דרשות

נושא 8: רוח הקודש

[8-11] < אל האפסיים 5:6-18 > להתמיד בחיים המלאים ברוח הקודש

< אל האפסיים 5:6-18 >
"אל ישיא איש אתכם בדברי ריק כי בגלל אלה חרון אלוהים בא על בני המרי. על כן אל יהי חלקכם עמהם. כי מלפנים הייתם חושך ועתה הנכם אור באדונינו התהלכו נא כבני אור. כי פרי הרוח (האור) כל מעשי חסד וצדק ואמת. ובחנו מה הוא רצוי בעיני אדוננו. ואל תשתתפו עם מעשי החושך אשר לא יעשו פרי כי אם הוכח תוכיחו אותם. כי מה שהם עושים בסתר חרפה היא אך לספר. אבל כל זאת יגלה כשיוכח על ידי האור כי כל הנגלה אור הוא. על כן הוא אומר עורה הישן וקומה מן המתים ויאר לך המשיח. ועתה ראו והזהרו להתהלך לא ככסילים כי אם כחכמים. מוקירים העת כי הימים רעים המה. על כן אל תהיו חסרי דעת כי אם מבינים לדעת מה הוא רצון אדונינו. ואל תשתכרו מין המביא לידי פריצות כי אם המלאו ברוח."
 
 
מה עלינו לעשות על מנת להתמיד
בחיים המלאים ברוח הקודש?
עלינו לזנוח את עצמנו, להרים את הצלב,
להתנער ממחשבותינו הרעות ולהקדיש
את עצמנו ללמד את הבשורה
 
על מנת "להתמיד בחיינו מלאים ברוח הקודש" עלינו להקדיש את עצמנו להטפת הבשורה. כדי לחיות חיים מלאים ברוח הקודש, עלינו קודם לקבל את הברכה אשר גורמת לרוח הקודש לשכון בנו. כדי לקבל את שכינתה של רוח הקודש, עלינו להיות בעלי אמונה כזו, כלומר, עלינו להאמין בבשורת המים והרוח אשר אלוהים נתן לנו. על ידי שאנו בעלי אמונה כזו, אנו נקבל את הברכה אשר גורמת לרוח הקודש לשכון בנו.
האם אלה אשר יש בהם את שכינתה של רוח הקודש רוצים חיים המלאים ברוח הקודש? כמובן שהם רוצים. אך מדוע אחדים מהם אינם יכולים לחיות חיים כאלה? הסיבה היא שלבעיותיהם יש זכות קדימה יותר מעבודת האלוהים, והמשמעות היא שהם אינם יכולים להתהלך עימו. כדי לשמור על החיים מלאים ברוח הקודש, עלינו ללמוד ולהאמין בדברי האלוהים. דבר ראשון הבה נסתכל בתנ"ך ונראה איזה סוג של חיים ואמונה חייבים להיות לנו.
 
 
מהי הסיבה שחלק מהאנשים אינם יכולים לחיות חיים המלאים ברוח הקודש?
 
