושה ימים לאחר מיתתו הוא קם לתחייה.
בלי אמונה כזאת, גאולה מושלמת לא תהייה אפשרית. ישוע המשיח הוטבל, מת על הצלב וקם לתחייה. ישוע המשיח בא אלנו על ידי מים, דם ורוח. הוא לקח את כל חטאי העולם. על האדמה ישנם שלושה יסודות מהותיים המעידים על הגאולה: הרוח, המים והדם.
ראשית, רוח הקודש מעידה שישוע הוא אלוהים שירד בגוף אדם.
היסוד השני הוא עדות  'המים'. המים הם טבילתו של ישוע בירדן על ידי יוחנן המטביל, שדרכו חטאינו עברו על ישוע. כל חטאינו הועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל (מתי 3:15).
העד השלשי הוא 'הדם' המעיד על חיים חדשים ועל קבלת האחריות של דין החטאים על ידי ישוע במקומנו. ישוע מת למעננו וקיבל את הדין של אביו בשבילנו וקם לתחייה לאחר 3 ימים.
אלוהים האב שלח את הרוח לתוך ליבם של אלו המאמינים בטבילתו ובדמו של בנו המעידים על גאולתנו.
לאלו שנולדים מחדש יש את המילים אשר בעזרתם הם גוברים על העולם. הנגאלים יגברו על השטן, על השקרים של נביאי השקר ועל מכשולים ולחצים אשר תוקפים אותם ללא הרף. הסיבה שיש לנו כוח  הם שלושת הדברים הנמצאים בליבנו: המים של ישוע, דמו והרוח.
 
כיצד  נתגבר על העולם
 ועל השטן?
על ידי האמונה בשלושת העדים
 
אנו גוברים על העולם ועל השטן מכיוון שאנו מאמינים ברוח, במים ובדם. אלו המאמינים בטבילתו ובדמו של ישוע מסוגלים להתגבר על כל צורה של נביאי שקר. אמונתנו עם הכוח להתגבר, שוכנת במים, בדם וברוח. האם אתה מאמין בזה?
לא תוכל להיוולד מחדש או להתגבר על העולם ללא אמונה בגאולה דרך טבילתו של ישוע, דמו והאמונה שישוע הוא בן האלוהים ומושיענו. האם זה נמצא בליבך?
האם הרוח והמים נמצאים בליבך?  האם אתה מאמין שכל  חטאיך הועברו על ישוע? האם הדם על הצלב נמצא בליבך?
אתה תגבור על העולם אם המים ודמו של ישוע ימצאו בליבך ואם תאמין שישוע מת על הצלב למענך ולקח את הדין במקומך.
השליח יוחנן התגבר על העולם מכיוון שכל שלושת היסודות  החיוניים הללו היו בליבו. הוא גם דיבר על הגאולה עם אחייו לאמונה אשר סבלו ממכשולים וסכנות בעבודתם. הוא העיד: "כך גם אתם תוכלו להתגבר על העולם. ישוע בא ברוח, במים ובדם. כפי שהוא התגבר על העולם, כך אתם המאמינים תגברו על העולם. זוהי הדרך היחידה של המאמינים להתגבר על העולם."
ביוחנן 5:8 נאמר, " ושלושה המה המעידים בארץ הרוח המים והדם ושלושתם לאחת המה" ישנם הרבה שעדיין מדברים על הדם והרוח אך משמיטים את המים של טבילת ישוע. אם הם משמיטים את 'המים', הם עדיין מרומים על ידי השטן. עליהם לצאת מהשקר העצמי שלהם ולחזור בתשובה. עליהם להאמין ב 'מים' של טבילת ישוע ולהיוולד מחדש.
אף אחד אינו יכול להתגבר על העולם ללא האמונה במים ובדם. אני אומר לך שוב, אך אחד! עלינו להילחם ולהשתמש במים ובדם של ישוע ככלי נשקנו. מילותיו הם החרב של הנשמה, האור.
יש עדיין יותר מדי אנשים שאינם מאמינים שטבילתו של ישוע שטפה את כל חטאיהם. יש עדיין יותר מידי אנשים המאמינים רק בשני דברים. כאשר ישוע אמר להם 'קום וזרח'  הם אינם יכולים לזרוח. יש להם עדיין חטאים בלב. אף על פי שהם מאמינים בישוע סופם יהיה גיהינום.      
 
