דרשות

נושא 7: הטענות המופרכות בתיאורית גזירת הגורל והבחירה האלוהית

[7-1] <אל הרומים 30-8:28> הטענות המופרכות בתיאורית גזירת הגורל והבחירה האלוהית

< אל הרומים 30-8:28 >
"והנה ידענו כי לאוהבי אלוהים הקרואים בעצתו הכל יעזור לטוב להם. כי את אשר ידעם מקדם אותם גם יעד מקדם להיות דומים לדמות בנו למען יהיה הבכור בתוך אחים רבים. ואת אשר יעדם מקדם אותם גם קרא ואת קראם אותם גם הצדיק ואת אשר הצדיקם אותם גם פאר."
 
 
האם למעשה אלוהים בחר
רק אחדים מאיתנו?
לא. הוא בחר את כולנו
בישוע המשיח.
 
התיאוריה התיאולוגית של גזירת הגורל והבחירה האלוהית שהיא אחת מהתיאוריות הבסיסיות אשר מרכיבה את עקרונות הנצרות, הובילה הרבה אשר רוצים להאמין בישוע לאי הבנת דבר האלוהים. התיאוריה המוטעית הזאת גרמה להרבה בלבול.
מה שהתיאוריה הלא נכונה אומרת על הגורל הוא, שאלוהים בוחר את האנשים אשר הוא אוהב בעוד הוא מרשיע את אלו אשר הוא לא אוהב. המשמעות של זה היא, שהחלק שנבחר נולד מחדש מהמים והרוח ומתקבל לגן עדן, בעוד שהאחרים אשר לא נבחרו מיועדים להישרף בגיהינום.
אם אלוהים למעשה בחר חלק מאיתנו איננו יכולים שלא להתייסר בשאלה, "האם נבחרתי לגאולה?" אם לא נבחרנו, זה יהיה בשבילנו חסר תועלת להאמין בישוע. כך התיאוריה הזאת גרמה לאנשים להתעניין יותר ב האם הם נבחרו על ידי אלוהים יותר מאשר באמונה בעצמה.
אם נאמין בכך כיצד נוכל להיות ללא ספקות ולהאמין רק באלוהים? כיצד נאמת שאלוהים באמת בחר בנו? הוא יהיה אלוהיהם של אלו אשר הוא בחר בהם, אף על פי שהוא אומר, "או האלוהים רק אלוהי היהודים הלא גם אלוהי הגויים אכן גם אלוהי הגויים הוא." (אל הרומים 3:29).
כיוון שהרבה אנשים אינם מבינים נכונה את גזירת הגורל והבחירה האלוהית, הם חוששים שהם יושמדו אף על פי שהם מאמינים בישוע.
אל האפסיים 5-1:3 אומר, "ברוך הוא האלוהים ואבי אדונינו ישוע המשיח אשר ברכנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח. כאשר בחר אותנו בו לפני מוסדות תבל להיות קדושים ותמימים לפניו באהבה. יעדנו לו לבנים על ידי ישוע המשיח כחפץ רצונו."
לכן עלינו לבחון את הרעיון של גזירת הגורל והבחירה האלוהית התיאולוגית. עלינו קודם להבין מה התנ"ך אומר על גזירת הגורל והבחירה האלוהית ולחזק את אמונתנו בגאולה באמצעות המים והרוח.
מה אל-הרומים אומר לנו? מספר תיאולוגים פיתחו את התיאוריה נטולת הייסוד של "בחירה ללא תנאי" אם כן, האם התיאולוגיה היא אלוהים? תיאולוגיה בעצמה היא לא אלוהים.
אפילו עוד לפני בריאת העולם, אלוהים בחר את כל בני האדם בישוע המשיח וגמר אומר להציל את כולנו על ידי הפיכתנו לצדיקים. ישוע אוהב אותנו ללא תנאים. אל לך להפוך אותו לאלוהים מפלה. לאלו אשר אינם מאמינים יש אמונה במחשבותיהם העצמיות אך המאמינים שמים את בסיס אמונתם בדבר אלוהים הכתוב.
 
 
.בחירה אלוהית בברית הישנה
 
האם תיאורית הבחירה ללא תנאי נכונה?
לא. אדונינו הוא לא כזה אלוהים צר מוחין.
אלוהים בחר את כל החוטאים
 בישוע ולא בחר רק מעטים.
 
בספר שמות 26-25:21, אנו קוראים על שני בניו של יצחק, עשיו ויעקב. אלוהים בחר ביעקב עוד כאשר הבנים היו ברחם אימם.
אלו אשר אינם מבינים את דבר אלוהים, לוקחים את זה כבסיס לתיאורית הבחירה ללא תנאי. זה כאילו לערבב את אלוהי הגורל עם הנצרות.
אם אנו מאמינים שאלוהים בחר בנו על בסיס של "בחירה ללא תנאי", ולא בישוע המשיח, אז זה כאילו שאנו עובדים את אלוהי הגורל ואת האלילים. אלוהים הוא לא אלוהי הגורל. אם היינו מאמינים באלוהי הגורל, היינו מתכחשים לתוכניתו של אלוהים ונופלים במלכודתו של השטן.
אם אדם אינו מציית לרצונו של אלוהים, הוא כמו בהמה גוועת. מכיוון שאנו המאמינים איננו בהמות, עלינו להיות מאמינים אמיתיים אשר קוראים ומאמינים באמת אשר כתובה בתנ"ך. לא לחשוב קודם על האמת אשר כתובה בתנ"ך, זה למסור את עצמנו לשטן.
על מנת להיות בעלי אמונה אמיתית, עלינו לחשוב קודם על האמת אשר כתובה בתנ"ך ולנהוג על פי אמונתם של אלו אשר נולדו מחדש במשיח.
הקלוויניזם מתעקש על גאולה מוגבלת. זה מרמז שהאהבה של אלוהים וגאולתו של ישוע אינם חלים על כולם. האם זאת יכולה להיות האמת?
התנ"ך אומר, "אשר חפצו שיושעו כל בני האדם ויגיעו להכרת האמת." (הראשונה אל טימותיוס 2:4). אם ברכת הגאולה רק פונה לאחדים, הרבה מאמינים יוותרו על האמונה בישוע. אחרי הכל, מי ירצה להאמין באלוהים כה צר מוחין?
עלינו להיות בעלי בטחון שאלוהינו הוא לא צר מוחין. הוא אלוהי האמת, האהבה והצדק. עלינו להאמין בישוע ובבשורת הלידה מחדש מהמים והרוח וכך נינצל מכל חטאינו. ישוע הוא המושיע של כל אלו אשר נולדו מחדש מהמים והרוח.
על פי הקלוויניזם, אם יש עשרה אנשים, חלק מהם יגאלו על ידי אלוהים בעוד שהשאר ייעזבו להשרף באש הגיהינום. זה לא נכון.
זה לא הגיוני להגיד שאלוהים אוהב אחדים ומשליך את האחרים. תארו לעצמכם שאלוהים נמצא כאן היום איתנו. אם הוא היה מחליט לבחור באלו אשר יושבים בצד ימין, בעוד הוא גומר אומר לשלוח את אלו אשר יושבים מצד שמאל לגיהינום, האם היינו נוהגים בו כאלוהים?
האם אלו אשר לא נבחרו לא היו מרימים את קולם לאות מחאה? כל הברואים היו צועקים. "כיצד יכול להיות אלוהים כל כך לא הוגן?" בחירה ללא תנאי היא לא נכונה כיוון שאלוהים בחר את כל בני האדם בישוע המשיח.
לכן כל מי שנקרא על ידי אלוהים בשמו של ישוע הוא נבחר. אם כן, למי אלוהים קורא אליו? הוא קורא לחוטאים, לא לצדיקים. אלוהים לא קורא לאלו אשר מחשיבים את עצמם כצדיקים.
ברכת הגאולה של אלוהים היא לחוטאים ולאלו אשר מיועדים לגיהינום. בחירה משמעותה שאלוהים קורא לחוטאים על מנת להופכם לבנים צדיקים.
 
 
אלוהים הוא צדיק
 
האם אלוהים אוהב רק
מובחרים מעטים?
לא. אלוהים הוא לא כזה צר מוחין.
 אלוהים הוא צדיק.
 
אלוהים הוא צדיק. הוא לא האלוהים אשר אוהב רק את הנבחרים ללא תנאי. הוא קורא לחוטאים בשמו של המשיח. ללא הישועה דרך גאולתו של ישוע המשיח ומחילת החטאים שלו, כיצד היינו יכולים לדעת על אהבתו של אלוהים וגאולתו? לעולם אל תהפוך אותו לאלוהים לא הוגן.
נסה למצא מה חסר כאשר תקרא אל האפסיים 5-1:3. "ברוך הוא האלוהים ואבי אדונינו ישוע המשיח אשר ברכנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח. כאשר בחר אותנו בו לפני מוסדות תבל להיות קדושים ותמימים לפניו באהבה. יעדנו לו לבנים על ידי ישוע המשיח כחפץ רצונו. מה חסר? המילה החסרה היא "בישוע המשיח".
בחירה ללא תנאי בקלוויניזם אינה מתאימה לדברי התנ"ך. התנ"ך אומר, " כאשר בחר אותנו בו לפני מוסדות תבל".
אלוהים בחר את כל בני האדם במשיח להיות נולדים מחדש מהמים והרוח. אלו שאינם יכולים שלא להיוולד חוטאים, יכולים להיגאל מחטאים ולהיות ילדיו. הוא כלל את כל בני האדם ברשימה של אלה הנגאלים ובחר בהם בישוע המשיח.
בגלל הרבה תיאולוגים המתעקשים על הבחירה ללא תנאי וטוענים שרק מעטים נבחרו, הרבה אנשים נלכדו בתוהו ובוהו של דוקטרינה לא הגיונית. תיאולוגים שקרנים אלו אומרים שאלוהים בחר כמה, ואת האחרים השליך באמצעות בחירה ללא תנאי, בעוד האמת של דבריו היא, שאלוהים בחר את כל החוטאים בישוע. הרבה אנשים עקב אמונותיהם הטפלות, מרגישים קורבנות לדוקטרינה שאינה נכונה.
אך אם נכיר בכך שאלוהים בחר להציל את כל בני האדם בישוע ושמחילת החטאים מופנית לכל אלה המאמינים בישוע, נוכל להינצל מכל חטאינו, להפוך לילדיו של אלוהים, להפוך לאנשים צדיקים, להיות בעלי חיי נצח ולהיות בטוחים שאלוהים הוא צדיק.
 
