דרשות

נושא 10: התגלות

[2-5] ( חזון יוחנן 2:8-11 ) מי נושע מהחטאים ?

  ( חזון יוחנן 2:8-11 )
 
קטע זה הוא מכתבו של ישוע אל קהל זמירנא באסיה הקטנה, קהילה אשר הייתה מבחינה חומרית ענייה אך אף על פי כן מבחינה רוחנית הייתה עשירה באמונה. קדושיו ומשרתיו של אלוהים הגנו על אמונתם אף על פי שנרדפו על ידי היהודים, ואפילו במחיר מותם, הם לא התכחשו לישוע ולבשורתו של המים והרוח. הם נאבקו וניצחו על ידי אמונתם בדבר האלוהים.
ישוע אמר לקדושי קהל זמירנא לא לחשוש מהסבל העתיד לבוא, אלא להיות נאמנים עד מוות והבטיח להם את עטרת החיים.
אלוהים אמר לאנשיו להיאבק ולנצח את דוקטרינות השקר של אלה אשר קוראים לעצמם נביאים. אנו חייבים לדעת שסוג של אמונה כזו הכרחי כדי להיוושע מכל חטאינו. אנו חייבים להבין שבשורת המים והרוח היא הבשורה האמיתית, ועם אמונה זו אנו חייבים להיאבק ולנצח את דוקטרינות השקר והשקרים אשר מטרידים את העולם הנוצרי היום. כאשר כל העולם רומא על ידי השטן, אלוהים שלח את אדונינו לבצע את בשורת המים והרוח. הוא הושיע מכל חטאיהם גם את כל אלה אשר האמינו בה. אנו חייבים להבין ולהאמין באמת הזו.
מי הם האנשים אשר הושעו מכל חטאיהם לפני אלוהים? הם אינם בעלי גוף חזק או בעלי רצון חזק, אלא אלה אשר נושעו מכל חטאיהם רק על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. הם האנשים אשר נאבקו וניצחו את הדוקטרינות השקריות והשקריים ביודעם ובהאמינם בבשורת המים והרוח. לאלה אשר מאמינים בבשורה זו ואשר מתגברים על דוקטרינות השקר, אלוהים יתן להם את ברכה המונעת מהם את המוות השני.
 
