דרשות

נושא 10: התגלות

[3-2] ( חזון יוחנן 3:1-6 ) אלה אשר לא לכלכלו את מלבושיהם הלבנים

( חזון יוחנן 3:1-6 )
"הקטע אומר כאן, "יש לך גם בסרדיס שמות מעטים אשר לא גאלו את מלבושיהם ויתהלכו איתי לבושי לבנים כי ראויים הם לזאת." להתהלך ב"לבן" משמעותו שהם הגנו על אמונתם בצדקת האלוהים.
אלוהים מתהלך עם אלה אשר שומרים על טוהר אמונתם. הוא לעולם אינו משאירם לבד, אלא הוא תמיד עימם ומברך אותם.
ישנם צדיקים על האדמה הזו את מתהלכים עם רוח הקודש. אלוהים רשם את שמותיהם בספר החיים ואפשר להם לחיות חיי נצח לעד. על ידי שמלביש את הצדיקים בלבן ונמצא עימם תמיד, אלוהים מאפשר להם להתגבר על השטן במאבקם נגדו."
 
 
להיות אלה המתגברים על השטן
 
כדי להיות אלה אשר מתגברים על השטן, אני חייבים קודם להאמין בדבר הגאולה אשר ישוע נתן לנו. לפיכך, הבה נפנה אל הכתוב ונראה כיצד ישוע הושיע אותנו עם בשורת המים והרוח.
הבה נתחיל בהסתכלות בלוקס 10:25-35. "והנה חכם אחד קם לנסותו ויאמר מורה מה אעשה ואירש חיי עולם. ויאמר אליו מה כתוב בתורה ואיך אתה קורא. ויען ויאמר ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך ובכל מדעך ואת רעך כמוך. ויאמר אליו כן השיבות עשה זאת וחיה. והוא חפץ להצטדק ויאמר אל ישוע: ומי הוא רעי. ויען ישוע ויאמר איש אחד ירד מירושלים ליריחו ונפל בידי שודדים הפשיטוהו וגם פצעהו ויעזבו אותו והוא עומד בין מות לחיים וילכו להם. ויקר המקרה כי ירד כהן אחד בדרך ההוא וירא אותו ויעבור מעליו. וכן גם איש לוי פגע במקום ויגש וירא אותו ויעבור מעליו. ואיש שומרוני הולך בדרך ויבוא עליו וירא אותו ויהמו רחמיו. ויגש אליו ויחבש את פצעיו ויסוכם בשמן ויין ויעלהו על בהמתו ויוליכהו אל המלון ויכלכלהו. ולמחרת בנסעו הוציא שני דינרים ויתנם לבעל המלון ויאמר כלכל אותו ואת אשר תוסיף עוד להוציא עליו אני בשובי אשלמנו לך."
אנו רואים שתי דמיות עיקריות בקטע: ישוע והחכם. חכם זה, כדי להתגאות בנאמנותו לתורה שאל את ישוע: "מורה מה אעשה ואירש חיי עולם?" איזה רושם אתם מקבלים משאלה זו?
החכם בשאלתו חשב בטעות שהוא יוכל לשמור את התורה על ידי שיציית ככתבה וכלשונה. אך אלוהים נתן את תורתו לבני האדם כדי שהאנשים יהיו מסוגלים להכיר את חטאי ליבם. תורת האלוהים מדברת על וחושפת את החטאים אשר מיסודם נמצאים בלב האנשים. מחשבות רעות, שחיתות, רצח, גניבה, עדות שקר, איוולת ועוד. כדי להצביע על החטאים שבלב החכם, אדונינו שאל אותו בחזרה, "מה כתוב בתורה ואיך אתה קורא?" אדונינו רצה שהחכם יזהה את הנוכחות הבסיסית של החטאים בליבו. אך בשאלתו ביהירות "מה אעשה ואירש חיי עולם הבא?," החכם במקום זאת התגאה בצדיקותו העצמית. מדבריו אנו יכולים לראות מה חשב החכם: "שמרתי את התורה היטב עד עכשיו ואני בטוח שאוכל לשומרה גם בעתיד."
אך אנו חייבים להבין שהתורה אשר ניתנה על ידי אלוהים יכולה להישמר רק על ידי אלוהים בעצמו ושאין מישהו אחר, אפילו לא אדם אחד, אשר יכול לשמור את תורתו בצורה שלמה. לכן, הנסיון של בן אדם לשמור את תורת האלוהים רק מראה על פזיזותו ויהירותו לפני אלוהים. אנו חייבם רק להכיר בכך שאנו חוטאים אשר לעולם אינם יכולים לשמור את התורה.
בשביל כולנו, הצורה בה אנו קוראים את דבר האלוהים, היא מאד חשובה. כאשר אנו קוראים את דבר האלוהים, אנו חייבים לקוראו עם מודעות המטרה שאלוהים ייעד למעננו. אם נקרא את התנ"ך ללא המודעות הזו של כוונת האלוהים, ייתכן שאמונתנו תזרום בכיוון ההפוך מרצונו. זוהי הסיבה מדוע ישנם כה הרבה זרמים, ומדוע אלה אשר אמונתם מאוחדת עם אלוהים לעיתים כה קרובות נידחים.
כאשר אלה המאמינים בבשורת המים והרוח קוראים את התנ"ך, הם יכולים להבין בדיוק מהי מטרתו של אלוהים. אך כאשר האדם קורא את התנ"ך מבלי להאמין בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים, זה יכול רק לגרום לאי הבנה גדולה, ולאדם כזה לעולם לא יכולה להיות אמונה מקראית עמוקה ואין זה משנה עד כמה קשה הוא ילמד את התנ"ך.
 
