דרשות

נושא 10: התגלות

[8-2] ( חזון יוחנן 8:1-13 ) האם המכות של שבעת השופרות הן ככתבן וכלשונן?

  ( חזון יוחנן 8:1-13 )
 
בחזון יוחנן 5 מופיע ספר החתום בשבעה חותמות אשר ישוע לקח. המשמעות של זה היא שכל הסמכויות והכוח של אלוהים מופקדים בידי ישוע ומכאן והלאה הוא ינהיג את העולם בהתאם לתוכניתו של אלוהים. חזון יוחנן 8 פותח עם הקטע, "וכפתחו החותם השביעי ותהי דממה בשמיים כחצי שעה. וארא את שבעת המלאכים אשר עמדו לפני האלוהים ויינתנו להם שבעה שופרות." ישוע פותח כך את שבעת החותמות של הספר ומראה לנו דברים העתידים לבוא.
פרק 8 מתחיל כשהוא אומר לנו שהמכות של שבעת השופרות יתחילו עם תפילותיהם של הקדושים. מפסוק 6 ואילך, הפרק מדבר על המכות של שבעת השופרות אשר יבואו על העולם.
 
 
המכה של השופר הראשון
  
השופר הראשון – פסוק 7: "והמלאך הראשון תקע בשופר ויהי ברד ואש בלולים בדם ותשלך ארצה ותשלך ארצה ותשרף שלישית העץ וכל ירק עשב נשרף."
הדבר הראשון שעלינו לגלות הוא האם הקדושים יהיו או לא יהיו באמצע המכות של שבעת השופרות אשר יבואו על הארץ.
כאן באים שבע מלאכים אשר תוקעים בשבע שופרות. אנו חייבים להבין שמתוך שבע המכות הללו, אנו נשאר על האדמה ונעבור את שש המכות הראשונות. אנו חייבים גם להבין שכאשר השופר השביעי ייתקע, אנו נילקח ולאחר מכן יבואו המכות של שבע הקערות.
פסוק 7 אומר לנו שכאשר המלאך הראשון ישמיע את שופרו, ברד ואש מעורבבים בדם ייפלו על הארץ וישרפו שליש מהארץ ושליש מהעצים. במילים אחרות, שליש מהאדמה והטבע יישרפו.
האם נוכל לחיות כאשר הטבע עולה כך בעשן? כאשר ברד ואש מעורבבים בדם יורדים עלינו והעצים הופכים לאפר, האם באמת נוכל לחיות כשאנו מוקפים בסביבת טבע שכזו שנשרפה עד עפר? כאשר למעשה נתעמת עם מציאות קשה שבה נאבד את ביתנו בגשם הזה של ברד ואש יחד עם דם ובערה של יערות עבותים וגבעות, באף אחד מאיתנו לא יישאר רצון להמשיך לחיות, במקרה כזה, לא נוכל לעשות כן אפילו אם נרצה.
אל תשכחו שעליכם ועלי לעבור את המכה הראשונה הזו. כאשר יתחוור לנו שאנו נכנסים אל המכה העצומה הזו, אנו נהיה חייבים גם להבין שאנטיכריסטוס כבר קיים אז על האדמה. כיוון שמכות אלו יתחילו לפני הופעתו המלאה של אנטיכריסטוס על מנת שישלוט באופן מוחלט בעולם, מנהיגי העולם יגבשו חזית מאוחדת כדי להילחם במכות, ושליט מסוים יתאחד ביחד עוד שבעה שליטים אחרים כדי ליצור מעצמה גדולה.
בתהליך זה, אנטיכריסטוס יופיע אז בטבעיות כשליט המוחלט. כיוון שאנטיכריסטוס יראה מסוגלות גבוהה בניהול והתאוששות מההרס של הטבע, הרבה אנשים, אשר יתפעלו מכוחו יתחילו ללכת אחריו, יחשיבו אותו כישות אלוהית, וחסידיו יופיעו בצורה הדרגתית אך בבטחון .
התנ"ך אומר לנו שכאשר המלאך הראשון ייתקע בשופרו, זה יביא את המכה הראשונה מתוך שבעת השופרות אשר תשרוף שליש מהארץ. גם אנו הקדושים וגם אנשי העולם נחייה על הארץ הזו כאשר המכה תפגע. מה אם כן יקרה לעולם? הכאוס ישתולל בעולם עם הרס, גופות ופצועים אשר שוכבים בכל מקום; האטמוספרה תכוסה על ידי העשן ועל ידי הגזים הרעילים אשר ייווצרו על ידי אגם האש אשר ישטוף את כל העולם; האוויר יהיה חסר חמצן בגלל המדבר הגלובלי אשר ייווצר על ידי האש אשר יפחית באופן דרסטי את היכולת של כוכב הלכת הזה להפיח חמצן. המכה הראשונה לבדה תצמצם את העולם הזה לאפר ותחריב אותו במידה מספקת כדי ליטול מאיתנו אפילו את רצוננו לחיות.
