Bài giảng

נושא 3: בשורת המים והרוח

[3-5] < יוחנן 3:1-6 >משמעותה של בשורת הלידה מחדש המקורית

< יוחנן 3:1-6 >
"ויהי איש אחד בתוך הפרושים ושמו נקדימון שר ליהודים. ויבא אל ישוע לילה ויאמר אליו רבי ידענו כי אתה מורה מאת אלוהים באת כי לא יוכל איש האותות אשר אתה עושה בלתי אם האלוהים עימו. ויען ישוע ויאמר אליו אמן אמן אני אומר לך אם לא יולד איש מלמעלה לא יוכל לראות מלכות האלוהים. ויאמר אליו נקדימון איך יולד אדם והוא זקן הכי שוב ישוב אל בטן אימו ויולד. ויען ישוע אמן אמן אני אומר לך אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים. הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח רוח רוח הוא."
 
 
?מהי משמעותה של הלידה מחדש על פי התנ"ך
  
האם הלידה מחדש קשורה לשינוי
פיסיקלי או אמוציונלי?
לא. הלידה מחדש קשורה לשינוי רוחני.
היא למען החוטאים על מנת שייוולדו
מחדש כאנשים ללא חטא.
 
יש הרבה בעולם הזה הרוצים להיוולד מחדש באמצעות האמונה בישוע. אך אני רוצה להגיד לכם קודם, שהלידה מחדש לא תלויה בנו, במילים אחרות אי אפשר להשיג אותה באמצעות מעשינו.
רוב הנוצרים מחזקים בתפיסה מוטעית זו. הם בטוחים שהם נולדו מחדש מכיוון שהם בנו הרבה כנסיות חדשות, מכיוון שהם הקדישו את עצמם כמיסיונרים ללמד על המשיח את בני אדם הנמצאים במקומות נדחים שלא הגיעו אליהם, או מכיוון שחלק מסרבים להתחתן ומכלים את כל מרצם בעשיה במה שהם מאמינים שזאת עבודת אלוהים.
וזה לא הכל. יש גם אנשים אשר תורמים הרבה כסף לכנסייתם, או אנשים השוטפים את רצפת הכנסייה כל יום. בסך הכל הם מקדישים את זמנם ואת רכושם לכנסיה והם מאמינים שבאמצעות כל המאמצים הללו הם יגיעו לפסגת החיים. הם מקווים שאלוהים יזהה את מאמציהם ויאפשר להם להיוולד מחדש.
הנקודה היא שיש הרבה אנשים מסורים אשר רוצים להיוולד מחדש. הם נמצאים בכל מקום. הם עובדים קשה ומקווים שאלוהים יברך אותם באחד הימים ויאפשר להם להיוולד מחדש. הם נמצאים בבתי תפילה, סמינרים, וסנטוריומים. זה כל כך מצער שהם לא יודעים את האמת על הלידה מחדש.
הם כולם חושבים במושגים של מעשיהם, "אם אני אעשה את זה באופן מושלם אני איוולד מחדש" לכן הם משקיעים את כל מעשיהם בעבודה זו בהאמינם שהם בונים את היסודות הנחוצים ללידה ומחדש, והם חושבים, " גם אני יום אחד ייוולד מחדש כמו כומר ווסלי!" וכשהם קוראים יוחנן 3:8, הם מפרשים את הפסוק כך, שאף אחד לא יכול להגיד מהיכן מגיעה בירכת הלידה מחדש ולאן היא הולכת.
לכן מה שהם יכולים לעשות זה רק לעבוד קשה בתקווה שישוע יאפשר להם ביום מן הימים להיוולד מחדש. יש הרבה שחושבים, "אם אני אמשיך לנסות כך, ישוע יאפשר לי להיוולד מחדש ביום מן הימים. אני איוולד מחדש אפילו מבלי להיות מודע לכך. בוקר אחד אני פשוט אקום, איוולד מחדש ואדע שאני מיועד לגן עדן." הו, כמה עקרה היא תקוותם ואמונתם!
אנו לעולם לא יכולים להיוולד מחדש בדרך זו! לעולם לא נוכל להיוולד מחדש באמצעות התרחקותנו ממשקאות חריפים וסיגריות או באמצעות ביקור קבוע בכנסיה. כפי שישוע אמר, על מנת להיכנס למלכות שמים של אלוהים עלינו "להיוולד מחדש מהמים והרוח". המים והרוח הם תנאיו היחידים של אלוהים כדי שנוכל להיוולד מחדש.
עד שהאדם לא ייוולד מהמים והרוח, כל מאמציו להיות צדיק בפני ישוע הם לחינם. אדם אינו יכול להיוולד מחדש על ידי תרומות, נדבות או מסירות. ייתכן שהוא יחשוב שמכיוון שרק אלוהים יודע מי הם הנולדים מחדש, הוא איננו יכול לדעת האם הוא נולד מחדש או לא.
ייתכן שזה נוח לו לחשוב בדרך זו, אך הלידה מחדש אינה מסתתרת תחת השולחן. הוא בהחלט יידע זאת בעצמו ואחרים שמסביבו גם ירגישו זאת.
ייתכן שלא נרגיש זאת באופן פיסי אך בהחלט אנו נרגיש זאת היטב באופן רוחני. הנולדים מחדש האמיתיים הם המאמינים שנולדו באמצעות דבר האלוהים, באמצעות מילות המים הדם והרוח. אך אלה שלא נולדים מחדש אינם מסוגלים להבין זאת בדיוק כמו שנקדימון לא יכל להבין.
לכן, עלינו להאזין למילות האמת, לגאולה באמצעות טבילתו ודמו של ישוע. כאשר אנו נאזין ונלמד את דברי האלוהים, נוכל למצוא את האמת בתוכם. לכן זה מאד חשוב לפתוח את ראשנו ולהטות אוזן קשבת.
"הרוח באשר יחפוץ שם הוא נושב ואתה תשמע את קולו אך לא תדע מאין בא ואנה הוא הולך כן כל הנולד מן הרוח" (יוחנן 3:8).
כאשר אדם שלא נולד מחדש קורא קטע זה, הוא חושב, "אה, ישוע אמר שאינני יכול לדעת מתי אני נולד מחדש! אף אחד לא יודע!" ומחשבות אלו נותנות לו עידוד. אך זה לא נכון. ייתכן שאנו לא נדע מהיכן הרוח באה ולהיכן היא הולכת, אך אלוהים יודע הכל.
אפילו בין הנולדים מחדש יש כאלה אשר לא מבינים בהתחלה. זה מובן. אך בליבם של אנשים כאלה הבשורה נמצאת: מילות הגאולה באמצעות טבילתו ודמו של ישוע.
זוהי העדות של הלידה מחדש. מי ששומע הבשורה ומבין, "הו, אם כך, אני ללא חטא. אם כך, נגאלתי ונולדתי מחדש." כאשר הוא מאמין ושומר את בשורת המים והרוח בליבו, הוא הופך לצדיק, לילדו של אלוהים.
ייתכן שמישהו יישאל, "האם נולדת מחדש?" והוא יענה, "עדיין לא." "אם כן, האם נגאלת?" "כן, אני מאמין שנגאלתי." אך הוא אומר דברים סותרים, האם לא כך? הוא עונה כך מכיוון שהוא חושב שכאשר אדם נולד מחדש הוא צריך גם להשתנות בגופו.
אנשים כאלה מחשיבים את הלידה מחדש כמשהו כמו שינוי קיצוני בסגנון החיים. אך האמת היא שהם אינם מבינים את בשורת הלידה מחדש מהמים והרוח.
יש כל כך הרבה שלא מבינים את המשמעות של הלידה מחדש. זה חבל כל כך.
לא רק הדיוטות אלא גם רוב ראשי הכנסיות אשר פועלים תחת אשליותיהם. ליבם של אלה הנולדים מחדש נכמר על אנשים אלה.
אם אנו מרגישים כך, כמה כאב זה גורם לישוע אלוהינו אשר בגן עדן? הבה כולנו ניוולד מחדש על ידי האמונה בבשורת הלידה מחדש מטבילתו של ישוע ומהדם שעל הצלב.
המשמעות של להיוולד מחדש ולהיגאל היא אותה משמעות. אך יש הרבה שלא יודעים את האמת הזאת. המשמעות של להיוולד מחדש היא שהחטאים שבליבו של האדם נשטפים באמצעות האמונה בבשורת המים והרוח. משמעותה היא להפוך לצדיקים באמצעות האמונה בטבילתו של ישוע וצליבתו על הצלב.
לפני שהאדם נולד מחדש הוא אדם חוטא, אך לאחר מכן הוא לגמרי ללא חטאים כמו אדם חדש. הוא נהפך לילדו של אלוהים באמצעות האמונה בבשורת הגאולה.
משמעות הלידה מחדש היא ללבוש את בגדי טבילתו של ישוע, למות על הצלב עם ישוע ולקום לתחייה עימו. משמעותה שאדם הופך לצדיק באמצעות מילות הטבילה והצלב של ישוע.
כאשר אדם נולד מרחם אימו הוא חוטא. אך כאשר הוא שומע את הבשורה האמיתית של הלידה מחדש מהמים והרוח, הוא נולד מחדש והופך לצדיק.
כלפי חוץ הוא נראה ללא שינוי, אך הוא נולד מחדש בפנים, בנשמתו. זוהי המשמעות של להיוולד מחדש. אך יש כל כך מעטים שיודעים את האמת הזאת; אפילו לא אחד מתוך עשרת אלפיים. האם אתה מסכים איתי שיש רק מעטים המבינים את המשמעות האמיתית של הלידה מחדש?
אלה המאמינים בבשורת המים והרוח ואשר נולדים מחדש, יכולים להבחין בין הנולדים מחדש האמיתיים לנוצרים הרגילים.
 
