דרשות

נושא 10: התגלות

[6-2] ( חזון יוחנן 6:1-17 ) תקופות שבע החותמות

( חזון יוחנן 6:1-17 ) 
  
 
הנושא בכל פרק בחזון יוחנן יכול בתמציתיות להיות מסוכם כדלהלן:
פרק 1 - הפרולוג של דבר חזון יוחנן
פרקים 2-3 – מכתבים לשבע הקהילות אשר באסיה
פרק 4 – ישוע היושב על כסא האלוהים
פרק 5 – ישוע אשר הומלך כנציגו של אלוהים האב
פרק 6 – שבע התקופות אשר נקבעו על ידי אלוהים
פרק 7 – אלה אשר ייוושעו בשעת הצרה הגדולה
פרק 8 - השופרות המודיעים על שבע המכות
פרק 9 - המכות מבאר התהום
פרק 10 – מתי תתרחש הלקיחה?
פרק 11 – מי הם שני עצי הזית ושתי המנורות?
פרק 12 – קהל האלוהים אשר ינזק קשות
פרק 13 – הופעתו של אנטיכריסטוס ומותם הקדוש של הקדושים
פרק 14 – תחייתם ולקיחתם של הקדושים והלל שלהם את אלוהים בשמים
פרקים 15-16 – תחילת המכות של שבע הקערות
פרק 17 – משפט הזונה הגדולה היושבת על מים רבים
פרק 18 – נפילת בבל
פרק 19 – הממלכה הנשלטת על ידי הכל יכול
פרק 20 – מלכות אלף השנים
פרק 21 – עיר הקודש מהשמים
פרק 22 – השמים והארץ החדשים היכן שמי החיים זורמים.
 
מהפרק הראשון המתחיל, לכל פרק בדבר חזון יוחנן יש נושא, וכשפותחים אותם הם כולם קשורים אחד לשני עד הפרק האחרון ממש. בדיוק כמו באל הרומים, כאשר פרק 1 הוא הקדמה, פרק 2 הוא דבר אלוהים אל היהודים, ופרק שלוש הוא דבריו אל הגויים, גם לספר חזון יוחנן יש נושא לכל פרק.
הסיבה לכך שאני מסביר את חזון יוחנן בהתבססות על שאר הכתובים היא כיוון שיותר מידי אנשים דנים בחזון יוחנן עם כל סוגי ההיפותזות, ואם תקראו את חזון יוחנן באמצעות ההתמקדות בהשערות אלו, לא תוכלו שלא לעשות טעיות חמורות .
כיוון שהתנ"ך נכתב באמצעות אנשי האלוהים אשר רוח הקודש שכנה בהם, בהחלט אין משהו הצריך תיקון. בניגוד לכך, בספרי חול יש הרבה טעיות והם זקוקים להרבה תיקונים, ואין זה משנה עד כמה טוב ובעל ידע המחבר הכותב יהיה. אך בדבר האלוהים אין שוני כלל, אפילו שעברו עליו אלפי שנים. למרות שעברו עליו אלפי שנים, דבר האלוהים נשאר מושלם, כיוון שהוא נכתב באמצעות משרתי האלוהים אשר בליבם שכנה רוח הקודש.
מכיוון שמה שאלוהים רוצה להגיד לנו מוסתר בתנ"ך, רבים מאיתנו נשארו במידת מה לא בקיאים בכתבי הקודש. אך מאז הבריאה, התנ"ך לעולם לא השתנה, אפילו לא פעם אחת. אך מכיוון שלהרבה אנשים יש הבנה דלה בדבר האלוהים ובתוכניתו, הם מתחילים לפרש את כתבי הקודש על פי מחשבותיהם.
מכיוון שאלוהים לא גילה את סודותיו פשוט לכל אחד, אלה אשר אינם עובדים אותו ואינם מאמינים בהתאם לכתוב, ואשר מנסים למלא את תאוות הבצע שלהם בנשיאתם את שם אלוהים לשוא, לעולם אינם יכולים לראות את האמת. אנשים שיש להם חטאים, במילים אחרות, לעולם לא יוכלו להבין את דבר חזון יוחנן ואין זה משנה עד כמה קשה הם ינסו. בגלל חוסר יכולתם להבין את הכתוב, כל סוגי הטעיות נעשות – אחדים מהם לבסוף מאמינים באילוזיות חסרות ערך על סוף הזמנים, לומדים אותם, ואפילו מפרסמים את זמן חזרתו של ישוע, בעוד האחרים מפרשים את התנ"ך על פי גחמתם ועושים את כל הטעיות המקראיות בתהליך.
