דרשות

נושא 8: רוח הקודש

[8-4] < מעשי השליחים 3:19 > אלה שיש בהם אמונה כמו לשליחים

< מעשי השליחים 3:19 >
"לכן הנחמו ושובו וימחו חטאיכם, למען אשר יבואו ימי רווחה מלפני יי"
 
 
איזו סוג של אמונה הייתה לשליחים?
הם האמינו בשני הדברים, גם בטבילתו
של ישוע וגם בדמו על הצלב
 
כאשר מסתכלים על שליחי ישוע המשיח כאשר הם קיבלו את שכינתה של רוח הקודש, מידת אמונתם הייתה לגמרי שונה מאמונתם כאשר הם לא קיבלו אותה. גופם לא השתנה, אך לאחר שהם קיבלו את רוח הקודש, חייהם השתנו לגמרי על ידי אורו של ישוע המשיח.
בעיר אשר אני חי, יש הרים יפים ואגמים. כאשר אני מסתכל על מראה נפלא שכזה, אני מתמלא סיפוק וחושב שאינני יכול שלא להודות לישוע על יצירה שכזאת. הזוהר של המים הצלולים הנוצצים בשמש ממלאים את ליבי, והעולם מסביבי נראה כזהב.
אך ישנם מקומות אשר נופים יפים כאלו אינם נראים. ישנם מקומות שבהם השמים הם צלולים אך המים תחת אור השמש נראים יותר כמו ביצה. אין זוהר במראה כזה. כאשר אני מסתכל באגם כזה, אני מודה לישוע על בשורתו היפה אשר ניקתה את חטאיי והשיגה למעני את שכינתה של רוח הקודש.
כפי שפני המים של הביצה אינם יכולים להחזיר אור, כך אנו יכולים להתרחק מאורו של אלוהים ולהיות מובלים ללא יודעין לעבר גורל לא נודע עקב אופיינו החוטא. אך אם רוח הקודש שוכנת בליבנו, אנו נתגלה כילדיו של אלוהים ונוביל את הבשורה לאנשים אחרים. כיוון שקיבלנו את אורו, אנו נזהר כאור.
באופן דומה, לאחר תחייתו של ישוע, שליחיו קיבלו את רוח הקודש והפכו לילדי ושליחי האור. אורה של רוח הקודש הוא ברכה גדולה לכולם, ולכן רוב האנשים מייחלים לקבל את רוח הקודש.
 
