דרשות

נושא 10: התגלות

[2-7] ( חזון יוחנן 2:12-17 ) הדבקים בתורת הניקלסיים

( חזון יוחנן 2:12-17 )
 
 
דרך בלעם
 
נאמר כאן שמתוך שבע הכנסיות אשר באסיה, בכנסיית פרגמוס היו חברים אשר דבקו בתורת הניקלסיים. אנשים אלה היו מלאים רק בתשוקה להקים את עושרם ואת תהילתם ולא היה להם שום עניין בהצלת נפשות. במיוחד כמרים חייבים להיות זהירים לא לדבוק בתורת בלעם. בלעם גרם לקדושים לעבוד את העולם הגשמי והוביל אותם לחורבנם.
אלוהים נתן לנו את דבר ההבטחה שלו שאומר שלאלה אשר ינצחו הוא ייתן את המן הגנוז ואבן לבנה. באופן שונה, זה גם אומר שהכמרים אשר רודפים אחר העולם הגשמי לבסוף יאבדו את המן שלהם. משמעות המן כאן היא "דבר האלוהים המושלם," והמשמעות של לאבד את המן הגנוז היא, לאבד את רצון האלוהים הגנוז בדבריו.
כאשר הנולדים מחדש משרתי האלוהים רודפים אחר העולם הגשמי, הם מאבדים את ראיית דברו. זהו מראה מפחיד. אני מפחד מהאפשרות הזו וגם עליכם לפחד ממנה. אלוהים אומר לנו שלאלה אשר ינצחו את העולם הוא יתן את המן הגנוז ואת האבן הלבנה, אך אלה אשר ייכנעו לעולם על ידי שיתפשרו ויכנעו לתהילתו הגשמית או לתענוגותיו, המן הזה לא יינתן להם.
התנ"ך אומר לנו, "ונתתי לו אבן לבנה ועל האבן מפותח שם חדש אשר לא ידענו איש זולתי המקבל." עד כמה נכון הוא דבר האלוהים! אלה אשר אוהבים את העולם החילוני הם אלה אשר לא נושעו מחטאיהם כאשר לא האמינו בטבילתו של ישוע המשיח ובדמו על הצלב. אנשים אלה אינם יודעים את האמת שהמשיח מחל על כל חטאיהם עם טבילתו.
יש אנשים אשר אמונתם בישוע נשארת תיאורטית. הם חושבים שישוע לקח את חטאיהם ולכן הם נעשו לצדיקים, אך אמונתם ריקה כיוון שרוח הקודש לא נמצאת בליבם. זוהי אמונה תיאורטית. אם מישהו באמת קיבל גאולה, הוא חייב להיאבק ולגבור על הדברים של העולם – על תהילת העולם, כבוד, עושר, או כוח. להתגבר על העולם משמעותו להיאחז בדבר האלוהים אשר מאפשר לנו להיוולד מחדש, להיאבק באלה אשר רודפים את העושר והכבוד של העולם הזה, ולשמור את רוח הקודש בליבנו.
אלוהים אומר לנו שהוא ירשום בספר החיים את שמם של אלה אשר נגאלו ואשר בליבם שוכנת רוח הקודש. כפי שהתנ"ך אומר לנו, "מי שהוא במשיח בריאה חדשה הוא הישנות עברו והנה הכל הנהיה לחדש " אלה אשר נולדו מחדש ואשר רוח הקודש שוכנת בליבם יודעים שהם יותר לא מה שהם נהגו להיות לפני כן. הם מבינים שהאני הישן שלהם נעשה עכשיו ליצור חדש על ידי האמונה במים ובדם של ישוע המשיח. עם אמונתם הם יודעים ששמותיהם רשומים בספר החיים. כך הם יכולים לראות את המן הגנוז של אלוהים ובאופן זה משרתים כאלה של אלוהים וקדושיו יכולים לשמוע את דבר האמת של אלוהים, קולו המושלם של אלוהים.
המן ניתן לבני ישראל כאשר הם נדדו במדבר במשך ארבעים שנה לפני שהם הגיעו לארץ המובטחת כנען. על פי תיאור התנ"ך, המן היה כמו זרע גד לבן, עגול וקטן. כאשר בני ישראל התעוררו בבוקר, פני השטח של סביבתם כוסה במן, כאילו ירד שלג במשך הלילה. בני ישראל אספו את המן ואכלו אותו בבוקר. זה היה הלחם היומיומי שלהם. ייתכן שהם טיגנו אותו, ייתכן שהם הרתיחו אותו, או ייתכן שהם אפו אותו; בכל מקרה, זה היה המרכיב העיקרי של בני ישראל במשך 40 שנות נדידה במדבר.
מכיוון שהמן היה קטן כמו זרעי גד, האדם לא יכל לשבוע רק על ידי אכילת מן אחד. אך אלוהים נתן להם מספיק מן במשך כל הלילה כך שסיפק את צרכי בני ישראל למשך היום – לא פחות ולא יותר מיום, כיוון שאי אפשר היה לאחסן את המן. אך ביום השישי, אלוהים נתן להם מן שיספיק ליומיים, כך שבני ישראל לא יצטרכו לאסוף מן ביום שבת.
 
  
לחם החיים
 
דבר האלוהים הוא המן שלנו, לחם החיים שלנו. בדבר האלוהים נמצא הלחם של נשמותינו, לחם החיים. זה לא שבקטעים מסוימים אתם תמצאו כיכר לחם גדול, אלא שרצונו הנפלא של אלוהים נמצא בכל כתבי הקודש, אפילו בפרטים הקטנים שבהם.
לקדושים ולמשרתי האלוהים אשר לא התפשרו עם העולם הגשמי, אלוהים נותן את לחם החיים. והוא ממשיך ונותן לכל אחד מאיתנו את הלחם היומיומי הזה אשר מספק גם את צרכינו הגשמיים וגם את צרכינו הרוחניים.
בגלל המן הזה, בני ישראל מעולם לא רעבו במשך 40 שנות נדודים במדבר, אף על פי שהמדבר לא הצמיח משהו אכיל בשבילם. באותו אופן, לאלה אשר דוחים את מעשי הניקלסיים, אלוהים הבטיח שהוא ייתן להם את המן הגנוז לאכילה. למשרתי האלוהים אשר לא רודפים אחר דברי העולם כמו עושר ומעמד, אלוהים נותן את דברו המושלם, דבר החיים אשר מאפשר להם להיוולד מחדש על ידי בשורת המים והרוח.
אנו חייבים לשנוא ולדחות את מעשי הניקלסיים אשר שולטים בקהילות הנוצריות של היום. אסור לנו ללכת אחרי אמונתם של אלה אשר לא נולדו מחדש, ועלינו לסרב להתפשר עם העולם הגשמי. למרות שזהו חוק האלוהים שבשרנו רודף אחד דברי הבשר ורוחנו רודפת אחר דברי הרוח, אף על פי כן אנו חייבים לדחות את תורת הניקלסיים, לשנוא את כל המעשים אשר מתפשרים עם העולם הגשמי, ובמקום זה לאכול מהמן של אלוהים על ידי האמונה בדבר האמת שאלוהים נתן לנו. בהכירנו בכך שהפכנו עתה לצדיקים ושבליבנו שוכנת עתה רוח הקודש, כולנו חייבים לחיות באמונה.
הנולדים מחדש חייבים להיאבק בעולם הגשמי. הם חייבים להיאבק בניקלסיים. כפי שאתם יודעים היטב בעצמכם, יותר מידי כמרים כיום רודפים אחר עושרם ואחר תהילתם, מייפים את עצמם, מתפשרים עם העולם הגשמי, ומנסים להצליח בדרכים גשמיות. אנו חייבים להיאבק בנביאי השקר האלו.
גם לנו יש את בשרנו ולכן יש לנו גם התשוקה להשיג רווחים חילוניים. אך אלה אשר יש להם את רוח הקודש בליבם חייבים לדעת שהם אינם יכולים ללכת אחר העולם הגשמי בליבם, שהם חייבים לדחות את דברי העולם הגשמי, ושהם חייבים לחיות רק על ידי האמונה. אם ליבכם יתאחד עם אלה אשר הולכים אחר העולם הגשמי, תסכימו עם אמונתם, ותרדפו אחר העולם הגשמי כפי שהם רודפים אותו, אתם לבסוף תלכו בדרכו של בלעם, ותלכו לעבר חורבנכם המוחלט. זוהי הדרך לחורבן, גם רוחני וגם פיזי. כאשר תלכו אחר העולם הגשמי אתם תאבדו את אמונתכם. אלוהים אמר שהוא יירק אנשים כאלה מפיו; אנשים אלה לא יאכלו יותר מן, ובסופו של דבר יאבדו לגמרי את אמונתם.
הסיבה מדוע אלוהים גער בכנסיית פרגמוס היא כיוון שחבריה דבקו בתורת בלעם. אלוהים גער במשרת קהל פרגמוס כיוון שלמרות שהוא היה משרת שנולד מחדש ושרוח הקודש שכנה בליבו, הוא ביקש להיות מוכר על ידי העולם וכיהן בכנסייתו כאילו היה אדם חילוני. לא רק זה, הוא שתל גם את אותן אמונות מוטעות בצאן מרעיתו והוליך אותם בדרך שגויה. משרת כזה הוא אינו יותר טוב מכומר חומרני שלא נולד מחדש. עם קטע זה, אלוהים הנפיק אזהרה ברורה וחמורה לסוג כזה של משרתי האלוהים אשר העניין היחידי שלהם סובב סביב רווחים חילונים וכיצד להעשיר את הכספת שבכנסייתם. "שובה ואם לא כי עתה אבוא עליך מהרה ונלחמתי בם בחרב פי."
 
