คำสอน

נושא 10: התגלות

[22-1]  ( חזון יוחנן 22:1-21 ) השמים והארץ החדשים היכן שזורמים מי החיים

 ( חזון יוחנן 22:1-21 )
 "ויראני נחל של מים חיים זך מבהיק כעין הקרח יוצא מכיסא האלוהים והשה. ובתוך רחוב העיר ואל שפת הנחל מזה ומזה עץ חיים עושה פרי שנים עשר כי מידי חודש בחודשו ייתן את פריו ועלה עץ לתרופת הגויים. וכל חרם לא יהיה עוד וכסא האלוהים והשה יהיה בה ועבדיו ישרתהו. והמה יראו את פניו ושמו על מצחותם. ולילה לא יהיה עוד ולא יצטרכו עוד לאור נר ולאור שמש כי יי אלוהים הוא יאיר להם וימלכו עד עולמי עולמים. ויאמר אלי הדברים האלה אמתים ונאמנים הם ויי אלוהי הנביאים הקדושים שלח את מלאכו להראות את עבדיו את אשר היה יהיה במהרה. הנני בא מהר אשרי השומר את דברי נבואת הספר הזה. ואני יוחנן הוא הרואה אלה ושומעם ויהי כשמעי וכראותי ואפול לפני רגלי המלאך אשר הראני את אלה להשתחוות לו. ויאמר אלי ראה אל תעשה זאת כי עבד כמוך אנוכי וחבר לך ולאחיך הנביאים ולשומרים את דברי הספר הזה לאלוהים השתחווה. ויאמר אלי אל תחתום את דברי נבואת הספר הזה כי קרוב המועד. החומס יוסיף לחמוס והטמא יוסיף להיטמא והצדיק יוסיף להצדק והקדוש יוסיף להתקדש. והנני בא מהר ושכרי איתי לשלם לכל איש במעשהו. אני האלף והתו הראש והסוף הראשון ואחרון. אשרי העושים את מצוותיו למען תהיה ממשלתם בעץ החיים ובאו העירה דרך השערים. ומחוץ לה הכלבים והמכשפים והזונים והמרצחים ועובדי האלילים וכל אוהב שקר ועושהו. אני ישוע שלחתי את מלאכי להעיד לכם את אלה בפני הקהילות אנוכי שורש דוד ותולדתו כוכב נוגה השחר. והרוח והכלה אומרים בא והשומע יאמר בא והצמא יבוא והחפץ יקח מים חיים חינם. מעיד אני בכל השומע דברי נבואת הספר הזה אם יוסיף איש עליהם יוסיף עליו אלוהים את המכות הכתובות בספר הזה. ואם יגרע איש מדברי ספר הנבואה הזאת יגרע האלוהים את חלקו מעץ החיים ומעיר הקודש הכתובים בספר הזה. המעיד את אלה אומר אמנם כן אני בא מהר אמן בואה נא האדון ישוע. חסד אדונינו ישוע המשיח עם כולכם אמן."
 
 
פרשנות
  
פסוק 1: ויראני נחל של מים חיים זך מבהיק כעין הקרח יוצא מכיסא האלוהים והשה.
נאמר כאן שיוחנן ראה "נחל של מים חיים מבהיק כעין הקרח." המילה מים משמשת בעולם הזה כסמל לחיים. הפסוק כאן אומר לנו שמי החיים האלה זורמים בשמים ובארץ החדשים היכן שהקדושים יחיו לנצח. כשהוא יוצא מכיסא השה, הנחל של מי החיים מחלחל במלכות השמים ומחדש את כל הדברים. בצירוף המילים, "כיסא השה," "השה" הוא ישוע המשיח אשר הושיע את כל בני האדם עם בשורת המים והרוח כשהיה על האדמה הזו.
בשמים ובארץ החדשים אשר אלוהים נותן לקדושיו, מי החיים זורמים. כיוון שגן זה הוא בוהק ונקי כתמונה יפה של צבעי מים, הוא יכול להיות מתואר רק כנפלא. מי החיים אשר אלוהים נותן לנו הם לא רק מי נחל רגיל, אלא הם מים אשר נותנים חיים לכל הדברים החיים ששם. לפיכך, החיים משגשגים בכל דבר אשר במגע עם נהר החיים הזה. הקדושים אשר יחיו על שפת הנהר, של מי החיים האלה, ישתו את מימיו, ייהנו מחיי נצח ויחיו לעד.
נהר מי החיים יוצא מכיסא האלוהים והשה. הקדושים אינם יכולים שלא להלל את חסדו של אלוהים ושל השה במלכות השמים החדשה, כיוון שאלוהים העניק להם את חסד החיים. אני אסיר תודה שכל החסד של החיים החדשים האלה יוצאים מכיסאו של ישוע.
 
