דרשות

נושא 8: רוח הקודש

[8-14] <מעשי השליחים 2:38> מהי החזרה בתשובה הנכונה לקבלת רוח הקודש?

< מעשי השליחים 2:38 >
"ויאמר פטרוס אליהם שובו מדרככם והטבלו כל איש מכם על שם ישוע המשיח לסליחת חטאיכם וקיבלתם את מתנת רוח הקודש"
 
 
מהי החזרה בתשובה הנכונה
וההכרחית לקבלת רוח הקודש?
זה לחזור לבשורה היפה של המים והרוח ולהאמין
בטבילת ישוע ובדמו על הצלב
 
התנ"ך אומר במעשי השליחים פרק 2 שדרשתו של פטרוס נגעה לליבם של האנשים בצורה עמוקה וגרמה להם לחזור בתשובה על חטאיהם. הם התעצבו אל ליבם ואמרו אל פטרוס ולשאר השליחים, "מה עלינו לעשות?" ופטרוס ענה, "שובו מדרככם והטבלו כל איש מכם על שם ישוע המשיח לסליחת חטאיכם וקיבלתם את מתנת רוח הקודש" (מעשי השליחים 2:38).
דרשתו של פטרוס מראה לנו בבירור שאמונה בבשורה היפה של המים והרוח היא הכרחית על מנת לקבל את רוח הקודש, והיא גם מראה לנו מהי חזרה בתשובה אמיתית. עלינו לדעת שאנו יכולים לקבל את רוח הקודש יחד עם מחילת חטאים על ידי הסתכלות קפדנית בכתבי הקודש ועל ידי אמונה בבשורה היפה של המים והרוח.
הדבר הראשון שצריך להיות לנו על מנת לקבל את שכינתה של רוח הקודש, זה אמונה בחזרה בתשובה התנ"כית. בכל אופן עלינו להיות זהירים לא להגדיר את החזרה בתשובה הזאת כחרטה. חזרה בתשובה פה משמעותה אמונה בישוע המשיח. אנו יכולים לראות בתנ"ך שהאנשים כבר התחרטו על צליבת ישוע. הם התחרטו ושאלו את פטרוס מה עליהם לעשות והתוודו על חטאיהם אפילו לפני שפטרוס אמר להם לעשות תשובה. אנו יכולים לראות על ידי זה שהתשובה שעליה דיבר פטרוס היא לא חרטה על חטא או התוודות עליו, אלא לקיחת ישוע המשיח כמושיעו אל ליבו של האדם, ואמונה בבשורה היפה שהוא נתן לנו. זהו הטבע האמיתי של התשובה.
אהבתו של ישוע באה אלינו לפני שהייתה איזושהי חרטה עצמית על החטאים בליבנו. המשמעות של זה היא שישוע לקח את כל חטאינו כאשר הוא הוטבל בנהר הירדן, מת על הצלב ולאחר מכן קם שוב מן המתים. בדרך זו הוא ניקה את כולנו מכל חטאינו ורשעותנו.
המשמעות של תשובה אמיתית היא להאמין באמת הזו. האם אתה חושב שחטאינו יעלמו לתמיד אם נתחרט פשוט על חטאינו ונתחנן למחילה? זוהי לא תשובה אמיתית. המשמעות של תשובה אמיתית היא קבלת מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורה היפה של טבילת ישוע ודמו. התנ"ך אומר שעלינו להימחל מחטאינו על ידי חזרה בתשובה. באופן דומה, עלינו להאמין בבשורת טבילתו של ישוע ודמו על מנת לקבל מחילת חטאים מושלמת.
פטרוס ניהל את הטבילה "בשמו של ישוע המשיח" לאלה אשר האמינו בישוע. ישוע הוטבל כדי לקחת את כל חטאי בני האדם. טבילתו ומותו על הצלב היו השלמת הבשורה היפה אשר מאשרת למאמינים לקבל את שכינת רוח הקודש (מתי 17-3:15). בני האדם יכולים להתקדש על ידי האמונה בטבילת ישוע ודמו על הצלב. בקיצור, אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורה, קיבלו גם את רוח הקודש.
 