 
בשורת  טבילתו ודמו של ישוע חייבת בהחלט להיאמר כדי שהאנשים יוכלו לשמוע, להאמין ולהיגאל
 
האם האמונה בטבילה היא
 רק סוג של דוגמה?
לא, היא לא דוגמה, היא האמת
 
כאשר אנו מעידים על הבשורה היא צריכה להיות ברורה. ישוע בא על ידי הרוח, על ידי הטבילה (אשר לקחה את כל חטאינו), ועל ידי הדם (אשר שילם על חטאינו). אנו חייבים להאמין בכל שלושת אלו.
אם לא, אנו לא מלמדים את הבשורה אלא מלמדים דת פשוטה. הנוצרים בעולם זה קוראים לנצרות דת. הנצרות לא יכולה להיות מוגדרת כדת. זוהי אמונה של גאולה הבנויה על האמת, אמונה בלהסתכל למעלה אל האלוהים. זוהי לא דת.
דת היא משהו שנוצר על ידי בני אדם בעוד אמונה היא נשיאת המבט לגאולה שאלוהים העניק לנו. זהו ההבדל. אם אתה מתעלם מהאמת הזו אתה נוהג בנצרות בדיוק כמו כל דת אחרת ומלמד אותה באמצעים של מוסר ואתיקה.
ישוע המשיח לא בא לייסד דת בעולם הזה. הוא לעולם לא ייסד דת בשם נצרות. מדוע אתה מאמין שזוהי דת? כולן אותו דבר, מדוע אם כן לא להאמין במקום זה בבודהיזם? אתה חושב שאני טועה כשאני טוען כך?
חלק מאמינים בישוע כדת ואומרים לסיום: "מה ההבדל? שמיים, נירוונה, גן עדן....כולם אותו דבר רק עם שמות שונים. בכל מקרה, כולנו נסיים את חיינו באותו מקום."
חברים נוצרים, אנו צריכים לראות את האמת. אנו צריכים 'לקום ולזרוח'. אנו צריכים להיות מסוגלים להגיד את האמת ללא היסוס.
כאשר מישהו אומר: "זו אינה יכולה להיות הדרך היחידה", עליך להגיד בקול בוטח: "כן! זוהי הדרך היחידה. אתה יכול ללכת לגן עדן רק אם תאמין בישוע המשיח אשר בא במים, דם ורוח." עליך לזרוח באור בהיר כל כך, כדי שאולי נשמות אחרות ישמעו את מילות הגאולה, ייוולדו מחדש וילכו לגן עדן.  
 
 
הייה בעל אמונה נכונה: אלו שלא מקבלים גמול על אהבתם את ישוע ואשר לא יודעים על גאולת טבילתו ודמו של ישוע יושמדו
 
מי יושמד אף על פי שהוא
מאמין בישוע?
אלו שלא מאמינים
בטבילתו של ישוע.
 
הצהרה על אמונה בישוע באופן שרירותי היא לא אהבת ישוע והיא התיחסות לאמת כלא יותר מדת.
אוניה שחצתה את האוקינוס טבעה אך נשארו מספר ניצולים על סירת גומי. הם שלחו קריאת הצלה אך הים הגועש מנע מספינות אחרות לבוא לעזרתם. במקומם בא הליקופטר וזרק למטה חבל.
אם אחד מהם יאחז בחבל בידיו במקום לנסות לכרוך אותו סביב גופו, הוא יהיה בדיוק כמו האדם שאוהב אהבה נכזבת את ישוע: מאמין באלוהים כאוות נפשו. הוא עדיין לא בטוח אך הוא אומר: "אני מאמין. הצל אותי. אני משער שאני אנצל."
מי שלא מבין את האמת על טבילתו של ישוע ודמו, מאמין שהוא ינצל רק מכיוון שהוא אוחז את החבל.   
אך ברגע שהוא יתרומם, ידיו יאבדו את אחיזתן בחבל. הוא אוחז את החבל רק בעזרת כוחו, כשכוחו יאזל, הוא יאבד את אחיזתו וייפול לאוקינוס בחזרה.
כך זה כשאוהבים את ישוע אהבה נכזבת. ייתכן שהרבה יגידו שהם מאמינים באלוהים ובישוע; שהם מאמינים בישוע אשר בא על ידי הרוח, אך זהו החלק היחידי בכל המשוואה שלהם. הם אינם יכולים להאמין או לקבל את הבשורה המושלמת, אז הם מכריחים את עצמם שוב ושוב להגיד שהם מאמינים.
להאמין ולנסות להאמין זה לא אותו דבר. הם אומרים שהם ילכו אחרי ישוע עד הסוף אך הם יושלכו ביום האחרון בגלל החטאים שנשארו בליבם. הם אוהבים את ישוע מבלי לדעת שישוע בא על ידי טבילתו, הדם והרוח. אם הם אוהבים את ישוע רק בגלל דמו הם ישלחו לגיהינום.
קשור את נשמתך במי הטבילה ובמילות הדם שעל הצלב. כאשר ישוע יזרוק למטה את חבל הגאולה, אלו שיקשרו את עצמם עם המים, הדם והרוח, יינצלו.  
המציל מההליקופטר צעק באמצעות הרמקול, "תקשיבו טוב אלי. כאשר אני זורק למטה את החבל, קשרו אותו סביבכם ומתחת לזרועותיכם. לאחר מכן תישארו כפי שאתם. אל תיתלו על החבל בעזרת ידיכם. רק קשרו אותו סביב החזה שלכם, הרגעו וכך תינצלו."
לאחר שהוא נתן את ההוראות הללו, אותו אחד שנהג על פי ההוראות  וקשר את עצמו עם החבל ניצל. אך אותו אחד שאמר, "אל תדאג אני מאד חזק התאמנתי במכון כושר. אתה יכול לראות את השרירים שלי? אני יכול להיתלות במשך הרבה זמן." הוא אוחז בחבל בידיו כאשר החבל מתרומם.
בהתחלה שני האנשים מתרוממים. אך יש הבדל, אותו אחד שנהג על פי ההוראות וכרך את החבל סביב גופו, התרומם למעלה ללא בעיות. הוא אפילו איבד את הכרתו בדרכו אך למרות זאת התרומם למעלה.
אותו אחד שהתפאר בכוחו, איבד לבסוף את אחיזתו מכיוון שכוחו אזל. הוא מת מכיוון שהוא סירב לשמוע והתעלם מההוראות.
כדי לקבל את הגאולה המושלמת, אדם חייב להאמין בגאולת מי טבילתו ובדם אשר הצילו את כל הנשמות מהחטאים. הגאולה זמינה לאלו המאמינים בלב שלם במילים "גאלתי אותכם לגמרי על ידי טבילתי בידי יוחנן המטביל ועל ידי דימומי למוות על הצלב." 
אלו המאמינים רק בדם אומרים, "אל תדאג, אני מאמין. אני אהיה אסיר תודה עד סוף חיי לדמו של ישוע. אני אלך אחרי ישוע עד הסוף ואמונתי בדם תהייה מעל ומעבר כדי להתגבר על העולם ועל כל החטאים במשך שארית חיי."
בכל אופן זה לא מספיק. אלו שאלוהים העיד עליהם שהם עמו הם אלו שמאמינים בכל שלושת הדברים: שישוע בא על ידי הרוח והוטבל (ישוע לקח את כל החטאים עם טבילתו בירדן), שהוא מת על הצלב כדי לשלם את העונש לכל החטאים ושהוא קם לתחייה מן המתים.
הרוח באה רק לאלו המאמינים בכל השלושה ומעידה  עליהם. "כן אני מושיעך. הצלתי אותך עם המים והרוח. אני אלוהיך."
אך לאלו שלא מאמינים בכל השלושה, אלוהים לא נותן גאולה. אפילו אם רק חלק אחד מושמט אלוהים אומר, "לא, לא נגאלת." כל שליחיו האמינו בכל השלושה. ישוע אמר שטבילתו היא עדות על הגאולה ושדמו הוא גזר הדין.
 