 
זהו ישוע אשר שולט ברוח
 
מי יכול לדעת מי הוא אשר נגאל?
רק הנולדים מחדש
 
"הרוח באשר יחפוץ שם הוא נושב ואתה תשמע את קולו אך לא תדע מאין בא ואנה הוא הולך כן כל הנולד מן הרוח" ישוע דיבר על אלה שלא נולדו מחדש. הנולדים מחדש יודעים על הלידה מחדש אך נקדימון לא ידע. אלוהים יודע מיהו הנולד מחדש וגם הנולדים מחדש יודעים זאת בעצמם.
אך אלה שלא נולדו מחדש אינם יודעים כיצד אדם נולד מחדש כפי שהם אינם יודעים מהיכן באה הרוח ולאן היא הולכת.
האם אתה מסוגל להבין זאת? מי מזיז את הרוח? אלוהים מזיז. מי יצר את הרוח? אלוהים בגן עדן יצר אותה. מי שולט על האקלים בכדור הארץ ומנתב את הרוח והמים? ומי מפיח רוח חיים בכל הדברים החיים? במילים אחרות מי ברא את כל החיים בעולם הזה ויצר אותו בהצלחה? זה לא היה אחר מאשר ישוע המשיח וישוע הוא האלוהים.
כאשר אנו לא מכירים את דברי בשורת המים, הדם והרוח, איננו יכולים להיוולד מחדש ואיננו יכולים גם ללמד אחרים רוחניות. ישוע אמר לנו שאם האדם לא ייוולד מהמים והרוח הוא לא יוכל להיוולד מחדש.
עלינו להאמין בבשורת המים והרוח, בבשורה רבת העוצמה אשר גורמת לנו להיוולד מחדש. הרוח נכנסת ושוכנת בכל אלה אשר מאמינים בבשורת המים והרוח.
ישוע המשיח הוטבל כדי לקחת את כל חטאי בני האדם ודימם על הצלב כדי לשלם על חטאיהם. הוא טפטף בהדרגה את גאולת הלידה מחדש בליבם של כל בני האדם. כאשר אנו מאמינים בבשורה, הרוח נכנסת לנשמתנו. זוהי הגאולה של הלידה מחדש. כאשר אנו מאמינים בשטיפת כל חטאינו באמצעות טבילת ישוע ודמו, אנו באמת נולדים מחדש. בספר בראשית 1:2 נאמר, "והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים" כתוב שרוח אלוהים ריחפה על פני המים.
המשמעות היא שהרוח אינה יכולה להיכנס לליבם של החוטאים. ליבו של אדם שלא נולד מחדש הוא תוהו ובוהו, הוא מלא בחשכת החטאים. לכן רוח אלוהים אינה יכולה לשכון בליבו.
אלוהים שלח למטה את אור בשורתו כדי להאיר את ליבם של החוטאים. אלוהים אמר "יהי אור," והיה אור. אז, ורק אז, רוח אלוהים יכולה לשכון בליבו של האדם. לכן בליבם של הנולדים מחדש, אלה המאמינים בבשורת המים והרוח, שוכנת רוח אלוהים. זוהי המשמעות של להיות "נולד מחדש." הם נולדים מחדש בליבם מכיוון שהם האזינו למילות הגאולה של המים והרוח והאמינו בהן!
כיצד האדם יכול להיוולד מהמים והרוח? ישוע הסביר את זה לנקדימון הפרושי כשהוא אומר, "אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים." נקדימון שאל, "כיצד אנו יכולים להיוולד שוב מהמים והרוח? האם אנו יכולים לחזור שוב לרחם אימנו ולהיוולד מחדש?" ברור שהוא לקח את זה פשוטו כמשמעו ולא יכל להבין כיצד אדם יכול להיוולד שוב.
ישוע אמר לו, "אתה מורה ואתה אפילו לא יודע למה הכוונה?" ישוע אמר לו, כל עוד האדם לא נולד מחדש מהמים והרוח הוא לא יוכל להיכנס למלכות השמים ואפילו לא לראות אותה. ישוע סיפר לנקדימון על האמת של הלידה מחדש. זה נכון שיש הרבה אנשים המאמינים בישוע מבלי להיוולד מחדש. רוב הנוצרים, כמו נקדימון לא נולדים מחדש באמת.
נקדימון היה מנהיג רוחני של בני ישראל בתקופה ההיא, בדומה לראש כנסיה היום. במונחים מודרניים הוא היה דומה לאיש קונגרס של מדינה. במונחים דתיים הוא היה מורה, רב של העבריים, הוא היה מנהיג דתי של היהודים. הוא היה גם משכיל מושלם.
בישראל בימים ההם, לא היו מוסדות הדומים לבתי הספר של היום, לכן כל האנשים הלכו לבית המקדש או לבתי כנסיות כדי ללמוד תחת "אדם מלומד." הם היו המורים של האנשים. בדיוק כמו בימים אלה, גם שם היו הרבה מורי שקר, והם לימדו את האנשים מבלי שהם בעצמם נולדו מחדש.
בימים אלה יש כל כך הרבה מנהיגם דתיים, פקידי כנסיה, מורים, מטיפים וכמרים אשר לא נולדו מחדש. כמו נקדימון, הם לא יודעים על האמת של הלידה מחדש. הרבה אפילו חושבים שעלינו לחזור לרחם אימנו פעם שניה על מנת להיוולד מחדש. הם יודעים שעלינו להיוולד מחדש אך לא יודעים כיצד.
בגלל בערותם, הם כמו אדם עיוור הממשש פיל כדי לראות בעזרת ידיו, הוראתם מבוססת על מחשבותיהם העצמיות ורגשותיהם. הם מלמדים על ערכים חילוניים בכנסיות ובשל כך הרבה אנשים מאמינים מנועים מלהיוולד מחדש.
ללידה מחדש אין שום קשר למעשינו. אנו נולדים מחדש באמצעות האמונה בדברי המים הדם והרוח שאלוהים נתן לנו. בשורתו של אלוהים היא אשר משנה אותנו מהיותנו חוטאים לצדיקים.
ישוע אמר את הדברים הללו, "אם אמרתי לכם דברי הארץ ואינכם מאמינים איך תאמינו באמרי אליכם דברי השמים." ולמעשה, האנשים לא האמינו כאשר ישוע אמר להם את האמת, שכיפור כל חטאינו הושלם על ידי טבילתו. מדוע הם לא האמינו? הם לא האמינו שגאולתם היא אפשרית באמצעות טבילתו של ישוע ומותו על הצלב. לזה הוא התכוון כשהוא אמר שהאנשים לא יאמינו כשהוא יספר להם על 'דברי השמים.'
כדי לנקות אותנו מכל חטאינו, ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל, מת על הצלב ולאחר מכן קם מן המתים כדי להכשיר את הקרקע לחוטאים להיוולד מחדש.
לכן ישוע הסביר לנקדימון בעזרת ציטוט מהברית הישנה. "ואיש לא עלה השמימה בלתי אם אשר ירד מן השמים בן האדם אשר הוא בשמים. וכאשר הגביה משה את הנחש במדבר כן צריך בן האדם להנשא. למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים." (יוחנן 13-15: 3). כפי שמשה הרים את הנחש במדבר, כך חייב בן האדם להתרומם כדי לאפשר לכל מי שמאמין בו לקבלי חיי עולמים. למה התכוון ישוע כשהוא אמר, "וכאשר הגביה משה את הנחש במדבר כן צריך בן האדם להנשא. למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים?" הוא ציטט חלק זה מהברית הישנה כדי להמחיש כיצד טבילתו ודמו יביאו כפרה לכל חטאי האנשים. כדי שישוע ימות על הצלב, כדי שישוע יתרומם, הוא צריך קודם לקחת את כל חטאי העולם באמצעות הטבלתו על ידי יוחנן המטביל. מכיוון שישוע היה ללא חטאים הוא לא יכל להיצלב על הצלב. על מנת שהוא יוכל להיצלב, הוא היה חייב להיטבל על ידי יוחנן המטביל וכך לקחת את כל חטאי האנשים על עצמו.
רק על ידי לקיחת חטאינו והתשלום עליהם עם דמו, הוא יכל להציל את כל החוטאים מדין גיהינום. ישוע העניק לנו את הגאולה של הלידה מחדש מהמים והרוח.
לכן, אלה המאמינים בישוע כמושיעם, לובשים את בגדי טבילתו, מתים עימו, ונולדים מחדש עימו. מאוחר יותר נקדימון הצליח להבין זאת.
 
