דרשות

נושא 10: התגלות

[7-2]  ( חזון יוחנן 7:1-17 ) הבה נהיה בעלי אמונה לוחמת

 ( חזון יוחנן 7:1-17 )
 
הנוצרים כיום חייבים לדעת את האמת התנ"כית באופן נכון. במיוחד, באמצעות דבר חזון יוחנן חייבת להיות לנו הבנה נכונה בלקיחת הקדושים, ועלינו לחיות באמונה נכונה.
ראשית, אנו חייבים להבין שהלקיחה תתרחש בנקודת האמצע של הצרה הגדולה, לאחר ששלוש וחצי השנים הראשות מתוך תקופת שבע השנים יחלפו קמעה. לכן לכנסיות ולקדושים חייבת להיות בסוף הזמנים אמונה לוחמת, כדי למלא את רצון האלוהים, לגאול את בני האדם מהחטא, ולתת חיי נצח כפי שהוא תכנן בישוע המשיח.
אלוהים יאפשר את פעולותיו של אנטיכריסטוס כדי למלא את רצונו שלו. התקופה בה אנטיכריסטוס יהיה פעיל היא במשך השלוש וחצי השנים הראשונות מתוך תקופת שבע השנים של הצרה הגדולה. אלוהים יאפשר לאנטיכריסטוס לרדוף במרץ אחר מטרותיו במשך תקופה זו. מדוע? כיוון שכדי לבצע את תוכניותיו הגדולות אשר תוכננו למעננו, אלוהים חייב לכבול את השטן לבאר התהום, וכדי לעשות כן, ישוע בעצמו חייב לחזור אל הארץ הזו בכבודו ובעצמו. זוהי הסיבה מדוע אלוהינו יאפשר לאנטיכריסטוס לבצע בעוצמה רבה את מעשיו במשך השלוש וחצי השנים הראשונות מתוך תקופת שבע השנים של הצרה הגדולה.
אלוהים נתן לכולם את דבר הגאולה שלו מחטאים וחיי נצח, וכדי לבצע את דברו הוא תכנן את הצרה הגדולה. בקטע הראשי כתוב, "ואחרי כן ראיתי ארבעה מלאכים עומדים בארבע כנפות הארץ ויעצרו את ארבע רוחות הארץ למען לא תישוב רוח לא בארץ לא בים ולא בכל עץ." אלוהים תכנן גם לגאול 144,000 מבני ישראל מחורבנם, כיוון שהוא הבטיח לאברהם שהוא יהיה אלוהיו ואלוהי צאצאיו. כדי לקיים את הבטחתו זו, אלוהים יעניק את חסד הגאולה שלו לישראל ויגאל 144,000 מצאצאיו אברהם בסוף הזמנים.
כדי לתת לקדושים את מלכות אלף השנים ואת השמים והארץ החדשים, אלוהים ללא ספק יאפשר לצרה הגדולה לבוא אל הארץ. לאחר שיאפשר את תקופת אנטיכריסטוס בזמן הצרה הגדולה, אלוהים יתפוס את השטן ויכלא אותו בבאר התהום. הסיבה מדוע אלוהים יאפשר את הופעתו של אנטיכריסטוס ואת הצרה הגדולה, היא כדי לקיים את הבטחתו להושיע את ישראל וכדי להעניק את חסדו ולתת חיי נצח לקדושים, אשר יולבשו בלבן בזמן הצרה הגדולה.
לפיכך, הצרה הגדולה ושלטונו של אנטיכריסטוס הם השלבים שאנו חייבים ללא ספק לעבור. אנו חייבים להבין שכל הדברים הללו שאלוהים אפשר לנו הם חלק מתוכניתו להושיע את כולנו ולכסות אותנו בחסד שלו של חיי הנצח במלכותו של המשיח. לכן אנו חייבים באופן ברור להבחין בדיוק באיזו תקופה אנו חיים היום ולשאול את עצמנו איזו סוג של אמונה חייבת להיות לנו כדי להמשיך לחיות. אמונתנו, בקיצור, חייבת להיות ברורה ובטוחה.
אנו מאמינים בדבר אלוהים וגם מאמינים שכל הדברים הללו יתקיימו, גם באופן פיזי וגם באופן רוחני. התקופה של היום היא תקופה אשר מתקדמת לעבר סוף הזמנים. כאשר אנטיכריסטוס וחסידיו הרבים יופיעו בסוף הזמנים, אנו חייבים להלחם בהם כדי להגן על אמונתנו, אפילו במחיר ניתנת חיינו במוות של קדושים. תקופה זו מתקרבת אלינו במהירות. אם אנו מאמינים בכתוב, אנו חייבים להיאבק באנטיכריסטוס, האויב הגדול, ובחסידיו. זוהי אמונה הנאבקת.
המשמעות של להיאבק זה להילחם. אך בלהילחם אינני מתכוון לאלימות פיזית, להכות ולשבור. אלא הכוונה במאבק כאן זה להגן על האמונה מבלי להיכנע לאנטיכריסטוס, משרת השטן אשר יתייצב נגד בשורת הישועה אשר ישוע נתן לנו, ואשר ירדוף את המאמינים. אלה אשר ימותו מות קדושים בסוף הזמנים הם אלה אשר יש להם את עדות ישוע ואשר שמרו את דבר האלוהים. מה שהם מעידים זה על ישוע אשר בא באמצעות בשורת המים והרוח.
להיאבק זה להגן על האמונה בבשורת המים והרוח. כדי להגן על אמונה זו, אלה אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע, חייבים להתאחד עם הנולדים מחדש האחרים בכנסיות הנולדים מחדש של אלוהים. אנו חייבים להיות נחושים בדעתנו להיכנס באומץ למאבק בהחלטה נחושה להפיץ את אמונתנו לאחרים ולהציל את נשמותיהם. להיות מוכנים לקרב לחלוטין משמעותו להגן על אמונתנו וגם להציל נשמות אחרות; אמונה זו של הכנסייה היא הדרך לנצחון אשר משביעה את רצון האלוהים. משרתי האלוהים וקדושיו חייבים תמיד לשמור על אמונתם הלוחמת.
מהי התקופה של היום אשר אנו חייבים לחיות בה עם לב ואמונה מוכנים למאבק? התקופה הנוכחית עוברת בבירור הרבה שינויים. הרבה "תיאוריות" על לקיחת הקהילה וחזרתו השניה של המשיח הופיעו ונעלמו, ויחד עימם אמונתם של האנשים גם השתנתה בהתאם.
לפני שהתיאוריה החדשה על הלקיחה אומצה בשנות 1800, כולם האמינו ולימדו את הדוקטרינה של הלקיחה לאחר הצרה אשר טוענת שישוע יחזור לאחר שהקדושים יתנסו בכל הצרה הגדולה, ולקיחתם ותחייתם יתרחשו בזמן זה של חזרת המשיח. אך התיאוריה של הלקיחה לפני הצרה אשר נפוצה בשנות 1800 המקודמות, הפכה לגמרי את תאורית הלקיחה אחרי הצרה.
תיאורית הלקיחה לפני הצרה טוענת שהמאמינים בישוע יתרוממו כולם לשמים לפני שתקופת שבע השנים של הצרה הגדולה תתחיל. למרות שתיאוריה זו בתחילה נדחתה על ידי הרבה אנשים, עכשיו למעשה בסופו של דבר, כולם מאמינים בתיאורית הלקיחה לפני הצרה ורק מעטים יוצאים מן הכלל. אך תיאורית הלקיחה לפני הצרה לא רק שאינה מתאימה לדברי האלוהים בכלל, אלה היא הופכת את דבר האלוהים ואת תוכניתו לחסרי משמעות. אך במחשבותיהם ובשכלם של אלה הבורים לגבי התנ"ך, תיאוריה זו של הלקיחה לפני הצרה נשתלה כבר בצורה איתנה.
השליחים בזמן העתיק חילקו את תקופות האלוהים לשתי תקופות. התקופה הראשונה הייתה תקופת הישועה על ידי האמונה בישוע המשיח, והתקופה השניה היא תקופת הצרה הגדולה אשר באה לאחר שהתקופה הראשונה תחלוף. המלומדים של היום מבינים את התקופה הראשונה של הישועה על ידי האמונה בישוע, אך התקופה השניה של הצרה הגדולה, תקופת חזרת המשיח ולקיחת הקדושים היא יותר מידי קשה מכדי להבינה.
בגלל אי בקיאותם בזמנים של רוב הנוצרים המאמינים בתיאורית הלקיחה לפני הצרה, הם לא יכולים להיות בעלי אמונה שאינה מוטעית. באופן יומרני הם חוזים את יום חזרתו של המשיח, או נותנים לאמונתם לדרוך במקום באפס מעשה בחושבם שהם כולם יילקחו לפני הצרה הגדולה – כל אלו הם תוצאות האמונה בלקיחה לפני הצרה. כל כך הרבה נוצרים נפלו לעצלות רוחנית בחושבם לעצמם, "למי אכפת אם העולם יעמוד בפני קשיים? אני אלקח הרבה לפני שהצרה הגדולה תגיע, ולכן הכל למעשה בסדר." כל הבלבול הזה שלהם נובע מחוסר ידע מדויק בסיסי ותנ"כי על הלקיחה.
