דרשות

נושא 10: התגלות

[2-8] ( חזון יוחנן 2:18-19 ) אגרת לקהל תיאטירא

( חזון יוחנן 2:18-19 )
"ואל מלאך קהל תיאטירא כתוב כה אמר בן האלוהים אשר עיניו כלבת אש ומרגלותיו כעין נחושת קלל. ידעתי את מעשיך ואהבתך ואמונתך ועבודתך וסבלך וכי מעשיך האחרונים רבים הם מן הראשונים. אך מעט יש לי עליך כי תניח את האשה איזבל האומרת כי היא נביאה ללמד ולהתעות את עבדי לזנות ולאכול זבחי האלילים. ואתן לה זמן לשוב והיא מאנה לשוב מתזנותיה. הנני מפיל אותה על מיטה ואת המנאפים איתה בצרה גדולה אם לא ישובו ממעשיהם. והרגתי במוות את בניה וידעו כל הקהילות כי אני חוקר כליות ולב ונתתי לכם לכל איש כפרי מעלליו. אבל אומר אני לכם ולשאר הנמצאים בתיאטירא כל אשר אין להם הלקח ההוא ולא ידעו את עמוקות השטן כאשר הם מתהללים לא אשים עליכם משא אחר. אפס מה שיש לכם החזיקו בו עד כי אבוא. והמנצח ושומר את מעשי עד עת קץ אתן לו שלטן על הגויים. ורעם בשבט ברזל ככלי יוצר ינפצו כאשר קיבלתי גם אנוכי מיד אבי. ונתתי לו כוכב השחר. מי אשר אוזן לו ישמע את אשר אומר הרוח לקהילות."
 
 
פרשנות
 
פסוק 18: ואל מלאך קהל תיאטירא כתוב כה אמר בן האלוהים אשר עיניו כלבת אש ומרגלותיו כעין נחושת קלל.
מעשה העוולה של קהל תיאטירא היה כאשר הם אפשרו למשנתה של איזבל להיכנס לתוך הכנסייה. איזבל, אשתו של המלך אחאב, הביאה את הניאוף לישראל והדיחה את העם לזנות ולאכילת זבחי אלילים. על ידי התיאור שלישוע יש "עינים כלבת אש," אלוהים מזהיר שהוא יגער וישפוט את אלה אשר יש להם אמונה מוטעית בתוך כנסיותיו.
 
פסוק 19: ידעתי את מעשיך ואהבתך ואמונתך ועבודתך וסבלך וכי מעשיך האחרונים רבים הם מן הראשונים.
אך יחד עם זה אלוהים אמר למשרתו בקהל תיאטירא ולקדושיו שעבודתם עכשיו יותר טובה מאשר קודם.
 
פסוק 20: אך מעט יש לי עליך כי תניח את האשה איזבל האומרת כי היא נביאה ללמד ולהתעות את עבדי לזנות ולאכול זבחי האלילים.
הבעיה בקהל תיאטירא הייתה שהתקבלה משנתם של נביאי השקר. על ידי שאפשרו לזנות, נביאית שקר כמו איזבל, להיכנס לתוך הכנסייה ועל ידי שנהגו על פי משנתה, לבסוף ליבם של קדושי הכנסייה הלך אחר תאוות בשרם. כתוצאה מכך, זעמו הנורא של אלוהים היה עתיד להינתן עליהם.
כנסייה אמיתית של אלוהים אינה מכנה את אלה אשר לא מאמינים בבשורת המים והרוח כקדושים. היא גם אינה ממנה לעמדות הנהגה בכנסייה אנשים אשר רוח הקודש לא שוכנת בליבם. כיוון שאלה אשר אין להם רוח הקודש הולכים אחר בשרם ואחר העולם הגשמי במקום אלוהים, לעולם אי אפשר להרשות ולסבול אותם בכנסיית האלוהים.
 
פסוק 21: ואתן לה זמן לשוב והיא מאנה לשוב מתזנותיה.
זה אומר לנו שאלה של הבשר אשר לא קיבלו את רוח הקודש אינם יכולים להכיר ולשמוע את קולה של רוח הקודש. זוהי הסיבה מדוע נביאת השקר לא יכלה לחזור בתשובה מתזונותיה. כתוצאה מכך, היא הוכתה בחרבה של רוח הקודש וגורלה נחרץ, גם של הבשר וגם של הרוח.
בכנסיה האמיתית של אלוהים, רק אלה המאמינים בדבר המים והרוח יכולים להיות מוכרים כמשרתי האלוהים. אלה אשר לא מאמינים בבשורת המים והרוח אינם יכולים, בלי קשר עד כמה הם היו כמרים טובים בעולם הזה, להיות למנהיגים נאמנים אשר מוליכים את ילדי האלוהים אליו. לכן אנו חייבים להבחין בנביאי השקר ולגרש אותם מכנסיותינו. רק על ידי שתנהג כך, כנסיית האלוהים תשרוד את כל תחבולות השטן ותלך אחר אלוהים בצורה רוחנית.
 
