佈道

נושא 8: רוח הקודש

[8-13] <יוחנן 16:5-11> מעשיה ומתנותיה של רוח הקודש

< יוחנן 11-16:5 >
"ועתה הולך אנכי אל שולחי ולא ישאלני איש מכם אנה תלך. אך על דברי את אלה אליכם מלא לבבכם עצבת. אולם האמת אגיד לכם כי לכתי אך טוב לכם כי אם לא אלך לא יבוא אליכם הפרקליט ואם אלך אשלחהו אליכם. והיה בבואו יוכיח את העולם על דבר החטא והצדק והמשפט. על החטא כי לא האמינו בי. ועל הצדק כי אלך אל אבי ולא תוסיפו לראות אותי. ועל המשפט כי נדון שר העולם הזה."
 
 
מהי עבודתה של רוח הקודש?
להוכיח את העולם על דבר
החטא הצדק והמשפט
 
בבראשית 1:2 נאמר, "והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים." אנו יכולים לראות מקטע זה שרוח הקודש אינה שוכנת בלב מלא בבלבול וחטאים אלא רק שוכנת בליבם של אלה המאמינים בבשורה היפה. בכל אופן, הרבה אנשים בבלבולם ובריקנותם נכשלים תחת השפעתה של אמונה קנאית ואמרים שהם רוצים לקבל את שכינת רוח הקודש כאשר יש להם חטאים בליבם.
הרוח שמתקבלת במצב של אכסטזה פנאטית היא אינה הרוח היפה. מעשי השטן נחים על המאמינים הקנאים המופקרים, ואנשים קנאים אלו נכשלים בקלות תחת ההשפעה של תחבולותיו וכוחותיו. אך רוח הקודש היא גוף האלוהים אשר היא נבונה רגשית ובעל רצון מוגדר. היא עבדה עם אלוהים האב ועם בנו ישוע המשיח ביצירת העולם. אנו נלמד עתה איזה סוג של מעשים רוח הקודש עשתה בעולם זה.
 
 
רוח הקודש מוכיחה את עולם החטא
 
מהי פעולתה הראשונה של רוח הקודש? היא מוכיחה את עולם החטא. האנשים אשר מוכחים על ידה הם אלה אשר אינם מקבלים את בשורת הטבלת ישוע על ידי יוחנן ודמו על הצלב. היא מוכיחה את כל החוטאים שאינם מאמינים בבשורת המים והרוח על כל החטאים.
 
 
היא מוכיחה את עולם הצדק של אלוהים
 
מהו הדבר השני שרוח הקודש עושה? היא נושאת עדות על צדקתו של אלוהים ועל ביצועי ישוע בהצלת החוטאים מכל חטאיהם. יוחנן 16:10 אומר, "ועל הצדק כי אלך אבי ולא תוסיפו לראות אותי." עלינו לדעת מהי הכוונה בצדקתו של אלוהים המופיעה בתנ"ך. הכוונה היא שישוע לקח את כל חטאי העולם באמצעות הטבלתו בידי יוחנן ושכל מי שמאמין בו יכול להיות צדיק בעזרת חסדו של אלוהים. ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל וקיבל את כל חטאי העולם, הוא שפך את דמו על הצלב, קם לתחייה והפך למושיע של כל החוטאים. זוהי הבשורה היפה אשר אלוהים נתן לנו. ישוע לקח את כל חטאי העולם באמצעות המים והדם על פי רצונו של אלוהים ונהייה השליט של חיינו.
רוח הקודש מסייעת לאנשים להאמין בבשורת הטבלת ישוע בידי יוחנן ובדמו על הצלב, וכך, מסייעת להשיג מחילת חטאים. עליך לדעת שפעולותיו של אלוהים בשילוש הקדוש הם משלימות. רוח הקודש פועלת למען הבשורה היפה, גורמת לאנשים להאמין באהבתו של אלוהים. היא גם ערבה לאמיתות הבשורה היפה של המים והרוח.
 