פסוק 2: ובתוך רחוב העיר ואל שפת הנחל מזה ומזה עץ חיים עושה פרי שנים עשר כי מידי חודש בחודשו ייתן את פריו ועלה עץ לתרופת הגויים.
מצעד הברכות הנפלאות של ישוע על קדושיו בגן עדן נמשך, שהרי הכתוב אומר לנו שישוע ייתן לנו את עץ החיים משני צידי הנהר ויאפשר לנו לאכול מפירותיו. עץ החיים, אשר מניב תריסר סוגי פירות, מניב את פירותיו החדשים בכל חודש, ומביא את הכוח של חיים חדשים. נאמר כאן גם שעליו הם בשביל רפואת העמים.
כיוון שחסדו של ישוע אשר הוענק לקדושים הוא כה גדול ונפלא, כל מה שאנו יכולים לעשות זה רק להלל אותו ואת אלוהים האב. עתה, כל מה שעל הקדושים לעשות הוא לא לנסות לעשות משהו בעל ערך לישוע בכוחות עצמם, אלא רק להלל את ישוע בלב מוקיר תודה על שנתן להם את השמים והארץ החדשים וחיים חדשים. אני מהלל את ישוע על שמאפשר לליבם של הקדושים לצעוק רק "תודה לך ישוע! הללויה!"
 
פסוק 3: וכל חרם לא יהיה עוד וכסא האלוהים והשה יהיה בה ועבדיו ישרתהו.
לקדושים אשר חיים במלכות השמים, אלוהים נתן את ברכת הסתלקות הקללה לנצח. זה שהכיסא של אלוהים והשה נמצא בין הקדושים מראה לנו שהקדושים אשר חיים במלכות השמים שמים את השה במרכז ליבם. לכן ליבם של הקדושים תמיד שופע ביופי ואמת, וחייהם מלאים בשמחה.
מהמשפט, "ועבדיו ישרתוהו," אנו רואים שהקדושים אשר חיים במלכות השמים מכוסים בתהילה של לשרת את ישוע מאד קרוב אליו. מלכות השמים, היכן שאדונינו חי, היא הממלכה היפה והנשגבת ביותר.
לפיכך, משרתיו אשר משרתים אותו יכולים להנות מכל תהילתו באופן קרוב. זה אומר לנו שגם במלכות השמים יהיו משרתים של ישוע. המילה משרת היא מילה המסמלת נאמנות. אך המשרתים אשר יכולים לשרת את אדונינו המפואר קרוב אליו, הם הכי מבורכים במלכות השמים, כיוון שהם מכוסים בפאר כזה שלא ניתן להביעו. אלה אשר הפכו למשרתי ישוע במלכות השמים ועל הארץ הזו, הם גם אלה אשר יתכסו בכל תפארת גן עדן והם המאושרים יותר מכל.
 
