דרשות

נושא 10: התגלות

[17-1]  (חזון יוחנן  17:1-18 ) משפט הזונה היושבת על מים רבים

 (חזון יוחנן  17:1-18 )
"ויבוא אחד מן שבעה המלאכים הנושאים שבע הקערות וידבר אלי לאמר בוא ואראך את משפט הזונה הגדולה היושבת על מים רבים. אשר זנו איתה מלכי האדמה וישכרו שוכני תבל מיין תזונתה. ויוליכני ברוח המדברה וארא והנה אשה יושבת על חיה אדומה כתולע מלאת שמות גידופים ולה שבעה ראשים ועשר קרנים. והאשה לבושה ארגמן ושני והיא מוכללה בזהב ואבן יקרה ופנינים ובידה כוס זהב מלאה תועבות וטומאת תזונתה. ועל מצחה כתוב שם סוד בבל הגדולה אם הזונות ותועבות האדמה. וארא את האשה שיכורה מדם הקדושים ומדם עדי ישוע ואשתומם על המראה שמה גדולה. ויאמר אלי המלאך למה זה השתוממת אני אומר לך את סוד האשה והחיה הנושאת אותה בעלת שבעת הראשים ועשרת הקרנים. החיה אשר ראיתה היתה ואיננה ועתידה לעלות מן התהום וללכת לאבדון ויושבי הארץ אשר שמם איננו נכתב בספר החיים מיום היווסד תבל ישתוממו בראותם את החיה אשר היתה ואיננה ותבוא. בזה להבין לאשר לו חכמה שבעת הראשים שבעת הרים המה אשר האשה יושבת עליהם. ושבעה מלכים המה חמישה מהם נפלו והאחד ישנו והאחר עוד לא בא והיה כי יבוא עמוד יעמוד לעת מעט. והחיה אשר היתה ואיננה הוא השמיני והוא מן השבעה וילך לאבדון. ועשר הקרנים אשר ראית עשרה מלכים הם אשר לא קיבלו מלכות עד הנה רק לשעה אחת ממשלה כמלכים יקבלו עם החיה. ולאלה עצה אחת ואת כוחם ואת ממשלתם יתנו לחיה. המה ילחמו בשה והשה יכול יוכל להם כי הוא אדוני האדונים ומלך המלכים ועמו הקרואים והבחירים והנאמנים. ויאמר אלי המים ההם אשר ראית אשר הזונה יושבת עליהם עמים והמונים המה וגוים ולשונות. ועשר הקרנים אשר ראית והחיה המה ישנאו את הזונה ועשוה גלמודה וערומה ואכלו את בשרה ואותה ישרפו באש. כי האלוהים נתן בליבם לעשות את עצתו ולעשות עצה אחת ולתת את ממשלתם לחיה עד כי ישלמו דברי האלוהים. והאשה אשר ראית היא העיר הגדולה אשר היא גברת ממלכות הארץ."
 
 
פרשנות
 
פסוק 1: ויבוא אחד מן שבעה המלאכים הנושאים שבע הקערות וידבר אלי לאמר בוא ואראך את משפט הזונה הגדולה היושבת על מים רבים.
כדי לדעת מהי הזונה, האשה והחיה של הקטע המרכזי חיוני לפרש ולהבין את פרק 17. ה"זונה" בפסוק 1 מסמלת את דתות העולם בעוד ה"אשה" מסמלת את העולם. מצד שני ה"חיה" מסמלת את אנטיכריסטוס. ה"מים הרבים" מסמלים את משנתו של השטן. המשפט,  "בוא ואראך את משפט הזונה הגדולה היושבת על מים רבים," אומר לנו שאלוהים ישפוט את דתות העולם אשר יושבות על משנותיו של השטן.
 
פסוק 2:  "אשר זנו איתה מלכי האדמה וישכרו שוכני תבל מיין תזונתה."
ה"זנות" שכאן היא אהבת העולם הזה וכל אשר בו יותר מאהבת האלוהים בעצמו. עשיית צלמים של העולם והסגידה והאהבה להם הם למעשה הכל פעולות של זנות.
המשמעות של המשפט שלמעלה,  "אשר זנו איתה מלכי האדמה," היא שהמנהיגים של העולם הזה חיו את חיים כשהם משתכרים מהדתות הגשמיות, ושכל אנשי העולם גם משתכרים מחטאים שכאלה אשר הדתות הגשמיות מספקות.
 