 
אמונה אשר תוביל אותכם לחורבן
 
מה יקרה אם אדם ילחם נגד אלוהים? אתם לא צריכים לחשוב לרגע – ללא ספק זו תהיה הדרך המהירה ביותר לחורבן. המשמעות של "אשר לו חרב פיפיות החדה" היא שדבר אלוהים הוא חרב פיפיות. אין זה משנה מי אתה; אם תוכה על ידי דבר האלוהים, ללא ספק תמות. דבר האלוהים הוא חרב אשר יכולה לחדור "להבדיל בין נפש לרוח ובין הדבקים למוח" (אל העברים 4:12). ובוחנת את מחשבות הלב וכוונותיו, כך שהאנשים יוכלו להתכסות בגאולה המוצעת על ידי המים והדם של ישוע המשיח.
יש הרבה אשר מאמינים בישוע ואף על פי כן נופלים בפח של הלגליזם, ועל ידי כך לבסוף מוכים עד מוות על ידי התורה. כדי להימנע מתוצאה מצערת זו, אנו חייבים להיאבק ולגבור על אמונה גשמית שכזו. עובדי האלוהים חייבים לנצח את לימודי השקר, והם גם צריכים לוודא שצאן מרעיתם אינו הולך שולל על ידי שקרים שכאלה. כל מי שאוהב את העולם הגשמי וייפול במלכודתו, יראה שאמונתו נעלמת.
הרבה מהכנסיות כיום מתוארות לא ככנסיות אלא כעסק. זה תיאור מצער אך חד. מדוע מתייחסים לכנסיות אלה כעסק? כיוון שהכנסיות כיום עסוקות יותר מידי ברדיפה אחר העולם הגשמי, והם הראשונות ללכת ולעבוד את הערכים החומריים. אינני אומר כמובן, שלנולדים מחדש אין שום תשוקות גוף. אפילו למאמינים הנולדים מחדש יש תאוות בשרים, אך תאווה זו מקוצצת על ידי אמונתם. הם אינם רודפים אחר תאוות הבשר כמו הלא מאמינים אשר רודפים אחר תאוות הבשר בכל ליבם.
 אלה אשר לא נולדו מחדש קובעים את אמות המידה של עצמם וחיים את חייהם כשהם נהנים מכל דבר אשר במסגרת אמות המידה האלה. ניאוף ופריצות מינית הם בשבילם טבעיים. אף גרוע יותר, אחדים מהם עובדים את השטן. האם הנולדים מחדש יכולים לעשות משהו מהדברים האלה? כמובן שלא! הם לעולם לא יכולים לעשות דברים שכאלה, כיוון שהנולדים מחדש יודעים עד כמה מלוכלכים ומזוהמים מעשים אלה. כיוון שאנו הנולדים מחדש שונים במהותנו מאלה אשר רודפים אחר תהילת העולם ואחר כל תאוות הבשר שלהם, אל לנו לחיות את חיינו כשאנו אובססיביים לגבי רווחים חומריים, וגם לעולם לא נוכל לחיות כך.
אלה אשר רודפים אחר מעשי הניקלסיים הם אלה אשר רודפים רק אחרי עושרו של עולם זה. אין כמובן שום דבר לא בסדר בלנסות להתפרנס, ואפילו להיות עשיר. אך כאשר התכלית העיקרית של חייך היא לצבור נכסים, וכאשר אתה נואף ומובל על ידי תאוות הבצע שלך, אז ללא ספק אמונתך תיהרס. אלה אשר מכהנים למען כסף ואלה אשר הולכים לכנסייה בשביל העושר הם אלה אשר עושים את מעשי הניקלסיים. אנשים אלה יפסידו בסופו של דבר לעולם הגשמי, כיוון שלמרות שהם טוענים שהם מאמינים באלוהים, ליבם לא נגאל לחלוטין מכל חטאיהם.
 
 
ארבעה סוגי שדות של הלב
 
הבשורה על פי מתי מספרת לנו על משל אשר ישוע סיפר, על זורע אשר זרעיו נפלו בארבע קרקעות שונות. הקרקע הראשונה אשר הזרעים נפלו היא בשולי הדרך; הקרקע השנייה היא קרקע מסולעת; הקרקע השלישית היא קרקע קוצנית; והרבעית היא קרקע טובה. הבה נסתכל על כל אחת מהן.
הקרקע בשולי הדרך מסמלת לב קשה. אדם זה שומע את דבר האלוהים אך כיוון שהוא לא לוקח אותו במהירות לליבו, הוא נלקח על ידי הציפורים. במילים אחרות, כיוון שאדם זה מסתכל על דבר הישועה אשר יכול לאפשר לו להיוולד מחדש מהמים והרוח רק מבחינה אינטלקטואלית, הציפור (השטן) חוטף אותו ואמונתו אפילו לא מתחילה לצמוח.
מה אם כן המשמעות של המקום המסולע? הכוונה היא לאלה אשר בעודם מקבלים את דבר האלוהים בשמחה, אינם ממשיכים לאורך זמן כיוון שאין להם שורש בקרקע שטוחה. אלה אשר מקבלים את הזרעים בין הקוצים, מצד שני, הם אלה אשר אכפת להם מהעולם הגשמי הזה והמרמה של השפע חונקת את דבר האלוהים אשר הם קיבלו בתחילה בשמחה.
לבסוף, אלה אשר קיבלו את הזרעים על אדמה טובה הם אלה אשר מניבים פירות בליבם על ידי שמקבלים במלואם את דברי האלוהים ונוהגים על פיהם.
איזה מסוגי הקרקע מסמל את ליבכם? אם ליבכם הוא כמו שולי הדרך אשר לא מוכן לחלוטין להצמיח את זרעי דבר האלוהים, הוא יסחף לצד, ייחטף על ידי הציפורים, ויהפוך את הברכות של דברו ללא רלוונטיים לגבכם. אנו חייבים להבין שכיוון שאנו זרעי חטא, ללא דברי האלוהים היינו נשארים לא רלוונטיים לגביו. אם מצד שני, ליבנו הוא כמו הקרקע המסולעת, אז דברי האלוהים לא יהיו מסוגלים להשריש, ולא ישרדו סופות גשמים, רוחות, ורוחות פרצים. אנשים אלה צריכים לשנות את שדותיהם. ללא קשר עד כמה בשמחה הם קיבלו את דבר האלוהים לראשונה, אם הוא לא יכול לצמוח והוא קמל בצרה הכי קטנה, אז לקבלה הראשונה אין שום משמעות.
אנו חייבים להתגבר גם על הלב הקוצני. אנו חייבים להיאבק ולקצור דרך הקוצים אשר מסכנים את חיינו. אם תשאירו אותם לבד, הקוצים יכסו אותנו תוך זמן קצר ויחסמו לנו את אור השמש. בהינתקו מהשמש החומר המזין את האדמה ואיבודו לקוצים, העץ הזה של דבר האלוהים ימות.
כאשר אנו עומדים בפני נסיונות וצרות בחיינו, אנו חייבים לגבור עליהם באומץ. אנו חייבים להיאבק בכל כוחנו בקוצים אשר חוסמים את דרכנו ומכסים את פנינו כאילו חיינו תלויים בכך. כאשר הכסף של עולם זה מושך אותנו לאחור או שתהילתו מאיימת עלינו, אנו חייבים להיאבק בהם ולגבור עליהם. בגלל שחששות העולם ותאוות הכסף שלו קטלניים לנשמתנו, אנו חייבים תמיד לנצח אותם. כאשר אנו חיים חיי נצחון כאלה של אמונה, גופינו ורוחנו ישגשגו כיוון שהם יקבלו את אור השמש ואת המזון מאלוהים.
בשביל הקדושים הנולדים מחדש ומשרתי האלוהים, תמיד חייב להיות קרב רוחני נגד העולם. לפיכך אסור לנו לנהוג כניקלסיים. נאמר שהניקלסיים היו מעורבים ביותר בסיפוק שירות לציבור. אך לשרת את הציבור בעולם, זה לא התפקיד העיקרי של הכנסייה. זו תהיה טעות גדולה לחשוב שהתכלית העיקרית של הכנסייה היא עבודה סוציאלית.
 
 
!דחו בצורה נועזת
 
אלוהים אומר לנו שאנו המלח של העולם. למה הוא מתכוון בכך? כאשר אלוהים אומר לנו שאנו מלח העולם המשמעות היא שאנו נחוצים לעולם. תפקיד המלח הוא להשמיע את דבר בשורת המים והרוח של המשיח לחוטאים כך שהם יגאלו מכל חטאיהם, יהפכו לילדי האלוהים ויתאפשר להם להיכנס לגן עדן. בדיוק כפי שמלח נחוץ לנו בשביל הטעם, הנולדים מחדש הצדיקים נחוצים לעולם כמלח. הנולדים מחדש הצדיקים, במילים אחרות, חייבים ללמד את דבר המים והרוח ולהוביל את האנשים לגאולתם. אנו חייבים למלא את תפקיד המלח ולעזור לנשמות להיוולד מחדש. אנו חייבים להפוך את החוטאים לצדיקים.
מהי כנסיית האלוהים האמיתית? כנסיית האלוהים האמיתית היא היכן שהאנשים מתאספים כדי לעבדו; זה היכן שהם מהללים את אלוהים; וזה היכן שהם מתפללים אליו. כאשר מגיע פיתוי, משרתי האלוהים חייבים להיות מסוגלים להתנגד לו. גם הקדושים חייבים להיות מסוגלים להתנגד לפתויים של העולם אשר באים מהשטן. ייתכן שהשטן יפתה אותכם "שכח את אמונתך; אני אעשה אותך עשיר! אינך צריך ללכת לכנסיה של הנולדים מחדש; בוא לאחת מכנסיותיי ואני אפילו אעשך בכיר!" אך מכיוון שהשטן תמיד מנסה להכשיל את הצדיקים ולמשוך אותם למלכודתו, אנו תמיד חייבים להיות מוכנים להיאבק בו כך שנוכל להגן על אמונתנו עד הסוף.
אלה אשר יש להם אמונה מוטעית מנסים לעיתים קרובות לפתות את הגאולים עם דברים חומריים. הם מפתים אותם בכסף ובתהילה. השטן מראה לנו ערכים גשמיים ואומר לנו לנטוש את אמונתנו ואת אלוהים. מה שחייבת להיות לנו בזמן כזה היא אמונה בישוע שהוא ימלא את כל צרכינו, ועם אמונה כזו אנו יכולים בצורה נועזת לדחות ולהתגבר על פתוייו של השטן.
שורש הברכות נמצא באלוהים. אלוהים הוא האחד אשר מברך אותנו, גם באופן רוחני וגם פיזי. ביודענו שהשטן הוא לא האחד אשר מברך את בני האדם, אנו יכולים להיאבק בו. ישנם גם זמנים בהם אנו נאבקים בתשוקותינו שלנו. כאשר תאווה ובצע מתחילים לצוץ כאשר אנו נותנים לליבנו להיות מוקסם על ידי המגמות של העולם הזה, אנו חייבים להיאבק בעצמנו. למותר לציין שאנו חייבים להיאבק נגד האנשים החומריים המנסים לחבל באמונתנו. אנו חייבים ללחום בקרבות רוחניים נגד כל הכוחות הגשמיים.
מדוע? כיוון שכאשר נוצרי לא עסוק בקרב רוחני, המשמעות היחידה של זה היא שאמונתו מתה למען כל המטרות המעשיות. עד שהעולם יגיע לקיצו ויום המשפט של הצדיקים ושל החוטאים יחלוף, ימשיכו להיות תחבולות להרוס את אמונתנו. זוהי הסיבה מדוע אנו חייבים ללא הרף לעסוק בקרבות רוחניים. אם נסבול את אלה אשר מתייצבים נגד אלוהים והמנסים להרוס את אמונתנו, לבסוף נאבד הכל, כולל את חיינו. ללא החלטה נחושה לא להרשות לשום דבר אחר מלבד אמונתנו לשלוט בנו, לא רק שנאבד את נכסינו, אלא גם נינטש על ידי אלוהים. אנו חייבים להיות מסוגלים להבחין בבירור מי עומד לצידנו ומי עומד נגדנו על מנת שנלחם וננצח את אויבנו. בעוד שאנו צריכים להיות רחבי לב אחד לשני, אנו חייבים להיות איתנים בהחלטתנו הנחושה להתנגד אויבנו – עד הנקודה שבה אויבנו אפילו לא יעזו לנסות שום דבר לגבינו.
הניקלסיים הם אויבים שלנו. הם אויבנו כיוון שהם "כנסיית השטן" אשר איננו יכולים לסובלה או לעבוד איתה. אל לנו, אנו אשר נמחל לנו מכל חטאינו לסבול את הניקלסיים אשר עסוקים בניאוף ואשר משחרים רק לרווחים חומריים, אלא במקום זאת אנו חייבים להקדיש את חיינו לשרת את ישוע ואת עבודתו הצדיקה של בניית ממלכת האלוהים על האדמה הזו.
  