 
היא מוכיחה את עולם המשפט
 
מהי המטלה השלישית של רוח הקודש? היא הורסת את עבודת השטן. השטן לוחש לתוך מחשבותיהם של האנשים כשהוא אומר, "אתה יכול להאמין בישוע, אך רק חשוב על הנצרות כאחת מהרבה דתות ארציות." השטן מנסה למנוע מהאנשים מלהאמין בטבילת ישוע ודמו על הצלב כך שהם לא יוכלו להשיג מחילה על חטאיהם אפילו שהם מאמינים בישוע. מכיוון שהשטן מצמצם את הנצרות לדת "רגילה, הרבה אנשים נופלים קורבן לרמאותו של השטן וזוהי הסיבה שלהאמין בישוע זה להיות אנשים טובים. בכל אופן, התכלית העקרית של האמונה בישוע היא להיוולד מחדש כאנשים צדיקים.
אל לך להיות בעל אמונה מוטעית. לא משנה עד כמה אתה מאמין בישוע, אומנה מוטעית אינה יכולה לגרום לך להתקדש. אם אתה בעל אמונה מוטעית, לא תוכל להכיר או לראות בבירור את ישוע עקב שקריו של השטן. רוח הקודש נהיית הערבה לישועה לאלה אשר נגאלו על ידי האמונה בבשורה היפה של המים והרוח. כל האמונות של אלה אשר יש להם חטא בליבם הן חסרות משמעות.
רוח הקודש מעידה על האמת של הבשורה היפה. ישוע הוטבל כדי לקחת את כל חטאי העולם והוא הוטבל כדי לשלם את חובות החטאים. רוח הקודש מעידה על האמת הזו. רוח הקודש מייעצת לכל האנשים בעולם להימחל מכל חטאיהם על ידי האמונה בבשורה היפה. בכל אופן, עלינו לזכור שרוח הקודש מוכיחה ושופטת את אלה אשר לא לוקחים את הבשורה היפה לליבם.
 
 
על כולם להיות בעלי האמונה המבורכת
 
מהי האמונה המבורכת? היא האמונה אשר מובילה אותנו לקבל את שכינתה של רוח הקודש באמצעות מחילת החטאים. בכל אופן, אנו רואים ברחבי העולם נוצרים אשר עדיין יש להם חטא בליבם, אפילו שהם שומרים על אמונתם בישוע במשך זמן רב. ככל שהם מאמינים בישוע לאורך זמן, הם הופכים לחוטאים יותר גדולים. הבעיה הגדולה ביותר אשר מונעת מהם להיגאל מחטאיהם היא שהם חושבים שדיבור בלשונות וראיית חזיונות הם הוכחות לכך שהם קיבלו את רוח הקודש. הם אינם מודעים לדין האלוהים על חטאיהם.
הרבה אנשים בעולם הזה אינם מסוגלים להבחין בין פעולותיה של רוח הקודש לפעולותיו של השטן. פעולותיו של השטן מובילות את האנשים למצב של בלבול על ידי שהוא נותן להם אמונות מוטעות ואז מוביל אותם לעבר חורבן. זה מה שהשטן מנסה להשיג על ידי היציאה נגד אלוהים. השטן גורם לאנשים להיכשל תחת השפעתם של אמונות תפלות ולוקח אותם כעבדיו. השטן מחדיר בהם תשוקה להתנסות בניסים ונפלאות מלאכותיים על ידי שהוא גורם להם לחשוב שהתנסויות שכאלה הן יותר בעלות ערך מקבלת שכינתה של רוח הקודש באמצעות האמונה בבשורה היפה.
בכל אופן, רוח הקודש מאפשרת לאנשים לראות את עולמו של אלוהים באמצעות המילים. באמצעות רוח הקודש הם נוכחים לדעת ולהאמין שאלוהים ברא את בני האדם, שאלוהים אוהב אותם ושאלוהים רוצה להושיע אותם. תוכניתו למען החוטאים הייתה שישוע המשיח יושיע אותם מחטאיהם באמצעות בשורת המים והרוח ולהזמין אותם לחיות באהבתו עם אמונה.
הראשונה לפטרוס 3:21 אומר, "וזה הוא אות הטבילה אשר כעת תושיע גם אותנו." גם הראשונה לפטרוס 1:23 אומר, "כנולדים מחדש לא מזרע נשחת כי אם מזרע לא ישחת במאמר אלוהים החי והקיים לעולם."
עבודתה של רוח הקודש היא להסביר לבני האדם על האמת של החטא, הצדק והמשפט, ולגרום להם להאמין שזוהי האמת. רוח הקודש מדריכה אותם לדעת על משפטו של אלוהים ועל זה שהם יכולים להיגאל מחטאיהם על ידי האמונה בבשורה היפה של טבילת ישוע ודמו על הצלב. רוח הקודש נותנת להם את הידע שהיא שוכנת בהם כאשר הם מאמינים בבשורת המים והרוח.
עד כה הסתכלנו על מעשיה של רוח הקודש. כל האנשים שבעולם זה יכולים לקבל את שכינת רוח הקודש ואת אהבתו של אלוהים רק כאשר הם השיגו מחילת חטאים על ידי האמונה בבשורה היפה של המים והרוח של ישוע.
 