 
?מה אומרת התורה
 
אנו ממשיכים בקטע מלוקס: "ויאמר אליו מה כתוב בתורה ואיך אתה קורא. ויען ויאמר ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך ובכל מדעך ואת רעך כמוך."
אל הרומים 3:20 אומר, "כי על ידי התורה דעת החטא." התנ"ך אומר לנו עוד, "כי בני מעשי התורה תחת הקללה המה" (אל הגלטיים 3:10).
התורה אינה רק עושה אותנו, אנו אשר כבר נולדנו חוטאים, לחוטאים גדולים אף יותר, אלה היא גם רק מגלה את החסרונות של מעשינו. זוהי הסיבה מדוע, "כי בני מעשי התורה תחת הקללה."
יש אנשים האומרים שהאדם יכול להיכנס לגן עדן אם הוא מאמין באלוהים ומקיים היטב את התורה, ושהאדם חייב לנסות מאד לשמור את התורה. אז אנשים אלה, אפילו כאשר הם מאמינים בישוע, הם מבזבזים את שארית חייהם בנסיון לשמור את התורה. אך הם למעשה תחת קללת התורה. אלה אשר לא נושעו מחטאים אפילו כאשר הם מאמינים בישוע, אינם מסוגלים לברוח מתחום אמונתם המנסה לריק לשמור את התורה. ייתכן שהם מאמינים בישוע, אך הם ישארו כחוטאים לפני אלוהים, וחוטאים לפני אלוהים יכולים רק לעמוד בפני משפטו הנורא. זוהי הסיבה מדוע ישוע, אשר הוא אלוהים, בא אלינו כמושיענו ונעשה לגואל החוטאים. במילים אחרות, ישוע טיפל בכל חטאינו על ידי שהוטבל בנהר הירדן.
האם אתם יודעים שהטבילה היא סימן הישועה אשר ניקתה את כל חטאינו? טבילת ישוע הייתה השיטה היחידה אשר אלוהים קבע כדי לנקות את כל חטאינו.
התנ"ך אומר לנו במתי 3:15, "הניחה לי כי כן נאוה לנו למלא כל הצדקה." משמעות המילה "כי כן" בשפת המקור שלה היא "ההולם ביותר," או המתאים ביותר." במילים אחרות זה היה הולם ומתאים ביותר שישוע ייקח את כל חטאינו על עצמו באמצעות הטבלתו על ידי יוחנן. טבילת ישוע המשיח, בקיצור, טיפלה בכל חטאינו. ישוע המשיח גאל אותנו מכל חטאינו על ידי שהוטבל ועל ידי שמת על הצלב. כאשר האנשים יודעים את האמת המדויקת הזו ונלחמים בשקרים, אלוהים מכנה אותם אלה המנצחים.
 
