דרשות

נושא 10: התגלות

[6-1] ( חזון יוחנן 6:1-17 ) שבע התקופות אשר נקבעו על ידי אלוהים

( חזון יוחנן 6:1-17 )
"וארא כאשר פתח השה אחד מן שבעה החותמות ואשמע אחת מארבע החיות מדברת כקול רעם לאמר בא וראה. ואביט והנה סוס לבן והרוכב עליו קשת בידו ותינתן לו עטרה וייצא מנצח ולמען ינצח. וכפתחו את החותם השני ואשמע את החיה השנית אומרת בא וראה. ויצא סוס שני והוא אדום ולרוכב עליו ניתן לשאת את השלום מן הארץ ולמען יהרגו איש את אחיו ותינתן לו חרב גדולה. וכפתחו את החותם החמישי ואשמע את החיה השלישית אומרת בא וראה ואביט והנה סוס שחור והרוכב עליו מאזנים בידו. ואשמע קול מתוך ארבע החיות לאמר קב חיטים בדינר ושלושה קבים שעורים בדינר ואת השמן והיין אל תשחת. וכפתחו את החותם הרביעי ואשמע את החיה הרביעית אומרת בא וראה. וארא והנה סוס ירקרק והרוכב עליו שמו המוות ושאול יוצאת לרגליו וינתן להם שלטן על רביעית הארץ להמית בחרב וברעב ובדבר ובחית הארץ. וכפתחו החותם החמישי וארא מתחת למזבח את נפשות הטבוחים על דבר האלוהים ועל העדות אשר הייתה להם. ויזעקו בקול גדול ויאמרו עד מתי אדני הקדוש והאמיתי לא תשפוט ולא תקום את דמינו מישבי הארץ. ויתן לאיש איש מהם שמלות לבנות ויאמר אליהם לנוח עוד זמן מעט עד מלאת מספר העבדים חבריהם ואחיהם העתידים להרג כמוהם. וארא בפתחו את החותם הששי והנה רעש גדול היה ויקדר השמש כשק שער והירח נהפך לדם. וכוכבי השמים נפלו ארצה כאשר תגוע תאנה ברוח חזקה והשליכה פניה. והשמים משו כספר נגלל וכל הר ואי הנתקו ממקומם. ומלכי הארץ והרוזנים ושרי האלפים והעשירים והתקיפים וכל עבד וכל בן חרים התחבאו במערות ובסלעי ההרים. ויאמרו אל ההרים ואל הסלעים נפלו עלינו וכסונו מפני היושב על הכסא ומפני חמת השה. כי בא יום עברתו הגדול ומי יוכל להתיצב."
 
  
פרשנות
 
פסוק 1: וארא כאשר פתח השה אחד מן שבעה החותמות ואשמע אחת מארבע החיות מדברת כקול רעם לאמר בא וראה.
פסוק זה אומר לנו שישוע פתח את התוכנית הראשונה של הספר אשר קיבל מהאב ואשר רשומות בו כל התוכניות של אלוהים לבני האדם.
  
פסוק 2: ואביט והנה סוס לבן והרוכב עליו קשת בידו ותינתן לו עטרה וייצא מנצח ולמען ינצח.
החותמת הראשונה של אלוהים מדברת על יסוד בשורת המים והרוח בישוע המשיח כתוכנית האלוהים כדי לגאול את בני האדם מחטא, ועל הנצחון של תוכנית זו. תוכניתו של אלוהים האב להפוך את בני האדם לעמו על ידי הושעתם מחטאים, החלה עם בשורת המים והרוח בישוע המשיח – כלומר, עם גאולתם של בני האדם מהחטא באמצעות טבילתו של ישוע ודמו על הצלב.
אלוהים גאל את הנשמות מכל חטאי העולם עם בשורת המים והרוח, והוא ממשיך לעשות זאת אפילו עכשיו שאנו מדבירים. זוהי התוכנית הראשונה שאלוהים קבע בשביל בני האדם. תוכניתו הראשונה הזו של אלוהים היא הושעת בני האדם באמצעות הופעתו של ישוע המשיח על הארץ, טבילתו, צליבתו, ותחייתו.
תקופה זו של הסוס הלבן היא תקופת הנצחון של אלוהים במלחמת הצדק של הבשורה אשר הוא הוציא לפועל כדי לגאול את בני האדם מכל חטאיהם. זה גם אומר לנו שבשורת המים והרוח תמשיך לנצח.
 
פסוקים 3-4: וכפתחו את החותם השני ואשמע את החיה השנית אומרת בא וראה. ויצא סוס שני והוא אדום ולרוכב עליו ניתן לשאת את השלום מן הארץ ולמען יהרגו איש את אחיו ותינתן לו חרב גדולה.
זה אומר לנו שמשך התקופה השניה אשר נקבעה על ידי אלוהים, העולם יהפוך לעולמו של השטן. משמעות הופעתו של הסוס האדום היא שהעולם יבוא תחת שליטתו של השטן.
השטן הביא מלחמה לעולם הזה ולקח ממנו את השלום. בגללו, העולם התנסה בשתי מלחמות עולם, וכתוצאה מכך מספר עצום של אנשים איבדו את חייהם, ואלה אשר שרדו חיו בסכנה ובחוסר שלום. אפילו עתה, אומות וארצות בכל רחבי העולם חושדות אחת בשניה ועורכות מלחמה אחת עם השניה, ומנפצות את השלום בהרבה מקומות. תקופה זו היא תקופה של מלחמה ושל רצח עם.
 