 
כפי שהנחש הוגבהה
 
מדוע ישוע ניצלב?
מכיוון שהוא לקח את כל החטאים
באמצעות טבילתו
 
האם אתה מכיר את הסיפור כיצד משה הגביהה את נחש הנחושת במדבר? הסיפור כתוב בספר במדבר 21. כתוב שליבם של בני ישראל נרפה לאחר יציאת מצריים וגרם להם לדבר כנגד אלוהים וכנגד משה.
כתוצאה מכך, אלוהים שלח נחשים שרפים בין האנשים, אשר נכנסו לאוהליהם, הכישו והרגו בהם. לאחר שהם הוכשו, גופם החל להתנפח והרבה מתו.
כאשר האנשים החלו למות, משה מנהיגם, התפלל לאלוהים, "אלוהים הצל אותנו בבקשה." אלוהים אמר לו לעשות נחש שרף מנחושת ולשים אותו על מוט. הוא אמר לו שכל מי שיסתכל עליו יחיה. משה עשה כפי שנאמר לו ופרסם את דבריו של אלוהים לאנשים.
כל מי שהאמין בדבריו והסתכל למעלה אל הנחש מהנחושת, נירפא. באותו אופן עלינו להירפא מנשיכותיו הארסיות של השטן. בני ישראל שמעו למשה, הסתכלו על נחש הנחושת שעל המוט ונרפאו.
ההתגלות של הנחש על המוט הייתה שדין הגיהינום של כל חטאי האנשים הועבר על ישוע המשיח באמצעות טבילתו ומותו על הצלב. הוא לקח את כל זה על עצמו כדי לשלם את העונש של כל חוטאי העולם וכך הוא סיים את העונש של חטאינו.
ישוע המשיח בא לעולם הזה כדי להציל את כל האנשים אשר נועדו למות בגלל "ארס הנחש" פתויי השטן. כדי לשלם על כל החטאים היה עליו להיטבל ולמות על הצלב לפני שהוא קם לתחייה, כדי להציל את אלה המאמינים בו. בדיוק כפי שבני ישראל בברית הישנה נשארו בחיים כשהם נשאו את מבטיהם אל נחש הנחושת התלוי על המוט, בימים אלה, כל מי שיאמין בישוע ויאמין שהוא שילם על חטאינו באמצעות טבילתו ודמו, יוכל להינצל ולהיוולד מחדש.
ישוע שילם לגמרי על כל חטאי העולם באמצעות הטבלתו בידי יוחנן המטביל בירדן, מותו על הצלב ותחייתו מן המתים. עתה, כל אלה המאמינים בו יכולים להתברך בגאולה באמצעות רחמיו.
"ואיש לא עלה השמימה בלתי אם אשר ירד מן השמים בן האדם אשר הוא בשמים" (יוחנן 3:13) כתשלום על חטאינו, ישוע הוטבל, דימם על הצלב ופתח את שערי גן עדן למעננו. "אנכי הנני הדרך והאמת והחיים לא יבוא איש אל האב כי אם על ידי" אמר ישוע ביוחנן 14:6.
מכיוון שישוע הוטבל ונצלב על הצלב כדי לפתוח את שערי גן עדן למעננו, כל אלה המאמינים בגאולה דרכו ניצלים. ישוע כבר שילם על חטאינו כך שכל מי שמאמין באמיתות המים הדם והרוח יכול להיכנס למלכות שמים.
ישוע גאל אותנו עם בשורת המים והרוח. הלידה מחדש נובעת מהאמונה בטבילתו ודמו של ישוע ומהאמונה בעובדה שהוא אלוהים. "וכאשר הגביה משה את הנחש במדבר כן צריך בן האדם להנשא. למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים." (יוחנן 3:14). מה משמעותו של פסוק זה? מדוע היה על ישוע להיצלב? האם כמונו הוא עשה חטאים? האם כמונו הוא היה חלש? האם כמונו הוא היה לא מושלם? לא, הוא לא היה.
אם כן , מדוע היה עליו להיצלב? זה היה כדי להצילנו ולשלם על כל חטאינו. הוא הוטבל ונצלב כדי להציל את כולנו מכל חטאינו.
זוהי אמת הגאולה, אמת הלידה מחדש מהמים והרוח. ישוע העניק חיים חדשים לכל אלה שהאמינו בטבילתו, ומותו על הצלב אשר היה התשלום על חטאינו.
 
 
משמעות המים והרוח
 
מה הפירוש של מים ורוח?
הפירוש של מים זה טבילת ישוע והרוח,
שהוא האלוהים.
 
התנ"ך אומר לנו שבשעה שאנו מאמינים בטבילת ישוע ובדמו על הצלב, אנו נולדים מחדש. להפוך לילדיו של אלוהים, הלידה מחדש מתבצעת באמצעות דבריו הכתובים של אלוהים, בשורת המים, הדם והרוח אשר מכפרת על כל חטאינו.
על פי התנ"ך, המשמעות של "המים" היא טבילת ישוע, (הראשונה לפטרוס 3:21), ומשמעות "הרוח" היא, שישוע הוא אלוהים. זוהי האמת של הלידה מחדש, שישוע בא לעולם הזה בגוף אדם כדי לשלם על חטאינו באמצעות טבילתו ודמו.
הוא לקח את כל חטאינו באמצעות טבילתו ושילם על חובות החטאים במותו על הצלב. על ידי כך שהוא הוטבל ודימם על הצלב, הוא הציל את כל אלה המאמינים בו.
עלינו להבין שטבילת ישוע ודמו מייצגות את גאולתנו בכך שהם הצילו אותנו מכל חטאינו. רק אלה שנולדו מחדש מהמים והרוח יכולים לראות ולהיכנס למלכות שמיים. ישוע הציל אותנו עם מי טבילתו, דמו ורוחו. האם אתה מאמין בכך?
ישוע הוא הכהן הגדול השמיימי אשר ירד לעולם הזה כדי לשלם על חטאי העולם. הוא הוטבל, דימם על הצלב וקם לתחייה, וכך הפך למושיעם של אלה המאמינים בו.
ישוע אמר ביוחנן 10:7, "אני הוא דלת הצאן." ישוע עומד בדלתות גן עדן. מי פותח את הדלתות למעננו? זהו ישוע המשיח
הוא מפנה את פניו מאלה המאמינים בו מבלי לדעת על האמת של גאולתו. הוא לא מאפשר לאלה שאינם מאמינים בטבילתו, בדם וברוח להיוולד מחדש. הוא מפנה את פניו מכל אחד שאינו מאמין בדבריו הכתובים, מכל אחד המסרב לקבל את קדושתו ואשר לא מכיר בו כאלוהים.
כל מי שמסרב להאמין באמת הכתובה שהוא בא לעולם הזה בגוף, הוטבל ומת על הצלב כדי לכפר על כל חטאי העולם, או שהוא מת על הצלב כדי לקבל את הדין על חלקנו, או שהוא קם לתחייה ביום השלישי לאחר הצליבה, יושלך על ידו ויושמד. כפי שכתוב, "שכר החטא הוא המוות."
אך אלה המאמינים בברכת הגאולה באמצעות טבילתו ודמו, אלה שמתקדשים בליבם, יכולים להיכנס למלכות שמים. זוהי הבשורה האמיתית של הלידה מחדש, הבשורה אשר באה אלינו על ידי המים, הדם והרוח. הלידה מחדש מהמים והרוח היא הבשורה השמיימית. רק אלה המאמינים בטבילת ישוע ובדמו יכולים להיוולד מחדש. אלה המאמינים בבשורת המים הדם והרוח הם ללא חטאים; הם אלה אשר באמת נולדים מחדש.
אך בימים אלה, בדיוק כפי שנקדימון לא היה מודע לאמת, רוב האנשים מאמינים בישוע מבלי לדעת את הבשורה האמיתית. איזה מעמד חזק היה לנקדימון בחברה! אך הוא שמע את הבשורה האמיתית מישוע ולאחר מכן, כאשר ישוע נצלב, הוא היה האדם שבא לקבור את גופתו. בזמן ההוא, נקדימון הפך כליל למאמין.
בימים אלה, יש כל כך הרבה מאיתנו אשר לא יודעים את האמת על המים והרוח של ישוע. יותר מכך, יש כל כך הרבה אנשים שלא מקבלים את האמת כאשר יש להם הזדמנות לשמוע את הבשורה האמיתית. זה כל כך חבל.
ישוע הפך את זה לאפשרי לכולנו להיוולד מחדש. מה גרם לנו להיוולד מחדש? זה המים, הדם והרוח. ישוע לקח את כל חטאינו כאשר הוא נטבל. הוא מת על הצלב ולאחר מכן קם לתחייה מן המתים.
הוא נתן לכל אלה המאמינים בו את ברכת הלידה מחדש. ישוע הוא המושיע אשר אפשר לכל אלה המאמינים בו להיוולד מחדש. התפלל לכך שתהיה תמיד עם ישוע , האחד שברא את השמים ואת הארץ וכל מה שביניהם.
יוחנן 3:16 אומר, "למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים." על ידי אמונתנו בישוע זכינו לחיי נצח. אנו נולדנו מחדש באמצעות האמונה במים וברוח.
זוהי האמת, אם אנו נאמין בבשורת הגאולה, בטבילה ובדמו של ישוע ושישוע הוא המושיע והאלוהים, אנו נוכל להיגאל.
אך אם לא נאמין באמת אנו נושלך לגיהינום לעד. זוהי הסיבה שישוע אמר לנקדימון, "אם אמרתי לכם דברי הארץ ואינכם מאמינים איך תאמינו באמרי אליכם דברי השמים."
מה אלוהים עשה למעננו? הגאולה באמצעות ישוע מאפשרת לנו להיוולד מחדש. ישוע הציל אותנו מהעולם, מהשטן ומחטאי העולם. כדי להציל את חוטאי העולם מהדין על החטאים, הוא לקח את כל חטאינו באמצעות טבילתו, נצלב על הצלב ולאחר מכן קם לתחייה מן המתים.
זוהי הברירה שלנו האם להאמין בגאולה הזאת או לא. גאולת הלידה מחדש באה מתוך האמונה בגאולה באמצעות טבילתו ודמו של ישוע.
נאמר שישנן שתי ברכות שאלוהים העניק לנו. הראשונה היא הברכה הכללית אשר מכילה את כל מעשי הטבע כולל השמש והאוויר. היא ידועה כברכה הכללית מכיוון שהיא ניתנת לכל האנשים בין אם הם חוטאים או צדיקים.
אם כן, מהי הברכה המיוחדת? הברכה המיחדת היא הלידה מחדש מהמים והרוח אשר מצילה את כל החוטאים מהמוות על חטאיהם.
 