ראשית, אנו יכולים להגיד שזה בגלל שהם לא זנחו את עצמם. התנ"ך אומר שרק אלה אשר זנחו את עצמם יכולים להתהלך עם ישוע. מכיוון שהשגת חיים המלאים ברוח הקודש אינה אפשרית באמצעות כוחו העצמי של האדם, על כל אחד להיות בעל אמונה בשכינתה של רוח הקודש על מנת לזנוח את עצמו. אפילו עבור אלה אשר יש בהם שכינת רוח הקודש, קשה להם לזנוח את עצמם מבלי שיש להם איזשהו עניין במלכותו של אלוהים. לכן בשביל חיים המלאים ברוח הקודש, עלינו לשרת את בשורת המים והרוח. רק אז האדם יכול לזנוח את עצמו ולחיות כמשרת הצדק.
במתי 26-16:24 נאמר, "ויאמר ישוע אל תלמידיו איש כי יחפוץ ללכת אחרי יכחש בנפשו ונשא את צלבו והלך אחרי. כי כל אשר יחפוץ להושיע את נפשו תאבד נפשו ממנו וכל אשר תאבד לו נפשו למעני הוא ימצאנה. כי מה יועיל האדם כי יקנה את כל העולם ונפשו תשחת או מה יתן האדם פדיון נפשו."
הסיבה לכך שחלק מהאנשים אשר נולדו מחדש אינם יכולים לחיות חיים המלאים ברוח הקודש היא, שהם נכשלו בהתנערות מתאוות הבשר. אפילו אנשים אשר יש להם את שכינתה של רוח הקודש, יכולים ללכת בעקבות רוח הקודש רק כאשר הם מוותרים על תאוות בשרם. יש הרבה היבטים בחיי הבשר שעלינו לוותר על מנת ללכת בעקבות ישוע. ישוע אמר, "יכחש בנפשו ונשא את צלבו והלך אחרי."
נטייה לחושנית זה מוות, אך נטייה לרוחניות זה חיים ושלום. האנשים אשר משתוקקים להתהלך ברוח חייבים לזנוח את חיי הבשר. רק אלה אשר מעיזים להקריב קורבן זה יכולים לשמור על חיים המלאים ברוח הקודש. זוהי האמת על התמלאותה של רוח הקודש.
אחרי מי אתה רוצה ללכת אחרי האדון או אחרי העולם? על פי בחירתך, חיים המלאים ברוח הקודש או חיים של תאוות הבשר, הם שלך. אם אתה באמת רוצה לחיות חיים עם רוח הקודש, הבחירה היא שלך. אלוהים הציל אותנו מכל חטאינו ונתן לנו את מתנת שכינתה של רוח הקודש. אך ההחלטה אם תחייה חיים מלאים ברוח הקודש, תלויה בך. במילים אחרות, חיים מלאים ברוח הקודש אינם נגזרים או נועדים על ידי אלוהים. חיים מלאים ברוח הקודש תלויים רק ברצונם של אלה מאיתנו המאמינים בבשורה היפה של המים והרוח.
 
