דרשות

נושא 8: רוח הקודש

[8-19] <מתי 27:45-54> הבשורה היפה אשר קרעה את פרוכת ההיכל

<מתי 27:45-54>
"ומשעה השישית היה חושך על כל הארץ עד השעה התשיעית. וכעת השעה התשיעית ויצעק ישוע בקול גדול אלי אלי למה שבקתני ותרגומו אלי אלי למה עזבתני. ויאמרו מקצת העומדים שם כשמעם את זאת לאמר אל אליהו הוא קורא. וימהר אחד מהם וירץ ויקח ספוג וימלא אותו חומץ וישימהו על קנה וישקהו. ושאר האנשים אמרו הניחו לו ונראה אם יבוא אליהו להושיעו. וישוע הוסיף לקרוא בקול גדול ותצא רוחו. והנה נקרעה פרוכת ההיכל מלמעלה למטה לשנים קרעים והארץ נרעשה והסלעים נבקעו. והקברים נפתחו ורבים מגופות הקדושים ישני אדמת עפר נעורו. ויצאו מן הקברים אחרי הקיצו ויבואו אל העיר הקדושה ויראו לרבים. ושר המאה והאנשים אשר אתו השומרים את ישוע כראותם את הרעש ואת אשר נהיתה נבהלו מאד ויאמרו אכן זה היה בן האלוהים."
 
 
מדוע פרוכת היכלו של אלוהים נקרעה
כאשר ישוע הוציא את נשמתו על הצלב? 
כיוון שמלכות האלוהים נפתחה לאלה אשר
מאמינים בטבילתו ובצליבתו
 
על מנת להבין את האמת בבשורה היפה הזו, על האדם קודם לדעת ולהבין את שיטת ההקרבה אשר בוצעה למען מחילת חטאי האנשים לפני אלוהים בברית הישנה. עליך לדעת ולהאמין באמת הבאה.
על פי קורבן הכפרה העתיק, על פי הכתוב בספק ויקרא פרק 16 בברית הישנה, הכהן הגדול סמך את ידיו על השעיר החי והעביר עליו את כל החטאים שהצטברו על ידי האנשים במשך כל השנה. לאחר מכן למען בני ישראל, הקורבן היה נשחט והכהן הגדול היה מפזר את דמו על כיסא הרחמים וזה היה מכפר על חטאי בני ישראל. באותו אופן, רק אלה אשר האמינו בסמיכת הידיים, בדם ובדבר האלוהים יכלו להיכנס למקום הקדוש.
הכהנים כל הזמן נכנסו לחלקו הראשון של המשכן, כשהם מבצעים את עבודתם. אך לחלקו השני של המשכן, קודש הקודשים, הכהן הגדול יכל להיכנס לבדו רק פעם בשנה, לא בלי הדם אשר הוא העלה בשביל עצמו ובשביל חטאי האנשים אשר נעשו מתוך שגגה (אל העברים 7-9:6). בנוסף, אפילו הכהן הגדול לא יכל להיכנס לקודש הקודשים ללא הדם של הקורבן אשר הוכן באמצעות סמיכת הידיים באמונה.
 