 
השליחים פאולוס ופטרוס גם העידו על הטבילה והדם של ישוע
 
על מה העידו שליחיו
 של ישוע?
על טבילתו של ישוע ודמו
 
האם השליח פאולוס דיבר על טבילתו של ישוע?  הבה נראה כמה פעמים הוא דיבר על טבילתו של ישוע. הוא אמר באל הרומים 6:3, "או האינכם יודעים כי כולנו הנטבלים למשיח ישוע למותו נטבלנו." ו ב 6:5 "כי אם נדבקנו בדמיון מותו אכן גם נהיה דבוקים לתחייתו."
הוא אמר גם באל הגלטיים 3:27, "כי כולכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח" שליחי ישוע העידו על 'המים', טבילתו של ישוע. "וזה הוא אות הטבילה אשר כעת תושיע גם אותנו." (הראשונה לפטרוס 3:21) 
 
 
גאולת אלוהים באה על ידי המים והדם של ישוע
 
למי אלוהים קורא צדיק?
למי שאין לו חטאים בליבו
 
הגאולה שישוע העניק לבני האדם היא של מי טבילתו של ישוע ודמו על הצלב. על ידי הגאולה הזאת אנו צריכים לקום ולזרוח. כיצד? על ידי כך שנעיד על שלושת הדברים הללו.
'קום וזרח' אלוהים האיר את האור עלינו ואומר לנו גם להאיר. עלינו לציית להוראה הזאת.
כל כך הרבה אנשים לא מקשיבים. עלינו ללמד את הבשורה במלוא הכוח. האמן בישוע ותיגאל. אתה תהייה צדיק. עדיין לא התגברת על חטאי העולם.
לעולם לא תוכל להיפטר מהחטאים בליבך אם לא תאמין במים של ישוע (טבילתו של ישוע). לעולם לא תוכל להתחמק מהדין אם לא תאמין בדמו של ישוע. לעולם לא תוכל להינצל אם לא תאמין בישוע המשיח אשר בא על ידי הרוח. לעולם לא תוכל להיות צדיק מושלם אלא אם כן תאמין בשלושת העדים.
צדיקות לא מושלמת רק מובילה ל 'כביכול צדיקות'. אם מישהו אומר שיש לו עדיין חטאים אך מחשיב את עצמו כצדיק, הוא עדיין לא בישוע. חלק מהאנשים בימים אלו מנסים לתלות את הגאולה במה שנקרא 'צדיקות'. הם כתבו טונות של מאמרים חסרי תועלת על הנושא הזה.
האם אלוהים יקרא לאדם חסר חטאים כאשר יש לו עדיין חטאים בליבו? הוא לא יעשה זאת. הוא יכנה אותו כפי שהוא רואה. הוא כל יכול אך הוא לעולם לא ישקר. אנשים אינם מבינים את המשמעות האמיתית של צדיקות. אנו מכנים משהו בשם 'נקי' רק כשהוא נקי. איננו אומרים 'נקי' כאשר יש חטאים.
 ייתכן שתחשוב שתכונה צדיק על ידי ישוע למרות שיש לך חטאים בלב. זה לא נכון. ישוע מכנה אותנו צדיקים רק כאשר אנו מאמינים בישוע כאחד שבא על ידי הרוח, כאחד שבא על ידי המים (שהוא לקח את כל חטאינו כאשר הוא הוטבל), וכאחד שבא על ידי הדם (הוא בא בגוף ומת למענינו).
ידידים נוצרים, ל 'צדיקות כביכול' אין שום קשר עם בשורת המים והדם. 'להיות כביכול צדיק' או 'להיקרא צדיק' הם רק דוגמות שנולדו מבני האדם. האם אלוהים יקרא לך צדיק כאשר יש לך חטאים בליבך? אלוהים לא יכנה מישהו אשר יש לו חטא בלב, צדיק, אך על פי שהוא מאמין נלהב בישוע. ישוע לעולם לא יכול לשקר.
עדיין אתה חושב שהוא יקרא למישהו צדיק כאשר יש לו חטאים בלב? זה מה שהאנשים חושבים. לא אלוהים. אלוהים שונא שקרים. האם הוא יקרא לך צדיק כאשר אתה מאמין רק ב 'רוח' וב 'דם'? לעולם לא.
יש רק סוג אחד של אדם שאלוהים מכנה אותו צדיק. זהו האדם אשר אין לו חטאים בלב. הוא מכיר רק באלו המאמינים בשלושה דברים: שישוע שהוא האלוהים ירד לעולם בתוך גוף אדם, שהוא הוטבל בירדן ושהוא מת על הצלב כדי למחוק את כל חטאינו.
