דרשות

נושא 8: רוח הקודש

[8-2] < מעשי השליחים 8:14-24 > האם באמת יכול האדם לרכוש את רוח הקודש בכוחות עצמו?

< מעשי השליחים 8:14-24 >
"וישמעו השליחים אשר בירושלים כי קיבלה שומרון את דבר האלוהים וישלחו אליהם את פטרוס ואת יוחנן. וירדו שמה ויתפללו בעדם אשר יקבלו את רוח הקדש. כי הרוח לא צלחה עד עתה על אחד מהם והם רק נטבלים בשם האדון ישוע. ויסמכו את ידיהם עליהם ויקבלו את רוח הקדש. ויהי בראות שמעון כי בסמיכות ידי השליחים נתן רוח הקדש ויבא לפניהם כסף. ויאמר תנו נא גם לי את היכולת הזאת אשר יקבל את רוח הקדש כל אשר אשים עליו את ידי. ויאמר אליו פטרוס כספך יהי איתך לאבדון יען חשבת לקנות במחיר את מתת האלוהים. אין לך חלק וגורל בדבר הזה כי לבבך איננו ישר לפני האלוהים. ועתה שוב מרעתך זאת והתחנן אל האלוהים אולי תסלח לך מזימת לבבך. כי ראה אנכי כי באת לידי מרורת רוש וחרצובות רשע. ויען שמעון ויאמר העתירו אתם בעדי אל יי לבלתי בא עלי דבר מכל אשר אמרתם."
 
 
האם אדם יכול לקבל את רוח
הקדש באמצעות סמיכת הידיים?
לא. עליו להאמין בבשורת
המים והרוח.
 
בהתבסס על הקטע המרכזי, ברצוני להעביר את המסר, האם "האדם יכול לקבל את שכינתה של רוח הקודש בעזרת מאמציו." השליחים בזמן הכנסיה הקדומה קיבלו כוח מאלוהים ונשלחו למקומות שונים על ידו. יש מספר מאורעות על טבעיים במעשי השליחים שבאחד מהם רוח הקודש יורדת אל המאמינים כאשר השליחים סמכו את ידיהם על ראשם. התנ"ך אומר "כאשר שליחי ישוע סמכו את ידיהם על אלו אשר עדיין לא קיבלו את רוח הקודש אף על פי שהם האמינו בישוע, הם קיבלו את רוח הקודש."
אם כן, כיצד הם קיבלו את רוח הקדש באמצעות סמיכת הידיים? באותו זמן דבריו של אלוהים היו עדיין נכתבים והעבודה עדיין לא הושלמה, לכן אלוהים נתן כוחות מיוחדים לשליחים כדי לעשות את שליחתו. הוא היה עם השליחים ועשה הרבה ניסים ונפלאות באמצעותם. זו הייתה תקופה מיוחדת אשר בה אלוהים ביצע ניסים ונפלאות אשר יכלו להיראות בעיני בני אנוש, כדי לגרום לאנשים להאמין שישוע המשיח הוא בן האלוהים והמושיע. לאלוהים, ביחד עם השליחים, היה צורך להראות בעוצמה את מעשיה של רוח הקודש, כדי להוכיח שישוע המשיח הוא אלוהים והוא בן האלוהים המושיע. אם רוח הקודש לא הייתה פועלת באמצעות ניסים ונפלאות בזמנה של הכנסייה הקדומה, אף אחד לא היה מאמין שישוע הא המושיע.
בכל אופן, היום, כיוון שהתנ"ך הושלם, אין זה נחוץ בשבילנו לקבל את רוח הקודש באמצעות נפלאות וניסים גלויים. במקום זה, שכינתה של רוח הקודש נמצאת באמונה. במילים אחרות, באמונה בבשורת האמת, אלוהים נתן את שכינתה של רוח הקודש לאלו אשר יש להם אמונה בבשורת האמת לפני אלוהים. רוח הקודש שוכנת רק באלו המאמינים בדבר האלוהים, כפי שהתגשמה על ידי ביאתו של ישוע לעולם הזה ועל ידי טבילתו ודמו.
בימים אלו, הרבה כמרים מלמדים את מאמיניהם שתופעת הניסים הגלויים היא סימן לשכינתה של רוח הקודש, והם מדריכים את המאמינים לקבל את רוח הקודש באותה דרך. הם מולכים שולל את האנשים על ידי כך שהם מלמדים אותם לימוד מוטעה, כמו שדיבור בלשונות הוא סימן לבואה של רוח הקודש. כמרים אלו מחשיבים את עצמם כמו השליחים אשר ביצעו ניסים ונפלאות גדולים, והם מושכים את תשומת ליבם של הדתיים הקנאים אשר רוצים לחוות את אלוהים באמצעות רגשותיהם.
קנאות זאת התפשטה ברחבי העולם והרבה מהם הולכים בעקבות אמונתם ומקבלים את הרוחות הרעות דרך אמצעיים על טבעיים. אפילו עתה, אנשים אשר מושפעים על ידי קנאות דתית, חושבים שהם יכולים לגרום לאחרים לקבל את רוח הקודש באמצעות סמיכת הידיים.
בכל אופן, הם כמו המכשף שמעון אשר הופיע בקטע המרכזי ומוליכים שולל כמוהו. הם נלהבים על ידי שביעות רצון עצמית ותאוות בצע גשמית, אך כל מעשיהם רק מביאים את האנשים לבלבול. סוג כזה של הוראה שקרית סוטה מדרך האמת של קבלת שכינתה של רוח הקודש לפני אלוהים.
אפילו היום, הרבה נביאי שקר עושים את עבודתו של השטן באמצעות מנהגם הדתי המוטעה, ומעמידים פנים כאילו הם עושים את עבודתה של רוח הקודש. נוצרים אמיתיים חייבים לדבוק בדבר האלוהים כשהם יודעים שזוהי הדרך היחידה לקבלת שכינתה של רוח הקודש. על אלו הנקראים "פנטקוסטליסטים" אשר נותנים דגש מיוחד על התנסיות גופניות של רוח הקודש, להשליך את אמונתם המגוחכת, לחזור לדבר אלוהים, ולהאמין באמת אשר לבטח תוליך אותם לשכינתה של רוח הקודש.
שמעון היה מכשף ידוע בשומרון בזמן ההוא. לאחר שהוא ראה את תלמידי ישוע גורמים לאנשים לקבל את רוח הקודש, הוא ביקש לקנות בכסף את רוח הקודש. אנשים עם סוג כזה של אמונה, הופכים באופן בלתי נמנע לעבדיו של השטן ומנוצלים על ידו לעשות את עבודתו. שמעון רצה לקבל את רוח הקודש אך רצונו נבע רק מתאוות בצע. אנו יכולים לראות שסוג כזה של אמונה היא לא אמונה רוחנית אמיתית.
שמעון ניסה לרכוש בכסף את רוח הקודש רק בגלל השתוקקות אנוכית לכוח. הוא ננזף בחומרה על ידי משרתו של אלוהים, פטרוס, בגלל סיבה זו. אף על פי שנאמר ששמעון האמין בישוע, הוא לא היה האדם אשר קיבל את רוח הקודש באמצעות מחילת החטאים. במילים אחרות, הוא חשב שהוא יהיה מסוגל לקבל את שכינתה של רוח הקודש על ידי ניתנת דברים גשמיים לאלוהים.
אף על פי שהופעתו החיצונית רמזה עליו שהוא מאמין בישוע, למחשבותיו הפנימיות לא היה כל קשר לדברי האמת של ישוע. במקום זאת, הוא היה מלא בתאוות בצע גשמית. פטרוס, אשר ידע את מחשבותיו של שמעון, גער בו על הניסיון לקנות את רוח הקודש, אשר היא מתנתו של אלוהים, על ידי כסף בלבד. הוא אמר לשמעון שהוא יושמד עם כספו.
בימים אלו, נביאי שקר הנשלטים על ידי רוחות רעות, מחפשים אנשים כדי לרמותם על ידי כך שהם גורמים להם לחשוב שכל הניסים והנפלאות, הם מעשיה של רוח הקודש. אנו יכולים לראות לעיתים קרובות אנשים אשר מעריצים סוג כזה של כוחות ומתפללים בחוזקה כדי לקבל את רוח הקודש. בכל אופן, האדם צריך לזכור שאף אחד אינו יכול לקבל את שכינתה של רוח הקודש באמצעות תפילה המועלת מתוך תאוות בצע גשמית.
האם במקרה גם מסביבך יש אנשים כריזמטיים? עליך לעמוד על המשמר מאנשים מסוג זה. הם ניגשים אל אנשים אחרים עם אמונה קנאית. הם אומרים שהם יכולים לגרש שדים ואפילו לגרום לאנשים לקבל את רוח הקודש באמצעות סמיכת ידיהם. בכל אופן, אין בהם את כוח רוח הקודש, אלא כוח של רוחות רעות. אלו הטוענים שהם קיבלו את רוח הקודש באמצעות סמיכת ידיים, רק מובילים את עצמם ואת האחרים לקבל רוחות רעות
שכינתה האמיתית של רוח הקודש נחה על אלו אשר מאמינים בדברי המים והרוח (הראשונה ליוחנן 7-5:3). אף על פי שבשורת המים והרוח כתובה בבירור בתנ"ך, כיוון שלהרבה אנשים יש חטא בליבם, הם מנסים להגיע אל אלוהים באמצעות כוחות על טבעיים כמו טרנס, דיבור בלשונות, הארה וגירוש שדים. זוהי הסיבה מדוע נביאי שקר מצליחים להוליך שולל הרבה אנשים לתוך אמונות נוצריות טפלות המופקות מהשטן.
פטרוס נזף בשמעון ואמר, "כספך יהי איתך לאבדון יען חשבת לקנות במחיר את מתת האלוהים. אין לך חלק וגורל בדבר הזה כי לבבך איננו ישר לפני האלוהים. ועתה שוב מרעתך זאת והתחנן אל האלוהים אולי תסלח לך מזימת לבבך. כי ראה אנכי כי באת לידי מרורת רוש וחרצובות רשע." עלינו להיאנח בצער שישנם כל כך הרבה כמרים כאלו בימים אלו. הם דורשים כסף מעדת מאמיניהם. עלינו לשמור מרחק מסוג כזה של אמונה ולקבל את שכינתה של רוח הקודש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. (מתי 3:15, הראשונה לפטרוס 3:21, יוחנן 1:29, יוחנן 19:21-23).
 