 
בקשו בראשונה את מלכות האלוהים
 
ישוע אמר לנו "אך בקשו בראשונה את מלכות האלוהים ואת צדקתו," והזהיר אותנו לעשות קודם את עבודת האלוהים לפני שאנו עושים את עבודות בשרנו. לנו אשר נולדנו מחדש יש תשוקות רוחניות. הם אינן תשוקות הבשר, אלא תשוקות הרוח. כך אנו יכולים לשרת קודם את עבודת האלוהים ואת מלכותו. אנו משרתים קודם את אלוהים אך אנו עושים גם את עבודת הבשר. כפי שהתנ"ך אומר לנו, "לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פייי. " אנו חיים, במילים אחרות, לא רק על ידי בשרנו אלא גם על ידי הבשר וגם על ידי הרוח. אנו חייבים להיות מסוגלים לאזן בין שני הדברים האלה. אם ננהג על פי מעשי הניקלסיים, ונחשוב שכל מה שחשוב זה רק אושרנו על הארץ, לבסוף אנו נעמוד מול חורבננו. זוהי הסיבה מדוע אנו חייבים קודם לשחר אחר התשוקות הרוחניות שלנו.
יש אנשים אשר עוינים במידת מה כאשר הנושא של גן עדן וגיהינום מועלה. הם שואלים, "האם היית בגיהינום? האם ראית אותו בעינך?" אך שאלות אלו באות מתוך מחשבותיו של השטן. לא רק האנשים הרגילים הם כאלה, אלא גם רוב הכמרים אשר בזבזו שנים בלימוד תיאולוגיה משרתים את צאן מרעיתם ללא שום ביטחון בגן עדן וללא הידע כיצד להיוולד מחדש. זהו מצב מאד מצער וגרוע שכמרים כאלה אשר אין בהם הכרה ואשר בעצמם לא נולדו מחדש לעולם לא יוכלו להוליך את אלה אשר לא יודעים דבר על אלוהים להיוולד מחדש. כאשר כל כך הרבה נשמות אסירות במחשבותיו של השטן ומתייצבות נגד אלוהים, מה הם יכולות כבר ללמוד מהכמרים שלהן אשר לא מאמינים בגן עדן ואשר לא משוכנעים בישועתם העצמית?
המשמעות של "אשר שם כסא השטן," היא שהשטן שולט עתה בכל העולם. זוהי סוג התקופה שאנו חיים בה, סוג של תקופה בה העולם מלא בניקלסיים אשר מאירים את חשכת השמים באור בוהק של צלבים ואשר מנהלים את כנסיותיהם כאילו הם מנהלים עסק. אלוהים אמר לנו שאלו הן לא כנסיותיו אלא "כנסיית השטן." העולם של היום מלא במספר עצום של אנשים אשר לכודים במחשבות השטן ורודפים אחר הבצע של העולם הזה, מעמידים פנים כמשרתים, מבקרים בכנסייה, וקוראים בשמו של ישוע; בכל אופן, תחיית נשמותיהם ותקוותם לגן עדן נעלמו לפני זמן רב. זוהי סוג התקופה אשר אנו חיים עתה ומשרתים את ישוע.
  
 
קרב רוחני נגד אלה אשר לא נולדו מחדש
 
אנו חיים כאן על הארץ היכן ש"שם כיסא השטן." אנו חייבים להגן על אמונתנו כשאנו שומרים ועומדים באומץ נגד אויבנו אשר מאתגרים אותנו. עד יום חזרתו של אדונינו, אנו חייבים לשמור בזהירות ולהחזיק ב"אבן הלבנה" שלנו – אמונתנו, כלומר – על ידי האמונה בבשורה אשר אפשרה לנו להיוולד מחדש על ידי המים והדם שלה.
אנו חייבים לחיות כשאנו אוכלים את המן, דבר האלוהים. כדי לעשות כן, אנו חייבים להיאבק ולגבור על מעשי הניקלסיים. אנו חייבים לדחות אותם. אסור לנו להתקרב לאלה אשר משחרים רק לכסף ולתהילה גשמית. למרות שאנו יכולים לשאת ולסלוח לחולשותיהם, איננו יכולים להסב לסעודה עם אלה אשר מתייצבים נגד האמת ומתאווים רק לכסף, וכמובן לא לעשות את עבודת האלוהים עם אנשים שכאלה.
היכן רשומים שמותיהם של אלה אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח? הם רשומים בספר החיים. מה אם כן המשמעות של על האבן הלבנה מפותח שם חדש? רשום גם שאף אחד לא יודע את השם החדש "זולתי המקבל." המשמעות של זה היא שאף אחד מלבד אלה אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח יודע את ישועתו של ישוע. החוטאים אינם יודעים כיצד הם יכולים להפוך לצדיקים – כלומר, רק אלה אשר קיבלו את שמותיהם החדשים מישוע יודעים כיצד חטאיהם נעלמו.
אנו חייבים להיאבק בניקלסיים; לא נגד מישהו אחר, אלא נגד הניקלסיים. לב ליבו של הקטע הוא שאנו חייבים להיאבק נגד ולגבור על הניקלסיים אשר למרות שהם מאמינים באלוהים ויודעים את דבר האמת, עדיין ממשיכים לא לציית, דוחים את דבר האלוהים, ורודפים רק אחר כסף, רווחים חומריים, עושר, ותהילה בשביל בשרם.
אנו גם חייבים להיאבק בעצמנו. אם איננו יכולים ללכת אחר אלוהים בגלל גאוותנו ויהירותנו, אנו חייבים להיאבק נגד לב שכזה. אנו חייבים גם לעסוק במאבק רוחני נגד אלה הטוענים שהם מאמינים בישוע מבלי שנולדו מחדש.
למרות העובדה שהתרחקנו מתהילתו, ישוע הושיע אותנו על ידי מימיו ודמו. אנו חייבים להגן על אמונתנו על ידי האמונה בדבר הזה, לחיות את חיינו כמשרתי האלוהים, ולתת לו תודה על הישועה המושלמת שנתן לנו. אנו חייבים קודם לשחר למלכות האלוהים ולצדקתו. הבה נהיה כולנו אלה אשר מנצחים באמונה במאבקנו עד הסוף.
  