רק אלו המאמינים בידיעה הטובה של הגאולה מוכרים על ידי אלוהים. הם אלו שמאמינים בצורה נכונה. הם מאמינים לגמרי בכל הדברים שהוא עשה למעננו. הם מאמינים שישוע בא והוטבל כדי לקחת את כל חטאיהם, שהוא לקח את גזר דיננו על ידי כך שהוא מת על הצלב ושהוא קם לתחייה מן המתים.
כל הדברים הללו נעשו מתוך אהבתו של אלוהים. ישוע בא מגן עדן ואומר: "לכו אלי כל העמלים והטעונים ואני אניח לכם." (מתי 11:28). הוא עשה זאת על ידי לקיחת חטאינו. אלוהים לא מכיר באלו המאמינים רק בדמו של ישוע. אלו המאמינים רק בדמו של ישוע יש להם עדיין חטא בליבם.
את מי מכיר ישוע כגאולים? "לקחתי את כל חטאיכם כאשר ירדתי לעולם הזה והוטבלתי על ידי יוחנן המטביל. העדתי שכל חטאי העולם הועברו עלי. שילמתי על החטאים על הצלב וכך הצלתי אותכם." האמן בטבילתו של ישוע, בדמו ובעובדה שהוא האלוהים. כל הדברים הללו הכרחיים לגאולה.
לאלו המאמינים בכל שלושה אלו, ישוע אומר: "כן, נגאלתם, אתם צדיקים וילדיו של אלוהים." אתם תינצלו אם תאמינו  בכולם ביחד, בטבילתו של ישוע, בדמו וברוח. אלו שמאמינים רק בדם וברוח עדיין יש להם חטא בלב. במלכותו של אלוהים, יש רק אמת אחת. יש צדק, יושר, אהבה וחסד. אין דברי שקר. שקרים והונאות אינם קיימות בגן עדן.
 
מי הוא אשר אינו נוהג
 לפי החוקים?
אותו אחד שאינו מאמין
 בטבילתו של ישוע.
 
"והיה ביום ההוא יאמרו רבים אלי אדונינו אדונינו הלא בשמך ניבאנו ובשמך גירשנו שדים ובשמך עשינו גבורות רבות." (מתי 7:22)
אלוהים לעולם לא מכיר באלו העובדים בשביל בני האדם.  "אז אענה בם לאמר מעולם לא ידעתי אתכם סורי ממני פועלי האוון." (7:23)
"הקרבתי שני בתים בשבילך. נתתי את חיי למענך. האם לא ראית אותי? לא התכחשתי אליך על נהר היאלו ונתתי את חיי, האם לא ראית אותי?
"ובכן, האם יש חטאים בליבך?"
כן אדוני, קצת."
"אם כן ירדת מהפרק. אף חוטא לא רשאי לבוא הנה."
"אך מתתי כקדוש."
"למה אתה מתכוון 'מתתי כקדוש'? מתת רק על עקשנותך. האם הכרת בטבילתי ובדמי? האם אי פעם העדתי שאתה אחד מאנשי? האם אי פעם העדתי בליבך שאתה אחד מעמי? אתה מעולם לא האמנת בטבילתי ואני מעולם לא העדתי שאתה אחד מאנשי, אך עדיין נצמדת לאמונתך ומתת בשבילה. מתי אי פעם העדתי בשבילך? אתה הבאת זאת על עצמך. אהבת לנסות בעצמך לקבל את הגאולה. האם אתה מבין? עכשיו המשך בדרכך."
ישוע אמר לנו לקום ולזרוח. האנשים שנגאלו משתוחחים בפני הרבה נוצרים מדומים ונביאי שקר ונכשלים בלזרוח בצורה בהירה! אם מישהו עומד באומץ ומעיד, כל העולם יאיר.
בישעיה 1-60:2, נאמר, "קומי אורי כי בא אורך וכבוד יהוה עליך זרח. כי הנה החושך יכסה ארץ לאומים ועליך יזרח יהוה וכבודו עליך יראה."
הוא מצווה עלינו לקום לזרוח מכיוון שהחושך של השקר ובשורה שקרית תכסה את כל הארץ. רק אלו המאמינים בישוע יוכלו לאהוב אותו. אלו שלא נגאלים לעולם לא יוכלו לאהוב אותו. איך הם יוכלו? הם רק מדברים על האהבה אך לעולם לא יוכלו לאהוב אותו אלא אם כן הם יאמינו.
 