ממכה זו, אנו חייבים לבחור בחירה חכמה. כשאנו חיים בעולם נורמלי כרגע, ייתכן שנפחד מהמכות והצרות אשר יבואו. נוכל להשתחרר מפחדים אלה ולהיות במקום זאת אמיצים, כיוון שכאשר שליש מטבע העולם יעלה בלהבות והאנשים יתאבלו בכל מקום, הרבה לפני כן, לאורך כל הדרך, נדע כבר שהמכה תגיע ושאפילו יגיעו מכות נוספות. כיוון שיש לנו תקווה נוכל להיות מלאים בה, אך כיוון שיש לנו גם את הבשר, אנו יכולים לפעמים להיות מוכי פחד. אך מכיוון שאנו יודעים את העתיד של העולם הזה, אנו תולים את תקוותינו לא בארץ הזו אלא בממלכתו של אלוהים. עם אמונה כזו, ועם שכינתה של רוח הקודש, אנו יכולים להיות אמיצים וגאים.
יבבות הבכי של אנשי העולם יהיו קולניות יותר מאי פעם, וגם אנו, ייתכן שנתאבל אם אחדים ממשפחתנו יהיו בין אלה אשר לא קיבלו את מחילת חטאיהם. ייתכן שאפילו אחדים ממשפחתנו שלא נגאלו מחטאיהם, ימכרו אותנו לאנטיכריסטוס בשביל לקבל שיירי מזון. אחרים, מצד שני, יבואו לשאול אותנו כיצד הם יכולים לקבל את מחילת חטאיהם. זה יותר מאפשרי, כוון שההזדמנות לגאולתם עדיין תהייה אפשרית אז. התנ"ך אומר לנו שכאשר יבואו המכות של שבעת השופרות, שליש מכל העולם ימות. המשמעות של זה היא גם ששני שליש מהעולם ישרוד. כאשר שליש מאוכלוסיית העולם תישרף למעשה למוות, עלינו להבין שזמן מות הקדושים שלנו וחזרתו של ישוע אינו רחוק. אלוהים אמר שהוא יוריד מהשמים ברד ואש מעורבבים עם דם מהשמים.
כאשר אלוהים יוריד ברד ואש עלינו, אנו נהיה חסרי ישע מכדי להתחמק מהם. זה יהיה בלתי אפשרי אפילו עם התקדמות המדע אשר יפתח וישים מגן הגנה באטמוספרה אשר יוכל לכסות את כל העולם מהאש והברד שישפכו. אפילו אם היינו יכולים להמציא מתקן שכזה, הוא לא יהיה מתאים לכוח של המכה אשר תבוא מאלוהים. אנו חייבים לקבל בליבנו את העובדה שמכות אלו אכן יבואו אלינו במציאות ולחיות את חיינו כיום על ידי האמונה בליבנו בכל דבר האלוהים אשר הובטח.
לאחרונה, שמעתי בחדשות שכדורי ברד בגודל של ראש אדם, במידת קוטר של 45 סנטימטר, ירדו בסין. בתאוצת הנפילה, הגוש קרח הזה, בגודל של ראש אדם, נפל בכוח עצום כשהוא חודר דרך הגגות והורס כל מה שבדרך. מה שייפול במכה הראשונה כוחו יהיה חזק אף יותר. אנו חייבים להאמין בליבנו שהאש אשר תכלה שליש מהאדמה הזו, הרבה יותר הרסנית מכדורי הברד האלו שבסין, אכן תרד; אנו חייבים לשמור את האמונה הזו בליבנו; אנו חייבים לפעול על ידי האמונה הזו כאשר המכות למעשה יגיעו. אנו חייבים להאמין שעולם זה בקרוב ייהרס. ואנו חייבים לעמוד גם בנחישות בפני המכה עם כזו אמונה, ולמות בנחישות על קידוש השם. כאשר שבעת השופרות ייתקעו, שבעת המכות יבואו למעשה אל העולם הזה. זוהי המכה הראשונה של המכות האלה.
 