 
?במי חייבים הנולדים מחדש להיאבק
 
הנולדים מחדש חייבים להיאבק ולגבור על הלגליזם. במושגים דתיים, ייתכן שמנהיגי התורה ייראו טובים, אך עמוק בפנים הם קוראים תיגר על אלוהים. לפיכך דבריהם, בעוד הם נראים טובים, הם למעשה דברי השטן אשר שומר את חסידיהם תחת קללת החטא. זוהי הסיבה מדוע הקדושים חייבים להיאבק ולגבור על הדתיים.
הדתיים טוענים שהישועה באה על ידי האמונה בישוע, אך הם גם טוענים שהאדם יכול להגיע לגן עדן כאשר הוא חי חיים טובים על פי התורה. האם אפשר לכנות אמונה שכזו כאמונה המובילה את האדם לישועה? כמובן שלא!
לכן ישוע השתמש במשל כדי להסביר על הלגליסטים ועלינו בעניין זה. הסיפור הולך כך: אדם מסוים אשר ירד ליריחו מירושלים הותקף על ידי שודדים אשר היכו אותו והשאירו אותו חצי מת. גם כהן מסוים עשה את דרכו מירושלים ליריחו ועבר על ידי האיש המוכה הזה. אך הכהן לא עזר לו, ובמקום זה עבר לצד השני. אדם נוסף, הפעם הזאת לוי, עבר ליד הקורבן, אך גם הוא העמיד פנים שאינו שומע את צעקותיו לעזרה של האיש המסכן ופשוט הלך מסביבו.
לאחר מכן, איש שלישי עבר, הפעם זה היה שומרוני, ולא כמו הכהן והלוי, השומרוני חבש את פצעיו, מרח אותו בשמן ויין, לקח אותו לאכסניה על בהמתו, וטיפל בו. הוא אפילו נתן כסף לבעל האכסניה ואמר, "השגח עליו היטב, אני אעבור פה בחזרתי, אם לבסוף תבזבז יותר כסף ממה שנתתי לך, אני אשלם לך שוב. לכן עשה ככל שביכולתך לעזור לאדם הזה."
מי מבין שלושת אלה הוא הטוב? כמובן שהשומרוני. השומרוני הזה מסמל את ישוע. מה שהושיע חוטאים שכמותנו הוא לא תורת אלוהים וגם לא מנהיגיה. יותר מכך, גם לא כוחנו, מאמצינו או תפילת החרטה שלנו. רק ישוע אשר בא אל הארץ הזו כדי לנקות את כל חטאינו הוא המושיע האמיתי. "כי כן (מתי 3:15)" ישוע גאל את כל החוטאים. טבילת ישוע ודמו על הצלב, הם הסימן לישועת החוטאים (הראשונה לפטרוס 3:21). כל חוטאי העולם נושעו על ידי טבילת ישוע וצלבו. אלה המאמינים בטבילת ישוע בנהר הירדן ובדמו על הצלב כישועתם, הם שלמים ונגאלו לגמרי מכל חטאיהם.
ישוע נתן לנו את הכוח ללחום נגד ולגבור על דוקטרינות השקר. כאשר האנשים טוענים "אנו מאמינים בישוע אך אם תשמור את תורת אלוהים ומעשיך טובים, אז תגאל מכל חטאיך," הם רק מראים את קשיות העורף שלהם ואת שקריהם הרבים. אם תוסיפו או תחסירו מכל האמת של ישועתנו בידי ישוע, אז ישועה זו לא תהיה יותר האמת. ישוע נתן לנו את הכוח כדי להיאבק ולגבור על דוקטרינות שקר כאלו.
מנהיגי התורה היום מדברים גבוהה לפני האנשים כאילו הם מקיימים היטב את התורה. אך אנו יכולים להיות עדים לעיתים קרובות שהם אינם יכולים לפעול כדבריהם כאשר הם עומדים בפני סיטואציה קשה ואף על פי כן הם צריכים לקיים את מה שהתורה דורשת מהם. הם מכירים בעצמם שלמרות שהם רוצים להיות טובים בליבם, הם אינם יכולים לעשות כן בגלל חולשות הבשר. על ידי שהם מחביאים את חולשותיהם ומכסים את עצמם במנהגים דתיים, הם מרמים אחרים ומכבידים עליהם עם אותו משא.
כמו הכהן והלוי בקטע שלעיל, גם ללגליסטים היום יש סטנדרטים כפולים כאשר הם עוברים לצד השני כשהתחייבותם דורשת הקרבה. זהו חוסר האונים של האדם לפני תורת אלוהים. האנשים מחביאים את זה תחת בגדים יפים הנקראים דת. אך כל אלה אשר מחביאים את עצמם לפי ישוע אינם יכולים להיוושע. רק אלה המכירים בחוסר המוסריות שלהם כאשר הם חושפים את העצמי שלהם עם אמת המידה של התורה, יכולים להיגאל מכל חטאיהם על ידי דבר האמת של המים והרוח.
רק ישוע לא עבר ליד האנשים החוטאים ורק הוא הושיע אותם כשמצא ופגש אותם. הוא העביר את כל חטאינו על עצמו כשהוטבל בכבודו ובעצמו, והוא גאל את כל החוטאים המתים מכל חטאיהם על ידי ששילם את גמולם עם ההקרבת גופו. כך ישוע הפך למושיעם של כל החוטאים.
 
 
אלה אשר ינצחו יולבשו בלבן
 
הקטע אומר לנו שאלה המנצחים יולבשו בלבן. המשמעות של זה היא שאנו חייבים להיאבק ולגבור על השקרים אשר בתוך העולם הנוצרי. אפילו כשאנו מדברים עתה, שקרנים אלה מלמדים את האנשים להאמין בישוע ולחיות עם טוב לב. לחיות בטוב לב, כמובן זה דבר נכון לעשותו. אך במהותו, ליבם של האנשים מלא בכל מיני דברים מלוכלכים. מרצח ועד ניאוף, גנבה וקנאה; לכן להגיד לאנשים לחיות עם טוב לב, למרות שהאמירה עצמה היא טובה, זה כמו לכלוא אותם בתוך דת גרידא ולחנוק אותם למוות. לומר לאנשים אשר חטאיהם ממלאים אותם עד גרונם "לחיות עם טוב לב" זה לדחוף אותם להרשעה עצמית.
לפיכך, מה שהם צריכים במיוחד מאיתנו זה שנעזור להם לגאול אותם מכל חטאיהם על ידי שנלמדם את האמת של המים והרוח אשר יכולים להושיע אותם מחטאיהם היסודיים. זהו השיעור הנכון, ולאחר לימוד זה מגיע המוסר של לחיות חיים טובי לב באלוהים. אם נציג זו בצורה שונה, העדיפות הדחופה ביותר לאלה אשר עומדים מחוץ למשיח כחוטאים, זה להפכם לצדיקים על ידי שילמדו אותם את בשורת המים והרוח קודם.
 