 
למי שיתגבר ינתן המן
  
 המקרה הגדול ביותר של היעלמות בהיסטוריה האנושית יהיה בלקיחה העתידה לבוא. יחד עם זה ביאתו השניה של ישוע היא הנושא אשר מושך את ההתעניינות הגדולה ביותר מכל אלה אשר מאמינים במשיח. ישנם אנשים שחושבים, "תהייה היעלמות גדולה של אנשים כאשר הקדושים יילקחו; כיוון שאנשים מכל תחומי החיים יילקחו, מטייסים ועד כרטיסני רכבת ונהגי קרונות, העולם יוצף בכל סוגי התאונות והאסונות, כאשר מטוסים יתרסקו מהשמים, רכבות יירדו מהפסים, וכבישים מהירים יהיו מלאים בתאונות דרכים." ספר בשם "לקיחה" אשר ביסס את סיפורו על תיאור זה היה בעבר רב מכר. אנשים אלה מאמינים שהקדושים יעלמו לשום מקום כאשר הם יילקחו. לפיכך לא רק שהם חוזרים בתשובה ומכינים את אמונתם, אלה חלק מהם אפילו עוזבים את עבודתם ואת בית ספרם, אין זו תופעה משעשעת.
לפני זמן לא רב, קהל של זרם מסוים אשר אימץ את הדוקטרינה של לקיחה לפני הצרה נתן את כל רכושו לכנסייה וחיכה רק ליום הלקיחה אשר מנהיגיהם חזו. כמובן, היום שנחזה ואשר הם כה חיכו לו היה בסופו של דבר כמו כל יום רגיל – כל ההמתנה הזו לחינם! כל מה שהם האמינו בו כל כך וחיכו לו הוכח שהוא שקר.
אך אחדים מהם הצהירו ללא חת יום נוסף בשנת 1999 כיום לקיחתם, חיכו וחיכו. בכל אופן, כמו לפני כן, הם נוכחו לראות שהם הולכו שולל על ידי שקרים. המנהיגים שהתביישו בנבואתם שלא התגשמה החליטו לעולם לא לקבוע שוב את יום ביאתו של המשיח. אנו יכולים לראות ממאורע זה כיצד דוקטרינת הלקיחה לפני הצרה אינה מותאמת כלל לדבר האלוהים.
הנקודה החשובה ביותר בספר חזון יוחנן היא חזרתו השנייה של ישוע ולקיחת הקדושים. לכל הנוצרים הנאמנים, חזרת המשיח לעולם והרמת מאמיניו לרקיע, הם התקווה והצפייה הגדולה ביותר. למעשה, זה הגיוני שהנוצרים יחכו בלהט ובאמונה לחזרתו של המשיח. מי שבאמת מאמין בישוע חייב לחכות ליום חזרתו של ישוע מראש ובלהיטות.
טוב יותר להיות עם אמונה המחכה לביאתו השניה של ישוע וללקיחה מאשר אמונה שלא מחכה כלל. מה שהאפוקליפטיה של סוף הזמנים סטתה מהמסלול הנכון, זה שהם קבעו יום וזמן ספציפי ללקיחה. בבסיס החישוב שלהם הרבה מהם מחשבים את נבואת שבעים השבועות המופיעה בדניאל 9, וגם בזכריה, ומגיעים לתאריך החזוי שלהם.
פאולוס אמר בראשונה אל התסלונקים 4 שכאשר ישוע יחזור אל הארץ הזו, הקדושים יתרוממו לשמים כדי לפגוש אותו. לכן זה הולם שאלה אשר בכנות מאמינים בישוע יחכו ליום לקיחתם. אך לחשב ולקבוע תאריך ספציפי ללקיחה היה דבר מוטעה מאד כיוון שזה הראה את השתקפות יהירותם אשר התעלמה מחוכמת האלוהים. זו הייתה טעות גדולה לנסות לפתור ולהבין את נבואות התנ"ך עם נוסחות מתמטיות של בן אנוש.
מתי אם כן תתרחש הלקיחה האמיתית? חזון יוחנן 6 מדבר על לקיחת הקדושים; לפיו, במשך התקופה הרבעית מתוך שבע התקופות של אלוהים – כלומר, תקופת הסוס הירקרק – יתרחש מות הקדושים, ולאחר מכן הלקיחה תתרחש בתקופה החמישית. לקיחת הקדושים מתוארת בפרטים, והיא תהפוך למציאות כאשר יגיע הזמן.
אלוהים הכין שבע תקופות לבני האדם, הראשונה שבהן היא תקופת הסוס הלבן. זוהי התקופה אשר בה בשורת המים והרוח החלה והמשיכה לנצח. התקופה השניה היא תקופת הסוס האדום. תקופה זו מציינת את תחילת תקופת השטן. התקופה השלישית היא תקופת הסוס השחור שבה העולם יוכה במחסור פיזי ורוחני. התקופה הרביעית היא תקופת הסוס הירקרק. זוהי התקופה בה אנטיכריסטוס יופיע והקדושים ימותו מות קדושים. התקופה החמישית היא התקופה שבה הקדושים יקומו לתחייה ויילקחו לאחר מות הקדושים שלהם. התקופה השישית תגרום לחורבן מלא של הבריאה הראשונה – עולם זה, כלומר על ידי אלוהים ולאחריה תבוא התקופה השביעית שבה אלוהים יפתח את מלכות אלף השנים ואת השמים והארץ החדשים כדי לחיות עם הקדושים לנצח. לפיכך אלוהים קבע את שבע התקופות הנפרדות האלו לכל בני האדם. זה רק הולם שאלה אשר מאמינים בישוע יידעו ויאמינו בשבע התקופות האלה שאלוהים קבע בשבילם.
רק בקוריאה לבד, מוערך ש 100,000 אנשים בסוף המאה הקודמת ישבו בצד וחיכו ליום ולזמן של ביאתו השניה של ישוע וללקיחתם. בערך 12 מיליון קוריאנים אומרים שהם נוצרים. מתוכם, בערך 100,000 חיכו לביאתו של ישוע המשיח וללקיחתם. אם נגיד זו בצורה שונה, אלו הם המאמינים הקשים אשר האמינו בדבר אלוהים כפי שהוא כתוב וחיכו לחזרתו של ישוע - רק 100,000 מתוך 12 מיליון, כלומר פחות מאחוז 1.
בעייתם, מכל מקום, הייתה שלא הייתה להם הבנה מתאימה לגבי התקופות שאלוהים קבע בשבילם. מבלי להבין כהלכה את בשורת המים והרוח, הרבה מהכנסיות הנוצריות שבעבר עשו טעויות כאלה בנסיונם לחשב את יום חזרתו של ישוע כשהם מתבססים על ידע מוטעה לגבי תקופת ביאתו השניה של המשיח ולקיחת הקדושים. לכן פאולוס השליח הזהיר אותם, "אשר לא תיטרף דעתכם פתאום ואשר לא תיבהלו לא ברוח ולא בדיבור ולא באיגרת כמו שלוחה מאיתנו כאילו הגיע יום המשיח" (השנית אל התסלוניקים 2:2).
אם מדברים מבחינה היסטורית, הרבה ממשיכים בהתעלמות מתוכניתו של אלוהים וקובעים תאריכים מוטעים בזה אחר זה לריק. אני מאמין שישנו צורך לתקן את אמונתם המוטעית. אך אין בי שום רצון לנזוף בהם בקשיחות – אני רק מעוניין לתקן אותם. מדוע? כיוון שכשלונם נובע מאי בקיאותם בשבע התקופות שאלוהים קבע לבני האדם. הטעות בחישובם את ביאתו השניה של ישוע נבעה כיוון שהם הבינו שלא כהלכה ויישמו באופן שגוי את המספרים אשר מופיעים בתנ"ך, כשהם רואים אותם רק במונחים של בני אנוש.
טעות זו לא נמצאה רק אצל הנוצרים הקוריאנים אלא היא שכיחה ביותר גם בשאר העולם. מנהיגים נוצרים מכל רחבי כדור הארץ, אחדים מהם דיי מפורסמים, עשו אותה סוג של טעות. ליבי משתוקק להעיד על תוכניתו של אלוהים בפני כל אלה אשר האמינו כך בישוע וחיכו לתאריך שנקבע ללקיחתם, כך שתהיה להם הבנה נכונה ולא מוטעית לגבי תוכנית האלוהים המתוכננת בשבילם. אני רק מקווה שגם להם, תינתן הברכה של הלקיחה בידי האלוהים.
הלקיחה האמיתית על ידי אלוהים תבוא לאחר תקופת הסוס הירקרק ומות הקדושים אשר יבואו. כאשר תקופת שבע השנים של הצרה הגדולה תתחיל בתקופה זו של הסוס הירקרק, אנטיכריסטוס יופיע כמנהיג החזק ביותר של העולם וישלוט בו.
אנטיכריסטוס יתחיל לרדוף את הקדושים כאשר הצרה הגדולה תתחיל – כלומר בשלוש וחצי השנים הראשונות – עד שתגיע לשיאה בנקודת האמצע של תקופת שבע השנים. זה יקרה כאשר הקדושים ימותו מות קדושים כדי להגן על אמונתם. זמן קצר לאחר מכן תגיע התקופה השישית כאשר הקדושים אשר מתו מות קדושים יקומו לתחייה ויילקחו.
אלה המאמינים בישוע חייבים לדעת היטב את הזמן. תלוי במה הם מאמינים בלקיחה לפני הצרה או בלקיחה באמצע הצרה, חיי האמונה שלהם יהיו שונים לחלוטין. אם המאמינים יחכו בחוכמה ללקיחתם עם אמונה הולמת, או יעשו את הטעות של מיקוד תשומת ליבם לתאריך מגוחך אשר הם בחרו – הכל תלוי באם הם יבססו את אמונתם על דבר האלוהים או לא.
אם תיגשו ללמוד את דבר חזון יוחנן ברוגע, תוכלו למעשה למצוא בו הנחות ההגיוניות, ועל ידי כך תהיו מסוגלים לפתור באופן נכון את כל שאלותיכם. אם אך לא תהיה לכם ההבנה הנכונה של הלקיחה ותכשלו בהמתנה לה באופן הולם, אם כן, אמונתכם תיהרס.
