דרשות

נושא 8: רוח הקודש

[8-12] < אל טיטוס 3:1-8 > לחיות חיים המלאים ברוח הקודש

< אל טיטוס 3:1-8 >
"הזכר אותם להיכנע ולשמוע לשרים ולשלטונים ולהיות מוכנים לכל מעשה טוב. ולבלתי גדף אדם ולחדול מריב ולהכריע לכף זכות ולהתנהג בכל ענווה לפני כל אדם. כי גם אנחנו היינו מלפנים חסרי דעת וסוררים ותועים ועבדים לתאוות ולתשוקות שונות ומתהלכים ברשעה ובקנאה ושנואים ושונאים איש את אחיו. אמנם כאשר נגלה נעם אלוהים מושיענו ורחמנותו אל האדם. אז לא בגלל מעשי הצדקה אשר עשינו הושיע אותנו כי אם מתוך חסדו על ידי טבילת התולדה השניה וחידוש רוח הקודש. אשר שפך עלינו למכביר על ידי ישוע המשיח מושיענו. למען נצדק בחסדו ונירש לפי התקווה את חיי העולמים נאמן הוא הדבר ורוצה אני כי תקיים את אלה למען אשר ישתדלו המאמינים לאלוהים לעשק במעשים טובים עשות כאלה טוב הוא ומועיל לאדם."
 
 
כיצד אנו יכולים לחיות חיים
המלאים ברוח הקודש?
עלינו להבין את רצונו של אלוהים ובהתאם
לכך ללמד את הבשורה
 
אלה המאמינים בישוע ושיש בהם את שכינת רוח הקודש, חייבים לחיות חיים המלאים ברוח הקודש. מהנוצרים, חיים המלאים ברוח הקודש זה מה שאלוהים מבקש. עלינו למלא אחר הוראותיו. אם כן, כיצד נוכל לחיות חיים המלאים ברוח הקודש? עלינו לשים לב למה שפאולוס השליח אומר על כך.
 
 
?מה נחוץ כדי לחיות חיים המלאים ברוח הקודש
 
באל טיטוס 3:1 פאולוס אמר, "הזכר אותם להיכנע ולשמוע לשרים ולשלטונים ולהיות מוכנים לכל מעשה טוב." דבר ראשון הוא אמר להיות כפופים לשליטים ולרשיות, לציית ולהיות מוכנים למעשים טובים. מה שהוא התכוון זה, שאיננו יכולים לחיות חיים המלאים ברוח הקודש אם נפר את חוקי העולם. כמובן, אם שליטי העולם והחוקים נוגדים את האמת, אל לנו להישמע להם. אך אם החוק לא פוגע באמונתנו, עלינו לציית לו כדי ללמד את הבשורה בשלווה.
אנו אלה אשר קיבלנו את שכינתה של רוח הקודש. כיצד נוכל להיות מסוגלים לחיות חיים המלאים ברוח הקודש אם נפר חוקים חילוניים? לכן, על מנת לחיות חיים המלאים ברוח הקודש, עלינו לנהוג על פי חוקי העולם. כל אלה אשר קיבלו את שכינתה של רוח הקודש, חייבים להישמע לנורמות חברתיות. אנו יכולים להתהלך עם אלוהים רק כאשר אנו שומרים את חוקי העולם.
נניח שאחד מאיתנו ביצע פשע בדרכו לכנסייה. האם הוא יהיה מסוגל לשרת את ישוע בנוחיות? כיצד הוא יוכל להיות מסוגל לחיות על הארץ על פי הדרכתו של ישוע, אם הוא חי מחוץ לחוק? אל לנו להפר נורמות חברתיות כאשר אנו מתהלכים ברוח. שום דבר טוב לא יוצא מהפרת החוק. עלינו לשמור על שלווה על ידי שמירת החוק. עלינו לשאוף לחיות חיים הגונים כאשר אנו מלמדים את הבשורה. לחיות חיים המלאים ברוח הקודש זה להדריך את הצדיקים לחיות ולפעול על פי חוקי החברה.
 