 
השפלת הנצרות והפיכתה לדת גשמית
 
אסור לנו ללכת שולל על ידי דתות גשמיות. רק כאשר נלחם ונתגבר על הדתות הגשמיות אשר מפיצות שקרים, נוכל להיכנס לגן עדן. מכיוון שאיננו מסוגלים לשמור את תורת האלוהים, אנו זקוקים לחסד הגאולה אשר ישוע נתן לנו, ורק על ידי האמונה בחסד הזה, אנו נוכל לפגוש את ישוע.
אך הרבה אנשים בעולם הנוצרי, למרות שהם מאמינים בישוע, נגררו לגיהינום, הולכו שולל והותעו על ידי אלה המפיצים שקרים. הם הולכו שולל על ידי הרעיון המפתה שאנשים יכולים וחייבים להיות טובים. אך כיוון שאנו במהותנו נולדנו עם חטאים, לעולם לא נוכל להיות טובים ואין זה משנה עד כמה ננסה. לפיכך, אנו נוכל להיוושע רק על ידי האמונה בבשורת האמת שישוע הושיע אותנו על ידי מימיו ורוחו. אנו נוכל לחיות חיים חדשים רק כאשר נכיר בכך שאנו הופכים לחפי חטא על ידי האמונה באמת הזו.
הפרושים שבתנ"ך ורוב הנוצרים של היום אשר אינם נקיים מחטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח הם כולם אותו דבר – הם כולם כופרים. הפרושים האמינו באלוהים, בתחיית הנשמות, ובחיי עולם הבא הכתובים בכתבי הקודש. אך הם לא האמינו בישוע כמושיעם. יותר מכך הם רמסו והתעלמו מטבילת ישוע ודמו על הצלב.
ישנם היום הרבה נוצרים אשר הם בדיוק כמו הפרושים האלה. יש להם נטייה להכיר יותר בדוקטרינות הנוצריות מאשר בתנ"ך עצמו. זוהי הסיבה מדוע יש כה הרבה כופרים הצומחים ללא סוף בימים אלה. באל טיטוס 3:10-11, אלוהים מספר לנו על הכופרים ואומר, "ואיש החולק על האמונה אם הוכח פעם ושתיים שטה מעליו. ודע כי איש כזה איש תהפוכות הוא וחוטא בהרשיע את נפשו." אלה אשר שייכים לכופרים בוטחים, מאמינים והולכים אחר המנהיגים הדתיים יותר מהתנ"ך, וכתוצאה מכך, הם כולם מיועדים להיחרב.
עתה כמו בעבר, ישנם הרבה נביאי שקר המופיעים בעולם. באמצעות הכתוב בקטע הראשי אלוהים לפיכך אמר לנו שכולם חייבים ללחום ולנצח את נביאי השקר. כמו כן הוא אמר גם שרק אלה אשר ינצחו יולבשו בבגדים לבנים.
בלוקס 18 נמצא "משל הפרוש והמוכס." פרוש עלה אל המקדש להתפלל הרים את ידו והתפלל בגאווה, "אלוהים אני צם פעמיים בשבוע ואני נותן מעשר מכל אשר אני מרוויח." המוכס, בניגוד אליו, לא יכל אפילו להרים את ראשו כאשר התפלל: "אלוהים אינני יכול לעשות מה שהוא עושה. אני חוטא עם הרבה חסרונות אשר לא יכול לצום פעמים בשבוע ואפילו לא יכול לתת לך מעשר. לא רק זה, גם רימיתי אנשים, גנבתי מהם, ועשיתי גם דברים רעים אחרים. אני אדם חסר ערך. רחם עלי אלוהים. רחם עלי והושע אותי בבקשה."
התנ"ך אומר לנו שהיה זה המוכס אשר הוצדק על ידי אלוהים יותר מהפרוש. זה נראה היטב בשאלה, "מי היכולים להימחל מהחטא?" הם לא אחרים מאשר אלה אשר מבינים את חסרונותיהם. אלה אשר יודעים שהם חוטאים, הנשמות אשר מכירות בכך שהן ללא ספק כבולות לגיהינום כאשר התורה או דין הצדק של האלוהים חל עליהם – הם אלה אשר מקבלים את ישועת הגאולה מישוע.
מתי 3:15 כותב מה אמר ישוע ממש לפני שהוא הוטבל. משמעות "כי כן" בפסוק זה היא שטבילת ישוע הייתה הדרך ההולמת ביותר להושיע את החוטאים – כלומר, להושיע אותם על ידי שיגרום לחטאיהם להיעלם עם טבילתו אשר תעביר את כל החטאים עליו.
האם אתם מאמינים בעובדה שישוע "כי כן" הושיע אותכם מחטאיכם? ישוע לקח את כל חטאיכם על עצמו כאשר הוא "כי כן" הוטבל. לאחר מכן הוא נשא את כל חטאי העולם אל הצלב ושילם את מחיר כל החטאים האלה עם דמו שלו. כדי שנשמתכם תחייה, אתם חייבים להאמין בכך. כאשר תאמינו בכך, נשמתכם תכופר, ותיוולדו מחדש כילדיו של אלוהים.
אך ישנם הרבה אנשים המתכחשים לאמת הזו של המים והרוח, בשורת הישועה. זהוי הסיבה מדוע אנו צריכים להילחם בקרבות רוחניים. אינני אומר שעלינו לעשות יותר דברים רעים כדי להכיר את חטאינו, אלא שעלינו להתכסות בחסדו של אלוהים על ידי שנכיר את עצמנו ככאלה אשר במהותם כבולים לחטאים ועומדים לעמוד לדין רוחני. עליכם לקבל את העובדה שישוע הוא מושיעכם. כל מי שרוצה להיוושע חייב להאמין בישוע הגואל אשר לקח את כל חטאינו על עצמו ונשפט במקומנו. רק אז לא ישארו חטאים בלב האדם.
האם יש חטאים בליבכם עתה? על אלה החושבים שיש חטאים בליבם לדעת קודם את תורת האלוהים. על פי תורת האלוהים, שכר החטא הוא המוות. אם יש בכם חטאים, אתם חייבים למות. אם תמותו מבלי שחטאיכם התכפרו, אתם תשפטו ותשלחו לגיהינום. כיוון שכל מי שבעולם הזה אינו יכול שלא לחטוא, אף אחד אינו יכול להימנע מלהישלח לגיהינום בפני תורת האלוהים. זוהי הסיבה מדוע אלוהים, ברחמו עלינו, הושיע אותנו בשולחו את בנו היחיד ישוע המשיח לאדמה הזו, גרם לו "כי כן (מתי 3:15)" לקחת את כל חטאי העולם על עצמו עם טבילתו בנהר הירדן, ושפט אותו על הצלב במקומנו – כל זאת כדי שהוא יוכל לשולחנו לגן עדן.
אנו איננו יכולים להיוושע בגלל מעשינו הטובים. ייתכן שלאנשים יהיו רמות שונות של התחסדות, אך בכל זאת כולם מתחסדים ואף אחד אינו יכול להגיע לטוב מוחלט. לכן, האנשים יכולים להיגאל מכל חטאיהם לגמרי רק כאשר הם נמחלים מכל חטאיהם על ידי האמונה בכפרת הישועה של המשיח. זהו לב האמת של התנ"ך.
בתארו כיצד הוא היה לפני שהוא פגש את ישוע, פאולוס התוודה, "כי אינני עושה הטוב אשר אני רוצה בו כי אם הרע אשר אינני רוצה בו אותו אני עושה." (אל הרומיים 7:19). מדוע היה פאולוס כזה? כיוון שבני האדם פשוט אינם מסוגלים לעשות טוב. כולם יודעים שעשיית הטוב הוא הדבר הנכון לעשותו, אך אף אחד במהותו אינו יכול לעשות זאת. זהו משהו השונה לגמרי בדרגתו ובמימדו מתשוקות הבשר אשר אפילו לצדיקים יש. זוהי הסיבה מדוע בני האדם נושעים רק על ידי האמונה בבשורת האמת אשר ישוע נתן לנו.
כיצד יכול אלוהים הצדיק וחף החטא לקבל יצורים מלוכלכים ומזוהמים כמונו? אלוהים הושיע ואימץ אותנו בגלל אדונינו ישוע. הוא לקח את כל חטאי בני האדם עם הטבלתו בידי יוחנן, הכהן הגדול של בני האדם, נשא חטאים אלה על הצלב, ונשפט במקומנו. האם אתם מאמינים בישוע? להאמין בישוע זה להאמין במה שהוא עשה למעננו.
 
