उपदेश

נושא 10: התגלות

[1-1] (חזון יוחנן 1:1-20) שמעו את דבר חזון האלוהים

(חזון יוחנן 1:1-20)
"חזון ישוע המשיח אשר נתן לו האלוהים להראות את עבדיו את אשר היה יהיה במהרה והוא הודיע בשלחו ביד מלאכו לעבדו יוחנן. אשר העיד דבר האלוהים ועדות ישוע המשיח ואת כל אשר ראה. אשרי הקורא ואשרי השומעים את דברי הנבואה ושומרים את אשר כתוב בה כי קרובה העת. יוחנן אל שבע הקהילות אשר באסיא חסד לכם ושלום מאת ההוה והיה ויבוא ומן שבעת הרוחות אשר לפני כסאו. ומאת ישוע המשיח העד הנאמן ובכור מן המתים ועליון למלכי ארץ לו אשר אהב אותנו ובדמו גאלנו מחטאתנו. ויעש אותנו למלכים וכוהנים לאלוהים אביו הכבוד והעוז לעולמי עולמים אמן. הנה הוא בא עם העננים וראתה אותו כל עין גם אלה אשר דקרוהו וספדו עליו כל משפחות הארץ כן יהיה אמן. אני האלף ואני התו נאום יי אלוהים ההוה והיה ויבוא אלוהי צבאות. אני יוחנן אחיכם וגם חבר בלחץ ובמלכות ובסבלנות למען ישוע המשיח הייתי באי אשר שמו פטמוס בעבור דבר האלוהים ובעבור עדות ישוע המשיח. ואהי ברוח ביום האדון ואשמע אחרי קול גדול כקול שופר. ויאמר אני האלף ואני התו הראשון והאחרון ואת אשר אתה רואה כתב אל ספר ושלחהו אל הקהילות אשר באסיא לאםסוס ולזמירנא ולפרגמוס ולתיאטירא ולסרדיס ולפילדלפיא וללודקיא. ואפן לראות את הקול המדבר אלי ויהי בפנותי וארא שבע מנורות זהב.ובתוך שבע המנורות דמות בן אדם לבוש מעיל וחגור אזור זהב על לבו. וראשו ושערו לבנים כצמר צחר כשלג ועיניו כלבת אש. ומרגלותיו כאש נחושת קלל כצרופות בכור וקולו כקול מים רבים.ויהי לו ביד ימינו שבעה כוכבים ומפיו יוצאת חרב פיפיות חדה ופניו כשמש המאיר בגבורתו. וכראותי אותו ואפול לרגליו כמת וישת עלי יד ימינו ויאמר אל תירא אני הראשון והאחרון והחי. ואהי מת והנני חי לעולמי עולמים ובידי מפתחות שאול ומות. ועתה כתוב את אשר ראית ואת אשר נעשה עתה ואשר עתיד להיות אחרי כן. את סוד שבעת הכוכבים אשר ראית בימיני ואת שבעת מנורות הזהב שבעת הכוכבים הם מלאכי שבע הקהילות ושבע המנורות אשר ראית שבע קהילות המה."
 
 
פרשנות
 
פסוק 1: "חזון ישוע המשיח אשר נתן לו האלוהים להראות את עבדיו את אשר היה יהיה במהרה והוא הודיע בשלחו ביד מלאכו לעבדו יוחנן."
ספר חזון יוחנן נכתב על ידי יוחנן השליח, אשר כתב את התגלותו של ישוע המשיח אליו בשעה ששהה בפתמוס, אי בים האגאי אשר אליו הוא הוגלה בשנות שקיעתו של הקיסר הרומי דומישן (בערך שנת 95 לספירה). יוחנן הוגלה לאי פתמוס על שהעיד על דבר אלוהים ועל ישוע, ובאי זה יוחנן ראה את ממלכת האלוהים אשר הוראתה על ידי ישוע המשיח בהשראתה של רוח הקודש ושל מלאכיו.
מהו "חזון ישוע המשיח" הזה? המשמעות של חזון ישוע המשיח היא שאלוהים יגלה לנו באמצעות נציגו ישוע המשיח, מה יקרה לעולם הזה בעתיד ולמלכות השמים. מיהו ישוע המשיח בבסיסו? הוא הבורא האלוהים והמושיע אשר גאל את כל בני האדם מחטאי העולם.
ישוע המשיח הוא אלוהי המלכות החדשה העתידה לבוא, המגלה, אשר מראה לנו את הכל על העולם החדש הזה שיבוא, ונציגו של אלוהים האב. באמצעות דבר ההתגלות אשר נכתב על ידי יוחנן, אנו יכולים לראות כיצד ישוע יטפל בעולם הישן ויפתח עולם חדש.
 