 
עלינו לשמור על ענווה בליבנו
 
פאולוס אמר, "ולבלתי גדף אדם ולחדול מריב ולהכריע לכף זכות ולהתנהג בכל ענווה לפני כל אדם." כדי לחיות חיים המלאים ברוח הקודש, אל לנו לדבר סרה באף אחד, עלינו להיות אוהבי שלום, נעימי הליכות ולהתנהג בענווה לכל אדם.
בליבם של אלה אשר נולדו מחדש, יש ענווה, כיבוש היצר ונועם הליכות. זה אפשרי בגלל רוח הקודש השוכנת בנו. פאולוס אמר לנו שאל לנו לחתור תחת הבשורה על ידי ריב איש עם רעהו. כמובן שעלינו להיאבק אם חוק חברתי נוגד את הבשורה. אך כאשר אין חוק כזה, עלינו לחיות בשלום. עלינו לגרום לאנשים אחרים לחשוב עלינו, "אף על פי שהוא נראה לפעמיים פראי כאריה, הוא באמת שליו כיונה. כנראה האמונה בנצרות עושה אותו אדם מנומס ואדם בעל רגש."
בתאוות הבשר אין נועם הליכות או ענווה. אך באמצעות שכינת רוח הקודש ובאמצעות ישוע אשר הושיע אותנו מחטאינו, אנו יכולים להיות נעימי הליכות כלפי אחרים. למחול לאדם אשר עשה לי דבר לא הגון בצורה נוראה, זו באמת "מחילה" ולהתנהג אליו בענווה עמוק מתוכי, זוהי באמת "ענווה". אין זו ענווה להעמיד פנים שאני נחמד למישהו בעוד שלמעשה יש לי שנאה אליו. להיות בעל לב מלא ענווה ומחילה זה המוסר הפנימי של הנוצרים הנולדים מחדש.
עלינו גם להיות נעימי הליכות כאשר האנשים אינם נוהגים כשורה עימנו. כל עוד הם אינם מנסים להפריע לבשורה, עלנו להיות נעימי הליכות לכולם. אך אם הם מנסים להפריע לבשורה, עלינו להחליף את אור נועם ההליכות באור האמת. נועם הליכות נמצא רק באמת של אלוהים, לכן אלה אשר מתנגדים, מפריעים או משמיצים את דבר האלוהים, אינם ראויים שיהגו בהם בנועם הליכות.
אלוהים אינו מוחל לאלה אשר מתנגדים לו אלא גורם להם לשלם את המחיר. אלוהים אמר לאברהם, "ואברכה מברכיך ומקללך אאר" (בראשית 12:3). לאנשים אשר מתנגדים לבשורת האמת אין שום דרך להינצל. הם לא יהיו מסוגלים להתחמק מהאסון אשר יהרוס לא רק את חייהם אלא עד דור השלישי של צאצאיהם.
מדוע עלינו להיות סבלניים וענווים? כפי שכתוב באל טיטוס 3:3, "כי גם אנחנו היינו מלפנים חסרי דעת וסוררים ותועים ועבדים לתאוות ולתשוקות שונות ומתהלכים ברשעה ובקנאה ושנואים ושונאים איש את אחיו." אנו היינו בדיוק כמו אנשים אלה לפני שנולדנו מחדש. לכן עלינו להיות סבלניים כלפיהם ולסלוח להם כיוון שפעם היינו בדיוק כמוהם.
באל טיטוס 8-3:4 נאמר, "אמנם כאשר נגלה נעם אלוהים מושיענו ורחמנותו אל האדם. אז לא בגלל מעשי הצדקה אשר עשינו הושיע אותנו כי אם מתוך חסדו על ידי טבילת התולדה השניה וחידוש רוח הקודש. אשר שפך עלינו למכביר על ידי ישוע המשיח מושיענו. למען נצדק בחסדו ונירש לפי התקווה את חיי העולמים נאמן הוא הדבר ורוצה אני כי תקיים את אלה למען אשר ישתדלו המאמינים לאלוהים לעשק במעשים טובים עשות כאלה טוב הוא ומועיל לאדם."
על פי התנ"ך, אלוהים לא הציל אותנו מחטאינו כיוון שעשינו מעשים טובים. הוא נתן לנו את ברכת הלידה מחדש כיוון שהוא אהב אותנו וריחם עלינו. במילים אחרות, ישוע המשיח בא לעולם הזה, הוטבל, מת על הצלב, קם לתחייה, וכך שטף את כל חטאינו. ישוע קם לתחייה ועכשיו הוא יושב לימינו של אלוהים. על ידי קימתו מן המתים, כל הדברים הלא גמורים של העולם הזה נהפכו למושלמים.
אלוהים בירך אותנו ברוח הקודש באמצעות ישוע המשיח, מושיענו. ישוע המשיח הוטבל על ידי יוחנן כדי לקחת את כל חטאי העולם, ומת על הצלב כדי שכל חטאינו יוכלו להימחל. אנו ניצלנו ונהפכנו לצדיקים.
התנ"ך גם אומר, "ונירש לפי התקווה את חיי העולמים" המשמעות של זה היא שאנו יורשי האלוהים, אנו אלה אשר יורשים את כל השפע והתהילה. על מנת לנהל סוג כזה של חיים מבורכים, עלינו לחיות חיים המלאים ברוח הקודש. עליך להאמין בבשורת המים והרוח, לקבל מחילה על חטאיך וללמד את הבשורה לאחרים.
לכן, כשאנו נסלחים מחטאינו, עלינו לעבוד לתועלתם של האחרים, עלינו לשמור על חוקי העולם וללמד את הבשורה לאלה אשר מחפשים את אלוהים. עלינו גם למחול לאנשים אשר עשו לנו רע ולנהוג בהם בטוב לב ובענווה כך שהם לא יוכלו להפריע בדרישת הבשורה. "עשות כאלה טוב הוא ומועיל לאדם." אם הינך משתוקק להתמלא ברוח הקודש, עליך לזכור מה פאולוס אמר לנו. יכול להיות שזה לא נשמע כמו משהו מיוחד, אך אלו הם דברים מאד חשובים.
מכיוון שאנו חיים בעולם הזה, איננו יכולים להתמלא ברוח הקודש אם נסתכסך עם אחרים על ידי כך שלא נציית לחוקי העולם. לכן עלינו לציית לחוקים, אלא אם כן הם מנוגדים לדבר האלוהים. עלינו לציית לחוקי העולם הזה. אפילו שיש לנו אמונה, אם אנו מעוניינים לחיות חיים המלאים ברוח הקודש, הציות לחוק היא הבחירה העדיפה. בשבילנו, כדי לעשות מעשים טובים, עלינו לציית לחוקי העולם ולהסתדר עם שכנינו.
 