 
כפי שנאמר בברית החדשה, ישוע הוקרב למעננו
 
בברית החדשה נאמר לנו שהאדם יכול להיכנס למלכות השמים באמצעות האמונה בטבילת ישוע ודמו על הצלב. מתי פרוכת ההיכל של אלוהים נקרעה לשניים מלמעלה עד למטה? זה קרה כאשר ישוע נצלב לאחר שבא לעולם זה והוטבל על ידי יוחנן.
איזו סיבה ניתנה לכך? ישוע בא לעולם הזה כקורבן, כלומר, כשה של אלוהים, לקח את כל חטאי העולם על ידי כך שהוטבל בידי יוחנן, וכך ניקה את בני האדם מכל חטאיהם כאשר הוא נצלב. קריעת הפרוכת של ההיכל מסמלת שכל חטאי בני האדם אשר הפרידו ביננו לבין האלוהים טוהרו באמצעות טבילתו ודמו על הצלב.
ישוע בעצמו שבר את המחסום הזה כאשר שילם את גמול החטא אשר הוא המוות. ישוע הוטבל ונצלב כדי לקחת את כל חטאי העולם. זוהי הסיבה שהפרוכת של היכלו של אלוהים נקרעה לשנים. בדיוק כפי שהכהנים יכלו להיכנס למשכן עם האמונה בסמיכת הידיים, עתה אנו יכולים להיכנס למלכות השמים הודות לאמונתנו בטבילת ישוע ודמו.
כאשר ישוע הוטבל הוא קרא בקול גדול כשהוא אומר, "אלי אלי למה שבקתני?" שפירושו, "אלי אלי למה עזבתני?" (מתי 27:46) לבסוף כשהוא נתן את נשמתו, הוא אמר "כולה" (יוחנן 19:30) ישוע נעזב על ידי אביו על הצלב לרגע, כיוון שהוא נשא את כל חטאי העולם מאז הטבלתו בידי יוחנן בנהר הירדן.
הוא מת למען הושעתם של כל בני האדם. כתוצאה מטבילתו של ישוע ודמו על הצלב, כל אלה אשר יש להם אמונה בו, נושעו. כיוון שאנו נולדים חוטאים ומיועדים להרשעה, ישוע הוטבל כדי לקחת את כל חטאינו. שער גן עדן היה סגור ומסוגר עד שישוע טיהר את כולנו מחטאינו. כאשר ישוע הוטבל על ידי יוחנן ומת על הצלב, פרוכת היכלו של אלוהים נקרעה לשניים מלמעלה עד למטה כך שכל אחד אשר מאמין בבשורה היפה יוכל להיכנס להיכלו השמיימי של אלוהים.
אני מודה לישוע שיש בי אמונה בבשורת המים והרוח. עתה אני יכול להיכנס למלכות השמים באמצעות אמונתי בבשורה היפה שישוע השלים באמצעות טבילתו ודמו. לא הייתי יכול להשיג גאולה באמצעות כוחותיי ביצועיי ומאמציי.
הברכה אשר מובילה אותנו למלכות השמים אינה מוגשמת באמצעות תפילות גרידא, תרומות והתמסרות. האדם יכול להיוושע מחטאיו רק על ידי האמונה בטבילת ישוע ודמו על הצלב. האדם יכול להיכנס למלכות השמים רק על ידי אמונה בבשורה היפה הזו. ישוע הוא השער לגן עדן. שום אמונות אחרות אינם נחוצות לאלה המאמינים בישוע. הכניסה לגן עדן אינה מוענקת בתמורה למסירותו של אדם, מאמצים גשמיים או שאר מעשים טובים. הדבר היחידי הנחוץ באמת למאמינים כדי להיכנס למלכות השמים, היא האמונה בבשורת טבילתו של ישוע בנהר הירדן ודמו על הצלב.
האמונה במים (טבילת ישוע בנהר הירדן) ובדמו (הצלב) תוביל אותכם למלכות השמים. האדם אשר עדיין יש לו חטא בליבו אף על פי שהוא מאמין בישוע, צריך להאמין בדבר אחד: בשורת המים והרוח. "וידעם את האמת והאמת תשימכם לבני חורין" (יוחנן 8:32).
אנו לעולם לא נדע את הזמן המדויק של מיתתנו, אך ישוע יודע הכל. כיוון שהוא הכיר את טיבענו החוטא בצורה כל כך טובה, הוא שטף את כל חטאינו באמצעות טבילתו ודמו על הצלב לפני בערך אלפיים שנה.
 