 
?האם תפילה יכולה להביא לשכינתה של רוח הקודש
 
לא משנה עד כמה בחוזקה הם מתפללים כדי לקבלם, בני האדם אינם יכולים לקבל את שכינת רוח הקודש ומחילת חטאים. על מנת לקבל את שכינתה של רוח הקודש, הכרחי להאמין בבשורה היפה אשר בוצעה על ידי טבילת ישוע ודמו על הצלב. רוח הקודש של אלוהים מוענקת רק לאלה אשר שטפו בצורה מושלמת את חטאיהם.
המשמעות של אמונה בבשורה הוא הכרה בישוע המשיח כמושיע האמיתי. במעשי השליחים 2:38 נאמר, "שובו מדרככם והטבלו כל איש מכם על שם ישוע המשיח לסליחת חטאיכם וקיבלתם את מתנת רוח הקודש" פטרוס השליח אמר ששכינת רוח הקודש ניתנת לאלה אשר נמחלו להם חטאיהם באמצעות החזרה בתשובה הנכונה. מחילת החטאים ושכינת רוח הקודש משולבות זו בזו.
התנ"ך אומר, "שובו מדרככם והטבלו כל איש מכם על שם ישוע המשיח לסליחת חטאיכם וקיבלתם את מתנת רוח הקודש כי לכם ההבטחה ולבניכם ולכל הרחוקים לכל אשר קורא יי אלוהינו" (מעשי השליחים 39-2:38).
האדם יכול לקבל את רוח הקודש בתנאי שליבו מטוהר ובלי חטאים. לכן עלינו להאמין בבשורה אשר ישוע המשיח נתן לנו. עלינו להתקדש לאחר שהשגנו מחילה על חטאנו על ידי האמונה בבשורה היפה אשר אומרת שכל חטאי העולם נשטפו כאשר ישוע המשיח הוטבל. רק אז נוכל לקבל את שכינת רוח הקודש. זהו רצון האלוהים שרוח הקודש תשכון באנושות. "כי רצון האלוהים היא קדושתכם" (הראשונה אל התסלוניקים 4:3).
מחילה אמיתית ניתנת לא באמצעות מאמציהם של בני האדם, הקרבה או טוב לב טבעי, אלא רק על ידי האמונה בבשורה היפה במה שאלוהים, השילוש הקדוש השלים באמצעות יוחנן המטביל. אלוהים, השילוש הקדוש העניק את שכינת רוח הקודש לאלה אשר נמחל להם על ידי האמונה בבשורה היפה.
המון של אנשים נעצב לליבו כאשר הם שמעו מה שפטרוס אמר ביום חג השבועות. הם קראו בקול, "מה עלינו לעשות?" (מעשי השליחים 2:37) זה מראה שהם שינו את דעתם ועתה הם האמינו בישוע כמושיעם. הם גם נגאלו מחטאיהם על ידי אמונתם בתשובה האמיתית אשר פטרוס לימד אותם. מחילת החטאים שניתנה לכל האנושות מותנית באמונה בבשורה היפה של טבילת ישוע ודמו על הצלב.
תכלית טבילתו של ישוע הייתה לאפשר לו לקבור את כל החטאים של העולם. האמונה בכך היא תנאי הכרחי לקבלת רוח הקודש. אלוהים מעניק את שכינת רוח הקודש לאלה המאמינים בבשורת האמת המבוססת על טבילת ישוע. "ויהי כאשר נטבל ישוע וימהר לעלות מן המים והנה נפתחו לו השמים וירא את רוח אלוהים יורדת כיונה ונחה עליו." (מתי 3:16). לבואה של רוח הקודש ביום חג השבועות יש קשר מיוחד לאמונתם של השליחים בבשורה היפה: טבילת ישוע, מותו על הצלב ותחייתו.
ספר מעשי השליחים מספר שהאנשים הוטבלו בשמו של ישוע וקיבלו את רוח הקודש. עלינו להאמין שקבלת שכינתה של רוח הקודש היא מתנה מיוחדת מאלוהים. על מנת לקבל את מתנת רוח הקודש, על כל חטאינו להישטף באמצעות האמונה בטבילת ישוע ודמו על הצלב.
על פי מעשי השליחים, כל אלה אשר שמעו את דרשתו של פטרוס, אשר בה הוא אמר, "המלטו מדור תהפוכות הזה." (מעשי השליחים 2:40), שמעו לעצתו והוטבלו. מה שאנו לומדים מהתנ"ך זה שהשליחים בזמן הכנסייה הקדומה קיבלו את רוח הקודש על בסיס אמונתם בטבילת ישוע המשיח ובדמו על הצלב. זהו התנאי ההכרחי לקבלת רוח הקודש. האמונה בטבילת ישוע ודמו על הצלב היא הכרחית אם האדם משחר אחר מחילת חטאים.
 