המייצגים אותם מתוך התיאולוגים אשר אנו מכירים הם אברהם קופר, לואיס ברקהוף, אשר דוגל באמילניאלזים, וגם סי. איי. סקופילד אשר תמך בתיאורית הלקיחה לפני הצרה. אך ההיפותזות אשר מלומדים אלה תמכו בהן הן כולם לימוד מוטעה אשר מבוסס על מחשבותיהם ותו לא.
קודם כל, הדוקטרינה של האמילניאלזים אשר נתמכת על ידי הקונסרבטיבים טוענת שאין מלכות אלף שנים נפרדת ושבמקום זה המלכות מוגשמת בליבם של הצדיקים החיים על הארץ עתה. אמילניאלזים דוחה את הקמתה הממשית של מלכות אלף השנים בעתיד. 'היפותזות' אלו מפרשות את מלכות אלף השנים במונחים סימבולים, מתייחסים לתקופה אשר בזמנה הקדושים יחיו עד חזרתו של ישוע המשיח כתקופת מלכות אלף השנים. אך הפירוש אשר מוצע על ידי האמילניאלזים שמלכות אלף השנים מוגשמת כבר בליבם של הקדושים ללא הצרה הגדולה, היא טעות גדולה.
אך התיאוריה הנפוצה ברחבי העולם אף יותר מהאמילניאלזים היא תאורית הלקיחה לפני הצרה אשר הוסברה על ידי סקופילד. אך "חלוקה" זו לבסוף שינתה אף את תוכנית האלוהים בעצמה. אלוהים תכנן שבע תקופות אפילו לפני בראיתו את היקום, והוא הוציא לפועל את הכל על פי תוכניתו במרוצת הימים. אך האנשים הבערים לגבי תוכניתו של אלוהים אשר מופיעה בחזון יוחנן 6, יצרו את התיאוריה הכושלת הזו של הלקיחה לפני הצרה. הם טוענים שהנולדים מחדש מקרב הגויים יילקחו לפני תחילתה של הצרה הגדולה, ושאחדים מבני ישראל ייוושעו במשך תקופת שבע השנים של הצרה.
תיאוריה זו המשיכה כדוקטרינה אשר הביאה הרבה אנשים לבלבול נורא. אם לקיחת הקדושים תתרחש לפני הצרה הגדולה, כפי שנטען בתיאוריה של הלקיחה לפני הצרה, לא תתרחש רדיפת הקדושים וגם לא מות הקדושים שלהם כפי שכתוב בחזון יוחנן 13. לכן המאמינים בישוע חייבים להתנער מהדוקטרינה של הלקיחה לפני הצרה ולהכין את אמונתם על ידי האמונה בעובדה שלקיחתם תתרחש באמצע הצרה הגדולה.
דבר חזון יוחנן מגלה לנו כיצד אלוהים יוביל את העולם הזה בהתאם לחלוקת שבע התקופות שלו. אנו חייבים להסתכל באמצעות התמקדות בתוכנית שבע התקופות אשר נקבעו על ידי אלוהים ואשר נידונות בחזון יוחנן 6. אנשים מבולבלים ואמונתם רועדת כיוון שהם אינם יודעים את האמת על שבע התקופות הללו של כתבי הקודש. לכן, אנו חייבים להאמין במה שכתוב בחזון יוחנן 6 כפי שהוא מופיע. כדי לעשות כן, אנו חייבים להאמין בכתוב הכמוס של שבע התקופות אשר כל התנ"ך מעיד עליהן, יותר מאשר לחשוב עליו במונחים חלקיים כאשר מסתכלים רק על חלקים קטנים ומקוטעים של כתבי הקודש.
בדיוק כפי שבשורת המים והרוח הוסתרה מהאנשים, כך גם שבע התקופות של אלוהים. למרות שמלומדים במקרא ניסו להבין את דבר חזון יוחנן ולהציע הרבה תיאוריות כשהם מתמקדים במחשבותיהם, דבר חזון יוחנן נשאר מאד קשה להבנה. זה דומה לעובדה שבשורת המים והרוח הייתה נסתרת עד עתה. אך התיאוריות אשר המלומדים באו עד כה על חזרת ישוע, לקיחת הקדושים, או מלכות אלף השנים, לא הביאו תועלת לאלה המאמינים בישוע.