 
עליך להיות בעל רצון כדי לחיות חיים המלאים ברוח הקודש
 
אם יש לך את הרצון לחיות חיים המלאים ברוח הקודש, אלוהים יאפשר זאת. הוא יעזור לך ויברך אותך. אך אם אינך רוצה זאת, עליך לוותר על חיים המלאים ברוח הקודש.
אתה תוכל לקבל את שכינתה של רוח הקודש רק על ידי האמונה בבשורת המים והרוח ולא על ידי רצונך. אך לחיות ולהתמיד בחיים המלאים ברוח הקודש זה לגמרי תלוי ברצונך.
לכן, אם ברצונך חיים מלאים ברוח הקודש, עליך לבחון את רצונך ולבקש את עזרתו של אלוהים. אם אנו באמת רוצים לחיות חיים המלאים רוח הקודש, אלוהים יברך אותנו ויקיים את רצוננו. אך כדי להשיג את מטרתנו, עלינו להתנער מתאוות הבשר.
שנית, כדי לחיות חיים מלאים ברוח הקודש, עלינו לשאת את צלבנו. עלינו לחיות וללכת לפי רצון האלוהים אפילו במצבים קשים. זוהי הכוונה של חיים צדיקים המלאים ברוח הקודש.
ושלישית ישוע אמר, "כי כל אשר יחפוץ להושיע את נפשו תאבד נפשו ממנו וכל אשר תאבד לו נפשו למעני הוא ימצאנה. כי מה יועיל האדם כי יקנה את כל העולם ונפשו תשחת או מה יתן האדם פדיון נפשו." המשמעות של זה היא שההליכה אחרי ישוע היא רלבנטית לחיינו. למעשה, אם נלך אחריו, בשרנו ונפשנו ישגשגו, אך אם לא נלך אחריו ונחליט לחיות את חיינו בעצמנו, נפשנו ובשרנו יגוועו.
מדוע איננו יכולים לחיות חיים מלאים ברוח הקודש? הסיבה היא שאנו איננו מתנערים ממחשבתנו הנקראות תאוות הבשר. כאשר אנו הולכים אחרי ישוע, הרוח מחזקת את פנימיותנו ולכן היא יכולה להנחות אותנו בעוצמה יותר רבה.
אל האפסיים 13-5:11 אומר, "ואל תשתתפו עם מעשי החושך אשר לא יעשו פרי כי אם הוכח תוכיחו אותם. כי מה שהם עושים בסתר חרפה היא אך לספר. אבל כל זאת יגלה כשיוכח על ידי האור כי כל הנגלה אור הוא"
אל לנוצרים להתחבר עם מעשי חושך אשר אינם מניבים פרי. כאשר אנו נכנעים למעשי החושך הלא פוריים, אלוהים אומר לנו לחשוף אותם. עלינו לנזוף עם מעשינו את החושך, שהרי זה חרפה אפילו לדבר על מעשיהם אשר הם עושים בסתר. אך כל הדברים אשר יחשפו, ייראו על ידי האור.
מי מסוגל לחשוף ולדבר על כל הדברים המחפירים האלה? אם אחרים, אחיך או אחיותיך ומשרתי האלוהים אינם יכולים לחשוף אותם, עליך לחשוף אותם בעצמך. כתוב שכל הדברים אשר נחשפים ייראו על ידי האור. לכן, עלינו להודות במעשנו הרעים אשר אינם ראויים, ולהיות מונחים על ידי רוח הקודש לחשוף את מעשי החושך שלנו אשר אינם מניבם פרי באמצעותנו או באמצעות מנהיגנו.
בעולם הזה, כל הדברים אשר נחשפים, מסתיימים כשם שהם ננזפים, אך בעולמו של אלוהים, כל הדברים שנחשפים, נגלים על ידי האור כי כל הנגלה הוא אור. מכיוון שאנו רחוקים מלהיות מושלמים, אנו עושים בצורה לא מודעת הרבה חטאים בעולם הזה. בכל אופן, כאשר אנו שופכים את האור של דברי אלוהים על עצמנו, אנו הופכים להיות מודעים לחטאים מסוימים ומסוגלים להודות בהם, וכך אנו נותנים תודה אינסופית לאלוהים.
מכיוון שישוע לקח את כל חטאינו ורשעתנו, וכל צדקתו של אלוהים התמלאה כאשר הוא הוטבל בנהר הירדן, אנו מסוגלים להתגלות על ידי הרוח באמצעות צדקתו של אלוהים. מיליארדי החטאים אשר האנושות ביצעה, הועברו לישוע כאשר יוחנן הטביל אותו. הוא השה של אלוהים אשר לקח את כל חטאי העולם, מת על הצלב על גזר דינם, וקם לתחייה. ישוע מחל על כל החטאים של האנושות וכאשר הוא אמר, "כולה" (יוחנן 19:30). כל בני האדם נגאלו. אנו הפכנו לקדושים באמצעות אמונתנו במה שעשה ישוע המשיח. מכיוון וחטאינו נמחלו, אנו יכולים לבוא שוב לאור וללכת אחרי צדקתו של אלוהים.
 