 
האנשים הכריזמטיים פועלים באמצעות הנחת הידיים
 
עלינו להתרחק מסוג כזה של אמונה. בימים אלו, לאחדים מן האנשים יש אמונה מגוחכת שהם יוכלו לקבל את רוח הקודש, אם אנשים אשר השיגו כוחות יניחו את ידיהם עליהם. הם חושבים שמכיוון שכתבי הקודש אומרים שהרבה אנשים קיבלו את רוח הקודש לאחר שהשליחים הניחו את ידיהם עליהם, הם יכולים גם לעשות כן. לחלק ממעמידי הפנים יש גם אמונה מגוחכת שהם יכולים לתת לאנשים את שכינת רוח הקודש באמצעות הנחת ידיהם. עלינו להיות מודעים לקיום של סוג כזה של אנשים.
בכל אופן, עלינו לזכור שאמונתם היא שונה מאד מאמונתם של השליחים בזמן הכנסייה הקדומה. בימים אלו הבעיה הגדולה ביותר באמונה של חלק מהנוצרים היא, שאין בהם אמונה בבשורת המים והרוח. הם אומרים שהם מאמינים באלוהים, אך הם אינם רוחשים לו כבוד ובמקום זאת מרמים את עצמם ואת האחרים. בכל אופן, החוטאים אינם יכולים לקבל את שכינתה של רוח הקודש ואינם יכולים לגרום לאחרים לקבל אותה. אם מישהו אומר שהרוח באה לחוטאים, רוח זו אינה באמת רוח הקודש; זו הייתה רוח השטן המתחזה לרוח הקודש.
השליחים בתקופת הכנסיה הקדומה, היו אנשים אשר ידעו והאמינו שישוע המשיח היה המושיע אשר לקח את כל חטאי בני האדם באמצעות הטבלתו בידי יוחנן ועל ידי מותו על הצלב. הם היו מסוגלים לקבל את שכינתה של רוח הקודש, מכיוון שהם האמינו באמיתותה של טבילת ישוע ודמו על הצלב. הם גם דרשו את בשורת המים והרוח לאחרים וכך עזרו להם לקבל את שכינתה של רוח הקודש.
אך בימים אלו, להרבה נוצרים יש אמונות קנאיות מוטעות. האם זה באמת אפשרי בימים אלו לחוטאים לקבל את שכינתה של רוח הקודש באמצעות הנחת הידיים של חוטא אחר? אלו בהחלט שטויות. יש אנשים אשר אומרים שאף על פי שיש להם חטא בליבם, הם קיבלו את שכינתה של רוח הקודש. אפילו אם משהו נראה רועה רוחני טוב בעיני חסידיו, אם יש חטא בליבו, הוא אינו מסוגל לגרום לאף אחד לקבל את שכינתה של רוח הקודש.
בכל זאת, להרבה אנשים יש סוג כזה של אמונה מוטעית. זוהי הסיבה שכל כך הרבה נביאי שקר מסוגלים להוביל את האנשים לגיהינום. עליך לדעת את העובדה, שאלה המלמדים סוג כזה של אמונה, הם נביאי שקר. אנשים אלו הם אנשים אשר כבר נלכדו על ידי השדים.
אם לאדם יש חטא בליבו, האם רוח הקודש יכולה לשכון בו? התשובה היא לא. אם כן, האם זה אפשרי לאדם אשר יש לו חטא בליבו לגרום לאחרים לקבל את שכינתה של רוח הקודש? שוב, התשובה היא לא. אם כן מה גורם לאנשים הכריזמטיים בימים אלו לבצע ניסים ונפלאות בנצרות כאשר יש להם חטא בליבם? הרוחות הרעות מבצעות את זה. רוח הקודש לעולם אינה יכולה לשכון בחוטא. היא רק שוכנת באלו אשר יש בהם אמונה בבשורת המים והרוח. האם הינך בטוח שהרוח אשר נחה עליך היא רוח הקודש?
ביוחנן 3:5 ישוע אמר, "אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים." כשלעצמה, שכינתה של רוח הקודש יכולה להיות מושגת רק על ידי האמונה בבשורת המים והרוח האמיתית. הטעות שהרבה נוצרים עושים בימים אלו, היא האמונה שהאדם יכול לקבל את שכינתה של רוח הקודש על ידי קבלת סמיכת הידיים מכמרים חוטאים. זוהי טעות קריטית. בימים אלו, הרבה נוצרים וכמרים משוכנעים ומאמינים ששכינתה של רוח הקודש תנוח עליהם באמצעות סמיכת הידיים.
 