כדי שנבין את דבר חזון יוחנן, בהחלט מאד קריטי שנבין את פרק 6. פרק זה הוא המפתח לפתירת והבנת כל דבר חזון יוחנן. אך לפני שננסה להבין את כל דבר חזון יוחנן, ישנו דבר אחד שאנו חייבים להזכיר לעצמנו: בלתי אפשרי להבין את חזון יוחנן מבלי להבין ולהאמין בבשורת המים והרוח. אתם חייבים להבין שהאמת האלוהית יכולה להיות מובנת רק כאשר אתם יודעים קודם ומאמינים בבשורת המים והרוח.
ב "פתחו החותם השביעי," כפי שכתוב בחזון יוחנן 8, המכות של שבעת השופרות יירדו על העולם. זה מסביר את המאורעות אשר יקרו במשך התקופה הרביעית אשר כתובה בחזון יוחנן 6, תקופת הסוס הירקרק. לכן מבלי להבין קודם את שבע התקופות אשר נקבעו על ידי אלוהים, לא תוכלו להבין גם את המכות של שבעת השופרות. כדי להבין את דבר חזון יוחנן במלואו, אנו חייבים קודם להבין ולהאמין בבשורת המים והרוח אשר אלוהים נתן לנו.
 
דבר האלוהים בחזון יוחנן 6 מספק קווי מתאר של התוכנית הכוללת שאלוהים שרטט כאשר הוא יצר את בני האדם. אלוהים חילק את ההתחלה ואת הסוף של בני האדם לשבע תקופות שונות.
תקופות אלו: ראשית, תקופת הסוס הלבן; שנית, תקופת הסוס האדום; שלישית, תקופת הסוס השחור; רביעית, תקופת הסוס הירקרק; חמישית, תקופת מות הקדושים ולקיחתם; שישית תקופת הריסת העולם; ושביעית, תקופת מלכות אלף השנים והשמים והארץ החדשים. אנו מצייתים ומאמינים שאלוהים חילק כך את תוכניתו לבני האדם בתוך שבע התקופות האלה. כיום, העולם נמצא בתקופת הסוס השחור, ועבר את תקופת הסוס הלבן והסוס האדום.
כתבי הקודש אומרים לנו שהתקופה אשר אנו חיים בה כיום היא תקופת מחסור. אך שגם תקופת הסוס הירקרק קרובה אלינו. עם הגעתה של תקופת הסוס הירקרק תתחיל תקופת מות הקדושים, ותיכנס תקופת שבע השנים של הצרה הגדולה. תקופה זו של הצרות ומות הקדושים היא תקופת הסוס הירקרק.
"וכפתחו את החותם הרביעי ואשמע את החיה הרביעית אומרת בא וראה. וארא והנה סוס ירקרק והרוכב עליו שמו המוות ושאול יוצאת לרגליו וינתן להם שלטן על רביעית הארץ להמית בחרב וברעב ובדבר ובחית הארץ." הקטע כאן "וינתן להם שלטן על רביעית הארץ להמית... ובחית הארץ," מצביע שאנטיכריסטוס יופיע בזמן תקופת הסוס הירקרק ושהקדושים ימותו מות קדושים על ידו.
המאורעות אשר יתפתחו בזמן תקופת הסוס הירקרק כתובות בחזון יוחנן 8:1-7. כפי שכתוב: "וכפתחו החותם השביעי ותהי דממה בשמיים כחצי שעה. וארא את שבעת המלאכים אשר עמדו לפני האלוהים ויינתנו להם שבעה שופרות. ויבוא מלאך אחר ויגש אל המזבח ומחתת זהב בידו ותינתן לו קטורת הרבה לתתה עם תפילות כל הקדושים על מזבח הזהב אשר לפני הכיסא. ויעל עשן הקטורת עם תפילות הקדושים מיד המלאך לפני אלוהים. ויקח המלאך את המחתה וימלאה אש מעל המזבח וישלך על הארץ ויהי קולות ורעמים וברקים ורעש. ושבעה המלאכים ההם אשר בידם שבעת השופרות התעתדו לתקוע. והמלאך הראשון תקע בשופר ויהי ברד ואש בלולים בדם ותשלך ארצה ותשלך ארצה ותשרף שלישית העץ וכל ירק עשב נשרף."