פסוק 4: והמה יראו את פניו ושמו על מצחותם.
למי שייכים כל הקדושים ומשרתי האלוהים? הם שייכים לישוע. הם אנשי ישוע וילדי האלוהים. לכן, אלה אשר משרתים את ישוע במלכות השמים, על מצחותם רשום שנו של ישוע. ישוע מגן ומברך אותם תמיד, מפני שהן נהפכו לשלו. המשמעות שהקדושים הפכו להיות שלו היא שהם כוסו בפאר השמח ביותר והמהולל. אלה אשר מתביישים להיות שלו ומשרתיו, הם אלה אשר אינם יודעים את תפארתו ולעולם לא יוכלו להיות מתושבי גן עדן.
על מצחותם של הקדושים החיים בגן עדן, שמו של ישוע רשום. זוהי ברכה אשר הוענקה על ידי ישוע. מעתה והלאה, הקדושים הופכים להיות שלו. לפיכך, אפילו השטן אינו יכול להזיק לקדושים אשר שייכים לישוע. הקדושים וישוע יחיו לנצח בכל התפארת של גן עדן. המשמעות שהקדושים יראו את פני תפארתו של ישוע כל יום היא שהם יחיו באהבתו ובברכותיו הנפלאות לעד ולעולמים.
יש עוד דבר אחד שעל הקדושים לדעת: מלבד האדון ישוע, אלוהים האב ורוח הקודש יהיו גם עימם כמשפחתם. אל לנו לשכוח שבמלכות השמים, אלוהים האב, בנו ישוע, רוח הקודש, הקדושים, והמלאכים וכל הדברים יחיו יחדיו כמשפחה אחת ובשלווה מושלמת. אני מהלל את ישוע על שעשה אותנו לשלו.
 
פסוק 5: ולילה לא יהיה עוד ולא יצטרכו עוד לאור נר ולאור שמש כי יי אלוהים הוא יאיר להם וימלכו עד עולמי עולמים.
כפי שהתנ"ך אומר לנו כאן, הקדושים ישלטו בשמים ובארץ החדשים עם ישוע. אלה אשר הפכו לקדושיו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח קיבלו את הישועה אשר מאפשרת להם לשלוט בגן עדן עם ישוע ולחיות בשפעו, תפארתו, ומלכותו לעולם. אנו נדהמים פעם נוספת מהבשורה הזו על כך שהיא בעלת כוח נפלא ועל הברכות שיש לנו!
אני מברך את השילוש האלוהי על כל התפארת והברכות האלו. הקדושים אשר מאמינים בבשורת המים והרוח כשהם על האדמה הזו, ימלכו במלכות השמים. כמה נפלאה ברכה זו! איננו יכולים שלא להלל את ישוע. זה פשוט נכון והולם שהם מהללים כך את אלוהים.
בשמים ובארץ החדשים היכן שהקדושים חיים, אין צורך בנרות, נורות חשמל, או בשמש. מדוע? כיוון שאלוהים בעצמו נעשה לאור של השמים והארץ החדשים, ושם לא יהיה לילה. אלוהים אפשר לקדושים למלוך שם לעד כילדיו. ברכה זו מזכירה לנו פעם נוספת עד כמה גדול הוא החסד אשר הקדושים קיבלו מישוע.
אנו הקדושים חייבים להבין עד כמה גדולות הן הברכות של גן עדן אשר מוענקות לנו לאחר ישועתנו. החסד שאדונינו העניק על קדושיו גדול יותר וגבוה יותר מהשמים. אל לקדושים לתת לברכה הנפלאה הזו שישוע נתן להם לחלוף לידם. הקדושים יכולים לתת רק תודה נצחית והלל לישוע על גדולתו, תהילתו, וברכתו אשר הוא העניק להם, ולחיות בשפע ובתפארת לנצח. אמן! הללויה! אני מהלל את אלוהינו!
 