תיאורית הלקיחה לפני הצרה הוסברה על ידי סקופילד, תיאולוג אמריקאי אשר היה הראשון אשר פרסם באופן שיטתי את עקרונות הדוקטרינה הזו במראי מקום של התנ"ך שלו. התנ"ך עם מראי המקומות האלו תורגם בהיקף נרחב והשתמשו בו ברחבי העולם. בגלל ההשפעה של התנ"ך של סקופילד התיאוריה של הלקיחה לפני הצרה הופצה באופן כה נרחב. כיוון שהתנ"ך של סקופילד נכתב על ידי תיאולוג בעל השפעה רבה ממדינה חזקה, הספר תורגם להרבה שפות שונות ונקרא על ידי מספר רב של נוצרים.
לסקופילד בעצמו לא היה מושג שטענתו על הלקיחה לפני הצרה תהפוך לכה נפוצה ברחבי העולם. התוצאה הייתה למעשה קבלה רווחת של תיאורית הלקיחה לפני הצרה על ידי כל הנוצרים בעולם. אך לפני שהופיעה התיאוריה של סקופילד של הלקיחה לפני הצרה, האמונה הדומיננטית אשר שלטה בעולם הנוצרי הייתה התיאוריה של הלקיחה אחרי הצרה.
תיאורית הלקיחה אחר הצרה מניחה שהמשיח יחזור לאחר סוף תקופת שבע השנים של הצרה הגדולה, ושהוא ייקח את הקדושים בזמן ההוא. לפיכך להרבה אנשים היה פחד גדול מהצרה אשר מקדימה את ביאתו השנייה של ישוע ואת הלקיחה. כאשר מעוררים לתשובה לימדו מעל דוכן המטיף על ביאתו השנייה של המשיח, האנשים מיהרו לחזור בתשובה, בכו, התייסרו בגלל חטאיהם, והציפו את עצמם בתפילות רצופות של תשובה. כך שמי שבכה לעיתים קרובות יותר שימש כברומטר כדי למדוד מי הכי מבורך. אנשים כאלה, למרות שהם מאמינים בישוע, מזילים יותר מידי דמעות.
אך האמונה המוקדמת הזו בלקיחה לאחר הצרה הוחלפה אט אט על ידי תיאורית הלקיחה לפני הצרה. מדוע זה קרה? האנשים גילו שהרבה יותר מעודד להחליף את הלקיחה לאחר הצרה בלקיחה לפני הצרה, כיוון שהמשמעות של החלפה זו הייתה שהם לא יצטרכו לעמוד בפני כל הנסיונות והצרות שאחרת הם היו חייבים לעבור. זה קצת מפתיע שהם העדיפו להתרומם לרקיע לפני שהקשיים הנוראיים של הצרה הגדולה יירדו עליהם בדרך זו, תיאורית הלקיחה לפני הצרה התפשטה כמו אש בשדה קוצים, כיוון שהיא הציעה אמונה נוחה הרבה יותר וניתנת לעיקול מאשר הסיכוי לעבור את הסבל של הצרה הגדולה.
בדיוק כפי שאנשים מעדיפים דברים מתוקים על דברים ללא טעם או מרים, האנשים מעדיפים קלות גם כאשר זה נוגע לאמונתם. הם אוהבים לבחור ולהאמין במה שמתאים לטעמם, את התיאוריה הטובה ביותר מתוך התיאוריות השונות שהמלומדים יצרו. בצורה זו הרבה אנשים האמינו לבסוף בתיאוריה של הלקיחה לפני הצרה בקלות כל כך. אלה אשר תמכו בדעה הזו של הלקיחה שלפני הצרה תמכו בכך למרות שהיה עליהם לשמור את גופם ואת ליבם ללא רבב כדי להילקח. ולפיכך הם היו מאד נלהבים בחיי האמונה שלהם. אך סברה מוטעית בצורה חמורה הידקה את אמונתם בלקיחה לפני הצרה. בעוד שאמונתם בישוע והמתנתם לחזרתו של ישוע היו ראויות לשבח, אף על פי כן הם עשו שתי טעיות חמורות מאד.
ראשית, אי אמונתם בבשורת המים והרוח, הם חיכו לישוע כשיש להם עדיין חטאים בליבם. הם רק החזיקו והסתמכו על הדם של הצלב, אך שום כמות של חזרה בתשובה לא הייתה יכולה להביא להם את המחילה מהחטאים המוחלטת אשר הם עשו על בסיס יומי. אך במשך יום ולילה הם חיכו לביאתו השניה של המשיח. הם התאספו יחדיו בכנסיותיהם כדי לשוב מחטאיהם, להתפלל ולהלל במשך כל הלילה כשהם מאחודים בהמתנה ללקיחתם. לא היה שום דבר לא טוב בעובדה שהם חיכו כך והשתוקקו ללקיחתם. אך הם עשו טעות חמורה שחיכו בלי האמונה הנכונה – כלומר, הם לא האמינו בבשורת המים והרוח, האמונה היחידה המאפשרת לנו לעמוד לפני אלוהים כילדיו.
הטעות השניה שלהם הייתה שהם באופן מלאכותי קבעו תאריך ללא הבנה נכונה לגבי תוכניתו של אלוהים. טעות זו לא רק גרמה להרבה מאמינים לחכות לשווא, אלא היא גרמה לאנדרלמוסיה בעולם כשהיא משאירה רושם רע על הנצרות והרסה את המוניטין שלה בקרב הלא מאמינים.
בגלל שתי הטעויות האלה, כאשר הלקיחה אשר האנשים האלה חיכו לה כל כך בהתלהבות למעשה לעולם לא התממשה, הן רק גרמו לאנשים לחשוב רעות על הלקיחה ודחפו אותם רחוק יותר מהאמת. עתה, כאשר למעשה זה הזמן המתאים לדבר על ביאתו השנייה של המשיח וכאשר ביאתו עומדת להתרחש, בקושי מישהו מדבר על זה יותר – הכל הודות לפיאסקו של אחדים שהוליכו שולל.
הקטע שאנו מדברים עליו עתה היה מה שאלוהים כתב למלאך קהל פרגמוס באמצעות יוחנן. אלוהים הילל את משרת הכנסייה ואת הקדושים על שהגנו על אמונתם עד הסוף עם מות הקדושים שלהם. אך השבחים של אלוהים לקהל פרגמוס בא גם עם נזיפות מסוימות כיוון שבתוך חברי הכנסייה היו אחדים אשר רדפו אחר העולם הגשמי. זוהי הסיבה מדוע אלוהים אמר לשוב ומדוע הוא אמר שאם לא ישובו הוא יבוא מהר ויענישם.
אנו צריכים לשים לב כאן למה שאלוהים אמר באמצעות יוחנן לכל שבע הקהילות אשר באסיה במשותף: "מי אשר אוזן לו ישמע את אשר הרוח אומר לקהילות." המשמעות של זה היא שאלוהים ווידא שהוא אומר את האמת שלו לקדושים ולנשמות באמצעות כנסיותיו ומשרתיו. בייחוד, אלוהים אמר לקהל פרגמוס: "מי אשר אוזן לו ישמע את אשר הרוח אומר לקהילות המנצח אאכילנו מן המן הגנוז ונתתי לו אבן לבנה ועל האבן מפותח שם חדש אשר לא ידענו איש זולתי המקבל."
הרשו לי להדגיש את הפסקה, "המנצח אאכילנו מן המן הגנוז." המשמעות של זה היא שאלה אשר באמת מחכים לישוע חייבים להתגבר על אויבי האלוהים. המשמעות היא שהם חייבים להיאבק באלה אשר הולכים אחר העולם הגשמי, ושהם חייבם להבדיל את עצמם מאוהבי העולם הגשמי. אלה אשר נוהגים כבלעם הם אלה אשר הולכים אחר נביאי השקר. אלוהים אומר לנו שאנשים אלה מחפשים רק אחר העושר של העולם בתאוות הבצע שלהם, וכינה אותם הדבקים בתורת בלעם.
לא כל כנסייה היא כנסיית האלוהים. הרבה ממנהיגי הכנסיה כיום מקבלים שישוע הוא בן האלוהים אך הם אינם מאמינים שהוא האלוהים. ישנם אפילו הרבה שלא מאמינים שישוע המשיח ברא את העולם הזה.
בנוסף, הרבה אנשים באים לכנסייה פשוט כדי להתברך מבחינה חומרית. יותר מידי מנהיגי כנסיות אומרים לקהלם שהם יתברכו אם הם יתנו יותר כסף לכנסיה. כשהם מרומים על ידי לימוד שכזה הרבה מאמינים למעשה חושבים שכמות התרומות שהם נותנים לכנסייה משקפת את אמונתם. רק בגלל נתינת תרומה וביקור בכנסייה באופן מסודר, הרבה מהם נחשבים כמאמינים נאמנים. יותר מכך, לאחדים מהם ניתנות אפילו עמדות הנהגה במסגרת הכנסייה כמו כמורה בדרגה נמוכה או כזקני הכנסייה רק בגלל ביקורם הקבוע ושירותם בכנסייה ועל כך שהם נותנים צ'קים שמנים כתרומה. כל אלה הם דרכי בלעם, דרכים שאנו כולנו צריכים להתרחק מהם.
אנו חייבים להיאבק נגד אמונה כזו. אם באמת אתם רוצים לאכול מהמן הגנוז, עליכם קודם להבחין האם כנסייתכם היא כנסייה אשר באמת נוהגת על פי דבר האלוהים או לא. רק על ידי שתנהגו כך, תוכלו לאכול מהאמת של המים ורוח, דבר האלוהים האמיתי.
רק על ידי אכילה מדבר המים והרוח, המן הגנוז, תוכלו להיוולד מחדש, ורק על ידי שתיוולדו מחדש, תוכלו לאכול מדבר האמת אשר ניתן על ידי אלוהים. בדרך זו הנולדים מחדש יכולים לדון בדבר האלוהים, לאכול ממנו כשהם שומעים אותו, רואים, ומתחלקים בו בשותפות.
אם אתם רוצים בכנות להילקח על ידי אלוהים, זהו באמת דבר טיפשי להמשיך לבקר בכנסיה אשר אינה שייכת לאלוהים, לעולם לא תהיו מסוגלים לאכול מדבר החיים ולא משנה כמה זמן תלכו לכנסייה הזו – מאה שנה, אלף שנה, או אפילו יותר, שום דבר לא ישים אותכם בנתיב הנכון לעבר הישועה.