 
.הברכה המיוחדת
 
מהי ברכתו המיוחדת של אלוהים?
האפשרות להיוולד מחדש באמצעות טבילתו,
 צליבתו ותחייתו
 
נכתב ביוחנן 3:16, "כי ככה אהב האלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים." זה מתאר את הברכה המיוחדת של אלוהים: ישוע ירד לעולם הזה בגוף אדם ושטף את כל חטאינו על ידי שהוטבל ונצלב למעננו. זוהי הברכה המיוחדת של אלוהים, זוהי האמת שאנו ניצלנו מכל חטאינו.
זוהי עובדה שישוע הציל אותנו ושינה אותנו מחוטאים לצדיקים. אתה יכול לקבל את ברכתו המיוחדת של אלוהים פשוט על ידי האמונה באמת הזאת. האם כולכם מאמינים?
כל אמונתכם תהיה לחינם אם תסרבו לברכה המיוחדת הזאת של אלוהים ולא משנה עד כמה במסירות אתם חיים את חייכם.
אני דורש כל הזמן, ומעולם לא שכחתי ללמד שהאמונה בטבילת ישוע וצלבו היא הדרך היחידה להיוולד מחדש. כל ספר של התנ"ך מגלה שברכת הלידה מחדש באמצעות ישוע היא "הברכה המיוחדת של אלוהים" אשר אנו מדברים עליה. אין משהו אחר שידגים יותר טוב את ברכתו של אלוהים מאשר גאולת כל החוטאים באמצעות טבילתו של ישוע וצליבתו.
טבילתו של ישוע וצליבתו הן ברכתו המיוחדת של אלוהים. למטיפים הכזבנים אשר בעולם זה, אין שום דבר להגיד על זה. מטיפים כזבנים אלה מופיעים עם בגדים של מלאכי האור וחמושים בערכים של נצרות ואנושיות. כן. זוהי האמת. הניסים אשר הם מבצעים, ריפוי החולים, הם כולם מעשי השטן אם אין להם שום קשר עם ברכתו המיוחדת של אלוהים.
ברכתו המיחדת של אלוהים היא אשר נתנה לנו החוטאים את בשורת המחילה. עם ברכתו המיוחדת, אלוהים אפשר לנו להיוולד מחדש. הוא עשה אותנו לחדשים באמצעות טבילתו, דמו, מותו ותחייתו. הוא עשה אותנו לילדיו, משוחררים מחטאים.
האם אתה מאמין בכך? -כן- האם באמת התברכת? -כן- טבילתו של ישוע ודמו, מותו ותחייתו, היא הברכה המיוחדת שאלוהים נתן לנו באמצעות המים והרוח. זוהי הבשורה של הברכה המיוחדת. הללו את ישוע על שהציל אותנו באמצעות ברכתו המיוחדת.
זה כל כך מצער שהיום, כל כך הרבה נוצרים נאמנים, לא מודעים לברכתו המיוחדת של אלוהים, לבשורת הטבילה והדם, ללידה מחדש מהמים והרוח. הם מנסים בעיוורון למצוא דרך באמצעות התיאולוגיה שלהם ומוסר דתי. כמה בורים הם יכולים להיות!
הנצרות נמצאת עימנו כל כך הרבה זמן, כמעט חמש מאות שנה מאז הרפורמציה, אך עדיין יש כל כך הרבה בקוריאה ובשאר העולם אשר אינם יודעים את האמת על הלידה מחדש ועל ברכתו המיוחדת של אלוהים.
אך אני מקווה ומאמין שהוא יאפשר להם לדעת עתה את האמת מכיוון שאנו נמצאים בתקופה הקרובה לסוף העולם הזה.
על החוטאים להיוולד מחדש ולקבל את האמת של המים והרוח על מנת להיות צדיקים ולהיכנס למלכות שמים. הרבה נוצרים מתאמצים להיוולד מחדש.
אך אם הם מנסים מבלי לדעת את המשמעות האמיתית של הלידה מחדש, אמונתם היא לשווא. הם אומרים שעליהם להיוולד מחדש כדי להיכנס למלכות שמים, אך אין להם מושג על הלידה מחדש האמיתית.
הם רק מניחים שמכיוון שהם מאמינים כל כך במסירות, מכיוון שהם מרגישים את האש בליבם, הם יוכלו להיוולד מחדש. אך הניסיון להיוולד מחדש המבוסס על רגשות עצמיים, או פעולות דתיות נלהבות, יכול רק להוביל אותנו לאמונה לא נכונה.
 
 
דבר האלוהים אשר מוביל אותנו להיוולד באמת מחדש
 
מה ההבדל ביו אמונה לדת?
אמונה זה להאמין במה שישוע עשה
למעננו בעוד דת נשענת על מעשיו
ומחשבותיו של האדם.
 
כתוב בבירור בראשונה ליוחנן 4-8: 5, שאנו יכולים להיוולד מחדש רק על ידי האמונה במים בדם וברוח. אם אנו רוצים להיוולד מחדש, עלינו להיות מודעים לכך שאנו יכולים להיוולד מחדש רק באמצעות דבריו הכתובים של אלוהים, דברי האמת. עלינו לדעת שחזיונות, דיבור בלשונות או התנסויות תחושתיות לעולם לא יוכלו להוביל אותנו להיוולד מחדש.
ישוע אמר ביוחנן פרק 3 שאדם אינו יכול להיכנס למלכות שמים אלא אם כן הוא נולד מחדש מהמים והרוח. בדרך כלל כדי להיוולד מחדש, האדם צריך להאמין בישוע פעמיים, ראשית, האדם צריך להאמין בישוע בדרך דתית, הוא צריך לזהות את חטאיו באמצעות תורתו של אלוהים. בפעם הראשונה שהאדם מאמין בישוע זה באמצעות תורתו של אלוהים ובאמצעות ההבנה איזה חוטא איום הוא באמת.
אל לנו להאמין בישוע כמו על פי אחת הדתות הרבות שבעולם זה. נצרות היא לא דת. זוהי הדרך היחידה לזכות בגן עדן באמצעות האמונה.
כל מי שמאמין בישוע כדת, לבסוף הוא יחזור בידיים ריקות. הוא ישאר עם לב מלא חטא, תוהו ובוהו וריקנות. האם זוהי לא האמת? אתה לא תרצה להיות צבוע כמו הפרושים שבתנ"ך.
כולם רוצים להיות נוצרים הנולדים מחדש. אך כאשר האדם מאמין בנצרות כדת, בסוף הוא יהיה צבוע וליבו יהיה מלא בחטא. עלינו לדעת את האמת על הלידה מחדש.
כל מי שמאמין בנצרות כדת מבלי להיוולד מחדש בטוח שלבסוף ליבו יהיה מלא בבלבול וריקנות. אם משהו מאמין בישוע מבלי שנולד מחדש, אמונתו היא לא נכונה. לכן, לבסוף הוא יהיה כמתחזה על ידי כך שהוא יתאמץ להופיע כקדוש בפני כולם אך ישקע באומללות.
כל עוד תאמין בנצרות כדת, תמיד תהיה חוטא, צבוע ותחיה את חייך כשאתה מצטער על חטאיך. אם ברצונך להשתחרר מחטאיך, עליך להאמין באמת הכתובה, בבשורת המים, הדם והרוח.
 
 
מציאת סוד הגאולה באמצעות טבילת ישוע
 
מה גורם לנו להיוולד מחדש?
טבילת ישוע, מותו על הצלב ותחייתו
  
התנ"ך אומר לנו שכל אחד יכול להיוולד מחדש באמצעות דבר האלוהים אשר לעולם לא משתנה. עכשיו, הבה נסתכל על דבריו של השליח פטרוס בראשונה לפטרוס 3:21, "וזה הוא אות הטבילה אשר כעת תושיע גם אותנו."
בתנ"ך כתוב שטבילת ישוע היא אות הגאולה אשר תושיע אותנו. על כל אלה שמאמינים בישוע לדעת לא רק על טבילתם אלא גם על טבילת ישוע. טבילת ישוע נתנה לנו החוטאים, חיים חדשים. האמן בכך, תיוולד מחדש ותזכה לברכת הגאולה.
באמצעות ההבנה שהגאולה מושגת באמצעות האמונה בטבילת ישוע, אנו יכולים להינצל, להיות צדיקים ולזכות בחיי נצח. במילים אחרות כאשר אנו מאמינים באמת של הגאולה באמצעות דבר האלוהים, חטאינו יתנקו לכל הזמן.
להיוולד מחדש זה להיוולד בפעם השנייה. בדרך כלל רובנו מתחילים להאמין בישוע כדת, ולאחר מכן, כאשר אנו מבינים את האמת, אנו הופכים לנולדים מחדש באמצעות האמונה. משמעות שמו של ישוע הוא, "כי הוא יושיע את עמו מעוונותיהם." (מתי 1:21).
כאשר אנו מאמינים בישוע ויודעים בדיוק מה הוא עשה למען כל בני האדם, אנו משתחררים מחטאינו ונולדים מחדש כאנשים חדשים לגמרי. בתחילה אנו מאמינים בישוע כדת לאחר מכן כאשר אנו שומעים את בשורת טבילתו של ישוע ודמו, אנו נולדים מחדש.
מהי האמת אשר גורמת לנו להיוולד מחדש? ראשית היא טבילתו של ישוע, לאחר מכן, הדם אשר הוא הקיז על הצלב ולבסוף תחייתו מן המתים. להיוולד מחדש פירושו להאמין בישוע כאלוהינו וכמושיענו. הבה נראה כיצד האנשים של הברית הישנה נולדו מחדש.
 