 
אלוהים אמר לנו לגאול את הזמן
 
פאולוס אמר שאם ברצוננו לחיות חיים המלאים ברוח הקודש, עלינו לגאול את הזמן. באל האפסיים 17-5:16 נאמר, "מוקירים העת כי הימים רעים המה. על כן אל תהיו חסרי דעת כי אם מבינים לדעת מה הוא רצון אדונינו." אם ברצוננו לחיות חיים מלאים ברוח הקודש, עלנו לגאול את הזמן ולא להיות לא נבונים. עלינו להבין מהו רצונו של ישוע ולעשות כן. עלינו להחליט מה יותר משתלם: חיים המוקדשים לבשרנו או חיים המוקדשים לאלוהים.
לאחר שאנו נולדים מחדש, רוח הקודש שוכנת בנו. אם אנו מקבלים את שכינתה של רוח הקודש, המשמעות היא ששליטנו ומלכנו הוא ישוע. רק הוא מושיענו ועלינו להכיר בו בצורה מוחלטת שהוא אלוהנו. הוא אדוננו היחידי. הוא האדון אשר עשה אותי, מחל על כל חטאי ובירך אותי. והוא המלך אשר יש לו שליטה על חיי ועל מותי, על הברכות ועל הקללות. עלנו להכיר בכך שישוע הוא השליט בעצמו והאלוהים כך שאנו צריכים לציית לו במשך חיינו.
הבה נראה מה נאמר באל הפיליפיים 11-2:5, "כי הרוח ההיא אשר הייתה במשיח תהי גם בכם. אשר אף כי היה בדמות האלוהים לא חשב לו לשלל היותו שוה לאלוהים. כי אם הפשיט את עצמו וילבש דמות עבד וידמה לבני אדם וימצא בתכונתו כבן אדם. וישפל את נפשו ויכנע עד מוות עד מיתת הצליבה. על כן גם האלוהים הגביהו מאד ויתן לו שם נעלה על כל שם. למען אשר בשם ישוע תכרע כל ברך אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ. וכל לשון תודה כי אדון הוא ישוע המשיח לכבוד אלוהים האב."
פאולוס אמר, "כי הרוח ההיא אשר הייתה במשיח תהי גם בכם." הוא אמר שזה היה הלב של ישוע המשיח. מה שפאולוס אמר ש "הרוח ההיא" היא של ישוע, אשר הוא האלוהים הבורא, ובא לעולם זה להושיע את עמו מחטאיהם על פי רצונו של אביו. ישוע בא לעולם זה ולקח את כל חטאי העולם באמצעות הטבלתו על ידי יוחנן. כאשר הוא מת על הצלב, חטאי העולם הושמדו יחד עימו. לאחר שלושה ימים הוא קם לתחייה ונהיה למושיענו.
הסיבה לכך שישוע הבורא בא לעולם זה הייתה כדי להושיענו. הוא הראה את אהבתו אלינו באמצעות טבילתו ודמו על הצלב. כל היצורים חייבים לכרוע ברך לפניו ולהעריך את אהבתו אשר העניקה לנו מחילת חטאים על ידי שהשפיל את עצמו כיצור אף על פי שהוא היוצר. זוהי הסיבה שעל כל היצורים להודות בכך שהוא מושיעם האמיתי. הוא גרם לנו להודות שהוא לא רק אדוני כל היצורים אלא גם שהוא אדוננו הצדיק ביותר.
אנו המאמינים באלוהים ואשר יש בנו את שכינת רוח הקודש, חייבים להאמין ש 'אלוהים הוא השליט האמיתי היחידי שלי' ולהיות עם אהבה לישוע המשיח בליבנו. אנו חייבים להאמין שהשליט שלנו הוא לא אנו בעצמנו אלא ישוע המשיח אשר ברא אותנו והציל אותנו מחטאינו. ועלינו גם להאמין שהוא השליט אשר גורם לנו לחיות חיים חדשים ומבורכים ואשר הכין הכל למעננו ופעל למעננו.
יש הרבה אנשים שאינם רוצים להחליף שליטים לאחר שנולדו מחדש. יש הרבה אשר יש בהם את שכינתה של רוח הקודש אך הם מתעקשים שהם השליטים של עצמם. חיים המלאים ברוח הקודש הם חיים של ללכת אחרי אלוהים. סוג כזה של אמונה אינה יכולה להיות מושגת ביום אחד אך היא אפשרית רק כאשר אנו מאמינים שישוע הוא השליט של חיינו והאחד אשר יצר אותנו ואת כל שאר היצורים בתבל. עלינו להיות בעלי אמונה כדי לשרת את ישוע אדוננו, שליטנו ואלוהים אשר הציל אותנו מחטאינו ואשר נתן לנו חיי נצח במלכות השמים.
עלינו לשאת את האמת בליבנו. הרבה אנשים חיים את חייהם כשליטים של עצמם. הם שומרים ומתחזקים את שליטתם על חייהם. אך עתה הוא הזמן להחליף שליט. אנו נהיינו עתה לאלה אשר יודעים את אלוהים ולכן השליט הנחוץ בשבילנו הוא ישוע.
לכולנו יש חטאים בליבנו ועלינו להיות נדונים לגיהינום על מעשינו הרעים. אך גילנו את אלוהים באמצעות אמונתנו בבשורת המים והרוח. אלוהים אוהב אותנו כל כך שהוא בא לעולם הזה, לקח את כל חטאינו על ידי שהוטבל יוחנן, ומת על הצלב כדי להיות מושיענו האמיתי. באמצעות אמונתנו באלוהים, אנו נגאלנו מחטאינו. במילים אחרנו, קיבלנו את שכינתה של רוח הקודש.
התנ"ך אומר, "כי מי שאין בו רוח המשיח איננו שלו." (אל הרומים 8:9). כאשר אנו מקבלים את גאולתו, שהיא שכינתה של רוח הקודש, אנו הופכים לילדיו של אלוהים. רוח הקודש היא אלוהים בשבילנו ואנו חייבים להתהלך בצדקותו של אלוהים תחת הוראותיה של רוח הקודש. כדי לחיות כך, עלינו לוותר על השליטה שלנו בעצמנו. לאחר שפגשנו את ישוע ונגאלנו על ידו, עלינו לעשותו לשליטנו האחד והיחידי.
 
