ስብከቶች፤

נושא 10: התגלות

[2-4] ( חזון יוחנן 2:8-11 ) היה נאמן עד מוות

( חזון יוחנן 2:8-11 )
 
במשך תקופת הכנסיה הקדומה הרבה נוצרים היו נודדים בארץ בחיפושם אחר מקום בטוח ובבריחה מרדיפתם של השלטונות הרומים. קיסר רומי המשיך במדיניות הרדיפה אפילו לאחר מותו של הקיסר נרון, כיוון שהנוצרים המשיכו להתריס נגד שלטונו של הקיסר שבא לאחר מכן. הקדושים הקדומים קיבלו והכירו בשלטונו הארצי של קיסר רומי, אך הם סירבו להכיר בו כאשר הם נדרשו לוותר על אמונתם. כיוון שהם התייצבו נגד דרישתם של שלטונות רומא, ההיסטוריה של הכנסיה הקדומה מלאה ברדיפות ובמות קדושים.
עלינו לשאול את עצמנו האם לדבר חזון יוחנן יש נגיעה מיוחדת למאמינים של היום. אחרי הכל, הוא נכתב כמעט לפני אלפיים שנה, לא עכשיו, ולשבע הקהילות אשר באסיה, לא לנו. כיצד הוא יכול להיות קשור אלינו?
הוא קשור אלינו כיוון שזה דבר האלוהים אשר מגלה לנו את הסוד של מה יבוא עלינו בעתיד. עלינו להבין שאנו חיים עתה בתקופת הסוס השחור, התקופה השלישית מתוך "תקופות ארבעת הסוסים" המתוארות בחזון יוחנן 6. בעוברנו את תקופות הסוס הלבן והאדום, אנו חיים עתה בתקופת הסוס השחור, כמעט בסוף. כל העולם יעמוד בקרוב בפני רעב גדול, גם פיזי וגם רוחני. למעשה זה די בטוח להגיד שתקופת המחסור כבר הגיעה. כאשר התקופה הנוכחית של הסוס השחור תעבור, תקופת המחסור, תקופת הסוס הירקרק תגיע.
שבע החותמות אשר מדובר עליהן בחזון יוחנן 6 תוכננו במשיח כשהוא ברא את היקום לראשונה, לשבע תקופות סך הכל. התקופה הראשונה, תקופת הסוס הלבן היא תקופת הבשורה; התקופה השניה תקופת הסוס האדום היא תקופת השטן כאשר הוא מביא בלבול גדול לעולם, עורך מלחמות, וממשיך להשניא את כנסיות האלוהים. לאחר תקופות אלה באה תקופת הסוס השחור, תקופה בה יש מחסור פיזי ורוחני בעולם. תקופה זו של הסוס השחור התחילה כבר לפני זמן.
כאשר תקופה זו תחלוף, תקופת הסוס הירקרק תגיע, ובה יופיע אנטיכריסטוס וכמו כן המכות של שבעת השופרות אשר מתוארות בחזון יוחנן 8 יתחילו. כאשר השופר האחרון מתוך שבעת השופרות ייתקע, הקדושים יילקחו, ולאחריו יבואו המכות של שבע הקערות. לאחר מכן תתקיים סעודת החתונה של השה ברקיע למען הקדושים שנלקחו, וכאשר המכות של שבע הקערות יסתיימו, ישוע יחזור עימנו אל הארץ ויתחיל את מלכות אלף השנים שלו. לאחר מלכות אלף השנים יבואו השמים והארץ החדשים אשר יירדו על הקודשים אשר חיו במלכות אלף השנים על ידי תחיית המתים הראשונה שלהם.
לפיכך הפסקאות של ספר חזון יוחנן כמו, "היה נאמן עד מוות ואתנה לך עטרת החיים," וגם "המנצח לא ינזק במוות השני," הן כולן קשורות ישירות אלינו. דבר חזון יוחנן, במילים אחרות, קשור לנוצרים אשר חיים בעולם של היום. שהרי אם חזון יוחנן לא היה רלוונטי לגבינו לכל דברי האלוהים האלה לא היו משמעות.