 
אמונתו של פאולוס השליח
 
איזו של סוג אמונה הייתה לפאולוס? פאולוס, בוידוייו על אמונתו, אמר שהוא התחנך ולמד ביסודיות ובקפדנות על פי תורתו של אביו, תחת גמליאל, אחד מהמורים הגדולים ביותר של התורה באותו זמן. אך הוא התוודה שאפילו עם התורה, הוא לא יכל להינצל מחטאיו ושהוא היה למעשה אחד מרודפי ישוע, מושיענו. יום אחד הוא פגש את ישוע בדרכו לדמשק והפך לדרשן של בשורתו. הייתה לו אמונה בישוע המשיח שהוא בן האלוהים, אשר בא לעולם הזה, הוטבל על ידי יוחנן כדי לנקות את כל חטאי העולם, ודימם על הצלב על מנת לקחת עימו את גזר הדין של חטאים אלו. במילים אחרות, בליבו של פאולוס הייתה אמונה במחילת החטאים.
שליחי ישוע האמינו שהטבלתו של ישוע בידי יוחנן ודמו על הצלב היו בשביל מחילת כל חטאיהם. פאולוס חלק אותה אמונה עם השליחים ולכן ניצל מכל חטאיו.
פאולוס אמר באל הגלטיים 3:27, "כי כולכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח," והתוודה כל טבילת ישוע כמושיעתו. גם פטרוס אמר בראשונה לפטרוס 3:21, "וזה הוא אות הטבילה אשר תושיע גם אותנו לא בהסיר טינוף הבשר כי אם בשאול לנו מאת האלוהים רוח שלמה על ידי הקמת ישוע המשיח." והוא הראה את הבשורה היפה של טבילת ישוע באמצעות פסוק זה. תלמידי ישוע האמינו שהטבלתו בידי יוחנן, ניקתה את כל חטאי העולם. חטאיהם נמחלו ולכן הם כבר לא היו יותר תחת קללת התורה על ידי אמונתם באמת זו.
הם האמינו בשני הדברים, טבילת ישוע ודמו על הצלב. זוהי עובדה שאמונה זו הייתה הכרחית להכשרתם המוצלחת של השליחים. במעשי השליחים 22-1:21 נאמר, "ועל כן מן הצורך כי מן האנשים האלה אשר התהלכו איתנו כל ימי היות אדונינו ישוע יוצא ובא לפנינו. החל מטבילת יוחנן עד יום הלקחו מאתנו כי אחד מהם יהיה לעד עימנו על קומו מן המתים." הדרך להפוך לתלמידו של ישוע מתחילה עם האמונה בהטבלת ישוע על ידי יוחנן.
האמת שאנו זקוקים לה על מנת להימחל מכל חטאינו היא האמונה בטבילת ישוע ודמו על הצלב. "כי כולכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח." (אל הגלטיים 3:27). כך גם פאולוס האמין בהטבלת ישוע על ידי יוחנן ובדמו על הצלב.
הבה נסתכל באל טיטוס 3:5. "אז לא בגלל מעשי הצדקה אשר עשינו הושיע אותנו כי אם מתוך חסדו על ידי טבילת התולדה השניה וחידוש רוח הקודש." כאן משמעות צירוף המילים "טבילת התולדה השניה" היא, שכל חטאי העולם התנקו כאשר יוחנן הטביל את ישוע. באותו אופן, אם ברצונך שחטאיך ימחלו, עליך להאמין בבשורה היפה האומרת שחטאיך הועברו על ישוע באמצעות הטבלתו בידי יוחנן. הסיבה שישוע נצלב ודימם למוות על הצלב היא, שהוא לקח את כל חטאי העולם באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן. האמונה במעשה זה מספיקה כדי להשיג את שכינתה של רוח הקודש. פאולוס גם הודה שהוא מאמין בהטבלת ישוע בידי יוחנן ובמותו על הצלב.
הבה נסתכל באל העברים 22-10:21, נאמר שם, "ובהיות לנו כהן גדול על בית אלוהים, נקרבה נא בלבב שלם ובאמונה תמימה מטוהרים בהזית לבבנו מרוח רעה ורחוצי בשר במים טהורים" כאן, "רחוצי בשר במים טהורים" נוגע להטבלתו של ישוע בידי יוחנן המטביל, אשר ניקתה את כל חטאי בני האדם. לכן, גם בברית הישנה וגם בברית החדשה אנו יכולים למצוא שהלב המרכיב את הבשורה היפה היא טבילתו ומותו על הצלב. אתה גם צריך להיות שותף לאותה אמונה כמו פאולוס.
היום, רוב הנוצרים מאמינים בו לשוא מבלי לדעת שכאשר יוחנן הטביל את ישוע, כל חטאי העולם התנקו. אחדים מהתיאולוגים טוענים שהאנשים בעצמם חייבים להיטבל במים על מנת שחטאיהם ימחלו. קרוב לודאי שטענה זו נטענת ללא ידיעת האמת שבבשורה היפה של המים והרוח כפי שהיא כתובה בתנ"ך. חטאינו אינם יכולים להימחל רק על ידי טקס כאשר אנו מוטבלים במים. האמונה בטבילת ישוע ודמו ניקתה את כל חטאינו. רק אלו המאמינים בבשורה היפה נמחלים מחטאיהם. ועל ידי שהם מאמינים בדמו, הם נפרעו מכל גזרי הדין שלהם. רק אלו אשר יש בהם אמונה זו, יכולים לקבל את רוח הקודש.
"נקרבה נא בלבב שלם ובאמונה תמימה מטוהרים בהזית לבבנו מרוח רעה ורחוצי בשר במים טהורים" (אל העברים 10:22). מחבר אל העברים אומר לנו להתקרב לאלוהים בלב שלם ובאמונה תמימה. גם עליך להתקרב אליו בלב שלם ובאמונה תמימה בבשורה היפה.
היום, הנוצרים מקווים באמת להשיג את שכינתה של רוח הקודש. אך רוח הקודש שוכנת רק באלו אשר חטאיהם נמחלו. הרבה אינם יודעים זאת ולכן הם מקווים לקבל את רוח הקודש מבלי להאמין בבשורה היפה של טבילת ישוע ודמו. אלו המאמינים בישוע אך עדיין אינם מאמינים בטבילתו ובדמו על הצלב, אינם יכולים לקבל את רוח הקודש. הסיבה היא שליבם אינו טהור.
פאולוס האמין בטבילת ישוע ודמו על הצלב ולכן קיבל את רוח הקודש. נוסף על כך, הוא הפיץ אמונה זו ונרדף על כי נחשב כופר. אך כיוון שרוח הקודש שכנה בליבו, הוא יכל להפיץ את בשורת המים והרוח עד מותו. "כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי." (אל הפילפיים 4:13). הודות לשכינתה של רוח הקודש, הוא שירת את האלוהים וחי תחת הגנתה של רוח הקודש עד שעלה למעלה לאלוהים. רק אלו שיש בהם אותה אמונה כמו לפאולוס, יכולים לקבל את רוח הקודש.
הבה נסתכל על אמונתו של פאולוס באל הקולסים 2:12, "כי נקברתם איתו בטבילה אף קמתם איתו בתחיה על ידי האמונה בגבורת אלוהים אשר העירו מן המתים." כל חטאיו נמחלו לו על ידי האמונה בישוע אשר הוטבל בידי יוחנן.
 