 
ישועת אלוהים ניתנת לאלה שמנצחים
 
כפי שדבר חזון יוחנן אומר לנו, "המנצח לא ינזק במוות השני." רק לאלה אשר ינצחו אלוהים יתן חיים חדשים ואת ממלכתו החדשה. "כיוון שיש לנו שתי אוזניים אנו שומעים שני סיפורים שונים – כלומר, אנו שומעים בו זמנית גם את האמת וגם את השקר. בין דבר אלוהים לזה של השטן, גורלנו נקבע על פי איזה דבר אנו מקבלים ואיזה דבר אנו דוחים.
זוהי הסיבה מדוע כולנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח, ועם דבר האמת הזה והאמונה בו, להיאבק ולנצח את הלימוד השקרי. מכיוון שכל מי שבעולם הזה סובל תחת משקל החטאים, אנו מחפשים וחייבים למצוא את בשורת המים והרוח אשר יכולה לחלוטין לגאול אותנו מחטאינו. אך ישנם הרבה אשר אינם יכולים לקבל את האמת בגלל השקרים אשר הם כבר קיבלו ממורי שקר. הישועה המדומה אשר מלומדת על ידי נביאי שקר אלה מבוססת על הטענה שאם לא תחטאו אתם תבורכו.
אך אנו מיסודנו מיועדים לחטוא; זה הטבע הבלתי נמנע שלנו לחטוא ולכן אנו יכולים רק להמשיך להיות כבולים לחטאי העולם. אם ליבם של החוטאים כבול כך לחטאי העולם על ידי נביאי השקר, כיצד הם יכולים אי פעם להאמין באלוהים ולהיוושע מחטאיהם? הם חייבים לחזור לכנסיית אלוהים, להאזין לבשורת המים והרוח, ולקבל את השלווה האמיתית לליבם באמצעות מחילת חטאיהם. הרבה אנשים בעולם הזה מחפשים אחר כנסיית האלוהים האמיתית ונכספים לישועתם, אך רובם נכשלים למצוא אותה ובמקום זאת נמצאים בכנסיית התורה - וזוהי הסיבה מדוע הם כבולים לגיהינום.
איזו סוג של כנסייה אם כן היא כנסיית האלוהים הנחוצה באמת לחוטאים? כנסיית האלוהים אשר כל החוטאים צריכים היא כנסייה אשר מלמדת את בשורת המים והרוח. כנסיית האלוהים אשר מדובר עליה בתנ"ך מלמדת על טבילת ישוע ודמו על הצלב. כנסיית האלוהים האמיתית מסבירה באופן מדויק ומלמדת בדיוק כיצד ישוע לקח את כל חטאי העולם על עצמו וכיצד הוא העלימם, הכל במסגרת בשורת המים והרוח. כל חוטא אשר נגאל מחטאיו עשה כך על ידי האמונה אשר באה מהאזנה לבשורת המים והרוח באמצעות כנסיית האלוהים.
אך מכיוון שהרבה נוצרים לא שמעו ולא באו במגע עם בשורת המים והרוח, הם לא מסוגלים להיוושע מכל חטאיהם. אך אלוהים אומר לנו שהוא יגאל מהחטאים את אלה אשר יאבקו וינצחו את הבשורות השקריות. אלוהים הבטיח לנו שאלה אשר ינצחו לא ינזקו במוות השני.
גאולה אמיתית מחטאים היא אפשרית לאלה אשר מתייצבים נגד ומנצחים את מורי השקר. כיוון שאנו נולדים כחוטאים, אם לא נוכל לנצח את לימודי השקר, נהיה אסירים של השטן, ניכבל לחטא, ולבסוף נהיה מיועדים לגיהינום. זוהי הסיבה מדוע אלוהים אמר לכולם ולכל אחד מאיתנו לנצח את האויבים בקרב הרוחני של הישועה.
אומרים שחיות מסוימות כמו אריות ונמרים, מאמנים את גוריהם על ידי כך שהם דוחפים אותם בכוונה תחילה לתחתית הגבעה וגורמים להם לעלות אותה בעצמם. רק הגורים אשר חוזרים לגבעה יגודלו. באותו אופן, אלוהים נתן לנו את בשורת המים והרוח, ורק לאלה אשר נאבקו וניצחו את הלימוד השקרי עם הבשורה הזו, הוא יאפשר גן עדן.
ישועתנו לא באה על ידי בשרנו ודמנו. אנו יכולים להיוושע מחטאים רק על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. ישועה אמיתית מושגת על ידי אמונה בטבילתו של ישוע ודמו על הצלב. כאשר ליבנו מאמין בטבילה ובשפיכת הדם של בן האלוהים אשר לקח את כל חטאי העולם, אנו ניוושע מכל חטאינו ונגאל מחורבננו הבטוח. כל מי אשר נכנס לגן עדן עושה זאת על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, וכל מי אשר סופו גיהינום עושה זאת על ידי אי האמונה בבשורה זו. זוהי הסיבה מדוע כולנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח ולדחות את הבשורות השקריות.
על ידי שהוא מפיץ לימודי שקר ושקרים, השטן מנסה למנוע מהאנשים מלהיוושע על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. מה הם אם כן לימודי השקר האלה? הבשורות השקריות הן אלה המלמדות שישוע לא לקח את כל חטאי העולם עם טבילתו. הם מלמדות שבעוד שישוע לקח את החטא הקדמון שלנו, חטאי היומיום שלנו צריכים להתנקות על ידי תפילות יומיומיות של תשובה. ייתכן שלימודים אלה מתקבלים על הדעת מבחינה דתית, אך כאשר אנו מסתכלים עליהם עם הבשורה האמיתית של המים והרוח הם פשוט שקריים.
גאולת כולם באה על ידי האמונה בבשורת המים והרוח; בשורות שקריות לעולם לא יגאלו אותנו מחטאים. זוהי הסיבה מדוע אנו חייבים להיאבק ולנצח את לימודי השקר האלה. המשמעות של להיאבק בשטן זה להתייצב נגד מה שהוא שקר. לפיכך אנו חייבים להחליט האם אנו מאמינים בבשורת המים והרוח או שמא בבשורות שקריות, ובעשותנו את ההחלטה, אנו חייבים להיאבק נגד האחרות. אפילו אלה אשר מאמינים בבשורת המים והרוח אינם יכולים לנצח את השטן אם אמונתם תישאר פושרת.
הרבה אנשים אשר נושעו שקלו לפני כן את דבר האלוהים ואת דברי השטן. חטאיהם נמחלו רק כאשר הם החליטו להאמין בבשורת המים והרוח. כל אלה אשר נושעו מבראשית הבריאה ועד עתה, היו רק אלה אשר נאבקו ונצחו את הבשורות השקריות. אנו כולנו חייבים למצוא את בשורת המים והרוח, לדחות את בשורות השקר, ולהיגאל מכל חטאינו על ידי האמונה.
  