 
אישיותה של רוח הקודש
 
רוח הקודש היא אלוהים הכל יכול. היא בעלת המאפיינים החיוניים של אישיות כלומר, בינה, רגש ורצון. כיוון שרוח הקודש היא בעלת בינה היא אפילו חוקרת את מעמקי האלוהים (הראשונה אל הקורנתיים 2:10) ואת לב האדם.
כיוון שרוח הקודש היא בעלת רגשות, היא שבעת רצון מאלה אשר מאמינים בדבר אלוהים אך היא נאנחת עמוקות מהלא מאמינים. דבר נוסף, הצדיקים יכולים להרגיש את אהבת האלוהים באמצעות רוח הקודש.
רוח הקודש נקראת גם "המסייע" המשמעות של זה היא שרוח הקודש עוזרת לצדיקים בקשיים, ונותנת להם את הניצחון כשהם נלחמים נגד האויבים. היא בעלת בינה, רגשות ורצון בדיוק כמונו בני האנוש והיא שוכנת באלה אשר מאמינים בבשורה היפה של המים והרוח.
 
 
פעולותיה של רוח הקודש הן כדלקמן
 
רוח הקודש מאפשרת לאנשים להבין את האמת של מחילת החטאים ושוכנת בליבם של המאמינים. עבודתה היא להעיד על האמת שישוע לקח את כל חטאי בני האדם באמצעות טבילתו ודמו (הראשונה ליוחנן 8-5:6). היא גם מעודדת את משרתיה ואת הקדושים בכל צרה ומחזקת אותם לעמוד שוב. היא בעצמה מתערבת בשבילם כאשר הם אינם יודעים על מה להתפלל (אל הרומים 8:26) היא נותנת מנוחה לצדיקים בכנסייתו של אלוהים ומובילה אותם לשפע של דבריו (תהילים 23).
 
 
פעלותיה של רוח הקודש קשורים לתנ"ך
 
רוח הקודש מובילה את הצדיקים להבין ולהאמין באמת שבליבם וללמד אותה את האחרים. "כי כל הכתוב נכתב ברוח אלוהים גם מועיל להורות ולהוכיח ולישר וליסר בצדק." (השנית אל טימותיוס 3:16).
"דרשו מעל ספר יהוה וקראו אחת מהנה לא נעדרה אשה רעותה לא פקדו כי פי הוא צוה ורוחו הוא קבצן." (ישעיה 34:16)
"וזאת תדעו ראשונה אשר כל נבואת המקרא איננה תולה בפתרון אדם מליבו. כי מעולם לא יצאה נבואה ברצון האדם כי אם ברוח הקודש אשר נשאם דברו אנשי אלוהים הקדושים." (השנית לפטרוס 21-1:20).
רוח הקודש נחה על משרתי אלוהים לכתוב את דברי אלוהים כך שאנו נוכל לקרוא אותם. היא הכירה לאנשים את בשורת המים והרוח והובילה אותנו לדרוש אותה לכל העולם. לכן, אפילו שיכול להיות שהצדיקים יסבלו מהרבה נסיונות בחייהם, הם מסוגלים להתגבר עליהם הודות לכוחה של רוח הקודש.
 