 
?האם ברצונך לחיות חיים המלאים ברוח הקודש
 
אל האפסיים 11-5:8 אומר, "כי מלפנים הייתם חושך ועתה הנכם אור באדונינו התהלכו נא כבני אור. כי פרי הרוח (האור) כל מעשי חסד וצדק ואמת. ובחנו מה הוא רצוי בעיני אדוננו. ואל תשתתפו עם מעשי החושך אשר לא יעשו פרי כי אם הוכח תוכיחו אותם." קטע זה אומר לנו להתהלך כבני האור ולהניב את פירות הרוח.
לאחר מכן אל האפסיים 13-5:12, אומר, "כי מה שהם עושים בסתר חרפה היא אך לספר. אבל כל זאת יגלה כשיוכח על ידי האור כי כל הנגלה אור הוא." פאולוס אומר פה שכל הדברים אשר נחשפים נגלים על ידי האור. אם אדם צדיק אינו יכול לחיות בצדיקות הוא יחשף או על ידי אלוהים או על ידי עצמו. מה קורה כאשר אדם עושה את עבודת החושך ואז ננזף על ידי האור? לאחר שהוא מודה בטעיותיו, ליבו מואר כאשר הוא עומד שוב בפני אלוהים. "כל זאת יגלה כשיוכח על ידי האור כי כל הנגלה אור הוא." זה טוב להיחשף לאור. לאחר מכן אנו יכולים להודות בעברותינו ולחזור לאלוהים.
אם באמת ברצוננו לחיות חיים המלאים ברוח הקודש, חייבת להיות לנו בליבנו אדיבות. אפילו אם למישהו אין חטא בליבו, אין זה אומר שאין הוא צריך להיות אדיב. עלינו לחיות עם טוב לב ואדיבות בליבנו. עלינו ללמד בחוכמה ולהתפלל למען האנשים אשר אינם מכירים את בשורת המים והרוח, כך שהם יוכלו להבין ולהימחל מחטאיהם. ואל לנו גם להזיק לאחרים. עלינו לאכול, לישון ולשרת את הבשורה וגם את האחרים.
כדי לחיות חיים המלאים ברוח הקודש, עלינו לחשוב על חשיבות הזמן ולשרת את הבשורה היפה כמו אנשים חכמים. כאשר אנו אוהבים את העולם, אנו יכולים להיות כפופים להולכת שולל של החושך ויכולים להיות רשלניים בעשיית עבודת האלוהים. לכן, עלינו לקבע את עיננו על ישוע ולעשות מה שהוא רוצה. כאשר אנו מאמינים בגאולה שאלוהים נתן לנו, עלינו גם להיות ערניים כל הזמן. אדם חכם רוח צריך להקדיש את עצמו ללמד את הבשורה היפה ברחבי העולם לפני שהעולם הופך להיות מלא בחושך.
 