 
הקשר בין מחילת החטאים לסמיכת הידיים
 
"סמיכת הידים" היא האמצעי שדרכו האדם יכול להעביר משהו ממנו לאובייקט אחר. חשוב על כך בדרך זו: אם אנו מדברים לתוך מיקרופון, הקול עובר באמצעות הכבלים למגבר, ואז עובר לרמקולים רועשים כך שכולם יכולים לשמוע את זה. באותה דרך, בברית הישנה כאשר החוטא סמך את ידיו על ראשו של קורבן החטא, חטאיו היו עוברים על קורבן החטא, וכך היה נסלח לו. באותה דרך, כוחו של אלוהים הועבר לאנשים כאשר משרתיו סמכו את ידיהם עליהם. באופן זה, לסמיכת הידיים יש משמעות של "למסור, להעביר."
אנשים כריזמטיים אינם גורמים לאנשים לקבל את שכינתה של רוח הקודש באמצעות סמיכת ידיהם, במקום זאת הם גורמים להם לקבל רוחות רעות. עליך לזכור שאדם בעל כוחות של רוחות רעות, מעביר את הרוחות אל האחרים באמצעות סמיכת הידיים. כאשר אדם הנשלט על ידי שדים, סומך את ידיו על ראשו של אחר, השד שבו עובר על אדם זה בגלל שהשטן פועל באמצעות החוטאים. מסיבה זאת, על כולם להאמין בבשורת המים והרוח, אם ברצונם לקבל את שכינתה של רוח הקודש. השטן שולט באלו אשר יש בהם חטא, אפילו שהם מאמינים בישוע, אם הם נכשלו בקבלת מחילת החטאים.
אם משהו קיבל את סמיכת הידיים מאדם הנשלט על ידי שד, השד יבוא אליו וגם הוא יוכל לעשות ניסים מדומים. עלינו לדעת שהשדים באים לאנשים אחרים ושוכנים בהם באמצעות סמיכת הידיים, ושכינתה של רוח הקודש הינה אפשרית רק באמצעות האמונה בבשורת המים והרוח.
סמיכת הידיים היא שיטה אשר נוסדה על ידי האלוהים כדי להעביר משהו למישהו. אך השטן גרם להרבה אנשים לקבל רוחות רעות באמצעות סמיכת הידיים. העובדה שבימים אלו ישנם הרבה אנשים אשר מנסים לרכוש את רוח הקודש באמצעות כסף, היא אפילו בעיה יותר חמורה.
 
 
רוב הנוצרים מבינים שלא כהלכה את האמת על שכינתה של רוח הקודש
 
כאשר הם נשאלים כיצד הם יכולים לקבל את שכינתה של רוח הקודש, הרבה אנשים עונים שזה אפשרי באמצעות תפילות או חזרה בתשובה או צומות. זה לא נכון. האם רוח הקודש באה אליך כאשר אתה מעלה תפילה מיוחדת לאלוהים? לא. שכינתה של רוח הקודש באה רק לאלה אשר מאמינים בבשורת המים והרוח.
מכיוון שאלוהים הוא האמת, הוא יסד את הכלל של קבלת שכינתה של רוח הקודש. האם רוח הקודש יכולה לשכון באדם אשר יש לו חטא בליבו? התשובה היא, בשום פנים ואופן לא. האדם אינו יכול לקבל את רוח הקודש באמצעות סמיכת הידיים. אפילו אם מישהו הולך לכנסיי התעוררות ומתפלל בטירוף לאלוהים לקבל את כוחה של רוח הקודש, רוח הקודש לא תהייה בהישג ידו. החוטאים, ללא צל של ספק, אינם יכולים לקבל את שכינתה של רוח הקודש. חוטאים יכולים לקבל באמת את שכינתה של רוח הקודש אך ורק לאחר שהם מקבלים מחילת חטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח.
כל מי שאינו מכיר את בשורת המים והרוח, אינו יכול לקבל את שכינתה של רוח הקודש. בימים אלו, בשורת המים והרוח מתפשטת במהירות ברחבי העולם באמצעות ספרות נוצרית, מפגשים בכנסיה, אינטרנט ואפילו באמצעות ספרים אלקטרונים. לכן, כל מי שמחפש את הבשורה האמיתית יכול להאמין בה ולקבל את שכינתה של רוח הקודש. אם עדיין לא קיבלת את שכינתה של רוח הקודש, עליך להבין שעל מנת לקבל אותה, אתה חייב להאמין בבשורת המים והרוח.
 