 
הדרך לעמוד בפני אלוהים
 
קין והבל נולדו לאדם וחוה, ההורים הראשונים של המין האנושי. כאשר אדם וחוה חטאו, אלוהים הרג במקום חיה והלבישם בעורה. זה מלמד את בני האדם שני חוקים של אלוהים. האחד הוא חוק הצדק שבו "שכר החטא הוא המוות," והשני הוא חוק האהבה שלו אשר בו קורבנות משמשים לכיסוי חטאיהם המבישים של החוטאים. אדם וחוה, הולכו שולל על ידי השטן וחטאו נגד אלוהים. לא משנה כיצד הם חטאו, הם היו חייבים למות כיוון ששכר החטא הוא המוות לפני תורת האלוהים. אך אלוהים הרג במקומם חיה והלביש אותם בעורה. זה היה הסמל המהווה את קורבן הכפרה העתיד לבוא.
לאחר שביצעו את חטאם, אדם וחווה תפרו עלי תאנה יחד ועשו להם כיסוי. אך עלי התאנה האלה לא יכלו להחזיק מעמד להרבה זמן, כיוון שהם התייבשו מהשמש, נשברו ונפלו בתנועתם ולפיכך לא היו מסוגלים לכסות את מבושיהם. למען אדם וחווה אשר ניסו לשוא לכסות את מבושיהם עם עלי התאנה, אלוהם הרג חיה, עשה מעורה כותונות והלביש אותם. באמצעות קורבן העולה, במילים אחרות, אלוהים כיסה את כל חרפת החוטאים.
זה מראה לנו על אהבתו של אלוהים אלינו ועל ישועתו הצדיקה. אדם וחווה הבינו שאלוהים הרג חיה במקומם ושהוא בעצמו כיסה את כל חרפתם והושיע אותם. לאחר מכן הם העבירו את אמונתם זו לילדיהם.
לאדם היו שני בנים, קין והבל. קין, הבן הראשון, הגיש לאלוהים את תנובת מאמציו וכוחו כעולה, בעוד עולתו של הבל הייתה צאן שחוט על פי תורת הכפרה של אלוהים. איזו עולה אלוהים קיבל? שתי עולות אלו היו אחד מציוני הדרך של מאורעות הברית הישנה אשר מראים את הניגוד בין עולה של אמונה לבין עולה של מחשבות אנוש. אלוהים קיבל את עולת הבל. התנ"ך אומר לנו שאלוהים לא קיבל את עולת קין מפרי הארץ ואת זיעת עמלו, אלא במקום זאת העדיף את עולת הבל אשר הביא מבכורות צאנו.
 "והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן וישע יהוה אל הבל ואל מנחתו," אומר התנ"ך. אלוהים קיבל את מנחת הבל ועולתו בשמחה. מכתוב זה אנו חייבים להיות מסוגלים לקרוא מה ליבו של אלוהים רוצה מאיתנו.
כיצד אלוהים יקבל אותנו? כל יום כאשר אנו באים לפניו עם חסרונות כה גדולים; כיצד אנו יכולים אי פעם לעמוד לפניו? יש רק דרך אחת אשר באמצעותה אנו יכולים ללכת אל אלוהים, רק דרך אחת אשר אלוהים קבע בשבילנו. דרך זו היא מה אם לא באמצעות ה"קורבן" – לא קורבן של "מעשינו," אלא קורבן של "אמונתנו." זה מה שאלוהים מקבל.
מה הייתה האמונה אשר אדם וחוה העבירו לילדיהם? זו הייתה האמונה של "כותונות עור." במילים אחרות, זו הייתה האמונה אשר מאמינה בכפרה באמצעות קורבן העולה. היום, זו האמונה בבשורת המים והדם של ישוע: "אני מאמין שכל חטאיי נלקחו על ידי טבילת ישוע ודמו, ושהוא נשפט במקומי. אני נותן אמונה זו כעולה. אני מאמין שישוע לקח את כל חטאיי כאשר הוא הוטבל. אני מאמין שכל חטאיי הועברו על ישוע. כפי שאלוהים הבטיח בברית הישנה, ישוע המשיח הפך אותי לחף מחטא על ידי שנעשה לשה הקורבן והוקרב למעני. אני מאמין בישועה זו."
כאשר אנו עומדים לפני אלוהים, ומאמינים שאלוהים הושיע אותנו כך, אלוהים מקבל את העולה של אמונה זו ומאמץ אותנו. מדוע? כיוון שרק על ידי "קורבן העולה שלו," ולא בגלל דבר אחר, אנו הפכנו לחפי חטא וצדיקים לפני אלוהים.
אלוהים קיבל אותנו כיוון שנתנו לו את העולה של אמונתנו המאמינה בישוע כמושיענו. כאשר אלוהים מקבל את קורבנו של ישוע, במילים אחרות, הוא גם מקבל אותנו במשיח. הסיבה היא מפני שכל חטאינו הועברו אל העולה. כיוון שהדין על חטאינו הועבר על עולה זו, אנו הפכנו לחפי חטא. זהו היושר של אלוהים וצדקתו. זוהי גם אהבתו של אלוהים וישועתנו המושלמת.
 