 
 
פסוק 2: "אשר העיד דבר האלוהים ועדות ישוע המשיח ואת כל אשר ראה."
יוחנן יכל לתת עדות על דבר האמת באופן מפורט כיוון שהוא ראה מה ישוע המשיח יעשה בעתיד כנציג האלוהים האב. יוחנן ראה ושמע מה יתרחש באמצעות ישוע המשיח, ולפיכך הוא יכל להעיד על כל העניינים האלה.
 
פסוק 3: "אשרי הקורא ואשרי השומעים את דברי הנבואה ושומרים את אשר כתוב בה כי קרובה העת."
נאמר כאן שברוכים אלה אשר יראו וישמעו את דבר האלוהים המועדים על ידי יוחנן. מי הם המבורכים? הראשונים במעלה הם המאמינים אשר הפכו לאנשי האלוהים על ידי שנגאלו מכל חטאיהם באמצעות אמונתם בדבר האלוהים. רק הקדושים יכולים להיות מבורכים כיוון שהם אלה אשר קוראים, שומעים ושומרים את העדות של דבר האלוהים – כל הדברים העתידים לבוא באמצעות ישוע המשיח – כפי שנכתבו על ידי יוחנן. אלה אשר נעשו לקדושי האלוהים בדרך זו, יקבלו את ברכת גן העדן על ידי שישמעו את דבר האלוהים וישמרו את אמונתם בו.
אם אלוהים לא היה מנבא לנו, באמצעות יוחנן, את סוד האמת של כל מה שעתיד לבוא לארץ ולשמים האלה, כיצד היו יכולים הקדושים אי פעם לשמוע ולראות את זה? כיצד הם היו יכולים לקבל את ברכת הידיעה מראש ולהאמין בכל השינויים שעולם זה עתיד לעבור? אני מודה ונותן תהילה לאלוהים על שהראה לנו באמצעות יוחנן כל מה שמחכה על הארץ ועל השמים האלה. בזמננו הנוכחי, אכן מבורכים אלה אשר יכולים לראות ולקרוא בעיניהם שלהם את דבר חזון האלוהים באמצעות ישוע המשיח.
 
פסוק 4: "יוחנן אל שבע הקהילות אשר באסיא חסד לכם ושלום מאת ההוה והיה ויבוא ומן שבעת הרוחות אשר לפני כסאו."
יוחנן אומר כאן שהוא שולח את מכתבו לשבע הקהילות אשר באסיה. בכותבו את הנבואות והתגלויות אשר אלוהים הראה לו בזמן גלותו באי פתמוס, יוחנן שלח אותם לשבע הקהילות אשר באסיה ולכל הקהילות שבכל העולם.
 
פסוק 5: "ומאת ישוע המשיח העד הנאמן ובכור מן המתים ועליון למלכי ארץ לו אשר אהב אותנו ובדמו גאלנו מחטאתנו."
מדוע יוחנן קורא לישוע המשיח "העד הנאמן"? אדונינו בא אל העולם הזה והוטבל על ידי יוחנן המטביל כדי לגאול את כל אלה אשר בחטא ואשר כבולים לחורבנם. באמצעות טבילתו, ישוע לקח את כל חטאי העולם בבת אחת, דימם על הצלב כדי לשלם על חובות החטאים עם חייו, וקם לתחייה מן המתים תוך שלושה ימים – הכל כדי להושיע את המאמינים ולנקות את חטאיהם. מכיוון שמי אם לא ישוע המשיח הושיע את כל חוטאי העולם מחטאיהם, ישוע הוא העד החי של הישועה הזו.
על ידי "בכור מן המתים" יוחנן אומר לנו שישוע נהיה לבכור על ידי שבא אל העולם הזה וקיים את כל דרישות התורה – במילים אחרות, שילם את חובות החטאים – על ידי שלקח את כל החטאים עם טבילתו, מת על הצלב, וקם שוב מן המתים. וכיוון שהמשיח "אהב אותנו ובדמו גאלנו מחטאינו," אלוהים גאל את אלה שהאמינו בבשורת המים והרוח מכל חטאיהם.
 
פסוק 6: "ויעש אותנו למלכים וכוהנים לאלוהים אביו הכבוד והעוז לעולמי עולמים אמן."
כנציגו של אלוהים האב, ישוע בא אל העולם הזה בגוף והושיע את החוטאים עם טבילתו ודמו על הצלב. עם פעולת החסד הזו, המשיח ניקה אותנו ועשה אותנו לכהנים ואנשי האלוהים. יהי רצון שהכבוד והעוז ינתנו לאלוהים האב אשר נתן לנו את הברכות האלה של חסדו הנפלא, ולבנו אשר הוא נציגו ומושיענו, לעולמי עולמים! תכלית התגלותו של המשיח הייתה כדי לעשות אותנו לאנשי ולכהני ממלכת האלוהים. אנו נעשינו "מלכים" במילים אחרות, של מלכות השמים היכן שנחיה לעד עם אלוהים.
 