סקופילד תמך בתיאורית הלקיחה לפני הצרה והתוצאה הייתה שליבם של אלה אשר האמינו בתיאוריה זו נסחף בזרם של הנוחות שלהם בחושבם, "אנו כולנו נילקח לפני שהצרה הגדולה תבוא אל הארץ הזו, והבה ננסה עתה רק לחיות בנוחות ככל האפשר." אמונתם הפכה כך לעצלה.
אך מה התנ"ך אומר על הצרה הגדולה ועל הלקיחה? התנ"ך מספר על לקיחה באמצע הצרה הגדולה. הוא אומר לנו שגם הגויים וגם בני ישראל המאמינים בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע יסבלו מרדיפת אנטיכריסטוס כיוון שהם יתנסו בשלוש וחצי השנים הראשונות של הצרה הגדולה בזמן תקופת הסוס הירקרק.
זה אומר לנו שלאחר שלוש וחצי השנים הראשונות של הצרה הגדולה אנטיכריסטוס יהרוג את הקדושים – כלומר, הקדושים ימותו מות קדושים. זה גם אומר לנו שגם הקדושים, גם אלה אשר מתו מות קדושים וגם אלה שלא, יקמו לתחייה בגוף מפואר, ובו זמנית עם תחייתם, הם יתרוממו לרקיע בלקיחה. כאשר הקדושים ילקחו באמצע הצרה הגדולה, עולם זה יגיע לקיצו עם ירידת המכות של שבע הקערות. לאחר מכן ישוע יחזור אל הארץ הזו כדי לשפוט את השטן, את אנטיכריסטוס ואת חסידיו.
חזון יוחנן 13 אומר לנו שאלה אשר שמותיהם אינם רשומים בספר החיים יכנעו לאנטיכריסטוס ולאליליו. רק אלה אשר שמותיהם כתובים בספר החיים, במילים אחרות, לא יכנעו לאנטיכריסטוס ולחסידיו. אלה אשר שמותיהם לא רשומים בספר החיים עקב סירובם להאמין בבשורת המים והרוח בליבם, כולם לבסוף יעבדו ויכנעו לשטן ולאליליו.
זוהי הסיבה מדוע התנ"ך אומר לנו שהקדושים ישארו על הארץ בזמן הצרה הגדולה ולאחר שנקודת האמצע של הצרה תחלוף קמעה, הם יתרוממו לשמים בלקיחתם. אלה אשר יכנעו לשטן ויקבלו את התו של אנטיכריסטוס בזמן תקופת שבע השנים של הצרה הגדולה, יושלכו כולם לאגם של אש וגופרית, אך אלה אשר שמותיהם רשומים בספר החיים ואשר לא נכנעו לאלילים, יילקחו באמצע הצרה הגדולה.
הלקיחה האמיתית תתרחש מעט לאחר שנקודת האמצע של תקופת שבע השנים של הצרה הגדולה תחלוף. רשימה מפורטת של מראי המקום התנ"כיים לזמן הלקיחה יובאו בכרך השני של ספר זה אשר יבוא לאחר מכן. אך ישנם הרבה אנשים אשר קובעים את לוח הזמנים של הלקיחה יותר מידי מהר ומדברים על לקיחה לפני הצרה, או באופן אחר, קובעים את לוח הזמנים בצורה מרושלת ומדברים על לקיחה לאחר הצרה. מלומדים מדברים על תיאורית הלקיחה לפני הצרה אפילו כאשר הם בעצם אינם משוכנעים בנכונותה ועדיין הרבה מתפללים קבועים בכנסיה נאחזים מהר בתיאוריה זו ומאמינים בה. יש אפילו אנשים אשר תורמים את כל נכסיהם לכנסיותיהם, או מחכים בקנאות לתאריך שנקבע באופן שרירותי לחזרת ישוע כביכול.
לפני זמן לא רב, חברים בזרם מסוים בחרו בתאריך והאמינו שהמשיח יחזור בתאריך הבחירה שלהם. הם כולם עלו להר, קשרו בחבלים את גופם אחד לשני, וחיכו ללקיחתם בחצות. הזמן חלף, ולא משנה עד כמה בלהיטות הם חיכו, ישוע לא חזר. לבסוף הם נכנעו, שחררו את עצמם מהחבלים, וירדו בבושה מההר. סוג כזה של פיאסקו, למרבה הצער, הפך עתה לגמרי לשכיח בעולם הנוצרי. מאורעות אבסורדים כאלה אינם מוגבלים רק לקוריאה, אלא הם באופן שכיח מופעים בכל רחבי העולם, באירופה, אמריקה, אסיה, ובכל מקום.
לכן מה שעלינו לדעת בדיוק, שאלוהים במיוחד יאפשר את הצרה הגדולה אפילו לקדושיו המאמינים. זוהי תוכניתו של אלוהים. הסיבה מדוע אלוהים הבטיח את הצרה הגדולה לקדושים היא כדי לקיים את הבטחותיו – לזרוק באמצעות הצרה, את השטן לאש נצחית, לשנות את כדור הארץ הזה לעולם חדש על ידי הקמת ממלכת המשיח למשך אלף השנים, היכן שהקדושים ימלכו עימו, ולהעניק את השמים והארץ החדשים למאמינים בישוע. זהו רצונו של אלוהים אשר מאפשר בכוונה לצרה הגדולה לבוא עלינו.
תקופת שבע השנים של הצרה הגדולה עדין לא החלה. אם נניח שאסונות הטבע אשר סבלנו מהם עד עתה יכולים להשתוות לתחילתה של אש אשר הכבאים יכולים בקלות לכבותה, האסונות אשר מחכים לעולם בצרה הגדולה הם בלתי רגילים השווים לאש אשר תשרוף שלשי מיערות העולם.
כדי לא להזדעזע וכדי להתמיד כאשר אסונות שכאלה ומכות יכו את העולם, משרתי וקדושי האלוהים חייבים כולם להיות בעלי אמונה לוחמת. כיוון שנישאר על הארץ הזו עד אמצעה של הצרה הגדולה, אנו חייבים לחיות את סוף הזמנים עם סוג של אמונה אשר לעולם לא תיכנע לאנטיכריסטוס ולחסידיו. עם לב נחוש כשל חיילים הנכנסים לשדה הקרב, אתם חייבים ללמד את בשורת המים והרוח לכל העולם כדי להושיע יותר נשמות כולל את משפחותיכם.
העולם לא יהיה תמיד כזה שליו. אך אפילו כאשר הבלבול ישלוט בעולם וחיינו יהיו משופעים בקשיים, אנו חייבים תמיד לחיות בנאמנות בהאמיננו שאלוהים ישמור עלינו ממש עד היום האחרון. דתות העולם והשטן מולכים שולל את האנשים עם כל מיני דברי פיתויים, גונבים מהם, ובסופו של דבר משקיעים את נשמותיהם בגיהינום.
אפילו עתה, אין ספור אנשים ואלה השיכים לזרמים גדולים המאמינים בתיאוריה של סקופילד, בלקיחה לפני הצרה, מולכים שלא בדרך הנכונה הרבה אנשים לאמונתם המוטעית. אלה המאמינים שהם יילקחו לפני הצרה הגדולה לא רואים צורך להכין את אמונתם ולהתמיד במשך הצרה הגדולה. הם חושבים שכל מה שעליהם לעשות זה להיות נאמנים בחייהם הנוכחיים ופשוט להילקח לרקיע כאשר ישוע יקרא להם. אך למעשה לקיחת הקדושים תתרחש לאחר שיחלפו שלוש וחצי שנים מהצרה הגדולה, ולכן הם חייבים להכין את אמונתם לצרה בלי קשר לזמן חזרתו של המשיח. אנו חייבים להאמין שאלוהים יושיע את עם ישראל והרבה מהגויים בשעת תקופת שבע השנים של הצרה הגדולה.
פסוק 14 אומר לנו, "אלה הם הבאים מן הצרה הגדולה ויכבסו את שמלותם וילבינום בדם השה." הכוונה פה היא למות הקדושים. המשמעות של מות קדושים היא למות למען מעשה צדיקות על פי אמונתו של האדם. האמונה הנכונה ביותר לקדושים אשר נגאלו מהחטא זה להאמין בבשורה, שישוע גרם לכל חטאינו להיעלם, ולשמור זאת באמונה. אך השטן מנסה תמיד להרוס את אמונת הקדושים. לכן עלינו לערוך מלחמת אמונה נגד השטן.
אם ניכנע לשטן במאבקינו, אנו ניזרק לגיהינום יחד עם השטן כמשרתיו, אך אם נילחם ונגן על אמונתנו אפילו במחיר חיינו, אנו נמות מות קדושים וניכנס על ידי אמונה זו של מות קדושים למלכות האלוהים. כיוון שאנו עורכים את מלחמת האמונה הזו כדי להגן על אמונתנו, מותנו יהיה צדיק ומפואר.
אנו חייבים, לכן, להיות בעלי אמונה הנלחמת למען עבודת הצדק. אנו חייבים להאמין שאנו עוסקים במאבק לתועלתם של אחרים כדי להציל את נשמותיהם ואנו חייבים להגן על אמונתנו עד הסוף ולנצח במלחמה כדי לשלוח את הנשמות האלו לגן עדן. עד שנקבל את עטרת הנצחון, אנו חייבים לנצח את השטן במאבקינו נגדו עם חרב דבר אדונינו.