 
להבין את רצונו של ישוע
 
עלינו לגלות מה משביע את רצון האלוהים. עלינו ללמוד מה הוא רוצה שאנו נעשה באמצעות כנסיותיו ודבריו. עלינו לדעת מה אנו יכולים לעשות כדי להשביע את רצונו של אלוהים ולהבין את רצונו מאיתנו.
האנשים אשר חטאיהם נמחלו להם, הם אלה אשר נולדו מחדש ואלה אשר נולדו מחדש הם אלה אשר יש בהם את שכינת רוח הקודש. אלה אשר יש בהם את רוח הקודש הם באמת אנשים קדושים וילדיו של אלוהים. עליהם לחיות חיים המלאים ברוח הקודש. זוהי חובה על כל הקדושים. אל לנו לבזבז את יכולתנו ואת מרצנו על עצמנו ולהיות אדישים לצרכם של האחרים. אל לנו להפריע לדבר האלוהים על ידי הליכה עם זרמי הזמן.
אם התקדשנו והתחדשנו באמצעות דבר האלוהים, עלינו להיות אנשים טובים כדי להמשיך לבצע את עבודתו. אם הפכנו לילדיו של אלוהים על ידי האמונה בו, ראוי שנהייה אנשים טובי לב.
בשרם של ילדיו של אלוהים רחוק מלהיות מושלם אך הוא משביע את רצונו של אלוהים; בתנאי שאנו מתייחסים לרצונו של אלוהים ועושים דברים טובים. אך אפילו אלה אשר נולדו מחדש, אם הם חיים רק בשביל עצמם, עושים במהירות עוול לאחרים. "ואל תשתכרו מין המביא לידי פריצות כי אם המלאו ברוח." (אל האפסיים 5:18). המשמעות היא שאל לנו להשתכר עם תאוות הבשר אלא לעשות את עבודת האלוהים.
פאולוס אמר באל האפסיים 21-5:19, "ושיחו איש לרעהו בתהילות ותשבחות ושירות רוחניות שירו וזמרו לאדני בלבבכם. והודו בכל עת על הכל לאלוהים אבינו בשם אדונינו ישוע המשיח. היכנעו איש לאחיו ביראת אלוהים." אם ברצוננו לחיות חיים המלאים ברוח הקודש, עלינו להאמין וללמד את בשורת הגאולה ולחשוף את מה שאלוהים עשה למעננו.
אלוהים מברך אותנו כל פעם שאנו מתפללים והוא רשם את כל הברכות במזמורים ובפיוטים ושירים הרוחניים בשבילנו כדי שנשבחו בקול אחד. עלינו להלל להודות ולשבח אותו. נוכל חיות חיים מבורכים המלאים ברוח הקודש כאשר אנו מתפללים למען אלה אשר לא נגאלו עדיין ולמען איש את רעהו. עלינו להודות לאלוהים מעמקי ליבנו ולכבד את ישוע אשר הציל אותנו. עם מחשבות אלה בליבנו. עלינו להודות בטעויותינו, לבטא את הערכתנו על ניקוי חטאינו ולציית לו. זוהי הכוונה של לחיות חיים המלאים ברוח הקודש.
 
 
עלינו לשרת את הבשורה היפה במשך שארית חיינו
 
עלינו לתכנן מעשים טובים ולהתמיד בהם למען תהילתה של הבשורה היפה. כשאנו מצטרפים לכנסייתו של אלוהים, עלינו להתפלל ביחד ולקרוא לאלוהים כדי להציל את הנשמות של כולם. יש עדיין הרבה אנשים אשר לא מצליחים להיוולד מחדש אף על פי שהם מחפשים את אלוהים, מפני שהם לא מכירים את הבשורה היפה. עלינו להתפלל למען אנשים אלו כשאנו אומרים, "אלוהים, הצל גם אותם בבקשה." אל לנו גם לרדוף אחרי דברים אנוכיים אלא להציע את רכושנו לשירות הבשורה כדי להושיע את האבודים. לחיות למען נשמותיהם של אחרים ולגרום למלכות האלוהים להתפשט זוהי עשיית טוב.
עשיית סוג כזה של עבודה, משמעותה, לחיות חיים המלאים ברוח הקודש. לחיות בהתמלאות רוח הקודש אין משמעותה להיות מסוגל לדבר בלשונות או לבצע ניסים, אלא ללמוד כיצד להשביע את רצון האלוהים. הכוונה היא להאמין בגאולה אשר אלוהים נתן לנו, להלל ולשבח את אלוהים עם שירים ומזמורים. להודות, להלל ולשבח את אלוהים בכל ליבנו ולשרתו עם גופנו כאמצעי צדק, זהו רצון האלוהים. למלא אחר הוראותיו פירושו לחיות חיים המלאים ברוח הקודש.
כדי לחיות חיים המלאים ברוח, עלינו להישמע אחד לשני. אם מישהו מייעץ לנו עצה, עלינו לשמוע למה שהוא אומר. באותה דרך, אם אני מיעץ לו עצה, עליו להאזין אפילו אם הוא לא מסכים איתי. כמו כן עלינו לחיות חיים המלאים ברוח הקודש על ידי שנישמע אחד לשני ונעשה את עבודת האלוהים.
 
