Sermons

נושא 10: התגלות

[10-2] ( חזון יוחנן 10:1-11 ) האם אתם יודעים מתי תתרחש לקיחת הקדושים?

 ( חזון יוחנן 10:1-11 )
 
הבה נפנה עתה את תשומת ליבנו לנושא של מתי לקיחת הקהילה תתבצע. ישנם הרבה קטעים בתנ"ך המדברים על לקיחת הקהילה. בברית החדשה יש הרבה קטעים הדנים בכך וגם בברית הישנה אנו יכולים למצוא, לדוגמא, שאליהו אשר עלה השמימה במרכבת אש, וחנוך אשר הלך עם האלוהים ונלקח על ידיו. כפי שניתן לראות, התנ"ך מדבר על הלקיחה בהרבה מקומות. המשמעות של לקיחה היא 'להתרומם למעלה' והיא מתיחסת לזה שאלוהים מרים את אנשיו לגן עדן בעזרת כוחו.
בכל אופן מה שמפליאה ביותר בתנ"ך היא השאלה הזו של הלקיחה. מתי אלוהים יקח את אנשיו? השאלה של זמן הלקיחה היא אחת מהשאלות הנפוצות ביותר בנצרות.
הבה נפנה אל הראשונה לתסלוניקים 4:14-17 ונראה מה אלוהים אמר לנו באמצעות השליח יוחנן:  "כי אם נאמין אשר מת ישוע ויחי כן יביא האלוהים על ידי ישוע גם את הישנים אתו. כי את זאת נאמר לכם בדבר יי כי אנחנו החיים הנותרים עד בוא האדון לא נקדם את הישנים. כי הוא האדון ירד מן השמים בתרועה בקול שר המלאכים ובשופר אלוהים ואז יקומו ראשונה המתים במשיח. אחרי כן אנחנו החיים הנשארים נלקח איתם יחדיו בעננים לקראת האדון לרקיע ובכן נהיה תמיד עם האדון."
גם באגרת יהודה 1:14 אלוהים אומר לנו,  "וגם חנוך השבעי לאדם ניבא לאלה לאמר הנה יי בא ברבבות קדושיו." הקדושים, במילים אחרות, יתרוממו אל על לרקיע עם הישמע שופרו של שר המלאכים, ישארו ברקיע לזמן מה, ולאחר מכן ירדו שוב לארץ עם אדוננו. זהו התיאור התנ"כי המלא של הלקיחה.
הסיבה שהסתכלנו מראש בקטע שלעיל היא כיוון שחזון יוחנן 10 אומר לנו מתי הלקיחה תתרחש. כפי שהזכרתי לפני כן, גולת הכותרת של פרק זה נמצאת בפסוק 7,  "אך בימי קול המלאך השביעי בעת עמדו לתקוע ונשלם סוד האלוהים כאשר בישר את עבדיו הנביאים." פסוק זה הוא המפתח העונה על כל שאלותינו ותהיותינו על הלקיחה כיוון שהוא אומר לנו מתי תתרחש הלקיחה.
אלוהים שלח ליוחנן מלאך אביר בחזון והראה מה הוא יעשה באמצעות מלאך זה כשהוא גורם לו לפעול כאילו ישוע בא אל הארץ הזו. מלאך זה הרים את ידו לשמים,  "וישבע בחיי עולמי העולמים אשר ברא את השמים וכל אשר בהם והארץ וכל אשר בה והים וכל אשר בו כי לא יהיה עוד זמן." כי לא יהיה עוד זמן משמעותו שאין יותר סיבה לדחיה. משמעותו "אין יותר זמן." אין יותר זמן משמעותו שביום הישמעו של המלאך השביעי סודו של אלוהים יתקיים כפי שאלוהים הצהיר למשרתיו הנביאים.