פסוקים 5-6: וכפתחו את החותם החמישי ואשמע את החיה השלישית אומרת בא וראה ואביט והנה סוס שחור והרוכב עליו מאזנים בידו. ואשמע קול מתוך ארבע החיות לאמר קב חיטים בדינר ושלושה קבים שעורים בדינר ואת השמן והיין אל תשחת.
התקופה השלישית אשר אלוהים מדבר עליה היא תקופת הסוס השחור, תקופת מחסור פיזי ורוחני לבני האדם. בכל רחבי העולם כיום, הרבה אנשים לא נושעו בגלל המחסור הרוחני שלהם, והרבה גם מתים ממחסור פיזי. אנו חייבים לזכור שאנו חיים עתה בתקופה השלישית. עם הסתלקותה של התקופה הזו, תקופת הסוס הירקרק תגיע.
 
פסוקים 7-8: וכפתחו את החותם הרביעי ואשמע את החיה הרביעית אומרת בא וראה. וארא והנה סוס ירקרק והרוכב עליו שמו המוות ושאול יוצאת לרגליו וינתן להם שלטן על רביעית הארץ להמית בחרב וברעב ובדבר ובחית הארץ.
התקופה הרביעית הזו אשר נקבעה על ידי אלוהים היא תקופת הסוס הירקרק. התנ"ך אומר לנו שבתקופה זו אנטיכריסטוס יתחיל בפעולותיו, ושתקופה זו היא גם תקופת מות הקדושים. זוהי התקופה אשר אנטיכריסטוס, כדי להפריד את הקדושים מאמונתם האמיתית, ירדוף ויהרוג את אלה אשר לא יעבדו אותו או אשר לא יקבלו את סימנו. מאז והלאה, העולם יבוא תחת המכות של שבעת השופרות. בזמן ההוא, מותם של הקדושים יהיה בלתי נמנע.
 
פסוקים 9-11: וכפתחו החותם החמישי וארא מתחת למזבח את נפשות הטבוחים על דבר האלוהים ועל העדות אשר הייתה להם. ויזעקו בקול גדול ויאמרו עד מתי אדני הקדוש והאמיתי לא תשפוט ולא תקום את דמינו מישבי הארץ. ויתן לאיש איש מהם שמלות לבנות ויאמר אליהם לנוח עוד זמן מעט עד מלאת מספר העבדים חבריהם ואחיהם העתידים להרג כמוהם.
התקופה החמישית של אלוהים היא תקופת תחיית הקדושים ולקיחתם. לאחר תקופה זו תתחיל מלכות אלף השנים. הקטע אומר לנו שאנו כולנו חייבים להאמין במות הקדושים, בתחייה, ובלקיחה המחכה לנו, ושאנו חייבים לחיות באמונתנו ובתקווה לשמים והארץ החדשים אשר אלוהים הבטיח לנו.
 
פסוק 12: וארא בפתחו את החותם הששי והנה רעש גדול היה ויקדר השמש כשק שער והירח נהפך לדם.
התקופה השישית של אלוהים היא תקופת הריסת העולם הראשון אשר אלוהים ברא. בזמן הזה המכות של שבעת השופרות יירדו על העולם, כאשר השמש הירח והכוכבים יאבדו את אורם והארץ תשקע תחת המים מרעש האדמה.
 
פסוק 13: וכוכבי השמים נפלו ארצה כאשר תגוע תאנה ברוח חזקה והשליכה פניה.
בשעת התקופה השישית הזו, חורבן היקום אשר נברא על ידי אלוהים יתרחש על ידי המכות של שבע הקערות. בלבול גדול יטביע את העולם כאשר הכוכבים יפלו מהשמים והארץ תתהפך.
 
פסוק 14: והשמים משו כספר נגלל וכל הר ואי הנתקו ממקומם.
פסוק זה אומר לנו שכאשר המכות של שבע הקערות יישפכו, השמים ייעלמו כאילו היו ספר נגלל, וכל ההרים והאיים ינתקו ממקומם – אסונות המראים על זעזוע הארץ אשר ישנו את מבנהו הפיזי של העולם.
 
פסוק 15: ומלכי הארץ והרוזנים ושרי האלפים והעשירים והתקיפים וכל עבד וכל בן חרים התחבאו במערות ובסלעי ההרים.
בזמן התקופה של החותמת השישית, כאשר אלוהים ישפוך את המכות של שבע הקערות, לא יהיה אף אחד אשר יחיה על הארץ הזו, גם לא מלכים ואנשי עוצמה אשר ירעדו מפחד חמתו של השה.
  
פסוק 16: ויאמרו אל ההרים ואל הסלעים נפלו עלינו וכסונו מפני היושב על הכסא ומפני חמת השה.
חמת האלוהים תהיה כה גדולה שכל בני האדם ירעדו מפחד. זוהי תהיה הפעם הראשונה והאחרונה שכל בני האדם יוכו בפחד.
 
פסוק 17: כי בא יום עברתו הגדול ומי יוכל להתיצב.
כאשר המכות של שבע הקערות יישפכו, כולם, בלי קשר עד כמה הם בעלי עוצמה או חזקים. ירעדו בפחד מהאסונות הגדולים אשר ייפלו עליהם ממעל עקב חמת זעמו של אלוהים. אין אף אחד אשר יוכל לעמוד בפני חמת זעמו של אלוהים ללא פחד.
מהי אם כן התקופה השביעית? התקופה השביעית אשר נקבעה על ידי אלוהים היא התקופה אשר בה הקדושים יחיו במלכות אלף השנים ולאחריה בשמים ובארץ החדשים אשר הם יחיו לנצח שם.