 
?מהן בשורות השקר
 
הבה נניח לשם המחשה שישנו כפר אשר כל מי אשר חי בו יש לו עין אחת, ושאורח עם שתי עיניים בא אל הכפר הזה. אנשי הכפר הזה יכנו את האורח עם שתי העיניים "זר," "לא נורמלי," "שונה מאד," או ייתכן שאפילו "כופר." הסיבה לכך שהם שופטים את האורח ככופר היא כיוון שהוא שונה מהם, הם, אשר, במקרה הזה, מרכיבים את הרוב. באותו אופן, ישנה נטייה בעולם הזה היכן "שהרוב הוא השולט," או לחילופין, "האמת שייכת לרוב." אך אנו חייבים להבין שקנה מידה כזה של שפיטה או מסקנה הוא מוטעה.
בעולם הנצח, האמת אינה מוחלטת על ידי הרוב, אלה על קנה מידה מוחלט ויסודי. היכן אם כן יכולה להימצא האמת הזו? היא יכולה להימצא בגאולת החוטאים וישועתם מחורבן. כל אלה אשר נעשו לצדיקים נעשו כך על ידי שנושעו מחטאיהם – לאחר ששמעו באוזניהם, את אמת בשורת המים והרוח, והאמינו בליבם בבשורה זו.
אך מכיוון שכה הרבה אנשים נפלו לבשורות שקר במשך זמן כה רב, כאשר האמת האמיתית מופיעה לפניהם הם מכנים אותה זרה, ואפילו כופרת ודוחים אותה. אך בשורת המים והרוח אשר הם דוחים היא בשורת האמת אשר הופיעה, ואשר השליחים בעצמם האמינו והשמיעו אותה, כל הדרך חזרה מתקופת השליחים. בעיית החטאים יכולה להיפטר לפני אלוהים רק על ידי בשורת המים והרוח.
ישוע, האמת שלנו, לקח את כל חטאי העולם על עצמו אחת ולתמיד עם הטבלתו בידי יוחנן, צאצאו של אהרון, ושפך את דמו על הצלב למעננו. דבר האלוהים נושא עדות שישוע נשא את כל חטאי העולם עם טבילתו, לאחר מכן מת על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועלה לשמים כדי לשבת לימינו של אלוהים. אמת זו התבצעה לפני אלפיים שנה, כאשר ישוע נעשה לאדוני האמת על ידי שלקח את כל חטאי העולם עם טבילתו ועם דמו על הצלב.
אך אלה אשר רומו על ידי השקרים אינם יודעים עדיין שעם אמונתם בישוע באה הגאולה המושלמת מחטאים; אף גרוע יותר, הרבה נשמות בעולם הנוצרי של היום אבודות בחטא, ומבולבלות על ידי בשורות השקר. זוהי הסיבה מדוע אלה המאמינים בבשורה האמיתית של המים והרוח חייבים להשמיע ולהפיץ את הבשורה האמיתית אף יותר הלאה. רק על ידי שמיעת הבשורה האמיתית האנשים יוכלו להיגאל מכל חטאיהם.
האמת אשר נגלית בתנ"ך היא בשורת המים והרוח (מתי 3:13-17, אל האפסיים 1:13). בקטע שלעיל אלוהים מהלל את קהל זמרינא ואומר שלמרות העוני החומרי שלהם, הם עשירים באמונתם. אך הוא מכנה את היהודים כמשרתי השטן, כי למרות שהם טוענים שהם מאמינים באלוהים, הם עדיין מסרבים לקבל את בשורת הגאולה שלו לליבם. הם לא האמינו בישוע כבן האלוהים וכמושיעם אף על פי שאדונינו לקח את כל חטאיהם עם בשורת המים והרוח. מכיוון שהם עדיין לא קיבלו את העובדה שישוע לקח את כל חטאיהם, אף על פי שהם טוענים שהם מאמינים ביהוה האלוהים, בליבם ממשיכים להיות חטאים.
אנשים כאלה טוענים עם שפתותיהם שהם מאמינים באלוהים, אך לאמיתו של דבר הם "כנסיית השטן" אשר לא מאמינים בו. אלה אשר, אפילו שהם טוענים שהם מאמינים בישוע, עדיין לא קיבלו את גאולתו בליבם, שייכים גם לכנסייה זו של השטן.