מתוך המכות של שבעת השופרות, כאשר השופר האחרון ייתקע, העולם יכנס אל המכות של שבע הקערות. אנו חייבים להבין שבאותה שעה, לא ישאר יותר זמן לעולם הזה. כשלעצמו, דבר האלוהים שבפסוק 7 האומר שביום אשר  "קול המלאך השביעי בעת עמדו לתקוע ונשלם סוד האלוהים כאשר בישר את עבדיו הנביאים," מתייחס לזמן הלקיחה. במקום אחר, פאולוס גם אומר שהלקיחה תתרחש עם קולו של שר המלאכים והישמעו של קול שופר האלוהים. זה מה שהיה לפאולוס בראשו וזוהי גם נקודת המוצא לכל האזכרות ללקיחה בתנ"ך.
"אך בימי קול המלאך השביעי בעת עמדו לתקוע ונשלם סוד האלוהים כאשר בישר את עבדיו הנביאים." הכתוב הזה אומר לנו שלקיחת הקדושים תתרחש כאשר המלאך השביעי יתקע בשופרו ויעלה אותם לרקיע. כאשר משרתי האלוהים מפיצים את בשורת המים והרוח, רוח הקודש למעשה יורדת אל ליבם של המאמינים אשר קיבלו את הבשורה האמיתית, והם למעשה הופכים לילדיו של אלוהים. גם לגבינו זה אותו דבר שהלקיחה, סוד האלוהים, תהפוך למציאות ותרים את הקדושים לרקיע.
אחרי זה, אלוהים יהרוס לגמרי את העולם הזה כשישפוך עליו את המכות האחרונות של שבע הקערות, יביא את מלכות האלוהים על האדמה הזו ששם אנו נשלוט עם המשיח למשך אלף שנה, ואז יעביר אותנו לשמים והארץ החדשים היכן שנחיה לנצח.
לאחר שסיפר ליוחנן על לקיחת הקהילה שתבוא, אלוהים ציווה אותו לאכול את הספר הקטן ולהתנבא שוב. השיעור החשוב ביותר שמשרתי האלוהים חייבים ללמד את הקדושים בימים האחרונים האלה זה על אירוע לקיחת הקהילה וזמנה המדויק. עליהם ללמד את השיעור הזה במונחים תנ"כיים מושלמים. עליהם גם ללמד את בשורת המים והרוח באופן מדויק. זה מה שמשרתי האלוהים והקדושים החיים במשך סוף הזמנים, חייבים לעשות. אלוהים הטיל על הקדושים את העבודות האלה וגם גילה להם את סודו. אלוהים אומר לנו שהוא לא יאחר, אלא יבצע ללא ספק את מעשיו. כאשר יגיע הזמן, אלוהים יהפוך את הכל למציאות.
בפרק 11 מופיעים שני עצי זית, כלומר, שני נביאים. שני הנביאים האלה מיוצגים כשני עצי זית, ייהרגו על ידי אנטיכריסטוס במלחמתם נגדו, אך הם יקומו מן המתים וילקחו תוך שלושה וחצי ימים. במילים אחרות, אלוהים מראה לנו, באירוע אחר, שהלקיחה תתרחש כאשר הצדיקים ימותו מות קדושים בזמן הזה של אנטיכריסטוס.
מה שעלינו לדעת מראש זה שהקדושים יחיו במשך הצרה הגדולה וישארו על הארץ עד אשר ששת המכות הראשות של שבעת השופרות יעברו. אלוהים יגן על הקדושים מהמכות האלה של שבעת השופרות - כלומר, אלוהים יגן עליהם עד המכה השישית אך אנטיכריסטוס לבסוף יהרוג אותם בשיא עריצותו כאשר יחפור את התעלה האחרונה במלחמתו נגד האלוהים. המוות אשר הקדושים יקבלו בזמן ההוא הוא מות הקדושים שלהם. כיוון שהם ימותו את מותם הצדיק כדי להגן על אמונתם, אנו קוראים לזה "מות קדושים." לכן אנו חייבים להאמין שהלקיחה תתרחש לאחר מות הקדושים וגם ללמד את האמונה הזו לאחרים.