התוכנית של שבע התקופות הנגלית בספר חזון יוחנן מיושמת ומושלמת במשיח אדונינו. כאשר תקופת הסוס הירקרק תגיע, אנטיכריסטוס יופיע. אנו חייבים לגלות מדבר חזון יוחנן איזו תוכנית הכין בשבילנו אדונינו לזמן ההוא. זה מאד קריטי שאנו נבין מדבר חזון יוחנן כיצד אלוהים קבע את תוכניתו הכוללת בשבילנו וכיצד הוא ישלים אותה – אילו מכות יירדו על העולם, מה יקרה למאמינים, איזה אסון יכה את הלא מאמינים, וכך הלאה. עליכם לקבל ולהאמין בחשיבות המוחלטת ובשייכות של דבר הנבואה של חזון יוחנן אליכם.
עליכם להיות גם בעלי הבנה מוחלטת על מה ספר חזון יוחנן מדבר, כמו שבע השנים של הצרה הגדולה וביאתו השניה של המשיח. הרבה מהנוצרים כיום מאמינים בדוקטרינה של הלקיחה לפני הצרה אשר הופיעה לראשונה באנגליה ב 1830 ולאחר מכן התפשטה ונפוצה על ידי מלומד בשם סי. איי. סקופילד, פרופסור במודי בייבל אינסטיטיוט.
התיאוריה הזו מניחה שלקיחת הקדושים תתרחש לפני שתקופת שבע השנים של הצרה הגדולה תתחיל. לפי דעה זו, הגויים יילקחו קודם ולאחר מכן אלוהים יתחיל את עבודת הישועה שלו בשביל בני ישראל. כמו כן, לקיחת הקדושים תבוא לפני הופעתו של אנטיכריסטוס וגם לפני המכות של שבע הקערות.
בדרך כלל, רוב הנוצרים מאמינים או באמילניאלזים או בתיאוריה הזו של לקיחה לפני הצרה. אך אלו הן אך ורק היפותזות אשר בנויות ממידע רעוע והבנה לקויה של התנ"ך. במקום לענות על הרבה שאלות אשר יש למאמינים על ספר חזון יוחנן, ההיפותזות האלו גרמו יותר נזק מתועלת על ידי שהן מעלות יותר שאלות ותהיות על ספר חזון יוחנן.
אם תיאורית הלקיחה לפני הצרה הייתה נכונה, איזה רלוונטיות יש לספר חזון יוחנן למאמינים הגויים? הצרה הגדולה וסדרת המאורעות אשר מנובאות בחזון יוחנן לא יהיו רלוונטיים לגבינו שהרי כולנו כבר נילקח מראש. זוהי הסיבה מדוע הרבה אנשים לוקחים את דבר חזון יוחנן כנושא של סקרנות יותר מאשר נושא של אמונה.
אך אנו חייבים להבין שדבר חזון יוחנן הוא רלוונטי בצורה קריטית לנו, החיים בעולם של היום. הרשו לי לשאול אותכם: האם אתם מאמינים בדבר האלוהים או שמא אתם מאמינים בדבר המלומדים? ישנן המון תיאוריות על סוף הזמנים, מאמילניאלזים ועד לקיחה לאחר מלכות אלף שנים, לקיחה לאחר הצרה, לקיחה לפני הצרה, לקיחה באמצע הצרה, וכך הלאה. תיאוריות אלה אשר הוצעו על ידי מלומדים הן רק – לא יותר מהיפותזות, אקסיומות וספקולציות.
באיזו מתוך התיאוריות האלו אתם מאמינים? הרבה אנשים אומרים שהם מאמינים בתיאוריה של הלקיחה לפני הצרה כיוון שזה מה שהם למדו מהכמרים שלהם. אך הרשו לי להגיד לכם בבירור ובאופן מוחלט: אני ואתם נתנסה במכות של שבע הקערות ונחייה באמצע הצרה הגדולה. כיוון שאנו מיועדים להתנסות בצרה הגדולה, אמונתנו חייבת להיות אמיתית וחזקה מספיק כדי לגבור על הנסיונות ועל הצרות המחכות לנו.