 
?כיצד הנצרות השתנתה מאז העת העתיקה
 
עתה, הבה נסתכל על וידוייה של אחות אשר הפכה לחסידה לאחר שקיבלה את רוח הקודש.
"התבגרתי אך לא יכולתי ללדת, לכן על מנת להשיג את ברכתו באמצעות תפילה, הלכתי מכנסיה אחת לשניה. אפילו שהייתי לבד בבית התפללתי לילד לפחות שעה או שעתיים ודפוס התנהגות דתית זו הפכה לחלק מחיי היומיומיים.
כאשר ניהלתי סוג כזה של חיים דתיים בעצמי, פגשתי אשה מבוגרת. היא אמרה לי שאם ברצוני לבקש מאלוהים ילד, עלי לנסות לקבל ממנה את תפילת סמיכת הידיים. שמעתי באיזשהו מקום שאישה זו היא שליחת האלוהים ולכן אפשרתי לה לסמוך את ידיה על ראשי. באותה רגע, התנסיתי בחוויה שמעולם לא הרגשתי לפני כן. לשוני התחילה להתגלגל, דיברתי בשפה שונה והרגשתי איזשהו חום ומוזר ואנרגיה מושכים אותי למעלה.
קיבלתי את החוויה הזאת כמשמעות שקיבלתי את רוח הקודש וזו הייתה תשובתו לתפלותיי. האשה אשר סמכה את ידיה על ראשי נראתה כמישהי שקיבלה מתנה מרוח הקודש ויכולת לרפא ולנבא. היא מעולם לא ספגה חינוך כלשהו על דבר אלוהים אך כשהיא השתמשה בכוחה של רוח הקודש, היא עזרה להרבה כמרים ומשכילים לקבל את רוח הקודש באמצעות סמיכת הידיים.
מאז, התחלתי לבקר בכנסים מעין אלו אשר אחד מהם נקרא 3"תנועת חידוש /התחדשות" בשעת אחת מתפלותיי בכנסים אלו, הרגשתי רטט בכל גופי וליבי בער באהבה לאלוהים ולאלה הנמצאים סמוך אלי. דברים כאלו קרו גם לאחרים ואנשים התעלפו ודיברו בלשונות. היו שם אנשים הנשלטים על ידי שדים והמנהיג של כנס זה גירש את השדים. התכלית של תנועת חידוש / התחדשות זו, הייתה לעזור לאנשים להתנסות ברוח הקודש באמצעות מעשים כמו רעידות, ניבוי, גירוש שדים ודיבור בלשונות. אך למרות כל חוויות אלו, עדיין הייתי בעלת חטא, והחטא שבליבי גרם לי להרגיש מפוחדת ומבוישת.
 
3התחדשות אמיתית היא חלק טבעי והכרחי בחיי הנצרות, והיא מביאה לידי בשלות רוחנית המוכחת על ידי פירות הרוח. אך בשנים האחרונות, אחדים מהתנועות הגדירו מחדש את ההגדרה "התחדשות" בדרך כזו אשר אינה דומה לתהליך הבשלות הרוחנית המוזכרת בכתבי הקודש. ה"התחדשות" שלהם מפיקה רגשות לא מבוקרות, המובעים על ידי כל מיני סוגים של גלויים מפוקפקים המלווים על ידי הוראות ותרגולים אקסטרה-תנכיות או לא תנ"כיות בכלל.
אלו הם אחדים מהתרגולים וההוראות הבעיתיות הנהוגות בין תנועות החידוש וההתחדשות השנויות במחלוקת: דגש מוגזם על חוויות ניסיות בכתבי הקודש, פירושים מוטעים, הוראה מוטעית, נבואות שקר, אותות ונפלאות מדומים וכו'. בכל אופן, ההיבט המסוכן ביותר של תנועות אלו הוא, שהם גרמו להרבה אנשים להבין בצורה לא נכונה את קבלתה של רוח הקודש והזניחו את הבשורה היפה.
 
