דרשות

נושא 8: רוח הקודש

[8-15] <יוחנן 8:31-36> תוכל לקבל את רוח הקודש רק כשתדע את האמת

<יוחנן 8:31-36>
"ויאמר ישוע אל היהודים המאמינים בו אם תעמדו בדברי באמת תלמידי אתם. וידעתם את האמת והאמת תשימכן לבני חורין. ויענו אותו זרע אברהם נחנו ומעולם לא היינו לאיש לעבדים איכה תאמר בני חורין תהיו. ויען אותם ישוע אמן אמן אני אומר לכם על עושה חטא עבד החטא הוא. לכן אם הבן יעשה אתכם בני חורין חופשים באמת תהיו."
 
 
מה עלינו לעשות על מנת לקבל
את שכינתה של רוח הקודש?
עלינו להאמין בבשורה היפה של
המים והרוח ולחיות באמונה
 
האם אתה יודע מהי האמת? ישוע אמר, "הנני האמת" (יוחנן 14:6). לפיכך להכיר את ישוע זה לדעת את האמת. האם רוח הקודש שוכנת בך הודות לאמונתך בבשורה היפה? עליך להכיר בכך שטבילת ישוע ודמו על הצלב הינם ההתגלמות של הבשורה היפה ולהאמין בהם.
היום האנשים משתמשים תכופות בבטוי 'נולד מחדש' "על האנשים להיוולד מחדש. על הפוליטיקה להתחדש. על הדת להתחדש." הם משתמשים בביטוי הזה כמילה נרדפת ל 'שיפור.' בכל אופן המשמעות של להיוולד מחדש אינה שיפור הטבע. המשמעות של להיוולד מחדש היא לקבל את שכינת רוח הקודש על ידי שמיעה ואמונה בבשורה היפה של המים והרוח.
 
 
?מהם דברי האמת המאפשרים לנו להיוולד מחדש
 
מדוע על האדם להיוולד מחדש? האדם הוא לא מושלם ולכן עליו לקבל את רוח הקודש על מנת להיוולד מחדש כילדו של אלוהים. אנו יכולים לראות הרבה אנשים אשר מאמינים בישוע אך אין בהם את שכינתה של רוח הקודש. נקדימון היה שר היהודים. נקדימון אשר מופיע ביוחנן פרק 3 היה מנהיג של היהדות אשר ניסה לשמור את התורה אשר נמסרה על ידי אלוהים. בכל אופן, הוא עבד כמנהיג דתי בשביל האנשים כשהוא לא מודע לשכינתה של רוח הקודש.
על מנת לקבל את שכינת רוח הקודש עלינו להאמין בבשורה היפה של המים ורוח הקודש ולחיות באמונה. האדם יכול לקבל את שכינתה של רוח הקודש רק כאשר הוא נוכח להאמין בדברי האמת אשר בבשורה היפה של הים ורוח הקודש. ישוע אמר, "אם אמרתי אליכם דברי הארץ ואינכם מאמינים איך תאמינו באמרי אליכם דברי השמים?" (יוחנן 3:12). הבשורה היפה של המים והרוח היא כדלקמן. אדונינו נולד בעולם הזה, הוטבל בגיל 30 על ידי יוחנן, מת על הצלב שלוש שנים מאוחר יותר, קם לתחייה וכך הושיע אותנו מכל חטאינו. הוא הפך למושיעם של אלה המאמינים שישוע הוטבל על ידי יוחנן וקם לתחייה מן המתים. הוא העניק את מחילת החטאים ואת שכינת רוח הקודש לאלה אשר האמינו בבשורה היפה הזו.
אלה אשר יש להם עדיין חטא בלב, חטאיהם חייבים להימחל על ידי האמונה בטבילת ישוע ודמו. האדם אינו יכול שלא לעשות חטאים לפני אלוהים ולכן עליו להיגאל על ידי קבלת ישוע כמושיעו. ישוע שטף את כל חטאי העולם עם הבשורה היפה של המים והרוח. כל החוטאים יכולים להיגאל על ידי שמיעה ואמונה בבשורה היפה של המים והרוח. אלה המאמינים בבשורה היפה מבורכים בשכינת רוח הקודש.
"וכאשר הגביה משה את הנחש במדבר כן צריך בן האדם להינשא" (יוחנן 3:14). בברית הישנה אף על פי שבני ישראל עשו חטאים, ננשכו על ידי השרף נחש במדבר ומתו, הרבה הצליחו לחיות על ידי כך שהסתכלו על נחש הנחושת שעל המוט.
באותו אופן, עלינו לקבל את שכינתה של רוח הקודש. ישוע נתן את שכינתה של רוח הקודש לאלה אשר מאמינים בבשורה היפה. השטן מונע מאיתנו לדעת על הבשורה היפה של המים והרוח ומנסה לחסום אותנו מלקבל את רוח האמת. בכל אופן, באמצעות אמונתנו בבשורת טבילת ישוע ודמו, אלוהים בירך אותנו עם מחילת חטאים ועם שכינת רוח הקודש.
גם אתה תוכל לקבל את שכינתה של רוח הקודש אם תאמין בבשורה היפה. האם הינך מכיר בבשורה היפה הזאת כאמת לפני אלוהים? האם הינך מאמין שאתה מסוגל לקבל את שכינתה של רוח הקודש על ידי האמונה בבשורת האמת הזו?
ישוע אמר לנו להכיר את האמת אשר גאלה אותנו מכל חטאינו. "וידעתם את האמת והאמת תשימכן לבני חורין" (יוחנן 8:32). האם אתה מכיר את האמת של הבשורה היפה אשר הושיעה אותנו ובירכה אותנו בשכינתה של רוח הקודש? אם תקבל את הבשורה הזו, תקבל בוודאי את שכינתה של רוח הקודש.