אנשים שכאלה לא רק שהם לא יכולים להיוולד מחדש על ידי האמונה, אלא בסופו של דבר הם עושים טעות טיפשית כאשר הם מחכים ללקיחתם מבלי למלא אפילו אחר הדרישה הראשונה שלה – כלומר, אפילו מבלי להיוולד מחדש. סוג כזה של אמונה הוא פשוט מוטעה. לא משנה עד כמה בלהיטות אתם מחכים לחזרתו של המשיח, לא משנה אם באמת אתם אוהבים את ישוע בליבכם, לא משנה אם אתם מוכנים לתת את חייכם למען ישוע, כל הדברים הללו יהיו חסרי תועלת. אנשים כאלה לא יפגשו את ישוע. אהבתם לאלוהים תהיה לבסוף רק אהבה שאינה זוכה לגמול.
 זוהי הסיבה מדוע אלוהים אמר לשבע הקהילות אשר באסיה: "המנצח אאכילנו מן המן הגנוז." אלוהים אינו אומר לנו שאנו יכולים לקבל את דבר האמת שלו ללא מאבק. אם אנו לא נלחמים נגד ומתגברים על השקרנים לעולם לא נהיה מסוגלים לאכול מהמן שלו, דבר החיים. אין זה משנה עד כמה בנאמנות אתם מבקרים בכנסייה; אם אינכם יודעים את האמת, המשמעות היא שכל מה שידעתם עד עכשיו היה הכל שקר. עליכם לברוח מהשקרים האלה על ידי שתאבקו ותתגברו עליהם בחיפושכם אחר האמת. רק כאשר תפגשו את האמת הזו על ידי שתמצאו כנסייה אשר מעידה על דבר האמת ומלמדת את בשורת המים והרוח, תהיו מסוגלים לאכול את מן החיים.
אין לנו שום דבר המונע מאיתנו מלקבל לתוך ליבנו את האמת של המים והרוח. ליבם של אלה אשר מלמדים ושומעים את דבר המים והרוח הזה מתאחד, ורוח הקודש שוכנת בליבם באופן שווה.
אלוהים הבטיח לנו שהוא ייתן את המן הגנוז שלו לאלה אשר יתגברו; לפיכך, אנו חייבים להתגבר על השטן במאבקנו נגדו, להילחם נגד ולנצח את השקרנים. אם אתם רוצים חיי נצח, אתם חייבים להיוולד מחדש באמת; ואם ברצונכם להילקח על ידי אלוהים, חייבת להיות לכם האמונה הנכונה. אתם חייבים להיאבק נגד ולנצח הרבה שקרנים בעולם הזה, וגם את השקרנים הנמצאים במסגרת העולם הנוצרי.
אמונתכם חייבת להיות לא מהוססת כזו המתנועעת מצד לצד ונגררת אחר כל מגמה המזדמנת בזמן נתון. אם כנסייתכם אינה כנסיה המלמדת את דבר האלוהים כפי שהוא, עליכם להפסיק לבקר בכנסייה הזו. רק את אלה אשר ליבם אוהב ורודף אחר האמת, אלוהים יפגוש באמצעות דבר המן שלו, דבר האמת של המים והרוח.
הייתי תלמיד מאד טוב כאשר הייתי סטודנט בסמינר. מעולם לא החסרתי שיעור והציונים שלי היו כולם טובים מאד. למדתי בחריצות ובנאמנות. אך עדיין היו יותר מידי דברים אשר לא ידעתי. כיוון שהייתי, יחד עם כל משפחתי, בודהיסט לפני שנתקלתי בישוע והאמנתי בו, הידע שלי עליו היה מאד מוגבל בזמן ההוא. אך אף יותר הייתה מוגבלת הבנתי את הכתוב. וכך, מאד השתוקקתי ללמוד על כתבי הקודש. כשאני עורג לידע על דבר האלוהים, ניסיתי ללמוד מהרבה מורים אשר בסמינר, שאלתי אותם הרבה שאלות וקיוויתי שתשובותיהם ירוו את צמאוני לתנ"ך.
אף אחד מהם, בכל אופן, מעולם לא נתן לי תשובה ברורה. כאשר העלתי את שאלותי בפני המורים והרעפתי שבחים על הידע שלהם בכתבי הקודש, הם נהגו תמיד רק להלל בחזרה את הידע שלי בתנ"ך במקום לענות על שאלותיי. בסמינרים, המורים אינם מלמדים את דבר האלוהים, אלא הם מלמדים את ה"תיאוריות" שלהם על התנ"ך, מתיאולוגיה של הברית הישנה ועד תיאולוגיה של הברית החדשה, מתיאולוגיה סיסטמתית ועד ההיסטוריה של הנצרות, מקלוויניזם ועד ארמיניאניזם, מכירסטולוגיה ועד פנומטולוגיה ומלימודי מבואות ועד היצגים מפורטים, שהם כולם תוצר של מחשבות בני אנוש. הם מלמדים רק תיאוריות שונות הנתמכות על ידי מלומדים שהם לא שונים מנסיונכם בקולג' בלימוד נקודות מבט של תיאוריות שונות בתחומי לימוד חילונים.
הייתי אדם אשר היה בור לגבי התנ"ך. לא היה חשוב עד כמה לימודיי היו מקיפים, או עד כמה הרבה היללו את הידע הנרחב שלי בתנ"ך, או כיצד אפילו אני בעצמי ביססתי את דרשותיי על הידע הזה – ככל שלמדתי יותר תנ"ך ותיאולוגיה, היו לי יותר ספקות לגבי דרכי. לבסוף הגעתי להבנה עצמית שהייתי לגמרי אדם בור ושעלי להתחיל מנקודת ההתחלה שוב פעם מחדש. אז התחלתי להעלות מה שנחשב לשאלות מוזרות ולא נוחות בשיעורים. אחת מהן הייתה זו: "מדוע ישוע הוטבל?" מעולם לא שמעתי תשובה ברורה לשאלה הזו. אף אחד לא היה מסוגל לתת לי את התשובה הנכונה, שישוע הוטבל בנהר הירדן על ידי יוחנן המטביל כדי לקחת את כל חטאינו על עצמו.
היו לי גם שאלות לגבי הניסים שישוע עשה, כמו הנס שישוע האכיל יותר מחמשת אלפים אנשים עם חמישה ככרות לחם ושני דגים. אז שאלתי, "האם הם נערמו לערימה גדולה של לחם ודגים בפעם אחת, או שמא הם המשיכו להתרבות כאשר האוכל חולק לכל אחד?" לעיתים קרובות גערו בי ונזפו בי על שהעליתי שאלות כאלה.
כך נוכחתי להבין, "אז זוהי מה שתיאולוגיה היא. אנו רק לומדים מה שקלווין הצרפתי סידר באופן שיטתי לתוך תיאוריה והציג אותה. איננו יודעים דבר על התנ"ך." אז התחלתי להעסיק את עצמי במחקר מקיף על ידי שאספתי פרסומים של זרמים רבים והשוויתי אותם לתנ"ך. עדיין, לא השגתי כלום.
הם כולם הגיעו לאותה מסקנה, שכאשר האנשים מאמינים בישוע, חטאיהם נעלמים בהדרגה כי הם מתקדשים על ידי תפילות התשובה שלהם, הם הופכים לחפי חטא במותם ולאחר מכן נכנסים לגן עדן. השוני ההשתייכותי לא היה חשוב – השורה התחתונה של כולם הייתה שהנוצרים צריכים להתמיד בתפילות תשובה והתקדשות הדרגתית, דבר שלא היה לו שום קשר עם הכתוב. כל הטענות האלה רחוקות ממה שדבר האלוהים אומר. אז כרעתי ברך לפני אלוהים וחיפשתי וביקשתי את האמת.
אז אלוהים לימד אותי את בשורת המים והרוח. אמת זו פשוט הקסימה אותי. וכאשר הבנתי שהאמת של המים והרוח נמצאת בכל 66 הספרים של התנ"ך, עיניי העיוורות נפקחו והתחלתי לראות את דבר התנ"ך בבהירות. הייתי מסוגל למצוא כיצד הברית הישנה והברית החדשה מתאימות אחת לשניה, ורוח הקודש ירדה ושכנה בתוכי כאשר גיליתי את האמת הזו. לאחר שראיתי והבנתי את דבר האמת הזה, כל כך הרבה חטאים אשר הטרידו את ליבי והכבידו עלי כל כך נעלמו לגמרי בפעולה נפלאה של חסד האלוהים ואהבתו.
כפי שנעשים גלים כאשר אבן קטנה נזרקת לאגם רגוע, שמחה רוגעת ואור חדרו לליבי. באומרי אור, אני מתכוון שנוכחתי להבין מהי האמת של הכתוב. ברגע ההוא של הכרה, רוח הקודש נכנסה לליבי, ובגלל רוח הקודש, נוכחתי לראות את דבר התנ"ך באופן ברור. מאותו רגע והלאה, תמיד לימדתי את בשורת המים והרוח.
עד היום הזה ממש, בשורת המים והרוח מייצבת את ליבי, מעודדת, מחזקת אותי, ושומרת את ליבי נקי תמיד. כך ניזונתי מדבר האלוהים. כאשר התעכבתי על הכתוב, יחד עם הבנת המשמעות שלו באה ברכה רוגעת אשר מילאה את ליבי, וליבי, בחזרה, החל לשחות בים של חסד. בדיוק כפי שלבי התמלא כך בברכה זו, כאשר תאמינו בדברו בישועה של הלידה מחדש, דבר האלוהים יביא גם אותכם לחסדו וברכתו.
כאשר פתחתי את התנ"ך והתעכבתי על הכתוב, כל המחשבות קצרות הרוח שלי וחששותיי נעלמו, וליבי התמלא במקומם בשלווה ובשמחה. הייתי תמיד מסוגל לענות למה אלוהים התכוון בדברו כל פעם שנשאלתי על התנ"ך. רק על ידי הידיעה והאמונה בבשורת המים והרוח האדם יכול לאכול מדבר האלוהים, ורק על ידי שהוא אוכל מדבר האלוהים האדם יכול להיוולד מחדש. כיוון שלנולדים מחדש אין יותר חטאים בליבם, בלי קשר למתי ישוע יחזור אל האדמה הזו, הם כולם מוכנים ללקיחתם כאשר לבסוף ישוע ירומם אותם אל על לרקיע.
  