מה היה קורה אם הייתם מאמינים בתיאורית הלקיחה לפני הצרה והייתם חושבים לעצמכם, " אני אלקח לפני הצרה הגדולה; לא איכפת לי מכך," ולא הייתם מכינים את אמונתכם לסוף הזמנים? כאשר תקופת שבע השנים של הצרה הגדולה יבואו כפי שדבר האלוהים אומר שהן יבואו, אלה אשר לא הכינו את אמונתם לצרה יהיו בבלבול גדול, סבל, וייתכן אפילו מוות – כלומר, האמונה הזו בישוע יכולה כולה להזדעזע. הרבה מהם לא יהיו מסוגלים להתגבר על הצרה ובסופו של דבר יפסידו בקרב האמונה שלהם.
קודם להופעתה של תיאורית הלקיחה לפני הצרה, הרבה נוצרים האמינו למעשה שהם יתנסו בכל שבע השנים של הצרה הגדולה, והם ילקחו רק אחרי שתסתיים, כאשר המשיח יבוא בשנית. בחושבם שהם חייבים לעבור כל שנה מתקופת שבע השנים, הם הכינו את אמונתם בהתלהבות, אך גם בפחד נורא. הסיכוי לעבור את כל המכות האלה היה קרוב לוודאי קשה בשבילם, וכך אכן הוא היה צריך להיות. אך אמונה כזו הייתה רק תיאוריה אקדמית, תוצר של בורות לגבי דבר האלוהים.
לאחר מכן יש את הקונסרווטיבים המאמינים באמילניאלזים. אנשים אלה רואים את מלכות אלף השנים כמשהו סימבולי. הם רואים זאת כייצוג סמלי של שלווה אשר המאמינים במשיח משיגים באמצעות ישועתם. אם תיאוריות אקדמיות אלו היו נכונות, לא היה אכפת לנו מה יקרה לעולם כיוון שכולנו היינו נלקחים לרקיע על ידי אלוהים לפני שהצרה הייתה מתחילה.
אך אם הן לא נכונות, מה יקרה אז? אם נעמוד בפני הצרה הגדולה מבלי להכין את אמונתנו אנו נותקף בפחד משתק. לא נהיה מסוגלים להגן על אמונתנו, ניכנע בפני גלי הנסיונות והצרות, ובסוף נלך באותו זרם של שאר העולם. אך אלוהים אמר לנו שאלה אשר שמותיהם רשומים בספר החיים – כלומר, אלה אשר נולדו מחדש מהמים והרוח – לעולם לא ייכנעו.
אלוהים אמר לנו בדבר חזון יוחנן שאלה אשר נולדו מחדש יגברו על הנסיונות של הצרה הגדולה על ידי אמונה, ובאמצע הצרה הגדולה הוא ירים אותם לרקיע. לפיכך, תיאורית הלקיחה לפני הצרה רחוקה מהאמת התנ"כית, ומשמעותה שהיא רק הנחה של בני אדם. היא, במילים אחרות, שקר, ולא אמת.
אך הרבה אנשים ברחבי העולם קיבלו עתה את התיאוריה של הלקיחה לפני הצרה. אלה אשר מאמינים בלקיחה לפני הצרה על פי משנתו של סקופילד מאמינים כדלהלן:
 
1.     תקופת שבע השנים של הצרה הגדולה תתחיל אחר הופעתו של אנטיכריסטוס בסוף הזמנים.
2.     אנטיכריסטוס ישלוט בעולם במשך שבע השנים של הצרה הגדולה; במשך השלוש וחצי השנים הראשונות הוא ישלוט כשליט נדיב, ובשלוש וחצי שנים לאחר מכן כרודן שטני.
3.     המקדש בירושלים יבנה שוב והקרבת הקורבנות תחודש שוב
4.     אנטיכריסטוס יכרות ברית של שבע שנים עם ישראל
5.     לאחר שלוש וחצי שנים הראשונות של הצרה אנטיכריסטוס יפר את הברית הזו עם ישראל.