הדיון שלעיל על המכות של שבע השופרות בחזון יוחנן 8 מספק פרטים חוזרים על האמת של תקופת הסוס הירקרק הכתובה בחזון יוחנן 6. כתוב זה כותב בפירוט את הופעתו של אנטיכריסטוס ואת המכות של שבעת השופרות ושבע הקערות אשר יתפתחו במשך תקופת הסוס הירקרק.
פרקים 4 ו 5, מצד שני, מספרים לנו שישוע המשיח ישלוט על העולם ועל כל מה שעתיד לבוא כאלוהים, ושתוכניתו של אלוהים האב תוצא לפועל על ידי ישוע המשיח כאלוהים. כך גילינו, באמצעות חזון יוחנן 4 ו 5 כמה רב כוח ואלוהים הכל יכול הוא ישוע המשיח.
חזון יוחנן 8 אומר לנו, "ושבעה המלאכים ההם אשר בידם שבעת השופרות התעתדו לתקוע. והמלאך הראשון תקע בשופר ויהי ברד ואש בלולים בדם ותשלך ארצה ותשלך ארצה ותשרף שלישית העץ וכל ירק עשב נשרף." כאשר תקופת הסוס הירקרק תגיע, שליש מיערות העולם ישרפו, ולאחר אסון זה יבואו אף יותר מכות.
המכה של השופר הראשון היא אסון אשר ישרוף שליש מהעצים ומהעשב. כאשר מכה זו תכה בעולם, גם היערות שנשארו יחרבו בגלל השפעת הערפיח האש הענקית שתשתולל בשליש מהעולם, ובעשן החוסם את השמש מהארץ. היבול יהרס וכל העולם יהיה במחסור גדול וברעב.
בתקופה זו של מחסור, בעמל של יום אחד יהיה אפשר לקנות רבע גלון של חיטה ושלושה רבעי גלונים של שעורה. עולם זה עומד עתה בפני מחסור ורעב בלתי רגילים. מחסור זה של העולם יופיע גם בצורה פיזית וגם בצורה רוחנית. מחסור רוחני כבר קיים בעולם של היום.
הכנסיות של היום מלאים רק בנוצרים לכאורה, אשר אינם מסוגלים לחלוק את לחם החיים, ואת חיי בשורת המים והרוח עם העולם. אנשים מכל העולם, מאירופה ועד אסיה ויבשת אמריקה חיים עתה בתקופת חורבנם. מעטים מהנוצרים של היום מספקים לחם רוחני להכיל את הנשמות הרעבות.
אנו מתארים את תקופת הסוס הירקרק כתקופת הופעתו של אנטיכריסטוס. במשך תקופה זו, אסונות טבע יהפכו לחם ומים למצרך נדיר, כאשר כולם בקושי יצליחו לשרוד במשך המחסור הגדול. למרות שהעולם ימשיך בהתקדמות המדעית שלו, אף על פי כן סטנדרט המחייה יירד לעוני גדול. סוג אשר מעולם לא נראה כמותו. האם ישאר באנשים אשר יחיו בעולם כזה איזשהו רצון להמשיך לחיות את חייהם?
בזמן הזה של הצרה, אנו כולנו חייבים לאמץ את מות הקדושים שלנו ולתת תהילה לאלוהים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. הקדושים אשר יאמינו כך בבשורת המים והרוח, יתנו את כל התהילה לאלוהים עם מות הקדושים שלהם. אלוהים, בחזרה, ירים אותם לשמים, את אלה אשר מתו מות קדושים על הגנת אמונתם, ויזמין אוותם לסעודת החתונה של השה.
פאולוס השליח אמר שהוא הפך למשרת של מלכות האלוהים. השליחים לימדו את בשורת המים והרוח כך שהרבה יוכלו להיכנס למלכות אלף השנים.