 
!דוגמא מובחרת לאמונה מוטעית
 
בימים אלו, כאשר אנו בוחנים את הסימפטומים של האנשים אשר קיבלו רוח שקרית, אנו יכולים לראות קיום ממשי של שדים. "כנסי התעוררות לרוח הקודש" הם מפגשים אשר בהם האנשים רוצים לקבל את שכינתה של רוח הקודש בצורה נואשת. בכנסים אלו אנו יכולים לראות את האנשים מוחאים כפיים ומעלים תפילת בתשובה כשהם בוכים וצמים. המטיף, מדריך אותם להתפלל תפילות קנאיות באומרו להם שרוח הקודש לא תנוח עליהם אם הם לא ינהגו כך. לכן האנשים קוראים בקול גדול, "ישוע" ומתחילים את תפילותיהם הפנטיות.
האם קנאים אלה יכולים לקבל את שכינתה של רוח הקודש בדרך זו? לא. בכנסים כאלו, תוכלו לראות אנשים צורחים ומתמוטטים ואחר כך רועדים בשעה שהם משמעים קולות מוזרים. אחדים נופלים ורועדים על הקרקע פה ושם, ואנו יכולים לראות אותם צורחים ומתחילים לדבר בלשונות. בזמן כנסים אלו, מישהו צועק עד לב השמים והקהל מוצף ברגשות. לחלק מהם יש התפרציות כשהם רועדים מכף רגל ועד ראש ומדברים בלשונות. אנשים אומרים שתופעות אלו הם ההוכחה שרוח הקודש נחה עליהם. אך חשוב מה קורה כאשר השד עושה את פעולותיו, האם אלו הם מעשיה של רוח הקודש? בהחלט לא.
 
 
השטן מוליך שולל הרבה נוצרים
 
בימים אלו, הרבה נוצרים מנהלים את סוג החיים הדתיים אשר השטן רוצה. השטן מרמה את האנשים בכך שהוא אומר להם שעל מנת לקבל את שכינתה של רוח הקודש עליהם לקבל סמיכת ידיים מכמרים בעלי כוחות. הרבה נוצרים נוטים להאמין בזה כדוקטרינה רשמית. השטן גם שתל את הרעיון בראשם של האנשים, שהם יקבלו את שכינתה של רוח הקודש אם הם יתפללו בצורה מוגזמת. השטן מנסה להכפיל ולשלש את מספרם של האנשים אשר יש להם אמונה כזו.
לכן הרבה אנשים אינם מכירים ואפילו אינם מנסים ללמוד על בשורת המים והרוח. עלינו להיאבק על מנת למנוע את המחשבות אשר השטן מנסה לנטוע בליבנו. עלינו לדעת ולהאמין בבשורת המים והרוח. שכינתה של רוח הקודש באה רק לאלו אשר מאמינים בבשורת המים והרוח. אתה חייב להאמין בכך.
 
 
התפיסה הנוצרית המוטעית על שכינתה של רוח הקודש
 
ראשית כל יש אי הבנה גדולה באמונה של אלו התומכים בנצרות הכריזמטית. הם מנסים לקבל את רוח הקודש עם חטא בליבם. הם מאמינים בטעות שאף על פי שיש להם חטא בליבם, הם יהיו מסוגלים לקבל את שכינתה של רוח הקודש. בכל אופן, אדם ללא שום אמונה בבשורת המים והרוח, אינו יכול לקלל את רוח הקודש בשלמותה.
שנית, נאמר שיהירותם של האנשים מעכב אותם מלקבל את שכינתה של רוח הקודש. אם כך, האם הכוונה היא שאדם אשר אינו מתנהג ביהירות יכול לקבל את שכינתה של רוח הקודש? האם יש אדם בעולם הזה אשר אין בו מידה מועטה של יהירות? אדם יהיר אשר אינו יכול לקבל מחילה מאלוהים הוא אדם אשר מוסיף את מחשבותיו העצמיות אל דבר האלוהים. הרבה אנשים מנסים להשיג את שכינתה של רוח הקודש באמצעות שיטות משלהם, ומתעלמים מהבשורה האמיתית של המים והרוח. בכל אופן, שכינתה של רוח הקודש נחה על אלו אשר מאמינים בבשורת המים והרוח.
שלישית, נאמר ששכינתה של רוח הקודש נחה כאשר מישהו מתוודה בכנות על כל חטאיו בפני אלוהים. לכן כאשר הם רוצים לקבל את שכינתה של רוח הקודש, הם מזדרזים להתוודות על חטאיהם. אך עליך לזכור ששכינתה של רוח הקודש אינה באה פשוט אם משהו מתוודה על חטאיו. רוב הנוצרים בימים אלו משתוקקים בלהט לשכינתה של רוח הקודש ולהתמלאותה, אך הם אינם מסוגלים לקבל את שכינתה של רוח הקודש כיוון שיש להם עדיין חטאים בליבם. אדם בעל רצון נמהר שכזה ייתפס על ידי השדים.
רביעית, אחדים אומרים ששכינתה של רוח הקודש ניתנת כאשר אנו מפצירים ברצינות באלוהים שייתן לנו את הברכה. אך היא אינה יכולה להתקבל באמצעות תחינה. זוהי רק מחשבה מוטעית.
חמישית, אחדים מזהים את שכינתה של רוח הקודש עם קיומם של כוחות רוחניים. דיבור בלשונות נחשב כהוכחה מצויה לשכינתה של רוח הקודש. אך רוח הקודש אינה שוכנת בליבו של אדם רק מפני שהוא מסוגל לגרש שדים בשמו של ישוע או בגלל שהוא מדבר בלשונות זרות. החטא שייך לשטן. האם מישהו עם חטא בליבו יכול באמת להגיד שהוא קיבל את שכינתה של רוח הקודש רק מפני שהוא בעל כוחות זרים? שוב, זהו מעשה המבוצע על ידי השדים.
בשורת המים והרוח אשר ישוע נתן לנו הינה הבשורה האמיתית היחידה אשר יכולה להנחות אותנו לקבל את שכינתה של רוח הקודש. אם אתה עדיין חושב שתוכל להשיג את רוח הקודש ומחילת החטאים באמצעות שיטה אחרת, אתה טועה לחלוטין. אני מקווה שתגאל את עצמך מאמונותיך המוטעות ובמקום זה שיהיו לך מחשבות רוחניות ואמונה אמינה.
אין זו הגזמה להגיד שבימים אלו הרבה נוצרים נשלטים על ידי שדים. הרבה נוצרים ברחבי העולם נמצאים תחת שליטתם של השדים כיוון שהם רוצים לקבל את רוח הקודש באמצעות כנסי התעוררות מיוחדים או על ידי קבלת סמיכת הידיים. הם הולכים לאנשים מיוחדים כגון, בעלי בית תפילה, כמרים בכירים, מחזירי בתשובה או סתם כמרים אשר נחשבים כאנשים אשר קיבלו את רוח הקודש. הם הולכים אליהם בתקווה לקבל את רוח הקודש באמצעות סמיכת ידיהם. בכל אופן, אף אחד אינו יכול לקבל את רוח הקודש באמצעות סוג כזה של אמונה, ולא משנה עד כמה בחזקה הם מאמינים בישוע. במילים אחרות, אין אף אחד לבד מאלוהים אשר יכול לגרום לשכינתה של רוח הקודש.
כמו שמעון, הרבה אנשים בימים אלו מנסים לקנות את רוח הקודש. הם מנסים לקבל את רוח הקודש על ידי אמונה בהדרכות גשמיות ולא בבשורה. רוב הנוצרים ברחבי העולם תקועים עם הלך מחשבה זה. רוח הקודש נחה רק על אלו אשר יש להם את הכישורים הנחוצים לקבלתה. הנוסחה היחידה לקבלת רוח הקודש היא, על ידי האמונה בבשורת המים והרוח וזוהי התשובה היחידה לאמת (מעשי השליחים 2:38).
קבלת רוח הקודש באמצעות סמיכת הידיים הייתה אפשרית רק למשך זמן קצר בתקופת הכנסייה הקדומה. לאחר מכן שכינתה של רוח הקודש נחה על האנשים בשעה שהם ידעו והאמינו בבשורת המים והרוח. לכן, חוץ ממעשי רוח הקודש אשר מתרחשים באמצעות האמונה בדברי אלוהים, כל דבר אחר הוא מעשי השדים. אלוהים אמר שהשדים הם משרתיו של השטן ושהשטן פועל בערמומיות כדי שהאנשים לא יוכלו לקבל מחילת חטאים אפילו אם הם מאמינים בישוע. השטן משקר לאנשים באומרו אליהם שהוא ייתן להם את רוח הקודש אם הם יאמינו בישוע ויקבלו את סמיכת הידיים. השטן מרחיב את הטריטוריה שלו ברחבי העולם באמצעות סוג כזה של הולכת שולל.
אנו נסתכל עתה על הסימפטומים של אלו הנשלטים על ידי השדים. ראשית, כאשר אנו בוחנים תסמיני השליטה על ידי השדים במגדי עתידות או שאמאנים, אנו רואים שהם חווים התקפי רעד, טראנס ואף התעלפויות. לאחר מכן לשונם מתעוותת ומילים מוזרות יוצאות מפיהם בניגוד לרצונם. הם מדברים בלשונות זרות.
גם מכשפים וגם נוצרים הנשלטים על ידי שדים באמצעות סמיכת הידיים, חוו חויה משותפת זו. כאשר מארגן כנס דת כריזמטי מוציא את המיקרופון שלו וצועק, "עם אש, עם אש, עם אש" הקהל מתרגש ומאבד שליטה עצמית. אנשים הרוצים לקבל את סמיכת הידיים ממנו באים לחלק הקדמי. הם מתנסים ברעידות שלא ניתנות לשליטה, התפרציות ודיבור בלשונות. סימפטומים אלו הם מעשי השדים אשר מתחזים למעשיה של רוח הקודש.
אנשים הנשלטים על ידי רוחות רעות, ואשר מוזמנות על ידי השאמאנים או מגידי עתידות או על ידי כל דת פרימיטיבית, מראים את אותם סימפטומים כמו הנוצרים אשר נשלטים על ידי השדים באמצעות סמיכת הידיים. בכל אופן, למרות ההוכחות, האנשים אינם מבינים זאת. נוצרים אלו צוללים לתוך בלבול גדול כיוון שהם חושבים שהם מקבלים את רוח הקודש בשעה שהם חווים סימפטומים מסוג זה.
 