פסוק 6: ויאמר אלי הדברים האלה אמתים ונאמנים הם ויי אלוהי הנביאים הקדושים שלח את מלאכו להראות את עבדיו את אשר היה יהיה במהרה.
"הדברים האלה אמתים ונאמנים הם." אלוהים ללא ספק יקיים את כל הבטחותיו אשר הוא גילה לקדושים באמצעות חזון יוחנן. זוהי הסיבה שאדונינו סיפר מראש את הכל לקדושיו כשהוא מדבר כרוח הקודש באמצעות משרתי האלוהים. מהו הדבר הכי מבורך בספר חזון יוחנן? ישנם הרבה דברים מבורכים בחזון יוחנן, אך הדבר המבורך ביותר הוא שאלוהים יאפשר לקדושים לשלוט עם ישוע בשמים ובארץ החדשים ולחיות בסמכות ובתהילה.
כיוון שאלוהים ללא ספק בקרוב יוציא לפועל את עבודתו, הקדושים לעולם לא יכולים להרשות לאמונתם ליפול או להילכד בייאוש. הקדושים חייבים להתגבר על כל המבחנים והצרות עם אמונת התקווה שלהם. אדונינו לא ייכשל בהגשמת כל נבואותיו והבטחותיו אשר נתן לקדושים ולקהל האלוהים. אדונינו שלח את משרתיו לארץ הזו וגרם להם לדבר את דברי הנבואה, כך שהוא יוכל לספר לקדושיו ולקהילתו על כל הברכות האלה.
 
פסוק 7: "הנני בא מהר אשרי השומר את דברי נבואת הספר הזה."
כיוון שדברי הנבואה של ספר זה של חזון יוחנן מספרים לנו על מות הקדושים העתידי, זה מראה לנו שהזמן יגיע כאשר הקדושים יירדפו על ידי אנטיכריסטוס ויהי עליהם להגן על אמונתם עד למוות. כיוון שזהו רצונו של אלוהים, הקדושים חייבים לאמץ את מות הקדושים שלהם. לאחר מכן הם ישתתפו בתחיית המתים, יילקחו, ימלכו בממלכתו של ישוע במשך אלף השנים הבאות, ויחיו בשמים ובארץ החדשים לעד. לפיכך, הקדושים חייבים לבטוח בכל דברי האלוהים אשר אדונינו סיפר להם ולשמור על אמונתם. המבורכים ביותר בסוף הזמנים הם אלה אשר מאמינים בדבר אדונינו והחיים באמונה.
אלוהים אמר לקדושיו שהוא יבוא מהר. ישוע יבוא אלינו ללא שום דחיות נוספות. כדי להגשים את כל הברכות של אלוהים הזורמים מדבר המים והרוח, הדבר אשר נותן לקדושים את ישועתם מחטאים, אדונינו יבוא אל הארץ הזו מהר.
לאחר שנושעו, הקדושים חייבים לאחוז בדבר הברכות שישוע הבטיח להם, ולשמור על אמונתם. אם ליבם יאבד אי פעם את אמונתם בדבר אלוהים, הם יאבדו את הכל וזוהי הסיבה שעליהם לשמור על אמונתם בדבר האלוהים. אלוהים אומר לקדושים, במילים אחרות, לשמור על אמונתם בישוע.
 
פסוק 8: ואני יוחנן הוא הרואה אלה ושומעם ויהי כשמעי וכראותי ואפול לפני רגלי המלאך אשר הראני את אלה להשתחוות לו.
אלה הם הנביאים והקדושים אשר הפיצו את דבר הנבואה של אלוהים. לכן אנו חייבים להלל את אלוהים אשר פועל כפי שדיבר אליהם, ואנו חייבים לעבוד רק אותו. לפעמים יש אנשים המנסים לרומם את עצמם גבוה כאלוהים ונוהגים ככאלה. הם נוהגים כך כיוון שהם או נוכלים או נביאים שקר. רק אלוהים ראוי לקבל את כל ההלל, הסגידה, הכבוד והתפילות.
 
פסוק 9: ויאמר אלי ראה אל תעשה זאת כי עבד כמוך אנוכי וחבר לך ולאחיך הנביאים ולשומרים את דברי הספר הזה לאלוהים השתחווה.
מה אנו חייבים לעשות כדי להפוך לנביאיו האמיתיים של אלוהים? אנו קודם חייבים להאמין באמת האלוהית של בשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע. אנו נהפוך לאחר מכן לעמו של אלוהים, קדושים, ואחים ואחיות אחד לשני. רק לאחר מכן אלוהים יוכל לגמול לנו עם פעולותיו. אלה אשר הפכו למשרתי ישוע, חייבים גם להאמין בדברו ולשמור אותו באמונתם. אלה הם האנשים אשר נותנים את כל התהילה לאלוהים במקום לשמור אותה לעצמם. אדונינו ראוי לקבל את כל התפילות והתהילה מכל אחד בעולם הזה. הללויה!
 