בני האדם חיים פעם אחת ומתים פעם אחת. לא משנה עד כמה התקדם המדע הרפואי, כולם למעשה מתים. בין אם האנשים מתים בגיל 10 או 80 הם כולם יעמדו בפני משפט החטאים של אלוהים. אלה אשר ימותו מבלי שהאמינו בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע כשהיו על הארץ, יעמדו בפני משפטם ויגזר עליהם להיזרק אל האש הנצחית. למרות שכל חטאיהם נשטפו על ידי המים והדם של ישוע, ועשה אותם לבנים כשלג, בגלל חטא האי אמונה באמת הזו לא נמחל להם וחוטאים אלה יישפטו על כל החטאים אשר הם עשו לפני אלוהים ואדם כשהיו על הארץ, וישלמו את מחירם.
כדי להימנע מלהיות נידונים לאש הגיהינום לפני אלוהים, אנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע ואשר גאלה אותנו מכל החטאים. בשורת המים והרוח אשר כיפרה על כל חטאינו היא שונה מהבשורה המאמינה רק בדם שעל הצלב. תמיד לימדתי על בשורת המים והרוח בזמנים רגילים ובזמנים שאינם רגילים. רק על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אנו נוכל לקבל את רוח הקודש ותוענק לנו ברכת הפיכתנו לילדיו של אלוהים. כאשר אנו מאמינים בישוע, אנו חייבים להתרחק ולא להאמין בבשורת השקר אשר עשויה רק מדם הצלב.
הברית הישנה מספרת על בשורת האמת על ידי סמיכת הידים והכיור. בברית החדשה, דבר האלוהים אומר לנו שחטאינו הועברו על ישוע אחת ולתמיד באמצעות הטבילה שהמשיח קיבל. הכיור של הברית הישנה והטבילה של הברית החדשה שניהם מכוונים לאותה אמונה בבשורת המים והרוח אשר הושיעה אותנו מכל חטאינו – באמצעות טבילת ישוע אשר העבירה את כל חטאינו עליו, מותו על הצלב ותחייתו. אף אחד אינו יכול להיוושע מלבד על ידי בשורה זו של המים והרוח.
אנו חייבים להמשיך לחיות באמונתנו בבשורת המים והרוח עד שנגיע לאמצעה של הצרה הגדולה. אנו חייבים להבחין בתקופה זו ולחיות את שאר הימים הנותרים האלה כפי שאלוהים רוצה מאיתנו, ללמד על מלכות האלוהים ולהביא חדשות טובות לכולם. ישוע אמר לנו שהרבה אנשים ייוושעו אפילו במשך הימים האחרונים הללו.
ישנם צמחים אחדים אשר יכולים לשרוד במדבר, היכן שאין מים אלא רק חום וקרני שמש להוטות. אך אפילו במדבר השומם המלא רק בחום, יובש, אבק וחול, כאשר הגשם מוריד מים, הצמחים יכולים לנבוט, לפרוח ולהניב פירות בתוך שבוע. כל מה שחסר במדבר זה מים, הזרעים נזרעים מתחת לחול אך למרות שאינם יכולים לנבוט עדיין, הם לא מתים אלא חיים וממתינים רק לגשם. וכאשר רטיבות עושה את דרכה לזרעים היבשים האלה, הם נובטים מיד. הזרעים נובטים תוך יום, צומחים ביום שלאחר מכן, ופורחים ומניבים פירות ביום השלישי. וביום האחרון שלהם צמחים אלה משירים את זרעם על האדמה , והזרעים הקשיחים פעם נוספת מסתתרים מתחת לחול.
 
בדיוק כמו הצמחים שבמדבר אשר נראה שבלתי אפשרי מבחינתם להצמיח אפילו לא נצר אחד או ניצן, ומצליחים עדיין לצמוח כאשר מסופקים להם מים, אנו מאמינים שבסוף הזמנים, יהיו גם נשמות מסביב לעולם כמו במדבר, אשר ינבטו, יפרחו, ויניבו פירות אם הם יבואו במגע אפילו עם מעט ממי בשורת המים והרוח. אנו מאמינים שכאשר המכות של שבעת השופרות יתממשו הלכה למעשה, הרבה אשר שמעו על הצרה הגדולה לפני כן באמצעות הכתוב יבינו את הבשורה אשר שתולה בהם, ישמרו אותה, וכהרף עין יצמיחו את האמונה של מות הקדושים.
לפיכך, כאשר אני ואתם נמות מות קדושים כדי להגן על אמונתנו, יהיו הרבה אנשי אמונה אחרים אשר יעלו כמו צמחי המדבר אשר צומחים כהרף עין אפילו על אדמה צחיחה, ואשר יצטרפו אלינו במות הקדושים על הסירוב לקבל את התו ולעבוד אלילים. בשורת המים והרוח אשר אנו מלמדים עתה תאפשר להרבה אנשים להצמיח את אמונתם תוך תקופה זמן קצרה כך שהם יאמצו את מות הקדושים ויהפכו לעובדי האלוהים אשר ימשיכו להילחם.
מילדים ועד מבוגרים, אנו כולנו חיילים בצבאו של ישוע. בהכשירנו תמיד את ליבנו לקרב, אנו חייבים לחיות עם האמונה הנכונה כאנשיו של המשיח ולא להיות מוטעים על ידי שקרים כלשהם. לאלה מאיתנו אשר מנצחים בקרב, אלוהים יתן את עטרת הניצחון ותגמול שאין להביעו במילים אנו לכן חייבים לחיות את חיינו בשרתנו את עבודות הצדק של אלוהים, עם אמונה הנלחמת נגד השטן, כל שקריו, ונגד כל הדברים הרעים שבעולם.
 
 
אלוהים יתן לנו אמונה אמיצה בסוף הזמנים
 
כאשר תקופת הסוס הירקרק תגיע, אלוהים יתן לנו את סימנה. פסוק 1 אומר, "ואחרי כן ראיתי ארבעה מלאכים עומדים בארבע כנפות הארץ ויעצרו את ארבע רוחות הארץ למען לא תישוב רוח לא בארץ לא בים ולא בכל עץ." הרוח כאן היא רוח הצרה אשר אלוהים יעורר. חזון יוחנן 7:1-8 אומר לנו שכדי להושיע את בני ישראל, אלוהים יחתום אותם ויעצור את הרוח לזמן קצר. אך כשהזמן יגיע, - כלומר, כאשר תקופת הסוס השחור, תקופת המחסור מתוך שבע התקופות תחלוף – אלוהים יתחיל את תקופת הסוס הירקרק. ארבע רוחות השמים ינשבו ויביאו את רוח הצרה לעולם.
כאשר יגיע שעת תחילת תקופת הסוס הירקרק, רוח הצרה הנוראית תתחיל לנשוב והרבה מבני ישראל ימותו, גם הרבה גויים כולל אנו, יהרגו. כאשר תקופת הסוס הירקרק תגיע, תקופת הצרה ללא ספק תתחיל.
כיוון שעתה היא תקופת הסוס השחור, רוח המחסור נושבת מסביב לעולם. כאשר תקופה זו תעבור, תקופת הסוס הירקרק תתחיל ותעורר את רוח הצרה. רוח הצרה תתוה את תחילת ארבעת השלבים של תקופת שבע השנים של הצרה הגדולה. כאשר אלוהים יביא את הצרה הגדולה לעולם הזה בפעם הראשונה מאז שהוא ברא את היקום הזה ומאז תחילת ההיסטוריה של בני האדם – כלומר, כאשר רוח הצרה תשוב עם תחילת תקופת הסוס הירקרק – הכל יגיע לקיצו וגם הכל יתחדש ויתחיל מחדש.
אנו חייבים להבין שכאשר תקופת הסוס הירקרק תגיע, תתחיל גם תקופת הצרה. כאשר שליטי העולם יתאחדו מדינאים מסוימים יאחזו בכוח מחולט ואלה אשר לא יצייתו להוראותיהם וחוקיהם יסבלו ויוצאו להורג. בני האדם יגלו שמאד קשה לחיות בתקופת הסוס הירקרק כיוון שהם יעמדו בפני קשיים רבים כתוצאה מאסונות טבע אשר יגרמו על ידי המכות של שבעת השופרות, אך יחד עם הקשיים האלה יהיו הנסיבות הפוליטיות של הזמן אשר גם הן יהיו מסוכנות. אך אפילו במצב זה, אלוהים ימשיך לפעול בין האנשים, ויוביל מספר עצום של גויים לישועתם.
כאשר רוח הצרה תשוב בתקופת הסוס הירקרק, התקווה תימצא רק במקום אחד. כפי שהכתוב אומר לנו, "הישועה לאלוהינו היושב על הכסא ולשה," התקווה היחידה הזו נמצאת באלוהינו האב ובישוע המשיח. כאשר הרוח הנוראה של הצרה תתעורר, אנטיכריסטוס יופיע על הארץ הזו, יאחד לא רק את התחום המדיני של העולם אלה גם את התחום החברתי, מכלכלה ועד תרבות ודת, באינטגרציה גלובלית. משמעות הצרה היא להתנסות ברדיפה נוראית. זוהי הרוח אשר תתעורר. וכל הדברים האלה יתרחשו לפתע פתאום.
רוח האינטגרציה הכלכלית נושבת ברחבי העולם כיום. ישנה תנועה חזקה לכיוון של סחר חופשי, ביטול מכסי מגן בין מספר מדינות החברות בארגוני סחר שונים. תחת שיטת המסחר של מכסי מגן היה קשה למדינה אחת לשמור על מחירים תחרותיים במדינה אחרת כיוון שמכסי מגן נאכפו בזמן תהליך היצוא והיבוא והעלו את מחיריהם, בלי קשר לכמה זול המחיר ההתחלתי של היצוא היה לפני כן.