 
המכה של השופר השני אשר תינתן על ידי אלוהים
  
השופר השני – פסוקים 8-9: "והמלאך השני תקע בשופר והנה כדמות הר גדול בוער באש הושלך אל תוך הים ותהי שלישית הים לדם. ותמות שלישית כל נפש היה אשר בים ושלישית האוניות נשחתה."
עלינו לשים לב לעובדה שהקדושים יחיו ויתנסו גם במכה השנייה הזו.
נאמר כאן שמשהו כמו הר גדול ייזרק לים יהפוך שליש מהים לדם ויהרוג שליש מיצוריו החיים. כאשר סוף הזמנים יגיע, הסדר של היקום יתמוטט, יחתור תחת הקונסטלציה של הכוכבים, יגרום להם להתנגש אחד עם השני ולהישבר לחלקים ומתוך כך הרבה מהמטאורים האלה יעופו במסלול התנגשות אל הארץ. כמה מהמטאורים האלה יעברו דרך האטמוספרה ויפלו בכובד עוצמתם, יהפכו שליש מהים לדם, יהרגו שליש מיצוריו החיים ויהרסו שליש מהספינות. זוהי המכה של השופר השני מתוך שבע המכות של שבעת השופרות.
האם נהיה מסוגלים אז לאכול דגים מן הים או אפילו לשחות בו כאשר זה יקרה? זה לא יהיה אפשרי יותר. כאשר אסטרואיד בגודל של הר ייפול אל הים, שליש מהים יהפוך לדם, שליש מיצוריו החיים ימות וירקיב את הים עם גוויותיהם ונחשול ענק של רעידת אדמה לא רק שיהרוס את הספינות אלא גם יהרוג הרבה אנשים.
זכור לי סרט שראיתי אשר בו אסטרואיד נפל לתוך הים וגרם לנחשולים ענקיים לכסות את הארץ. אני בטוח שבראשם של מפיקי הסרט כאשר הם יצרו את הסרט הזה, הייתה תמונה חיה של סוף הזמנים. זוהי האמת שהרס גדול יכה את הארץ שאפילו הלא מאמינים יוכלו בקלות לזהות. מספר רב של אנשים ימותו על ידי המכה של נפילת המטאורים. אך כיוון שרק משליש העולם ייהרס, אני ואתם נמשיך לחיות על הארץ הזו עד שהמכות של שבע הקערות יישפכו.
אנשים נהגו להאמין בעבר שהלקיחה תתרחש לאחר שהצרה הגדולה תעבור, אך עם הופעתה של תיאורית הלקיחה טרם הצרה הגדולה, הרבה תיאולוגים החלו להאמין בתיאוריה זו. חמור מכך, אפילו האמילניאלזים, אשר דוחה את מלכות אלף השנים מופיעה כרגע. התיאולוגים, באי יכולתם לטפל בשלמות בדבר חזון יוחנן, מנסים עתה רק להימלט מכל דבריו. אלה אשר איבדו את תקוותם על הארץ הזו בגלל המכות אשר יבואו, יספקו התנגדות עזה לקדושים שנולדו מחדש ואשר תולים את תקוותם רק במלכות השמים ובארץ והשמים החדשים אשר הובטחו על ידי ישוע.
עלינו להכין את אמונתנו כיוון שסוף הזמנים מתקרב אלינו, אך במקום לנהוג כך, הרבה אנשים מעדיפים לדבר על לקיחת הקהילה לפני הצרה הגדולה או על האמילניאלזים, ומנסים לחמוק מלעמוד בפני האמונה האמיתית. כיוון שהם מאמינים שישוע יחזור בענן בעוד הם יטפלו בחיי היומיום שלהם ללא דאגה, וכיוון שהם מאמינים שהם יעלו ישר למלכות השמים מבלי להתנסות באף אחת מהמכות, הם כלל אינם מכינים את אמונתם לצרה הגדולה.
ייתכן שבמבט ראשון, אלא אשר נינוחים ואשר אינם מוכנים לצרה הגדולה, ייראו כאמיצים מאד. הסיבה שהחוטאים אשר לא נולדו מחדש ייראו כה אמיצים לפני הצרה הגדולה היא כיוון שנשמתם אשר כבר שתתה משקריהם של נביאי השקר מתה ולא נשארה בהם יותר תשוקה רוחנית. מאותה סיבה, כלומר, כיוון שנשמותיהם כבר מתות, האנשים אינם שומעים ואף דוחים את בשורת המים והרוח אשר מאפשרת להם להיוולד מחדש מהמים והרוח ולהיכנס למלכות האלוהים (יוחנן 3:5).
אך הנולדים מחדש חייבים להכין את אמונתם לצרה של סוף הזמנים ולא משנה עד כמה נוחים חייהם הנוכחיים. הם חייבים להיות מוכנים מראש לעתיד על ידי שישמרו בקרבם את הרצון ללמד את הבשורה לאלה אשר יהיו נאמנים לאלוהים כך שהם יהיו מסוגלים להציל כמה שיותר נשמות בזמן הצרה הגדולה.
התעלמות מהצרה הגדולה הממשמשת ובאה היא טיפשות שאין כדוגמתה. אלה אשר נוהגים כך יהיו חסרי אונים בפני המכות, בדומה למה שקרה במלחמת קוריאה: לפני שפרצה מלחמת קוריאה, ארצות הברית הבחינה בגיוס המסיבי של צבא צפון קוריאה והזהירה את דרום קוריאה מפלישה אפשרית מפתיעה אך ממשלת דרום קוריאה וצבאה התעלמו לגמרי מהאזהרה עד שאפילו שלחו חיילים לחופשה ואפשרו לקצינים בקו החזית ליהנות מסוף שבוע ביום הפלישה.
כיוון שהם לא התכוננו למלחמה אפילו שהמודיעין על פלישתה של צפון קוריאה היה זמין להם, הם לא היו מסוגלים להדוף את התקפת צפון קוריאה ונדחקו תוך זמן קצר כל הדרך למטה אל הפינה הדרומית ביותר. בזמן שדרום קוריאה החזירה את החיילים מחופשתם וניסתה לארגן את הצבא למלחמה, קו החזית שלה כבר נבקע ולא נשארה לה ברירה אלא לסגת עם אבדות גדולות.
 