פסוק 10: ויאמר אלי אל תחתום את דברי נבואת הספר הזה כי קרוב המועד.
אסור שדבר ההבטחה אשר כתוב בחזון יוחנן ישאר חבוי. כיוון שבקרוב הוא יתגשם, חובה להעיד עליו בפני כולם. אמן! הבה נאמין כולנו בדבר הנבואה אשר בספר חזון יוחנן ונשמיע אותה.
 
פסוק 11: "החומס יוסיף לחמוס והטמא יוסיף להיטמא והצדיק יוסיף להצדק והקדוש יוסיף להתקדש."
כאשר יום חזרתו של ישוע יתקרב, הוא יאפשר לאלה אשר מחפשים אחר חטאים להמשיך לחפש אחר חטאים. אלה אשר קדושים להמשיך להיות קדושים, ואלה אשר טמאים להמשיך להיות טמאים. כאשר סוף הזמנים יגיע, אלה אשר ליבם הפך חף מחטא על ידי האמונה בבשורת ישוע של המים והרוח, עדיין ישרתו את הבשורה על הארץ הזו, ואלה אשר שמרו על קדושתם אשר ניתנה על ידי ישוע, וחיו את חייהם באמונה, ימשיכו לחיות כך. אדונינו מיעץ לנו לשמור את האמונה אשר יש לנו עתה.
 
פסוק 12: "והנני בא מהר ושכרי איתי לשלם לכל איש במעשהו."
אדונינו יבוא בקרוב, במילים אחרות, ויתן את גן העדן על האדמה ואת השמים והארץ החדשים לקדושים כדי לגמול להם על הקרבתם העצמית על אשר שירתו ועמלו כדי להפיץ את בשורת המים והרוח. כאשר הקדושים יאמינו בדבר הנבואה בחזון יוחנן, הם יהיו מסוגלים להגן על אמונתם עד הסוף כיוון שהם תולים את תקוותם בישוע. אנו חייבים להבין ולהאמין שישוע יגמול על עבודת הקדושים בברכות הרבה יותר גדולות, היות שאדונינו הוא מפואר ורחום.
 
פסוק 13: "אני האלף והתו הראש והסוף הראשון ואחרון."
אדונינו הוא ההתחלה והסוף של הכל. הוא מושיענו ואלוהים בעצמו, אשר יביא לנו את השלמת הישועה אשר רק הוא יכול לתת לנו. כל ההיסטוריה של כל היקום, ההיסטוריה של השמים ושל הארץ, מתחילה מישוע, ותסתיים בישוע.
 
פסוק 14: אשרי העושים את מצוותיו למען תהיה ממשלתם בעץ החיים ובאו העירה דרך השערים.
מכיוון שכל מה שישוע דיבר אלינו הכל אמת, הקדושים מאמינים בדברו, מלמדים ושומרים עליו. הם נוהגים כך כיוון שהדברים אשר אדונינו אמר לקדושים ולכל היצורים שבעולם הם כולם אמת. זוהי הסיבה שהקדושים ומשרתי האלוהים שומרים בליבם את דבר האלוהים. הם שומרים על אמונתם בהאמינם בדבר האלוהים אף בצורה חזקה יותר כדי שתהיה להם הזכות לאכול את פירותיו של עץ החיים השתול בשמים ובארץ החדשים.
הקדושים אשר הפכו לחפי חטא על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע, מנסים להגן על אמונתם היות ויש להם הזכות לאכול את פירות עץ החיים הזה בגן עדן.
 