אך סוג כזה של מכסי מגן מתבטלים. דוגמא טובה לכך ניתן למצוא באירופה היכן שמכסי המגן בוטלו. בין מספר המדינות של האיחוד האירופאי (EU), למשל אין יותר מכסי מגן. זוהי תחילתה של אינטגרציה גדולה יותר העתידה לבוא, והמצביעה על התעוררותו של איחוד פוליטי ותרבותי. זוהי התפתחות מדהימה. ללא מכסי מגן מדינה יכולה למכור את מוצריה במדינה אחרת. זוהי הנחת אבן הפינה לשינוי הצורה של הסביבה הכלכלית הגלובלית. אם ה EU ישלים בהצלחה את האינטגרציה הכלכלית שלו, אינטגרציות כלכליות גלובליות יצמחו במהרה אף יותר.
לאחרונה, קוריאה סין ויפן הגיעו להסכמה שהם יספקו אחת לשניה הלוואה בשעת חירום במקרה של משבר פיננסי עתידי באסיה כמו המשבר אשר הציף את האזור ב 1997. במשבר האסיאתי של 1997, תמיכה פיננסית סופקה על ידי ארצות הברית. אך עם הסכם זה, שלוש המדינות המדוברות התחייבו לספק תמיכה פיננסית אחת לשניה אם אחת מהמדינות החתומה על ההסכם תעמוד בפני משבר כלכלי או כספי. המשמעות של זה היא היווצרותה של ברית כלכלית. בדיוק כפי שהמדינות האירופאיות ביטלו את מכסי המגן ושואפים לאינטגרציה כלכלית באמצעות ה EU כדי לשחר לשגשוג גדול יותר למדינות החברות בו, שלוש המדינות של המזרח הרחוק גם מאחדות את משאביהן יחדיו. אינטגרציה כזו של מדינות בודדות ופיתוח ארגוני שלהם יוביל לבסוף לאינטגרציה פוליטית.
אינטגרציה כלכלית באמצעות הסרת מכסי מגן משמעותה למעשה אינטגרציה של מדינות בודדות תחת ישות על-לאומית. כאשר אסונות הטבע של שבעת השופרות יכו וכאוס ישתולל ברחבי העולם, הנציגים של ארגונים ומוסדות בינלאומיים שכאלה יתאחדו כדי לבחור שליט אבסולוטי. הם ינסו, במילים אחרות, להביא סדר לעולם הכאוטי באחודו של העולם לישות פוליטית אחת והעלאתו של שליט עם כוח מוחלט.
רוח הצרה תישוב באמצעו של תהליך זה. במקום כיבוד זכיות הפרט, רמיסת זכותם של אחדים למען הרוב הגדול תהפוך לא רק למקובלת אלא גם לצפויה. רוח זו תישוב כאשר תקופת הסוס הירקרק תגיע. הבסיס למאורעות אלה יונח במשך תקופת הסוס השחור והתממשותן תגיע בזמן תקופת הסוס הירקרק.
כאשר קוריאה הוכתה במשבר הכלכלי של 1997 ועברה תחת חסותה של קרן המטבע הבינלאומית (IMF) היא טבעה בהרס של אסון כלכלי. מחירי הנדל"ן צנחו, האנשים איבדו את עבודתם בין לילה, והמעמד הבינוני נזרק לרחובות. קטסטרופה כלכלית כזו הפכה לכה שכיחה ברחבי העולם שבקושי עובר יום מבלי ששומעים על עוד משבר פיננסי בעוד מדינה. רוח זו היא רוח המחסור. אנו בתקופת המחסור הזו, סוג של תקופה בהם חייכם הופכים לחסרי ערך אם אין לכם כסף. בעתיד הקרוב, לאחר רוח המחסור הזו תנשוף בכל עוזה רוח הצרה.
אלוהים עצר את ארבע רוחות הארץ לזמן מה וחתם 144,000 מבני ישראל. לאחר שימנע מהם איזשהו נזק, הוא ישחרר את רוח הצרה. כאשר רוח הצרה הזו תעזוב את ידם של המלאכים, רוח הצרה הגדולה תישוב. רוח הצרה תאחד את העולם, אשר עם עלייתו של אנטיכריסטוס, יהפוך כולו לריבונותו של השטן, וייחווה תקופה של שבע שנים של אסונות טבע מהמכות של שבע השופרות. לאחר מכות אלה של שבעת השופרות יבואו המכות של שבע הקערות.
במשך תקופת העריצות של שלטון אנטיכריסטוס וההיעלמות של חופש האמונה, מחסור ורעב יגיעו לרמה הגרועה ביותר, וכדי לשרוד האנשים יאלצו להסתמך רק על מזון אשר יופץ על ידי הממשלה. כולם בעולם יעמדו בפני תקופה זו. דבר חזון יוחנן 7 מספק לנו תמונה כוללת על הדברים העתידים לבוא.
מה עוד מצפה לנו בתקופה זו? תקופת הסוס הירקרק תסומן כתקופה בה מספר רב של בני ישראל ומספר רב של גויים ימותו מות קדושים. כאשר הצרה הגדולה תגיע, תישאר רק תקווה. פסוק 10 אומר לנו, "ויקראו בקול גדול לאמר הישועה לאלוהינו היושב על הכסא ולשה." ישועתנו, במילים אחרות, נמצאת רק באלוהינו אשר יושב על הכסא, ובשה. כפי שאנו יכולים לראות מפרק 4 אשר אומר לנו שהכסא הוכן בשביל ישוע המשיח, האחד אשר יושב על הכסא הוא ישוע המשיח, לא כאחד חלש, אלא כבן האלוהים, אלוהים הכל יכול, ושופט הכל. אלוהים האב עדיין יושב על כסאו. לכן כאשר אנו מדברים על השילוש האלוהי הקדוש, אלוהים האב, הבן, ורוח הקודש, הם כולם אותו אלוהים. הישועה הממשית שלנו שייכת לאלוהינו ולשה – בקיצור, ישוע המשיח.
היכן נוכל למצוא תקווה כאשר הצרה הנוראית תגיע? כאשר אנטיכריסטוס יקום בשעת הצרה הגדולה, הוא יעשה צלם בדמותו ויאיים להרוג כל מי שיסרב להשתחוות לצלמו, וגם כל מי שלא יקבל את תו שמו על ידו הימנית או על מצחו (חזון יוחנן 13).
במונחים סביבתיים, תנאי הטבע יגיעו גם לרמה הגרועה האפשרית ביותר, כאשר ברד ואש יירדו מהשמים, רעשי אדמה יכו, ועוד מכות יבואו אחריהם. אין מקום בכדור הארץ הזו אשר לא יוכה על ידי המכות. בתנאים הסביבתיים הגרועים האלה, כאשר האדמה תיפער ברעידות, השמש, הירח, והכוכבים יאבדו את אורם, והימות והנהרות יגוועו מהמכות, גם המצב הפוליטי של הזמן הזה יהיה גרוע ביותר. אנטיכריסטוס ישלוט בשלטון עריץ ביותר האפשרי כיוון שיהיה לו כוח אבסולוטי והוא ישעבד את כל שאר מנהיגי העולם תחת שלטתו.
  
 
?מדוע אנטיכריסטוס יופיע
 
כיוון שהשטן ייתן לזמן קצר את כוחו לאנטיכריסטוס בנסיון להשיג את רצונו האחרון – כלומר, לספק את תשוקתו להיקרא אלוהים על ידי האנשים ולהיות מורם מעל האלוהים האמיתי. אך השטן בעצמו יודע שרצונו זה לא ימולא. אך בפעם האחרונה, הוא עדיין ינסה להיות מהולל על ידי בני האדם ויהרוג את אלה אשר לא יצייתו לו. זהו האסון הנורא ביותר אשר ייפול על הקדושים. בזמן ההוא, לקדושים לא תהיה שום ברירה מלבד למות כיוון שהיחידי אשר הם יוכלו לבטוח ולתלות בו את תקוותם הוא אלוהי ישועתנו, ישוע המשיח אלוהינו אשר הושיע אותנו באמצעות בשורת המים והרוח. אנו יכולים להסתמך רק על אלוהים זה, ורק על ידי האמונה בו נוכל להיגאל מהמוות בזמן המכות הנוראיות האלו והצרות.
בימים האחרונים ההם, התקווה היחידה שלנו שייכת רק ל"ישועה לאלוהינו היושב על הכסא ולשה." על ידי האמונה באלוהינו, הקדושים ימותו מות קדושים, ועל ידי אמונתם בו, הם ייגאלו מהמכות המחרידות ומהמוות. חזון יוחנן 7 מספק לנו כך קווי מתאר לכל מה שיקרב בזמן תקופת שבע השנים של הצרה הגדולה.
הבה נמשיך באירועים אשר רוח הצרה תביא. פסוקים 9-10 אומרים לנו, "אחרי כן ראיתי והנה המון רב אשר לא יכול איש למנותו מכל הגויים והמשפחות והעמים והלשונות ויעמדו לפני הכסא ולפני השה מלובשים שמלות לבנות וכפות תמרים בידיהם. ויקראו בקול גדול לאמר הישועה לאלוהינו היושב על הכסא ולשה." כאשר נשאל מי הוא ההמון מכל השבטים ומכל הלשונות הלבוש בלבן ומהלל את ישוע , אחד מהזקנים ענה, "אלה הם הבאים מן הצרה הגדולה ויכבסו את שמלותם וילבינום בדם השה."