 
השטן פועל באמצעות נוצרים כמו מגידי עתידות
 
השטן מאפשר לאנשים הנשלטים על ידי השדים לעשות תפילות נבואה. הם מנבאים על ידי שהם אומרים, "אתה תהייה מנהיג אהוב. אלפי כבשים ירעו לפניך. אלוהים ינחה אותך בעתיד ויעשה ממך מנהיג דגול." את האחרים הם משלים כמו, "אתה תהיה משרת אהוב של אלוהים. אתה תהיה משרת מכובד ביותר של אלוהים" על מנת לעודד אנשים ללכת אחריהם ולחיות כמשרתי השדים לאורך כל חייהם.
מגידי עתידות גם מנבאים על עתידם של אנשים אחרים. "עליך להיזהר ממים בעתיד." אתה תעשה הרבה כסף. "אדם אציל יבוא מן המזרח ויעזור לך." אלו הם דוגמאות מהדברים שהם אומרים. הסימפטום הראשון המופיע אצל האנשים הנשלטים על ידי שדים הוא, שהם מנבאים נבואות שקר.
לכן הם מדברים בלשונות שאפילו הם בעצמם אינם יכולים להבין אותם. הם חווים רעידות ואפילו מראים סימפטומים של הפרעת אישיות. אם אתה פוגש שאמאן או מגיד עתידות האם אתה יכול לטעון שהם בעלי אישיות שפויה? לעיתים קרובות הם מדברים בגסות לאנשים אשר הרבה יותר מבוגרים מהם.
בכל אופן, אנשים אשר קיבלו את השכינה האמיתית של רוח הקודש, קיבלו אותה על ידי האמונה המקראית האומרת שישוע ניקה את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו ומותו על הצלב. אנשים אלו גם עוזרים לאחרים להכיר ולהאמין בבשורת המים והרוח וכן עוזרים להם לקבל מחילת חטאים ואת שכינתה של רוח הקודש. הם בעצמם מנסים לחיות בדרך צדיקה ואישיותם היא כל כך נעימה והגונה והם מנחים אחרים לאמונה המבורכת של אלוהים ולאורח החיים שאלוהים רוצה. מפעם לפעם, אלוהים גוער בהם כאשר ראשם נוטה לחזור לחיי העולם הזה.
הצדיקים אשר קיבלו מחילה מכל החטאים הם שונים לחלוטין מהאנשים אשר אישיותם נהרסה על ידי רוחות רעות. אישיות מהוגנת מתעוררת שוב לחיים כאשר האדם מקבל מחילת חטאים ועל ידי זה את שכינתה של רוח הקודש. נוסף על כך, הצדיקים דואגים דאגה עמוקה לאחרים תחת נסיבות לא קלות ועוזרים להם אודות מהו הצורך האמיתי של דבר האלוהים, מתפללים למענם כדי שיגאלו ולמעשה מקריבים את עצמם כדי לעזור להם.
מצד שני, אנו יכולים לראות שאישיותם של האנשים הנשלטים על ידי השטן נהרסה בצורה נוראה. השטן שולט בהם וקושר אותם לרצונו כיוון שהם חושבים שדברים כמו רעידות ודיבור בלשונות הינם מתנותיה של רוח הקודש. בכל אופן, חוויות אלו הם ללא ספק אינן מתנותיה של רוח הקודש.
יש כל כך הרבה כמרים אשר גאים בכוחותיהם כמו ניבוי נבואות בשמו של אלוהים, יכולת לעשות הרבה נפלאות ולדבר בלשונות. אך אם יש להם עדיין חטא בליבם, אז כוחם הוא הוכחה חותכת לכך לעובדה שהם נשלטים על ידי השדים. ועוד, מכיוון שהשטן הוא רמאי, הניסים אשר הם מבצעים, חולפים בקלות תוך תקופת זמן קצרה.
יש ההבדל ברור בין מעשיה של רוח הקודש ושל השדים. אף על פי שיכול להיות שמעשיה של רוח הקודש אינם מצריכים חויות מיוחדות או כשרון טבעי נפלא בהתחלה, ככל שהזמן עובר, כוחו של אלוהים גדל בליבם של הצדיקים ללא הרף כמו זריחת השמש בבוקר.
 