הרבה אנשים מבולבלים מאד ואינם יודעים האם הלקיחה תתרחש לפני או אחרי הצרה הגדולה. אנשים בימים עברו נהגו לחשוב שהמשיח יחזור אחרי הצרה, ושהקדושים יתרוממו עם ביאתו השניה של ישוע. אך בימים אלה רוב הנוצרים מאמינים שהלקיחה תתרחש לפני הצרה הגדולה. הם חושבים שלא יהיה להם שום קשר עם המכות של שבעת השופרות או של שבע הקערות, ושהם יתרוממו כשהם מנהלים את חייהם היומיומיים, הנורמלים והטובים. אך אסור לנו ללכת שולל אחר הלימוד המטעה הזה. אנשים אלה טועים טעות גדולה בידע ובהבנה של הלקיחה; ככל שסוף הזמנים מתקרב יותר ויותר, אדיקותם תחלש ואמונתם תעלם.
כאשר אני אומר לכם שהלקיחה תתרחש באמצעה של הצרה הגדולה, אינני אומר זאת לכם כדי לעשותכם יותר אדוקים. פשוט אני רוצה שתהיה לכם הבנה ברורה על הזמן של הלקיחה ושתמלטו מהלימוד המוטעה של הלקיחה לפני הצרה כיוון שבפסוק 7 אלוהים אומר לנו בבירור,  "בימי קול המלאך השביעי בעת עמדו לתקוע ונשלם סוד האלוהים כאשר בישר את עבדיו הנביאים." כאשר המכות של שבע הקערות יישפכו, לא כמו המכות הקודמות של שבעת השופרות, הם יישפכו אחת אחרי השניה באופן רציף. אנו הקדושים חייבים להבין את זה.
חזון יוחנן 16:1-2 אומר לנו,  "ואשמע קול גדול מן ההיכל האומר אל שבעת המלאכים לכו ושפכו את שבע קערות חמת האלוהים ארצה. וילך הראשון וישפוך את קערתו על הארץ ויהי שחין רע ומכאיב באנשים אשר עליהם תו החיה ובמשתחוים לצלמה." לאחר שפיכת קערה זו נשפכות בשורה הקערות שנותרו, כאשר שבעת המלאכים מרוקנים בזה אחר זה את קערותיהם ללא קול של שופר או של שום דבר אחר כאילו המכות הם כמו טייס אוטומטי. בשפיכתם של שבע הקערות בשורה, במילים אחרות, אלוהים יהרוס לגמרי את העולם הזה. מדוע? כיוון שהכל יגמר עם שפיכת שבע הקערות שביחד כולן נכללות במכות של שבעת השופרות.
כאשר המכות של שבעת השופרות ניתנו, היתה לפחות קצת הפוגה בין מכה אחת לשניה. אך במכות של שבעת הקערות, אין הפוגה שכזו. כיוון שמכות אלה של שבע הקערות נשארות לרגע האחרון, לאחר שהמכות של שבעת השופרות מובאות לפי סדרם, כאשר השופר האחרון לבסוף נשמע, העולם עובר לרמה אחרת לחלוטין כאשר הכל ייגמר.
 זוהי הסיבה שחזון יוחנן 11:15-18 כותב: "והמלאך השביעי תקע בשופר ויהי קולות גדולים בשמים ויאמרו הנה ממלכת העולם היתה לאדונינו ולמשיחו והוא ימלוך לעולמי עולמים. ועשרים וארבעה הזקנים היושבים לפני אלוהים על כסאותיהם נפלו על פניהם וישתחוו לאלוהים. ויאמרו מודים אנחנו לך יי אלוהים צבאות ההווה והיה ויבוא כי לבשת עוזך הגדול ותמלוך. והגוים קצפו ויבוא קצפך ועת המתים להישפט ולתת שכר לעבדיך הנביאים ולקדושים וליראי שמך למקטנם ועד גדולם ולהשחית את משחיתי הארץ."