 
האמונה היכולה להוביל אותנו ללקיחה
 
אנו מחכים ללקיחה לאחר שקיבלנו את גאולתנו על ידי הידיעה והאמונה בבשורת המים והרוח. וכאשר אנו מחכים, אנו חייבים לחכות עם הבנה מלאה בזמנים אשר נקבעו על ידי אלוהים. הזמנים אשר נקבעו על ידי אלוהים הם שבע התקופות, ומתוכם התקופה של מות הקדושים היא תקופת הסוס הירקרק. תקופת הסוס הירקרק היא התקופה הרביעית מתוך שבע התקופות אשר נקבעו על ידי אלוהים. התקופה שבה אנו עכשיו חיים, מצד שני, היא התקופה השלישית, תקופת הסוס השחור.
כאשר אנו מטפסים על הר גבוה, אנו מסתמכים על המפה כמורה הדרך שלנו. אך על מנת שנגיע בבטחה ובצורה מדויקת למקום היעד שלנו כשאנו משתמשים במפה הזו, אנו חייבים קודם לדעת היכן המיקום שלנו. אין זה משנה עד כמה אתם בקיאים בקריאת מפה או עד כמה מדויקת המפה הזו – אם אינכם יודעים היכן אתם, המפה היא חסרת תועלת. רק כאשר תדעו את המיקום שלכם תוכלו להגיע בבטחה למחוז חפצכם.
באותו אופן, רק על ידי הלידה מחדש באמצעות בשורת המים והרוח תוכלו לגלות מתי אתם תילקחו. העיתוי התנ"כי המדויק של הלקיחה הוא לאחר שתקופת שבע השנים של הצרה הגדולה תגיע לנקודת האמצע שלה – כלומר, שלוש וחצי שנים בתוך הצרה. זה מה שאלוהים תכנן בישוע המשיח כאשר הוא ברא את היקום הזה.
תוכנית הישועה של אלוהים בישוע המשיח, אשר הוא שלח את בנו היחיד אל האדמה הזו, גרם לו להיטבל ולמות על הצלב, והקים אותו לתחייה מן המתים היא לא התוכנית היחידה, אלה הוא גם קבע את הזמנים ליקום, מבריאתו ועד סופו, עם שבע התקופות שלו. אפילו כאשר אנו מכינים תוכנית לפני שאנו בונים את ביתנו ומתכננים מראש את עסקינו - אנו אפילו קובעים לוח זמנים ביומננו מה נעשה כל יום. האם אם כן אלוהים ברא את היקום הזה, את בני האדם, אותכם ואותי בישוע המשיח ללא שום תוכנית? כמובן שלא! הוא ברא אותנו עם תוכנית!
תוכנית זו נגלית בבירור בחזון יוחנן. כאשר אנו פותחים ומתעכבים על הכתוב הזה, אנו יכולים למצוא בדיוק מהי תוכניתו של אלוהים. כתוב זה הוא האמת. למרות שדבר האלוהים הוא לפני מספר אלפי שנים, הוא עדיין אמת לא משתנה וללא שינוי, גם לא נוסף לו או הוחסר ממנו דבר. אלה אשר לא יודעים את זה ולא נולדו מחדש על ידי המים והרוח עדיין נשארים בורים לגבי האמת הנגלית לנו על ידי דבר האלוהים. אך אלה אשר מתעכבים על הכתוב יהיו מסוגלים למצוא ולהבין את האמת הנראית בתנ"ך.
הקטע שבו אלוהים הבטיח לתת מהמן לאלה אשר ינצחו משמעותו שאלוהים ישפוך אור על דברו רק לאלה אשר יכולים להבדיל את האמת מהשקר ולהתגבר על השקרנים בידיעתם את דבר האמת. אלה אשר ברחו מהשקרנים ומצאו את האמת חייבים לנצח את השקרים על ידי שילמדו את האמת הזו. אלוהים הבטיח לנו שלאלה אשר מאמינים בבשורה הוא יתן את ברכת אכילת המן שלו: "מי אשר אוזן לו ישמע את אשר הרוח אומר לקהילות המנצח אאכילנו מן המן הגנוז ונתתי לו אבן לבנה ועל האבן מפותח שם חדש אשר לא ידענו איש זולתי המקבל."
משמעות המן הגנוז כאן היא דבר האלוהים. האבן הלבנה, מצד שני, משמעותה ששמותינו יירשמו בספר החיים. כאשר האנשים מאמינים בבשורת המים והרוח אשר אלוהים נתן להם, ליבם משתנה. עם ליבם המתמלא בדבר רוח הקודש, הם נוכחים להבין שעל ידי האמונה בכתוב, כל החטאים בליבם נעלמו. כשהם מתנקים כך על ידי המים והרוח, שמותיהם נרשמים על האבן הלבנה.
אלוהים אומר לנו שאף אחד לא יודע את השם החדש הזה מלבד זה שמקבל אותו. אלה אשר נמחל להם מכל חטאיהם חייבים להבין שבליבם לא נשארו יותר חטאים, ושמותיהם נרשמו בספר החיים. הם יודעים, במילים אחרות, שבשורת המים והרוח לקחה את כל החטאים אשר בליבם. רק אלה אשר נולדים מחדש ביודעם כך את דבר האמת של המים והרוח ואשר קיבלו את גאולתם, מסוגלים להכיר את ישוע ואת האמת. אלה אשר לא נולדו מחדש לא מבינים שהם לא נולדו מחדש עדיין. אך הנולדים מחדש יכולים להבחין בקלות באנשים אלה אשר לא אכלו עדיין את המן של אלוהים וששמותיהם לא נרשמו עדיין על האבן הלבנה.
האם אתם באמת רוצים להילקח? אם ברצונכם להילקח אתם חייבים להיות מוסמכים לאכול את המן. אני מתכוון שאתם חייבים להיוולד מחדש מהמים והרוח. כדי לאכול מן המן, עליכם גם להיאבק ולגבור על השקרים בעזרת אמונתכם. מורי שקר אינם מביאים גאולה לחוטאים, אלא רק מנצלים את נשמותיהם ואת נכסיהם החומריים. אנו חייבים להילחם ולגבור על כנסיות כאלה, נביאי שקר, ומשרתי שקר בנצרות של ימינו.
אנו חייבים לדעת, בהתבססות על התנ"ך, כיצד בדיוק ישוע לקח את כל חטאינו, מדוע הוא הוטבל, מדוע הוא לקח את חטאי העולם, מדוע הוא מת על הצלב, ומדוע הוא קם לתחייה מן המתים. אנו חייבים לדעת בצורה מדויקת מדוע ישוע בא אל הארץ הזו בגוף אדם ועשה את כל הדברים האלה, ואנו חייבים לדעת מיהו בדיוק ישוע. אך כנסיות השקר במקום ללמד את האמת הזו, מכנות כל אחד אשר מבקר בהן "קדוש." הם רק שואלות, "האם אתם מאמינים בישוע?" אם התשובה היא, "כן אנו מאמינים," אז כנסיות השקר הללו קוראים להם מיד קדושים, מטבילים אותם בערך תוך שנה, ואז ממשיכים לסחוט את כל סודי התרומות מהם, מתורמת הודיה ועד תרומה מיוחדת, ותרומת הבטחה למען בניין הכנסייה החדש. כנסיות כאלה האובססיביות רק לגבי הכסף ולתאוות הבצע שלהן לבנות כנסיות גדולות יותר ונוצצות יותר, הן כולם כנסיות שקר.
כאשר אנו ניזונים מהמן, אנו חייבים להיאבק בכנסיות שקר שכאלה ובאלה אשר מפיצים את לימודי השקר האלה. אם נפסיד במאבקנו, המשמעות תהיה לא רק שאיננו יותר קדושי האלוהים, אלא גם שלא נילקח על ידו. לא להיות קדושי אלוהים זה אותו דבר כמו לא להיות ילדי האלוהים; אפילו אם המשיח יחזור 100 פעמים, אנו לעולם לא נילקח.
מתי 25 מספר לנו את המשל על עשר הכלות, חמש מהן חכמות וחמש מהן כסילות. הוא מספר לנו עד כמה טיפשות היו חמש הכלות אשר נשאו את נרותיהן ללא שמן ויצאו החוצה לקנות אותו לאחר שהוכרז בואו של החתן. אנו חייבים להיות הכלות החכמות אשר הכינו את השמן, אני מתכוון שאנו חייבים להיות מוסמכים לאכול את המן לפני ישוע, להתגבר על השקרנים, ולהיוולד מחדש על ידי דבר המים והרוח.
כאשר אנו שומעים דרשה, אנו חייבים לשאול את עצמנו האם הכומר מלמד את דבר האלוהים או לא. עלינו גם לשאול אם הכנסייה מוציאה את כספה כפי שאלוהים רוצה – כלומר, על עבודתו, לא על עצמה. אנו חייבים למצוא, במילים אחרות, את הכנסייה האמיתי של אלוהים. תמאסו בכנסיות אשר משלמות רק מס שפתיים ללימוד דבר האלוהים והוראותיו.
אין זה משנה עד כמה הם טובים בדיבורם ובחזרה בתשובה שלהם, מעשיהם יגידו לכם מה הם באמת מייצגים – האם הם מעוניינים יותר מכל לבנות כנסייה גדולה יותר; האם הם דואגים לעניים או שמא רק לעשירים; והאם הם מראים איזושהי התעניינות בכלל להציל נשמות. אלוהים נתן לכם עיניים ואוזניים כך שתוכלו לראות ולשפוט בעצמכם. וכאשר תגיעו למסקנה שכנסייתכם היא לא הכנסייה הנכונה, אל תהססו לצאת ממנה מיד, כיוון שלהמשיך לבקר בכנסיית שקר שכזו זה דומה לנסיון לקבל גיהינום. ייתכן גם שתשליכו את חייכם.
האם אתם מבינים עד כמה טובה היא בשורת המים והרוח? כאשר אתם יודעים ומקבלים את האמת הזו, את בשורת המים והרוח, לתוך ליבכם, אתם הופכים לאנשים חדשים לחלוטין. אלה אשר היו שייכים לארץ לפני כן שייכים עתה לגן עדן, ואלה אשר התייסרו על ידי השדים נגאלו עתה.
השדים יכולים להיכנס ולענות את נשמתם של אלה אשר יש להם חטא בליבם ואשר ליבם כבול בחטא. אך ישוע בא אל הארץ הזו ולקח את כל חטאינו עם בשורת המים והרוח. כיוון שהוא לקח לגמרי את כל חטאינו, השדים לא יכולים יותר לייסר או לגנוב את נשמותינו. זוהי הסיבה מדוע כאשר אתם יודעים ומאמינים בבשורה הזו, השדים מסתלקים וחייכם משתנים.
במילים אחרות, אלה אשר היו משרתי העולם משתחררים מהעבדות הזו. אלוהים עשה עבודה נפלאה בהפיכת החוטאים לצדיקים, סימן את אלה אשר היו שייכים לארץ לאלה השייכים לגן עדן, וכאשר ישוע יחזור, הוא ירומם אותם למעלה אל ממלכתו.
חיינו הארציים הם לא הסוף בשבילנו, בעשותו אותנו בצלמו, אלוהים לא שם אותנו על הארץ רק כדי לחיות בקצרה. החיים של הבשר הם למעשה מאד קצרים. בזמן שאנו מסיימים את בית הספר אנו מגיעים לאמצע שנות ה-20 שלנו. אנו מעבירים את שנות ה-30 שלנו בנסיון להקים בסיס לחיינו, ובזמן שהבסיס הזה מוכן כדי שנבנה עליו, אנו כבר בשנות ה-40 או ה-50 שלנו. כאשר לבסוף אנו מגיעים לדרגה שבה אנו חושבים שאנו יכולים עתה להאט במקצת ולהנות מהחיים, כל חיינו עברו כבר לידנו, ואנו עומדים בפני סופם. כפי שפרחים פורחים בבוקר וקמלים אחר הצהרים, בדיוק כאשר אנו חושבים שסוף סוף אנו מחזיקים בחיינו, אנו מבינים שזמננו עבר ואנו רק מסתכלים לעבר סופו הקרב.
כל החיים הם קצרים. אך מה שיותר מצער הוא שישנם כל כך הרבה אנשים אשר אפילו לא מבינים את קוצר החיים הזה. אך סוף חיי הבשר אינו הסוף שלנו, כיוון שזוהי רק ההתחלה של חיי הרוח של נשמותינו. מדוע? כיוון שאלוהים, כאילו הוא מפצה אותנו על קוצר חיינו הארציים, הכין בשבילנו לא רק את מלכות אלף השנים אלא גם את השמים והארץ החדשים היכן שאנו נחייה לנצח. זוהי ברכת חיי הנצח של אלוהים אשר הוא העניק רק לאלה אשר נולדים מחדש על ידי האמונה בדבר המים והרוח שלו.