בעולם זה קיימות שתי כנסיות: אחת של השטן והאחרת של אלוהים. כאשר ישוע יחזור, כנסיית השטן תיהרס לנצח, וכנסיית אלוהים תבורך לנצח. אלוהים, במילים אחרות, יפריד בבירור את הצדיקים מהחוטאים. לא כל מי שטוען שהוא מאמין בישוע ילך לגן עדן.
זה מודגם בבירור במה שישוע אמר לנו במתי 7:21-23: "לא כל האומר לי אדוני אדוני יבוא במלכות השמים כי אם העושה רצון אבי שבשמים והיה ביום ההוא יאמרו רבים אלי אדוני אדוני הלא בשמך נבאנו ובשמך גרשנו שדים ובשמך עשינו נפלאות רבות. אז אענה בם לאמר מעולם לא ידעתי אתכם סורו ממני פועלי און".
במילים אחרות, איננו יכולים להגיד שגן עדן מובטח לכל מי שטוען שהוא מאמין בישוע וקורא בשמו. אפילו אם הם מאמינים בישוע שהוא מושיעם, אם הם לא מאמינים בבשורת המים והרוח, הם בסופו של דבר משרתי השטן, וכבולים לגיהינום. מכיוון שהם הולכים אחר בשורות השקר אף על פי שהם טוענים שהם מאמינים בישוע, זה הולם וצודק שהם ישלחו לגיהינום.
אלה אשר יש להם חטאים ולכן שייכים לשטן, כבולים לגיהינום. אך לאלה מאיתנו אשר קיבלו את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, שערי גן עדן ייפתחו. כל מי שמאמין בישוע חייב להיכנס לגן עדן על ידי האמונה בבשורת המים והרוח.
כדי להיגאל מחטאי העולם, חייב להיות לנו לא רק ידע ברור על חטאינו, אלא חייבת להיות לנו גם היכולת הרוחנית להבדיל בין האמת והשקר. כדי לעשות כן, אנו חייבים להתעכב על דבר האלוהים הכתוב ולהאמין על פיו. אם אינכם רוצים להיזרק לאגם של אש, אתם חייבים לדחות על ידי האמונה את בשורת השקר. אתם חייבים לנצח במאבקכם נגד הבשורות השקריות. וכדי להבטיח את ניצחון האמונה שלכם, אתם חייבים לדעת מהי בשורת המים והרוח. רק אז תוכלו להימנע מהמוות השני, ורק אז תוכלו להיכנס לגן העדן של אלוהים.
השנית ליוחנן 1:7 אומר לנו, "כי מתעים רבים באו לעולם אשר אינם מודים בישוע המשיח כי בא בבשר זה הוא המתעה וצר המשיח." המתעים כאן הם אלה אשר מכחישים שישוע המשיח בא אל האדמה הזו בגוף. במילים אחרות, הם אלה אשר מכחישם שישוע אשר בא בגוף הוא בן האלוהים, שהוא לקח את כל חטאי העולם על עצמו עם טבילתו בנהר הירדן, ושהוא נשפט במקומנו על חטאינו עם דמו על הצלב.
 אלה אשר לא מקבלים את העובדות האלה, שהוא לקח מאיתנו את המשפט על כל חטאינו, הם המתעים ומשרתי השטן. הם אויבי האלוהים ומשרתיו הנאמנים של השטן. הם מבלבלים ומוליכים הרבה אנשים לחורבן על ידי שההם מלמדים ומפיצים את בשורות השקר שלהם ומתייצבים נגד בשורת המים והרוח.
אלה אשר טוענים שהם מאמינים בבשורת המים והרוח אך לא נלחמים במאבק הרוחני נגד בשורת השקר של השטן, בסופו של דבר הם יהיו אויביי מלכות האלוהים ואנשיו. לאנשים כאלה לא אכפת אם תלמידיהם מאמינים בבשורת המים והרוח או לא. כל מה שאכפת להם ממנו זה רק תהילתם ועושרם. הם משרתי השקר אשר משתוקקים רק למלא את כרסם. הם, בקיצור, אלה אשר משתייכים לאנטיכריסטוס אשר התנ"ך מדבר עליו.
 
