דרשות

נושא 10: התגלות

[5-1] ( חזון יוחנן 5:1-14 ) ישוע אשר הומלך כנציגו של אלוהים האב

( חזון יוחנן 5:1-14 )
"וארא בימין היושב על הכסא ספר כתוב פנים ואחור וחתום בשבעה חותמות. וארא מלאך אביר קורא בקול גדול מי הוא הזוכה לפתוח הספר ולהתיר את חותמיו. ולא יכל איש גם בשמים גם בארץ גם מתחת לארץ לפתוח את הספר או להביט אליו. ואבך בכי גדול על אשר לא נמצא איש זוכה לפתוח את הספר ולקרוא בו או להביט אליו. ויאמר אלי אחד מן הזקנים אל תבכה הנה נצח האריה אשר הוא משבט יהודה שורש דוד לפתוח את הספר ולהתיר שבעת חותמיו. וארא והנה בין הכסא וארבע החיות ובין הזקנים שה עומד כמו טבוח ולו שבע קרנים ושבעה עיניים אשר הם שבעה רוחות האלוהים השלוחים אל כל הארץ. ויבוא ויקח את הספר מימין היושב על הכסא. ויהי בקחתו את הספר ויפלו לפני השה ארבע החיות ועשרים וארבעה הזקנים ואיש איש כינור בידו וקערות זהב מלאות קטורת אשר הנה תפילות הקדושים. וישירו שיר חדש לאמר לך נאה לקחת את הספר ולפתוח את חותמיו כי אתה נשחטת ובדמך קניתנו לאלוהים מכל משפחה ולשון וכל עם וגוי. ותעש אותם מלכים וכהנים לאלוהינו וימלכו על הארץ. וארא ואשמע קול מלאכים רבים סביב לכסא ולחיות ולזקנים מספרם ריבו רבבות ואלפי אלפים. קוראים בקול גדול נאה לשה הטבוח לקחת עוז ואושר וחוכמה וגבורה והדר וכבוד וברכה. וכל בריה אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ ואשר על הים וכל אשר בהם את כולם שמעתי אומרים לאמר ליושב על הכסא ולשה הברכה וההדר והכבוד והעוז ולעולמי עולמים. ותאמרנה ארבע החיות אמן ועשרים וארבעה הזקנים נפלו על פניהם וישתחוו לחי עולמי עולמים."
 
 
פרשנות
 
פסוק 1: וארא בימין היושב על הכסא ספר כתוב פנים ואחור וחתום בשבעה חותמות.
נאמר כאן שלאלוהים האב היה בימינו ספר החתום בשבע חותמות. אדונינו ישוע המשיח לקח את הספר אשר היה מוחזק ביד ימינו של האב ומשמעותו שלישוע ניתנה כל הסמכות של גן עדן.
פסוקים 2-4: וארא מלאך אביר קורא בקול גדול מי הוא הזוכה לפתוח הספר ולהתיר את חותמיו. ולא יכל איש גם בשמים גם בארץ גם מתחת לארץ לפתוח את הספר או להביט אליו. ואבך בכי גדול על אשר לא נמצא איש זוכה לפתוח את הספר ולקרוא בו או להביט אליו.
לא היה אף אחד, מלבד ישוע, אשר יכל לשפוט את העולם, לברוא את השמים והארץ החדשים , ולחיות שם עם הקדושים כנציגו של אלוהים.
 
פסוק 5: ויאמר אלי אחד מן הזקנים אל תבכה הנה נצח האריה אשר הוא משבט יהודה שורש דוד לפתוח את הספר ולהתיר שבעת חותמיו.
כאן, הפסקה, "האריה אשר הוא משבט יהודה שורש דוד," מדגישה את העובדה שישוע המשיח הוא האלוהים הכל יכול ומלך המלכים אשר ראוי ומסוגל לחלוטין להוציא לפועל את תוכניתו של האב. ישוע המשיח הוא אלוהים בעצמו ונציגו של אלוהים אשר יוציא לפועל את תוכניתו של האב.
  