 
יש שלושה דברים המעידים על גאולת החוטאים
 
מהי עדות הגאולה בליבנו?
טבילתו של ישוע
 
" ושלושה המה המעידים בארץ. הרוח המים והדם ושלושתם לאחת המה" ישוע בא לארץ ועשה את עבודתו עם המים והרוח. הוא עשה זאת והציל אותנו.
"אם נקבל עדות בני האדם הנה עדות האלוהים גדולה ממנה כי זאת היא עדות האלוהים אשר העיד על בנו. המאמין בבן האלוהים יש לו העדות בנפשו ואשר לא יאמין לאלוהים לכזב שמהו יען אשר לא האמין בעדות אשר העיד האלוהים על בנו. וזאת היא העדות כי חיי עולמים נתן לנו האלוהים והחיים האלה בבנו המה. אשר יש לו הבן יש לו החיים ואשר אין לו בן האלוהים אין לו החיים."(הראשונה ליוחנן 9-5:12).
הנולדים מחדש מקבלים עדות מבני האדם. אנו מזוהים כצדיקים. כאשר הנולדים מחדש שהם הנגאלים, אומרים את האמת על הגאולה, האנשים אינם יכולים להתווכח עם זה. הם יקבלו את זה. הם יגידו שאנו מאמינים בצורה נכונה, שאנו צודקים באמונתנו. אם נגיד להם כיצד נולדנו מחדש, אף אחד לא יערער על האמת הזו. הם יגידו שאנו צודקים. אנו נקבל עדויות מבני האדם.
אך קטע זה גם אומר, "עדות האלוהים גדולה ממנה כי זאת היא עדות האלוהים" הוא אומר שהעד של אלוהים הוא בנו. נכון? מהי העדות של בנו? ההוכחה שישוע הציל אותנו היא, שישוע בא על ידי מי הגאולה ועל ידי הדם על הצלב. ואלוהים מעיד שזוהי הדרך שהוא הציל אותנו. ושאנו עמו מכיוון שאנו מאמינים בזה.
"המאמין בבן האלוהים יש לו העדות בנפשו ואשר לא יאמין לאלוהים לכזב שמהו יען אשר לא האמין בעדות אשר העיד האלוהים על בנו."
קטע זה אומר לנו בדיוק מי הם הנגאלים. הוא אומר שאותו אחד שמאמין בבן האלוהים יש לו עדות בתוכו. האם יש לך עדות בלבך? זה נמצא בך ובי. אלוהים בא לארץ למעננו. (הוא בא בגוף אדם באמצעות גופה של מרים). כשהוא היה בן 30 הוא הוטבל כדי לקחת את כל החטאים על עצמו ועם כל חטאינו נשפט על הצלב. לאחר שלושה ימים הוא קם לתחיה מהמתים כדי לתת לנו חיי נצח. כך ישוע הציל אותנו.
מה היה קורה אילו הוא לא היה קם לתחיה? כיצד הוא היה יכול להעיד בשבילי? בקבר? זוהי הסיבה שהוא מושיעי. זה מה שאנו מאמינים.
בדיוק כפי שהוא אמר, הוא הציל אותנו עם טבילתו ודמו. מכיוון שאנו מאמינים, אתה ואני נצלנו. העדות נמצאת בי ובך. הנגאלים לעולם לא מתעלמים מ 'המים' של טבילתו. אנו לעולם לא משמיטים את הדברים שהוא עשה כדי להצילנו. "כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה." (מתי 3:15). אנו לעולם לא מכחישים שישוע לקח את כל חטאינו בירדן כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל. הנגאלים לעולם לא יכולים להתכחש ל 'מים' של טבילת ישוע.
 