 
עלינו להחזיק בליבנו כס מלכות לישוע
 
אם אנו מחשיבים את עצמנו לשליטים של חיינו, איננו יכולים ללכת אחרי אלוהים. כאשר אלוהים מצווה עלינו לשרתו, אם אנו לא השליטים של עצמנו, אנו נגיד "כן" ללא היסוס. אם לא כן, יכול להיות שנגיד, "מדוע שאני אעשה את זה בשבלך?" האדם אשר הוא השליט של עצמו יסרב לעשות מה שאלוהים רוצה ממנו שיעשה ויחשוב, "עליו לבקש ממני זאת כטובה כדי שאעשה מה שהוא רוצה." לאדם כזה, הוראותיו של אלוהים הם חסרי חשיבות וטרדה.
בכל אופן, כדי להתמלא ברוח הקודש, עלינו לציית להוראותיו. איננו יכולים להיות כמו עדר המובל לשחיטה, אלא אדרבא עלינו להתנדב לשרת את אלוהים. עלינו ללכת אחרי אלוהים מושיענו אשר הוביל אותנו לעבר דרך הצדק. אלהים הוא האדון אשר בירך אותנו בגאולה. אם נשרת אותו כשליטנו ונשמור את חוקיו, נוכל להתמלא ברוח הקודש. אם אתה ובני משפחתך תעבירו את ממלכתכם לישוע ותפקידו אותו מעל כל האחרים, יהיה לך חסד וברכה בחייך.
יכול להיות שראית תמונה שבה אדם אשר שט אל מול סערת רוחות חזקה וישוע עומד בדיוק מאחוריו. כאשר נראה שאנו מצליחים באתגרים של חיינו ועושים את עבודת ישוע, למעשה זה אדוננו ישוע המשיח אשר מוביל אותנו ומחזיק את ידנו. זהו האלוהים הכל יכול אשר מנהל את חיינו. הוא הציל אותנו. הוא שמר עלנו מהשטן, הוביל אותנו ושולט על חיינו.
מכיוון שהוא נעשה שליטנו, הוא מסוגל לפקח ולהשגיח עלנו. אך אם איננו מכירים בו כשליטנו, הוא אינו יכול לבצע את התפקיד. כפי שהוא אלוהים של אישיות, הוא אינו מכריח אותנו לציית לרצונו. אף על פי שהוא אלוהים הכל יכול, הוא לא יעשה שום דבר בשבילנו אלא אם כן נתנדב לשרתו כשליטנו ונבקש את עזרתו.
 