 
הבחירה האלוהית בסיפור יעקב ועשיו
 
את מי אלוהים בחר?
האם רק את הנבחרים?
לא. אלוהים בחר את כל בני האדם במשיח.
 לכן, כל המאמין במשיח ואין לו חטא באמצעות
טבילתו של ישוע, הוא נבחר.
 
בספר בראשית 28-25:19, עשיו ויעקב נאבקו בתוך רחמה של רבקה אימם. אלוהים אמר בבראשית 25:23, "ויאמר יהוה לה שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר."
חוטאים הפכו מילים אלו לתאורית גזירת הגורל והבחירה האלוהית, והשאירו הרבה מאמינים בישוע מבולבלים באשר לאם הם נבחרו או לא! כאשר הם מחשיבים את עצמם כנבחרים, הם חושבים שהם נגאלו ומאבדים עניין בלידה מחדש מהמים והרוח.
הרעיון של בחירה מוחלטת הרחיקה הרבה אנשים אשר מאמינים בישוע הרחק מהגאולה ודנה אותם לגיהינום. היא גם גרמה לאלוהים להיראות כלא הוגן.
מכיוון שכל כך הרבה תיאולוגים מלמדים תיאוריות לא נכונות אשר נובעות ממחשבותיהם העצמיות, הרבה אנשים המאמינים בישוע לא בטוחים ותוהים האם הם נבחרו או האם גאולתם נגזרה מלמעלה.
מבין יעקב ועשיו את מי בחר אלוהים? הוא בחר את יעקב בישוע המשיח. באל הרומיים 11-9:10 נאמר שאלוהים קרא ליעקב במקום לאחיו אף על פי שהם היו ברחם של אדם אחד, עדיין לא נולדו ועדיין לא עשו דבר טוב או רע.
הסיבה שאלוהים בחר את יעקב הייתה לא בגלל מעשיו אלא מכיוון שהוא נבחר. התנ"ך גם אומר לנו שישוע בא לקרוא לחוטאים ולא לאלו אשר חיים חיי הגינות.
בני האדם, כצאצאיו של אדם הראשון, נולדים חוטאים. דוד אמר שהוא היה חוטא עוד בזמן שהוא היה ברחם אימו ושהוא נולד לחטא. "הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי." (תהילים 51:5).
בן האדם נולד חוטא בגלל חטאי אבותיו. כך שכל מי שנולד בעולם הזה מבלי לדעת הופך לחוטא, פועל כחוטא ומניב פירות חטא.
ילד אשר עדיין לא חטא שום חטא הוא כבר חוטא כיוון שהוא נולד עם זרע של חטא. יש לו מחשבות רעות, ניאוף, זנות ורצח בליבו. הוא נולד עם חטאי אבותיו. בן אדם הוא חוטא אפילו עוד לפני שהוא נולד.
הסיבה שאלוהים עשה אותנו חלשים היא כדלקמן. בן האדם הוא יצורו של אלוהים אך אלוהים תכנן לעשות אותנו ילדיו על ידי הצלתנו מחטא. זוהי הסיבה שהוא אפשר לאדם הראשון לחטוא.
כתוצאה מכך כאשר בן האדם הפך לחוטא, אלוהים שלח את ישוע לעולם הזה ואפשר לבנו היחיד לקחת את כל חטאי בני האדם באמצעות טבילתו.
מטרתו של אלוהים הייתה לגאול את בני האדם באמצעות טבילתו של ישוע ודמו על הצלב ולהעניק להם את הכוח להיות ילדיו על ידי האמונה בישוע. הוא אפשר לאדם הראשון לחטוא תחת ההבטחה של שטיפת כל החטאים במשיח.
חוטאים המאמינים בדוקטרינה השקרית אומרים, "תראה את יעקב ועשיו. הוא בחר אחד והשליך את האחר ללא תנאי." אלוהים לא בחר אותנו ללא תנאי, אלא בחר בנו בישוע המשיח. עלינו רק לבדוק את הדברים הכתובים בתנ"ך. אל הרומים 12-9:10 אומר, "ולא זאת בלבד כי כן היה גם ברבקה בהיותה הרה לאחד ליצחק אבינו. כי בטרם יולדו בניה ועוד לא עשו טוב או רע למען תקום עצת האלוהים כפי בחירתו לא מתוך מעשים כי אם כרצון הקורא. נאמר לה כי רב יעבד צעיר."
אלוהים בחר את יעקב בישוע. יעקב היה מודל של חוטא לא ראוי ונטול צדיקות עצמית. אל האפסיים 1:4 אומר שאלוהים בחר אותנו בו.
למי אלוהים קורא? הוא קרא ליעקב כיוון שיעקב ידע שהוא חוטא ולא צדיק לפני אלוהים, והסתמך על אלוהים. הוא קרא ליעקב בשמו של בנו היחיד ישוע וגאל אותו עם בשורת המים והדם כדי לעשות אותו ילדו. כך אלוהים קרא ליעקב ובירך אותו בגאולה.
הוא קרא לחוטאים כדי לעשותם צדיקים באמצעות הגאולה בישוע. זוהי תוכניתו של אלוהים.
 
 
הדוקטרינה השקרית של הבחירה המוחלטת
 
מדוע אלוהים אהב את יעקב?
כיוון שיעקב ידע על עצמו שהוא לא צדיק
 
לאחרונה קראתי ספר המבוסס על סיפור של הבחירה ללא תנאי. צעיר אחד חלם חלום. אישה זקנה הופיעה בחלום ואמרה לצעיר להגיע למקום מסוים. כשהוא הלך לשם האשה הזקנה אמרה לו שהוא נבחר על ידי אלוהים.
הוא שאל את האשה הזקנה כיצד יכול להיות שאלוהים בחר בו כאשר הוא אפילו לא מאמין באלוהים? היא אמרה לו שאלוהים בחר בו ללא תנאי למרות חוסר אמונתו.
זה לא נכון. כיצד אלוהים יכול באופן שרירותי לדון חלק מהאנשים לגיהינום ולבחור אחרים לגאולה? אלוהים בחר את כולם בישוע. תאורית הבחירה התיאולוגית היא שקר. היא לא נכונה. אך הרבה תיאולוגים מתעקשים שאלוהים בחר רק חלק מאיתנו. זה לא נכון. אלוהים רוצה להציל את כולם בישוע. רק אלו אשר לא מאמינים בגאולת המים והרוח בישוע לא יגאלו.
אלוהים הועיד את כל בני האדם לגאולה באמצעות בנו, ישוע, והתכוון לעשות אותנו ילדיו עוד אפילו לפני שהוא ברא את העולם. הוא תכנן להציל את כל בני האדם מכל חטאי העולם באמצעות גאולת ישוע המשיח. זוהי האמת כפי שהיא כתובה בתנ"ך.
הצדיקים אשר נולדים מחדש במשיח הם הנבחרים. אך התיאולוגים מתעקשים שאלוהים בחר רק חלק מאיתנו. הם אומרים לדוגמא שהנזירים הבודהיסטים הם בין אלו אשר אלוהים לא בחר. אך אלוהים גם בחר בהם בישוע.
אם אלוהים בחר ללא תנאים אחדים בלי ישוע, לא היינו צריכים ללמד את הבשורה. אם אלוהים תכנן לבחור מישהו ללא ישוע, החוטאים לא היו צריכים להאמין בישוע. כיצד אם כן דברי האמת, האהבה והגאולה שלו, היו מתקיימים?
האם הייתה איזושהי סיבה למשרתי אלוהים ללמד את הבשורה בעולם הזה? האם זה הגיוני שאלוהים כבר בחר באופן מוחלט את הנגאלים ואת הנידונים לגיהינום ללא ישוע? הסיבה שאלוהים בחר את יעקב בישוע, הסיבה שהוא אהב את יעקב ושנא את עשיו הייתה, שהוא כבר ידע עוד לפני שהם נבראו שיעקב יאמין בישוע ושעשיו לא יאמין בו. יש הרבה חוטאים בעולם הזה המאמינים בישוע. חלק מהם הם כמו עשיו והאחרים כמו יעקב.
מדוע אלוהים אהב את יעקב? יעקב לא היה צדיק והכיר בחוסר ערכיותו. לכן הוא הודה בפני אלוהים שהוא חוטא וביקש את חסדו. זוהי הסיבה שאלוהים גאל את יעקב. אך עשיו סמך יותר על עצמו מאשר על ישוע ולא היה רעב לחסדו של אלוהים. לפיכך אלוהים אמר שהוא אוהב את יעקב ושונא את עשיו. זהו דבר האמת.
אלוהים הועיד אותנו לגאולה בישוע. כל מה שעל החוטאים לעשות זה להאמין בישוע ואז האמת של אלוהים וצדקו יחדרו לליבם. אנו החוטאים איננו יכולים לעשות דבר מלבד להאמין בכל ליבנו בגאולה באמצעות ישוע. כל מה שעלינו לעשות זה להאמין בגאולה באמצעות ישוע.
 