פסוק 7: "הנה הוא בא עם העננים וראתה אותו כל עין גם אלה אשר דקרוהו וספדו עליו כל משפחות הארץ כן יהיה אמן. "
נאמר כאן שהמשיח יבוא עם העננים, ואני מאמין בכך לגמרי. זהו איננו סיפור מדע בדיוני. זוהי נבואה על כך שישוע אכן יבוא אל הארץ הזו מהשמים. נאמר כאן גם, "גם אלה אשר דקרוהו" ייראו אותו. מי הם אלה? הם אלה אשר ראו את דבר המים והרוח אך ורק כעוד דוקטרינה דתית מיני רבות של העולם, אפילו שלדבר זה היה הכל להציל אותם.
כאשר ישוע יחזור, אלה אשר דקרו אותו באי האמונה שלהם ללא ספק יתאבלו. הם יבכו ויצטערו כיוון שבזמן ההוא הם יבינו שבשורת המים והרוח היא אכן הבשורה הגאולה והישועה מכל חטאיהם, ושישוע הוטבל על ידי יוחנן כדי לקחת את כל העולם, אך זה יהיה יותר מידי מאוחר בשבילם.
 
פסוק 8: "אני האלף ואני התו נאום יי אלוהים ההוה והיה ויבוא אלוהי צבאות. "
על ידי ה"אלף והתו," יוחנן אומר לנו שאדונינו הוא אלוהי המשפט מתחילת היקום ועד סופו ושההיסטוריה של בני האדם נגזרה. ישוע יחזור לתגמל את הצדיקים ולשפוט את החוטאים. הוא אלוהים הכל יוכל אשר ישפוט את חטאי האנשים ויתגמל את הצדיקים, אלה אשר האמינו בצדקתו.
 
פסוקים 9-10: "אני יוחנן אחיכם וגם חבר בלחץ ובמלכות ובסבלנות למען ישוע המשיח הייתי באי אשר שמו פטמוס בעבור דבר האלוהים ובעבור עדות ישוע המשיח. ואהי ברוח ביום האדון ואשמע אחרי קול גדול כקול שופר."
המילה "אח" נאמרת כאשר מאמינים מאותו סוג קוראים אחד לשני. בקהילת הנולדים מחדש של אלוהים, אלה אשר נעשו למשפחה על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, מכנים אחד את השני אחים ואחיות, וכינוי זה ניתן לנו על ידי אמונתנו בבשורת המים והרוח.
"יום האדון" כאן הוא יום לאחר שבת, כאשר ישוע קם מן המתים. זהו היום בשבוע בו ישוע קם לתחייה וזוהי הסיבה שאנו קוראים לו 'סאנדיי' "יום האדון." יום זה מציין את סוף תקופת התורה ותחילת תקופת הישועה. בנוסף, עם תחייתו, אדונינו אמר לנו שממלכתו היא לא של העולם הזה.
 
פסוק 11: "ויאמר אני האלף ואני התו הראשון והאחרון ואת אשר אתה רואה כתב אל ספר ושלחהו אל הקהילות אשר באסיא לאםסוס ולזמירנא ולפרגמוס ולתיאטירא ולסרדיס ולפילדלפיא וללודקיא. "
יוחנן כתב מה ראה באמצעות התגלותו של ישוע המשיח ושלח את מה שכתב כמכתב לשבע הקהילות אשר באסיה. זה אומר לנו שאלוהים מדבר אל כל הקהילות באמצעות משרתי האלוהים אשר מתהלכים לפניו.
 
פסוק 12: "ואפן לראות את הקול המדבר אלי ויהי בפנותי וארא שבע מנורות זהב."
מכיוון שכתבי הקודש עדיין לא הושלמו בימיהם של השליחים, היה צורך להראות אותות וחזיונות לתלמידים. כאשר יוחנן פנה לשמוע את קול האלוהים, הוא ראה, "שבע מנורות זהב." מנורות הזהב כאן מסמלות את קהילות האלוהים, התאספות הקדושים אשר המאמינים בהתגלות בשורת המים והרוח. אלוהים היה האדון של שבע הקהילות, והוא היה ועדיין הרועה אשר משגיח על כל הקדושים.
 