זה אומר לנו שמספר עצום של אנשים ייוושע באמצע הצרה הגדולה, כאשר מספר רב של קדושים מעונים יעלה מכל אנשי האומות, השבטים והלשונות. יהיה, במילים אחרות, שטפון של אלה המאמינים באלוהים כמושיע היחידי שלהם מכל הצרות והמכות של הזמנים. המשמעות של זה, בקיצור, שהישועה נמצאת בשילוש הקדוש.
כיוון שאלוהים נתן לנו את בשורת המים והרוח אשר הושיעה אותנו מכל החטאים, וכיוון שאנו מאמינים בבשורה זו, כאשר אנטיכריסטוס יופיע וידרוש מאיתנו באיומים להיכנע לו ולקרוא לו כאלוהים, לא נוותר לו. יותר מכך, אפילו אם אחד מאיתנו יכנע לאנטיכריסטוס לא יהיו לו ערביות שהוא ישרוד, כיוון שיהיה עליו להתנסות במכות הנוראיות ובקרב המאסף האחרון של השטן. שום דבר אינו מובטח בזמנים ההם.
לפיכך אין לנו שום ברירה אלא להאמין באלוהים אשר הושיע אותנו. אנו נאמץ באומץ את מות הקדושים שלנו על ידי אמונתנו באלוהים, אשר יתן לנו את מלכות אלף השנים ואת השמים והאץ החדשים, היות שהוא יקים אותנו לתחייה מן המתים, ייקח אותנו, ויתן לנו את כל התהילה והברכות של השמים והארץ החדשים. זוהי הסיבה מדוע יהיו כה הרבה אנשים אשר יולבשו שמלות לבנות המכובסות בדמו של השה.
אכן יהיו הרבה אנשים אשר ימותו על אמונתם באלוהים. הקדושים וכל אלה אשר ימותו מות קדושים בזמן ההוא, מכל אומות העולם, יתנו את חייהם בשל אמונתם באלוהים. אלה המאמינים בבשורת המים והרוח אשר אנו מלמדים עתה, יאמצו את מות הקדושים שלהם באמונתם באלוהים שהוא יושיע אותם מכל אימת הצרות והמכות של הזמן. רק אלוהים יכול לגאול אותנו מהמכות הנוראיות האלה.
אני מספר לכם את המאורעות החשובים אשר יקרו בתקופת שבע השנים של הצרה הגדולה. כאשר רוח הצרה תישוב בעולם הזה, לא תשאר תקווה על הארץ הזו. העולם כפי שאנו מכירים עתה לא יתקיים יותר, והשמים והארץ יעלמו כמו מגילה מגולגלת.
אלוהים לאחר מכן יברא עולם חדש על האדמה הזו. והקדושים המעונים של האמונה ימלכו עליו למשך אלף שנים, וכאשר אלף שנים יעברו, אלוהים יעבירם לממלכתו הנצחית. רק אלוהינו גאל אותנו מחטאינו, והוא אשר יושיע אותנו מהמוות וההרס של הצרה הגדולה ואשר יכול לתת לנו תקווה. כאשר יגיע הזמן למות מות קדושים, אתם ואני וגם שאר האנשים ברחבי העולם אשר שמעו והאמינו בבשורה, נמות באומץ מות קדושים על האמונה באלוהים אשר הושיע אותנו מחטאינו. אנו נאמץ את מות הקדושים שלנו באמונה אמיצה ובתקווה. האחד אשר יושיע אותנו מהצרות הנוראיות הוא אלוהינו היושב על הכסא.
לפיכך, איננו יכולים למות מות קדושים ללא האמונה בכך שאלוהינו אשר הושיע אותנו מחטאינו הוא גם האלוהים אשר יגאל אותנו מהמכות המחרידות. הקדושים המעונים של הזמן ההוא הם אלה אשר שמם רשום בספר החיים של השה. אך אף אחד מאלה אשר שמם אינו כתוב בספר החיים לא יהיה מסוגל למות מות קדושים.
בשורה זו תושמע בוודאות ברחבי כל העולם וכל מי שברחבי העולם ללא ספק ישמע ויכיר אותה. כיוון שאנו ללא הרף מפיצים עתה את הבשורה, בשורת המים והרוח נשמעת ברחבי העולם. ישנן הרבה נשמות בעולם הזה אשר כאשר תגיע הצרה הגדולה יתלו את תקוותם רק בשה, יאמינו באלוהים אפילו במחיר סיכון חייהם, ויהיו מסוגלים לאמץ את מות הקדושים שלהם. כמו כן בשורת המים והרוח אשר מאפשרת לשמם של המאמינים להירשם בספר החיים, תמשיך להישמע.
אלה המאמינים בבשורת המים והרוח ימותו מות קדושים בסוף הזמנים. חזון יוחנן 13:8 אומר לנו: "וישתחוו לה כל יושבי הארץ אשר לא נכתבו שמותם בספר החיים אשר לשה הטבוח מיום היווסד תבל." זוהי אמת מוחלטת שכל מי אשר שמו אינו רשום בספר החיים ייכנע לחיה בלי יוצא מן הכלל.
רק ישוע המשיח ואלוהים האב יכולים להושיע אותנו מהצרה הגדולה בסוף הזמנים. רוח הקודש עתה שוכנת בליבנו. אני מאמין שאנו נושענו על ידי אלוהים, ואפילו אם נוצא להורג למענו, אלוהים יקים אותנו שוב לתחייה, ירים אותנו לשמיים עם הלקיחה, יחדש הכל ואת כל הדברים על הארץ, ויאפשר לנו לחיות במלכות אלף השנים.
תקופת ההרס של הסוס הירקרק עם רוח הצרה הזו מתקרבת אלינו במהירות. תקופת הסוס השחור תעבור מהר. כאשר יגיע הזמן, הסוס הירקרק יגיע. מאז והלאה, כל העולם יכנס לתקופת שבע השנים של הצרה הגדולה. כשהיא נמשכת לא יותר ולא פחות משבע שנים, תקופה זו של הצרה הגדולה ללא ספק תתגשם כיוון שזו תוכניתו של אלוהים.
הבה נניח לרגע שהצרה הגדולה אכן הגיעה. עצים ועשבים מסביבנו וברחבי העולם נשרפים, השמים מלאים בעשן, השמש מסתתרת מאחורי ענני ערפיח עבים ומשאירה את העולם בחשיכה אפילו בשעות היום, אנשים מתים בכל מקום, ואנו אפילו שומעים את קולות האנשים אשר רודפים אחרינו. במי נבטח? האם תבטחו באלוהים אשר הושיע אותנו מכל חטאינו, ואשר הבטיח להחיות שוב את המתים על קידוש השם אשר לא יכנעו לאנטיכריסטוס, ואשר יחזור אל הארץ שוב כדי לחייתנו ולקחתנו אל השמים והארץ החדשים, או שמא תעדיפו לא לבטוח בו? כמובן שנבטח באלוהים! אלוהים הוא התקווה היחידה שלנו! לא החנופה לאנטיכריסטוס ולא ההסתמכות על עצמנו יכולות לגאול אותנו; גם לא הסתתרות במערות ואפילו לא בריחה לתחנת חלל – שום דבר, אבל שום דבר אינו יכול לגאול אותנו מלבד אלוהים!
כאשר כוכב שביט יכה את הפלנטה הזו, כל החורבות יפלו על הארץ ויהרסו את כל הפלנטה. כל מה שאלוהים ברא מבראשית ייהרס. אז תקווה אמיתית תפרוץ בליבנו. במי נוכל לתלות את תקוותנו במצב נואש שכזה? אלוהים הוא היחידי אשר נוכל להסתכל לעברו ולחפש הצלה, אף אחד מלבד אלוהים אשר הושיע אותנו!
מכיוון שנושענו על ידי האמונה בדבר בשורת המים והרוח, אנו מודים ומהללים את אלוהים על ישועתנו. אך כאשר הצרה הגדולה תגיע, אנו נודה ונהלל את אלוהים עם כל מה שיש לנו גם על שגאל אותנו מהמכות הנוראיות ומהמוות. רק אלוהים יכול להושיע אותנו מידי אנטיכריסטוס. אין אף אחד אחר מלבד אלוהים. כיוון שאנו תולים את תקוותנו ואמונתנו באלוהים הזה, וכיוון שאנו מאמינים ומקווים שאלוהים יקים אותנו לתחייה ויאפשר לנו לחיות במלכות אלף השנים ובשמים והארץ החדשים בשמחה נצחית, נוכל לעמוד בכל הצרות אשר יבואו ולנצח.
הזמן יגיע שאנטיכריסטוס יגרור אותנו לפני צלמו וידרוש, "השתחוו לפני הצלם הזה וקראו לי אלוהים, ישוע הוא לא אלוהים. אני אלוהים, אני הוא זה אשר הושיע אותכם." כאשר אנטיכריסטוס ידרוש מאיתנו כך לעבוד אותו, ייתכן שנהיה מבועתים, אך אף אחד מאיתנו מאלה הנולדים מחדש לעולם לא יוכל להשתחוות לצלמו. מדוע? כיוון שלאחר שיכריח אותנו לקחת את סימנו, אנטיכריסטוס יהפוך אותנו לעבדיו, ישתמש בנו כדי להרוג אנשים, ובסוף, יהרוג גם אותנו.