 
הדוקטרינה השקרית של ההתקדשות בהדרגה
 
האם זה נכון שחוטא יכול להפוך
בהדרגה לצדיק?
לא. זה בלתי אפשרי. אלוהים הפך את החוטאים
לצדיקים ללא פגם אחת ולתמיד באמצעות
 גאולת טבילתו ודמו על הצלב
 
השטן מוליך שולל את החוטאים באמצעות תיאורית ההתקדשות ההדרגתית כך שהם אינם יכולים להיגאל מחטאיהם. המשמעות של התקדשות הדרגתית היא שהחוטאים הופכים בהדרגה לקדושים לאחר שהם מאמינים בישוע. התיאוריה היא כזאת, החוטאים אינם יכולים להפוך לצדיקים אחת ולתמיד אלא ניצלים רק מהחטא הקדמון כאשר הם מאמינים בישוע. חטאי היומיום נשטפים באמצעות תפילות יומיומיות של תשובה והאדם מתקדש בהדרגה. לב הבעיה של תיאוריה זו, היא ההתקדשות ההדרגתית. זה נשמע נפלא שהאדם יכול להאמין בישוע ולהפוך בהדרגה לנוצרי קדוש יותר. תיאוריה זו הוליכה שולל הרבה נוצרים במהלך השנים, וגרמה להם להרגיש בטוחים. זוהי הסיבה מדוע יש כל כך הרבה נוצרים קדושים ממך בנצרות.
הם חושבים שיום אחד הם פשוט ישתנו ולא יחטאו יותר. אך הם חיים את חייהם כחוטאים וישפטו לפני אלוהים כחוטאים לאחר יום מיתתם.
קרא את המילים האמיתיות בתנ"ך. באל הרומים 8:30, "ואת אשר יעדם מקדם אותם גם קרא ואת אשר קראם אותם גם הצדיק ואת אשר הצדיקם אותם גם פאר." ובפסוק 29, "כי את אשר ידעם מקדם אותם גם יעד מקדם להיות דומים לדמות בנו למען יהיה הבכור בתוך אחים רבים." במבט ראשון זה נראה שיש שלבים בהפיכה לצדיק. אך המילים אומרות לנו שהצדיקות הוענקה אחת ולתמיד."ואת אשר קראם אותם גם הצדיק" ישוע קורא לחוטאים ועושה אותם לצדיקים באמצעות טבילתו בירדן ומותו על הצלב.
לכן האדם אשר מאמין בגאולת ישוע הופך לילד מהולל של אלוהים. זהו חסדו של אלוהים אשר מציל את החוטאים ומפאר אותם בשם זה.
זה מה שאלוהים אומר לנו. אך חלק מהנוצרים אומרים לנו להסתכל באל הרומים 8:30. "יש שלבים בלהפוך לקדוש. האם אין זה אומר שאנו משתנים בהדרגה?" כך הם מטעים. הם אומרים לאנשים בזמן עתיד שהחוטאים יהפכו לצדיקים עם הזמן.
אך התנ"ך מדבר לא בזמן עתיד אלא בזמן עבר מושלם שאנו נהפכנו לצדיקים אחת ולתמיד. יש הבדלים ברורים בין הרעיון של זמן העתיד לזה של זמן עבר מושלם.
עלינו להאמין בצורה מלאה בתנ"ך. על פי מה שכתוב, אנו יכולים להפוך לילדיו של אלוהים אחת ולתמיד. זה לגמרי שונה מתיאורית ההתקדשות ההדרגתית.
תיאורית ההתקדשות ההדרגתית אומרת שרק החטא הקדמון נמחל כאשר אנו מאמינים בישוע. היא מציעה שעלינו לנהל חיים דתיים ולעשות תשובה על חטאינו כל יום, כך שכאשר נעמוד בפני אלוהים, נהפוך לצדיקים.
כיוון שהרבה אנשים מאמינים בתיאוריה זו, הם נשארים עדיין חוטאים אפילו לאחר שהם מאמינים בישוע. זוהי הסיבה מדוע תיאורית ההתקדשות הרוחנית אינה נכונה.
התנ"ך אומר לנו בבירור שאנו הופכים לצדיקים ולילדיו של אלוהים על ידי האמונה. בדיוק כפי שתינוקות באים לעולם, ילדיו של אלוהים מתקדשים ברגע שהם מבינים ומאמינים בגאולת ישוע. תיאורית ההתקדשות ההדרגתית השקרית נובעת משקרים.
 
 
השחרור המוחלט מכל החטאים
 
מה עלינו לעשות כדי להתקדש לחלוטין?
עלינו להאמין בגאולת המים והרוח.
 
 אל הרומים 2-8:1 אומר, "על כן אין אשמה באלה אשר הם במשיח ישוע המתהלכים בלא כבשר כי אם לפי הרוח. כי תורת רוח החיים במשיח ישוע שחררה אותי מתורת החטא והמוות."
זה אומר לנו שאלוהים עשה את כל החוטאים צדיקים ושחרר את כל אלו אשר באו לישוע מתורת החטא והמוות.
התנ"ך מספר לנו על הגאולה המוחלטת באל העברים 9:12. "גם לא בא בדם שעירים ועגלים אלא בדם נפשו בא בפעם אחת אל הקדש פנימה וימצא גאולת עולם." המשמעות של זה היא שאנו המאמינים בישוע נגאלנו ונכנסנו לגן עדן.
שמענו והאמנו בבשורת גאולת המים והרוח בישוע המשיח ונסלח לנו על כל חטאינו. אך החוטאים המאמינים שנסלח להם רק על החטא הקדמון, אינם יכולים באמת להיגאל. על מנת להתקדש מהחטאים אשר הם חוטאים לאחר שהם מאמינים בישוע, הם מרגישים שעליהם לחזור בתשובה כל יום.
אמונתם המוטעית תוליך אותם לגיהינום. אמונתם המוטעית גורמת להם לחזור בתשובה כל יום כדי לשחרר אותם מרשעתם. זוהי לא האמונה הנכונה אשר מצילה אותנו מגיהינום. אם הם היו מאמינים בישוע ונגאלים אחת ולתמיד, הם היו הופכים לצדיקים ולילדיו של אלוהים. גאולה אמיתית עושה את המאמינים צדיקים והופכת אותם לילדיו של אלוהים אחת ולתמיד.
אף על פי שהחוטאים שוחררו מכל חטאי העולם, גופם לא משתנה עד יום מותם אך ליבם נספג בצדקתו של אלוהים. לעולם אל לנו להבין שלא כהלכה עובדה זו.
התנ"ך אומר לנו שאנו מתקדשים והופכים לצדיקים כאשר אנו מאמינים בבשורה.
הבה נסתכל באל העברים 14-10:9 כדי לראות את הבשורה הנכונה. "אז אמר הנה באתי לעשות רצונך אלהי מעביר בזה את הראשונה למען הקים את השניה. וברצון הזה מקדושים אנחנו על ידי הקרבת קורבן גוף ישוע המשיח בפעם אחת. וכל כהן עומד יום יום לשרת ומוסיף פעמים רבות להקריב אותן הקורבנות אשר לא יוכלו לעולם להעביר חטאים. אולם זה אחרי הקריבו זבח אחד על החטאים ישב עד עולם לימין האלוהים. וחכה יחכה עד כי יושתו אויביו הדם לרגליו. כי הוא בקורבן אחד השלים לנצח את המקודשים".
"וברצון הזה מקדושים אנחנו על ידי הקרבת קורבן גוף ישוע המשיח בפעם אחת"
שים לב שזה כתוב בזמן הווה מושלם ולא בזמן עתיד.
כדי להיות מקודש לחלוטין, בן האדם צריך להאמין בגאולת המים והרוח אשר ישוע נתן לנו.
 
 
ישוע העניק אחת ולתמיד גאולה נצחית
 
מדוע האדם רשאי לשמוח בכל עת?
(הראשונה אל התסלוניקים 5:16)
מכיוון שישוע לקח את כל חטאיו והוא אינו
יכול שלא להצטנע ולהודות לו על חסדו.
 
 
אם נאמין בגאולתו הנצחית של ישוע נהפוך לצדיקים אחת ולתמיד. התנ"ך אומר, "היו שמחים בכל עת. התמידו בתפילה הודו על הכל" (הראשונה אל התסלוניקים 18-5:16).
היו שמחים בכל עת. כיצד יכול להיות האדם שמח בכל עת? מי שקיבל גאולה נצחית אחת ולתמיד יכול להיות שמח ללא סוף. מכיוון שהוא משחורר מחטאים, הוא בטוח בהכרתו שישוע לקח את כל חטאיו בירדן. הוא מצטנע לפניו ומודה לו על חסדו ויכול כך לשמוח מבלי להפסיק. "אשרי נשוי פשע כסוי חטאה." (אל הרומים 4:7). פה אין הכוונה שחטאיו של אדם מכוסים למרות שהם עדיין מתקיימים בליבו. ליבו נוקה. ישוע שטף לחלוטין את כל חטאיו והציל אותו אחת ולתמיד.
הגאולה הנצחית הזאת מוזכרת בברית החדשה כאשר ישוע הוטבל, הוא אמר, "הניחה לי כי כן נאוה לנו למלא כל הצדקה" (מתי 3:15).
בדיוק כפי ששה או כבש לקחו את חטאיו של האדם באמצעות הנחת הידיים בברית הישנה, ישוע לקח את כל חטאי העולם וטיהר את בני האדם בדרך היאה והמתאימה ביותר. "כי כן נאוה לנו למלא כל הצדקה" אמר ישוע. ישוע הוטבל בדרך ההולמת ביותר, לקח על עצמו את כל חטאי בני האדם וכך הציל אותנו.
במתי 3:15 כתוב שישוע לקח את כל חטאי העולם. צדקתו של אלוהים הושלמה. אל לנו לנסות להבין את הגאולה הנצחית. עלינו לקבל את זה כדבר השחרור שלו. "אשרי נשוי פשע כסוי חטאה" (תהילים 32:1).
ישוע שטף את כל חטאי הלב והגוף כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל בנהר הירדן. הוא נשפט על החטאים שאנו חטאנו בעולם המושחת והמקולקל הזה. לאחר שהוא לקח את כל חטאינו, הוא מת על הצלב.
כל מי שמאמין בגאולת חטאים זו, יכול להפוך לצדיק ללא פגם אחת ולתמיד. מכיוון שישוע חי לנצח, כל מי שמאמין בגאולה במשיח נשאר צדיק.
אנו יכולים עתה לעמוד בבטחון לפני אלהים ולהגיד, "מה שלומך אלוהים? אני מאמין בבנך היחיד ישוע המשיח ואני גם בנך. תודה לך אבא. תודה לך על שקיבלת אותי כבנך . זה לא באמצעות מעשיי אלא רק באמצעות אמונתי בלידה מחדש מהמים והרוח בישוע. הצלת אותי מכל חטאי העולם הזה. אני מאמין במה שאמרת, "כי כן נאוה לנו למלא כל הצדקה" (מתי 3:15). באמצעות טבילת ישוע וצלבו, הפכתי לבנך, אני כל כך אסיר תודה לך."
האם העברת את כל חטאיך על ישוע? האם כל חטאיך נלקחו על ידיו? התנ"ך אומר לנו שהודות לטבילת ישוע ולמותו על הצלב, החוטאים יכולים להתקדש רק על ידי האמונה בהם.
 