 
הולכת השולל של הכופרים
 
יחזקאל 13:17-18 אומר, "ואתה בן אדם שים פניך אל בנות עמך המתנבאות מלבהן והנבא עליהן. ואמרת כה אמר אדני יהוה הוי למתפרות כסתות על כל אצילי ידי ועושות המספחות על ראש כל קומה לצודד נפשות הנפשות תצודדנה לעמי ונפשות לכנה תחיינה." מקטע זה אנו רואים כיצד משרתי השטן מנסים לחטוף את נשמותיהם של האנשים.
הקטע אומר לנו שמשרתי השטן תופרים קסם על שרוולי האנשים. בתנ"ך קינג ג'ימס קטע זה מתורגם כ "הוי למתפרות כסתות על כל אצילי ידי." עד כמה לא נוח ומגושם יהיה זה לתפור כסתות לתוך זרועותיכם ועד כמה מכוער זה יהיה בשביל אחרים? אלה אשר, לא יודעים ולא מאמינים בבשורת המים והרוח ואשר ניתנה להם עמדות מנהיגות בכנסייה, הם בדיוק כך: לא נוחים, מגושמים, ומכוערים. מדוע? כיוון שעמדות ההנהגה בכנסייה אינן מתאימות להם. הם אפילו לא נהיו צדיקים או לא נולדו מחדש כיוון שהם עדיין לא מאמינים בבשורת המים והרוח.
כיצד אם כן הם יכולים אי פעם לעבוד בשביל ישוע? לכן, כדי לעבוד את ישוע דבר ראשון שעליכם לעשות זה לקבל את מחילת חטאיכם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, לוודא שרוח הקודש שוכנת בליבכם, ואז להתאמן מספיק בדבר האלוהים ואמיתותו לפני שאתם לוקחים תפקיד בכנסייה.
באמצעות התנ"ך אלוהים אומר לנו, לאנשיו, שאנו חייבים להיאבק ולנצח את נביאי השקר על ידי האמונה בדברו. לידה מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אינה מושגת באפס מעשה. היא מושגת על ידי השגת צדקת האלוהים באמצעות האמונה בבשורת המים והרוח. מתי 11:12 אומר, "ומימי יוחנן הטביל עד הנה מלכות השמים נתפשה בחוזקה והמתחזקים יחטפוה." אלה אשר חזקים יכנסו למלכות השמים – חזקים, כלומר, במלחמתם נגד השקר. אתם חייבים לזכור שרק על ידי קבלת בשורת המים והרוח לתוך ליבכם וניצחונכם על לימודי השקר תוכלו להיוושע לחלוטין, ורק אז רוח הקודש תוכל לשכון בליבכם.
כדי להגיע לישועה של האדם, כל מי שנולד על הארץ הזו חייב להיאבק ולנצח את השקר על דבר האמת של אלוהים. עולם זה הוא שדה קרב בין כוחות האמת לכוחות השקר, בין אלה אשר נולדו מחדש לאלה שלא. עולם זה הפך לשדה הקרב בין אלוהים לבין השטן כיוון שאדם וחווה למרות שניתנו להם החיים על ידי אלוהים, האמינו לבסוף יותר בשקריו של השטן מאשר בדבר האלוהים.
התקופה של היום היא מסוכנת במיוחד כיוון שהשטן, ביודעו שימיו ספורים, מנסה למנוע מהאנשים מלהאמין בבשורת המים והרוח על ידי שהוא מבלבל אותם בעזרת נביאי שקר, מרמה אותם בניסים כוזבים, ומוליך אותם שולל עם פעולותיו הכוזבות כאילו הן פעולותיה של רוח הקודש. "ואיננו פלא הלא השטן גם הוא מתחפש למלאך האור." (אל הקורנתיים 11:14). בנצחונו במגמה השלטת בדת, השטן מתייצב נגד הצדיקים. למרות שהתקופה הזו היא תקופה בה השקרים מאפילים על האמת, אלה אשר מאמינים בבשורת המים והרוח יגאלו בסופו של דבר מכל השקרים, וינצחו אותם לבסוף.
כדי להיוושע מכל חטאינו, אנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח ולהתרחק מלימודי השקר הטוענים שאנו חייבים לחזור בתשובה באופן יומיומי כדי להימחל על חטאינו. אלוהים הבטיח לנו שאלה אשר ינצחו את השקרים האלה עם האמת שלו לא יסבלו את המוות השני. הבה נחתור, כמו הקדושים של קהל זמירנא לפנינו, להגן על אמונתנו לפני אלוהים, כך שגם אנו, נקבל שבחים ממנו על נאמנותנו לישוע