סוג כזה של אסון יתרחש עלינו אם לא נאמין בדבר שאלוהים אמר לנו על סוף הזמנים. אך אם נאמין בזה בכנות, נוכל להימלט מסוג כזה של אסון. חזון יוחנן מדבר על המחסה בזמן הצרה הגדולה אך הוא אינו אומר לנו על מיקומו המדויק. אף על פי כן הוא אומר לנו שהקדושים ימצאו מקלט נוח במחסה. מחסה זה אינו מסמל שום דבר אחר מלבד הכנסייה. היכן יכול האדם למצוא מחסה בעולם הזה? יש אנשים אשר אומרים שהם ישרדו אם ימלטו לישראל. אך בישראל הם יתקלו בצרות חמורות אף יותר. עליכם להבין שמכיוון שאנטיכריסטוס בעצמו יהיה במפקדתו אשר בישראל, המכות יהיו אף יותר חזקות שם.
למרות שדבר הצרה לא יופיע כרגע מיד כדבר ממשי, למרות זאת אתם חייבים לדעת את זה בליבכם ועם אמונה זו אתם חייבים ללמד את הבשורה לאנשים כאילו אתם כבר חיים בזמן הצרה הגדולה. אתם חייבים להכין את ליבם של האנשים ולהוביל אותם אל מחסותם על ידי השמעת בשורת המים והרוח להם. אלוהים החזיק אותנו בכנסיותיו כדי שנלמד את האנשים דברים שכאלה ולבוא ולעזור להם להכין את אמונתם לסוף הזמנים.
זוהי הסיבה שאנו עושים מה שאנו עושים – כלומר, מלמדים את בשורת המים והרוח בכל כוחנו. אנו מלמדים את דבר חזון יוחנן בזמן זה לא כדי להתגאות בעצמנו אלא מכיוון שזה הדבר אשר כה הכרחי לתקופה של היום באופן דומה גם למאמינים וגם ללא מאמינים. רק על ידי הכנת האמונה מעכשיו, ליבנו לא ירעד כאשר הצרות והמכות ינחתו עלינו.
אלוהים כמובן, ייתן לנו את הגנתו, אך כיוון שאנו חיים בעולם איום, נורא וקשה, אם נדע מה עומד לבוא בסוף הזמנים ונכין את אמונתנו להתגבר על הצרות, נוכל להפיץ את הבשורה אף יותר. מכיוון שניתלה גם תקווה גדולה אף יותר בממלכתו של אלוהים, לעולם לא נישטף בזרם של העולם או נמכור את אמונתנו, אלא במקום זאת נעשה יותר פעולות של אמונה. זוהי הסיבה שאנו מלמדים את דבר חזון יוחנן ועושים הרבה עבודות של אמונה.
 