 
אלו שמאמינים אך לא נגאלים מתכחשים עד הסוף לטבילתו של ישוע
 
מי עושה את אלוהים שקרן?
מי שלא מאמין בטבילתו של ישוע
 
כמה מדויק השליח יוחנן היה כשאמר: "ואשר לא יאמין לאלוהים לכזב שמהו" אם יוחנן השליח היה חי פה ועכשיו, מה הוא היה אומר לנו הנוצרים? הוא היה שואל 'האם ישוע לקח את כל חטאינו כאשר הוא הוטבל'.
האם גם יוחנן המטביל העיד על הבשורה שישוע גאל אותנו עם טבילתו? "האם חטאיך לא עברו על ראשו של ישוע והאם הוא לא נשא אותם על כתפו כאשר הוא הוטבל על ידי?"  הוא היה מעיד "ישוע הוטבל כדי להציל אותכם."
 אלו שלא מאמינים באלוהים, שלא מאמינים בכל הדברים שהוא עשה למעננו, עושים אותו לשקרן. כאשר אנו אומרים שישוע לקח את כל חטאינו כאשר הוא הוטבל הם אומרים, " אוי-לי! הוא לא היה יכול לקחת את כל חטאי היומיום שלנו! הוא רק היה יכול לקחת את החטאים הקדמוניים שלנו, וכך כל חטאי היומיום שלנו עדיין נשארו."  
הם מתעקשים שאנו צריכים 'לחזור בתשובה כל יום ולהתוודות על כל חטאי ההווה כדי להיגאל. האם כולכם גם אומרים כך? אלו שלא מאמינים שחטאינו נשטפו עם טבילתו עושים את אלוהים שקרן.
 
 
ישוע גאל אותנו אחת ולתמיד כאשר הוא הוטבל ודימם על הצלב
 
מי משקר?
האדם שלא מאמין בטבילתו
של ישוע
 
הוא הוטבל ולקח את כל חטאינו אחת ולתמיד. אלוהים מציל את אלו המאמין בטבילה ובדם של ישוע, אך נוטש את אלו שלא מאמינים. הם נשלחים לגיהינום. לכן האם ניגאל או לא, זה תלוי במה שנאמין. ישוע הציל את העולם מכל החטאים. אלו שיאמינו ינצלו ואלה שלא יאמינו לא ינצלו כיוון שהם עושים את אלוהים שקרן. 
בני האדם לא נשלחים לגיהינום על חולשותיהם, אלא על חוסר אמונה. "ואשר לא יאמין לאלוהים לכזב שמהו" אלו שלא מאמינים שכל חטאים הועברו על ישוע, עדיין יש להם חטא בליבם. הם אינם יכולים להגיד שאין להם חטאים.
פעם פגשתי כומר ושאלתי אותו, "כומר, האם חטאי ייעלמו אם אאמין בישוע?"
"כמובן שהם ייעלמו."
"אם כן, מכיוון שישוע לקח את כל חטאי העולם ואמר שזה נגמר, אתה ניצלת נכון?"
"כן ניצלתי."
"מה יקרה אם תחטא שוב?"
"אנו רק בני אדם, כיצד זה אפשרי לא לחטוא שוב? לכן עלינו לחזור בתשובה ולשטוף את חטאינו כל יום."
לכומר זה יש עדיין חטא בלב מכיוון שהוא לא יודע את האמת המושלמת של הגאולה.
אנשים כמוהו הם אלו שלועגים לאלוהים ועושים אותו שקרן. האם ישוע שהוא אלוהים, נכשל בסילוקם של כל חטאי העולם? זהו שיבוש נוראי. אם ישוע לא סילק את כל החטאים, כיצד הוא יכול להיות אלוהי הישועה? כיצד הוא יכול להגיד לנו להאמין בו? אני מציע שלא תעשו את זה!
התנ"ך אומר לנו לא ללעוג לו. הכוונה לא לעשות אותו שקרן ולא לנסות לרמות אותו. הוא איננו כמונו.
יוחנן השליח מספר לנו בדיוק על בשורת הגאולה. הרבה אנשים אינם רוצים להאמין בדברים שאלוהים עשה למעננו. (בעובדה שישוע המשיח בא על ידי מים, דם ורוח).
אם יש את אלו שלא מאמינים במה שנאמר להם ואלו שמאמינים בכל הדברים שאלוהים עשה למעננו (אלו שאומרים לפני אלוהים, "אני צדיק" ואלו שאומרים לפני אלוהים "אני חוטא"), מי מביניהם אומר את האמת?
 אלו שלא מאמינים בדברים שאלוהים עשה, בעדות של המים הדם והרוח, משקרים. הם בעלי אמונה שקרית. אלו שלא מאמינים עושים את אלוהים שקרן.
אל תעשו אותו שקרן. ישוע בא לנהר הירדן וכך (על ידי כך שהוטבל) קיים את כל הצדקה (לקח את כל חטאי העולם).
 