נאמר פה שכאשר המלאך השביעי תקע בשופרו נשמעו קולות גדולים האומרים,  "ממלכת העולם היתה לאדונינו ולמשיחו והוא ימלוך לעולמי עולמים " אך אין אזכרה למכות. מדוע? כיוון שמיד לאחר תקיעת השופר השביע לא באה המכה השביעית אלא לקיחת הקהילה. אלוהים יקים לתחייה וירומם למעלה את הצדיקים, גם את אלה אשר חיים על האדמה הזו וגם את אלה אשר נמים כבר. כאשר לקיחתם תסתיים, הוא ישפוך את המכות של שבע הקערות ויהרוס לחלוטין את העולם.
אם ברצוננו לגלות מתי בדיוק הלקיחה שלנו תתרחש, עלינו רק להסתכל בדבר האלוהים אשר כתוב בחזון יוחנן 10:7. סוד האלוהים ללא ספק יושלם בזמן ההוא, כפי שהוא הצהיר לפני משרתיו הנביאים. סוד האלוהים כאן מסמל את הלקיחה – לא של אף אחד מלבד הקדושים.
כאן, אני מראה קטע נוסף כדי שתהייה לכם הבנה ברורה ואמונה נכונה. שוב התנ"ך אומר, "הנה סוד אגידה לכם הן לא כולנו נישן המוות אבל כולנו נתחלף. ברגע אחד כהרף עין כתקוע השופר האחרון כי יתקע בשופר והמתים יחיו בלי כליון ואנחנו נתחלף (הראשונה אל הקורנתיים 15:51-52)." האם התנ"ך לא אומר בפירוש שתחייתם של הקדושים תתרחש בעת השופר האחרון? כאשר השופר ייתקע, המתים במשיח יחיו ללא כליון ואנו גם נתחלף ברגע כדי להילקח.
המלאך המופיע בפרק 10 הוא המלאך האביר אשר נשלח על ידי אלוהים, והוא שונה משאר המלאכים אשר תקעו בששת השופרות הראשונים. כאשר אנו מסתכלים על מה שהמלאך האביר עשה, הוא מופיע כדומה לאלוהים שאנו אפילו יכולים לטעות ולחשבו לאלוהים:  "והוא עוטה ענן ועל ראשו כמראה קשת הענן ופני כשמש ורגליו עמודי אש. ובידו ספר קטן פתוח וישם את רגל ימינו על הים ואת שמאלו על הארץ. ויקרא בקול גדול כאשר ישאג האריה ובקרו דיברו שבעת הרעמים בקולותיהם."
במילים אחרות, ייתכן שנטעה ונחשוב את מלאך הזה כאלוהים כיוון שהמלאך הזה מבצע את כל הדברים שישוע המשיח עתיד לעשות, למענו. זה אומר לנו שאלוהים יעשה את כל הדברים האלה באמצעות המלאך האביר הזה. זה אומר לנו שהמלאך הזה ששם את רגלו על הים והארץ יהרוס את שניהם וכאשר הרעמים יבואו, הוא ישלים את כל הדברים שאלוהים תכנן בישוע המשיח מאז ראשית בריאת העולם ובני האדם.
מהמכות של שבעת השופרות, אנו הקדושים נחייה ונעבור את ששת המכות הראשונות ונמשיך ללמד את הבשורה עד אז. אלוהים אמר ליוחנן לקחת ולאכול את הספר הקטן ולנבא שוב, אך הכתוב הזה גם מכוון אליכם ואלי – כלומר, עד היום האחרון אנו חייבים לחיות ולהמשיך באמונתנו. כיוון שהלקיחה שלנו תתגשם כאשר שבעת הרעמים יישמעו, אנו חייבים להכיר את האמת הזו של הלקיחה שלנו, לאחוז בה בחוזקה, לשמוע את הדבר וללמד את הבשורה עד היום הזה אשר יבוא.