לכן, כל פעם שהתפללתי, התפללתי ברצינות שאוכל לפתור את בעיית החטא. התוודיתי שחטאתי, אך האנשים עדיין החשיבו אותי כמלאך. חשבתי שיש בי אמונה טובה, אך טעיתי. אם לא הייתי מזהה את בעייתי, אולי לא היה לי הסיכוי לקבל את רוח הקודש.
לאחר מכן, פגשתי את אלו אשר הפיצו את בשורת המים והרוח וקיבלתי מחילה על כל חטאי בעזרת האמונה בדבר האלוהים. עתה אני באמת שמחה. אני מאמינה בבשורת המים והרוח וקיבלתי את רוח הקודש. אני מודה לאלוהים. אני מקווה שכל הנוצרים ברחבי העולם יאמינו בבשורה היפה ויקבלו את שכינתה של רוח הקודש. אני מודה לישוע."
כאן למדנו שעל מנת לקבל את רוח הקודש, אנו צריכים את בשורת המים והרוח. אם ברצונך להימחל מכל חטאיך, עליך להאמין בהטבלתו של ישוע בידי יוחנן. הבה נסתכל באל האפסיים 4:5. "אדון אחד אמונה אחת טבילה אחת." נאמר כאן שיש רק אדון אחד וטבילה אחת אשר אנו מאמינים בהם. על מנת לקבל את שכינתה של רוח הקודש על כולנו להאמין בטבילת ישוע על ידי יוחנן ובדמו על הצלב. אם לא נאמין, רוח הקודש לעולם לא תשכון בנו.
פעם היו אנשים אשר לימדו והאמינו שתנועת הקודש והטוהר תעזור להם לקבל את רוח הקודש. בכל אופן, האם אתה חושב שרוח הקודש תשכון בנו אם נצטרף לתנועה מסוג זה? האם קיבלת את רוח הקודש הודות לתנועת הקודש והטוהר? אם זה אפשרי עליך להיות חכם ולשמור את האמונה הזאת. אך אם רוח הקודש נחה עליך מסיבה זו, אז ישוע לא היה צריך לרדת ולגאול אותנו מחטאינו ולא היה צריך להיטבל על ידי יוחנן ולא להיצלב על הצלב.
קבלת שכינתה של רוח הקודש היא מתנה מהאמונה בבשורת טבילתו של ישוע ודמו, אשר נותנת לך מחילה על חטאיך. שכינתה של רוח הקודש היא מתנה המוענקת לאלו אשר חטאיהם התנקו ונסלחו על ידי הבשורה האמיתית. בימים אלו, מתוך אלו השוקעים בתנועת החידוש/ התחדשות, יש אחדים המאמינים שתפילות תשובה יכולות לעזור להם לקבל את רוח הקודש. הם אומרים שלמרות שלאדם יש חטא בליבו, אם הוא מתפלל בחרטה, הוא יקבל את רוח הקודש.
תנועת "פנטקוסטל כריזמטיק" התפשטה בכל רחבי העולם כשהיא החלה בארצות הברית בשנים של 1800. תנועה זו הופיעה בערך לאחר המהפכה התעשיתית, כאשר מידות ועקרונות המוסר של בני האדם התמוטטו. התנועה הגיעה לשיאה כאשר האנשים התאמללו בעקבות השפל הכלכלי הגדול. מאותו זמן, האמונה המבוססת על דברי האלוהים ירדה ותנועת דת חדשה פרחה. זו הייתה תנועת ה "פנטקוסטל כריזמטיק" אשר שאפה להתנסות בצורה גופנית ברוח הקודש (אלוהים) – כשהם רואים את עבודת האלוהים בעיניהם ומתנסים בכוחם של דברי האלוהים עם הגוף והמוח.
אך הפגם העיקרי בתנועה זו הוא שהם הזיזו את המאמינים הרחק מדברי האלוהים והתקיימו כדת אשר שואפת לברכות גופניות. כתוצאה מכך, החסידים של תנועה חדשה זו, הפכו לחסידי שאמאניות. אפילו היום, אנשים הנגררים לתנועת "פנטקוסטל כריזמטיק" מאמינים שאם לאדם יש אמונה בישוע, הוא יהיה עשיר, מחלותיו יתרפו, ישגשג בכל מעשיו, יקבל את רוח הקודש, ידבר בלשונות ויהיה לו כוח לרפא אחרים. תנועת "פנטקוסטל כריזמטיק" התפשטה לכל רחבי העולם. תנועה זו היוותה מחסום לאמונתם של האנשים בבשורה היפה וליכולתם לקבל את שכינתה של רוח הקודש.