 
הנשמות הלא נאמנות מתכחשות לטבילתו של ישוע ולקדושתו
 
את מה מכחישים השטן והשד?
את טבילתו של ישוע
 
המאמין בבנו יש בו עדות. אדם שנגאל מאמין שחטאיו הועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל ושהוא נגאל עם המים והדם של ישוע. הוא מאמין שישוע יצא לאויר העולם דרך גופה של מרים, שהוא הוטבל בירדן לפני שהוא מת על הצלב וקם לתחייה מן המתים.
לצדיק ישנה עדות. ההוכחה לגאולתנו נמצאת באמונתנו בישוע, אשר בא על ידי המים, דם ורוח. העדות נמצאת בך. 'היה בעל עדות'. אני אומר לך, זוהי לא גאולה אם אין בה עדות, ההוכחה לגאולה נמצאת בך.
השליח יוחנן אמר, "המאמין בבן האלוהים יש לו העדות בנפשו". האם 'יש לו עדות בנפשו' זה להאמין רק בדם שעל הצלב? להאמין במים אך לא בדם? עליך להאמין בכל השלושה כדי שתוכר על ידי אלוהים.
רק אז ישוע יעיד בשבילך, 'אתה נגאלת'. האם אתה אומר שתהייה בך עדות אם תאמין רק בשניים? זו תהיה אמונה באלוהים בדרך משלך. זו תהיה 'עדות בשביל עצמך'.
יש כל כך הרבה כאלו. יש כל כך הרבה בעולם המאמינים רק בשניים מתוך השלוש. הם מעידים על כך שהם נגאלו וכותבים על זה ספרים. הם כל כך רהוטי דיבור! זה כל כך מתסכל. הם מכנים את עצמם 'אוונגליון'. הם מאמינים שהם לא רק 'אוונגליון' אלא גם 'צדיקים'. הם לא מאמינים במים אך עדיין מתפארים בגאולה! כמה הגיוניים הם נשמעים! אך אין להם את העדות של אלוהים. זוהי רק היפותזה.
איך אפשר לכנות את זה גאולה? רק אלו המאמינים בישוע אשר בא ברוח, מים ודם יש להם את עדות האלוהים ובני האדם.
השליח פאולוס אמר, "באשר בשורתנו לא הייתה לכם בדיבור לבד כי גם בגבורה וברוח הקודש ובדעת נאמנה מאד." (הראשונה אל התסלוניקים 1:5)
השטן נהנה כאשר האנשים מאמינים רק בדמו של ישוע. "הו, טיפשים שכמותכם הולכתם שולל על ידי...הא.." יש הרבה המאמינים שכאשר אנשים מהללים את דמו של ישוע, השטן מסתלק. הם חושבים שהשטן מפחד מהצלב. השטן רק מעמיד פנים. אל לנו ללכת שולל על ידו.  
כאשר השד נכנס במישהו, יכול להיות שדעתו תטרף עליו או שפיו יעלה קצף. זה לא מבצע מסובך בשביל השד. לשד יש את הכוח לגרום לאדם לעשות כמעט הכל. הוא צריך רק להשתמש קצת בשכלו. אלוהים נתן לשד את כל סוגי הכוחות מלבד הכוח להרוג. השד יכול לגרום למישהו לרעוד כמו עלה, לצרוח ולמלא את פיו קצף.
כאשר זה קורא, המאמינים אומרים "הסתלק בשם ישוע! הסתלק!" וכאשר האדם חוזר לחושיו וחוזר לעצמו, הם אומרים שזה היה כוח דמו של ישוע. אך זה לא הכוח של דם ישוע. זהו רק השד ש 'עושה הצגה'.
השטן והשד הכי פוחדים מאלו המאמינים בישוע ששטף אותנו לחלוטין עם טבילתו, שלקח את גזר דיננו עם דמו ולאחר שלושה ימים קם לתחייה. השטן לא ישאר בסביבתם של אלו המעידים על טבילתו של ישוע וגאולת הדם.
כפי שאתם יודעים, כמרים נוצרים לפעמיים מגרשים את השטן. ראינו בסרטים. בסרט 'הנביא', כומר אוחז בצלב מעץ ומנענע אותו אך לבסוף הכומר מת. מי שנולד מחדש לעולם לא יוכל להיות מובס כך.   
הוא ידבר על הדם והמים של ישוע. כאשר השד ינסה לייסר אותו הוא יגיד לשד "האם אתה יודע שישוע לקח את כל חטאי?" והשד יברח. השד שונא להיות בסביבת 'הנולדים מחדש' אם 'נולד מחדש' רק יישב שם השד ינסה לברוח. נאמר שאלו שלא מאמינים באלוהים עושים אותו שקרן. הם לא מאמינים בעדות בנו, בעדות המים והדם.
 