 
נוצרים הנשלטים על ידי שד
 
מדוע כל כך הרבה אנשים
נשלטים על ידי שדים למרות שהם
מנסים לקבל את רוח הקודש?
כיוון שהם מקבלים את השדים באמצעות
סמיכת הידיים של נביאי שקר.
 
באופן מפתיע, אנו יכולים לראות הרבה מאמיני ישוע אשר גופם ונשמתם נהרסו כיוון שהם קיבלו את השדים באמצעות סמיכת הידיים של נביאי שקר. לאנשים אלו אין שום קשר לאלוהים כיוון שאמונתם אינה נשענת על דברי התנ"ך. הם משתמשים בחריצות בכוחם מבלי לדעת ששירותם גורם להרבה אנשים להיות משרתיו של השטן. מדוע הם מתאמצים כל כך להציג את כוחם בנצרות? כיוון שמה שנקרא כביכול כוחם, יעלם בקרוב אם הם לא ישתמשו בו. זוהי הסיבה לכך שהם הופכים לעסוקים מאד.
הם חייבים להמשיך להתפלל ולבצע נפלאות ואותות בשמו של ישוע אנשים אשר אומרים, "קיבלתי את מתנת דרישת הבשורה." חייבים להמשיך ללא הפסק לדרוש את הבשורה, כיוון שאם לא, אושרם המדומה יעלם במהרה. אם אנשים אלו לא יהיו נאמנים למתנות השדים של דיבור בלשונות אחרים, ריפוי או נבואה, במילים אחרות, אם הם לא יהיו נאמנים לעבודת השטן, הוא יגרום להם להיות חולים באופן מתמשך. בדיוק כפי שמגיד עתידות או שאמאן הופכים לחולים כאשר הם מזניחים את תפקידם כמשרתי השטן. זוהי הסיבה שהם חייבים להשתמש בהתלהבות במתנות אשר הם קיבלו מהשטן שמא הם יסבלו לאחר שהם השתמשו בכוחותיהם.
פעם הכרתי מישהו אשר היה מאמין נלהב בישוע ונראה היה שהוא בעל כוחות רבים מאלוהים. הוא עודד אנשים להתמלא ברוח הקודש והנהיג כנסי התעוררות אשר בהם הוא גירש שדים באמצעות סמיכת הידיים. הוא גם ביצע נפלאות כמו דיבור בלשונות וריפוי. הוא הפך למושא קנאה וכבוד באמצעות מעשיו ונפלאותיו. אלפי אלפים של מאמינים הלכו אחריו. בכל אופן, במהרה הוא החל להתנער מישוע כשהוא אומר, "ישוע הוא כשלון, הוא אינו בן האלוהים." הוא קילל את ישוע המשיח ואפילו טען שהוא אלוהים בעצמו. לבסוף הוא הרג את ישוע בליבו ובליבם של הרבה נוצרים.
אנשים כמוהו דוחים את בשורת המים והרוח כיוון שהשטן הוא מדריכם. מלכתחילה יש להם אמונה מוטעית כיוון שיש להם אשליות שהם בעלי אותם כוחות כמו שליחי ישוע, אותם יכולות, לגרום לאנשים לדבר בלשונות אחרות ולגרש שדים באמצעות סמיכת הידיים. יש להם אמונה חזקה ששכינתה של רוח הקודש נחה עליהם.
הם מלמדים אנשים על השיטות לקבלת רוח הקודש כשהם חושבים שזה אפשרי להשיג אותה באמצעות העלאת תפילות תשובה. בכל אופן, שיטה זו של קבלת רוח הקודש, אינה מבוססת על דבר האלוהים. חרף זאת, הם אומרים שאם מאמין בישוע מדבר בלשונות ומנבא נבואות, זוהי הוכחה ששכינתה של רוחה הקודש נחה עליו. כיוון שהרבה אנשים אינם מבינים באמת את משמעות שכינתה של רוח הקודש, הם מאמינים שהם יכולים גם לקבל את רוח הקודש על ידי לימוד ונהיגה על פי הוראתם של נביאי שקר. כך הייתה לשטן אפשרות למלא נוצרים ברוחות השדים ולשלוט על אנשים אלו. כל שיטות אלו הם מלכודותיו של השטן.
מספר רב של אנשים נשלטים על ידי השדים באמצעות לימודם של נביאי השקר. מאמינים רגילים מנהלים חיי דת מונוטוני, אך האנשים אשר נשלטים על ידי השדים משתמשים בכוחם של רוחות רעות ורק מנהלים לכאורה חיי דת נלהבים. מהן היכולות שהם מראים? יש להם את היכולת לרפא, לדבר בלשונות זרות ולהוביל אחרים להישלט על ידי שדים באמצעות סמיכת הידיים. עלינו לדעת שסמיכת הידיים היא שיטה של העברת משהו לאחרים ושממלכת השדים התפשטה לאין ערוך על ידי אמצעי זה.
 
 
הרוחות הרעות פועלות באמצעות תאוות הבצע האנושית
 
השטן פועל באנשים כמו שמעון אשר בקטע הראשי. אנשים אלו אומרים שהם יכולים לקבל את רוח הקודש באמצעות סמיכת הידיים, בלי קשר לאמונתם בבשורת המים והרוח. בימים אלו הרבה אנשים מולכים שולל על ידי השטן, ומנסים לקבל את רוח הקודש באמצעות, תפילות תשובה, צומות, הקרבה עצמית או סמיכת הידיים. בכל אופן הם נשלטים על ידי השדים ומנהלים חיים ארורים.
עלינו להיות מודעים היטב שמתווך זה הנקרא סמיכת הידיים, אשר הרבה נוצרים מקבלים ברחבי העולם, מסייע בקידום עבודתם של השדים. אנשים אלו אשר הם בעלי אותם תכונות של שמעון, הם נבאי שקר לפני אלוהים. אפילו המאמינים בישוע, אם יש להם חטא בליבם, יכולים להישלט על ידי שדים. אנשים אלו מסוגלים לבצע ניסים באמצעות פעולותיו של השטן. השטן מוביל את האנשים לקבל את סמיכת הידיים ממשרתיו על מנת לסייע לשליטתם של השדים ולבנות את ממלכתו ברחבי העולם. בימים אלו, הכנסיות של 2תנועת "פנטקוסטל כריזמטיק" מוכרות באופן רשמי ברחבי העולם כזרם נוצרי רשמי.
 