 
המכה של השופר השלישי
 
השופר השלישי – פסוקים 10-11: "והמלאך השלישי תקע בשופר ויפול מן השמים כוכב גדול בוער כלפיד ויפול על שלישית הנהרות ועל מעינות המים. ושם הכוכב נקרא לענה ותהי שלישית המים ללענה ורבים מבני אדם מתו מן המים כי מרים היו."
גם במכה השלישית הזו הקדושים יחיו ויתנסו. המכה של השופר השני ניתנה על הים אך הפעם השופר השלישי יביא את המכה על הנהרות ועל המעיינות. הכוכב הגדול אשר ייפול מן השמים מתייחס כאן לכוכב שביט. הנהרות והמעיינות אשר יוכו על ידי כוכב שביט יהפכו למרים כמו לענה. בזמן העתיק, אנשים נהגו לטחון לענה ולאכול את לשדה למטרות רפואיות אשר היה מר מעל כל דמיון. התנ"ך אומר לנו שכיוון שהלענה המרה הזו תתפשט בכל מקורות המים שבעולם, הרבה אנשים ימותו כשישתו אותם.
כיוון ששליש ממי העולם יהפכו למרים, הרבה אנשים ימותו בגלל זה אך ישוע יגן על אנשיו בזמן המכה הזו. הגורם העיקרי למוות המסיבי הזה יהיו מחלות אשר יועברו באמצעות המים כנראה כתוצאה משינויים ביוכימיים כלשהם אשר ייגרמו על ידי נפילת כוכב השביט. במילים אחרות, האנשים לא ימותו רק בגלל שהמים יהפכו למרים אלא בגלל משהו אחר. אנו יודעים ומאמינים שכל הדברים האלה הם ממשיים והם ללא ספק יתרחשו בעתיד.
 
 
המכה של השופר הרביעי
 
השופר הרביעי – פסוק 12: "והמלאך הרביעי תקע בשופר ותוכה שלישית השמש ושלישית הירח ושלישית הכוכבים למען תחשך שלישיתם והיום לא יאיר שלישיתו וכן גם הלילה."
אל תשכחו שהקדושים יחיו עדיין על האדמה הזו כשתבוא המכה הרביעית.
אם שליש מהיום לא יזרח, המשמעות היא שאור היום יצטמצם בערך לארבע שעות מהממוצע של שבע או שמונה שעות. כיוון שהירח והכוכבים גם יאבדו שליש מאורם, כל העולם יהפוך לחשוך. כאשר יצטרך להיות אור יום, במילים אחרות, חשיכה תיפול לפתע. הסרט לקיחה נעשה על פי התיאוריה של לקיחת הקהילה לפני הצרה הגדולה אך אתם יכולים לראות בו את כל העולם הופך לחשוך לאור היום וגורם לכולם לצרוח ולהיתפס לבהלה. תחשבו על זה בעצמכם: אמור להיות 11 בבוקר אך פתאום לפתע השמש נעלמת ואין יותר אור. גם אתם תוכו בפחד כאילו ביקר אתכם מלאך המוות.
אנו יודעים שעלינו לחיות בזמן נורא שכזה, אך אל לכם לפחד. אלוהים יגן ויברך אותנו אף יותר. בזמן ההוא, אמונתכם תהפוך לכה חזקה שאלוהים יענה לתפילותיכם ויפעל למענכם ברגע שתתפללו אליו. כיוון שאלוהים הבטיח לנו להיות עימנו תמיד עד סוף העולם, אלוהים לעולם לא יעזוב אותנו בזמן הצרה הגדולה של סוף הזמנים. ללא שמץ של ספק, הוא תמיד יהיה איתנו.
 