 
.התשלום על החטאים בברית הישנה: סמיכת הידיים והגשת הדם
 
מהי הבשורה של הלידה מחדש בברית הישנה? ראשית הבה נקרא בספר ויקרא פרק 1 ונראה מה נאמר על הלידה מחדש.
בויקרא5-1:1, "ויקרא אל משה וידבר אליו מאהל מועד לאמר. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אדם כי יקריב מכם קורבן ליהוה מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם. אם עולה קורבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אותו לרצונו לפני יהוה. וסמך ידו על ראש העלה ונרצה לו לכפר עליו. ושחט את בן הבקר לפני יהוה והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר על פתח אהל מועד."
אלוהים אומר לנו בספר ויקרא כיצד בני ישראל יוכלו להתאחד עם אלוהים באמצעות שיטת ההקרבה. זוהי האמת שעל כולנו לדעת ולהאמין. לכן הבה נבחן דברים אלו.
אלוהים קרא למשה ודיבר איתו מאהל מועד. הוא דיבר איתו אודות כיפור החטאים של בני ישראל. כאשר בני ישראל חטאו או לא צייתו לחוקי אלוהים, הם יכלו לכפר על חטאיהם בעזרת הקרבת בהמה ללא פגם לאלוהים.
הבהמות המוקרבות היו צריכות להיות אלה אשר הוגדרו על ידי אלוהים והם היו חייבות להיות ללא פגם. בנוסף לכך הם היו צריכות להיות מוקרבות בהתאם לפולחן אשר נקבע על פי אלוהים. צורת ההקרבה הייתה כדלקמן.
אם מישהו חטא בזמן הברית הישנה, היה עליו להקריב קורבן לפני אלוהים למען כפרת החטא. ראשית, הקורבן חייב היה להיות ללא פגם ואז החוטא היה צריך לסמוך את ידיו עליו על מנת להעביר את חטאיו על ראשו.
לאחר שהקורבן נשחט, היה צריך לשים את דמו על קרנות המזבח ואת שאר הדם לשפוך על האדמה. זה היה הפולחן של המשכן הקדוש אשר אלוהים העניק לעמו בתור ברכת הגאולה.
החוקים והמצוות של אלוהים מכילים 613 סעיפים המורים מה "לעשות" ומה "לא לעשות." אלוהים נתן את חוקיו ואת מצוותיו לבני ישראל. אף על פי שהאנשים ידעו שחוקיו ומצוותיו של אלוהים צודקים, הם לא יכלו לחיות על פיהם מכיוון שכל אחד נולד עם תריסר סוגי חטאים אשר ירש מאדם הראשון.
לכן, הם איבדו את היכולת לעשות טוב לפני אלוהים. בני ישראל איבדו את היכולת להיות צדיקים. יותר מכך, הם לא יכלו שלא להמשיך לעשות חטאים אפילו שהם התאמצו מאד להתרחק מחטאים. זהו גורלם של כל בני האדם, להיוולד ולמות כחוטאים.
אך אלוהים, בחסדו הרב, נתן לעמו את שיטת ההקרבה אשר באמצעותה הם יכלו לכפר על חטאיהם. הוא נתן את פולחן המשכן הקדוש כך שבני ישראל וכל אנשי העולם יוכלו להיגאל מחטאיהם. הוא הראה את צדקתו ואהבתו לכל בני האדם באמצעות שיטת ההקרבה. הוא הראה לעולם את דרך הגאולה.
אלוהים נתן לאנשים את שיטת ההקרבה והסמיך את בית לוי לטפל בקורבנות. מתוך 12 שבטי ישראל, רק בית לוי הוסמך לטפל בקורבנות של בני ישראל.
משה ואהרן היו מבית לוי. התנ"ך כותב את החוקים ואת התקנות של ניהול הקורבנות במשכן הקדוש, של בשורת הכפרה באמצעות סמיכת הידיים.
לכן, כאשר אנו מבינים באמת את פולחן ההקרבה של בני לוי, אנו יכולים להיוולד מחדש בעצמנו. זוהי הסיבה שעלינו ללמוד את דבר האלוהים בנוגע לקורבן המשכן הקדוש. זהו החלק החשוב ביותר של הברית הישנה. לבסוף, כאשר אנו מגיעים לברית החדשה אנו מתברכים בלידה מחדש מהמים והרוח.
 
 
כיפור החטאים בברית הישנה
 
מהן תכונותיו של אלוהים?
צדק ואהבה
 
אלוהים קרא למשה מבית לוי אל אהל מועד והסמיך את אחיו אהרן, ככהן הגדול. אהרן היה צריך להעביר את חטאי האנשים על קורבן החטא.
זה מה שאלוהים אמר למשה כפי שכתוב בספר ויקרא 1:2.
"דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אדם כי יקריב מכם קורבן ליהוה מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם." אלוהים הגדיר כאן את קורבן העולה. אם משהו מהאנשים משחר למחילה על חטאיו, הוא חייב להקריב פר או כבש מצאנו.
אלוהים גם אמר, "אם עולה קורבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אותו לרצונו לפני יהוה."(ויקרא 1:3).
הקורבן היה מתקבל על ידי אלוהים במקום חיי האדם שהיה אמור למות על חטאיו. בני ישראל יכלו לכפר על חטאיהם על ידי סמיכת ידיהם על ראש הבהמה. הבהמה המוקרבת הייתה צריכה לעלות לעולה מרצונו החופשי של האדם. הבה נראה עתה מה פסוק 4 אומר.
"וסמך ידו על ראש העלה ונרצה לו לכפר עליו." כך הקורבן יתקבל על ידי אלוהים. כאשר החוטא שם את ידיו על ראש העולה, חטאיו עוברים על ראש הבהמה. לכן החוטא היה חייב לסמוך את ידיו על ראש הקורבן לפני אלוהים ורק אז אלוהים יקבל אותו ויעניק לו כפרה על חטאיו.
הוא שחט את הבהמה ושם את דמה על המזבח ושפך את השאר על האדמה לפני המזבח על מנת לשלם על חטאיו ולהשתחרר מהם, האדם היה חייב להקריב את הקורבן בהתאם לחוקים אשר נקבעו בידי אלוהים.
זה כתוב בויקרא 1:5, "ושחט את בן הבקר לפני יהוה והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח אהל מועד." בתוך המשכן, ליד הדלת, היה המזבח של קורבן העולה עם קרן בארבע פינותיו.
לאחר שהניח את ידיו על ראש קורבן העולה כדי להעביר את חטאיו, החוטא היה חייב לשחוט את החיה המוקרבת והכהן זרק את דמה על קרנות המזבח. קרנות המזבח מסמלות את הדין על החטאים. וכך, שימת הדם על קרניים אלו משמעותם, שהבהמה שפכה את דמה כדי לשלם על החטאים בשם החוטא. כאשר אלוהים הסתכל על הדם שעל קרנות המזבח, הוא כיפר על חטאיו של החוטא.
מדוע קורבן החטא היה חייב לשפוך דם? מכיוון ש "שכר החטא הוא המוות" (אל הרומים 6:23) ומכיוון שהנפש שבגוף היא בדם. לכן כתוב באל העברים, "ואין כפרה בלי שפיכת דם" (אל העברים 9:22). לכן שפיכת הדם של קורבן החטא מקיימת את חוק האלוהים אשר אומר ששכר החטא הוא מוות.
לאמתו של דבר, קורבן הדם צריך לבוא מן החוטא אך קורבן החטא דימם במקומו בשביל הכפרה. לפיכך הכהן שם את הדם על קרנות המזבח כדי להראות שעונש החטא שולם.
אם נקרא את חזון יוחנן 15-20:11 בברית החדשה, נוכל לראות שהקרניים מורים על ספר הדין. לכן שימת הדם על הקרניים היא שימת דם על ספר הדין. זה בא כדי להעיד שהדין על החטא קויים על ידי סמיכת הידיים ועל ידי דמו של קורבן החטא.
 