 
גם אנו מעלים את אמונת הבל
 
התנ"ך אומר לנו שאלוהים קיבל את מנחתו של הבל בשמחה. מהי אם כן מנחת האמונה אשר אלוהים יקבל מאיתנו כיום? כאשר אנו מאמינים בליבנו שישוע הוא מושיענו, ושהוא טיפל בכל חטאינו ונשפט למעננו, וכאשר אנו נותנים אמונה זו לאלוהים, אלוהים מקבל אותנו על ידי העלאת האמונה הזו. לא משנה עד כמה חסרונות יש במעשינו, כיוון שכל חטאינו הועברו על ישוע , וכיוון שישוע נשפט במקומנו, אלוהים האב מצא את חטאינו בבנו, ולא בנו. אלוהים כך העביר את כל חטאינו לבנו, שפט אותו במקומנו, הקים אותו לתחייה מן המתים תוך שלושה ימים, והושיב אותו לימינו.
אלוהים הושיע את כל אלה אשר האמינו בכך. הוא קיבל את מנחת האמונה שלנו. ללא ישוע המשיח, לעולם לא נוכל לעמוד לפני אלוהים. אך כיוון שישוע נעשה למושיענו המבטיח, אנו יכולים ללכת לאלוהים עם מנחת האמונה הזו. האם אמונתנו באמת הזו שלמה? כמובן שכן!
אנו הפכנו עתה למעשה ללא חטאים. כיוון שחטאינו הועברו על ישוע, אלוהים הלביש אותנו, אשר הפכנו לחפי חטא, בבגדים לבנים. הוא עשה אותנו לצדיקים. כפי שאדונינו הבטיח, "המנצח ילבש בגדים לבנים ולא אמחה את שמו מספר החיים," הוא יודה את שמנו לפני מלאכיו.
בקהל האלוהים של סרדיס ישנם אחדים אשר התהלכו בלבן עם ישוע. אלה היו לא אחרים מאשר משרתי האלוהים, ילדיו וקדושיו.
אלוהים קיבל את מנחת הבל. והוא גם קיבל את הבל. אך אלוהים אינו מקבל מנחה אם היא לא שלמה. לפיכך אלוהים לא קיבל את קין ואת מנחתו. מדוע אלוהים לא קיבל את קין ואת מנחתו? הוא לא קיבל אותם כיוון שמנחתו של קין לא הייתה מנחת חיים אשר הוכנה עם דם מכפר. התנ"ך אומר לנו שקין הביא מפרי האדמה, תוצרת מעשיו, כאשר הוא הקריב. במילים פשוטות, הוא העלה את יבולו. ייתכן שזה היה אבטיח, תירס, תפוח אדמה, או כל דבר, אין ספק שהכל היה נקי ומוכן. אך אלוהים לא קיבל סוג מנחה שכזה.
למנחה זו של קין יש משמעות חשובה שכל הנוצרים כיום חייבים להבין כדי להיוושע. אך מעטים באמת מכירים את ליבו של אלוהים בעולם של היום, שהרי להרבה מהם אין מושג, אפילו לא בחלומותיהם, שהם למעשה נותנים את מנחת קין לאלוהים.
כאשר האדם עומד לפני אלוהים, הוא חייב קודם להכיר את עצמו כאדם הכבול למוות ולגיהינום בגלל חטאיו. האם אתם מכירים בכך לפני אלוהים שהולכים לאבדון וכבולים לגיהינום בגלל חטאיכם? אם אינם מכירים בכך, אם כן, אין צורך מבחינתכם להאמין בישוע, כיוון שישוע הוא מושיע החוטאים. ישוע אמר לנו, "אלה אשר אינם זקוקים לרופא, הם אלה החולים." אדונינו דרוש לנשמות אשר סובלות תחת עול החטאים, ולא לאלה אשר אינם מכירים בחטאיהם שלהם ואשר טוענים שהם חפי חטא כאשר הם עדיין לא נולדו מחדש.
כל אחד הוא במהותו חוטא. לפיכך אלוהים ישפוט את בני האדם ובני האדם עתידים לעמוד בפני דין חמת האלוהים. אתם ואני, במילים אחרות, כולנו נידון להיחרב. אך כדי למנוע מאיתנו מלהישלח לגיהינום זה של חורבן, ישוע לקח את כל חטאינו עם טבילתו בנהר הירדן, וקיבל את דין האלוהים במקומנו. בגלל זה, ישוע יכל להושיע אותנו לגמרי לפני אלוהים. לפיכך רק אלה אשר למעשה עושים חטאים לפני אלוהים ואשר מכירים את עצמם כחוטאים צריכים להאמין באלוהים, ואלוהים הפך למושיעם רק של האנשים האלה.
  