פסוק 15: ומחוץ לה הכלבים והמכשפים והזונים והמרצחים ועובדי האלילים וכל אוהב שקר ועושהו.
אלה אשר מוזכרים בקטע שלעיל הם אלה אשר לא מאמינים בבשורת המים והרוח, ולפיכך לא נולדו מחדש אפילו בסוף הזמנים. אנטיכריסטוס וחסדיו אשר התעו את האנשים עם אותותיו ונפלאותיו, רימו פעם אחר פעם בהצהירם שאנטיכריסטוס הוא המושיע. הם הובילו את האנשים לחורבנם כשגרמו להם לעבוד את צלמו של אנטיכריסטוס. אדונינו משאיר מחוץ לשער עיר הקודש אנשים שכאלה, כך שהם לעולם לא יוכלו להיכנס לשמים ולארץ החדשים. עירו של ישוע פתוחה רק לקדושים אשר שמרו על אמונתם המאמינה בבשורת המים והרוח.
 
פסוק 16: "אני ישוע שלחתי את מלאכי להעיד לכם את אלה בפני הקהילות אנוכי שורש דוד ותולדתו כוכב נוגה השחר."
לתועלת קהל האלוהים והקדושים, אדונינו שלח לנו את משרתים וגרם להם להעיד על כל הדברים העתידים לעבור. האחד אשר גרם להם להעיד את הדברים האלה הוא ישוע המשיח, אלוהים בעצמו, אשר נעשה למושיע הקודשים.
 
פסוק 17: והרוח והכלה אומרים בא והשומע יאמר בא והצמא יבוא והחפץ יקח מים חיים חינם.
לכל אלה בעולם הזה אשר רעבים וצמאים לצדקת האלוהים, אדונינו הזמין אותם לדבר מי החיים. כל מי שצמא ורעב לצדקת האלוהים אשר נותנת את ברכת ההגעה לישוע, יאמין בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידו, ועל ידי כך, ישתה את מי החיים. זוהי הסיבה שאדונינו אומר לכולנו לבוא לישוע המשיח. כל אחד יכול לקבל את האמת של בשורת המים והרוח בחינם. אך מי החיים נמנעים מאלה אשר אין להם את ההשתוקקות הזו. אם אתם משתוקקים, גם אתם יכולים לשתות את מי החיים אשר ניתנו על ידי ישוע על ידי האמונה בבשורת המים והרוח.
 
פסוק 18: מעיד אני בכל השומע דברי נבואת הספר הזה אם יוסיף איש עליהם יוסיף עליו אלוהים את המכות הכתובות בספר הזה.
כתבי הקודש הם דבר האלוהים. לפיכך, כאשר אנו מאמינים בדברים אלה, איננו יכולים להוסיף או להחסיר דבר מהם. פסוק זה אומר לנו שמכיוון שדבר כתבי הקודש הוא דבר האלוהים, אף אחד אינו יכול להאמין בכך על ידי שיוסיף או שיחסיר מדברי האמת הכתובים, וגם לא להאמין על ידי השמטת דברי האמת הכתובים. לכן עלינו להיזהר. כל מילה אשר נאמרה על ידי אלוהים היא חשובה; ואף אחת אינה יכולה להשאר בחוץ כבלתי חשובה.
אך אנשים עדיין ממשיכים להתעלם מבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים. זוהי הסיבה שהם עדיין לא נגאלו מחטאיהם, והסיבה שהם נשארים עדיין חוטאים והולכים לעבר חורבנם – אפילו שהם מצהירים שהם מאמינים בישוע כמושיעם. כדי לגאול את החוטאים מחטאיהם, אדונינו נתן להם את מימיו ודמו (הראשונה ליוחנן 5:4-5, יוחנן 3:3-7). אך הרבה אנשים מדגישם רק את החשיבות של דמו של ישוע על הצלב; לפיכך, הם עדיין לא נגאלו מחטאיהם, ולכן יעמדו בפני כל המכות אשר כתובות בספר חזון יוחנן.
אלה הטוענים שהם מאמינים בישוע אך עדיין ממשיכים להתעלם מהאמת שהמשיח טיפל בכל חטאי העולם עם הטבלתו על ידי יוחנן, יעמדו בפני עונש נורא אף יותר של גיהינום. מדוע? כיוון שהם לא מאמינים בבשורת המים והרוח שישוע נתן להם, ולכן עדיין לא נולדו מחדש. כל אחד אשר מתעלם מבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע יכנס לאגם של אש הבוער לנצח ויעמוד בפני סבל נצחי – יום החרטה יגיע ללא ספק לכל האנשים האלה.
 