 
המשמעות של לחיות חיים המלאים ברוח היא להלל את ישוע המשיח
 
המשמעות של לחיות חיים המלאים ברוח הקודש היא לקיים את מצוותיו של ישוע המשיח. הבה נמצא מה המשמעות של זה על ידי שנקרא אל האפסיים 13-6:10. "סוף דבר אחי חזקו באדוננו ובעוז גבורתו לבשו כלי נשק אלוהים למען תוכלו עמוד נגד נכלי השטן. כי לא עם בשר ודם מלחמתנו כי עם שרים ושליטים עם המושלים בחשכת העולם הזה עם הרוחות הרעות אשר במרומים. על כן אחזו בכלי נשק אלוהים למען תוכלו לקום ביום הרע ולמלא צבאכם ולעמוד."
מה המשמעות של לחיות חייהם המלאים ברוח? המשמעות היא להתחזק בישוע ולהאמין בכוחו. המשמעות היא לחיות על ידי כוח רוח הקודש אשר שוכנת בנו ולא רק על ידי רצוננו בלבד. יותר מכך, המשמעות היא לחיות חיי תפילה. על ידי התפילה אנו יכולים לחיות חיים חסונים ולקבל יכולות וברכות שאלוהים נותן. לחיות סוג של חיים כאלו זה לאחוז בכל הנשק של אלוהים. אנו כל כך חלשים שאפילו אם ננסה להתהלך עימו לשרת ולציית לאלוהים, איננו יכולים לחיות חיים המלאים ברוח אלא אם כן אנו נאחזים בדבריו.
האמונה בדברי האלוהים היא הכרחית כדי להאיץ את כוחנו הרוחני. אפילו אם יש לנו אמונה עלינו לאחוז בכל כלי הנשק של אלוהים ולהגיד, "אני בטוח שזה יהיה כפי שזה כתוב בדבר האלוהים." זוהי האמונה אשר מאפשרת לנו לחיות חיים המלאים ברוח הקודש.
האם יש מישהו מבינכם שיש לו בעיה לחיות סוג כזה של חיים? אם כן, זכרו את דברי כתבי הקודש ואחזו בכל כלי הנשק של אלוהים. אלוהים אמר לנו לאחוז בכל כלי הנשק של אלוהים. על ידי שתיקח את הדברים עמוק לליבך, תבין מהי הכוונה בלאחוז בכל כלי הנשק של אלוהים. בלי להתחשב בסביבה או במה שאנשים אחרים אומרים, עלנו לאחוז בדברי האלוהים. באופן כזה אנו נחייה חיים המלאים ברוח הקודש.
היכן נוכל לקבל אמונה זו? חזון יוחנן 3:22 אומר, "מי אשר אוזן לו ישמע את אשר הרוח אומר לקהילות" עלינו לשמוע למה שהרוח אומרת לקהילות. במילים אחרות, לא היינו יכולים לשמוע את דבר האלוהים או לחיות חיים המלאים ברוח הקודש ללא משרתי האלוהים. באמצעות מי רוח הקודש מדברת? אלוהים מדבר אל הקדושים ואל כל אנשי העולם באמצעות משרתיו בכנסייתו.
זאת אומרת, עליך להאמין שהלימוד של כנסיית אלוהים מבוססת ללא ספק על דבר האלוהים. עליך לקבל את לימוד הכנסיה עם אמונה בליבך. אם רוח הקודש איננה שוכנת במטיף, זה יהיה אפשרי מבחינתו ללמד את מחשבותיו העצמיות. מטיף אשר יש בו את שכינת רוח הקודש, מלמד את דבר האלוהים תחת פיקוחה של רוח הקודש. אם הוא לא עושה כך אלא דורש דברים נטולי יסוד מקראי, רוח הקודש עוצרת אותו כיוון שהיא שוכנת בליבו.
רוח הקודש היא אלוהים. השלטון של משרת האלוהים הוא נפלא כיוון שאלוהים שוכן בו. בברית החדשה ישוע המשיח אמר לפטרוס, "ואתן לך את מפתחות מלכות השמים" (מתי 16:19). המפתח לגן עדן היא בשורת המים והרוח. במילים אחרות, בשורה זו היא המפתח לכניסה לגן עדן. אלוהים נתן את הרשות ללמד את דבר האלוהים לא רק לפטרוס אלא גם לכל משרתי האלוהים ולכל הקדושים כל זמן שהם נולדים מחדש ויש בהם את שכינת רוח הקודש.
כדי לחיות חיים המלאים ברוח הקודש, עלינו לאחוז בכל כלי הנשק של אלוהים. אם אין לנו אמונה, עלינו לזכור את לימוד הכנסיה בראשנו כל יום על ידי האמונה בסמכות הכנסייה ובמשרתי האלוהים. אפילו אם הדרשה אשר אתה שומע היום היא לא מועילה ולא קשורה בדיוק לחייך, בכל מקרה עליך לשמוע אותה ולקחת אותה לליבך. מצא בתנ"ך את הדברים אשר אתה צריך בחייך היומיומיים והיאחז בהם. בדרך זו אתה תהפוך לאיש אמונה לאחר מכן תהייה מסוגל לחיות חיים המלאים ברוח הקודש, תתהלך עם אלוהים, ותנצח בקרב את השרים והשליטים של חשכת העולם.
יכול להיות שאתה מבולבל כיוון שנאמר לך שעליך לציית לשליטי העולם ועתה אני אומר לך להילחם נגד שליטי חשכת העולם. בזמן הרומאים, הקיסר הרומאי כינה את עצמו אלוהים והחוק דרש מכל האנשים להתייחס אליו כאלוהים. אך זה היה משהו שהנוצרים לא יכלו לעשות כיוון שזה היה מנוגד לדבר האלוהים. לכן לנוצרים באותו זמן לא הייתה ברירה אלא להילחם בקיסר הרומאי אשר גרם לאנשים להשתחוות לו כאילו היה אלוהים.
על מנת לנצח את הקרב מול השטן, עלינו להאמין ולהיאחז בדבר האלוהים. אם נחייה על פי דבר האלוהים, אנו נשיג את ברכותיו ונהיה מסוגלים להביס את השטן. אם לא נאחז בדבר האלוהים, אפילו אם אנו ניוולד מחדש, נפסיד במלחמה מול השטן. אלוהים הזהיר אותנו, "כי מריבכם השטן משוטט כאריה שואג ומבקש את אשר יבלע" (הראשונה לפטרוס 5:8). אדם אשר אינו מאמין בדבר האלוהים יכול להיות מותקף בקלות על ידי השטן.
אפילו ישוע לא היה יכול להדוף את השטן אם הוא לא היה נמצא למען דבר האלוהים. "הן כתוב לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי" (מתי 4:4). הוא סילק את השטן באמצעות האמונה במה שכתוב. ומה לגבינו? יש בנו חוסר בינה ואיננו יכולים להיות מושווים לישוע. לכן עלינו להאמין ולאחוז אף יותר בחוזקה בדבר האלוהים.
אל לנו רק להגיד, "אני חושב שהדברים נכונים אך אינני יכול להאמין בהם לחלוטין." עלינו להיאחז בדברים. "אני מאמין שכל הדברים ייצאו נכונים כפי שכתוב." זוהי האמונה הנכונה אשר מאפשרת לנו לאחוז בכל כלי הנשק של אלוהים. האנשים אשר `אומרים, "כל הדברים יתגשמו בדיוק כפי שאדוננו אמר," יבורכו. אם האדם נאחז בדבר האלוהים וסומך עליו, הדברים יתגשמו על פי אמונתו. אפילו אם השטן מנסה לפתות אותנו, הוא בטוח יסתלק אם נגיד, "אני מאמין בדבר אלוהים אני מאמין שדבריו הם התשובות הנכונות." זוהי הדרך לנצח במלחמה מול השטן.
 