פסוק 3: ויוליכני ברוח המדברה וארא והנה אשה יושבת על חיה אדומה כתולע מלאת שמות גידופים ולה שבעה ראשים ועשר קרנים.
המשפט,  "אשה יושבת על חיה אדומה," אומר לנו שאנשי העולם יאחדו את ליבם עם זה של אנטיכריסטוס כדי לרדוף ולרצוח את הקדושים. זה מראה לנו שהאנשים החומרניים יהפכו לבסוף למשרתיו של אויב האלוהים, וייפעלו על פי פקודתו של אנטיכריסטוס. החיה היא אנטיכריסטוס אשר יתייצב נגד האלוהים. אנטיכריסטוס ימלוך על הרבה מלכים וגם ישלוט על הרבה אומות בעולם.
אך בהיותו יהיר, אנטיכריסטוס לא יהסס לגדף את אלוהים ולהגיד דברים יהירים. הוא ירומם את עצמו כאלוהים באמירת דברים מתנשאים, יגדפו ויצהיר שהוא אלוהים או ישוע המשיח. כוחו יגיע וישלוט בכל מלכי העולם ובכל האומות.
במשפט "ולה שבעה ראשים ועשר קרנים," ה"שבעה ראשים" שכאן מסמלים את שבעת מלכי העולם ו "עשר הקרניים מסמלות את אומות העולם.
 
פסוק4: והאשה לבושה ארגמן ושני והיא מוכללה בזהב ואבן יקרה ופנינים ובידה כוס זהב מלאה תועבות וטומאת תזונתה.
במשפט,  "והאשה לבושה ארגמן ושני והיא מוכללה בזהב ואבן יקרה ופנינים," הקטע אומר לנו שהדתות הגשמיות יזממו יחד עם אנטיכריסטוס ויחשיבו אותו כמלכם. לפיכך, הם יחשבו שזה פשוט הולם שכל אלה אשר מתנגדים להם יוצאו להורג, ולמעשה יישמו את מחשבותיהם באמצעות מעשיהם נגד הקדושים.
כדי ליפות את העולם כממלכה נצחית של שמחה, הם יקשטו את עצמם בצורה יפה עם זהב העולם, אבנים יקרות ופנינים. אך אמונתם אך ורק תתרכז בתענוגות של הגוף אשר הם יוכלו לקבל בעודם חיים בעולם הזה. כיוון כשאלוהים יסתכל על אנשי העולם הזה ויראה עולם המזוהם בחטאים, הם יופיעו כתועבה לפניו.
 
.פסוק 5: ועל מצחה כתוב שם סוד בבל הגדולה אם הזונות ותועבות האדמה.
למרות שהאנשים הדתיים של העולם ינסו לקשט את עצמם כמלכות, הם למעשה ייחשפו כזונות. מצד אחד השם שלה,  "בבל הגדולה," מראה לנו את היהירות, עבודת האלילים, ואופייה המדכא של הזונה, בעוד המילה,  "אם " מצד שני, מראה שכל כוחותיו של אנטיכריסטוס בהיסטוריה מקורם מהיכן אם לא מהעולם בעצמו, ושהעולם הוא המקור לכל סוגי עבודת האלילים והשחיתות.
למרות שעולם זה מקושט בתכשיטים מבריקים ויפים, אנטיכריסטוס אשר יתייצב נגד אלוהים ואשר יפעל בליבם של כל אנשי העולם הזה יפעל כאימם. לפיכך, אדונינו האלוהים החליט להשמיד את כולם עם המכות הגדולות של שבע הקערות.
 