 
אמונה המלבישה אותנו במלבושי ישועה לבנים
 
כפי שהתנ"ך אומר לנו, "כי הדם הוא הנפש," חיי האדם גם נמצאים בדמו. בגלל חטאינו, אנו חייבים ללא ספק למות. מדוע אם כן ישוע מת על הצלב? הוא מת על הצלב כיוון שהוא לקח את כל חטאינו על עצמו, וכיוון ששכר החטא הוא המוות. ישוע שפך את דם החיים שלו כדי לשלם את המחיר וכדי למות במקומנו. כדי לשאת עדות על האמת הזו, הוא נצלב, דימם ומת על הצלב במקומנו.
כפי שהתנ"ך אומר לנו, "והוא מחולל מפשעינו מדוכא מעוונותינו," ישוע באמת מת בגלל פשעינו ועוונותינו. לכן, מותו הוא מותנו, ותחייתו היא תחייתנו. האם אתם מאמינים בכך?
ישוע בא אל האדמה הזו כדי להושיע אותנו והוטבל כדי להעלים את חטאינו. ישוע גם נצלב. האנשים בזו לו, הפשיטו אותו מבגדיו, ירקו עליו, וסטרו על פניו. מדוע ישוע, אשר הוא האלוהים, עמד בפני השפלה שכזו כשירקו עליו וסטרו לו? אדונינו בוזה בגלל חטאינו.
מותו ותחייתו של ישוע, לכן, הם המוות והתחייה של כולנו ושל כל אחד מאיתנו. אין מנהיג דתי אשר טיפל בחטאינו. לא מוחמד ולא בודהה וגם לא אף אחד אחר בעולם הזה נתן את חייו על חטאינו.
אך ישוע המשיח, בן האלוהים, בא אל האדמה הזו ולקח את כל חטאינו עם טבילתו בנהר הירדן ועשה אותנו חפי חטא. כדי לגאול אותנו ממוות, ממשפט מחורבן וקללה, הוא נתן את חייו.
לפיכך התנ"ך אומר לנו, "כי כולכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח," אמונתנו חייבת להיות מלובשת במלבושי הצדק, לכפר על חטאינו, על ידי האמונה בטבילת ישוע אשר לקחה את כל חטאינו מאיתנו. לפיכך אמונה זו בטבילת ישוע כוללת את האמונה במותנו ובתחייתנו.
אלוהים עשה אותנו לילדיו כשהוא מסתכל על אמונתנו המאמינה בבנו. זוהי הקבלה. אלוהים מקבל אותנו כשהוא מסתכל על מנחת אמונתנו אשר אנו מביאים לפניו. הוא אינו מקבל אותנו כשהוא מסתכל על מעשינו, אלא הוא מקבל אותנו כילדיו כשהוא מסתכל על אמונתנו בבן האלוהים כמושיע הכל, אשר נשא את חטאינו, נשפט במקומנו, וקם לתחייה מן המתים.
זוהי, אחיי ואחיותיי האהובים, היא האמונה האמיתית. אנו נושענו לא על ידי המעשים שלנו, אלא אנו הולבשנו בבגדים לבנים על ידי פעולותיו של ישוע המשיח. אף אחד ממעשה האדם אינו יכול להיות נקי ב 100 אחוז. כדי שליבנו יהפוך לחף מחטא, אנו חייבים לוותר על מעשינו העקרים, ובמקום זאת להאמין רק בישוע כמושיענו. על ידי שנאמין בזה ורק בזה, נוכל להיות מולבשים בבגדים לבנים.
שמותנו יירשמו בספר החיים, ואנו נאושר על ידי אלוהים בפני מלאכיו. ישוע בעצמו יכיר בנו כבניו של אלוהים ויגיד, "אני הושעתי אותכם; אתם צדיקים כיוון שגרמתי לכל חטאיכם להיעלם." זוהי המשמעות המדויקת של הקטע המרכזי מחזון יוחנן אשר דנו בו עד עתה. אנו יכולים להימחל רק כאשר נבוא אל כנסיית האלוהים, והכפרה נמצאת רק בכנסייתו.
אלוהים האב קיבל אותנו בהסתכלו על אמונתנו בבנו. למרות שבחולשותינו וחסרונותינו איננו יכולים שלא ללכת בדרך רעה באופן יומיומי ואנו ממשיכים להיכשל בחולשותינו, אלוהים הסתכל על אמונתנו בבנו, ובגלל אמונה זו, הוא קיבל אותנו כפי שהוא קיבל את בנו שלו. אדונינו הושיע אותנו.
הוא הלביש אותנו בבגדים לבנים. אמונה בליבנו החף מחטא היא העובדה לכך שאנו הולבשו בבגדים לבנים. ישוע הבטיח לנו שכאשר נעמוד לפניו עם ליבנו כאשר אנו לבושים בבגדים לבנים, הוא יהפוך את בשרנו לגוף אלוהי.
בעולם זה, ישנם כנסיות האלוהים היכן שנמצאים הצדיקים ומשרתי האלוהים. ישנם אלה אשר לבושים בבגדים לבנים בכנסיות אלה, ואלוהים פועל באמצעות כנסיותיו ומשרתיו.
הבה נחזור שוב לחזון יוחנן 3:5: "המנצח ילבש בגדים לבנים ולא אמחה את שמו מספר החיים ואודה שמו לפני אבי ופני מלאכיו."
תנאי מוקדם אחד אשר אלוהים נתן לנו בקטע שלעיל זה שהוא ילביש בבגדים לבנים רק את "המנצח." אנו חייבים לנצח. אך אלה אשר, למרות שהם מאמינים בישוע, מאמינים שחטאיהם היומיומיים חייבים להימחל על ידי וידוי יומיומי שלהם, הם לא אלה אשר מנצחים את השטן במאבקם בו, אלא אלה אשר מובסים. אנשים עם אמונה כזו לעולם לא יוכלו להיות מולבשים בבגדים לבנים. הם לעולם לא יהיו יכולים להיות צדיקים.
רק אלה המנצחים מאמינים בעבודת הישועה המושלמת של ישוע. ישוע כבר נתן לכם את האמונה אשר יכולה לנצח דוקטרינות שקר כדוקטרינות ההתקדשות והצידוק. אלוהים גם הושיע אותנו עם בשורתו האמיתית, בשורת הטבילה והדם, כך שאנו נוכל להיאבק ולנצח את בשורות השקר אשר לא מביאות לנו את הישועה המושלמת ואת השחרור מהשטן.
אנו רק חייבים להעביר את חטאינו באמונה, ולהכיר באופן מוחשי בליבנו שכל חטאינו אכן הועברו על ישוע. אנו גם חייבים להאמין שמתנו כשישוע מת, ומותו היה ייצוגי במקומנו. כמו כן אנו חייבים להאמין שישוע קם לתחייה מן המתים כדי לאפשר לנו לחיות שוב. כאשר יש לנו אמונה מוחשית ואמיתית זו, אלוהים, בהסתכלו על אמונתנו, מאשר אותנו כצדיקים.
זו, בצורה שונה, היא משמעות הכתוב, "והמקבלים אותו נתן עוז למו להיות בנים לאלוהים המאמינים בשמו" (יוחנן 1:12). אנשים אינם הופכים לבניו של אלוהים פשוט על ידי שהם אומרים בפיהם, "אני מאמין בישוע, כאשר למעשה אין להם שום ידע נכון על ישוע.
 