 
הקשר בין טבילת ישוע לגאולה
 
מה הקשר בין טבילת ישוע לגאולה?
טבילת ישוע היא אות הגאולה אשר נובאה
 באמצעות סמיכת הידיים בברית הישנה
 
תאר לעצמך אדם אשר חי כחוטא אף על פי שהוא מאמין בישוע ומתפלל בכנסיה, "אלוהים היקר, סלח לי בבקשה על החטאים אשר חטאתי שבוע שעבר. סלח לי על החטאים של שלושת הימים האחרונים. אלוהים סלח לי על החטאים של היום. אני מאמין בישוע."
הבה נניח שחטאי היומיום של אדם זה כופרו על ידי תפילה זו. אך לאחר מכן הוא חוזר לחיי היומיום שלו וחטא שוב. לכן הוא הופך שוב לחוטא.
ישוע הפך לשה של אלוהים ולקח את חטאי כל החוטאים באמצעות טבילתו, ופדה אותם על ידי כך שנצלב על הצלב. על מנת להיגאל, על החוטאים להאמין בדבר הבא כדי להיגאל.
כל החטאים נלקחו על ידי ישוע כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל וכך התקיימה צדקתו של אלוהים. כל חטאי העולם נשטפו. כל מי שמאמין באמת הזאת נגאל. כפי שכתוב במתי 17-3:13, "כי כן" ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל ונהיה למושיעם של כל המאמינים.
בשורת האמת אומרת לנו שישוע לקח את כל חטאי העולם אחת ולתמיד. אך התיאולוגיה השקרית אומרת לנו שאנו נגאלים כל יום. במה עלינו להאמין? האם נגאלנו אחת ולתמיד או שמא אנו נגאלים כל יום?
זה ברור שישוע גאל אותנו אחת ולתמיד. האמונה הנכונה היא האמונה בגאולת המים והרוח אשר גאלה אותנו אחת ולתמיד. אלה המאמינים שעלינו להיגאל כל יום, לעולם לא יגאלו.
עליהם לדעת שגאולה אמיתית באה מהאמונה שישוע גאל אותנו אחת ולתמיד באמצעות טבילתו ומותו על הצלב. כל מה שעלינו לעשות זה להעלות תודה לאלוהים ולהאמין בבשורה האמיתית.
אך אלו אשר טועים באמונתם, אומרים שאנו נגאלנו רק מהחטא הקדמון, שעלינו להיגאל כל יום מחטאי היומיום ושאנו יכולים להפוך "בהדרגה" לצדיקים. זה לא נכון.
טבילת ישוע ומותו על הצלב השלימו את מחילת החטאים אחת ולתמיד. זוהי האמת. חטאינו הועברו על ישוע באמצעות יוחנן המטביל וישוע היה צריך למות על הצלב על מנת שנינצל.
אמירת "סלח לי" לאחר שאנו חוטאים אינה תואמת את הצדק של אלוהים. תורת אלוהים אומרת ששכר החטא הוא המוות. עלינו לדעת שאלוהים הוא צדיק וקדוש.
אלה המתפללים לאלוהים, "אני מצטער, סלח לי בבקשה" לאחר שהם חוטאים, אינם מכירים את הצדק של אלוהים. הם מתפללים למחילה רק כדי להרגיע את מצפונם. האם זה בסדר שאדם שחוטא כל יום ישקיט את מצפונו על ידי כך שהוא מתחרט שוב ושוב על עבירותיו? הדרך היחידה לגאולה היא האמונה בטבילת ישוע ודמו על הצלב. עלינו להאמין בכך בליבנו. זוהי הדרך היחידה שאנו יכולים להתחמק מדינו של אלוהים. הבה נחשוב עוד על גאולה מחטאים. אל העברים 9:22 אומר, "וכמעט הכל יטוהר בדם על פי התורה ואין כפרה בלי שפיכת דם." על פי תורתו הצודקת של אלוהים, חטאים צריכים להיות מטוהרים עם דם, וללא שפיכת דם אין כפרה. זוהו חוקו הצודק של אלוהים. ללא תשלום חובות החטא, לעולם לא יכולה להיות כפרה.
תורתו של אלוהים היא צדק. ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל כדי לגאול אותנו החוטאים. הוא לקח את כל עבירותינו באמצעות טבילתו ודימם על הצלב כדי לשלם על כל חטאינו. הוא שילם למעננו את חובות החטאים.
 
האם גאולה ניתנה אחת ולתמיד
 או ניתנת כל יום?
אחת ולתמיד. ישוע לקח את כל חטאי
החוטאים באמצעות טבילתו.
 
במתי 3:15 כאשר ישוע הוטבל בדרך ההולמת ביותר, הוא שטף את כל החטאים באמצעות טבילתו ומת על הצלב כדי לגאול אותנו מכל חטאי העולם.
לבקש את מחילתו כל יום זה כמו לבקש ממנו לקחת את חטאינו ולמות כל פעם מחדש. עלינו להבין באמת את תורתו הצודקת של אלוהים. ישוע אינו צריך למות כל פעם מחדש כדי לגאלנו מחטאינו.
אלוהים מחשיב כהכי חצופים את אלו אשר מאמינים בישוע ומבקשים שוב ושוב מחילה על חטאי היומיום. "חצופים טיפשים אלו! הם מבקשים מבני, ישוע, להיטבל בפעם השניה ולמות שוב על הצלב! הם מאמינים בגאולת ישוע ועדיין קוראים לעצמם חוטאים! אני אשפוט אותם על פי תורתי הצודקת ואשלח את כולם לגיהינום הבוערת. האם אתם רוצים להרוג את בני היחיד פעמיים? אתם מבקשים ממני להרוג שוב את בני בגלל החטאים היומיומיים שלכם. כבר הרגתי פעם אחת את בני היחיד כדי להציל אתכם אחת ולתמיד מכל חטאי העולם. אל תעוררו את חמתי על ידי בקשת סליחה של חטאי היומיום שוב ושוב, האמינו רק בבשורת הגאולה של המים והרוח."
ישוע אומר לאלו שנשארו חוטאים שעליהם ללכת לכנסיה היכן שהבשורה האמיתית נדרשת, לנטוש את האמונה השקרית ולקבל את הגאולה על ידי התגברות על השקר בעזרת אמונה.
עכשיו זה הזמן בשבילך להיגאל על ידי כך שתאמין בליבך. האם אתה מאמין?
 
 
התוצאה של אמונה במעשים ולא באמת
 
מדוע רוב הנוצרים נכשלים בניהול
חיי אמונה עקביים?
כיוון שהם מסתמכים על מעשיהם.
 
אפילו החוטאים אשר מאמינים בישוע מבלי שנגאלו יכולים לזהור באור בהיר במשך 5-3 שנים. בתחילה הם נלהבים אך עם הזמן אמונתם פוחתת. אם הינך מאמין בישוע באמצעות מעשיך, גם התלהבותך תיעלם בקרוב.
העיוורים אינם יכולים לראות לכן הם מסתמכים על חושים אחרים וצוברים ידע בדרך זו. כשהם מרגישים בדמעה היורדת הם טועים ומחשיבים אותה לסימן הגאולה. גאולה אמיתית היא לא רגש.
העיוורים הרוחניים מבקשים לחדש לשוא את אהבתם הראשונית על ידי ביקור בכנסי התעוררות, אך הם אינם מסוגלים לחדש את הרגשתם. באותו אופן, אי אפשר להשיג את מחילת חטאים. אם הם היו מאמינים מהתחלה בצורה מדויקת, ככל שהזמן היה חולף, המחילה וחסדו היו מאירים בצורה יותר בהירה.
אך מחילה שאינה אמיתית זוהרת רק בהתחלה ומאבדת את זוהרה לאחר מכן. הזוהר של ההתלהבות נעלם תוך זמן קצר כיוון שהעיוורים הרוחניים נכשלו כשלא האזינו מלכתחילה לבשורה הנכונה.
הסופרים הצבועים והפרושים נושאים תנ"ך תחת זרועם , משננים את תפילות אלוהים ואת עקרונות הדת של השליחים ומתפללים כל הזמן. הם מועלים בדרגה בכנסיותיהם, טעונים רגשית, אך חטאיהם מצטברים ולבסוף הם נשלחים מעל פני אלוהים. מבחוץ הם מתעטפים בלהט דתי אך מבפנים, ליבם נרקב עם חטאים. זוהי התוצאה של אמונה דתית המבוסס על מעשים ולא אמונה באמת.
 
 
אנו הופכים לצדיקים על ידי האמונה
 
האם גאולת כל החטאים בעולם
זה כבר התקיימה?
כן. היא התקיימה באמצעות טבילתו
של ישוע ודמו על הצלב.
 