פסוק 6: וארא והנה בין הכסא וארבע החיות ובין הזקנים שה עומד כמו טבוח ולו שבע קרנים ושבעה עיניים אשר הם שבעה רוחות האלוהים השלוחים אל כל הארץ.
ישוע המשיח, בקבלו את כל הסמכיות על השמים והארץ מאלוהים האב, הוא אלוהים הכל יכול אשר יצר את כל הדברים. הוא האחד אשר בא אל הארץ הזו בגוף אדם, קיבל את כל חטאי העולם, ומת על החטאים האלה כדי לגאול אותנו מכל חטאינו.
 
פסוק 7: ויבוא ויקח את הספר מימין היושב על הכסא.
כיוון שישוע המשיח מוסמך כאלוהים, הוא יכל לקחת את הספר מהאב. המשמעות היא שמאז והלאה, אדונינו יבצע את כל פעולות האלוהים.
 
פסוק 8: ויהי בקחתו את הספר ויפלו לפני השה ארבע החיות ועשרים וארבעה הזקנים ואיש איש כינור בידו וקערות זהב מלאות קטורת אשר הנה תפילות הקדושים
המשמעות היא שישוע המשיח יפעל למען האב כאלוהים, אשר המטלה הראשונה אשר הוצעה על ידי 24 הזקנים וארבע החיות היתה תפילות הקדושים.
 
פסוק 9: וישירו שיר חדש לאמר לך נאה לקחת את הספר ולפתוח את חותמיו כי אתה נשחטת ובדמך קניתנו לאלוהים מכל משפחה ולשון וכל עם וגוי.
כאן, ישוע המשיח מהולל על ידי משרתי גן העדן לאחר שהפך לנציג האלוהים. משרתי גן העדן היללו את ישוע על שהושיע את החוטאים על האדמה הזו מחטאי העולם. כשהיה על הארץ הזו, ישוע הוטבל על ידי יוחנן ומת על הצלב כדי להושיע את החוטאים מכל חטאי העולם, והוא פדה את החוטאים האלה בשביל האב על ידי ששילם את מחיר החטא עם דמו שלו. זוהי הסיבה מדוע משרתי גן עדן מהללים את עבודתו הצדיקה של האחד אשר נעשה לאלוהיהם.
 
פסוק 10: ותעש אותם מלכים וכהנים לאלוהינו וימלכו על הארץ.
ישוע המשיח אשר נעשה לנציגו של אלוהים האב, הפך את הקדושים לאנשי וכהני מלכות האלוהים וגרם להם למלוך שם. לפיכך הוא ראוי אף יותר לקבל את כל התהילה וההלל ממשרתי גן עדן.
 
פסוקים 11-12: וארא ואשמע קול מלכים רבים סביב לכסא ולחיות ולזקנים מספרם ריבו רבבות ואלפי אלפים. קוראים בקול גדול נאה לשה הטבוח לקחת עוז ואושר וחוכמה וגבורה והדר וכבוד וברכה.
כיוון שישוע לקח את כל חטאי העולם על גופו עם הטבלתו בידי יוחנן, הוא יכל לדמם על הצלב, ובגלל זה ראוי הוא לעוז ואושר וחוכמה וגבורה והדר וכבוד וברכה מכל היצורים בגן עדן כאחד אשר מייצג את האב. בהיותו מוקף במשרתי גן עדן ומלאכיו, הוא מקבל את כל ההלל שלהם ואת סגידתם. הללויה! הללו את ישוע! מסביב כסא האלוהים, ישנם ארבע חיות ו 24 זקנים. הם מהללים את אלוהים אשר גאל את כל הנשמות מהחטאים כיוון שתפארתו היא ללא סוף.
  
פסוקים 13-14: וכל בריה אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ ואשר על הים וכל אשר בהם את כולם שמעתי אומרים לאמר ליושב על הכסא ולשה הברכה וההדר והכבוד והעוז ולעולמי עולמים. ותאמרנה ארבע החיות אמן ועשרים וארבעה הזקנים נפלו על פניהם וישתחוו לחי עולמי עולמים.
לבסוף, ישוע המשיח אשר הפך לנציג האלוהים רומם כאחד אשר ראוי לקבל את כל ההלל והסגידה ממשרתי גם העדן. כל משרתי גן העדן נותנים לו ברכות, כבוד, ותהילה לעד ולעולמי עולמים כיוון שזה נפלא ביותר שאלוהים הוא כה ראוי. כל הקדושים גם בשמים וגם בארץ חייבים לתת תהילה וכבוד לו אשר הומלך כנציגו של אלוהים האב.