פסוק 22: הנני מפיל אותה על מיטה ואת המנאפים איתה בצרה גדולה אם לא ישובו ממעשיהם.
קטע זה אומר לנו שאם משרת האלוהים אינו מבחין וחושף את השקרנים, אלוהים בעצמו ימצא את אלה אשר נואפים בצורה רוחנית ויפיל אותם בצרה הגדולה. קדושי ומשרתי האלוהים חייבים להבין שאלוהים בעצמו שומר את כנסיותיו נקיות ומוליך אותם בנתיב הנכון.
אין חדרים לנביאי השקר בכנסיית האלוהים האמיתית. אם היו נביאי שקר, אלוהים בעצמו היה מוצא ושופט אותם. כאשר הבלבול מובא לכנסיית אלוהים על ידי נביאי השקר האלה, אלוהים ללא ספק יענישם עם הצרה הגדולה.
 
פסוק 23: והרגתי במוות את בניה וידעו כל הקהילות כי אני חוקר כליות ולב ונתתי לכם לכל איש כפרי מעלליו.
אלוהים יסלק את נביאי השקר מכנסייתו כך שכולם יידעו שהוא שומר על כנסייתו. הקדושים יגלו שאלוהים משגיח על כנסייתם, ושהוא גומל להם על מעשי האמונה הטובים שלהם.
 
פסוק 24: אבל אומר אני לכם ולשאר הנמצאים בתיאטירא כל אשר אין להם הלקח ההוא ולא ידעו את עמוקות השטן כאשר הם מתהללים לא אשים עליכם משא אחר.
המשמעות של זה היא שאלה אשר כבר הפכו לקדושי האלוהים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח שלו, חייבים להחזיק באמונתם עד סוף העולם. לאלה אשר מאמינים בבשורה הזו אין שום ברירה אלא לחיות את חייהם כשהם מאחדים את ליבם עם הכנסיה ועם קדושי האלוהים ומגנים על אמונתם עד הסוף. כנסייה אמיתית של אלוהים חייבת לא רק ללמד תמיד על בשורת המים והרוח, אלא היא חייבת גם לחשוף שקרנים בעזרת האמונה בבשורה הזו.
 
פסוק 25: אפס מה שיש לכם החזיקו בו עד כי אבוא.
המאמינים חייבים לעולם לא לאבד את אמונתם בבשורת המים והרוח, ועליהם להחזיק בה עד שיום חזרתו של אדונינו יגיע. יש כוח גדול ושלטון בבשורה זו של המים והרוח אשר יותר ממספקים להתגבר על השטן. הקדושים יכולים למלא את רצון האלוהים עם אמונה זו. אם הקדושים חיים באמונתם בבשורת המים והרוח ונשארים במסגרת הכנסייה האמיתית של אלוהים, הם יכולים לגבור ולנצח אפילו בשעת סוף הזמנים.
 
פסוק 26: והמנצח ושומר את מעשי עד עת קץ אתן לו שלטן על הגויים.
הקדושים יכולים להתגבר על כל אויביהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אשר אלוהים נתן להם. קרב האמונה הזה הוא קרב אשר תמיד נותן לנו ניצחון. לפיכך כל הקדושים יילחמו נגד אנטיכריסטוס וימותו מות קדושים בסוף הזמנים, וכתוצאה מכך, ינתן להם הכוח לשלוט עם ישוע.
 
פסוק 27: ורעם בשבט ברזל ככלי יוצר ינפצו כאשר קיבלתי גם אנוכי מיד אבי.
ישוע ייתן לקדושים אשר מתו על קידוש השם את שלטון מלכותו. אלה אשר ידברו כך ישלטו עם כוח אשר, כפי שהפסוק מתאר, חזק כמוט ברזל היכול לנפץ לחתיכות כלי יוצר.
 
פסוק 28: ונתתי לו כוכב השחר.
אלה אשר נלחמים באויבים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח תינתן להם הברכה של הבנת האמת של דבר האלוהים.
 
פסוק 29: מי אשר אוזן לו ישמע את אשר אומר הרוח לקהילות.
כל הקדושים יכולים לשמוע את קולה של רוח הקודש באה באמצעות כנסיית האלוהים, כיוון שהרוח מדברת אל הקדושים באמצעות משרתי האלוהים. הקדושים חייבים להכיר במה שהם שומעים באמצעות כנסיית האלוהים, כקולו.