הבה נקרא אל העברים 18-10:16. "זאת הברית אשר אכרות איתם אחרי הימים אמר יי נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה. ולעוונם ולחטאתם לא אזכר עוד. והנה באשר נסלחו החטאים אין עוד קורבן עליהם."
עתה כאשר נגאלנו באמצעות מי טבילת ישוע ודמו על הצלב, איננו צריכים יותר לכפר על חטאינו. ייתכן שזה ישמע מוזר כאשר אתה שומע זאת בפעם הראשונה, אך זה בהתאמה לדברי התנ"ך. האם אלו דברי אנוש? התנ"ך הוא דוכן השופט והמטוטלת לאמידת כל הדברים. "אחרי הימים נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה."כיצד אתה מרגיש לאחר שנגאלת? עתה כשליבך משוחרר מחטאים, אתה מרגיש רענן. הפכת לאיש צדיק והינך יכול לחיות באור.
אלוהים אומר באל העברים 10:17, "ולעוונם ולחטאתם לא אזכר עוד." הוא אומר לנו שהוא לא יזכור יותר את העוונות והחטאים של הנגאלים. מדוע? כיוון שישוע הוטבל בדרך המתאימה ביותר "כי כן". לאחר לקיחת כל החטאים ישוע נשפט בשם אלה המאמינים בו.
 עתה שהוא שילם על כל חטאינו, יכול להיות שאנו נזכור אותם, אך אל לנו להרגיש אשמה עליהם. איננו צריכים למות על חטאינו יותר, כיוון שישוע לקח את כל החטאים ודימם על הצלב למענינו.
אל העברים 10:18 אומר, "והנה באשר נסלחו החטאים אין עוד קורבן עליהם." המשמעות של זה היא, שהוא מחק את כל חטאי העולם ואלו אשר נולדו מחדש בישוע, אינם צריכים יותר להקריב קורבן חטא.
" הו אלוהים, סלח לי בבקשה. הסיבה שאני עדיין חי בצער היא שעדיין לא נגאלתי. אני נוצרי אך ליבי רקוב מחטאים." איננו צריכים להתפלל כך.
החוטאים עושים חטא מבלי להכיר בו ככזה. הם אינם יודעים איזה חטא זה, כיוון שהם אינם מכירים את תורת הצדק של אלוהים. הם יודעים רק שאל להם לחטוא עם מצפונם אך הם אינם יודעים מה זה לחטוא לפני אלוהים. אלוהים הדגיש לנו שזהו חטא לא להאמין בישוע.
ביוחנן 16:9 הוא מסביר מה זה לחטוא לפני אלוהים. "על החטא כי לא האמינו בי." זהו חטא לפני אלוהים לא להאמין בו. יוחנן 16:10 מסביר מהי צדיקות. "ועל הצדק כי אלך אל אבי ולא תוסיפו לראות אותי."
במילים אחרות, ישוע כבר גאל את העולם הזה מכל החטאים ולפיכך הוא אינו צריך לגאול אותנו בשנית עם טבילה ומוות על הצלב.
הוא קורא לאלו אשר מאמינים בגאולה להתקדש ועושה אותם צדיקים. הגאולה בעולם זה הושלמה באמצעות טבילתו ומותו על הצלב. אין צורך בגאולה אחרת כדי לגאול את החוטאים.
"ואין הישועה באחר ואין תחת השמים שם אחר הניתן לבני אדם אשר בו נושע." (מעשי השליחים 4:12). ישוע ירד לעולם זה, הוטבל על ידי יוחנן המטביל ודימם על הצלב כדי לגאול את כל החוטאים. האמן בזה בליבך, והינצל. ישוע קידש אותך עם המים והרוח.
ישוע שטף את כל החטאים מגופנו באמצעות המים והרוח. אנו נגאלים עם אמונה. אם אנו מאמינים באמת, אם אנו מאמינים בבשורה באמצעות ישוע המשיח, אנו הופכים לצדיקים אחת ולתמיד. טבילת ישוע ומותו על הצלב, שני אלו הם מהות האמת.
 
 
פסוקים אשר החוטאים משתמשים בהם כמחסה
 
האם אנו יכולים להיגאל באמת על ידי
וידוי על חטאים או שמא כבר נגאלנו?
אלוהים העניק גאולה מחטאים אחת ולתמיד
 
הראשונה ליוחנן 1:9 אומר, "ואם נתודה את חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלוח לנו את חטאתינו ולטהרנו מכל עוון."
זה היה נחמד אם רק היה עלינו להתוודות על חטאינו כדי לקבל מחילה. עם דבר זה בראשם, אחדים מהתיאולוגים העלו רעיון נפלא לדוקטרינה חדשה. הם טוענים שכל פעם שמישהו מתוודה על חטאיו הוא יכול לקבל מחילה. האם זה לא נוח? אך ישוע מעולם לא אמר שיימחל לנו כל פעם שנתוודה על חטאינו לפני אלוהים.
האם פשוט על ידי התוודות על חטאינו אנו יכולים באמת לקבל מחילה, או שמא כבר נגאלנו? באיזה מהם אתה מאמין? אנשים אשר תומכים בדוקטרינה שקרית זו, מאמינים שנמחל להם כל פעם שהם מתוודים על חטאיהם, אך למעשה, החטאים נשארים בליבם כיוון שהם אינם מכירים את המילים האמיתיות של הגאולה. אין זה הגיוני שלחוטאים המאמינים בישוע יימחל כל פעם שהם מתפללים לסליחה על חטאי היומיום שלהם.
מסיבה זאת, אנו חייבים לשים לב לדבריו על הגאולה ולהבחין בין האמת לשקר, מבלי להתחשב במה שנאמר לנו.
החוטאים מבינים שלא כהלכה את הראשונה ליוחנן 1:9. הם חושבים בטעות שזה מתייחס למחילת חטאי היומיום. הבה נקרא את ההוראה בקפדנות. "ואם נתודה את חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלוח לנו את חטאתינו ולטהרנו מכל עוון." האם אתה חושב שנגאלנו רק מהחטא הקדמון ושאנו חייבים להתוודות על חטאינו היומיומיים כדי שהוא יהיה נאמן וצדיק לסלוח לנו? אלו הן רק מחשבות מוטעות הנובעות מחולשות הגוף שלנו. כאשר אנו מאמינים בטבילה ובדם של ישוע, אנו מבינים שזה לא נכון. כל החטאים כבר נשטפו עם טבילתו ודמו על הצלב לפני הרבה הרבה זמן.
להאמין על פי הרוח ולהאמין על פי מחשבות מוטעות הם שני דברים שונים לגמרי. אלה המאמינים על פי מחשבותיהם העצמיות, מרגישים צורך לשטוף את חטאיהם כל יום, אך אלה המאמינים בגאולת המים והרוח, יודעים שהם נגאלו אחת ולתמיד באמצעות טבילתו ודמו של ישוע המשיח.
אלה המאמינים שעליהם להתוודות על חטאיהם כל יום כדי להיגאל מחדש, למעשה חוטאים את חטא אי האמונה בגאולה באמצעות טבילתו ודמו של ישוע.
האם נגאלת אחת ולתמיד באמצעות טבילתו ודמו של ישוע? אלו אשר לא נגאלו מנסים לזכות בגאולה באמצעות וידוי על חטאיהם כל יום. זה עדיין משאיר את הבעיתיות של מה לעשות עם חטאי היומיום של העתיד.
ייתכן שהם ינסו להתוודות מראש על חטאי העתיד שלהם. אך בעשותם כן הם מראים חוסר אמונה בישוע. אנשים אלו עיוורים לבשורת הגאולה. ישוע גאל אותנו מחטאים אחת ולתמיד עם טבילתו ודמו כשלקח את הדין על עצמו. אנו נגאלים פשוט על ידי האמונה בו.
אם אתה חושב שעליך להתוודות אף על חטאי העתיד שלך כדי להיגאל, אתה לא שונה מאלו שאינם מאמינים ואשר לא יודעים דבר על הלידה מחדש מהמים והרוח. חוטאים אינם יכולים להיגאל באמצעות וידוי.
לכן אם אתה מתוודה בכנות, "אני חוטא אשר עדיין לא נגאלתי," ולאחר מכן תשמע ותאמין בבשורת טבילתו ומותו על הצלב, אלוהים ייגאל אותך מכל חטאיך.
אך אם לא תאמין בבשורת הגאולה ורק תסתתר תחת תפילות תשובה, אתה תעמוד בפני דין נורא כאשר ישוע יבוא שוב לעולם הזה כשופט צדיק.
אלו אשר אינם מאמינים בגאולה של המים והרוח, יישפטו. אם הם מסתתרים מאחורי וידוייהם , הם יעמדו לדין. לכן אל תחכה ליום הדין. האמן עתה בבשורה המבורכת של המים והרוח.
 
 
הוידוי הנכון והאמונה האמיתית
 
מהו הוידוי הנכון לחוטא? 
להתוודות על כך שיש לו עדיין חטאים והוא
ישלח לגיהינום אלא אם כן הוא יאמין
בבשורה האמיתית.
 
אלוהים גאל אותנו אחת ולתמיד. הנה דוגמה אמיתית מן החיים אשר מדגימה מה אני מנסה להגיד. הבה נניח שמרגל צפון קוריאני יורד לדרום. הוא רואה עד כמה משגשגים אנחנו, מבין שהוא הולך שולל ומחליט להסגיר את עצמו. לאחר שהוא הולך לתחת המשטרה הקרובה, הוא יכול להתוודות כך כשהוא אומר, "אני מרגל מהצפון," או "באתי לדרום כדי להתנקש בזה ובזה, ולפוצץ את זה ואת זה וכבר פוצצתי את הדבר ההוא אך עתה אני מסגיר את עצמי לכן אני לא באמת מרגל עוד."
האם זהו וידוי מתאים? אם הוא באמת רוצה להתוודות, כל מה שעליו לעשות זה להגיד "אני מרגל". הצהרה פשוטה זאת מרמזת על הכל "שהוא אדם רע הצריך לעמוד לדין" עם הצהרה פשוטה זאת מבלי להתחשב במשימה שהוקצתה לו, הוא היה מקבל מחילה.
בדיוק כך, אם חוטא מתוודה לפני אלוהים, "אני חוטא אשר עדיין לא נגאלתי. אני מיועד להיזרק לגיהינום ולהישפט. בבקשה הצל אותי" ומאמין בישוע, הוא ייגאל. ישוע הוטבל ושפך למענינו את דמו. כל מה שעלינו לעשות זה להאמין בגאולה באמצעותו ולהיגאל.
חזון יוחנן 2:17 אומר, "ונתתי לו אבן לבנה ועל האבן מפותח שם חדש אשר לא ידענו איש זולתי המקבל." התנ"ך אומר שרק זה אשר מקבל את הגאולה האמיתית יידע את שמו של ישוע. רק זה אשר נגאל אחת ולתמיד יודע את הסוד של להפוך לצדיק.
זה אשר לא מכיר אותה ישאר עדיין חוטא למרות תפילות תשובה יומיומיות שלו. וידוי אין משמעותו להתפלל למחילה כל יום. אפילו אם מישהו היה נוצרי במשך 10 שנים, הוא עדיין יהיה חוטא אם הוא יבקש כל יום את סליחתו של אלוהים. הוא עדיין לא יהיה בנו של אלוהים.
כדי להיגאל, יהיה עליו להתוודות שהוא חוטא ולהאמין בגאולתו של ישוע. זוהי האמונה הנכונה.
 