עד אשר השופר השביעי ייתקע, אנטיכריסטוס יהיה פעיל בין המכה הזו, הקדושים ימותו מות קדושים, ותוך זמן קצר לאחר מכן תתרחש הלקיחה. כשלעצמו, אפילו בזמנים אלה, כאשר אמונתם של הרבה מאמינים בישוע רועדת מיסודה ומאבדת את כוח החיים שלה, אתם ואני חייבים עדיין לחיות באמונה. אנו חייבים להאמין, במילים אחרות, שהלקיחה שלנו תתרחש בדיוק לאחר תקיעתו של השופר השביעי, ולחיות את חיינו באמונה זו.
בקרוב נראה את המכות של שבעת השופרות בעינינו שלנו. אנו נראה בעינינו ונספור את המכות האלה מהראשונה ועד השישית. לאחר מכך, כאשר אנו הקדושים באופן אינטואיטיבי נרגיש שזמן מות הקדושים שלנו הגיע, בהתאם לכך, אנו למעשה נמות על קידוש השם. אלו אינן אגדות ואף לא סיפורי מעשיות שאתם יכולים להאמין או לא על פי גחמתכם. זה למעשה מה שיקרה לכם ולי.
חזון יוחנן 10:7, הפסוק אשר מראה על הלקיחה בצורה הברורה ביותר מספר חזון יוחנן, אומר לנו שלקיחת הקדושים תתרחש עם תקיעתו של השופר השביעי, ושהעולם יסתיים עם המכות של שבע הקערות. לאחר שירים את הקדושים, אלוהים יביא את כל העולם לסופו. כאשר כל הקדושים יילקחו, הם יהללו את ישוע ברקיע. אך על הארץ הזו, המכות של שבעת הקערות יישפכו, יהרסו לגמרי את העולם וכאשר יסתיימו המכות של שבע הקערות, הקדושים יירדו אל הארץ המחודשת עם ישוע ומלכות אלף השנים, מלכותו של המשיח , תיבנה אז על הארץ.
הנוצרים כיום על פי רוב תומכים בלקיחה שלפני הצרה, ובימים אלה, אחדים מהם הרחיקו עד אמילניאלזים - כלומר, שאין דבר כזה כמו מלכות אלף השנים. האם אם כן מלכות אלף השנים אינה מציאותית? בימים אלה ישנם הרבה אשר מאמינים בכך. אחדים מהם, אשר משרתים בחלק מהכנסיות הגדולות ביותר בקוריאה, אפילו טוענים שכל מה שבחזון יוחנן, מהסימן 666 ועד לקיחת הקהילה, הוא לא עובדתי אלא סימבולי. כפי שאדוננו פעם שאל, "כאשר בן האדם יגיע האם הוא באמת ימצא אמונה על הארץ הזו?" ללא ספק קשה מאד למצוא מאמינים אמיתיים בסוף הזמנים האלה.
אך ישוע אומר לנו שהלקיחה שלנו אכן תתרחש במציאות. כאשר נילקח, נפגוש את ישוע ברקיע ונהלל אותו, נישמר ונתעודד על ידו, ונחזור שוב אל הארץ הזו עימו. כשנרד אל מלכות אלף השנים, נחייה חיים חדשים בגופנו אשר שונה וקם לתחייה בתוך כל הדברים אשר חודשו, מחיינו שהשתנו ועד לברכותינו שהשתנו. אנו נחייה ונתכסה בתהילה כזו על ידי אלוהים. אתם ואני חייבים לחיות באמונה כזו ובתקווה כזו. וכאשר מלכות אלף השנים תעבור, אנו ניכנס אל השמים והארץ החדשים ונשלוט עם ישוע לעולמים בכבוד ובתהילה נצחיים.