 
עוד שלוש מכות יבואו
 
פסוק 13 אומר, "וארא ואשמע מלאך אחד מעופף במרום הרקיע הקורא בקולי גדול אוי אוי אוי ליושבי הארץ משאר קולות שופר שלושת המלאכים העתידים לתקוע."
כפי שהמלאך צעק עוד שלוש פעמים אוי, יבואו עוד שלוש מכות אשר ייפלו על האדמה הזו. במילים אחרות, מהמכות של שבעת השופרות, עדיין נשארו שלוש מכות. עלינו להבין שבשופר השביעי הלקיחה שלנו תתרחש. כאשר המכות של ששת השופרות הראשונים יסתיימו לחלוטין ומלאך השביעי יתקע בשופרו, הקדושים מיד יקומו לתחייה ויילקחו. כאשר כל הקדושים יתרוממו ויפגשו ברקיע את ישוע, מכת שבע הקערות תישפך על האדמה הזו.
אנו חייבים להבין שהאדמה הזו תיכנס בקרוב לתקופה של המכות של שבעת השופרות ושל שבע הקערות אשר האחרונה תישפך עם מכת השופר השביעי בהתאם לרצונו של אלוהים. אנו חייבים להאמין בזה בכל ליבנו ולהרגיל את אמונתנו עתה כך שהיא תגדל בצורה חזקה מספיק כדי שתתמיד בזמן המכות הללו. אם האנשים יאמינו ללא ידע מוקדם ב סוף הזמנים, הם למעשה כה יוכו בהלם כאשר הצרה תגיע, כך שייתכן שאפילו הם לבסוף יהפכו לכופרים.
לכן, כדי לנצח לבסוף, אמונתנו בדברים הללו צריכה להיות מלווה בידע מדויק על סוף הזמנים. היום, כאשר הסוף כה קרוב אלינו, אל לנו לעולם לזנוח את הכנסייה או להיות יותר מידי רחוקים ממנה. ליבנו חייב להתאחד עם הכנסייה, ולא משנה מה יקרה, אנו כולנו חייבים להאמין בדבר אלוהים המושמע לנו באמצעות הכנסייה, לתמוך אחד בשני ולחיות באמונה.
כאשר המכות הללו יבואו, ייתכן שאחדים מאלה שלא נושעו אפילו ממשפחתכם ממש, קרוביכם, או חבריכם, יבואו אחריכם. אפילו בזמנים רגילים, כאשר אנו נשאלים מי הם קרובינו, אחינו, והורינו, אדונינו אמר לנו שרק אלה אשר הולכים אחר רצון האב הם משפחתנו, הורינו, שותפינו ואחינו. כאשר עולם הצרה יגיע, הנולדים מחדש יבינו אף יותר בוודאות, מי הם באמת אחיהם, אחיותיהם ומשפחותיהם. כיוון שאנו מבינים ועוזרים אחד לשני עתה עם האמונה הזו וכיוון שאלוהים כבר גאל אותכם ואותי באותה צורה מכל המכות הללו, הוא ישגיח עלינו, יגן עלינו מהמכות ויטפח אותנו כילדיו בכנסייתו. אמונה זו צריכה להיות שתולה בנו בצורה יציבה.
ייתכן מאד שאלה אשר ימכרו אותנו לאנטיכריסטוס בסוף הזמנים יהיו ממשפחתנו בבשר. לפיכך, אף על פי שהם ממשפחתנו וקרובינו, אם הם לא נולדו מחדש מהמים והרוח, אמונתנו חייבת להיות חזקה מספיק כדי להחשיבם מלכתחילה לזרים. הם, במילים אחרות, מסוגלים לעשות לנו דברים גרועים יותר מאשר זרים באמת. אין זה משנה שהם ממשפחתנו בבשר – אם הם לא נושעו, אנו חייבים להבין שהם אויבנו מבלי לתחשב בכך. אנו חייבים לפתוח את ליבנו למה שאנו שומעים לעיתים קרובות מדבר האלוהים על הנושא הזה ולהאמין בזה כאמת.
בדיוק כפי שאלוהים הפך את סדום ועמורה לאגם אש על ידי שהוריד עליהם גופרית ואש, הוא גם יביא מכה כזו בסוף הזמנים על החוטאים. ההרס שהביא אלוהים על סדום ועמורה הוא עובדה אשר הוכחה על ידי הוכחות ארכיאולוגיות.
בימים אלה ישנם הרבה סרטים אשר עלילתם מספרת על ההרס של האנושות כאשר אסטרואיד מתנגש בארץ. סרטים אלה נעשו בהתבססות על דבר התנ"ך אשר רשם את המכות של הימים האחרונים אשר ייפלו על האדמה הזו. למעשה ההסתברות שמטאורים ייפלו על האדמה הזו היא מאד גבוהה והופכת את זה ליותר מאפשרי שמכות אלה ילבשו צורה גשמית במציאות של העולם הזה.
דוגמא טובה היא הוכחה עתיקה מהמאובנים של הדינוזאורים, אשר מראים לנו שהארץ עברה איזשהו שינוי אדיר בתקופה הקדומה. צורות חיים שנכחדו מספרות לנו על קיומם הקודם באמצעות מאובניהם. יש מדענים אשר מעריכים שההשמדה הזו של צורות החיים העתיקות, כולל דינוזאורים, מוסברת על ידי התנגשות קטסטרופלית של כדור הארץ הזה עם אסטרואיד. לכן, מכת המטאורים אשר כתובה בחזון יוחנן 8, יותר מאפשרי שתתרחש בעולם הזה.
  