 
עריכת רשימה של חטאים, זה לא מה שהראשונה ליוחנן 1:9 אומר לנו על הוידוי
 
כדי להיגאל, האם עלינו להתוודות על
החטאים כל יום או רק פעם אחת?
רק פעם אחת.
 
האם גנב ורוצח יכולים להתוודות על חטאיהם ולצאת לחופשי? חוטאים אינם נגאלים רק על ידי וידוי חטאים. הם יכולים להיגאל רק באמצעות הגאולה המבורכת של הלידה מחדש מהמים והרוח בישוע. אחדים מהנוצרים הטועים מתוודים וידוי שכזה.
"אלוהים היקר, רבתי עם מישהו היום, חטאתי. רימיתי מישהו. גנבתי משהו." אם הוא ימשיך כך אלוהים יגיד, "שתוק, אתה חוטא! אז מה?"
"תקשיב לי בבקשה. אלוהים, אמרת לנו להתוודות על חטאינו. אני מתחנן לרחמיך."
סוג כזה של תפילה זה לא מה שאלוהים רוצה לשמוע. הוא רוצה לשמוע את התפילות של אלה המאמינים בגאולת המים והרוח: אלה המודים בחטאיהם ומאמינים בבשורה הלידה מחדש האמיתית.
אוגוסטינוס אמר שהוא עשה תשובה על זה שהוא ינק משדי אימו. הוא חשב שסוג כזה של וידוי יוביל אותו למלכות שמיים. אנו יכולים רק לצחוק על כך. רק וידוי על חטאים לא יעשה את זה.
אלוהים אומר, "שב בשקט ורק אמור לי אם חטאת. אם חטאת, הפסק לדבר על כך. האמנת שלא כהלכה עד עכשיו, לכן לך לכנסייה היכן שהאמת נלמדת. האמן בבשורת הגאולה בדרך ההולמת ותיגאל. אם לא, אני אבוא ואשפוט אותך."
תפילות תשובה למחילה ודברים אחרים המנסים לגאול באמצעות וידוי, מצביעים על הולכת שולל ואמונה לא נכונה.
כתוב בראשונה ליוחנן 1:9 שכאשר אנו מודים בכל חטאינו, בשורת המים והדם תגאל אותנו מכל החטאים.
 
 
"סורו ממני"
 
מה המשמעות של פועלי אוון?
המשמעות היא להאמין בישוע
עם חטא בלב
 
לחוטאים הנוצרים יש אמונה מוטעית והם פועלי אוון לפני ישוע. "והיה ביום ההוא יאמרו רבים אלי אדונינו אדונינו הלא בשמך ניבאנו ובשמך גירשנו שדים ובשמך עשינו גבורות רבות. אז אענה בם לאמר מעולם לא ידעתי אתכם סורי ממני פועלי האוון."(מתי 23-7:22).
תאר לעצמך שאחד שמאמין בשקר מת, עומד לפני אלוהים ואומר, "מה שלומך ישוע? נראית כל כך יפה כאשר חשבתי עליך שם למטה, אך פה למעלה אתה נראה אף יותר יפה. תודה לך ישוע. הצלת אותי. אני מאמין שאתה רואה אותי כחף מחטא אף על פי שיש לי חטא בלב. באתי לכאן כיוון שהבטחת לקחת אותי לגן עדן. עתה אני אלך לשם היכן שהפרחים פורחים במלא תפארתם. להתראות ואני מקווה לראות אותך בסביבה."
הוא מתחיל ללכת לכיוון הגן אך ישוע עוצר אותו. "חכה! הבה נראה אם לאיש זה יש חטא בליבו. האם אתה חוטא?"
"כמובן שיש לי חטא. אך האם לא האמנתי בך?"
"האם יש בך חטא אף על פי שאתה מאמין בי?"
"כמובן שיש לי חטא."
"מה? יש בך חטא? הביאו לי את ספר החיים. והביאו גם את ספר המעשים. חפשו את שמו וראו באיזה ספר שמו נמצא."
ללא ספק שמו נמצא בספר המעשים.
"עתה התוודה על החטאים אשר חטאת על האדמה."
האיש מנסה שלא להגיד אך אלוהים מכריח אותו לפתוח את פיו ולהתוודות על חטאיו.
"כן, עשיתי חטא כזה וכזה..."
הוא מבולבל לגמרי ואינו מסוגל לשמור את פיו סגור.
"בסדר, זה מספיק! הוא עשה מספיק כדי להיכנס לגיהינום. הוא יותר כשיר ממוסמך! שלח אותו למקום השריפה ההוא."
הוא אינו נשלח למקום אשר בו הפרחים נמצאים במלא תפרחתם, אלא למקום אשר מלא באש וגופרית. הוא חורק בשיניו בעודו נלקח לגיהינום.
"האמנתי בך, ניבאתי בשמך, לימדתי בשמך, מכרתי את ביתי כדי לשרתך, עזרתי ליתומים, סבלתי כל כך בשמך, התפללתי עם עליית השחר, טיפלתי בחולים... אני ראוי להישלח לגן עדן."
הוא חורק כל כך בשניו כך שהוא שוחק אותם לחינם. כאשר הוא מגיע לגיהינום, הוא רואה את כל הנוצרים אשר לא הכירו את המשמעות האמיתית של גאולת ישוע. אלו אשר לא הבינו שלא כהלכה את בשורת הגאולה וסולקו מעל פניו.
 
 
חטאיהם של מאמיני השקר נכתבים בספר המעשים
 
היכן חטאיהם של כל החוטאים נכתבים?
הם נכתבים בליבם ובספר המעשים
 
בין אם אנו מאמינים בישוע או לא, אלוהים ישמיד את אלו אשר יש להם חטא בליבם. אם הוא מוצא אפילו רבב של חטא בליבו של מישהו, אדם זה נידון לגיהינום ביום הדין. אלוהים ממריץ את החוטאים אשר עדיין לא נגאלו, להודות בכך שהם עדיין לא נגאלו במידה והם רוצים להשיג גאולה.
חטאיו של החוטא נכתבים בליבו. ייתכן שאלו אשר נולדו מחדש מהמים והרוח יזכרו את חטאיהם אך החטאים נמחקו מליבם. הם הצדיקים.
אך לאלה אשר לא נולדו מחדש יש חטא בליבם. לכן הם חוטאים לפני אלוהים. כל פעם שהם כורעים ברך כדי להתפלל, חטאיהם מפרידים בינם לבין האלוהים ומונעים ממנו לשמוע את תפילותיהם. הם מתפללים על כך ועל כך, אך חטאיהם נשארים. לבסוף הם מתוודים על חטאיהם, מתחרטים על עבירות אשר הם עשו לפני 10 שנים, לפני 11 שנים ואפילו לפני 20 שנה.
האם הם באמת צריכים לחזור בתשובה שוב ושוב בתפילותיהם? מדוע הם עושים את זה? הם אינם רוצים לנהוג כך אך כל פעם שהם מתפללים, הם נזכרים שהם אשמים לפני אלוהים. לכן הם מרגישים שעליהם לכפר על חטאיהם לפני שהם מתפללים בכובד ראש.
אלוהים כתב את חטאיהם בעט ברזל על לוח ליבם כך שחטאיהם לעולם לא יכולים להימחק. כתוצאה מכך הם מרגישים שעליהם להתוודות על חטאיהם כל פעם שהם באים לפני אלוהים. לכן אלה המאמינים רק במחצית מהבשורה המושלמת של ישוע חיים את חייהם בייסורים כחוטאים וסופם יהיה גיהינום.
בירמיה 17:1 נאמר, "חטאת יהודה כתובה בעט ברזל בציפורן שמיר חרושה על לוח ליבם ולקרנות מזבחותיכם."
יהודה זה השם של השבט המלכותי של בני ישראל. התנ"ך מחשיב את יהודה כמייצגם של כל בני האדם, לכן, המשמעות של יהודה היא, כל האנשים.
חטאי יהודה נכתבים בעט ברזל ונחקקים בציפורן יהלום אשר יכול גם לחתוך פלדה. יהלום הוא החומר החזק ביותר בעולם. עם עט ברזל וציפורן יהלום, חטאינו נכתבים.
ברגע שהם נחקקים, הם אינם יכולים להימחק. הם אינם יכולים להימחק אלא אם כן אנו מאמינים באמת של המים והרוח.
אין להם שום תועלת בלהיגאל במחשבות, להאמין בדוקטרינות נוצריות, לשנן תיאולוגיות, ולהתמסר לכנסייה, אם החטאים נשארים בליבם.
כיוון שחטאיהם לעולם לא יכולים להימחק ללא טבילתו של ישוע, החוטאים ממשיכים לזכור אותם ואומרים, "ישוע, אני חוטא," כל פעם שהם מתפללים. עדיין יש להם חטאים בליבם אף על פי שהם מתאמצים להתאגד עם אלוהים על ידי כך שהם לוקחים אחראיות רבה בכנסיה ולומדים תיאולוגיות ודוקטרינות.
אז הם הולכים להרים, מנסים לשוא לדבר בלשונות ומחפשים חזיונות בלהבות בוערות, אך הכל חסר תועלת. אם החטאים נשארים בליבך לעולם לא תהייה שליו.
חטאינו, כפי שכתוב בירמיה 17:1, חקוקים על קרנות מזבחנו. בגן עדן, ישנו ספר החיים וספר המעשים. חטאי החוטאים נכתבים בספר המעשים ולכן האנשים לעולם לא יכולים לברוח מעבירותיהם. אלוהים כתב אותם בספר המעשים ועל לוח מצפוננו והראה לנו אותם באמצעות תורתו.
עלינו לנקות רשימות אלו על ידי האמונה בטבילתו של ישוע ובדם אשר הוא שפך למענינו, ולהיגאל. אז נהיה מוכנים לחיי נצח ושמנו יירשם בספר החיים.
 