פסוק 13: "ובתוך שבע המנורות דמות בן אדם לבוש מעיל וחגור אזור זהב על ליבו. "
"דמות בן אדם" אשר יוחנן ראה "בתוך שבע המנורות," הוא ישוע המשיח. כרועה הקדושים, ישוע מבקר ומדבר אל אלה המאמנים בדבר האמת של טבילתו וצליבתו. תיאורו של ישוע על ידי יוחנן "לבוש מעיל וחגור אזור זהב על ליבו" מסמל את מעמדו של אדונינו כנציגו של אלוהים האב.
 
פסוק 14: "וראשו ושערו לבנים כצמר צחר כשלג ועיניו כלבת אש."
אדונינו הוא קדוש באופן מוחלט, מלכותי ומעורר כבוד. משמעות "עיניו כלבת אש" היא שכאלוהים הכל יכול הוא שופט צדק את כולם.
 
פסוק 15: "ומרגלותיו כאש נחושת קלל כצרופות בכור וקולו כקול מים רבים."
מי אנו חושבים שהוא ישוע? הקדושים מאמינים שהוא אלוהים מושלם לגמרי. אדונינו הוא כל יכול ואין לו חולשות. אך מכיוון שהוא התנסה בחולשתנו כאשר חי על האדמה הזו, יש לו הבנה עמוקה לנסיבות שלנו ולמצבנו, ולפיכך יכול לעזור לנו בצורה טובה יותר. זה שקולו היה כמים רבים מראה לו עד כמה קדוש וכל יכול הוא אדונינו. אין סימן של ליקויים או חולשות באדונינו, והוא מלא רק בקדושתו, אהבתו, מלכותו וכבודו.
 
פסוק 16: ויהי לו ביד ימינו שבעה כוכבים ומפיו יוצאת חרב פיפיות חדה ופניו כשמש המאיר בגבורתו.
משמעות "ויהי לו ביד ימינו שבעה כוכבים" משמעותו שישוע שומר את שבע הקהילות. "ומפיו יוצאת חרב פיפיות חדה" מצד שני, מסמל את ישוע המשיח הוא אלוהים הכל יכול אשר פועל עם הדבר הסמכות והכוח של אלוהים. "כשמש המאיר בגבורתו," אדונינו הוא אלוהי הדברים, הכל יכול.
 
פסוק 17: "וכראותי אותו ואפול לרגליו כמת וישת עלי יד ימינו ויאמר אל תירא אני הראשון והאחרון והחי."
פסוק זה מראה לנו עד כמה חלושים וחשוכים אנו לפני קדושתו של אלוהים. אדונינו הוא תמיד כל יכול ומושלם, והוא מגלה את עצמו למשרת האלוהים לפעמים כחבר, ופעמים אחרות כאלוהים או כשופט קפדן.
 
פסוק 18: "ואהי מת והנני חי לעולמי עולמים ובידי מפתחות שאול ומות."
אדונינו חי לנצח ויש לו את כל הסמכות של גן עדן כנציגו של אלוהים האב. כמושיעם וכשופטם של בני האדם, הוא האלוהים אשר יש לו הסמכות על חיי הנצח והמוות.
 
פסוק 19: "ועתה כתוב את אשר ראית ואת אשר נעשה עתה ואשר עתיד להיות אחרי כן."
על משרתי האלוהים יש את החובה לכתוב את התכלית ואת פעולותיו של אלוהים, גם של העבר וגם של העתיד. לפיכך ישוע אמר ליוחנן להפיץ באמונה מה שהוא חשף לפניו, את האמונה של קהל האלוהים אשר יוכלו להשיג חיי נצח, ואת כל הדברים העתידים לבוא. זה גם מה שאלוהים, באמצעות יוחנן ציווה אותנו לעשות.
 
פסוק 20: "את סוד שבעת הכוכבים אשר ראית בימיני ואת שבעת מנורות הזהב שבעת הכוכבים הם מלאכי שבע הקהילות ושבע המנורות אשר ראית שבע קהילות המה."
מהו "סוד שבעת הכוכבים?" הסוד הוא שאלוהים יבנה את ממלכתו על ידי שיעשה אותנו לעמו באמצעות משרתיו. "מנורות הזהב" מסמלות את קהילות האלוהים אשר נבנו באמצעות הקדושים המאמינים בבשורת המים והרוח אשר אלוהים נתן לבני האדם.
באמצעות משרתיו וקהילותיו, אלוהים הראה למאמינים מהו מטרותיו ומה ממתין לעולם הזה בעתיד. באמצעות החזיון אשר הוא הראה ליוחנן וגרם לו לכתוב, גם אנו, נראה בעינינו תוך זמן קצר את פעולותיו. אני מודה ומהלל את אלוהים על השגחתו העליונה אשר הראה את כל הדברים אשר יתרחשו בעולם זה.