במשך תקופת הצרה הגדולה, יהיו גם אנשים מבני ישראל אשר ימותו מות קדושים וילקחו כיוון שהאמינו בישוע המשיח. הקדושים יהיו גם בתקופת הצרה הגדולה במשך תקופת הסוס הירקרק. כאשר תבוא הצרה הגדולה, כולם בעולם הזה יחפשו מישהו אשר יוכל לעשות סדר בעולם המוכה באסונות. הם ישתוקקו למישהו אשר יוכל לפתור את הבעיות אשר נגרמו על ידי האסונות הטבע הנוראיים, ואשר יכול לפתור את הבעיות הפוליטיות, הכלכליות, והדתיות הרבות אשר הם יעמדו מולם. אז זה יהיה כאשר אנטיכריסטוס יופיע.
לא מזמן, מחברת יפנית, כתבה סדרת ספרים בשם סיפור הרומאים אשר אין שם שום דבר מלבד תשבחות לקיסרים הרומים. הטענה העיקרית של המחברת הייתה שהעולם יהיה זקוק בקרוב למנהיג בעל כוח אבסולוטי. הרבה אנשים הסכימו עימה. בשעת הצרה הגדולה, אנשים ירצו מנהיג עוצמתי אשר יוכל לשלוט בעולם עם אגרוף ברזל – לא הרבה שליטים כל אחד בתחומו, אלא שליט יחיד עוצמתי של כל העולם.
כיום, העולם מחולק להרבה מדינות של עמים, ולכל עם יש את מנהיגו. אך בסוף הזמנים, האנשים יחפשו מנהיג עולמי כריזמטי אשר יוכל לפתור לחלוטין את כל בעיותיהם. העולם ממתין עתה למנהיג הזה, אנטיכריסטוס אשר ישלוט על כל העולם.
התנ"ך אומר לנו שכאשר תקופת הסוס הירקרק תגיע, אנטיכריסטוס יופיע עם כוח גדול וישעבד את כל מי שבעולם תחת שלטונו. התנ"ך אומר לנו גם שכאשר תקופת הסוס הירקרק תגיע, אש תרד כל הארץ ותשרוף שליש מיערות העולם. וכאשר תקופה זו תגיע, אנטיכריסטוס ישלוט על העולם ואף אחד לא יהיה מסוגל לקנות או למכור דבר ללא התו שלו. בזמן הזה, הקדושים ימותו מות קדושים על סירובם לקבל את התו ולעבוד אלילים, ולאחר מכן יקומו לתחייה וילקחו. כאשר תקופת הסוס הירקרק תגיע לקיצה, תיפתח תקופת מלכות אלף השנים.
ישוע אמר לנו שחורבן העולם הזה והצרה הגדולה יבואו כגנבים. אנו חייבים עתה, לכן, להכין את האמונה אשר תוכל להתגבר על כל הנסיונות של הצרה הגדולה ועל החורבן. הכנה זו אפשרית רק על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אך בשביל אלה שלא יתכוננו כך, כל המכות והחורבן יפלו על אלה אשר לא מאמינים בבשורת המים והרוח.
לפיכך, אנו חייבים להבין בבירור ולהאמין שהתקופה של היום היא תקופת הסוס השחור. לפני שהיום האחרון יופיע, אנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח ולהכין את אמונתנו לעתיד.
אלה אשר מאמינים עתה בבשורת המים והרוח ילקחו עם מות הקדושים שלהם. אלה אשר הם עשירים לא ימשיכו לחיות בנוח, וגם לא העניים ימשיכו לחיות בעוניים. לכן, אל לנו להיות עצובים וגם לא יהירים לבי הדברים אשר קורים לנו עתה, כיוון שאנו מאמינים שתקופת הסוס הירקרק היא מיידית, וייתכן שכל הקדושים ימותו מות קדושים אז.
מידי פעם, אנו רואים אנשים מסביבנו אשר גורמים לבלבול גדול כשהם מנתחים את זמן חזרת ישוע, ומטעים הרבה אנשים עם טענות כאלה. אך חזרתו של המשיח, על פי התנ"ך, לא תתרחש עד אשר השופר השביעי ייתקע. לכן, אסור לנו לעולם לעשות את הטעות של לחשב את דבר התנ"ך ולבוא עם תאריך משלנו לחזרת ישוע.