6.     השלוש וחצי שנים לאחר מכן יהיו תקופה של צרות גדולות ורדיפה של בני ישראל. במשך זמן זה בשורת מלכות אלף השנים תושמע במקום בשורת החסד.
7.     מתוך בני ישראל, 144,000 ישרדו את הצרה.
8.     הצרה תסתיים עם הקרב בהר מגידו.
 
בהגדירו את הצרה הגדולה במונחים שלעיל, סקופילד לא הזכיר מה יקרה לגויים במשך הצרה. סקופילד, במילים אחרות, טען שכל הגויים אשר האמינו במשיח יילקחו לפני תחילת הצרה, ורק לאחר לקיחתם אלוהים יתחיל לעבוד בקרב בני ישראל. עבודתו תושלם עם גאולתם של 144,000 מבני ישראל, וכך, הוא יסיים את עבודת הישועה שלו. לאחר מכן מלכות אלף השנים תתחיל.
מקור ההשפעה על סקופילד ועל טענותיו של הלקיחה לפני הצרה היה ג'והן נלסון דרבי, מייסד הקבוצה הידועה בשם מסדר פלימוט אשר החל לתמוך בתאוריה זו לאחר פגישתו עם מנהיגה של פנטיקסטול. המנהיגה הזו הייתה למעשה נערה בת חמש עשרה בשם מרגרט מקדונלד מסקוטלנד אשר טענה ב 1830 שהיא ראתה חיזיון מאלוהים שבו הנוצרים נלקחו בדיוק לפני הצרה הגדולה. לאחר שביקר את הנערה הזו דרבי החל ללמד את תיאורית הלקיחה לפני הצרה.
משנתו של דרבי הועברה לסקופילד, תיאולוג אמריקאי. סקופילד אשר הקדיש את כל חייו לעבודת התנ"ך שלו הרהר אז בשאלה האם הלקיחה תתרחש לפני או אחרי הצרה. כאשר סקופילד שמע על תיאורית הלקיחה לפני הצרה של דרבי, הוא שקע בה לגמרי, היה משוכנע באופן מוחלט בטענותיו, אימץ את התיאוריה החדשה הזו וכלל אותה ב. כך סקופילד החל להאמין ותמך בתיאורית הלקיחה לפני הצרה, וכך גם הרבה נוצרים כיום הלכו אחרי התיאוריה הזו.
לפני תיאורית הלקיחה לפני הצרה אשר הוסברה על ידי דרבי וסקופילד, רוב הנוצרים האמינו בלקיחה לאחר הצרה. אך לסקופילד אשר היה מורה במודי בייבל אינסטיטיוט בארצות הברית, הייתה השפעה גדולה על נושאים דוקטרינריים במיוחד עם השפעת התנ"ך המפורש שלו. בגלל סקופילד והשפעתו, תיאורית הלקיחה לפני הצרה הפכה לנפוצה בקהילות הנוצריות ברחבי העולם.
למרבה הצער, כתוצאה מכך, הרבה נוצרים עכשיו רדומים באמונתם. הם רדומים כיוון שהם חושבים בטעות שלהופעתו של אנטיכריסטוס לא תהיה שום קשר אליהם. הם לא רואים שום צורך להכין את אמונתם לתקופת הצרה הגדולה כיוון שהם מאמינים שהם יילקחו לפני שהיא תתחיל. אך אדונינו אמר לנו להיות תמיד ערים, כיוון שאף אחד אינו יודע מתי יבוא החתן. אך למרבה הצער, אלה אשר מתעלמים מדבר האלוהים ובמקום זאת מסתמכים על המשנה של הלקיחה לפני הצרה נשארים בתרדמת עמוקה.
אך עתה הוא הזמן להתעורר. עכשיו הוא הזמן בשבילכם לגרש את אמונתכם המוטעית של הלקיחה לפני הצרה ולהאמין בדבר האמת. לא לתיאורית הלקיחה לפני הצרה ולא לתיאורית הלקיחה לאחר הצרה יש יסודות תנ"כיים; עליכם לחזור לדבר האלוהים האמיתי. דבר חזון יוחנן (6:8) אומר לנו, "וארא והנה סוס ירקרק והרוכב עליו שמו המוות ושאול יוצאת לרגליו וינתן להם שלטן על רביעית הארץ להמית בחרב וברעב ובדבר ובחית הארץ."