השעה תגיע כאשר אנטיכריסטוס הזה יעמוד כדי להצהיר על עצמו כאלוהים. אין זה עתיד כה רחוק כאשר אנטיכריסטוס יבנה צלם ענק בדמותו, ידרוש מכולם ברחבי העולם לקרוא לו אלוהים, ויקים מקהלות כדי שיהללו אותו. אם השלום היה קיים בזמן ההוא וסביבת הטבע הייתה בריאה ונקייה, ייתכן שהאדם היה חושב שעולם חדש מתחיל. אך כשהיערות נשרפים, השמש נעלמת, הארץ חשוכה, אנשים צועקים כאילו הם מתים, זבל וחצאי גופות שרופות מושלכים ברחובות, אף אחד מאיתנו לעולם לא יוכל לציית לאנטיכריסטוס אשר יצווה עליו להשתחוות לפני צלמו ולקרוא לו כאלוהינו. כל מאמין שנולד מחדש יידע בזמן ההוא שהוא האנטיכריסטוס אשר נובא עליו בדבר האלוהים.
רוח הקודש גם מחנכת אותנו. הוא נותנת לנו לב שלעולם לא יכנע. היא נותנת לנו לב חזק, כזה שאומר, "הרוג אותי אם אתה חייב, אך אם אמות, ישוע ינקום בך את מותי, וללא ספק הוא יקים אותי לתחייה!" אנו מאמינים שבדיוק כפי שאדונינו קם לתחייה מן המתים תוך שלושה ימים, גם אנו נקום שוב לחיים וישוע יקח אותנו בלי ספק.
  
 
הצדיקים לעולם לא יכנעו לאנטיכריסטוס
 
אלה אשר שמעו את דבר ההבטחה שאלוהים יהרוס את העולם הראשון ויבנה במקומו את מלכות אלף השנים כדי לאפשר לצדיקים למלוך בה במשך אלף שנה, ואשר נולדו מחדש על ידי האמונה בכך, לעולם לא יכנעו לאנטיכריסטוס, כיוון שרוח הקודש שוכנת בליבם הם יידעו הכל. אך אלה אשר אין להם את רוח הקודש, יתחננו על חייהם ויכנעו לשטן, בחששם שהם יאבדו את חייהם אם יסרבו ללכת אחר הזרם השולט אשר בהתחלה ייראה כעולם חדש. כאשר כולם יפחדו כך מהמוות ויהפכו לעבדיו, רק הנולדים מחדש יהיו משוחררים מפחד המוות הזה ויאמצו באומץ את מות הקדושים שלהם בפעולה בהירה כזריחת השמש.
הנולדים מחדש יוכלו לנהוג כך כיוון שיש להם את התקווה שהם יקומו לתחייה בגוף חדש. זוהי הסיבה מדוע אלה אשר שוכנת בהם רוח הקודש, לא רק שלא יהיה להם פחד מהמוות, אלא הם למעשה יתייצבו נגד אנטיכריסטוס ויוציאו אותו משיווי משקלו עם דבריהם האמיצים אשר יגיעו מרוח הקודש. ייתכן שהיום הם ביישנים, אך אלה החתומים על ידי רוח הקודש באמונתם בבשורת המים והרוח, באמצעות רוח הקודש, יגידו את הדברים אשר אויביהם לא יוכלו לענות עליהם לגמרי. אנו מאמינים בדבר האלוהים הזה.
אנטיכריסטוס יתבלבל כאשר הקדושים יגידו לו, "כיצד אתה מעז לקרוא לעצמך אלוהים! אתה גורשת מהשמים, ובקרוב תגורש גם מהארץ! ימיך ספורים!" לא רק אחדים, אלא מספר עצום של אנשים מכל אומות העולם יקומו ויתייצבו נגד אנטיכריסטוס. אז אנטיכריסטוס יהרוג את כולם. בזמן ההוא, הקדושים לעולם לא יכנעו אפילו שהם יוצאו להורג. כפי שדבר אלוהים אומר לנו, ש"הישועה לאלוהים היושב על הכסא ולשה!," אנו נמות בתקווה ובשכנוע גדול באמונתנו הבאה מרוח הקודש.
כפי שספר מעשי השליחים מעיד, כאשר אסטפנוס נסקל למוות הוא הביט למעלה אל השמים וראה בחיזיון את כסאו של אלוהים וישוע עומד לצידו מחכה לקבלו. אפילו כאשר הוא מת, אסטפנוס התפלל למחילתם של אלה אשר סקלו אותו, בדיוק כפי שישוע ביקש לסלוח לאלה אשר צלבו אותו.
בדיוק כמו אסטפנוס, הקדושים המעונים בסוף הזמנים, בהיותם מלאים ברוח הקודש לא ירעדו אלא יהיו אמיצים. למרות שייתכן שהם נראים ביישנים ואמונתם חלשה, כל אלה אשר שומעים את הדבר עתה תהיה להם אמונה של אמיצים כאשר הזמן הזה יגיע.
אל תפחדו. אין שום דבר אשר צריך לפחד ממנו כיוון שכל הדברים האלה, מהופעתו של אנטיכריסטוס ועד רוח הצרה, יתרחשו רק בהרשאתו של אלוהים ובמסגרת תוכניתו כפי שנראית בחזון יוחנן 6.
מות קדושים אינו מתבצע בעזרת כוח גופנו. מות קדושים אפשרי רק על ידי כוחה של רוח הקודש ואמונתנו באמת. אנו נוכל למות מות קדושים, במילים אחרות, על ידי האמונה באלוהים, דבר הבטחתו, ובעובדה שהאלוהים הכל יכול הוא אלוהינו.
אתם חייבים להבין עתה שמות הקדושים אשר אלוהים אפשר לנו במסגרת שבע התקופות של תוכניתו, היא השגחתו העליונה של אלוהים. אל לנו לחשוב על מות הקדושים שלנו, חלק מתוכניתו של אלוהים, כגחמה שלנו אלא במקום זאת נאמין בו בליבנו בתאם לרצונו של אלוהים. הבה נאמין בדבר האלוהים, שכאשר זמן מות הקדושים שלנו יגיע, אלוהים יתן לנו די והותר כוח כדי לעמוד בפניו.
בכל עולם יש שליט מוחלט. הנולדים מחדש נשלטים על ידי אלוהים, בעוד אלה אשר לא נולדו מחדש נשלטים על ידי נשמת השטן. כאשר סוף הזמנים יגיע, הנולדים מחדש, בהיותם נשלטים על ידי אלוהים, יקבלו ממנו את כוחו כדי לשאת את כל הנסיונות והצרות. בניגוד לכך, לאלה הנשלטים על ידי השטן לא תהיה ברירה אל לנהוג על פי רצונו, בין אם הם רוצים ובין אם לא, שהרי הם תחת שליטתו של השטן.
אך כוחו של מי גדול יותר? אם נבורך או נקולל נקבע על פי כוחו של מי מהשניים גדול יותר של אלוהים או של השטן. מי לבסוף ייוושע בסוף הזמנים מוחלט על פי במי אנו מאמינים והולכים אחרי, ובדבריו של מי אנו בוטחים. אלה אשר האמינו באלוהים ובדברו יהיו מוגנים, מבורכים, וינתנו להם חיי נצח על ידי כוחו הכל יכול וריבונותו לעד. אך אלה אשר שמעו לדברי השטן ונכנעו לו, יושלכו לגיהינום יחד עימו, אשר הוא קצר יד מלגאלם מהגיהינום. זוהי הסיבה מדוע אלוהים נתן את דברו באמצעות חזון יוחנן 1-7.
מפרק 8 והלאה, חזון יוחנן כותב בפרטים מה יקרה בזמן תקופת הסוס הירקרק. קודם כל, המכות של שבע הקערות יירדו על הארץ. מתוך שבע המכות האלה, הבה נפנה למכה הראשונה הנמצאת בפסוק 7: "והמלאך הראשון תקע בשופר ויהי ברד ואש בלולים בדם ותשלך ארצה ותשרף שלישית העץ וכל ירק עשב נשרף." עם המכה של שבע השופרות, ברד ואש מעורבים בדם יירדו על הארץ. זו לא תהיה הפעם הראשונה שעל הארץ יירד אש כיוון שכדור הארץ כבר הוכה על ידי מטאורים או כוכבי שביט במספר מקרים.
עד עתה, אף אחד מהם לא היה קטסטרופי מספיק כדי להביא לחורבן כל העולם, אך כאשר תקופת הסוס הירקרק תגיע, רוח הצרה הנושבת במלא עוזה תשתולל על הארץ. כאשר רוח זו תופיע כטורנדו ותסחף את הטבע, אש תרד על הארץ ותשרוף שליש מכל העצים והצומח וכולם יברחו החוצה כדי להדוף את האש המשתוללת.
דבר האלוהים אומר לנו שאחרי שיערות העולם יישרפו לאחר המכה הראשונה, הר גדול בוער באש ייפול אל הים – מתקבל על הדעת שיהיה זה כוכב שביט. זהו העתיד המתוכנן עם המכה שלישית: "והמלאך השלישי תקע בשופר ויפול מן השמים כוכב גדול בוער כלפיד ויפול על שלישית הנהרות ועל מעינות המים." כוכב שביט, במילים אחרות, יתנגש בארץ. כמו בסרט Deep Impact כאשר כוכב שביט נופל ומעורר גלי גאות ושפל אדירים, המכה של השלישית תביא עימה אסון דומה. יתכן שהמכה לא תהיה קטסטרופית כמו בסרט, אך מטאורים המכים במספר מקומות על הארץ יגרמו לנזקים משמעותיים לכדור הארץ. גלי הגאות והשפל יהרגו שליש מהיצורים החיים בים ויהרסו שליש מהספינות.