 
החטאים נכתבים בשני מקומות
 
כל החטאים של בני האדם לפני האלוהים, נכתבים בשני מקומות. אחד על לוח ליבנו והשני הוא בספר הדין הנפתח לפני אלוהים.
כתוב בירמיה 17:1, "חטאת יהודה כתובה בעט ברזל בציפורן שמיר חרושה על לוח ליבם ולקרנות מזבחותיכם."
בספר ויקרא 17:11 נאמר, "כי נפש הבשר בדם היא." הדם הוא נפש הבשר וחטאינו יכולים להיות משולמים רק עם דם. לכן, הדם הושם על קרנות המזבח. בהתאם לחוק, כמעט כל הדברים מטוהרים עם דם וללא שפיכת דם אין מחילה. (אל העברים 9:22).
"והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה. ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח וערכו עצים על האש. וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים את הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש אשר על המזבח. וקרבו וכרעיו ירחץ במים והקטיר הכהן את הכל המזבחה עולה אשה ריח ניחוח ליהוה." (ויקרא 9- 1:6).
לאחר מכן הכהנים חתכו את קורבן העולה לחתיכות ושמו אותן על האש אשר על המזבח. משמעותו של פולחן זה הוא שכאשר האנשים חוטאים לפני אלוהים, עליהם למות בדרך זו, לשפוך את דמם ולהיזרק לתוך אש הגיהינום. אך הדין יצא אל הפועל באמצעות קורבן החטא כך שהאנשים יוכלו לכפר על חטאיהם.
הקרבת קורבן העולה הייתה טקס המשפט של חוק הצדק של האלוהים. אלוהים כלל את שתי מידותיו, מידת האהבה ומידת הצדק שלו בתוך פולחן הכפרה של כל בני האדם.
מכיוון שאלוהים הוא צדיק, היה עליו לשפוט אותם ולגזור עליהם מוות. אך מכיוון שהוא גם אוהב את עמו, הוא אפשר להם להעביר את חטאיהם על קורבן החטא. בברית החדשה, מכיוון שאדוננו אהב אותנו כך, הוא הוטבל ונצלב כדי להיות קורבן החטא שלנו החוטאים. טבילתו של ישוע ודמו על הצלב מחקו את כל חטאי העולם.
 
 
כפרה על חטאי היומיום בברית הישנה
 
מה מסמל קורבן החטא בברית הישנה?
את ישוע המשיח
 
הבה נקרא מספר ויקרא 4:27, "ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשותה אחת ממצוות יהוה אשר לא תעשינה ואשם. או הודע אליו חטאתו אשר חטא והביא קורבנו שעירת עיזים תמימה נקבה על חטאתו אשר חטא. וסמך את ידו על ראש החטאת ושחט את החטאת במקום העלה. ולקח הכהן מדמה באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה ואת כל דמה ישפוך על יסוד המזבח. ואת כל חלבה יסיר כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים והקטיר הכהן המזבחה לריח ניחוח ליהוה וכיפר עליו הכהן ונסלח לו." (ויקרא 31-4:27).
בני ישראל, צאצאיו של אדם הראשון וכל אנשי העולם נולדו לעולם זה מלאי חטאים. לכן ליבנו מלא בחטאים. כל סוגי החטאים נמצאים בליבו של האדם: מחשבות רעות, ניאוף, זנות, רצח, גניבה, חמדנות ואיוולת.
כאשר החוטא רצה לכפר על חטאי היומיום שלו, היה עליו להביא בעל חיים ללא פגם למשכן הקדוש. לאחר מכן היה עליו לסמוך את ידיו על ראשו של בעל החיים כדי להעביר את חטאיו, לשחוט את בעל החיים ולתת את הדם לכהן כדי להעלותו לפני אלוהים. הכהן ביצע את שאר ההקרבה כך שהחוטא יוכל לקבל מחילה על חטאיו.
ללא חוקיו ומצוותיו של אלוהים, האנשים לא היו יכולים לדעת אם הם חטאו או לא. כאשר אנו מסתכלים על עצמנו דרך החוקים והמצוות של אלוהים, אנו יכולים לזהות את חטאינו. חטאינו לא נשפטים על פי הסטנדרטים שלנו אלא על ידי חוקיו ומצוותיו של אלוהים.
האנשים הפשוטים של בני ישראל חטאו, לא בגלל שהם רצו בכך אלא מכיוון שהם נולדו עם כל סוגי החטאים בליבם. החטאים אשר אדם עושה בגלל חולשותיו נקראים עבירות. חטאים כוללים את כל העבירות והפשעים של האדם.
כל בני האדם הם יצורים לא מושלמים. כפי שגם בני ישראל היו לא מושלמים, היו חוטאים ועשו חטאים. כל עבירותיו ופשעיו של האדם יכולים להתחלק לקבוצות בדרך הבאה. כאשר יש לנו מחשבות רעות בליבנו, הן נקראות חטאים, כאשר אנו מוציאים אותם לפעולה הן נקראות עבירות. חטאי העולם כוללים את שני הסוגים.
בברית הישנה, החטאים הועברו על קורבן החטא באמצעות סמיכת הידיים. לאחר מכן החוטא נשאר ללא חטאים ולכן לא היה צריך למות על חטאיו. שיטת הקורבן היא לפיכך צילם של משפט הצדק ואהבתו של אלוהים.
מכיוון שאלוהים יצר אותנו מהארץ, בתחילה, היינו לא יותר מעפר. המשמעות של שימת הדם על קרנות המזבח ושפיכת היתר על ליבו של המזבח היא שבני ישראל שילמו על חטאיהם וכל החטאים שעל לוח ליבם נמחקו.
"ואת כל חלבה יסיר כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים והקטיר הכהן המזבחה לריח ניחוח ליהוה." משמעות החלב בתנ"ך הוא רוח הקודש. לכן, על מנת לכפר על חטאינו, עלינו לעשות זאת בדרך שאלוהים קבע. עלינו גם לקחת לליבנו את כפרת חטאינו בדרך שאלוהים סבר כהולמת.
אלוהים אמר לבני ישראל שקורבן החטא צריך להיות כבש, שעיר או פר. קורבנות החטא של הברית הישנה היו מובחרים. הפר הוא בהמה נקייה. הסיבה לכך שקורבנות החטא היו ללא פגם היא, שהם הראו על ישוע המשיח אשר הורה על ידי רוח הקודש להיות קורבן החטא של כל בני האדם.
האנשים של הברית הישנה העבירו את חטאיהם באמצעות סמיכת הידים על ראש קורבן החטא אשר ללא דופי. הכהנים טיפלו בקורבנות על מנת לשלם על חטאיהם. זאת הייתה הדרך אשר בני ישראל כיפרו על חטאיהם.
 
 
טקס יום הכיפורים
 
מדוע היה על בני ישראל להקריב את
קורבן יום הכיפורים?
מכיוון שהם המשיכו לחטוא עד מותם
 וקורבנות חטאי היום יום לא יכלו
 לטהר אותם לפני אלוהים.
 
אך מכיוון שהיה עליהם להקריב קורבן כל פעם שהם חטאו, היה בלתי אפשרי לספק את כל הקורבנות אשר הם היו זקוקים להם על מנת לכפר על חטאיהם. לכן, בהדרגה, הם הפכו לרשלניים. זו נראתה משימה אינסופית לכפר כל יום על חטאיהם והם החלו להרגיש שהם יכולים להיפטר מכל הפולחן הזה.
לא משנה עד כמה קשה ננסה, אנו מעולם לא נוכל להקריב מספיק קורבנות על חטאינו. לכן, התשלום האמיתי על חטאינו צריך להינתן באמצעות אמונה עמוקה בחוק הגאולה אשר אלוהים הכין למעננו.
בגלל חולשותינו, לא משנה עד כמה נתאמץ לחיות על פי חוקיו של אלוהים, נהיה רק מודעים יותר עד כמה לא מושלמים וחלשים אנו. לכן אלוהים נתן לבני ישראל דרך לכפר על כל חטאי השנה שלהם בבת אחת (ויקרא 22-16:17).
זה נכתב בספר ויקרא, "והיתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יהוה תטהרו. שבת שבתון היא לכם ועניתם את נפשותיכם חוקת עולם." (ויקרא 31-16:29).
כך היה לבני ישראל שלוות נפש אחת לשנה כאשר הכהן הגדול הקריב את קורבן הכפרה ביום העשירי של החודש השביעי בשביל כל חטאי האנשים אשר נעשו במשך השנה. ביום ההוא כאשר חטאיהם נשטפו, ליבם היה שליו.
ביום העשירי של החודש השביעי, הכהן הגדול אהרן כנציגם של כל בני ישראל, היה צריך להקריב את קורבן הכפרה. בזמן ההוא, הכהנים האחרים לא יכלו להיכנס למשכן הקדוש. ראשית על אהרן היה להקריב קודם למענו ולמען ביתו לפני שהוא עשה זאת למען שאר האנשים, מכיוון שהוא ובני ביתו גם חטאו.
הוא ערך את הקורבן למען האנשים באופן זה. "ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני יהוה פתח אהל מועד. ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד ליהוה וגורל אחד לעזאזל והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו הגורל ליהוה ועשהו חטאת והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני יהוה לכפר עליו לשלח אותו לעזאזל המדברה." (ויקרא10-16:7).
לאחר שהוא ביצע את פולחן הכפרה למען ביתו ולמענו, אהרן "נתן על שני השעירים גורלות." גורל אחד לאלוהים וגורל אחר "לעזאזל."
תחילה, אחד משני השעירים היה מוקרב לאלוהים. כאן, הכהן הגדול היה סומך את ידיו על השעיר בשמם של האנשים כדי להעביר את החטאים אשר הם עשו במשך השנה.
הדם נלקח אל כיסא הרחמים אשר בתוך קודש הקודשים ופוזר שבע פעמים. לבני ישראל נמחל על כל חטאיהם אשר נעשו במשך השנה שחלפה. במקום שבני ישראל ימותו על חטאיהם, אהרן הכהן הגדול העביר את חטאיהם על קורבן החטא ואפשר לו לקחת את הדין על כולם. לאחר מכן הוא הקריב את הקורבן האחר לפני אלוהים. זה היה הקורבן למען האנשים.
 