פסוק 6: וארא את האשה שיכורה מדם הקדושים ומדם עדי ישוע ואשתומם על המראה שמה גדולה.
ה"קדושים" הם אנשי האמונה בהיסטוריה של הכנסיה אשר האמינו בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע המשיח. הניסוח  "עדי ישוע " מתייחס לאלה מתוך הקדושים אשר העידו על האמת שישוע המשיח הוא בן האלוהים ומושיעם, ואשר מתו במיוחד על קידוש השם כדי להגן על אמונתם.
פסוק זה מדגיש שאלה אשר ירדפו ויהרגו את הקדושים הם לא אחרים מאשר האנשים הדתיים של העולם הזה. הם יעשו מעשים רעים שכאלה כחיל החלוץ של אנטיכריסטוס.
יוחנן אומר כאן שכאשר הוא ראה את האשה "ואשתומם על המראה שמה גדולה." עולם זה הוא למעשה עולם מוזר. הקדושים לא עשו דבר כדי לפגוע בו אך עדיין אנשי העולם יזממו עם אנטיכריסטוס ויהרגו הרבה קדושים. האם העולם הזה הוא לא מוזר? דברים אלה יגרמו ללא ספק סבל לקדושים מצד אנשי העולם הזה. כיוון שעולם זה יהיה תחת שליטתו של אנטיכריסטוס, אנשי העולם כמשרתיו, ייתפסו את הקדושים ויהרגו אותם.
לכן הם למעשה יופיעו כשונים מאד מאיתנו. כאשר אנו מסתכלים על אנשים חומרניים האם הם למעשה לא נראים באיזושהי צורה כמשונים? כאשר בני האדם נעשו בצלם אלוהים כיצד הם יכולים להפוך למשרתיו של אנטיכריסטוס ולרצוח אנשים – לא רק סתם אנשים אלא מספר עצום של אנשים המאמינים באלוהים? זה מפני שעולם זה הוא משרתו של השטן.
 
פסוק 7: ויאמר אלי המלאך למה זה השתוממת אני אומר לך את סוד האשה והחיה הנושאת אותה בעלת שבעת הראשים ועשרת הקרנים.
ה"אשה" פה מסמלת את אנשי העולם הזה. פסוק זה אומר לנו שהחיה, הנקראת אנטיכריסטוס, תשלוט על כל מלכי העולם ואומותיהם, ובאמצעותם הוא יעשה את פעולותיו בהתייצבותו נגד אלוהים, ברדיפתו את הקדושים, וברציחתם. הכוונה  "בסוד החיה " היא לזהותו של אנטיכריסטוס אשר יפעל על פי פקודתו של השטן. ואשר יהפוך את אומות העולם לשלו.
אנשי העולם אשר יזממו עם אנטיכריסטוס יהיו מכשיר לטביחת מספר עצום של אנשי האלוהים. אנשי העולם הזה ואנטיכריסטוס הינם כליו של השטן אשר לעת עתה נסתרים מעינינו. אך כאשר שלוש וחצי הראשונות של הצרה הגדולה יעברו, הם יקומו ויהרגו את הקדושים.
ייתכן שיהיה מי שיתהה כיצד כל זה יכול להיות אפשרי כאשר בעולם זה ישנם כה הרבה אנשים מצפוניים, מלומדים וחכמים, מפוליטיקאים ועד מחנכים, הוגי דעות ופילוסופים. אך כיוון שאנשי העולם הזה ייקשרו קשר עם אנטיכריסטוס כל הדברים האלה, כולל טבח הקדושים יהיו ברי ביצוע. לפיכך, זה שהעולם הזה ייכנע לאנטיכריסטוס וירצח את הקדושים, זהו המפתח לפתירת סודו של אנטיכריסטוס.
 
פסוק 8: החיה אשר ראיתה היתה ואיננה ועתידה לעלות מן התהום וללכת לאבדון ויושבי הארץ אשר שמם איננו נכתב בספר החיים מיום היווסד תבל ישתוממו בראותם את החיה אשר היתה ואיננה ותבוא.
פסוק זה אומר לנו שאנטיכריסטוס היה בין המלכים של תקופות העבר ולמרות שהוא לא נמצא עתה בעולם, הוא יופיע בעתיד בעולם הזה. הפסוק אומר לנו שאנשי העולם ישתוממו מאד כאשר הם יראו שאנטיכריסטוס מופיע והורג את הקדושים.
אנטיכריסטוס יבצע את מטרותיו על ידי שישתתף בפוליטיקה החדשה של העולם הזה. הוא ימשיך להישאר כמסתורי לאנשים אך יתבלט כמדהים. כיוון שהוא יפתור בכוחו את כל הבעיות הפוליטיות, הכלכליות, האידאולוגיות והדתיות של העולם הזה, הרבה אנשים ילכו אחריו ויחשבו אותו כמשיח ישוע אשר חזר בסוף הזמנים. בעיניהם של אנשי העולם הוא ייראה כמדהים.
 