נאמר כאן ששם הרוכב על הסוס הירקרק אנטיכריסטוס, הוא מוות ושאול יוצא מרגליו. המשמעות של זה היא שאנטיכריסטוס הוא רוצח אשר מוליך את קורבנותיו לגיהינום. עוד נאמר כאן שינתן לו הכוח על רביעית הארץ להרוג בחרב, ברעב, ובדבר ובחיית השדה. אנטיכריסטוס, במילים אחרות, יעשה אותן זוועות כמו קיסר רומי – רק שבעת הזו זה יהיה יותר גרוע – הוא יהרוג, יתעלל, ירדוף את הנוצרים ויהרוס את אמונתם.
עליכם להבין שתקופת הסוס הירקרק היא תקופת אנטיכריסטוס. ישוע אומר לנו, "את פני השמים ידעתם לבחון ואותות העיתים לא תוכלו" (מתי 16:3). כאשר איננו יכולים לבחון את אותות העיתים, איננו יכולים לדעת איזו סוג של אמונה חייבת להיות לנו, ולפיכך איננו יכולים לזרוע את הזרעים ולא לקצור את הפירות – איננו יכולים, במילים אחרות, לעבוד למען ישוע. היום, תקופת הסוס האדום חלפה ואנו נמצאים בתקופת הסוס השחור. העולם בקרוב יוכה באסון כלכלי ויעמוד בתקופה של מחסור חמור. רעב ומחסור ישתוללו ברחבי העולם. כאשר כל הדברים האלה יתרחשו, הרבה יצטערו בעצב. אל תהיו אחדים מאלה; במקום זאת, הייו אחדים מאלה אשר אמונתם יכולה להבחין באותות העיתים.
התקופה של היום היא תקופת הסוס השחור. כאשר תקופה זו של הסוס השחור תחלוף, תקופת הסוס הירקרק תגיע. אנטיכריסטוס יופיע בתקופה ההיא, יהרוג וירדוף ללא הבחנה את הקדושים, ויסמן תקופה זו כתקופת מות הקדושים.
חזון יוחנן 13:6-8 אומר, "ותפתח את פיה לנאצה אל האלוהים ותנאץ את שמו ואת משכנו ואת החונים בשמים. וינתן לה לעשות מלחמה עם הקדושים ולנצחם ותנתן לה ממשלה על כל משפחה ועם ולשון וגוי. וישתחוו לה כל יושבי הארץ אשר לא נכתבו שמותם בספר החיים אשר לשה הטבוח מיום היווסד תבל." "היא" כאן הוא אנטיכריסטוס. הקטע אומר לנו כאן שלאחד משליטי העולם ינתן הכוח של השטן כדי לנאץ את אלוהים ולרדוף את הקדושים. זהו בן השטן, עם כוחו של התנין. בכוחו הוא יאבק ו"ינצח" את הקדושים. אך ינצח משמעותו רק שהוא יגרום למות הקדושים שלהם. הניצחון הוא רק ניצחון פיזי של מוות; אנטיכריסטוס לעולם לא יוכל לקחת את אמונתם של הקדושים.
מה שסקופילד טען זה שהקדושים לא יעמדו כלל בפני הצרה הגדולה. אך ללא שבע שנים של הצרה הגדולה מלכות אלף השנים לא יכולה להיות לקדושים. הקדושים ייצאו מהצרה הגדולה כקדושים מעונים. נבואה זו של התנ"ך כולה תוכננה במשיח ישוע מתחילת בריאת העולם. כל דברי הימים של העולם יסתימו כאשר עבודתו של המשיח תושלם.