 
אין זה עתיד כה רחוק...
  
אנו חייבים להבין שמכות שכאלה יבואו על האדמה הזו לא בעתיד כה רחוק. אחדים מהמדענים התחילו כבר לשבט בני אדם ומאתגרים בצורה נוראה את אלוהים. לפיכך, כל המכות האלה כבר מוכנות להינתן על ידי אלוהים בתקופה זו. אל לבני האדם לשכוח את אלוהים כשהם מסתמכים על כוחו של המדע.
בני האדם מנסים עתה לתת תשובה לכל מגפות העולם על ידי כוחות הידע של המדע. אך שום פריצת דרך מדעית אינה יכולה אי פעם למנוע את מכותיו של אלוהים כיוון שהם גרועות יותר מכל אסון אחר אשר בני האדם התנסו בו לפני כן. כאשר אנו מסתכלים על התקדמות המדע של מעשי ידי האדם, אנו רואים שבני האדם מאתגרים את סמכותו של אלוהים, רוצים להיות כמותו. אך לא משנה עד היכן ההתקדמות המדעית הזו תגיע, אף אחד לא יוכל לעצור את המכות אשר יינתנו על ידי אלוהים. את כל המכות האלו ביקשו מי אם לא בני האדם בעצמם.
הדרך היחידה לברוח מהמכות אשר יינתנו על ידי אלוהים, זה לגלות את האמת של הישועה באמצעות בשורת המים והרוח ולקחת מחסה בזרועותיו של ישוע על ידי האמונה בכך. הימלטו מהמכות הללו על ידי ההבנה והאמונה שהדרך היחידה להתחמק מהדין הנורא של אלוהים היא אמונתכם בבשורת המים והרוח.
כל הברכות והקללות מוחזקות בידיו של אלוהים. אם אלוהים יחליט לשמור על הארץ הזו, הארץ תמשיך לחיות; אם לא, היא תוכל רק להיהרס. כשחיים בתקופה שכזו, אם תאמינו ותלכו אחרי דבר האלוהים באופן טהור יותר ותפחדו ממנו יותר, אלוהים יוביל אותכם לבשורת המים והרוח אשר תוכל לתת לכם מחסה מהמכות הנוראיות האלה אשר עתידות לבוא.
אפילו עתה, הרבה אנשים ברחבי העולם מתים ורועדים מפחד מרעידות אדמה, טייפונים, ומחלות. יתר על כן, אין סוף למלחמה בכל מקום, עם אומות אשר עומדות נגד אומות אחרות, ומדינות נגד מדינות. כשלעצמו, כאשר אנטיכריסטוס יופיע בעתיד הקרוב ויפתור את הבעיות הדחופות כמו המצב הכאוטי, הרבה אנשים ילכו אחריו. זה יילווה בנחיתת מכות נוראיות ביותר על האדמה, ולבסוף, עולם זה יושמד לחלוטין על ידי המכות הללו אשר ינתנו על ידי אלוהים.
אלוהים ייצור את השמים והארץ החדשים ויעניק אותם לאלה אשר נגאלו מחטאיהם. התכלית בבריאת שמים וארץ חדשים על ידי אלוהים, היא להעניק אותם לאלה אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. עד מהרה, אלוהים יהרוס את העולם הראשון ויפתח את העולם השני. בדיוק כפי שהדינוזאורים העתיקים נעלמו, כך גם עולם זה של הציביליזציה של המדע המודרני ייעלם ואנו נהייה עדים בעינינו בתחילתו של העולם החדש אשר ניתן על ידי אלוהים.