פסוק 9:  "בזה להבין לאשר לו חכמה שבעת הראשים שבעת הרים המה אשר האשה יושבת עליהם."
פסוק זה אומר לנו שאנטיכריסטוס ייזום חוקים משלו כדי לשלוט בכל אנשי העולם ויתן את החוק הזה לחברי ממשלתו כדי שיבצעו את מטרותיו. הסיבה לכך שאנשי העולם יתאחדו יחד היא כדי לבוא תחת שלטונו של השטן על ידי שיקבלו את סימנו של אנטיכריסטוס, וכדי להתייצב נגד אלוהים ונגד קדושיו כשהם נותנים את ביטחונם בכוח החוקים אשר נעשו בידי אנטיכריסטוס.
 
פסוק 10:  "ושבעה מלכים המה חמישה מהם נפלו והאחד ישנו והאחר עוד לא בא והיה כי יבוא עמוד יעמוד לעת מעט."
הפסוק אומר לנו שהמלכים אשר יתייצבו נגד אלוהים ימשיכו להופיע בעולם הזה בדיוק כפי שמלכים שכאלה הופיעו בעבר. כאשר הזמן הסופי של הצרה הגדולה יגיע, מנהיג מהעולם הזה יופיע כאנטיכריסטוס ויטבח בקדושים. אך הרדיפה של מנהיג העולם הזה אשר יהיה אנטיכריסטוס, תימשך רק לזמן קצר כשהיא מאושרת על ידי אלוהים.
 
פסוק 11:  "והחיה אשר היתה ואיננה הוא השמיני והוא מן השבעה וילך לאבדון."
זה אומר לנו שאנטיכריסטוס אשר יופיע בעולם הזה יקום כאחרון המלכים של העולם הזה. כאשר אנטיכריסטוס יתגלה מתוך מלכי העולם, הרבה מאנשי העולם ילכו אחריו כיוון שבקבלו את רוח התנין יפעיל כוחות כמו אלוהים ויבצע אותות וניסים. משרתי האלוהים והקדושים ייהרגו על ידי אנטיכריסטוס, אך כל הדברים האלה יימשכו לזמן קצר כשהם מאושרים על ידי אלוהים. לאחר שהדברים האלה יעברו, אנטיכריסטוס ייכבל בתהום הבאר, יושלך לגיהינום הלוהט ולעולם לא ישתחרר ממנו.
 
פסוק 12:  "ועשר הקרנים אשר ראית עשרה מלכים הם אשר לא קיבלו מלכות עד הנה רק לשעה אחת ממשלה כמלכים יקבלו עם החיה."
פסוק זה אומר לנו שעשר אומות יאחדו את כוחן כדי לשלוט בעולם. עשר אומות אלו בהתאחדותן, יפעילו את כוחן עם אנטיכריסטוס על העולם לזמן קצר. אך הפסוק גם אומר לנו שמלכי העולם האלה עדיין לא קיבלו את הממלכה הנשלטת על ידי אנטיכריסטוס. בעתיד הקרוב, בכל אופן, מלכי העולם האלה ישלטו על החיה כמלכי החושך לזמן מה. אך שלטונם יימשך לזמן קצר בלבד, ולפיכך הם ישליטו את שלטון החושך רק למשך הזמן הקצר הזה.
 
פסוק 13:  "ולאלה עצה אחת ואת כוחם ואת ממשלתם יתנו לחיה."
כאשר יגיע הזמן, מלכי העולם יעבירו לאנטיכריסטוס את כל כוחם וריבונותם. במשך כל הזמן הזה, קהל אלוהים, קדושיו, ומשרתיו יירדפו עד מאד על ידי אנטיכריסטוס וימותו מות קדושים. אך אנטיכריסטוס בעצמו יושמד על ידי כוחו ושלטונו של ישוע המשיח ובחרב הדברים שבפיו.
 