כאשר ניכנס למלכות אלף השנים ולארץ ושמים החדשים, כל המלאכים יהיו משרתינו. למי יהיו שייכים כל היצורים הרוחניים, כל העולם אשר נברא על ידי אלוהים וישוע המשיח וכל אשר בו? כל זה יהיה שלנו. זוהי הסיבה שהתנ"ך אומר שאלה אשר יירשו את כל הדברים יהיו הקדושים. כיוון שאתם ואני היננו הקדושים אשר נולדו מחדש מבשורת המים והרוח, אנו היורשים של אלוהים בשיתוף עם המשיח ואת כל הדברים האלה ירשנו. לפיכך, אתם ואני חייבים לעבור את הקשיים שעל הארץ הזו באמונה ולהתמיד בהסתכלות לעבר היום של ירושתנו. חייבת להיות לנו גם אמונה לוחמת כמו צבא העילית של אלוהים.
אלוהים אמר לנו שכל הדברים האלה יתקיימו בקרוב ללא דחייה. במילים אחרות, הם יתממשו ללא ספק תוך זמן קצר. ייתכן שאחדים יתהו מדוע אלוהים לא סיפר לנו על כך יותר בפירוט. התשובה לכך היא שהסתרת פעולותיו של אלוהים היא חוכמתו. (משלי 25:2, לוקס 10:21).
אם תוכניתו של אלוהים הייתה כתובה בפירוט, זה היה גורם לכל כך הרבה תסיסה בעולם הזה. הקדושים לא היו מסוגלים לחיות עד היום האחרון. כמעט כל הקדושים היו נהרגים על ידי הלא מאמינים, ואפילו קדוש אחד לא היה שורד. אם כל הפרטים על סוף הזמנים היו כתובים בפרוט בתנ"ך, אלה אשר לא נולדו מחדש מהמים והרוח היו טובחים את כל המאמינים אשר נולדו מחדש. אלוהים גילה את הדברים רק לאלה אשר ראויים לכך, והשאיר אותם כסוד בשביל אחרים – זוהי חוכמתו של אלוהים. אלוהים גילה לנו את תוכניתו ואפשר לנו אותה, רק כיוון שזה נחוץ לקדושים בתקופה זו.
זה שהכנסיות של הנולדים מחדש של אלוהים מדברות עתה על סוף הזמנים בפירוט, המשמעות היא שסוף הזמנים קרוב אלינו. כיוון שתקופת הצרה מתקרבת, דבר חזון יוחנן נלמד כך שלקדושים יהיה הידע המתאים על סוף הזמנים כדי להתמיד ולהתגבר באמצעותו על הצרה המתקרבת. אפילו הנולדים מחדש, אם הם יעמדו בפני הצרה ללא שום ידע, לא יידעו מה לעשות ויושלכו לתוך בלבול גדול כאשר הצרה תגיע למעשה. בלבול זה יהיה אפילו גדול יותר לאלה אשר מסתמכים רק על אמונתם האינדיבידואלית.
אנו יכולים לתאר שהרבה נשמות שלא הוכנו, בבערותם ובבלבולם, יעלו על המסלול הלא נכון כאשר סוף הזמנים יגיע. "האם אלוהים אמר לך משהו?" "הוא הראה לך חזיון כאשר התפללת?" הרבה אנשים יוטרדו בחיפוש אחר חזיונות מהאלוהים, והרבה יטענו שהם ראו חזיונות כאלה בסוף הזמנים. "האם אלוהים לא אמר לך משהו כשהתפללת?" אם הקדושים ישארו לא בקיאים, זו תהיה שאלה מצויה אשר תעלה בין הקדושים בסוף הזמנים.
אך אלוהים לעולם אינו עובד בדרך זו מפני שהוא כבר ציווה עלינו,  "מי אשר אוזן לו ישמע את אשר הרוח אומר לקהילות." הקדושים, במילים אחרות, חייבים לשמוע רק את מה שרוח הקודש אומרת באמצעות הקהילות. מכיוון שרוח הקודש, ערבה לדבר האלוהים ומעידה רק על מה שאמיתי ונכון, כאשר המכות משמיעות את בואו של סוף העולם, אנו הקדושים לא נופתע מהצרה שבאה אלא נחיה באמונה – כיוון שאז כבר שמענו את דבר האמת וחקקו אותו בליבנו מראש.