אתם חייבים להיות מסוגלים להבחין בשבע התקופות אשר אלוהים קבע בשבילנו. התקופה הראשונה היא תקופת הסוס הלבן, התקופה שבה דבר האלוהים התחיל לפעול. התקופה השניה היא תקופת הסוס האדום, תקופת השטן. התקופה השלישית היא תקופת הסוס השחור, היא תקופת מחסור פיזי ורוחני. התקופה הרביעית היא תקופת הסוס הירקרק, תקופת הופעתו של אנטיכריסטוס. זוהי התקופה של שבעת השופרות, תקופת מות הקדושים. הכשלון באבחון תקופה זו של הסוס הירקרק גורם לאנשים לבלבול כה גדול.
מבלי לדעת את התקופה הזו, איננו יכולים לחיות את חיינו באופן ראוי כנוצרים הנולדים מחדש. אם נמשיך להתעלם ממה שמחכה לנו, כיצד נוכל להיות אי פעם מוכנים לעתיד? אפילו אנשים אשר עושים עסקים חייבים לדעת מראש את המגמות המשתנות של הזמנים כדי להצליח. כיצד יכולים אנו, המאמינים במשיח, להיות מוכנים לביאתו כאשר אין לנו שמץ של מושג מה מחכה לנו?
חייבת להיות לנו הבנה ברורה בצרה הגדולה כדי להיות מוכנים לקראתה. הקדושים יחיו במשך השלוש וחצי השנים הראשונות של הצרה, ובמשך תקופה זו הם ימותו מות קדושים. הם לא יתנסו בכל שבע השנים של הצרה אך רק בחצי הראשון שלה, ולאחר מכן עם מות הקדושים שלהם, הם יקומו לתחייה ויילקחו. כאשר הקדושים יילקחו, אין המשמעות שהמשיח יירד אל הארץ, אלא שישוע יעלה אותם למעלה לרקיע לסעודת החתונה של השה.
ארץ זו בינתיים תוטבע במכות של שבע הקערות. אלה אשר יחזרו אל הארץ עם המשיח הם רק אלה אשר חטאיהם נמחלו, לבנים כשלג, על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע. זוהי הסיבה מדוע עלינו להכין את אמונתנו על ידי הבינותנו את התקופה הזו ומדוע היא רלוונטיות בצורה קריטית וחשובה לנו.
אדונינו אמר למלאך של קהל זמירנא, "ידעתי את מעשיך ואת צרתך ואת רישך ואולם עשיר אתה ואת גידוף האומרים יהודים אנחנו ואינם כי אם כנסיית השטן. אל תירא את אשר עליך לסבול הנה עתיד המלשין להשליך מכם לבית המשמר למען תנסו והייתם בצרה עשרת ימים היה נאמן עד מוות ואתנה לך עטרת החיים." מקטע זה אנו יכולים לראות שקהל זמירנא נרדף מאד על ידי היהודים. אך ישוע אמר שיהודים אלה לא היו באמת יהודים אלא כנסיית השטן. הוא אמר את זה לא רק לקהל זמירנא אלא לכל שבע הקהילות אשר באסיה.
בזמירנא הייתה קהילה יהודית גדולה, אשר לבד מהעובדה שהיהודים עבדו את אותו אלוהים כמו המאמינים במשיח, אף על פי כן הם רדפו את הקדושים של קהל זמירנא, בדיוק כפי שהרומים עשו. לקדושים אשר עמדו בפני הרדיפה הזו אלוהים אמר, "היה נאמן עד מוות ואנה לך עטרת החיים," וגם "המנצח לא ינזק במוות השני." אלוהים אמר לקדושים שהם חייבים לנצח. באותו אופן, גם אנו חייבים להיאבק באנטיכריסטוס עד הסוף ולנצח אותו במאבק האמונה. אדונינו יתן לנו לאחר מכן את עטרת החיים – הוא, במילים אחרות, יברך אותנו על ידי שיתן לנו ויאפשר לנו לחיות במלכות אלף השנים ובשמים ובארץ החדשים.
האם יש לכם את האומץ למות מות קדושים? עתה הוא הזמן בשבילכם להכין את אמונתכם למות הקדושים שלכם. כדי לעשות כן, עליכם להיות בעלי אמונת הגאולה אשר מאפשרת לכם לעמוד לפני ישוע – אמונה אשר יכולה לאמץ מוות על קידוש השם ללא היסוס.