כאשר רוח כזו של צרה תתחיל לישוב, אנו נזהה את בואה של תקופת הסוס הירקרק. בעתיד, כאשר תראו מבזקי חדשות מהבהבים בטלויזיה שלכם האומרים לכם שאש יורדת מהשמים וששליש מיערות כדור הארץ עלו בעשן, תדעו שמה שהיה צריך לבוא לבסוף הגיע. כאשר הממשלות יגייסו את כולם מילדים ועד מבוגרים להדוף את האש, עליכם להכיר ללא ספק שתחילת הסוף הגיעה לבסוף.
לאלה מאיתנו אשר מאמינים עתה בבשורת המים והרוח, התקווה לישועה אשר תגאל אותנו מכל המכות הנוראיות האלה תימצא רק באלוהים הכל יכול. כאשר אנטיכריסטוס יהרוג אותנו, אנו נמות מות קדושים כיוון שלא יהיה לנו כוח גשמי להילחם בו, אך אף על פי כן אנו נמות מות קדושים בשמחה גדולה. אלוהים הכל יכול יקים לתחייה את אלה מאיתנו אשר יאמצו את מות הקדושים באמונה באמצעה של הצרה הנוראית, וישוע יהפוך לרוענו ויוביל אותנו לנהר החיים.
בבנייתו את מלכות האלוהים, אלוהים יקח אותנו לשם, היכן שלעולם לא נסבול שוב מאש, לא מצמא, ולא מנזקי השמש. הכתוב אומר לנו שאלוהים יחיה איתנו בממלכה הזו, יעודד אותנו, ימחה את דמעותינו, ויאפשר לנו לחיות לעד בתהילה, כך שלעולם לא נסבול שוב.
 
 
עימדו איתן על דבר ההבטחה
 
כאשר התעמקתי בתנ"ך, ליבי התמלא ברוח הקודש בתקווה, והבנתי שאלוהים לבדו יכול להושיע אותנו מהמכות הנוראיות האלה "בוא ישוע האדון!" אני מאמין באדונינו. אני מאמין שהוא יגאל מהצרה הנוראית, בדיוק כפי שהוא גאל אותי מכל חטאיי. אני מאמין שהוא יגאל גם את חברי הקדושים. אני מאמין שישועתי, אפילו לפני אירועי סוף הימים, שייכת לאלוהינו היושב על הכסא ולשה, ואני מאמין שגם ישועתכם, נמצאת באלוהים.
בקרוב העולם יהיה מלא במכות ואסונות כאשר הצרה הגדולה תגיע. אך בלי קשר לעד כמה קשה יהפוך עולם זה, אני מאמין שאלוהינו יושיע אותנו מכל הצרות והמכות של הזמן ומכל הרדיפה של אויבנו, כיוון שאלוהים גאל אותנו מכל חטאינו, נתן לנו את הזכות להפוך לילדיו, ועשה אותנו לכאלה.
אלה אשר לא נולדו מחדש הרבה יותר מסכנים מאיתנו. עד כמה אומלל זה יהיה להיות ללא אלוהים אשר אפשר לבטוח באופן מוחלט, כאשר הכל נשרף והכאוס משתולל? ללא ספק יהיו אנשים אשר יאחזו בדתם בין אם היא דת הבודהיזם או האסלם, אך הם לא ימצאו בהן תקווה. רק יאוש ותסכול ימתינו להם. יהיו הרבה אנשים אשר יעמדו בפני מותם עם יאוש שכזה. גם אנו, נעמוד בפני אותו כאוס ואותם קשיים כמו אנשים אלה. אך ליבנו שונה משלהם. אנו אלה אשר מכינים עתה את אמונתנו, שונים מהאחרים כיוון שאלוהים עשה אותנו לחפי חטא באמצעות בשורת המים והרוח.
יוחנן 1:12 אומר לנו, "והמקבלים אותו נתן עוז למו להיות בנים לאלוהים המאמינים בשמו." .אלוהים חתם אותנו, במילים אחרות, עם הזכות להיות ילדיו ואומר לנו, "אתם ילדיי." הוא נתן לנו את הזכות הגדולה והמהוללת הזו. אנו ילדיו של אלוהים. כאשר אנו מאמינים בבשורת המים והרוח האם יש איזהו חטא אשר נשאר בליבנו? כמובן שלא! מכל היצורים, האם לא נהפכנו לילדיי האלוהים? כמובן שהפכנו! אם לילדי האלוהים יש חוסר בידע כתבי הקודש והרבה חסרונות, האם המשמעות היא שאלוהים לא יגן עליהם כאביהם? כמובן שלא! כפי שהורים נותנים תשומת לב גדולה יותר וטיפול לילדיהם בעלי חוסר ידע, אלוהים נותן יותר כוח ויותר הגנה לאלה מאיתנו אשר חלשים.
כאשר כאוס ישתולל עם הגעת זמנו של אנטיכריסטוס, אלוהים ישמור את ילדיו חזקים באמצעות רוח הקודש, ויתן להם אמונה, תקווה, ואומץ. מכיוון שהוא יתן לנו אומץ, לא יהיה לנו פחד. אין צורך לפחד משום דבר מלבד הפחד עצמו אשר יתעורר בליבנו. אנשים יכולים להימנע מהדברים הקורים להם על ידי שיברחו מהם, אך הפחד מליבם לא יכול להתנער באשר ילכו. לא בהסתתרם בחדרי שינה, לא בקומות מרתף ולא במקלטים הם יוכלו לברוח מפחדם האוחז בליבם.
אך בלב הקדושים, בניגוד לכך, אין פחד אלא רק אומץ, וכך הם יכולים לעמוד מול מות הקדושים שלהם באומץ ולהגיד, "מה שהיה צריך לקרות לבסוף מגיע. זהו הזמן לחזרת ישוע! הוא בקרוב ייקח אותנו!" זה יקרה כאשר הלקיחה תתרחש – לא פשוט ביום נורמלי כמו היום אלא כאשר שליש מהעולם יעלה בעשן. אך לפני שהצרה נעשית הרבה יותר גרועה, אלוהים יעלה לרקיע את הקדושים.
האם אתם מאמינים עתה שאלוהים אכן קבע בשבילכם שבע תקופות? חזון יוחנן 6 אומר לנו שהוא עשה כן. כפי שקבע, אלוהים יביא הכל על הקדושים בדיוק כפי שכתוב. לפיכך, אלה אשר נמחלו מחטאיהם מבורכים מאד, אך אלה אשר היססו ולא האמינו בבשורת המים והרוח הם בישי מזל אשר סופם הוא גיהינום. אלוהים אומר לנו שמכות נוראיות יבואו בעתיד, וכאשר מכות אלה יחלפו, אלה אשר לא נולדו מחדש יושלכו לאגם של אש נצחית וגופרית. זוהי הסיבה מדוע אלוהים נותן לנו עתה עולם שליו ומדוע הפקיד בידנו את בשורתו בזמנים שלווים שכאלה.
אלוהים בא אל הארץ הזו בגוף אדם לפני בערך 2000 שנה. למעננו, הוא הוטבל כדי לקחת את כל חטאינו ומת על הצלב, כשהוא גואל אותנו מכל חטאי העולם. כמושיענו, הוא הושיע אותנו. הוא העניק לנו את ברכותו אשר מאפשרת לנו להיוושע על ידי האמונה באלוהים ובישועתו. זהו החסד האלוהי. זוהי הבשורה אשר גאלה אותנו מכל חטאינו ומדין האלוהים, בשליחת בנו היחידי של אלוהים אלינו והעברת כל החטאים עליו, ובשפטו את בנו שלו במקומנו. עתה, על ידי האמונה בזה, אנו מכוסים בחסד של אלוהים, ומקבלים חיי נצח ממנו. מכיוון שאנו מאמינים בכך, אנו הפכנו לילדי האלוהים, ומכיוון שהפכנו עתה לילדיו של אלוהים, הוא יקרא לנו וישמור עלינו כאשר הצרה של הימים האחרונים תגיע לשלב הקשה ביותר שלה.
בזמן ההוא, ילדי האלוהים וילדי השטן יובדלו אחד מהשני. השוני המובהק שביניהם יבלוט בצורה ברורה. זה יהיה העתיד אשר תוכנן עם עוד פרטים אשר ידונו בהמשך. מה שאתם חייבים לזכור לעת עתה זה שכאשר הצרה הגדולה תבוא אלינו וכאשר נמות מות קדושים, אנו נקום לתחייה ונילקח על ידי אלוהים. אין זה משנה אם האדם מאמין בזה או לא; זה יקרה בלי שום קשר כיוון שאלוהים אומר שהוא יעורר את הרוח וכך יביא את כל הדברים העתידים לבוא.
פסוק 1 אומר לנו, "ואחרי כן ראיתי ארבעה מלאכים עומדים בארבע כנפות הארץ ויעצרו את ארבע רוחות הארץ למען לא תישוב רוח לא בארץ לא בים ולא בכל עץ." אלוהים מעכב את הרוחות האלה כדי שלא ינשבו לעת עתה. במילים אחרות, המשמעות היא שכאשר אלוהים ירשה, רוחות אלה ינשבו מארבע פינות הארץ. כאשר אלוהים יתיר, מלאך האלוהים ישחרר את הרוחות האלה ויתחילו את תקופת הסוס הירקרק. כאשר רוח הצרה הגדולה תתחיל לנשוב כך כשהיא מביאה אסונות טבע ומלחמות לכל מקום, כולם יהיו באמצע שואה כללית. אך עד עכשיו, אלוהים מעכב את הרוחות האלה באיתנות.