מהי עדותו של בן האלוהים?
טבילתו דמו והרוח
 
מהי עדותו של בן האלוהים? עדותו היא שהוא בא על ידי הרוח ולקח את כל חטאינו עם המים. הוא לקח את כל חטאי העולם על עצמו ודימם על הצלב למעננו. האם זוהי לא גאולה של מים, דם ורוח?
אנשים משקרים לפני אלוהים מכיוון שהם לא מאמינים בבשורת המים והדם, בבשורת הגאולה. אמונתם מוטעית והם מפיצים את שקריהם.
הבא נחזור לראשונה ליוחנן 5. הפסוק ה11 אומר, "וזאת היא העדות כי חיי עולמים נתן לנו האלוהים והחיים האלה בבנו המה." הפסוק אומר לנו שאלוהים נתן לנו חיים נצחיים, הם בבן האדם שמקבל אותם, וכן, שחיים אלו נמצאים בבנו.
אלו שמקבלים חיים נצחיים הם אלו שנגאלו על ידי אמונתם בטבילתו של ישוע ודמו. הנגאלים מקבלים חיי נצח וחיים לעד. האם קיבלת חיי נצח? 
בפסוק 12 כתוב,  "אשר יש לו הבן יש לו החיים ואשר אין לו בן האלוהים אין לו החיים." במילים אחרות, מי שמאמין בדברים שבנו עשה על האדמה: שהוא הוטבל, מת על הצלב וקם לתחייה מן המתים, הוא בעל חיי נצח. אך מי שמשמיט אפילו אחד מאלו, לא יהיו לו חיים ואף לא יגאל.
השליח יוחנן הבחין בין אנשי האלוהים על בסיס אמונתם בדברים שישוע עשה: המים, הדם והרוח. דברים אלו אומרים לנו האם המילים נמצאות בתוכם. הוא זיהה את הנגאלים על ידי אמונתם במי טבילתו של ישוע, דמו וברוח.  
 
 
.אלו שלא נולדו מחדש אינם מסוגלים להבחין בין כבש לעז
 
מי יכול להבחין בין הנגאלים
לבין אלו שלא נגאלו? 
מי שנולד מחדש
 
יוחנן השליח זיהה בבירור את הצדיקים אשר נגאלו. פאולוס השליח גם. כיצד משרתי האלוהים מבחינים בין כבש לעז? כיצד הם מבחינים בין עובדי האלוהים האמיתיים לבין אלו מעמידי הפנים? אלו שנגאלו על ידי האמונה במים ובדמו של ישוע מקבלים את הכח לראות.
לא משנה אם האדם הוא כומר, מטיף או ישיש, אם הוא לא מסוגל לזהות את הנגאלים, אם הוא אינו מסוגל להבחין בין כבש לעז, הוא בעצמו לא נגאל ואין בו את החיים. אך אלו שבאמת נגאלו יכולים לראות את ההבדל. אלו שאין להם את החיים בתוכם, אינם יכולים לראות את ההבדל ולא לזהות אותו. 
זה כמו לנסות להבחין בצבעים שונים בחשיכה. ירוק הוא ירוק ולבן הוא לבן אך אם אתה עוצם את עינך אתה לא יכול לראות או לזהות את הצבעים.
אך אלו עם עינים פתוחות יכולים לזהות אפילו שוני זעיר בצבע. הם יכולים להגיד מהו ירוק ומהו לבן. באותו אופן יש הבדל משמעותי בין אלו שנגאלו לבין אלו שלא נגאלו. עלינו ללמד את בשורת הגאולה, את בשורת המים, הדם והרוח. עלינו לקום ולזרוח. כאשר אנו מקבצים מסביבנו אנשים כדי להפיץ את האמונה, אנו לא מדברים במילים של בני אדם.  בתנ"ך הראשונה ליוחנן 5 מסביר את המשמעות. עלינו להסביר צעד אחר צעד כדי שלא יהיו אי הבנות.
המילים שאנו מפיצים, המילים על המים, הדם והרוח של ישוע, הן אור הגאולה.  לגרום לאנשים לדעת על 'המים' של ישוע זה לזרוח באופן בהיר. לגרום לאנשים לדעת על 'הדם' של ישוע זה לזרוח באופן בהיר. אנו צריכים לעשות את זה בצורה מאד בהירה כדי שלא יהיה מישהו על האדמה שלא יידע על זה.
אם הנגאלים לא יקומו ויזרחו, הרבה אנשים ימותו מבלי שנגאלו ואלוהים לא יהיה שבע רצון. הוא יכנה אותנו משרתים עצלנים. אנו חייבים להפיץ את בשורת המים והדם של ישוע.   
הסיבה שאני חוזר על עצמי כל כך הרבה פעמיים היא, שטבילתו של ישוע היא מאד חשובה ללידתנו מחדש. כאשר אנו מדברים אל ילדים אנו חייבים להסביר להם את הדברים שוב ושוב ולעבור דרך כל נקודה כדי להיות בטוחים שהם הבינו.
אם ננסה ללמד אנאלפבית, קרוב לוודאי שנתחיל עם האלף-בית. לאחר מכן נוכל בהדרגה ללמד אותו כיצד לכתוב מילים עם האלף-בית. כאשר הוא יהיה מסוגל לחבר מילים כמו 'עונש' אנו נתחיל להסביר לו את משמעות המילים האלו. זוהי בדיוק הצורה שבה אנו צריכים לספר לאנשים על ישוע כדי לוודא שהם באמת הבינו. עלינו להסביר בבהירות על טבילתו של ישוע. הוא בא לעולם הזה על ידי מים, דם ורוח. אני מתפלל שתאמינו בישוע כמושיעכם ותגאלו.
גאולת המים והרוח נובעת מתוך האמונה בטבילתו של ישוע, הדם שעל הצלב ומתוך האמונה שישוע הוא האלוהים, מושיענו.