אנו חייבים להכין את האמונה הזו עתה. אדונינו אמר לכולם שאף אחד אינו יכול להיכנס ואפילו לראות את מלכות השמים מבלי להאמין בבשורת המים והרוח. הוא אמר לנו שהאמונה בבשורה הזו היא האמונה במות הקדושים של סוף הזמנים.
אם יש חטא בליבם של האנשים, כיצד הם יוכלו למות מות קדושים? רחוקים מלמות מות קדושים, הם סוג האנשים אשר יוליכו אחרים לקבל את תו החיה! שום דבר מלבד בשורת המים והרוח לא יכול לנקות אותנו מחטאינו. אפילו תפילות התשובה שלכם אשר נאמרות באופן שגרתי ועל פי כללי הטקס לא יכולות לנקות את חטאיכם. הנסיון לנקות את חטאיכם עם תפילות תשובה זה רק בזבוז זמן ומאמצים.
אלה אשר מנסים לעשות כן מאמינים יותר במה שהתיאולוגים אומרים מאשר מה שלמעשה אומר להם דבר האלוהים. האם זו לא עובדה שהמלומדים, האנשים אשר רוב הנוצרים נותנים את אמונם בהם, טוענים ומאמינים באמילניאלזים ורק מראים עד כמה הם, המומחים לכתבי הקודש כביכול, לא בקיאים בתנ"ך? על פי האמילניאלזים הזה, לא תהיה מלכות אלף השנים ואף לא יתרחש מות הקדושים בצרה הגדולה. לאלה המאמינים בלקיחה לפני הצרה או באמילניאלזים, לספר חזון יוחנן אין משמעות כלל!
דבר חזון יוחנן הוא דבר האלוהים. הוא דבר האלוהים אשר נכתב על ידי יוחנן השליח, השליח האהוב ביותר של המשיח. אף אחד אינו יכול להכחיש את זה.
אינני מותח ביקורת ללא סיבה על התיאוריות והדוקטרינות של התיאולוגים, אלא אני עושה זאת כדי להכין את אמונתכם כך שתהיו נאמנים לישוע עד הסוף. זה כדי לאמן אתכם בדבר כתבי הקודש כך שתוכלו לעמוד בפני הרדיפה של הצרה הגדולה בנכונות מוחלטת לאמץ את מות הקדושים שלכם.
כדי לעשות כן אתם חייבים להכין עתה את אמונתכם בעזרת בשורת המים והרוח. מצד שני, אלה אשר לא מאמינים בבשורת המים והרוח, ייכנעו לפני השטן ויהפכו לבסוף לאויבי האלוהים, כי אלה אשר שמותיהם אינם כתובים בספר החיים יעבדו את השטן. זה מה שאומר לנו דבר האלוהים.
אלוהים יגרום לקדושים למות מות קדושים באמצע הצרה הגדולה. כאשר שלוש וחצי השנים הראשונות של הצרה הגדולה יעברו, אלה אשר האמינו בבשורת המים והרוח ימותו מות קדושים. זמן קצר לאחר מיתתם תבוא תחייתם ולקיחתם. זוהי תמצית כוללת של ספר חזון יוחנן וזוהי הסיבה מדוע אני חוזר על נקודות מפתח.
עליכם לזכור שכאשר תקופת אנטיכריסטוס תגיע, יהיו הרבה אשר, זמן קצר לאחר מות הקדושים שלהם על אמונתם בבשורת המים והרוח, יקומו לתחייה ויילקחו בו זמנית. כאשר תקופת הסוס הירקרק תגיע, פרחי האמונה יפרחו עם מות הקדושים שלהם. אמונה אמיתית, כאשר הזמן הנכון מגיע, מניבה פירות של אמת ופורחת עם פרחים יפהפיים.