אנו גם צריכים להיזהר מאלה הטוענים שהם ראו את תאריך חזרת המשיח בחלומותיהם או בחזיונותיהם. חלומותיהם אינם יותר מסתם חלומות. אך מכיוון שאלוהים אומר לנו בדיוק את עיתוי הלקיחה באמצעות דברו, אנו חייבים להאמין בכתוב.
כאשר תקופת הסוס הירקרק, התקופה הרביעית בחזון יוחנן 6, תגיע, מות הקדושים יופיע עם המכות של שבעת השופרות, והתחייה והלקיחה של הקדושים יתרחשו.
חשוב שנבין שאנו חיים עתה בתקופה השלישית מתוך שבע התקופות אשר נקבעו על ידי אלוהים. אנו חייבים להבין שהתקופה של היום היא תקופת הסוס השחור. כאשר נעשה כן, נוכל לזרוע את זרעי בשורת המים והרוח עתה, ועל ידי זריעת הזרעים עתה, נוכל לקצור כאשר תקופת הסוס הירקרק תגיע.
בעולם הטבע אשר נברא על ידי אלוהים, ישנם גם צמחים אשר יכולים לנבוט, לפרוח, ולהניב פירות בתוך שבוע. כמו צמחי המדבר האלה, כאשר תקופת הסוס הירקרק תגיע, אלה אשר נושעו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אשר אנו מלמדים אותה עתה, ימותו גם מות קדושים, ויקחו חלק בתחייתנו ובלקיחה שלנו אשר ישוע אפשר לנו. בתקופת הצרה, יהיו יותר אנשים אשר יאמינו בבשורת המים והרוח מעכשיו. יהיו יותר אנשים, במילים אחרות, אשר ימותו מות קדושים על אמונתם בבשורת המים והרוח.
דבר חזון יוחנן לא מגביל את הדיון על ישועת בני ישראל. אם מישהו מאמין שתקופת חזון יוחנן שמורה רק לבני ישראל, הוא טועה טעות חמורה. מדוע? כיוון שכאשר זמן חזון יוחנן יגיע, כל כך הרבה גויים ייוושעו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח וימותו מות קדושים כדי להגן על אמונתם. אם הידע שלכם על חזון יוחנן הוא נכון או לא, כשלעצמו, יכול לגרום להבדל גדול באמונתכם.
לכן אתם חייבים להבין שזו פשוט טעות מבחינת הנוצרים של היום להאמין בדוקטרינה של הלקיחה לפני הצרה. התנ"ך אומר לנו שמות הקדושים יתרחש כאשר נקודת האמצע של שבע שנות הצרה הגדולה תחלוף קמעה, ושלקיחתם תתרחש זמן קצר לאחר מכן. אנו חייבים לפתור את דבר חזון יוחנן כפי שהוא כתוב, פרק אחר פרק, פסוק אחר פסוק, ובמסגרת בשורת המים והרוח. בעשותנו כך, נוכל להיות בעלי ידע מדויק של דבר חזון יוחנן.
חזון יוחנן 7 אומר לנו שגם מספר רב של אנשים מתוך הגויים יקבלו ישועה בגלל אמונתם וימותו מות קדושים על אמונתם. אנו חייבים להאמין בתנ"ך כפי שהוא כתוב – לא בתיאורית הלקיחה לפני הצרה, לא תיאורית הלקיחה אחר הצרה וגם לא באמילניאלזים, אלא בשבע התקופות אשר נקבעו על ידי אלוהים.
פרק 1 של דבר חזון יוחנן הוא הקדמה, פרקים 2 ו 3 דנים על מות הקדושים ופרק 4 אומר לנו שישוע הוא האלוהים ושהוא יושב על כסא האלוהים. פרק 5 מראה לנו כיצד ישוע יוציא לפועל את כל תוכניתו של אלוהים האב, ופרק 6 מספק את התוכנית הכוללת של שבע התקופות אשר תוכננה על ידי אלוהים. כל התוכניות האלה נפתרו במסגרת דבר חזון יוחנן.
כפי שדבר חזון יוחנן אומר לנו "אשרי המתים אשר ימותו באדון מעתה," מעתה, הקדושים חיים בתקווה לתחייה ולמלכות אלף השנים.