2הנצרות המערבית החלה לקמול לנוכח השגשוג החומרי ותרבות השפע במחצית השניה של המאה ה 20 באותו זמן, כתוצאה מכך, הרבה נוצרים אשר חיפשו דרך להתקרב לישוע, לא היו שבעי רצון מיובשה של כנסייתם הקודמת. אחרים היו נגועים בחוסר או בהתפתחות רוחנית מועטה, ואחרים היו מתוסכלים מחוסר היכולת לתרגם את אמונתם לאהבה אישית לישוע.

מה שנקראת תנועת "פנטקוסטל כריזמטיק" הופיעה בנסיבות אלו. אלו אשר התפתו לתנועה זו, התנסו בחוויות נלהבות והתאמנו בדברים כמו דיבור בלשונות, ניבוי, ביצוע ניסים ונפלאות כשהם מעריצים את המאורע של חג השבועות הראשון. בהתלהבותם, הם הפקדו את עצמם בשמחה במה שנקרא כביכול שליטתה של רוח הקודש אך במובן הצר של המילים, רוב הוראתם ותרגולם אינם מבוססים על התנ"ך.

בעולם המתפתח, תנועה זאת התפתחה מאד. מנהיגיהם משכו את הנוצרים מהעולם המתפתח עם ברכות של עושר ובריאות ביחד עם התלהבות דתית. פלג מסוים של התנועה כמו "ניאו-פנטקוסטליזים" אפילו נודע כתנועה החולקת את אותה הוראה כמו תנועת ה "ניו אג'."

 
עולם זה מתקרב לאט לאט לסופו. אם ברצוננו להיוולד מחדש באחרון הימים, עלינו לדעת כיצד השטן פועל ולעמוד איתן מול מזימותיו. עלינו גם להנצל מחטאינו אחת ולתמיד ולקבל את שכינתה של רוח הקודש כמתנה, על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. עלינו לחזור לאמת עם ידע מושלם כיצד רוחו של אלוהים נחה עלינו.
בדיוק כפי שאלוהים אמר, "נדמו עמי מבלי הדעת." (הושע 4:6), בימים אלו, הרבה מדורשי האמת הושמדו כיוון שבבערותם, האנשים הכריזמטיים הוליכו אותם שולל. אנשים אומרים שאפילו אם אלו הנקראות כביכול כנסיות ה"פנטקוסטל כריזמטיק" היו נוסדות במדבר, האנשים היו מתאספים שם. מדוע זה כך? האנשים הכריזמטיים מרחיבים את כנסיותיהם על ידי שהם מבלבלים אחרים בכוחותיהם המדומים, וגורמים להם להיות נשלטים על ידי שדים באמצעות סמיכת הידיים. אחד מכשרונותיהם המיוחדים הוא שברגע שהאנשים נשלטים על ידי שדים באמצעות סמיכת הידיים, הם נלהבים לנהל אורח חיים דתי.
עוד תכונה מיוחדת של האנשים הכריזמטיים היא שהם תורמים סכומי כסף גדולים לכנסיותיהם והופכים למאמינים פנאטים לחלוטין. אפילו שהרבה נוצרים נלהבים מאוונגליזם עם כוחות של שדים, הם ישלחו לגיהינום על כך שלא הבינו את יעדם. אנשים אלו אשר מאמינים בהתלהבות בכוחו של השטן כהוכחה לגאולתם, מחכים בהתרגשות לגן עדן ללא שום ספקות. בכל אופן יש להם חטא בליבם והם נדונים להשמדה.
אם הם יישאלו את השאלה הבאה, "האם יש חטא בליבך אף על פי שהינך מאמין באלוהים?" הם ללא ספק יענו שזה טבעי בשבילם להיות עם חטא. הם חושבים שאין באפשרות האדם להיות ללא חטא בליבו, אפילו אם הוא מאמין בישוע.
אנשים נוטים לחשוב, שהם ראויים להיכנס למלכות השמיים, אפילו אם יש להם חטא בליבם, כיוון שהם מרגישים בטוחים באמונתם בישוע כאשר כוחותיהם המדומים משמשים כהוכחה.
איזו תקווה מגוחכת היא זו! הסיבה לאמונתם האיתנה היא שהם בעלי איזשהו סוג של יכולת רוחנית. הם התנסו בדיבור בלשונות, ראית חזיונות וריפוי חולים, והם חושבים ומאמינים באמת שהתנסיות אלו הן מעשיה של רוח הקודש. לכן, הם אומרים לעצמם שהם ללא ספק השיגו את הגאולה ואת רוח הקודש באמצעות התנסויותיהם.
כיוון שלאנשים אלו אין מידע מושלם על עולם הגאולה, אם שום סוג של יכולת הנראית לעין אינה מופיעה אצלם, הם אינם בטוחים בגאולתם ולכן הם מתאמצים למצוא הוכחה הנראית לעין לגאולתם ולאחר מכן, בסופו של דבר, הם מנוצלים על ידי השטן בפעולותיו. מכיוון שאנשים אלו מנסים למצוא את תשובותיו של אלוהים באמצעות תפילות, חזרה בתשובה או הקרבה עצמית, במקום להאמין בבשורת המים והרוח, לבסוף הם מקבלים רוחות רעות במקום רוח הקודש.
השטן מאשים את האנשים על ידי שהוא לוחש באזנם, "חטאת, האם לא כך?" וגורם להם להיכשל בהרשעה עצמית. יש אדם שאני מכיר אשר עתה קיבל מחילת חטאים ואת רוח הקודש. זה דבר שקרה לו לפני שהוא נולד מחדש, כאשר הוא היה מאמין נלהב אך פזיז של ישוע. אדם זה אף דיבר בלשונות וביצע הרבה ניסים. אף על פי שהוא בכה והעלה תפילות תשובה כל לילה, למרות אמונתו בישוע, החטאים בליבו המשיכו לענות אותו. וכאן לחישותיו של השטן החלו. "חטאת, אז יותר טוב בשבילך למות מאשר לחיות." השטן בא אליו לעיתים קרובות האשים אתו, עינה אותו והזכיר לו את חטאיו. השטן הוביל אותו להרשעה עצמית ולשפיטה עצמית. בכל אופן, כל מה שהוא יכל לעשות זה להתוודות על החטאים אשר בליבו. הוא לא יכל לשחרר את עצמו מהאשמותיו של השטן עד אשר הוא שמע והאמין בבשורה היפה.
עליך לדעת שאלו אשר אינם מאמינים בבשורת המים והרוח הופכים לטרפו של השטן. האם אתה חושב שמישהו אשר לא קיבל מחילת חטאים יש בכוחו לדחות את השטן? כל מי שלא נאחז בבשורה האמיתית של המים והרוח, יילכד ויעונה על ידי השטן. בשורת אלוהים של המים והרוח היא בהחלט הכרחית לגירושו של השטן. לכן, על כל אחד המאמין בישוע להאמין בבשורת המים והרוח וכן לדרשה לכל האנשים בעולם. אלה אשר שומעים זאת חייבים לציית ולהאמין בה.
 