רק כאשר תאכלו את המן הגנוז ושמותיכם יירשמו על האבן הלבנה, תוכלו להילקח. אלוהים אומר לנו שרק אלה אשר יאכלו מהמן שלו יהיו מסוגלים לגבור על השטן בשעת הצרה הגדולה, וששמותיהם של רק אלה אשר ינצחו יירשמו כך על האבן הלבנה. לכן, אלה אשר לא ינצחו, לא יכולים אפילו לחלום שהם יילקחו, וגם לא יכולים לחלום שהם ייוולדו מחדש.
נדרשת הקרבה גדולה להגיע למשהו בעל ערך ויקר. דוגמא טובה לכך הוא זהב; נדרש הרבה מאמץ, זמן, וסיכון למצוא את תמצית הזהב. הרבה אנשים מתו במכרות זהב אפילו לפני שהם מצאו גוש זהב. גם להוציא משקע של זהב מצריך עמל רב. שטיפת תכולת משאית של עפר במשך כל היום מייצרת רק כמות זעירה של זהב. יותר מכך, אין זה יכול להיעשות ליד כל נהר, אלא צריך למצוא קודם נהר שיש בו אדמת סחף של זהב. זה מצריך, במילים אחרות, מאמצים רבים למצוא זהב, לפעמים אפילו כל החיים. מדוע אם כן אנשים מתאמצים כל כך למצוא זהב? הם נוהגים כך כיוון שהם חושבים שזהב הוא בעל ערך ושווה למענו אפילו לסכן את חייהם.
בכל אופן, מה שהרבה יותר בעל ערך ויקר מזהב וכסף, היא העובדה שאנו יכולים להפוך לילדיו של אלוהים. ייתכן שזהב ייתן לכם שמחה זמנית לגופכם, אך להפוך לילדיו של אלוהים יביא לכם שמחה נצחית שלעולם לא נגמרת. כדי להילקח בסוף הזמנים, כדי להנות מהעושר, השגשוג, והכבוד של מלכות אלף השנים ושל השמים והארץ החדשים, וכדי לחיות חיי נצח שכאלה, אתם חייבים להיאבק בכל השקרנים שעל האדמה הזו, להאמין בבשורת המים והרוח, להגן על אמונתכם, ולהבטיח את נצחונכם.
ישנם כל כך הרבה שקרים בעולם הזה אשר מחכים להזדמנות לחטוף את ליבכם, ולנסות לגרום לכם לאבד את אמונתכם. אלה המאמינים בבשורת המים והרוח ואשר יש להם את האמת בליבם יודעים עד כמה יקרה היא אמונתם. וכיוון שהם יודעים את ערך אמונתם, הם נלחמים נגד כל לימודי השקר האלו אשר מנסים לגנוב את אמונתם מהם. אם נבין פשוט עד כמה הרבה אנשים עורגים לאמונה זו אך אינם מסוגלים להשיג אותה, ואם נבין שרק אמונה זו תאפשר לנו להתקבל ברצון לסעודת החתונה של השה ותביא לנו את ברכת חיי הנצח שלו, אנו נעשה אותה לשלנו ולא ניתן לאף אחד לקחת אותה מאיתנו. זוהי סוג האמונה אשר נאבקת ומנצחת.
שוכנעתי בצורך להפיץ את ההבנה ואת הידע הנכון של דבר חזון יוחנן - לוודא שאתם מסוגלים להגן על הבשורה היקרה של המים והרוח – כיוון שידעתי שהרבה מורי שקר ינסו להשתמש בדבר חזון יוחנן כדי לרמות ולבלבל לא רק את האנשים אלא גם את הנולדים מחדש הקדושים. זוהי הסיבה מדוע אני מלמד את דבר חזון יוחנן באמצעות דרשותיי וספריי, כדי להבטיח שתוכלו לחיות את חיי האמונה שלכם עם ידע הולם של אמונה בסוף הזמנים.
ספר חזון יוחנן מציע משהו חשוב ביותר. אך דבר חזון יוחנן לא מגלה דבר לאלה אשר אינם יכולים לאכול מהמן הגנוז של אלוהים ואשר רוח הקודש לא נמצאת בליבם. מהסימנים של סוף הזמנים ועד הלקיחה, התקווה של כל נוצרי, ולשמים והארץ החדשים, תוכנית יוצאת מהכלל רשומה בדבר חזון יוחנן. אך בגלל חוכמת אלוהים אשר לא גילה את סודותיו לכל אחד, חזון יוחנן נשאר טקסט קשה אשר לא כולם יכולים להבין. אף אחד מלבד אלה אשר אוכלים מהמן של אלוהים ואשר שמותיהם רשומים על האבן הלבנה על ידי שנולדו מחדש מהמים והרוח ואשר התגברו על השקרים, יכול להבין את דבר חזון יוחנן.
זוהי הסיבה מדוע בבערותם, אלה אשר לא נולדו מחדש מדברים על לקיחה לפני הצרה או לקיחה לאחר הצרה, ומדוע ישנם אפילו אנשים הטוענים שמלכות אלף השנים היא רק סימבולית. דבר האלוהים הוא אמת, והוא קובע בבירור שהלקיחה לא תתרחש ללא הצרה הגדולה. הוא אומר לנו שהלקיחה תתרחש לאחר שתקופת שבע השנים של הצרה הגדולה תעבור במקצת את נקודת האמצע שלה - לאחר מות הקדושים, ובו זמנית עם תחייתם.
הלקיחה כאשר האדם חי את חיי היומיום הרגילים שלו – שטייסים נעלמים לפתע ואימהות נעלמות משולחן ארוחת הערב ברחבי העולם – אני מצטער להודיעכם, לא תתרחש. אלא הלקיחה תתרחש כאשר אסונות גדולים ייפלו על העולם, רעידות אדמה יתרחשו בו, כוכבים ייפלו מהשמים, והארץ תיפתח. הלקיחה, במילים אחרות, לא תתרחש ביום שליו ובאור יום בהיר.
הכוכבים עדיין לא נפלו, שליש מהעולם עדיין לא נשרף, והים לא הפך לדם. למה כוונתי בכך? אני מתכוון שעדיין לא הגיע הזמן ללקיחה. אלוהים אומר לנו שהוא ייתן לנו את הסימנים אשר כולנו נוכל להכיר לפני שהלקיחה תגיע. הסימנים האלה הן האסונות אשר ייפלו על העולם – שליש מהים והנהרות יהפוך לדם, שליש מהיערות יישרף, כוכבים ייפלו, המים לא יהיו ראויים לשתייה וכך הלאה.
כאשר העולם יוטבע באסונות גדולים, אנטיכריסטוס יופיע כדי להביא סדר. בתחילה הוא יופיע כמנהיג עולמי מצוין, ולבסוף הוא יהפוך לעריץ אשר ישלוט בעולם בכוחו המוחלט. התנ"ך אומר לנו שזהו הזמן, ששלטונו העריץ של אנטיכריסטוס ישלוט בעולם, ישוע יחזור אל הארץ כדי לקחת את קדושיו. הלקיחה לא תתרחש לפני שאסונות טבע גדולים יתרחשו ולפני שאנטיכריסטוס יופיע.
במילים אחרות, זו טעות אם אנשים יעזבו את עבודתם, יפסיקו ללכת לבית ספר, ויפסיקו את חייהם בחושבם שהם עומדים להילקח, כאשר למעשה הסימנים שאלוהים הבטיח לנו עדיין לא התממשו. אל לכם ללכת שולל בדרך זו, כיוון שזה יהיה ליפול לתוך מלכודת השקרים של השטן.
אנו חייבים להיאבק נגד ולגבור על כל הדברים שלימודי שקר כאלה קבעו כדי להפיל אותנו בפח. האמונה היחידה אשר יכולה לנצח את לימודי השקר היא האמונה בבשורת המים והרוח. רק אלה המאמינים בטבילת ישוע אשר לקחה את כל חטאיהם משוחררים לגמרי מכבלי החטאים האלה. כיוון שישוע לקח את חטאינו על עצמו עם טבילתו, וכיוון שהוא רכש את אמונתנו עם דמו אשר ניקה את חטאינו, אנו קיבלנו את ישועתו המושלמת על ידי האמונה בכל הדברים האלה אשר ישוע עשה למעננו – על ידי אמונה ואמונה בלבד. אלה אשר מאמינים בדבר זה הפכו עתה לילדי האלוהים, והם יצליחו בכל התוכניות אשר אלוהים קבע בשבילם.
מצד שני, הדבר היחידי הממתין לשקרנים הטוענים שהם מאמינים בישוע אך יש להם חטא בליבם, ואשר רק משחרים לממון בשירותם את ישוע, הוא העונש שהם יקבלו יחד עם השטן. זוהי הסיבה מדוע הבשורה שלנו של המים והרוח היא כה יקרה. רק אלה המכירים אותה ואשר יכולים להבדיל בין הבשורה האמיתית לבשורות השקריות יכולים לאכול את המן הגנוז של אלוהים, להתגבר על כל השקרים לבסוף, ולהיכנס למלכות אלף השנים ולשמים והארץ החדשים. קראו את הכתוב וראו בעצמכם מהי האמת האמיתית אשר יכולה להושיע אותכם, לתת לכם תקווה, ולברך אותכם בחיי נצח. הבינו אותה והאמינו בה. זוהי אמונה של ניצחון.
ניצחון במאבק הרוחני שלנו הוא מאד חשוב לנו כיוון שהפסד במאבק הזה אין משמעותו סתם הפסד, אלא המשמעות היא להיכבל לגיהינום. ייתכן שבמאבקים אחרים נוכל להתאושש מההפסד, אך במאבק האמונה הזה אין סיכוי להתאושש. לפיכך אתם חייבים להיות מסוגלים להבחין בין מהי האמת ומהן מחשבותיכם שלכם, תאוות בשרכם, והשקרים של מורי השקר, ואתם חייבים להכין את אמונתכם לסוף על ידי שתחזיקו בידע הנכון על הזמנים עם האור הכתוב.
אלוהים הכין לנו את המכות של שבעת השופרות ושבע הקערות, והוא יאפשר את הצרה הגדולה. כאשר העולם יוכה באסונות טבע גדולים – שריפות גדולות ייפרצו, כוכבים ייפלו, הימות, הנהרות והאגמים יהפכו לדם – אנטיכריסטוס יופיע, ועליכם להבין שזה מציין את תחילת תקופת שבע השנים של הצרה הגדולה. מות הקדושים, תחייתם, ולקיחתם יתרחשו בסוף המכות של שבעת השופרות, כאשר השופר האחרון ייתקע, אך לפני שהמכות של שבע הקערות יתחילו.
כאשר החותם הרביעי של אלוהים יוסר, אנטיכריסטוס ידרוש מהקדושים לכפור. בזמן ההוא, אלה אשר שמותיהם רשומים בספר החיים – כלומר, הנולדים מחדש הקדושים אשר אכלו מהמן ואשר שמותיהם רשומים על האבן הלבנה – ימותו באומץ מות קדושים. זוהי האמונה האחרונה והנפלאה ביותר אשר נותנת את כל התהילה לישוע. זוהי האמונה האמיתית של אלה אשר מאמינים וחיים בהתאם לבשורת המים והרוח. זוהי, בקיצור, האמונה אשר עימה אנו יכולים לנצח במאבקנו הרוחני.
אנו חייבים להתגבר על יריבנו בכל מחיר. לאחר הלידה מחדש, אנו חייבים להיאבק נגד ולהתגבר על השקרנים. כדי לעשות כן, אנו חייבים לחיות סוג של חיים אשר ניזונים מהמן של אלוהים וללמד את דבר ישוע עד הסוף. לאלה אשר מנצחים, אלוהים הבטיח לתת את תהילותו וברכותיו. האמונה אשר מגיע לה להילקח לרקיע על ידי אלוהים, התקווה הגדולה ביותר למאמינים, וההכרה במלכות אלף השנים והשמים והארץ החדשים – כל הדברים האלה יתאפשרו רק לאלה אשר קיבלו את המן הגנוז של אלוהים על ידי שהתגברו על כל השקרים עם האמונה בדבר האלוהים.
אלה אשר יודעים באמת מהו דבר יקר ערך מוכרים את הכל כדי לקבל אותו, ומקריבים קורבן גדול כדי לשמור אותו. מכיוון שקורבנות כאלה יבואו לא ככאב אלה כשמחה גדולה בשבילנו, וכיוון שזהו באמת אוצר יקר מאד אשר בסוף יביא לנו הכל, שווה לנו בכל עת לוותר על כל מה שיש לנו ולהיתלות בו.
זוהי תקוותי ותפילתי שתמשיכו לקוות למלכות אלף השנים ולשמים והארץ החדשים, תגברו על כל האויבים עם תקווה זו, ותופיעו בסוף כמנצחים של שמחה גדולה ואושר.