 
עלינו להיאחז בדבר האלוהים
 
"על כן אחזו בכלי נשק אלוהים למען תוכלו לקום ביום הרע ולמלא צבאכם ולעמוד. עמדו נא חגורי מתנים באמת ומלובשים בשריון הצדק. ורגליכם מנעלות להיותכם מוכנים לבשורת השלום. וכל כל אלה תפשו את מגן האמונה אשר תוכלו לכבות בו את חצי הרשע הבוערים. וקחו את כובע הישועה וחרב הרוח שהיא דבר האלוהים." (אל האפסיים 17-6:13).
בקטע, "עמדו נא חגורי מתנים באמת" דבר האלוהים מושווה לחגורה החגורה על מותני האדם. המשמעות של זה היא שעלינו לחגור את נפשנו בדבר האלוהים. הוא אומר לנו ללכת אחר דברי האמת כך שנוכל להיות במחשבה אחת עם אלוהים. אך כמו שחגורה זאת מתאימה בחוזקה מסביב לגוף, עלינו גם לחבר את עצמנו בחוזקה לדבר האלוהים. כאשר אנו במחשבה אחת עם אלוהים, אנו בטבעיות מסוגלים להאמין ולהגיד, "אני מאמין שהכל יבוא על מקומו בשלום, אני מאמין שהכל יתגשם כפי שאלוהים אמר."
אחר כך, עלינו לשים את שריון הצדק. עלינו לשים את שריון של בשורת המים והרוח אשר אומרת שאלוהים הושיע אותנו. עלינו לחגור את מותננו עם האמת ולשים את שריון הצדק. עלינו לשים את השריון של התכשיטים יקרי הערך. עלינו לשים אותם באמונה שאלוהים מחל על כל חטאינו. עלינו להאמין בדבר אלוהים בכל ליבנו. עלינו גם ללמד את בשורת הגאולה אשר מביאה שלום.
לאחר שאחזנו בכל הדברים שלעיל, עלינו לנעול את נעלנו, להיות מוכנים לבשורת השלום, וללכת וללמד את בשורת הגאולה אשר נותנת את שלוות האלוהים לכל האנשים. אם נגאלנו מכל חטאינו, אנו נתוודה על אמונתנו באמצעות פיותינו. בכל פעם שחטאינו ורשעתנו מתגלים, עלינו למחוק אותם על ידי שנהרהר בכך שאלוהים כבר מחל על כל חטאינו. הוא עשה זאת באמצעות טבילתו של ישוע ודמו על הצלב. עלינו לחיות חיי תהילה על ידי שנודה לאלוהים. עלינו ללמד את בשורת המים והרוח אשר נותנת שלווה לכל אחד אשר לא נמחלו לו חטאיו.
יותר מכל, עלינו להלחם ברשע עם מגן האמונה. כאשר השטן תוקף, עלינו לסלקו עם מגן האמונה ביד אחת ודברי האמת ביד השניה.
לאחר מכן עלינו לשים את כובע הישועה. עלינו לקבל את מילות הישועה ולהגיד, "נושעתי מכל חטאיי באמצעות בשורת המים והרוח. אלוהים מחל על חטאיי בדרך זו." עלינו להכיר באמת בראשנו. עלינו לעשות מדברי אלוהים את כובע הישועה ואת חרב הרוח ככלי נשקנו נגד השטן.
אם השטן תוקף אותנו, עלינו לשלוף את החרב ולהכות בו. "אלוהים אמר כך ואני מאמין בזה!" אנו מסלקים את השטן באמצעות האמונה בדברי האלוהים. אם נאמין בדברי האלוהים ונשלוף את חרב הרוח, השטן יימלט כשהוא צועק "אוי, זה כואב." אני יכולים להביס כל סוג של התקפה של השטן אם רק נאמין בדבר האלוהים.