מדינות ברחבי העולם משקיעות את מיטב כספן ביצור נשק. ייתכן שיגיע הזמן שבו המעצמות הגדולות יקדישו 30 אחוז מהתל"ג שלהן על הוצאות צבאיות. אפילו עתה, מספר עצום של משאבים מופנים להוצאות צבאיות במאמץ לפתח ולהגיע לנשק חדש וקטלני, למשל, נשק להשמדה המוני. בכל שעה שהכלכלה מתאוששת, עודפיה מועברים להוצאות כספיות צבאיות.
ארצות הברית למשל, לחוצה לפתח מערכת טילים הגנתית המכונה כ"תוכנית מלחמת הכוכבים." כאשר המערכת תפותח במלואה, המלחמה תיערך לא רק על הארץ אלא גם בחלל, עם לוויינים חמושים היורים למטה את טיליהם הבליסטיים מחוץ לאטמוספרה. לקרב אוירי תהיה אז משמעות שונה לגמרי. לפיכך השאלה שעולה עתה היא מי יהיה הראשון אשר יפתח נשק חוץ אטמוספרי וישלוט בחלל למטרות צבאיות.
בהסתכלנו על ההתפתחיות שכאלה, אנו יכולים לראות שכאשר אלוהים יאפשר, וכאשר המכות הנוראיות יירדו על הארץ, השליט שנחזה בעל הכוח המוחלט יופיע בקרוב.
כל הדברים האלה, מכל מקום, יוכלו לקרות רק כשאלוהים יתיר אותם. לא משנה עד כמה קשה יהפוך העולם, אנו מאמינים שאלוהים הפך לרועה הצאן שלנו, יוביל אותנו למקור מי החיים וימחה את כל דמעותינו מעינינו. זוהי הסיבה מודע הנושעים הם כה מבורכים.
כאשר אתם מאמינים בישוע, אינכם יכולים להאמין בו בכל דרך שתחפצו. האמונה האמיתית היא האמונה של אלה אשר מאמינים בדבר האלוהים.
חזון יוחנן 7:14 אומר לנו, "ואומר אליו אדוני אתה ידעת ויאמר אלי אלה הם הבאים מן הצרה הגדולה ויכבסו את שמלותם וילבינום בדם השה." המשמעות של "ויכבסו את שמלותם וילבינום בדם השה" היא שהם מתו מות קדושים על אמונתם בישוע. היזהרו כאשר אתם מפרשים את הפסוק הזה; אין הכוונה כאן לישועה הבאה באמצעות האמונה בדם על הצלב בלבד.
אדרבה, מה שאתם חייבים להבין זה שאלה אשר בליבם לא שוכנת רוח הקודש הם לא ילדיו של אלוהים. ואלה אשר לא מאמינים בבשורת המים והרוח הם אלה אשר לא מאמינים בבשורה כלל. רק אלה המאמינים בבשורת המים והרוח יכולים לאמץ את מות הקדושים שלהם, להתגבר על הצרות, ולפיכך לתת תהילה גדולה לאלוהים.
כיוון שאנו מאמינים באלוהים כאשר יגיע זמן הקשיים והסבל, אנו לא נאבד את תקוותנו ולא נכנע לשטן אלא נאמץ באומץ את מות הקדושים שלנו עם הכוח שנקבל מאלוהים. לאחר מכן אנו נקום לתחייה על ידי ישוע ונישמר על ידו. השה יהפוך לרעה הצאן שלנו וימחה את כל דמעותינו מעינינו, ולא נהיה יותר רעבים, לא צמאים, לא נינזק מהחום, ולא נסבול משום דבר אחר. מדוע? כיוון שאלוהים יסלק לעד את סבלנו, כיוון שעברנו את הצרה הגדולה. כך נפלא עולמו של אלוהים הנקרא גן עדן. מכיוון שהוא מקום נפלא כל כך, האנשים מכנים אותו גן עדן, כיוון שתמציתו היא כולה טובה.
גן עדן הוא מקום של שמחה אין סופית. בבודהיזם, גן עדן שמור רק לאלה אשר הפכו לאלוהים, לבודהה. אך האם יש באמת מישהו אשר יכול להפוך לבודהה, היש מישהו אשר יכול להפוך לאלוהים? כמובן שלא! שידהרטא בעצמו אמר על ערש מותו, "הפיכה לאלוהים; רק בהופכך לאלוהים תוכל להימלט מכל זוועות העולם." אך זה בהחלט בלתי אפשרי מבחינת כל אחד להימלט מחטאים ולגבור על גורלו המזויע בכוחות עצמו. שידהרא בעצמו נכשל בבריחתו וכך כל אחד אחר. כפי שדבר אלוהים אומר לנו, "ואין תחת השמים שם אחר הניתן לבני אדם אשר בו ניוושע" (מעשי השליחים 4:12). ישועתנו ניתנת רק על ידי אלוהים, ישוע המשיח אשר ברא את היקום ואותנו. אמת זו, שישוע המשיח הוא המושיע אשר גם יגאל אותנו מהמכות הנוראיות, היא מה שאלוהים מלמד אותנו באמצעות רוח הקודש.
גו עדן הוא המקום הנפלא ביותר. האם ברצונכם לחיות לעד בכבוד ובתהילה? האם ברצונכם להיות מוכרים כיקרי ערך ולחיות בשמחה נצחית? האם ברצונכם לחיות במושלמות ובשפע ולא להחסיר דבר? המקום שאלוהים יקרא לנו לחיות בו הוא מקום כזה. זהו גן עדן. לא חסר בו כלום, ומחסור לעולם לא ימצא בו. לעולם לא תהיו חולים שוב, לא תנזקו מהחום, ולא תדמעו יותר.
כאשר ישוע נצלב, הוא אמר לשודד אשר נצלב לידו, "הין תהיה עימדי בגן עדן." "גן עדן" פשוטו כמשמעו, גן של שמחה. זהו המקום שהאדם יכול להתענג בכל השמחה והאושר. מה שגורם לנו להיות שמחים ומאושרים על האדמה הזו, עולים על גדותיהם במקום ההוא, היכן שאלוהים יקרא לנו לחיות שם. האמינו בכך ותעשו את גן העדן הזה, את מלכות האלוהים, לשלכם. מלכות האלוהים היא טובה ומושלמת, והפגמים של המלכות על האדמה הזו לעולם לא יהיו יכולים להימצא שם.
כיוון שאלוהים הוא כל יכול, הוא יתן לנו את המלכות הזו. כיוון שאלוהינו הוא אלוהים הכל יכול, הוא יגאל את עמו ויגרום להם לעולם לא לדמוע, ולא לסבול משום דבר. הוא יוביל אותנו למקור מים חיים. הוא יוביל אותנו לחיות בחיי נצח, אושר נצחי ושמחה נצחית. כל הדברים האלה אפשריים, אני מאמין, כיוון שכוחו הוא כל יכול.
אם אלוהים אשר הושיע אותנו היה חסר אונים, אז גם אנו היינו חסרי אונים. אך לאלוהים אשר גאל אותנו יש כוח מוחלט וכל יכול. הוא עשה אותנו לחפי חטא עם כוחו המוחלט ולפיכך אנו נקראים קדושיו.
אין זה משנה איזה סוג של חיים יש לנו על האדמה הזו. מכיוון שאנו ילדיו של אלוהים ויש לנו את הכוח של מלך המלכים, אפילו אם חיינו לעת עתה גרועים יותר מאלה אשר לא נולדו מחדש, כאשר תקופת הסוס הירקרק תגיע וישוע יחזור, הוא ללא ספק יקרא לנו וירשה לנו לחיות בגן העדן שלו. לא יחסר לנו דבר ונשלוט בכוח מוחלט, כאשר אפילו המלאכים יהיו משרתנו. הקדושים יחיו לנצח בכל התפארת והתהילה.
הקדושים לעולם לא ימותו שוב. זה מה שכל הדתות חולמות עליו – לחיות לנצח, לשלוט, ולהיכנס לגן עדן. ברכה זו היא לא רק בשבילי, אלא אלוהים העניק אותה באופן שווה גם לכם.
כאשר יגיע הזמן, אני מאמין, אלוהים יעורר את רוח הצרה, וכאשר רוח הצרה הזו תישוב, הוא יתן לנו כוח להתייצב נגד השטן ובסופו של דבר יקח אותנו. כמו כן אני מאמין שהוא יאפשר לנו לחיות לעד באושר.
האם אלוהים לא הבטיח לנו את כל הדברים הללו? כמובן שהוא הבטיח! הוא אמר לנו, "אל יבהל לבבכם האמינו באלוהים ובי האמינו. בבית אבי מעונות רבות ואם לא כן הוא כי עתה הגדתי לכם הנני הולך להכין מקום לכם. והיה כי הלכתי והכינותי לכם מקום שוב אשוב ולקחתי אתכם אלי למען באשר אהיה שם תהיו גם אתם" (יוחנן 14:1-3). זה מה שאדונינו הבטיח לנו. כל דברי האלוהים בחזון יוחנן 20-22 הם דבר הבטחתו אלינו.
הללויה! אני נותן את תודתי לאלוהים.