אנו חייבים אם כן לחשוב כיצד עלינו לחיות עתה. אנו חייבים להאמין בכל המכות אשר עתידות לבוא כפי שהן כתובות בקטע הנוכחי, ולחיות את שארית חיינו למען צדקת האלוהים, כשאנו מתכוננים לעולם הבא באמונה. אנו חייבים להיות בעלי ידע על הנבואה שבדבר חזון יוחנן. אני אומר את זה עתה, כיוון שכאשר יגיע היום, כל הידע שצברתם כך, יתברר כמאד מועיל לאמונתכם.
כל העצמים בחלל אשר יש להם פוטנציאל להתנגש עם הארץ, מהאסטרואידים אשר מפוזרים בין מאדים ליופיטר ועד לאין ספור כוכבי לכת עם מסלול בלתי ידוע, נקראים באופן קולקטיבי כ"Near Earth Objects" .(NEOs)נאס"א חשפה פעם רק במערכת השמש לבדה רשימה של 893 NEOs מזוהים שידועים. אם אחד מה NEOs האלה יתנגש עם הארץ, ההרס שיגרם כתוצאה מההתנגשות הזו יעלה על כל דמיון. השפעת ההרס תהיה קרוב לוודאי גדולה יותר מאשר אלפי פצצות אטומיות ביחד.
דמיינו מה יקרה אז לעולם הזה כשיערות העולם, מימיו, ואוניותיו ייהרסו. לכן, כל בני האדם, חייבים להאמין בבשורת המים והרוח ולחיות את חייהם כשהם מתכוננים לחיי הנצח.
ישוע אמר לנו שכאשר מכות הטבע יבואו אל האדמה הזו, שליש מהשמש, הירח, והכוכבים יאבדו את אורם. אך רק מעט אנשים יודעים זאת, ואפילו מעט יותר מאמינים בכך. כך, רק מספר קטן של אנשים מאמינים בבשורת המים והרוח ומלמדים את אמיתותה.
השכל שלנו צריך להיות ער לכך. מכות אלה אכן יבואו. אנו חייבים לגלות עם איזה סוג של אמונה והחלטה עלינו לחיות את שארית חיינו. אתם ואני חייבים להבין שהתקופה של היום היא רק צעד קטן מהצרה הגדולה, ואנו חייבים לחיות את שארית חיינו באמונה, ללא כלשהם עקבות של ספק בליבנו.
אם לא נחייה עתה על ידי האמונה בדבר הנבואה על הצרה, ליבנו יתרוקן, מטרתנו תאבד, ואנו נופרע על ידי דאגות החיים. אסור שזה יתרחש. יחד עם זאת, אל לנו לתלות את תקוותינו בעולם הזה, כאילו לא נעזוב את העולם הזה מאחורינו. הרבה אנשים אשר יש להם קצת ידע במדע, יודעים היטב שאין תקווה לעולם הזה. אלוהים ללא ספק יאפשר לעולם זה להיהרס.
אלוהים ייצור את הממלכה החדשה של ישוע ויאפשר לצדיקים לחיות בה. הוא יאפשר לאלה אשר מאמינים בבשורת המים והרוח לחיות בה לעד.
לפני אלוהים, עלינו להשליך את כל רצונותינו ואת מחשבותינו ולקבל בענווה ולהאמין בדבר הנבואה שלו. אנו חייבים ללמד את בשורת המים והרוח ולאחר מכן לפגוש את ישוע לכשיבוא. הבה נחייה למען עבודת האלוהים הזו. כאשר ישוע יחזור אל האדמה הזו, אנו נקבל חיים חדשים, גופינו יהפוך כמו שלו ואנו נחייה שוב בעולמו החדש, הכל כפי שהוא אמר לנו.
איננו יודעים את היום המדויק והזמן של חזרתו של ישוע. אך בהסתכלנו על הסימנים שבעולם, אנו יודעים שכל המכות אשר רשומות בדבר אלוהים, מאד קרובות אלינו. לפיכך אנו מאמינים באלוהים אשר ניבא את כל הדברים הללו, ואשר הראה לנו את הדרך לישועה