עליך לחיות סוג כזה של חיים דתיים ולהתוודות, "בשרי רחוק מלהיות מושלם אך אני איש האלוהים אשר קיבל גאולה. אני חי באמונה ונאחז במילים שאלוהים אמר לי." אם יהיה לנו סוג כזה של אמונה נוכל לסלק את השטן עם חרב האמת בכל פעם שהוא בא להציק ולהפריע לחיינו הנאמנים. השטן אפילו לא ממצמץ אם נתקיף אותו בחזרה עם מילים ארציות ותו לא. לפיכך עלינו ללחום נגדו כשאנו אומרים, "זה מה שאלוהים אמר." ואז השטן יכנע בפני המרות של דבר האלוהים.
אם ברצוננו לחיות חיים המלאים ברוח הקודש, עלינו להתפלל לאלוהים שהקהילה, כל הקדושים ומשרתי אלוהים יקדישו את עצמם להטפת הבשורה. כל ידי שנגיד תפילה כמו, "אפשר לי לגלות באומץ אץ סוד הבשורה" אנו נחייה חיים אשר שואפים לשרת את הבשורה. אלה חיים המלאים ברוח הקודש. חיים המלאים ברוח הקודש הם הכרחיים לכל הקדושים. אם ברצוננו להיות קדושים אמיתיים, עלינו לחיות חיים המלאים ברוח הקודש. חיים מסוג זה הם הכרחיים לכל הקדושים, בדיוק כפי שקבלת מחילת החטאים היא הכרחית לכל נשמה. זהו צו האלוהים.
אלה אשר נגאלו מחטאיהם אך אינם יודעים כיצד לנהל אורח חיים נאמן, חייבים לדעת שעליהם לחיות חיים המלאים ברוח הקודש. זה מה שאלוהים רוצה. על הקדושים לחיות חיים המלאים ברוח הקודש וזהו רצון האלוהים. חיים המלאים ברוח הקודש מעודדים את הקדושים ללמד את הבשורה על ידי עשיית טוב. הם אוהבים ללמד את הבשורה, להתפלל לאלוהים ולהאמין ולאחוז בדברי האלוהים. עלינו לשים את כובע הגאולה ואת שריון הצדק ולגרש את השטן על ידי שאנו אומרים, "אני כל הזמן צדיק."
מכיוון שבקדושים יש את שכינת רוח הקודש, הם מתהלכים ברוח ומסוגלים לקבל את הכוח של רוח הקודש. הם עושים את עבודתו עם ברכת אלוהים אשר הרויחו על ידי תפילת האמונה. עליהם להתהלך ברוח עד אשר הם מביסים את השטן ועומדים לפני אלוהים. האנשים אשר יכולים לאחוז בכל כלי הנשק של אלוהים הם רק הנוצרים הנולדים מחדש אשר יכולים לחיות חיים המלאים ברוח הקודש.
"כי לא עם בשר ודם מלחמתנו כי עם שרים ושליטים עם המושלים בחשכת העולם הזה עם הרוחות הרעות אשר במרומים." (אל האפסיים 6:12). המלחמה של אלה אשר נולדו מחדש היא לא מלחמה של בשר ודם. בכל אופן, המלחמה של אלה אשר יש להם את שכינת רוח הקודש הוא נגד צבא רוחות הרשע ונגד אלה אשר מפריעים לחיינו הנאמנים ואשר לא משרתים את הבשורה ומכשילים אותנו.
כאשר אנו יוצאים החוצה ללחום את המלחמה למען בשורת ישוע, עלינו לשים את הכובע ואת כלי הנשק של הרוח. אם נלבש רק בגדים רגילים במלחמה זו, אנו נפצע. לפיכך עלינו לאחוז בכלי נשק. אנו צריכים חרב, מגן וקסדה. כדי לנצח את המלחמה עלינו להיות מוכנים לגמרי לפני הקרב. עלינו לשים את השריון לחגור את מותנו ולנעול נעלים על שתי רגלינו. לאחר מכן, עם החרב והמגן בשתי ידינו, עלינו להביס את אויבנו. אלה הם חיים המלאים ברוח הקודש.
 