חזון יוחנן 8:10-11 מתאר עוד מכה: "והמלאך השלישי תקע בשופר ויפול מן השמים כוכב גדול בוער כלפיד ויפול על שלישית הנהרות ועל מעינות המים. ושם הכוכב נקרא לענה ותהי שלישית המים ללענה ורבים מבני אדם מתו מן המים כי מרים היו." נאמר כאן שבפעם זו כוכב גדול בוער כלפיד ייפול על הנהרות ועל המעיינות. הכוונה בכוכב זה הבוער כלפיד היא לכוכב שביט. כאשר השמים ירעדו, במילים אחרות, הכוכבים יתנגשו אחד בשני וחתיכותיהם השבורות יפלו על הארץ.
חזון יוחנן 8:12-13 ממשיך עם עוד מכה: "והמלאך הרביעי תקע בשופר ותוכה שלישית השמש ושלישית הירח ושלישית הכוכבים למען תחשך שלישיתם והיום לא יאיר שלישיתו וכן גם הלילה. וארא ואשמע מלאך אחד מעופף במרום הרקיע הקורא בקולי גדול אוי אוי אוי ליושבי הארץ משאר קולות שופר שלושת המלאכים העתידים לתקוע." זה אומר לנו ששליש מהעולם יחשך כאשר הימים יהפכו ללילות. כאשר המכות של שבעת השופרות יתחילו כך, אני ואתם ללא ספק נחייה אז. אך הקדושים החיים ימותו מות קדושים תוך זמן קצר ויתגברו על השטן עם אמונתם.
אם יהיה לכם ידע מדויק על שבע התקופות המופיעות בחזון יוחנן, יהיה לכם גם ידע ברור מה אתם חייבים לעשות ואיזה סוג של אמונה אתם צריכים בתקופה של היום. כיוון שאלה המאמינים בבשורת המים והרוח עומדים למות מות קדושים בתקופת חזון יוחנן, הם חייבים לעמוד בתקופה זו עם תקוותם למלכות האלוהים. במשך חייהם בעולם הזה, הקדושים חייבים להתכונן למות הקדושים בסוף הזמנים עם אמונתם, והם חייבים לעמול קשה כדי להרחיב את מלכות האלוהים בהפצת האמונה הזו.
האם אתם יודעים ומאמינים בשבע התקופות אשר נקבעו על ידי אלוהים? האם אתם יכולים להבחין שאנו חיים עתה בתקופת הסוס השחור? אם לא תדעו ולא תאמינו בבשורת המים והרוח עתה, לא תהיו מסוגלים להימלט מהצרות אשר יירדו על הארץ. לכן עליכם להתכונן עכשיו. כדי שתהיה לכם האמונה אשר תוכל להתגבר על הצרות, אתם צריכים קודם כל להימחל מכל חטאיכם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח ולהתכונן להיכנס ולחיות במלכות אלף השנים על ידי שתקבלו את רוח הקודש כמתנה.
התכוננו עתה. אם אתם עומדים לדחות ולהאמין בבשורת המים והרוח רק כאשר המכות של שבעת השופרות יגיעו, אתם תעמדו בפני הרבה צרות. תקוותי ותפילתי היא שאתם תאמינו בבשורת המים והרוח ממש ברגע זה, כדי להיוולד מחדש וכדי להכין את עתידכם כאנשי האלוהים.
שבע התקופות אשר נקבעו על ידי אלוהים:
1. הסוס הלבן: תקופת תחילתה והמשכה של בשורת המים והרוח.
2. הסוס האדום: ניפוץ השלום עם כניסתה של תקופת השטן.
3. הסוס השחור: תקופה של מחסור פיזי ורוחני. התקופה הנוכחית.
4. תקופת הסוס הירקרק: תקופת מות הקדושים עם הופעתו של אנטיכריסטוס.
5. תקופת תחיית הקדושים ולקיחתם וסעודת החתונה של השה.
6. תקופת הריסת העולם הראשון.
7. תקופת מלכות אלף השנים והארץ והשמים החדשים אשר נשלטים על ידי ישוע וקדושיו.
 
אלו הן שבעת התקופות אשר נקבעו על ידי אלוהים. אלה אשר יודעים היטב על התקופות האלה ומאמינים בבשורת המים והרוח הם אלה אשר מכינים את אמונתם לחיים בסוף הזמנים. אני מקווה ומתפלל שגם אתם תוכלו להבחין בתקופות האלה של האמונה האמיתית אשר נקבעו על ידי    אלוהים.