זוהי הסיבה שיוחנן גילה לנו מראש מה יקרה בעתיד ושמשרתי אלוהים מלמדים את האמת הזו במסגרת הדבר הכתוב הזה. נבואה היא מה אם לא ידיעה והשמעה את מה שיבוא מדבר אלוהים הכתוב; והיא לא הטענה של ראיית חזיונות בחלום או בתפילות!
לעולם אל תשכחו שהלקיחה שלנו אכן תבוא, ושאנו הקדושים של אלוהים. אל תשכחו גם שעתה הפכתם לקדושים, אשר תהיו עם ישוע המשיח ברקיע כאשר הלקיחה שלכם תתרחש, ואשר תרדו למטה שוב אל הארץ המחודשת כדי לחיות במשך אלף שנים, ואשר תחיו לנצח בארץ ובשמים החדשים. אם אתם שומעים אנשים המדברים על לקיחה לפני הצרה או לקיחה אחר הצרה או הטוענים שמלכות אלף השנים אינה קיימת כלל, אימרו להם את האמת על ידי שתפנו אותם לקטע שאנו דנים כאן. עליכם גם להפנות אותם לראשונה אל התסלוניקים 4 ואל הראשונה אל הקורנתיים 15, ואימרו להם שישוע יירד עם קולו של שר המלאכים ועם תקיעתו של השופר השביעי ויעלה את הקדושים לרקיע כדי שיהיו עימו. רק כאשר תאמינו בלקיחה הזו, תוכלו להגן על אמונתכם.
כדי להילקח, חייב להיות מוות על האמונה ותחייתו של הגוף. כיוון שהלקיחה תתרחש באופן סימולטני עם תחיית המתים, ברגע שנקום לתחייה, אנו נילקח ונתרומם לרקיע. הלקיחה ותחיית המתים, לכן, הם אותו דבר. לקחת חלק בתחייה הראשונה משמעותה לחיות עם ישוע במלכות אלף השנים. גם להילקח משמעותו לחיות עם ישוע במשך אלף שנה על הארץ.
מדוע אם כן אנו נילקח? מפני שאלוהים יהרוס את כל מה שעל האדמה הזו על ידי שפיכת המכות של שבע הקערות – כלומר, הוא יקח את הקדושים מראש על מנת לגאול את ילדיו ממכות הסיום האלה. כדי להפריד את הקדושים מהחוטאים, וכדי להראות את ייעודם השונה, הוא יקח את הקדושים. כשלעצמו, אנו חייבים להאמין בכל הדברים האלה – בלקיחה שלנו, בתחיית המתים שלנו ובמות הקדושים שלנו.
לאחדים, בשורת המים והרוח נגלית לפרטים, בעוד שלאחרים היא נשארת לגמרי כסוד כמוס. באותו אופן, מות הקדושים, תחייתם, לקיחתם, ושליטתם על מלכות אלף השנים והארץ והשמים החדשים, הם כולם סודות האלוהים. רק לנולדים מחדש אלוהים גילה והראה את סודותיו. ועל ידי שגרם להם להאמין בסודותיו האלה, הוא מאפשר להם לחיות במשך סוף הזמנים ולהתגבר על כל הקשיים עם תקוותם ללקיחה ולמלכות השמים.
לכם ולי חייבת להיות סוג כזה של אמונה. ללא סוג כזה של אמונה – כלומר, ללא האמונה שאנו נילקח, שאנו נחייה בשמים ובארץ החדשים, שישוע יקים אותנו לתחייה מן המתים כאשר ניקטל על ידי אנטיכריסטוס, ייקח אותנו, יאפשר לנו לשכון ברקיע, ואז יחזיר אותנו אל הארץ הזו כדי לשלוט עימו למשך אלף שנים – לא נהיה מסוגלים להתמיד דרך הקשיים והדיכויים של העידן האחרון הזה.