 
!ההפקרות כבר פועלת בעולם
 
כל העולם מלא עכשיו בפעילויות השדים. אם ברצוננו ללמד את הבשורה אשר מנחה את האנשים לקבל את רוח הקודש, עלינו לסלק את אי ההבנה העמוקה הנוגעת לשכינתה של רוח הקודש.
ראשית כל עלינו להבהיר שזהו שקר שרוח הקודש באה באמצעות סמיכת הידיים. עלינו להצהיר בבירור שהתנסיות כמו "דיבור בלשונות אחרים לאחר קבלת סמיכת הידיים, הרגשת משהו חם באמצעות חזרה בתשובה או צום, ושמיעת מסרים ישירות מישוע" הם פעולותיו של השטן. רק באמצעות האמונה בבשורת המים והרוח, אנשים יכולים להינצל מתחבולותיו של השטן. רק על ידי אמונה אנו יכולים להינצל מחטאינו באמצעות בשורת המים והרוח.
עלינו להביס את השטן, "אבי השקרים" באמצעות בשורת המים והרוח. השטן כבל את כל האנשים בל רחבי העולם עם כבלי ההרשעה העצמית, לכן עלינו להחזיר אנשים אלו לאמת על ידי כך שנגרום להם להבין, שהתנסיותיהם המוטעות ורגשותיהם, הינם הולכת שולל של השטן.
בימים אלו, אנשים כמו שמעון השומרוני, אשר ניסה לקנות את רוח הקודש בכסף, מכהנים בכנסיות. הם מנהיגים עיוורים אשר מדריכים את העיוורים. הם אינם מסוגלים להראות לאנשים את הדרך לגאולה מושלמת כיוון שהם אינם מכירים את בשורת המים והרוח וכיוון שיש להם חטא בליבם. לפיכך הם גורמים לשטן לשכון בליבם של חסידיהם על ידי עריכת תפילות במשך כל הלילה, קריאה לתפילות תשובה וסמיכות ידיים. אנשים אלו למעשה נשלטים על ידי השטן, ואם ברצוננו שהם יחזרו לדבר האלוהים, עלינו להרוס את עבודתו של השטן על ידי שנספק להם מידע מושלם על המים והרוח. אם האנשים לא יידעו על האסטרטגיה של השטן, לא יהיה להם שום ברירה אלא להמשיך לסבול בחוסר ישע.
בדיוק כפי שאמרתי, ביצוע ניסים כמו דיבור בלשונות ואמירת נבואות לאחר קבלת סמיכת הידיים, הם כולם פעולותיו של השטן. במילים אחרוות, כוחם של האנשים הכריזמטיים, מופגנים באמצעות פעולותיו של השטן. עלינו ללמדם. "כאשר יש חטא בליבך, זהו השטן אשר פועל דרכך. אם אתה חושב כך שרוח הקודש שוכנת בך אף על פי שיש לך חטא בליבך, אתה הולכת שולל."
אמונתם של השליחים ושל האנשים אשר קיבלו את סמיכת הידיים בקטע העקרי במעשי השליחים 8, נמנים על אותה קבוצה, כיוון ששניהם ידעו על בשורת המים והרוח של ישוע המשיח. אך אמונתם של השליחים היא לגמרי שונה מאמונתם של רוב הנוצרים היום אשר מאמינים שפשוט סמיכת הידיים תגרום להם לקבל את רוח הקודש.
האם האדם מקבל את רוח הקודש באמצעות אדם אחר אשר קיבל מחילת חטאים? לא. התנ"ך אומר שרוח אלוהים ריחפה על פני המים (בראשית 1:2). המשמעות של זה היא, שעל מנת שאדם יקבל מחילת חטאים ואת רוח הקודש, עליו לשמוע ולהאמין בבשורת המים והרוח. אלוהים שולח את רוח הקודש כמתנה לנוצרים הנולדים מחדש אשר מאמינים בבשורת המים והרוח.
עלינו להיות מודעים לכך שזה יהיה כאילו להתנגד לבשורת המים והרוח אשר אלוהים ייעד אותה להציל אותנו מחטאינו, אם נלמד את האנשים לשחר אחר סמיכת הידיים כדי לקבל את רוח הקודש. המחשבה על כך שאדם יכול להעניק לאדם אחר את רוח הקודש זה כמו להוות אתגר לאלוהים, ואנשים עם סוג כזה של אמונה, נופלים בקלות למלכודתו של השטן. מן הדין שדבר כזה לעולם לא יקרה.
כל חטאינו נסלחים כאשר אנו מאמינים בבשורת המים והרוח, ורוח הקודש מעידה על כך. אדם אשר מאמין בבשורת המים והרוח אין לו יותר חטאים בליבו. זה לא מכיוון שהוא אינו חוטא, אלא בגלל שהוא מאמין בכוחה של בשורת המים והרוח. בשורת המים והרוח מעידה עליו שאין לו חטא בליבו, וגם רוח הקודש מעידה על כך. אדם אינו יכול לקרוא לישוע מושיעו מבלי שתהייה בו רוח אלוהים.
אנשים הנשלטים על ידי השדים אינם יודעים על בשורת המים והרוח ואפילו אינם הופכים אותה לנושא לדיון. הם אינם מכירים אפילו את בשורת המים והרוח ויותר מכך, אינם מסוגלים להבחין באמת. הם אומרים שרוח הקודש באה רק כאשר הם מבצעים ומקבלים את סמיכת הידיים. בכל אופן, רוח הקודש לעולם אינה באה באמצעות סמיכת הידיים. עליך להבין שפעולותיו של השטן משפיעות עתה השפעה ניכרת על אנשי הכנסיות ברחבי העולם עם הוראותיו השקריות. מסיבה זאת, הכרחי לקבל את שכינתה האמיתית של רוח הקודש באמצעות האמונה בבשורת המים והרוח.