הנצרות המודרנית צמחה מאמונתם של לותר וקלווין לפני בערך 500 שנה. אך במסגרת הנצרות, הלימוד התנ"כי על שכינתה של רוח הקודש לא יוסד בצורה מבוססת. הבעיה היא, שמתחילת הנצרות המודרנית, רוב הנוצרים האמינו בישוע מבלי להכיר את משמעות טבילתו ומותו על הצלב. הדבר החמור יותר זה, שהאנשים החלו לתת דגש על דוקטרינות מוטעות של הנצרות והדגישו את החוויות הגופניות בלבד. על כל הנוצרים להאמין בבשורה היפה האומרת שישוע הוטבל על ידי יוחנן כדי לקחת את כל חטאי העולם ושהוא נצלב על מנת לתת את הדין על חטאים אלו. אמונה זו תביא אותך לקבלת רוח הקודש.
היום, הסיבה שהנצרות הפכה למוזנחת, היא שהאנשים נוטים להתעלם מהאמת של הטבילה שישוע קיבל מיוחנן ומדמו שעל הצלב. ישוע אומר לנו לדעת את האמת. אמונה בטבילת ישוע ודמו על הצלב משמעותה להאמין בבשורת המים והרוח. אם ברצונך לקבל את רוח הקודש, האמן שכאשר יוחנן הטביל את ישוע, חטאיך הועברו עליו ושדמו היה גזר הדין והמחילה על כל חטאיך. אז תקבל את רוח הקודש.
הרבה נוצרים מאמינים רק בדמו של ישוע כבשורת הגאולה. אך האם אלו מכם המאמינים רק בדמו יכולים להיגאל מהחטאים? האם אתה יכול? אם אתה חושב שזה יכול להיות, ייתכן שיש לך ידע לא ברור על המשמעות האמיתית של טבילת ישוע. במקרה כזה, יש עדיין חטא בלבך. רק כאשר הינך קושר ביחד את טבילת ישוע ודמו לאמונה אחת, תוכל להינצל מחטאיך ולקבל את רוח הקודש. התנ"ך אומר שזוהי הבשורה האמיתית היחידה אשר עוזרת לנו להתגבר על העולם. "ושלושה המה המעידים בארץ. הרוח המים והדם ושלושתם לאחת המה" (הראשונה ליוחנן 5:8). לכן עלינו לדעת שעקב רצונו להציל אותנו מחטאים, אלוהים גרם ליוחנן להטביל את ישוע ולאחר מכן גרם לישוע להיצלב.
הסיבה לכך שלרוב הנוצרים אין מחילת חטאים למרות שהם מאמינים בישוע, היא שהם אינם מאמינים בבשורה היפה אשר הושלמה עם הטבלתו של ישוע בידי יוחנן ודמו על הצלב. אלה המאמינים בשני דברים אלו, ימחלו להם חטאיהם ורוח הקודש תשכון בליבם.
כאשר האנשים מבינים שחטאיהם התנקו, ליבם שופע ונעשה שליו כמו מים שקטים. ברגע שרוח הקודש שוכנת בליבו של מישהו, כמו נהר, השלווה זורמת אל ליבו. אנו פוגשים את אדוננו על ידי האמונה באמת הזו ומלווים על ידי הרוח כאשר אנו מפיצים את הבשורה של קבלת רוח הקודש. ליבנו מעולם לא היה שליו כך לפני כן. מהשעה שאנו מתחילים להאמין בבשורת המים והרוח, חיינו הופכים לרגועים וליבנו נעשה מאושר באופן מושלם. איננו יכולים להתרחק מהבשורה היפה הזאת. רוח הקודש היא תמיד בליבנו ומעודדת אותנו להאמין ולהפיץ את דבריו ומאפשרת לאנשים המאמינים בכך לקבל את רוח הקודש.
מכיוון שאנו מאמינים בבשורה היפה של טבילת ישוע ודמו על הצלב, אנו התברכנו ברוח הקודש. עתה, על מנת לקבל את רוח הקודש, עליך להאמין בטבילת ישוע ודמו על הצלב. זה חשוב שהאנשים ברחבי העולם, יתחילו את תהליך האמונה בדבר האלוהים האומרת, שישוע הוטבל על ידי יוחנן כדי לקחת את כל חטאי העולם ושהוא מת על הצלב כדי לקבל את הדין על כל חטאיהם. כאשר הם ינהגו כך, הם יקבלו לבסוף את רוח הקודש.