 
?האם שמך נמצא בספר החיים
 
השמות של מי נכתבים בספר החיים?
שמותיהם של אלו אשר אין להם חטא
 בליבם נכתבים שם.
 
חשוב ששמך יהיה כתוב בספר החיים. אם שמך לא כתוב שם, מה התועלת בלהאמין בישוע? כדי להיגאל באמת, עליך להאמין בלידה מחדש מהמים והרוח.
ישוע בא לעולם הזה, הוטבל כשהיה בן 30 כדי לשטוף את כל חטאי העולם, ומת על הצלב כדי לגאול אותנו. כפי שכתוב במתי 3:15, "כי כן", ישוע הוטבל ונצלב על הצלב. אנו חייבים להאמין בכך כדי ששמותינו יכתבו בספר החיים.
כאשר האנשים מתים ועומדים לפני אלוהים, אלוהים אומר, "ראה אם שמו של אדם זה נמצא בספר החיים."
"הוא רשום, ישוע."
"כן, סבלת ושפכת דמעותיך למעני על הארץ, עתה אני אגרום לכך שלעולם לא תצטרך לעשות זאת שוב."
אלוהים מעניק לו כתר צדיקות כפיצוי.
"תודה לך, אדוני. אני אסיר תודה לנצח.
"מלאכים, שימו כתר על ראשו של איש זה"
"ישוע זה די והותר שהצלת אותי . הכתר הוא יותר מידי בשבילי. תודה לך. אני אסיר תודה על כך שהצלת אותי. בשבילי זה מספיק לחיות בנוכחותך."
"מלאכים, כרעו ברך וקחו את בני ה 10,000 על גביכם.
המלאכים עונים, "כן אדוני."
"בבקשה עלה על גבי."
"זה כל כך נוח. האם אני עושה את זה נכון? הבה נתחיל."
המלאך פוסע פסיעה זהירה.
"האם תרצה ללכת לטייל?"
"וואו, כל כך יפה פה. כמה גדול המקום הזה?"
"הלכתי במקום הזה במשך מיליארדי שנים אך עדיין לא מצאתי את סופו."
"האם זה נכון? כנראה אני מכביד עליך. אתה יכול להוריד אותי עכשיו."
"האנרגיה שלנו לעולם אינה נגמרת כאן."
"תודה לך אבל אני רוצה לעמוד על הקרקע של מלכות השמיים. עכשיו, היכן כל הצדיקים אשר הגיעו לכאן לפני?"
"הם נמצאים שם."
"הבה נלך לשם."
הללויה! הם מחבקים אחד את השני ומחייכים ואחרי כן חיים באושר לנצח.
עתה, דמיין אדם אשר מאמין בישוע אך עדיין חוטא, מת ועומד לפני אלוהים. הוא גם אומר שהוא מאמין בישוע ומודה בכך שהוא חוטא.
אלוהים אומר, "ראה אם שמו של אדם זה כתוב בספר החיים."
"שמו לא נמצא בספר, ישוע."
"אם כן הסתכל בספר המעשים."
"שמו וחטאיו נמצאים פה."
"אם כן, שלח אדם זה למקום שהוא לעולם לא יצטרך לדאוג למחיר הדלק והשאר אותו לחיות שם לנצח."
"הו, ישוע זה לא הוגן..."
הוא אומר שזה לא הוגן. מדוע עליו להישלח לגיהינום אף על פי שהוא האמין בישוע כל כך בלהט?
הסיבה היא שהוא הולך שולל על ידי השטן והוא האזין רק למחצית האמת של הבשורה. אם לא נבין כשורה את משמעותה האמיתית של גאולת ישוע, גם סופנו יהיה גיהינום.
אדם זה האמין בישוע אך הוא הולך שולל על ידי השטן וחשב שהוא חוטא. אם הוא היה שומע את הגאולה האמיתית, הוא היה מבין שאמונתו היא לא נכונה. אך הוא נכשל בלהאמין עקב הקשר האגואיסטי של אמונתו המוטעית.
אם ברצונך ללכת למלכות השמים, אתה חייב להאמין בלידה מחדש מהמים והרוח. כפי שכתוב במתי 3:15, "כי כן", ישוע לקח את כל חטאי העולם. עליך להאמין בגאולת המים והדם.
 
השמות של מי נכתבים
 בספר המעשים?
שמותיהם של אלו אשר יש להם חטא
 בליבם נכתבים שם.
 
אם בחרת להאמין בכל דבר כמו באדם נעים הליכות אשר מעולם לא מסרב לבקשתו של אחר, ייתכן שסופך יהיה גיהינום. יש הרבה אנשים נעימי הליכות בגיהינום, אך בגן עדן ישנם לוחמי אמת אשר לחמו למען מה שהם מאמינים.
אלו אשר בגן עדן ידעו שהם חוטאים אשר ייועדו לגיהינום ומתוך הכרת תודה האמינו שחטאיהם נשטפו באמצעות טבילתו ודמו של ישוע.
אומרים שבגן עדן יש ערימה של אוזניים ופיות כיוון שהרבה אנשים האמינו בגאולת ישוע רק באמצעות אוזנם ופיותיהם, אלוהים זרק את שאר גופם לתוך אש בוערת של גופרית.
דמיין שאחד שמאמין בישוע אך עדיין יש לו חטא בליבו עומד לפני אלוהים ואומר, "ישוע, האנשים קראו לי צדיק כיוון שהאמנתי בישוע. אף על פי שעדיין היה לי חטא בליבי האמנתי שגם אתה תראה אותי בתור חף מחטא. זה מה שלמדתי ומה שהאמנתי. רק האמנתי כפי שהרבה אנשים מאמינים. זאת הייתה האמונה הכי נפוצה ומקובלת מהמקום שאני בא ממנו."
ישוע עונה. "אינני יכול לסלוח לאלו אשר יש להם חטא בליבם. שטפתי את כל חטאיך עם ברכת הלידה מחדש מהמים והרוח. אך אתה סירבת להאמין בה. מלאכים! שימו אדם חצוף זה באש הגיהינום."
כל מי שמאמין בישוע אך עדיין חושב שיש לו חטא בליבו, סופו יהיה גיהינום. האזן לבשורת הגאולה ותיגאל מכל החטאים, אם לא כן, אתה תישרף בגיהינום.
להגיד שאתה חף מפשע כאשר יש לך עדיין חטא בלב, זה לרמות את אלוהים. אנו יכולים לראות כמה שוני יש בין החוטאים לבין הצדיקים בסוף. אתה תבין מדוע אני מפציר בך להיגאל.
כאשר תעמוד על הצומת של גיהינום וגן עדן, אתה תראה את השוני בין אלו אשר האמינו בגאולה המושלמת (טבילת ישוע ודמו על הצלב) לבין אלו אשר לא. יש הבדל גדול. אחדים יכנסו למלכות השמים אך אחרים ילכו לגיהינום.
האם אתה מאמין בישוע אך נשארת חוטא? אם כן עליך להבין שאתה חייב להיוולד מחדש מהמים והרוח. אלוהים שולח את אלו אשר יש להם חטא בלב לגיהינום. רק אלו אשר מאמינים במחילה המושלמת מחטאים יכולים להיכנס למלכות שמים.
עשה את זה עכשיו. אם תדחה את זה, ייתכן שזה יהיה יותר מידי מאוחר. הייה מוכן מראש. לפני שסופך יהיה גיהינום, האמן בגאולת המים והרוח והתקדש.
השבח לאדונינו ישוע! אנו מודים לו על טוב ליבו בעשותנו אותנו החוטאים לצדיקים. הללויה!
 
 
ישוע: מליץ יושר של הצדיקים
 
האם חטאינו יכולים להימחק
 על ידי תפילות תשובה?
לא, זה בלתי אפשרי לגמרי. זוהי אחת מהדרכים
אשר השטן מרמה אותנו.
 