 
למען האנשים
 
בנוכחות האנשים, אהרן סמך את ידיו על השעיר השני והתוודה בפני אלוהים. "אלוהים, בני ישראל רצחו, נאפו, גנבו, חמדו, רימו... והשתחוו לאלילים. הם לא שמרו את השבת, הם נשבעו בשמך לשווא והם הפרו את כל סעיפי מצוותיך וחוקותיך." ואז הוא הסיר את ידיו. על ידי כך, כל חטאי השנה של בני ישראל הועברו על קורבן החטא.
הבה נקרא בספר ויקרא 16:21. "וסמך אהרן את שני ידיו על ראש השעיר החי והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם ונתן אותם על ראש השעיר ושילח ביד איש עתי המדברה." השעיר לעזאזל ישוטט במדבר וימות עם חטאי בני ישראל על ראשו. המשמעות של "עזאזל"בעברית היא "להוציא החוצה" הכוונה היא שהשעיר לעזאזל הושלך החוצה לפני אלוהים למען כל חטאי בני ישראל.
ובכן, חטאי בני ישראל הועברו על השעיר לעזאזל באמצעות סמיכת ידיו של אהרן. בדרך זו נמחל לבני ישראל על חטאיהם. כאשר הם ראו את הכהן הגדול סומך את ידיו על השעיר וראו את השעיר מובל למדבר, כל בני ישראל אשר האמינו בפולחן הכפרה, היו בטוחים בכפרת חטאיהם. כל הפולחן של הברית הישנה, היה הצל של "בשורת הלידה מחדש" של הברית החדשה.
בברית הישנה, סמיכת הידיים ודם הקורבן היו בשורת גאולת החטאים. זה נשאר ביסודו אותו דבר בברית החדשה.
 
 
בשורת הגאולה בברית החדשה
 
כיצד התכפרו חטאיהם של כל האנשים בברית החדשה?
זה כתוב במתי 25-1:21, "והיא יולדת בן וקראת את שמו ישוע כי הוא יושיע את עמו מעוונותיהם. ותהי כל זאת למלאת את אשר דיבר יי ביד הנביא לאמר. הנה העלמה הרה ויולדת בן וקראו שמו עמנואל אשר פירושו האל עימנו. וייקץ יוסף משנתו ויעש כאשר ציווהו מלאך יי ויקח אליו את אשתו. ולא ידעה עד כי ילדה בן את בכורה ויקרא את שמו ישוע."
אדוננו ישוע ירד לעולם זה בשם עמנואל כדי להושיע את כל בני האדם מהחטאים. לכן הוא נקרא בשם ישוע. ישוע בא כדי לקחת את כל חטאי האנשים. הוא בא בגוף אדם כדי להיות מושיעם של בני האדם. הוא הוציא לפועל את גאולתנו ושיחרר אותנו לעד מחטאים.
 
 
בשורת הלידה מחדש
 
כיצד ישוע שיחרר אותנו מכל חטאינו? הוא עשה זאת באמצעות טבילתו. הבה נסתכל במתי 3:13.
"ויבא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להיטבל על ידו. ויוחנן חשך אותו לאמר אנכי צריך להטבל על ידך ואתה בא אלי. ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו. ויהי כאשר נטבל ישוע וימהר לעלות מן המים והנה השמים נפתחו לו. וירא את רוח אלוהים כיונה ונחה עליו. והנה קול מן השמים אומר זה בני ידידי אשר רציתי בו." (מתי 17-3:13)
בברית החדשה, כאשר ישוע הגיל לגיל 30, הוא בא ליוחנן המטביל בירדן. הוא הוטבל על ידו ולקח את כל החטאים של החוטאים. כאשר עשה כך, הוא קיים את הצדק של האלוהים.
 
 
?מדוע הוטבל ישוע בירדן
 
מה נחשפת בבשורה?
צדקתו של אלוהים
 
הבה נסתכל עתה על המחזה כאשר הכהן הגדול של השמים פגש את הכהן הגדול האחרון של בני האדם. אנו יכולים לראות כאן את צדקתו של אלוהים באמצעות הטבילה אשר כיפרה על כל חטאי העולם.
יוחנן המטביל, האדם אשר הטביל את ישוע, היה הגדול בילודי אישה. ישוע העיד במתי 11:11, "לא קם בילודי אשה איש גדול מיוחנן המטביל" כשם שחטאי האנשים התכפרו כאשר אהרן הכהן הגדול סמך את ידיו על ראש קורבן החטא ביום הכיפורים, בברית החדשה, כל חטאי העולם התכפרו כאשר ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל.
בשורת הלידה מחדש היא בשורה של כפרה מוחלטת על כל החטאים. לכן בשורת הגאולה באמצעות טבילתו של ישוע הייתה הבשורה אשר אלוהים קבע על מנת לקיים את צדקתו, אשר הצילה את כל אנשי העולם. ישוע הוטבל בדרך ההולמת ביותר על מנת לכפר על חטאי העולם.
מה פירוש "כל הצדקה"? המשמעות היא שאלוהים שטף את כל חטאי העולם בדרך היאה ביותר. ישוע הוטבל כדי לשטוף את כל חטאי העולם. ""כי תגלה בה צדקת אלוהים מאמונה אל אמונה" (אל הרומים 1:17). צדקתו של אלוהים נראתה בהחלטתו לשלוח את ישוע בנו היחיד לעולם הזה כדי לשטוף את כל החטאים באמצעות הטבלתו על ידי יוחנן המטביל ובאמצעות מותו על הצלב.
בברית החדשה, צדקתו של אלוהים מתבטאת באמצעות טבילתו של ישוע ודמו. אנו הופכים לצדיקים מכיוון שישוע לקח את כל חטאי בני האדם לפני כמעט אלפיים שנה בירדן. כאשר אנו מקבלים את גאולת אלוהים בליבנו, צדקתו של אלוהים באמת מתקיימת.
"ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו. ויהי כאשר נטבל ישוע וימהר לעלות מן המים והנה השמים נפתחו לו. וירא את רוח אלוהים כיונה ונחה עליו. והנה קול מן השמים אומר זה בני ידידי אשר רציתי בו." (מתי 17-3:15).
קטע זה מראה שאלוהים בעצמו העיד על העובדה שטבילתו של בנו מילאה את כל הצדק של הגאולה. הוא אמר לנו, "ישוע אשר הוטבל על ידי יוחנן הוא עתה באמת בני" אלוהים העיד שבנו הוטבל למען המחילה של כל בני האדם. הוא עשה זאת על מנת שעבודתו הקדושה של ישוע לא תהיה לשוא.
ישוע הוא בן האלוהים וגם מושיעם של כל חוטאי העולם. "ידידי אשר רציתי בו." אמר אלוהים. זוהי האמת שישוע ציית לרצון אביו ולקח את כל חטאי בני האדם באמצעות טבילתו.
המילה טבילה משמעותה "להישטף, להעביר ל, לקבור" מכיוון שכל החטאים הועברו על ישוע בשעה שהוא הוטבל, כל מה שעלינו לעשות זה להאמין בבשורה כדי להינצל מכל חטאי העולם.
התגשמות כל נבואות הגאולה בברית הישנה הושלמו על ידי טבילת ישוע בברית החדשה. לכן הנבואות של הברית הישנה פגשו לבסוף את עמיתיהם מהברית החדשה. בדיוק כפי שבני ישראל כיפרו על חטאיהם פעם בשנה בברית הישנה, חטאי האנשים הועברו על ישוע ונמחקו לעד בברית החדשה.
ויקרא 16:29 הוא הדמות של מתי 3:15. ישוע הוטבל כדי לקחת את כל חטאי העולם. הודות לטבילתו, כל המאמינים בנצחיות מחילתו ניצלים: כל חטאיהם נמחקים מלוח ליבם.
אם אינך מכיר ומאמין בליבך באמיתות טבילתו של ישוע ומותו על הצלב, לעולם לא תוכל להתנקות מחטאיך ולא משנה עד כמה אתה חי חיים אדוקים. רק באמצעות טבילתו של ישוע דבר אלוהים התגשם וחטאינו נמחקו. גאולה אמיתית מושגת על ידי גאולה מכל חטאינו, במילים אחרות, באמצעות טבילתו של ישוע.
עתה מה תעשה? האם תקבל את הגאולה בליבך? או האם לא? זה לא דבר אנוש אלא דבר אלוהים. ישוע מת על הצלב מכיוון שהוא לקח את כל החטאים באמצעות טבילתו. האם אתה לא מסכים שצליבת ישוע הייתה כתוצאה מטבילתו?
זה כתוב באל הרומים 4-8:3, "כי מה שלא יכלה התורה לעשות הנחלשה על ידי הבשר עשה האלוהים בשלחו את בנו בתואר בשר החטא ובעד החטא וירשיע את החטא בבשר. למען תמלא חוקת התורה בנו המתהלכים שלא כבשר כי אם לפי הרוח."
מכיוון שהאדם אינו יכול לקיים את החוקים ואת המצוות של אלוהים עקב חולשות בשרו, ישוע לקח את כל חטאי הבשר על ידי כך שלקח אותם על עצמו. זוהי האמת על טבילת ישוע. טבילת ישוע חרצה את מותו על הצלב. זוהי התבונה של הבשורה המקורית של אלוהים.
אם האמנת רק במותו של ישוע על הצלב, חזור עכשיו וקבל בליבך את בשורת הגאולה באמצעות טבילת ישוע. אז ורק אז תוכל להיות ילדו של אלוהים.
 