 
האמונה המובילה אותנו לקבלת רוח הקודש באמצעות חזרה בתשובה נכונה
 
הבה נסתכל במעשי השליחים 3:19. "לכן הנחמו ושובו וימחו חטאיכם למען אשר יבואו ימי רווחה מלפני יי." כיצד עלינו להגדיר חזרה בתשובה? הבה נחשוב על זה שוב.
בתנ"ך חזרה בתשובה משמעותה לחזור לאמונת הגאולה. בימים אלה, אנשים מתנהגים כמשתוקקים וכסוגדים לדברים אשר אלוהים יצר. אך לאחר שהם מבינים שישוע המשיח הושיע אותם מחטאיהם עם המים ודמו, הם משנים את דתם. זוהי חזרה בתשובה תנ"כית. חזרה בתשובה אמיתית היא לחזור לבשורה היפה של המים והרוח.
מהי החזרה בתשובה האמיתית אשר הכרחית לקבלת רוח הקודש? היא האמונה בטבילת ישוע ודמו על הצלב. "למען אשר יבואו ימי רווחה מלפני יי." אם לאנשים יש את האמונה הזאת, נמחלים להם כל חטאיהם והם מקבלים את רוח הקודש. מכיוון שישוע קידש את כל חוטאי העולם באמצעות טבילתו ודמו על הצלב, עלינו להאמין בבשורה היפה, להשיג גאולה ולקבל את רוח הקודש
על מנת להאמין בישוע ולקבל את שכינת רוח הקודש, חטאי האדם חייבים לעבור על ישוע באמצעות האמונה בטבילתו ומותו על הצלב. עלינו להאמין שישוע לקח את כל חטאינו ומת כדי להישפט על חטאינו. זוהי אמונה נכונה וחזרה בתשובה אמיתית אשר מאפשרת לנו לקבל את שכינתה של רוח הקודש.
רוח הקודש באה לאלה אשר כל חטאיהם נמחלו להם. מדוע אלוהים נותן את רוח הקודש כמתנה לאלה אשר נגאלו? מכיוון שרוח הקודש, בהיותם קדושים, רוצה לשכון בהם ולסמנם כילדיה.
רוח הקודש היא אלוהים. האב, הבן ורוח הקודש הם אלוהים אחד. הם שלושה גופים אך הם אותו אלוהים לאלה אשר מאמינים בישוע. לאב הייתה תוכנית להושיע אותנו מחטאינו וכך הבן בא לעולם הזה, הוטבל על ידי יוחנן כדי לקחת את כל חטאי העולם, מת על הצלב, קם שוב מן המתים ביום השלישי ונלקח לגן עדן. רוח הקודש מובילה אותנו להאמין בבשורה היפה על ידי שהיא מעידה על טבילת ישוע ודמו על הצלב.
אלוהים מסמן באמצעות רוח הקודש את אלה אשר נגאלו. אלוהים העניק את רוח הקודש לאלה אשר מאמינים בבשורה שישוע לקח את חטאי העולם. אלוהים נותן להם את רוח הקודש כהתחייבות לסמנם כילדיו. רוח הקודש היא ההוכחה הסופית לגאולה מהחטאים לאלה אשר מאמינים בבשורה היפה.
אלה אשר יש להם את רוח הקודש הם ילדי האלוהים. אלה אשר יש להם את שכינת רוח הקודש תמיד מרגישים רעננים. יש להם אמונה מוצקה בדבר האלוהים, בטבילת ישוע ובדם על הצלב. הם שמחים באמת. אלה אשר חוזרים בתשובה בדרך הראויה, אין להם חטאים בליבם ויש בהם את שכינת רוח הקודש.
התנ"ך אומר שהתשובה היא אשר מביאה למחילת החטאים. האם התנסית בחזרה בתשובה כזאת? אם תעשה תשובה ותאמץ את האמונה האמיתית, תוכל גם אתה לקבל את הבשורה היפה. אני מייעץ לך לעשות תשובה על חטאיך ולקבל את רוח הקודש. האם אתה מוכן לעשות תשובה ולהאמין בבשורה היפה אשר מובילה לשכינתה של רוח הקודש?