 
מתנותיה ופירותיה של רוח הקודש
 
מתנות רוח הקודש משמעותן היכולות אשר היא נותנת לקדושים כדי להפיץ את הבשורה היפה של אלוהים לאחרים. לכן הקדושים מקדישים את עצמם לעבודת האלוהים עם המתנות שהוא העניק ורוח הקודש מסייעת להם להביא תהילה לאלוהים. "ולכל איש ואיש נתנה לו התגלות הרוח להועיל." (הראשונה אל הקורנתיים 12:7).
תכלית מתנותיה של רוח הקודש היא לצייד את הקדושים עם אמונה ולעזור להם לרוץ במרוץ שלפניהם (אל האפסיים 12-4:11). רוח הקודש נותנת יכולות למשרתי האלוהים ולקדושים כדי לעזור להם להפיץ את הבשורה. קהילת האלוהים היא קהילה של הקדושים אשר מקודשים בישוע המשיח. (הראשונה אל הקורנתיים 1:2)
על כל נוצרי אשר קיבל את רוח הקודש להתנהג על פי העמדה שניתנה לו ותפקידו, מפני שישוע המשיח הוא ראש הקהילה. רוח הקודש נותנת תפיסה רוחנית ויכולת לקדושים כך שהם יוכלו לעבוד למען מלכות האלוהים. היא עושה הכל על מנת להראות את ההדר של הבשורה אשר אלוהים נתן לנו. היא אומרת, "לכן אם תאכלו או אם תשתו או כל אשר תעשו את הכל עשו לכבוד האלוהים." (הראשונה אל הקורנתיים 10:31).
 
 
הסוגים השונים של מתנות רוח הקודש
 
ישנם 12 סוגים שונים של מתנות רוח הקודש. אנו יכולים לראות בתנ"ך שמתנות אלו מופיעות בצורות מגוונות לאנשים שונים. רשימה ארוכה של מתנות מופיעה באל הרומים 8-12:6, הראשונה אל הקורנתיים 10-12:8 ובאל האפסיים 4:11. המתנות הרוחניות שלהלן הינן המתנות אשר מדוברות בראשונה אל הקורנתיים פרק 12.
1) דיבור הדעת: זה נותן לנו השראה רוחנית להבין את בשורת המים והרוח ומאפשר לנו ללמד את הבשורה היפה הזאת.
2) דיבור החוכמה: זוהי היכולת ליישב את הבעיות הרבות אשר צצות בחיים הדתיים באמצעות דבריו הכתובים של אלוהים
3) אמונה: רוח הקודש נותנת אמונה חזקה ובטחון לקדושים כך שהם יוכלו לבצע את הנס של הצלת הנשמות מחטאיהם ומהשטן. אדם צדיק יכול לגרום לחטאיהם להימחל ולרפא את נשמתם ממחלתם הרוחנית באמצעות כוח האמונה.
4) רפואה: רוח הקודש נותנת את היכולת לרפא את האנשים הצדיקים באמצעות האמונה בדבר האלוהים.
5) פעולת הניסים: זוהי מתנה מפתיעה אשר מאפשרת לקדושים לעשות את עבודת אלוהים על ידי האמונה בדבר האלוהים. נס הוא משהו אשר נעשה באופן על טבעי באמצעות אמונה, מעבר ליכולת של האדם וחוקי טבע.
6) נבואה: בזמנים אלו, רק אלה המאמינים ומצייתים לדבר האלוהים יכולים לנבא על פי מה שכתוב. דבריו של מישהו אשר אמונותיו אינם מבוססות על מה שכתוב בתנ"ך אינם יכולים להיות נבואה אמיתית. משרתי האלוהים, אשר יש בהם את שכינת רוח הקודש, מלמדים את דבר האלוהים וזה משפר ומוכיח להם לעשות את עבודתו באמצעות הכנסייה שהיא גוף האלוהים. רוח הקודש נותנת יכולת זו למשרתי האלוהים ולקדושים.
7) להבחין בין הרוחות: זוהי היכולת להבחין אם מישהו קיבל מחילת חטאים. מחינת השטן זה אפשרי להוליך אותנו שלל אם אין לנו את המתנה הזו. מכיוון שהעולם הוא תחת שליטתו של השטן, אנו יכולים לקבל מתנה זו על ידי הבשורה היפה שאלוהים נתן לנו, וכך להתגבר על הנסיונות, המשאות והרשע שבעולם הזה. הצדיק מקבל מתנה זו על ידי האמונה בבשורה היפה. וכך הוא יכול להגיד אם למישהו יש חטא בליבו.
8) דיבור בלשונות: התנ"ך אומר לנו על דיבור בלשונות: "אכן בקהל אבחר לדבר חמש מילין בשכלי למען הורות גם את האחרים מלדבר רבבות מילין בלשון" (הראשונה אל הקורנתיים 14:19). על הקדוש לדעת שזה הרבה יותר חשוב להבין את דבר האמת של אלוהים מאשר לדבר בלשונות שהוא בעצמו אינו מסוגל להבין. לכן עליו להימנע מדיבור בלשונות.
9) ביאור לשונות: מתנה זו ניתנה לשליחים כדי לאפשר להם לדרוש את הבשורה בזמן של הכנסיה הקדומה. בימנו, רוח הקודש מפיצה את הבשורה באמצעות תרגום ואינטרפרטציה של מסרים לסוגים שונים של שפות. אין צורך באינטרפרטציה כאשר האדם אשר מלמד את בשורה יכול לדבר בשאר השפות. בכל אופן, כאשר אנו מתמודדים עם מחסומי השפה, אלוהים תמיד מאפשר לנו לבאר כדי לבצע את עבודתו. אלוהים אינו פועל באי סדר או במצב של אקסטזה. רוח הקודש פועלת בבשורה היפה וגם מדריכה את הקדושים לתרגם את הבשורה לשפות שונות.
 