 
השלך את כל הדברים עליו
 
השלך את כל הדברים עליו כדי שהוא יוכל למלא את שליטתו עלינו. שרת אותו והודה בכך שהוא שליטנו. מכיוון שאנו רחוקים מלהיות מושלמים, עלינו להשליך את כל הדברים עליו ולהעביר את כל האחריות עליו. בשעה שאנו נשליך את משפחתנו, חיי היומיום וכל שאר הדברים עליו, אנו נקבל את החוכמה מאלוהים ונהיה מסוגלים לחיות כפי שהוא רוצה ונטפל בכל הבעיות בעזרת האמונה והכוח שאלוהים נתן לנו.
בעיותינו הופכות לבעיותיו של שליטנו, שהמשמעות של זה היא שאם נלך אחרי ישוע אלוהים הכל יכול, הוא יקח את האחריות עלינו. אנו נהייה מסוגלים לחיות חיים המלאים ברוח הקודש ולהנות מהשלווה אשר שוכנת בו. כנוצרים נאמנים, עלינו לכרוע ברך לפני אלוהים, להודות ולהכיר בו כשליטנו.
הבה נראה באל הפליפיים 3:3 על סוג האמונה שעלינו לחיות מלאים ברוח הקודש. "כי אנחנו בני המילה העובדים את האלוהים, ברוח ומתפארים במשיח ישוע ואיננו בוטחים בבשר." המשמעות של "בני המילה" כאן היא הם אלה אשר עובדים את אלוהים ברוח, שמחים בישוע המשיח ואשר לא בוטחים בבשר.
המשמעות של לחיות כבני מילה היא לחתוך את כל החטאים בליבנו ולהעביר אותם לישוע המשיח אשר הוטבל על ידי יוחנן. אלה אשר מונחים על ידי הרוח, חבים את חייהם לרוח. הם משרתים את אלוהים ושמחים בישוע המשיח כשהם אומרים, "ישוע אפשר לי לחיות את החיים הנפלאים הללו, הוא עשה אותי צדיק ובירך אותי. הוא נתן לי את כל החסד אשר הייתי צריך כדי לשרתו." עלינו לחיות כך. אלה החיים המלאים ברוח הקודש. פאולוס אמר, "לכן אם תאכלו או אם תשתו אן כל אשר תעשו את הכל עשו לכבוד האלוהים" (הראשונה אל הקורנתיים 10:31).
באל הפילפיים 14-3:13 נאמר, "אחי אינני חושב כי כבר השגתי את אחת דברתי כי שוכח אני את אשר מאחרי ואשתטח אל אשר לפני. וארדוף את מטרת שכר הנצחון אשר הוא בקריאה של מעלה מאת האלוהים במשיח ישוע." אלוהים אמר לנו לשכוח את כל הדברים של העבר, ולהגיע קדימה אל הדברים שמלפנים. עלינו לרדוף אחרי מטרתנו. בלי קשר למעשי צדקותנו או מעשנו הרעים, עלינו לשכוח את הדברים אשר מאחורנו ולנסות להגיע קדימה אל הדברים אשר לפנינו ולרדוף אחר מטרתנו. המטרה היא לשרת את רצונו כשאנו מחזיקים בישוע המשיח על ידי האמונה בו.
אנו רחוקים מלהיות מושלמים, לכו אנו נכשלים במהירות כאשר אנו מרגישים את פיתוי הבשר. בכל אופן, על ידי שאנו מסתכלים למעלה לאלוהים ועל ידי אמונתנו, אנו יכולים להיפטר מכל חולשותינו ורשעתנו. כאשר ישוע המשיח הוטבל על ידי יוחנן ומת על הצלב, כל חטאינו הועברו עליו. כאשר הוא נהיה מושיענו באמצעות תחייתו, הודות לאמונה בו, ניתנו לנו חיים חדשים. לכן, עלינו להיפטר מכל הדברם האלה אשר מאחורנו ולהגיע קדימה לדברים אשר מלפנים ולרדוף אחרי המטרה.
 
 
להתמיד בחיים המלאים ברוח הקודש
 
עלינו להגיע קדימה לדברים האלה אשר מלפנים ולרדוף אחרי המטרה הנעלה. אני מקווה שתוכל לשכוח את כל דברי העבר, אם הם מכבידים עליך, במהירות האפשרית. יש הרבה דברים אשר אינם יכולים להיעשות בגלל חולשתנו, אך אין להם חשיבות מכיוון שמה שחשוב מונח בעתיד. כפי שהעתיד יותר חשוב, עלינו למסור את מלכותנו לישוע המשיח באמצעות האמונה ולהיות מובלים על ידו. עלינו לתת לו להחליט כיצד אנו נחייה בעתיד ולעשות דברים אשר ישביעו את רצונו.
 