הבה נקרא את הראשונה ליוחנן 2-2:1. "בני הנני כותב אליכם את זאת לבלתי תחטאו ואם יחטא איש יש לנו מליץ לפני אבינו ישוע המשיח הצדיק. והוא כפרה על חטאתינו ולא על חטאיתינו לבד כי גם על חטאת כל העולם."
האם אתה רואה זאת? האם יש מישהו שמאמין אך עדיין יש לו חטא בליבו? אם יש לך חטא בלב אך אתה אומר לאלוהים שאין לך, אתה מרמה אותו ומרמה גם את עצמך.
אך אם אתה באמת מבין ומאמין בישוע ובמה שהוא עשה על מנת לשטוף את חטאינו בירדן, תיגאל לגמרי מחטאים. תוכל אז להגיד, "ישוע, נולדתי מחדש מהמים והרוח בך. אין לי שום חטא. אני יכול לעמוד לפניך ללא בושה."
ואז ישוע יענה, "כן, אתה צודק. כפי שאברהם האמין בי והאמין בעצמו שהוא צדיק, אתה גם צדיק כיוון ששטפתי את כל חטאיך."
אך חישבו על אדם אשר עדיין יש לו חטא בליבו אף על פי שהוא מאמין בישוע. הוא אומר, "מכיוון שאני מאמין בישוע, אני אלך לגן עדן אף על פי שיש לי חטא קטן בליבי."
הוא רוצה כל כך להיכנס לגן עדן עד כדי כך שהוא מנסה להתנגד בעוד הוא עומד בפני כס המשפט, אך עדיין סופו יהיה גיהינום. מדוע? כיוון שהוא לא הכיר את הבשורה המבורכת של הלידה מחדש מהמים והרוח.
כל אחד צריך להתוודות על כך שהוא חוטא במשך ימיו על האדמה. "אני חוטא. אני אשלח לגיהינום, בבקשה הצל אותי." החוטא אינו נגאל על ידי תפילות תשובה. אדרבא, עליו להודות בכך שהוא חוטא ולקבל את גאולת המים והרוח כדי להיגאל. הוא יכול להפוך לצדיק רק באמצעות גאולת המים והרוח.
הבשורה הטוענת שרק החטא הקדמון נסלח בישוע ושעלינו לחזור בתשובה על חטאי היומיום כדי להשיג את הגאולה, היא שקרית. זה יוביל אותנו ישר לגיהינום. כל כך הרבה מאמינים חרצו את דינם לגיהינום על ידי כך שהאמינו בבשורה שקרית זאת ומגמה זו אף יותר שכיחה בימים אלו.
האם אתה יודע אם נכשלת בבשורה שקרית? האם אתה יכול להיות עדיין חייב לאחר שכל חובך נפרע? חשוב על כך. אם אתה עדיין מחשיב את עצמך חוטא בעוד שאתה מאמין בישוע, האם אפשר להגיד שאתה מאמין בו בצורה נכונה? האם הינך מאמין וחוטא, או הינך מאמין ואיש צדיק?
אתה יכול לבחור בעצמך. אתה יכול להאמין שכל חטאיך נמחלו או שאתה יכול להאמין שעליך לעשות תשובה כל יום על עבירותיך. בחירתך תקבע באם תלך לגיהינום או לגן עדן. עליך לשים לב למטיפים אשר מספרים לך על הבשורה האמיתית.
אלו אשר מאמינים בבשורה השקרית עדיין מתפללים למחילת חטאים בכל אסיפה של תפילה עם שחר, בכל שירות של יום רביעי, בכל יום שישי בתפילה הנמשכת כל הלילה ומייחלים לשטיפת כל חטאיהם.
"ישוע, חטאתי, חטאתי בשבוע הזה," הם אומרים. ואז הם נזכרים בחטא אשר עשו שנה לפני כן ומתפללים שוב למחילתו. זהו זלזול בבשורה המבורכת של הלידה מחדש מהמים והרוח.
חטאינו חייבים להיות משולמים בדם. אל העברים 9:22 אומר, "ואין כפרה בלי שפיכת דם." אם אתה חושב שיש לך חטא, אתה מבקש ממנו שוב לשפוך את דמו למענך? אלו אשר לא מאמינים בגאולה המושלמת, אשמים בהפיכת גאולתו של ישוע לשקר. הם למעשה טוענים שישוע לא גאל אותנו אחת ולתמיד ושהוא שקרן.
כדי להיגאל בישוע, עליך להאמין באמת של גאולת המים והרוח. האם באמת חטאיך יכולים להימחל על ידי מאות, אלפי, מיליוני תפילות? הבשורה האמיתית גאלה אותנו אחת ולתמיד. הייה צדיק, לך למלכות שמים וחייה חיים צדיקים במשך כל הזמן.
אני חי חיים חדשים בישוע. העבר נגמר והפכתי לברייה חדשה. העבר המבוזבז הסתלק. הו, ישוע הוא חיי האמיתיים. אני חי חיים חדשים בישוע.♪
 אתה חי חיים חדשים בישוע. ללא קשר בין אם אתה לא נראה נאה כפי שהיית רוצה להיות, בין אם אתה נמוך או עב כרס, אלו אשר התברכו בבשורת הלידה מחדש מהמים והרוח, חיים חיי שמחה. מה זה חשוב אם אפך הוא לא הצורה האידיאלית או שאתה קצת נמוך? מכיוון שאנו לא מושלמים, אנו ניצלים על ידי האמונה בלידה מחדש מהמים והרוח בישוע. אך סופם של אלה היהירים, יהיה גיהינום.
תודה לך ישוע. אני מודה תמיד לישוע. כיוון שאנו מאמינים בלידה מחדש מהמים והרוח, אנו נתקבל בברכה בגן עדן.
 
 
השקר מוביל אותנו לגיהינום
 
מי יקבל בסוף את כתר הצדיקות?
זה אשר מתגבר על השקר
 
השקר אומר לנו שעלינו לחזור בתשובה כל יום כדי לקבל מחילה, אך בשורת המים והרוח אומרת לנו שכבר לחלוטין נסלח לנו וכל מה שעלינו לעשות זה להאמין בכך.
מה היא האמת? האם עלינו לחזור בתשובה כל יום? או נכון להאמין שישוע גאל אותנו כאשר הוא הוטבל באופן ההולם ביותר כדי לקחת את כל חטאינו? האמת היא שישוע לקח את כל חטאינו אחת ולתמיד בדרך ההולמת הזו והעניק לנו גאולה.
עלינו לנצח את השקר במלחמה הרוחנית. הרבה אנשים הולכים אחר השקר. "ואל מלאך קהל פרגמוס כתוב כה אמר אשר לו חרב פיפיות החדה. ידעתי את מעשיך ואת מקום שבתך אשר שם כיסא השטן" (חזון יוחנן 2:12-13).
"המנצח אאכילנו מן המן הגנוז ונתתי לו אבן לבנה ועל האבן מפותח שם חדש אשר לא ידענו איש זולתי המקבל." (חזון יוחנן 2:17).
היכן שרוחות רעות רבות שוכנות והשקר מתנשא ומתחזה לאמת, השטן מופיע כאילו הוא מלאך קורן. אלוהים אינו יכול לעזור לזה אשר שומע ומכיר את הגאולה האמיתית של המים והרוח אך לא מאמין בה. סופו יהיה גיהינום.
כל אחד צריך להחליט לעצמו האם להאמין בגאולת ישוע. אף אחד לא יכרע ברך לפניך ויתחנן אליך להאמין ולהיגאל.
 אם ברצונך להינצל מחטא, האמן בגאולת המים והרוח. אם הינך מרגיש אסיר תודה על אהבתו בגאולה ועל חסדו אשר הציל אותנו, האמן בה. אם הינך חוטא המיועד לגיהינום, האמן במים וברוח, בטבילת ישוע ודמו על הצלב, ותהפוך לצדיק.
אם אתה חושב שאינך חוטא, אינך צריך להיגאל על ידי האמונה בישוע. רק החוטאים נגאלים מכל חטאיהם על ידי האמונה בבשורת הלידה מחדש מהמים והרוח. ישוע הוא מושיעם של החוטאים ומנחם הדאגות. הוא הבורא. הוא אדון האהבה.
אני ממריץ בך באמת להאמין בבשורת הלידה מחדש מהמים והרוח. אתה יכול להיות בטוח שישוע יהיה המושיע, החבר, הרועה צאן והאלוהים שלך. על החוטאים להאמין בישוע. אם אינך רוצה שסופך יהיה גיהינום, אתה חייב להאמין בכך. אלוהים אינו מתחנן אלינו להאמין בבשורת הגאולה.
האם אתה רוצה להיכנס לגן עדן? אם כן האמן בבשורת הלידה מחדש מהמים והרוח. ישוע אמר, "אני הדרך, האמת והחיים. האמן בי." האם אתה אומר שברצונך להיזרק לגיהינום? אם כן, אל תאמין. הוא אמר שהוא כבר הכין מקום בשבילך בגיהינום.
אלוהים אינו מתחנן. סוחר מקדם בברכה את האנשים ללא אבחנה כדי למכור את מרכולתו, אך אלוהים נותן את מלכות השמים בחינם רק לאלו אשר נגאלו. אלוהים הוא צדיק.
האנשים אומרים שסוף העולם קרב. כן, גם אני חושב כך, וזה טיפשי לא להאמין בבשורה האמיתית של הלידה מחדש מהמים והרוח.
האמן בגאולה של הבשורה המבורכת של הלידה מחדש מהמים והרוח. הבה נלך ביחד למלכות שמים. האם לא תרצה ללכת עימי למקום מושבו של ישוע?
  
האם אתה חוטא או איש צדיק?
איש צדיק אשר אין לו חטא בליבו.
 
הבה נקרא אל הרומים 8:1-2. "על כן אין אשמה באלה אשר הם במשיח ישוע המתהלכים בלא כבשר כי אם לפי הרוח. כי תורת רוח החיים במשיח ישוע שחררה אותי מתורת החטא והמוות."
ישוע לקח את כל החטאים באמצעות טבילתו ומותו על הצלב. הוא הציל את כל החוטאים אשר היו צריכים להישפט על חטאיהם. גאולת אלוהים מורכבת משני דברים. הראשונה היא התורה והאחרת היא האהבה. התורה מלמדת אותנו שאנו חוטאים. על פי התורה, שכר החטא הוא מוות. איננו יכולים להיגאל על ידי התורה. היא רק מלמדת אותנו על אופיינו החוטא ועל הגורל. היא מאפשרת לנו לדעת שאנו חוטאים.
כדי לשלם על חוב החטאים, ישוע בא לעולם הזה, לקח את כל חטאינו ושילם עליהם עם חייו כדי להצילנו מהדין. זוהי אהבתו של אלוהים אשר גאלה אותנו מכל החטאים.
אנו חייבים לנצח את השקר. אלוהים העניק את ברכת הלידה מחדש מהמים והרוח לאלו אשר מתגברים על השקר.
אנו נגאלנו על ידי האמונה בישוע. על ידי אמונתנו בדבריו, אנו משיגים צדיקות ומבינים את האמת. האמן באמת של הלידה מחדש מהמים והרוח בליבך, ותינצל.