 
מהם פירותיה של רוח הקודש?
 
בנוגע לפירותיה של רוח הקודש התנ"ך אומר לנו, "ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום אורך רוח ונדיבות וחסד ואמונה. וענוה ופרישות אין תורה לנגד עושי אלה." (אל הגלטיים 23-5:22).
1) אהבה: האהבה היא בשביל הצדיקים כדי להציל את כל החוטאים מחטאיהם על ידי הטפת הבשורה היפה של המים והרוח. כיוון שהצדיקים מחזיקים בבשורה היפה שהיא אהבתו האמיתית של ישוע, הם מלמדים את הבשורה של אהבת האמת ומחזיקם באהבת אמת.
2) שמחה: זוהי שמחה נפלאה ובלתי מתוארת הפורצת החוצה מעמקי ליבנו כאשר אנו נולדים מחדש. לאדם הצדיק אשר כל חטאיו נמחלו יש שמחה בליבו (אל הפיליפים 4:4). כיוון שיש שמחה בליבם של הצדיקים, יש להם את היכולת לחלוק את שמחתם עם אנשים אחרים.
3) שלום: זהו לב העידוד אשר ניתן לאנשים הצדיקים אשר חטאיהם נמחלו להם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. רוח הקודש גורמת לצדיקים ללמד את בשורת השלום היפה. האנשים אשר שומעים את בשורת השלום היפה מסוגלים להוביל אחרים להתגבר על חטאי העולם ולהיות בעלי חוש עוצמתי של אמונה ובטחון במתנת הגאולה. האנשים הצדיקים אשר גורמים לשלום בין אלוהים לבני האדם נקראים בניו של אלוהים (מתי 5:9) ומובילים אחרים לקבל את מחילת החטאים (משלי 12:20). רוח הקודש גורמת לצדיקים לנהל אורח חיים של צדיקים ומברכת אחרים בשלום על ידי הפצת הבשורה היפה.
4) אורך רוח: פירות האורך רוח הם בליבם של הצדיקים אשר נגאלו מחטאיהם על ידי האמונה בבשורת האמת. אנו יכולים להחזיק בפרי זה על ידי שנטפח רגש התחברות הנמשך לאורך זמן עם רוח הקודש. לצדיקים יש לב של אורך רוח וסבלנות.
5) נדיבות: אלוהים ריחם עלינו כאשר היינו מלאים בחטאים וגאל אותנו מכל חטאינו באמצעות טבילת ישוע ודמו על הצלב. אנו יכולים לאהוב ולרחם על אחרים מפני שישוע ריחם עלינו ומחק את כל חטאינו ומפני שהאמנו בו וקיבלנו את חסדו. לצדיקים יש לב מלא בנדיבות ובפירות הבשורה היפה.
6) חסד: משמעות החסד כאן היא "טוב." לאנשים הצדיקים יש טוב לב ואמונה בישוע עמוק בליבם.
7) אמונה: המשמעות של אמונה היא לב מלא באמונה באלוהים. האמונה של הקדוש באה מנאמנותו לישוע.
8) ענווה: המשמעות של זה להיות בעל יכולת להבין בצורה מושלמת את האחרים ולנהוג בהם בחמימות ובעדינות בליבנו. לצדיקים יש לב שבו הם יכולים לאהוב את אויביהם ולהתפלל למען גאולתם.
9) פרישות: פרישות היא היכולת לווסת את עצמנו, להימנע מלנהל אורח חיים הולל ובמקום זאת לחיות חיים של כיבוש היצר ומתינות.
 