 
עלינו לחיות כפי שהשליחים חיו
 
אנו יכולים לנהל אורח חיים מלא ברוח הקודש רק אם נתחזק באמונתנו במחילת החטאים. הבה נסתכל בשנית אל טימותיוס 10-2:1. "לכן בני התחזק בחסד אשר במשיח ישוע. ואת אשר שמעת ממני בפני עדים רבים תפקידנו בידי אנשים נאמנים אשר הם כשרים ללמד גם את האחרים. וסבול הרעות כאיש חיל בצבא מלחמת ישוע המשיח. איש יוצא לצבא לא יתערב בעשקי החיים למען יהיה רצוי לשר הצבא. וגם אם נאבק איש לא יכתר אם לא יאבק במשפט. האכר העובד הוא יאכל ראשונה מפרי האדמה. בין באשר אני אומר כי האדון יתן לך חוכמה בכל דבר. זכור תזכור את ישוע המשיח הנעור מן המתים אשר הוא מזרע דוד כפי בשורתי. אשר בעבורה אני נשא רעות עד למוסרות כעושה עוול אבל דבר האלוהים איננו נאסר. ועל כן אסבול את כל למען הבחירים למען ישיגו גם המה את התשועה במשיח ישוע עם כבוד עולמים."
בדיוק כפי שפאולוס אמר לטימותיוס, רוח הקודש אומרת לנו, "התחזק בחסד אשר במשיח ישוע. ואת אשר שמעת ממני בפני עדים רבים תפקידנו בידי אנשים נאמנים אשר הם כשרים ללמד גם את האחרים."
"התחזק בחסד אשר במשיח ישוע." המשמעות של להתחזק בחסד היא שעלינו לתחזק את אמונתנו בבשורת המים והרוח על ידי האמונה והאחיזה בו. ישוע המשיח בא לעולם כדי לקבל את כל חטאינו באמצעות טבילתו, מת על הצלב,קם לתחייה ונעשה מושיענו. המשמעות של זה היא שאנו צריכים להתחזק בחסדו של אלוהים ולהיות אסירי תודה לו. אלוהים הציל אותנו ולכן עלינו לקבל את הגאולה כמתנת אלוהים באמצעות האמונה. זוהי גאולת מחילת החטאים. אין לה שום קשר עם תפילת בוקר מוקדמת או תרומת כסף למען שיפוץ הכנסייה. בכל הדברים האלה יש יותר נזק מתועלת בקבלת הישועה.
המשמעות של ישועה באמצעות מחילת חטאים היא שישוע המשיח, ללא קשר למעשינו, הוטבל כדי לשאת את כל חטאינו, לאחר מכן מת על הצלב כדי למחוק את כל עבירותינו. הוא קם לתחייה על מנת לגאול אותנו מכל חטאינו. חטאי הכמרים כמו גם ההדיוטות נמחלים על ידי האמונה בבשורת האמת. כל מי שמאמין בצורה כזאת בישוע המשיח בכל ליבו, מקבל את מחילת החטאים. לכן אנו יכולים לבטוח בחסד הגאולה ולתחזק את אמונתנו. אם ברצוננו לחיות חיים המלאים ברוח הקודש, עלינו לחזק את אמונתנו בבשורת המים והרוח. יש תקופות בחיינו אשר אנו נכשלים להעריך את מידת חולשתנו. זוהי הסיבה שעלינו להתחזק בחסד הגאולה. כל פעם שכשלוננו מופיע, עלינו להרהר באמונתנו כשאנו אומרים, "אלוהים הציל אותי באמצעות בשורת המים והרוח. ישוע מחל על כל חטאיי באמצעות בשורת המים והרוח." אנו הופכים לצדיקים על ידי האמונה בבשורה זו ושומרים על עצמנו על ידי ששכינת רוח הקודש נמצאת בנו. אנו נגאלים מכל חטאינו ומתחזקים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. באמצעות האמונה, אנו הופכים לאנשים מבורכים.
פאולוס אמר, "לכן אם תאכלו או אם תשתו אן כל אשר תעשו את הכל עשו לכבוד האלוהים" (הראשונה אל הקורנתיים 10:31). זה מאד חשוב. המשמעות של זה היא שעלינו להקדיש את חיינו לאלוהים. "אם תאכלו או תשתו." עלינו לאכל ולשתות ולהתחזק בשביל אלוהים על מנת לעשות את עבודתו. למען בריאותינו עלינו לאכל דברים טובים על מנת ללמד את הבשורה.