ישנם צמחים מסוימים במדבר אשר פורחים ומניבים פירות רק למספר שבועות. זה מכיוון שהם הסתגלו לתנאי המדבר. כאשר המישקעים רחוקים והמים מצומצמים, הם חייבים להנביט, לפרוח ולהניב פירות במהירות כיוון שהמאגר המצומצם של המים אינו יכול להימשך לזמן רב.
אמונתם של אלה אשר נוכחים להאמין בבשורת המים והרוח במשך תקופת שבע השנים של הצרה הגדולה היא כמו צמחים אלה. בשבילם להאמין, ללכת אחרי ולמות מות קדושים למען הבשורה הזו עימנו, רק תקופת זמן קצרה תספיק. טירופו של אנטיכריסטוס יגיע לשיאו בנקודת האמצע של הצרה הגדולה, שלוש וחצי שנים מתחילתה.
אז יתרחש המוות על קידוש השם של הקדושים. אפילו אלה אשר כבר שמעו את בשורת המים והרוח, אך עדיין לא קיבלו אותה בליבם יהיו עדיין מסוגלים להיות בעלי אמונה אמיתית ולהצטרף אלינו במות הקדושים שלנו, אם הם יאמינו לאחר מכן בזמן הצרה הגדולה למרות קוצרה. זוהי הסיבה מדוע אנו מפיצים את הבשורה, כדי להעיר את הנוצרים ברחבי העולם משנתם הרוחנית. אנו נשמיע את בשורת המים והרוח עד סוף העולם, עד יום מות הקדושים שלנו. אם לא יהיה מות קדושים איזו תועלת תהיה לבשורה שאנו עכשיו משרתים אותה? אלה אשר מאמינים בבשורת המים והרוח יכולים למות מות קדושים בסוף הזמנים. אנו חייבים להכין עכשיו את אמונתנו לכך.
אם לא נכין עתה את אמונתנו לאמץ את מות הקדושים כדי להגן על בשורת המים והרוח כאשר אנו בשלווה לפני אלוהים, אנו רק נצער על כך מאוחר יותר. כאשר סוף הזמנים יגיע, אנו נהיה עסוקים בעצמנו ונגיד, "ישוע אני יותר מידי עסוק עתה. רק המתן מעט בשבילי; אני חוזר עתה בתשובה." אם זוהי סוג האמונה שנחזיק בה עד הסוף, ישוע יגיד לנו, "מדוע שלא תקפוץ בעצמך לתוך האגם של אש? אתה יותר ממוסמך לכך!" אלה אשר יש להם חטאים חייבים להבין שסופם יהיה לבסוף כזה. זוהי הסיבה מדוע אלוהים אומר, "מי אשר אוזן לו ישמע את אשר הרוח אומר לקהילות."
בזמן שהקדושים ימותו מות קדושים, הסביבה הטבעית של העולם תיהרס לגמרי. יערות יישרפו; הימות, הנחלים והאגמים ירקבו ויהפכו לדם; והשמש הירח והכוכבים יאבדו את אורם ויטביעו את העולם בחשיכה. תושביו, נשלטים על ידי רוחות רעות, יאבדו את דעתם, התנהגותם תהפוך לאלימה בצורה פראית, והמטרה היחידה שלהם תהיה לצוד ולהרוג את ילדי האלוהים אשר הם יוכלו למצוא. זוהי הסיבה מדוע עליכם להבין ולהאמין בדבר חזון יוחנן.
הכנסיות כיום אובססיות רק בבנית כנסיות גדולות יותר, עצומות יותר וגבוהות יותר. הם מבזבזות מיליוני דולרים כדי לבנות את כנסיותיהם, אך בליבם נמצאים רק חטאים, לא האמונה אשר יכולה לאמץ מות קדושים למען ישוע. אנשים אלה חייבים קודם לנקות את ליבם מחטאים.
העולם ייכנס בקרוב לתקופת הצרה, תקופת הסוס הירקרק. אני מקווה ומתפלל שתהייה לכם סוג של אמונה אשר יכולה לאמץ מות קדושים ולהישאר נאמנה לישוע עד המוות. אנו חייבים להאמין בדבר חזון יוחנן לאחר שבחנו אותו ברצינות ברוח שלמה.