 
להתמלא ברוח הקודש
 
מהי התוצאה של התמלאות ברוח הקודש? הקבלה של ברכה זו מאפשרת לקדושים לחיות כתלמידי ישוע המשיח ומצרפת אותם לקהילתו של אלוהים. רוח הקודש מאפשרת לצדיקים להפוך לאמצעי הצדק ולהקדיש את עצמם למלא את רצונו של המשיח. רצונם של הצדיקים נשלט על ידי רצונו של ישוע והם בחפץ לב מקדישים את כל נכסיהם וכשרונם אליו. רוח הקודש גורמת לצדיקים לנהל אורח חיים מסור כדי להתגבר על חטאי העולם עם רגש ניצחון, שמחה ובטחון ללא עוני רוחני, תבוסה או מפח נפש. (אל הרומים פרק 7).
"אבל תקבלו גבורה בבוא עליכם רוח הקודש והייתם עדי בירושלים ובכל יהודה ובשומרון ועד קצה הארץ." (מעשי השליחים 1:8). התמלאות רוח הקודש מובילה את הצדיקים ללמד את הבשורה.
ישוע נתן רגש חזק של אמונה לאלה אשר שוכנת בהם רוח הקודש. ואלוהים נתן את הזכות להיות ילדיו לאלה אשר חטאיהם נמחלו על ידי האמונה בבשורה היפה של ישוע. (יוחנן 1:12). האנשים הצדיקים אשר הפכו לילדיו של אלוהים באמצעות האמונה יכולים ללמד את הבשורה היפה בעולם הזה.
לאנשים הצדיקים יש את היכולת להביס את השטן באמצעות בשורת מחילת החטאים יש להם גם כוח לרפא חולי רוחני (מרקוס 16:18), לרמוס את כוחו של השטן (לוקס 10:19), ולהיכנס למלכות השמים (חזון יוחנן 22:14). האנשים הצדיקים חיים עם אותה סמכות של מלכים על ידי אמונתם בדבר הבטחתו של אלוהים (השנית אל הקורנתיים 18-6:17).
רוח הקודש גורמת לצדיקים לגרש את כל התשוקות הגופניות היא גם מובילה אותנו ללמד את הבשורה האמיתית (אל הגלטיים 5:6).
רוח הקודש גורמת לצדיקים לקרוא ולהאמין בבשורה היפה וללמד אותה את האחרים (הראשונה לטימותיוס 4:13).
רוח הקודש אוספת כל יום את הצדיקים בכנסייתו של אלוהים (אל העברים 10:25).
רוח הקודש גורמת לצדיקים להתוודות על חטאיהם (הראשונה ליוחנן 1:9) על מנת לעשות את ליבם גלוי לאור של האמונה, (אל האפסיים 5:13).
רוח הקודש מובילה את הצדיקים לנתיב הנכון בחייהם (תהילים 23).
רוח הקודש אומרת לצדיקים לא לשים קץ למתנותיו (הראשונה אל התסלוניקים 5:19).
רוח הקודש עושה עבודה כבירה באמצעות הבשורה הנפלאה (מרקוס 18-16:17).
רוח הקודש מובילה את הצדיקים לחיות כמו תלמידי ישוע על ידי הצטרפותם לכנסיית האלוהים. היא מובילה את הצדיקים לחיות חיים רוחניים של הוראת הבשורה היפה ולהתמלאות ברוח הקודש. אלה מעשיה של רוח הקודש באמצעות הבשורה הנפלאה. (הראשונה לפטרוס 2:9).
היא פועלת בליבם של הקדושים ברגע זה ממש. הללויה!