פסוק 19: ואם יגרע איש מדברי ספר הנבואה הזאת יגרע האלוהים את חלקו מעץ החיים ומעיר הקודש הכתובים בספר הזה.
האם יש מישהו מאיתנו אשר יש לנו אמונה נוצרית אשר משאירה בחוץ את דבר האמת שישוע לקח את כל חטאי בני האדם על עצמו כשקיבל את הטבילה מיוחנן, ושבבת אחת הוא ניקה אותנו מכל החטאים על ידי שנצלב? אם כן, אנשים כאלה ללא ספק יאבדו את זכותם להיכנס לעיר הקודש של אלוהים כיוון שהם לא האמינו בטבילה שאדונינו קיבל מיוחנן כדי לקחת על עצמו את כל חטאי בני האדם בבת אחת. בסופו של דבר הם מבצעים חטא של התעלמות מבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים.
לפיכך, הנוצרים חייבים לקחת לליבם את האמת שישוע לקחת את חטאי בני האדם עם טבילתו אשר קיבל מיוחנן. עד שלא יעשו זאת, מכולם תימנע התהילה להיכנס לעיר הקודש אשר תינתן על ידי ישוע. אם אתם מאמינים שישוע הוא מושיעכם, אתם חייבים אם כן להתנקות מכל חטאיכם על ידי האמונה בלב שלם שישוע בא אל האדמה הזו, הוטבל על ידי יוחנן בנהר הירדן כדי להושיע את בני האדם מחטאי העולם, ועל ידי כך הוא ניקה את כל החטאים אשר נעשו על ידי בני האדם כשלקח אותם על עצמו. המוצא אשר באמצעותו תוכלו להתנקות מכל הזוהמה שלכם, היא הטבילה אשר אדונינו קיבל. כשלקח כך על עצמו את חטאי העולם שלנו, אדונינו שפך את דמו ומת על הצלב כדי לשלם את מחיר כל חטאינו עם מותו.
הטבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן היא ההוכחה המאשרת את ישועתנו מהחטאים. הראשונה לפטרוס 3:21 אומר לנו, "וזה הוא אות הטבילה אשר תושיע גם אותנו לא בהסיר טינוף הבשר כי אם בשאול לנו מאת האלוהים רוח שלמה על ידי הקמת ישוע המשיח." אנו חייבים להבין שישוע המשיח נשא את חטאי העולם אל הצלב ושפך את דמו על מנת לשלם את חובות החטאים של בני האדם עם מותו שלו, כל זה למעננו.
זוהי הסיבה שבפסוק 19 אלוהים נותן שוב את דבר אזהרתו לכל בני האדם. אנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח כפי שהיא מבלי להוסיף או להחסיר ממנה דבר.
 
פסוק 20: המעיד את אלה אומר אמנם כן אני בא מהר אמן בואה נא האדון ישוע.
אדונינו יבוא שוב בקרוב לעולם הזה. והקדושים, אשר קיבלו את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בישוע ואשר מכוסים בתהילת גן העדן, מחכים בהתלהבות לביאתו השניה של ישוע. מכיוון שאלה המאמינים בבשורת המים והרוח מוכנים אפילו עתה לביאתו של ישוע, הם מחכים לישוע שיחזור ויכסה אותם בברכותיו אשר הובטחו לקדושים. לפיכך, הקדושים מקווים בהתלהבות לביאתו השניה של ישוע, באמונה ובאסירות תודה.
 
פסוק 21: חסד אדונינו ישוע המשיח עם כולכם אמן.
השליח יוחנן מסיים את ספר חזון יוחנן עם ברכת תפילה לחסדו של אדונינו ישוע המשיח אשר יהיה עם אלה אשר משתוקקים להיכנס לעיר הקודש אשר ניתנת על ידי אלוהים. הבה גם אנו, באמצעות האמונה, נהפוך לקדושים אשר נכנסים בבטחה לעיר הקודש אשר ניתנת על ידי ישוע  המשיח.