 
הבשורה המקורית
 
מהי הבשורה המקורית?
בשורת המים והרוח
 
הבשורה המקורית היא בשורת כפרת החטאים. זוהי הבשורה של טבילת ישוע, מותו ותחייתו שאלוהים הראה לנו. ישוע המשיח שטף את כל חטאינו אחת ולתמיד כאשר הוא הוטבל בירדן ובדרך זו נתן גאולה לכל אלה המאמינים באמת הזאת. עקב אמונתנו כל חטאי העתיד שלנו גם נשטפו.
עתה, כל מי שמאמין בטבילתו של ישוע ובדמו שעל הצלב, ניצל מכל חטאי העולם לעד. האם אתה מאמין? אם תשובתך היא "כן אני מאמין" אז תהפוך לצדיק.
עכשיו, הבה נסכם את הדברים שקרו לאחר שישוע הוטבל. ביוחנן 1:29, כתוב, "הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם." ישוע הוטבל ולקח את כל חטאי העולם וזוהי הבשורה של הלידה מחדש.
 
 
 
"הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם." (יוחנן 1:29) ישוע לקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו.
החטאים אשר אתה חוטא מיום לידתך ועד יום הולדתך העשירי גם כלולים בחטאי העולם. האם אתה מאמין שגם חטאים אלה הועברו על ישוע? -כן, אני מאמין.- מה לגבי העבירות מגיל 11 ועד 20? האם אתה מאמין שגם אלה הועברו על ישוע? -כן, אני מאמין.- האם אתה מאמין שכל חטאי העולם הועברו על ישוע באמצעות טבילתו? -כן, אני מאמין.-
האם אתה רוצה להינצל מחטאי העולם? אם אתה רוצה, האמן בבשורת טבילת ישוע ודמו על הצלב. ברגע שתאמין בכך, תינצל. האם אתה מאמין בכך? זוהי הגאולה האמיתית של הלידה מחדש. טבילת ישוע ודמו היא הגאולה המקורית של הלידה מחדש. היא ברכת אלוהים לכל חוטאי העולם.
להאמין בגאולה של הלידה מחדש באמצעות טבילת ישוע ודמו, לשאת את העינים לאהבתו זה להיות בעל אמונה אמיתית ולהיוולד מחדש באמת. הסימנים של הלידה מחדש הם המים והדם של ישוע. עליך רק לקבל את דברי האמת הכתובים בתנ"ך.
 
  
דת ואמונה
 
איזו עדות יש בליבם של
הנולדים מחדש?
שישוע מחק את כל חטאינו
עם טבילתו ודמו
 
דת היא אמונה בישוע על פי מחשבותיו של האדם ודחיית דבר האלוהים המוחלט. אך גאולה מהחטאים היא נפרדת ממחשבותיו של האדם. אמונה זה להאמין בכל המילים של הברית הישנה והחדשה ולהתנער ממחשבותיו של האדם. זה לתפוס את זה כפי שזה כתוב בתנ"ך ולקבל את הגאולה באמצעות המים והדם: טבילת ישוע ודמו על הצלב. האדם יכול להינצל על ידי כך שיקח לליבו את דברי החכמה של הבשורה המקורית.
ללא טבילת ישוע אין את העברת חטאינו וללא הקזת הדם אין מחילת חטאים. כל חטאינו הועברו על ישוע לפני שהוא נשא אותם אל הצלב והקיז דם למעננו. כאשר אנו מאמינים בטבילת ישוע ובדמו על הצלב, כאשר אנו נולדים מחדש באמצעות הבשורה, אנו משתחררים מכל חטאי העולם.
אמונה אמיתית זה להאמין שישוע המשיח ניקה אותנו לחלוטין מכל חטאינו כאשר הוא הוטבל; זה להאמין שהוא לקח את הדין על כל חטאינו על הצלב. עלינו להאמין בגאולת הצדק של אלוהים. אלוהים כל כך אוהב את בני האדם כך שהוא הציל אותנו באמצעות טבילתו של ישוע ודמו על הצלב. כאשר אנו מאמינים בבשורה זו, אנו ניצלים מכל חטאינו, משתחררים מהדין והופכים לצדיקים לפני אלוהים.
"אלוהים, אני מאמין. אינני ראוי לגאולה אך אני מאמין בבשורת טבילתו של ישוע, צליבתו ותחייתו." אנו צריכים רק להודות לישוע על שהתברכנו בבשורת הלידה מחדש. האמונה בבשורה המקורית של הלידה מחדש, זאת האמונה האמיתית. הלידה מחדש האמיתית היא כזאת; "לכן האמונה באה מתוך השמועה והשמועה על ידי דבר אלוהים" (אל הרומים 10:17). "וידעתם את האמת והאמת תשימכם לבני חורין." (יוחנן 8:32). עלינו לדעת בדיוק את האמת ועלינו להאמין במים, בדם וברוח המעידים עליה (הראשונה ליוחנן 8-5:5).
"והאמת תשימכן לבני חורין." אלו דבריו של ישוע על המים והדם. האם השתחררת? האם אנו מאמינים או דתיים? ישוע רוצה רק את אלה אשר מאמינים בבשורת הלידה מחדש מהמים והרוח.
אם אתה מאמין בבשורת טבילתו של ישוע ודמו, אין לך חטאים בליבך. אך אם אתה מאמין בישוע כדת, יש לך עדיין חטאים מכיוון שאין לך אמונה מוחלטת בגאולתו של ישוע. אנשים דתיים מנסים להשיג גאולה מחטאיהם כל פעם שהם מתפללים בחרטה.
לפיכך, הם לעולם לא יכולים להשתחרר לגמרי מחטאיהם. אף על פי שהם חוזרים בתשובה במשך חייהם, זה לעולם לא יוכל להוות תחליף לגאולה המוחלטת מחטאים באמצעות טבילתו של ישוע ודמו על הצלב. הבה ניגאל על ידי האמונה בבשורת ישוע אשר שטפה את כל חטאי העולם אפילו את חטאי העתיד.
אני אומר לך שוב, חזרה בתשובה כל יום לעולם לא יכולה להוות תחליף לבשורת הלידה מחדש. כל הנוצרים צריכים להאמין עכשיו במחילת החטאים באמצעות בשורת הלידה מחדש.
לעולם איננו יכולים לחזור בתשובה באופן מוחלט על כל חטאינו. חזרה בתשובה שקרית לעולם לא תוכל להחזיר את האדם לאלוהים אלא רק תעודד את נשמתו. חזרה בתשובה שקרית היא וידוי חד צדדי אשר לעולם לא מביא בחשבון את רצון האלוהים. זה לא משהו שאלוהים מצפה מאיתנו.
מהי החזרה בתשובה האמיתית? זה לחזור לאלוהים. זה לחזור לדבר הגאולה של ישוע ולהאמין במילים כפי שהן כתובות. הבשורה אשר גאלה אותנו היא בשורת טבילתו של ישוע, צליבתו ותחייתו. כאשר אנו מאמינים לחלוטין בבשורה זו, אנו נגאלים וזוכים לחיי נצח.
זוהי החוכמה של בשורת הלידה מחדש; זה להאמין בטבילת ישוע ודמו ובבשורת מלכות האלוהים אשר מאפשרת לנו להיוולד מחדש.
כאשר ישוע אמר לנו שעלינו להיוולד מחדש מהמים והרוח, הוא התכוון שעלינו להיוולד מחדש על יד האמונה בטבילתו ובדמו שעל הצלב. רק אז נוכל להיכנס ולגור במלכותו של אלהים. עלינו להאמין בדבריו. שני הדברים אשר מעידים על גאולת חטאינו, טבילת ישוע ודמו על הצלב, הם הדברים אשר מאפשרים לנו להיוולד מחדש.
עתה, האם אתה מאמין בבשורת הלידה ומחדש ובמחילת החטאים? האמונה בטבילת ישוע ובדמו על הצלב הצילה אותנו מכל חטאי העולם. אנו יכולים להיוולד מחדש בעזרת אמונה זו. מכיוון שהתנ"ך אומר לנו שישוע שטף את החטאים של כל חוטאי העולם מדוע שלא נאמין וניוולד מחדש?
אלה המאמינים בשני הדברים המעידים על היוולדותנו מחדש, טבילת ישוע וצליבתו, הם הנולדים מחדש האמיתיים. וזה המאמין בבן האלוהים יש בו את העדות (הראשונה ליוחנן 10-5:3). כאשר אתה מאמין בישוע, אל לך להשמיט את בשורת המים, הדם והרוח.
בדיוק כפי שנעמן שר הצבא טבל בירדן שבע פעמים כדי להירפא לחלוטין מהצרעת (מלכים ב' פרק 5), עלינו להאמין שישוע שטף את החטאים אחת ולתמיד בירדן וכתוצאה מכך נתן לנו גאולה נצחית.
מכיוון שישוע אוהב אותנו אנו יכולים להיגאל מכל חטאי העולם ולזכות בחיי נצח על ידי האמונה בבשורת מחילת החטאים. הבה נאמין כולנו בבשורת הלידה מחדש ונשיג את גאולת האלוהים.