"איש יוצא לצבא לא יתערב בעשקי החיים למען יהיה רצוי לשר הצבא." (השנית אל טימותיוס 2:4). עליך לנהל חיים המלאים ברוח הקודש על מנת ללמד את הבשורה. אנו יכולים לחיות חיים מלאי אמונה כאשר אנו מנהלים אורח חיים למען הטפת הבשורה. כל אלה שחיים חיי אמונה כאלה, מלאים ברוח הקודש. על כולנו לחתור לחיים המלאים ברוח הקודש. אפילו התרומה שקיבלת דרך עבודתך הקשה, צריכה להיות משומשת לבשורה.
אם ברצונך להמשיך את חייך כשהם מלאים ברוח הקודש, עליך להקדיש את עצמך לישוע, להיות לרשותו, להשתמש בכספך למען בשורת המים והרוח ולחלוק את כל שמחתך וצערך עם אלוהים. אם ברצוננו לנהל אורח חיים כזה, עלנו לחיות באמונה עם רצון חזק לשרת את הבשורה.
עד עכשיו הרבה אנשים מנהלים את אורח חיים בשביל עצמם. על ידי כך שהם השליטים של עצמם, הם צוברים רכוש לעצמם ומקפים אותו בחומה. בכל אופן, עתה עלינו לחיות בשביל אלוהים. עלינו לקבל את אלוהים כשליט היחידי שלנו. ישוע אמר "איש יוצא לצבא לא יתערב בעשקי החיים למען יהיה רצוי לשר הצבא" הכוונה בלחיות חיים של חייל טוב היא למלא אחר החוקים. אם אנו חיים למענו כמו חייליו הנאמנים, ישוע פותר את בעיותינו, מגן עלינו ומוביל אותנו. הוא קודם אומר לנו לחפש את מלכות האלוהים ואת צדקתו (מתי 6:33).
אין שום דבר שקרי בדבר האלוהים. אם נלך אחריו, נתנסה בכנות דבריו. אך זכור שעליך קודם להיות עם שכינת רוח הקודש בליבך. אדם אשר הוא ללא שכינת רוח הקודש, אינו יכול להעביר את כס המלכות שלו לאלוהים. בכל אופן, אדם אשר יש בו את שכינת רוח הקודש, יכול לתת את כס המלכות של ליבו לאלוהים ועל ידי כך יהיה לו שלווה ושלום בליבו והוא יחווה את התמלאותה רוח הקודש.
שכינתה של רוח הקודש תתרחש אצלך אם רק תבין ותאמין בבשורה היפה של המים והרוח. אם ברצונך להתמלא ברוח הקודש ולחיות חיים מבורכים, עליך לשרת את אלוהים כמלך ולחיות למען הטוב שבמלכותו. אז תתמלא ברוח הקודש וליבך ישפע וחייך ימשיכו להיות משגשגים כיוון שזכית בברכות של להיות ילד בממלכתו של אלוהים.
העברתי את המסר שעל האנשים אשר קיבלו מחילת חטאים ואת שכינתה של רוח הקודש על ידי האמונה בישוע, לנהל אורח חיים המלאים ברוח הקודש. הגדרתי את החיים המלאים ברוח הקודש והסברתי כיצד אפשר להתמיד בחיים כאלה. הסברתי גם שעל ידי אמונה עליך להעביר את כס המלכות לישוע ועל ידי האמונה עליך לשרתו ולהתמיד בחיים המלאים ברוח הקודש.
שוב, למי שיש את שכינת רוח הקודש, להיוולד מחדש זה לא הסוף. עליו להמשיך לנהל אורח חיים המלאים ברוח הקודש. עלינו לדעת ללא ספק ולהאמין שנשמתנו ובשרנו יוכלו להתברך רק אם ננהל אורח חיים שכזה.
סוג כזה של חיים אינו נעשה בעצמו. הוא קורה רק כשאנו מאמינים בישוע כשליטנו ושמים אותו בעמדה החשובה ביותר בליבנו. אלוהים הציל אותנו ונתן לנו חיים המלאים ברוח הקודש, חיים המשרתים את הבשורה. הוא גם נתן לנו את עבודתו ועמדה לעשות את עבדתו כך שנוכל להתמיד בחיים המלאים ברוח הקודש.
עליך להקדיש את עצמך אליו ולחיות את חייך למענו. שרת אותו על ידי הטפת הבשורה. אז ליבך יתמלא ברוח הקודש ושמחה וחסד יזרמו ממך. ביום חזרתו, אתה תתברך, תעמוד בגאווה לפני אלוהים ותזכה בגמולך. עלי ועליך להעריץ את החיים המלאים ברוח הקודש. עלינו לשאוף לחיות סוג כזה של חיים דרך אמונתנו. כך מתמידים בחיים המלאים ברוח הקודש.
האם וויתרת על כס המלכות שבליבך על מנת לחיות חיים המלאים ברוח הקודש? אני מקווה שתאפשר לו להחזיק בעמדה החשובה ביותר בליבך. אז הוא יברכך שתוכל לנהל אורח חיים המלאים ברוח הקודש.