דבר האלוהים ממשיך, "אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר אף לא מחפץ גבר כי אם מאלוהים נולדו." זה נכון. להפוך לבניו של אלוהים זה אפשרי רק על ידי האמונה. בשביל זה, אנו חייבים לכן להילחם ולגבור על השקרנים. אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים על ידי שהתגברו כך על השקרנים חייבים להתהלך עם אלוהים גם על ידי ההתגברות על תשוקות בשרם. הם חייבים לחיות, במילים אחרות, על פי רצון האלוהים.
מהו אם כן הוא רצונו של אלוהים? רצונו של אלוהים הוא שאלה אשר הולבשו בבגדים לבנים יתאחדו יחד וישרתו את בשורתו. רצונו הוא שהצדיקים, למרות שייתכן שהם חיים בנפרד, יתאספו יחדיו כדי לעבוד, לשרת,להלל את אלוהים, ולהפיץ את הבשורה לחוטאים כך שגם הם, יוכלו להיות מולבשים בבגדים לבנים. חיים אלה למען עבודת ישועת הנשמות הם חיי אנשי האלוהים, חיי משרתיו.
כאשר אנו חיים חיים כאלה, אלוהים לא רק מכסה אותנו "בצדקתו," אלא הוא נותן לנו גם את כל ברכות השגשוג גם על הארץ וגם ברכות רוחניות של גן עדן. על ידי שהוא גורם לנו ללמד את הבשורה הזו לאלה שמסביבנו, הוא מלביש גם אותם בבגדים לבנים. אלוהים הלביש את כל הצדיקים ואת אלה שמסביבם בלבן. אלוהים אפשר לנו לנצח במאבקינו נגד השקר על ידי האמונה בדבר האמת. הוא נתן את הברכה של להיות לבושים בבגדים לבנים לצדיקים אשר ניצחו כך במאבק הרוחני הזה. הללו את ישוע