 
עלינו לשמור על הבשורה היפה
 
פאולוס אמר לנו, "שמור את הפיקדון הטוב בעזרת רוח הקודש השוכן בנו" (השנית אל טימותיוס 1:14). מהו הפיקדון הטוב? זוהי בשורת המים והרוח אשר הצילה אותנו מהחטאים. באל טיטוס 3:5 נאמר, "הושיע אותנו כמתוך חסדו על ידי טבילת התולדה השניה וחידוש רוח הקודש." אדוננו שטף את כל החטאים אשר עשינו בעולם הזה, מת על הצלב וקם לתחייה. עלינו לשמור על הבשורה היפה הזאת. עלינו לחבוש את כובע הישועה, לשים את שריון הצדק ולחגור את מותננו באמת. עלינו להאמין בבשורת המים והרוח.
לאחר שהתחמשנו בדרך זו, עלינו לנצח במלחמה נגד השטן. רק אז נהיה מסוגלים להשיג ניצחון ולחלוק אותו עם האחרים. אנו נהייה חייבים להילחם בהרבה מלחמות רוחניות נגד השטן ולקחת ממנו הרבה שלל עד ליום שניכנס למלכות האלוהים, שהיא ירושתנו. ככל שננצח בהרבה יותר מלחמות את יריבנו, הקרב הבא יהיה יותר קל. על כולנו להתפלל למען מלכותו שתצליח ושתשגשג. אז נשיג חיים המלאים ברוח הקודש.
אל לנו להיות מסופקים במחילת חטאים אלא עלינו לחיות חיים המלאים ברוח הקודש. למען הבשורה ומעשינו הטובים, עלינו להאמין בדבר האלוהים. כדי שלא נפסיד במלחמתנו נגד השטן ונחרב, עלינו להיות מובלים על ידי רוח הקודש ועל ידי שמירת דברי האלוהים והאמונה בהם.
האם אתה מבין אותי? רק אז יהיו לנו חיים המלאים ברוח הקודש. אני מקווה שגם אתה תשרת את בשורת המים והרוח ותלך ותהיה תלוי אחרי דבר האלוהים. הבה נפעל כולנו להציל נפשות מהשטן. אנו יכולים לנהל אורח חיים המלא ברוח הקודש עד שישוע יבוא שנית. המלאות ברוח הקודש היא המצווה השניה אשר אלוהים נתן לנו. הודו לו. אנו יכולים לקבל את שכינת רוח הקודש בזכות מחילת החטאים אשר בליבנו. ואם זה לא היה בשביל שכינת רוח הקודש, לא הייתי יכול להתחיל חיים המלאים ברוח הקודש. אני מודה לאלוהים על שאפשר לנו לנהל אורח חיים המלאים ברוח הקודש.
האם אתה מאמין שתוכל לקבל את שכינת רוח הקודש? לאלה מאיתנו אשר נמחלו להם חטאיהם, יש בהם את שכינת רוח הקודש. אך אלה אשר עדיין לא מחקו את חטאיהם, אין בהם את שכינת רוח הקודש. אלה אשר לא מכירים או אשר אינם מאמינים בבשורת המים והרוח, אין בהם את שכינת רוח הקודש. כל אנשי העולם יושלכו לגיהינום אם לא תהיה בהם שכינת רוח הקודש.
מכיוון שבליבנו אין חטאים, יש בנו את שכינת רוח הקודש. ומכיוון שרוח הקודש שוכנת בליבנו, אנו יכולים לחיות חיים המלאים ברוח הקודש. אנו אשר יש בנו את שכינת רוח הקודש, חייבים לציית לרצון הרוח על מנת להיות מלאים ברוח הקודש. ככל שנציית יותר לרצון הרוח, אמונתנו תתחזק יותר כמו לוחם עם מדים מושלמים. אך אם נכשל בציות לרוח, זה אותו דבר בשבילנו כאילו פרקנו את כלי נשקנו.
הבה נצמח באמצעות דברי רוח הקודש ונהיה אנשי אמונה. כאשר אנו שומעים את דברי רוח הקודש, אמונתנו מתפתחת כיוון שאלוהים אמר, "אמונה באה מתוך השמועה והשמועה על ידי דבר האלוהים" (אל הרומים 10:17). לכן, אפילו אם השטן מתקיף אותנו, אנו מוגנים על ידי אמונתנו בדברים אלה. השטן אינו יכול לתקוף את אלה אשר חמושים במגן אמונה על יד אמונתם בבשורת המים והרוח. לאנשי אמונה יש את הכוח להדוף עם אמונתם את התקפותיו של השטן.
הבה ננהל אורח חיים המלאים ברוח הקודש עם אמונה. חיים המלאים ברוח הקודש מרמזים על חיים של הטפת בשורת המים והרוח בנאמנות לכל רחבי העולם. כאלה הם חיים המלאים ברוח הקודש.