פסוק 14:  "המה ילחמו בשה והשה יכול יוכל להם כי הוא אדוני האדונים ומלך המלכים ועמו הקרואים והבחירים והנאמנים."
למרות שהשטן ירצה לצאת למלחמה בישוע המשיח הוא לא יהיה יריב שקול לו. גם הקדושים יגברו עליו במאבקם בו. ישוע ייתן לקדושים את הכוח ללחום באנטיכריסטוס ולגבור עליו עם אמונתם. לפיכך, הקדושים לא יחששו מלהיאבק באנטיכריסטוס אלא יחיו את סוף הזמנים בשקט ושלווה על ידי האמונה בישוע האלוהים. עם אמונתם בישוע הם יגברו על אויביהם.
המשמעות של נצחון הקדושים היא שהם יגנו על אמונתם וימותו מות קדושים. כאשר הזמן הזה יגיע, הקדושים יגברו על השטן ועל אנטיכריסטוס באמצם את מות הקדושים שלהם באמונתם בישוע המשיח ובתקוותם למלכות השמים, יקחו חלק בתחייה ובלקיחה, יקבלו את המלכות החדשה של המשיח ולאחר מכן יחיו בתהילה לעד.
 
פסוק 15: ויאמר אלי  "המים ההם אשר ראית אשר הזונה יושבת עליהם עמים והמונים המה וגוים ולשונות."
הדתות הגשמיות הוליכו שולל ושלטו באנשים מכל האומות עם משנתו של השטן. פסוק זה אומר לנו שההוראה השטנית הזו הפועלת בקרב הדתות הגשמיות חדרה לכל האומות והלשונות של העולם ושהשפעתה התרחבה לאין שעור כך שהיא מביאה לחורבן נשמותיהם של האנשים.
 
פסוק 16:  "ועשר הקרנים אשר ראית והחיה המה ישנאו את הזונה ועשוה גלמודה וערומה ואכלו את בשרה ואותה ישרפו באש."
הפסוק כאן אומר לנו שאומות העולם הזה יתאחדו עם אנטיכריסטוס כדי להרוס ולהשמיד את האנשים הדתיים. זה אומר לנו, במילים אחרות, שאנשי העולם הזה ואנטיכריסטוס ישנאו ויתעללו באנשים הדתיים ויחסלו את כל דתות העולם מעל פני האדמה. למרות שהאנשים הדתיים של העולם הרגו את הקדושים לפני כן עם תמיכתו של אנטיכריסטוס, הם עתה יושמדו עתה על ידי השטן והאנשים החילונים. השטן, בסופו של דבר, רק ניצל את דתות העולם כדי להאליל את עצמו כאלוהים.
 
פסוק 17:  "כי האלוהים נתן בליבם לעשות את עצתו ולעשות עצה אחת ולתת את ממשלתם לחיה עד כי ישלמו דברי האלוהים."
זה אומר לנו שאנשי העולם יתנו את מלכותם וכוחם לשטן. לפיכך, הם יהפכו לאנשיו של אנטיכריסטוס מפני שהם קיבלו את סימנו מרצון, יתגאו בכך שהם משרתיו, וגם ירצחו את אלה אשר יסרבו לקבל את סימנו. בכל אופן, רדיפתם את הקדושים תתאפשר רק למשך הזמן שדבר האלוהים אישר. במשך הזמן הזה שאושר, אנטיכריסטוס ישפוך את כל רוע ליבו ויתייצב גלויות נגד אלוהים וקדושיו.
 
פסוק 18:  "והאשה אשר ראית היא העיר הגדולה אשר היא גברת ממלכות הארץ."
אלוהים אומר לנו כאן שהמנהיג הזה ייסד מערכת חוקים חדשים כדי לשלוט ולפקח על מלכיו ושמלכי העולם ישלטו במסגרת החוקים האלה. הכוח העליון של העולם הזה ישלוט על כל מלכי העולם כאילו הוא אדם בעצמו. המנהיג, במילים אחרות, יקבע מערכת חוקים אשר תכרוך את כל המלכים באופן הדוק ויהיה כמו אלוהים השולט בהם.
ה  "עיר הגדולה " כאן היא המוסד הפוליטי שבאמצעותו אנטיכריסטוס ישלוט. כל אחד בעולם הזה בסופו ישרת את הישויות השולטות בעולם, אשר אלוהים נתן להם, כאילו היו אלוהים בעצמם וישלט על ידם. כיוון שהאנשים יהפכו למשרתי השטן, הם יושמדו.
תהילים 49:20 אומר לנו, "אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו." לפיכך, אנשי העולם הזה חייבים לדעת מראש מהי מזימתו של השטן, להאמין בבשורת המים והרוח אשר מלומדת על ידי הקדושים של התקופה הזו ועל ידי כך להימלט מהקללה של ההפיכה למשרתי השטן ובמקום זו לחיות כאנשי האלוהים הלבושים בברכת מלכות האלוהים הנצחית.