לקדושים יש חלום נפלא, ומי אם לא אדונינו יכול להגשים את החלום הזה. ללא התקווה הזו, אנו נחייה רק בצער ובסבל בעולם המדכא הזה. פאולוס אמר לטימותיוס לשמור את הדברים היפים אשר הופקדו בידו.
 הבשורה הזו היא יפה; כמו מות הקדושים שלנו, תחיית המתים והלקיחה; וכן החיים במלכות אלף השנים ובשמים ובארץ החדשים. כל הדברים האלה יפים וטובים. הם שייכים רק לקדושים, והם כולם אמונה ותקווה ברות הגשמה ולא דמיונות ואשליות. אלו הן התקווה והאמונה אשר ניתנו על ידי אדונינו. עם האמונה בכל הדברים האלה, אנו חייבים לחיות את העידן הזה כשאנו מייחלים ליום שבו מלכות אלף השנים והשמים והארץ החדשים יבואו אלינו.
אלה אשר יילקחו, הם מי הם אם לא אתם ואני. אנו חייבים לחיות באמונה בהמתנה ליום שבו נילקח כדי לעמוד בפני ישוע ולשלוט במלכות אלף השנים ובארץ ובשמים החדשים.
אלוהים אומר לנו שזה אשר עומד להגיע יבוא בקרוב. המכות אשר יבואו במשך המחצית הראשונה של שבע השנים של הצרה הגדולה יהיו מתונות וימשכו לזמן קצר. כאשר המכות ימשיכו במשך שבע השנים של הצרה הגדולה, כיצד מישהו יוכל לעמוד בהם? המכות המוקדמות קצרות, וככל שהזמן מתקרב יותר לסוף, יהיה הרבה יותר מה לראות. כאשר המכה של השופר השביעי תבוא, היא תהייה מחזה בפרופורציה אחרת.
כאשר השטן ינסה לערער את אמונתם של הקדושים, הוא יבחן אחדים מהמנהיגים של הכנסיות כשירצח אותם. ייתכן שהשטן יגיד, "אני אחוס על חייך אם תתנער מאלוהים!" אם העולם היה הופך למקום טוב יותר, האדם היה חושב פעמיים על הצעתו של השטן. אך איזה שפוי בדעתו יתנער מישוע כאשר הוא יודע היטב שישע ישפוך את המכות של שבע הקערות ושהוא יתנסה בכל הסבל אשר יבוא על ידי המכות האלה? הקדושים אשר יידעו שסוף העולם קרב לא יתנערו מישוע ולא יבגדו באמונתם. וגם, כיוון שבליבנו נמצאת רוח הקודש היא תיתן לנו אומץ לב.
כיוון שכל תוכניותיו של אלוהים יתממשו במהרה בסוף הזמנים, לא יהיה רגע משעמם. כאשר המכות הקצרות יעברו, תחיית המתים תתרחש ולאחריה תבוא הלקיחה אשר תרומם אותנו לרקיע. תארו לכם את הגוף שלנו העשוי בשר הופך לגוף רוחני ומהלל את ישוע. במלכותו של אלוהים, אנו יכולים להנות מעולם שונה לחלוטין, יפה והדור, כזה שלא התנסינו בו על הארץ הזו. כיוון שהגוף הרוחני פטור מהמגבלה של זמן ומרחב, אנו נחייה בעולם נפלא ונהדר שבו נוכל ללכת להיכן שנרצה.
אני נותן את תודתי העמוקה לאלוהים על שנתן לנו ברכות גדולות שכאלה. אני מודה לאלוהים על שגילה לנו בפירוט, באמצעות דברו, על הצרה הגדולה, מכותיה, מות הקדושים שלנו, תחייתנו והלקיחה שלנו. אני מתפלל שליבנו יחיה תמיד בידיעה על עידן האחרון הזה ויאמין בו.