 
פרוכת ההיכל של אלוהים נקרעה כאשר ישוע הוציא את נשמתו על הצלב
 
המושיע נולד לבתולה כדי להושיע את בני האדם מחטאיהם. זה קרה באמצעות טבילתו בנהר הירדן בגיל 30 כשישוע לקח את כל חטאי העולם. כל חטאי בני האדם שנגרמו כתוצאה מחולשותיהם וחסרונותיהם, נמחלו הודות לישוע. טבילתו ודמו הינם המפתחות הנצחיים לישועת כל בני האדם. ישוע הוטבל ודימם על הצלב ועתה כל אלה אשר יש להם אמונה בבשורה הזו יכולים להיכנס למלכות השמים.
פרוכת ההיכל של אלוהים נקרעה כאשר ישוע הוציא את נשמתו על הצלב. כיצד יכלה הפרוכת להיקרע לשנים כאשר ישוע מת על הצלב? הסיבה היא שישועת בני האדם הושגה על ידו בבשורה היפה.
בברית הישנה אנו למדים על המשכן של ישראל, שם נמצא מזבח קורבן העולה והכיור. מעבר לכיור זה, היה המשכן ובתוך המשכן מאחורי הפרוכת נמצא ארון הקודש היכן שנוכחותו של אלוהים וכבודו שכנו. הפרוכת נארגה כל כך חזק שאפילו ארבעה סוסים אשר מושכים מארבע קצותיה לא היו יכולים לקרוע את האריג. אף על פי שהמלך שלמה החליף את המשכן עם בית המקדש, הצורה הבסיסית לא השתנתה והפרוכת הייתה עדיין שם כשהיא חוסמת את הדרך לקודש הקודשים. בכל אופן היא נקרעה לשניים מלמעלה למטה כאשר ישוע מת כשהוא מדמם על הצלב. זה מעיד על העובדה עד כמה יפה ומושלמת היא הבשורה אשר בוצעה על ידי טבילתו של ישוע ודמו.
אלוהים בירך את כל בני האדם עם מחילת חטאים וחיים נצחיים כשהוא מחבק אותם עם הבשורה היפה. ישוע כקורבן שילם את מחיר החטאים כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן ומת על הצלב. התנ"ך אומר, "שכר החטא הוא המוות" (אל הרומים 6:23). בדיוק כמו בזמן הברית הישנה האדם יכל להיכנס לבית המקדש של אלוהים עם דם הקורבן ולקבל מחילת חטאים, לפיכך אנו יכולים לבוא לאלוהים עם קורבננו אשר היה ישוע ולהימחל מעבירותינו. זוהי האמת. והמילים "שכר החטא הוא המוות" מראות לנו עד כמה מושלמת הבשורה היפה.
הדרך לגן עדן היא האמונה בבשורה היפה. קריעת הפרוכת לשניים מסמלת את פתיחתה של מלכות האלוהים. כאשר אנו מכירים ומאמינים בבשורה הזו ואומרים, "הו, ישוע לקח את כל חטאיי, הו, ישוע שילם את כל חובות חטאיי על הצלב!", שער גן עדן יפתח לפנינו. גן עדן פתוח עכשיו לאלה אשר השיגו גאולה באמצעות טבילתו של ישוע ודמו. דמו של ישוע הציל את החוטאים ממוות וטבילתו הייתה האמצעי ללקיחת כל חטאי בני האדם.
הארץ נרעשה והסלעים נבקעו כאשר ישוע נתן את נשמתו על הצלב. רק אז, דמו טפטף על האדמה והחל לזרום אל תחתיתה. כאשר ישוע מת על הצלב, כל חטאי בני האדם טוהרו, הבשורה היפה הושלמה וכל המאמינים נעשו כשירים להיכנס למלכות השמים. זוהי האמת של הלידה מחדש.
ישנם הרבה מלומדים אשר ערכו מחקר וניסו להכחיש את קיומו של ישוע המשיח כאדם אמיתי. אך הם לא יכלו להמשיך בהיפותזה שלהם בגלל המספר הרב של עובדות היסטוריות על קיומו. מתוכם, הרבה נכנעו והחלו להאמין בבשורת טבילתו של ישוע ודמו. הם נוכחו להבין שההוכחות על ישוע הם יותר מידי מוצקות מכדי להכחיש את קיומו. הם קיבלו את ישוע כמושיעם כאשר הם נוכחו לדעת ולהאמין בבשורה היפה הזו, כלומר, לידתו, טבילתו, מותו, תחייתו, עלייתו השמיימה וביאתו השניה.
אנו לא היינו עדים לטבילתו של ישוע. עינינו לא ראו מה התרחש בערך לפני 2000 שנה. בכל אופן, באמצעות מה שכתוב, כל אחד יכול לבוא במגע עם הבשורה היפה הזו. ישוע שבר את מחסום החטא בין אלוהים לבני האדם באמצעות טבילתו ודמו, ולכן הפרוכת של מלכות האלוהים נקרעה לשניים מלמעלה עד למטה.
עתה כל מי שמאמין בבשורה היפה הזו אשר הושלמה על טבילת ישוע ודמו, יכול להיכנס למלכות השמים. האם יש לך אמונה בעובדה שטבילת ישוע ודמו, כלומר הבשורה היפה הזו, היא המפתח למלכות השמים?
פעם גם אני הייתי חוטא אשר בטח בישוע שהוא מושיעי מבלי שהייתי מודע לבשורה היפה. בכל אופן, יום אחד הזדמן לי לקרוא בתנ"ך על אהבתו ללא תנאי אלי. למדתי לדעת שהוא הוטבל למעני, מת על הצלב למעני וקם לתחייה למעני. ישוע הושיע אותנו על ידי שהוטבל בנהר הירדן, ונצלב כדי לשלם את מחיר החטא בגלל אהבתו אלינו. אנו מסוגלים להיכנס למלכות השמים על ידי האמונה בבשורה היפה הזו.
זוהי צדקתו הגדולה של אלוהים למען בני האדם והמאורע החשוב בהיסטוריה. כל כהונתו – לידתו, טבילתו בנהר הירדן, מותו על הצלב ותחייתו- היו כדי להושיע את כולנו מכל חטאינו. אנו היינו מיועדים לגיהינום אחרי מיתתנו, אך ישוע חס על נשמותינו המיועדות לגיהינום אינסופי, והעניק לנו את הבשורה היפה כדרך להיכנס למלכות השמים.
אחים יקרים, כאשר ישוע מת על הצלב, חייל דקר את צלעו עם חנית ומיד דם ומים יצאו. זה כפי שכתוב בתנ"ך. זה מעיד על האמת של טבילת ישוע ודמו.
האם אתה מחשיב את אמונתך בדמו של ישוע על הצלב מספיקה כדי לשחרר אותך מחטאיך? האם טבילת ישוע הינה לא משמעותית או רק דבר משני בגאולתך? אם הינך מאמין בכך, חזור בתשובה בבקשה. עלינו עתה להאמין בבשורת טבילתו של ישוע ודמו ולהכיר בה כאמת האלוהית.
 
 
?האם אתה רוצה להתנקות מכל חטאיך
 
בדיוק כפי שעלינו לשלם כדי להיפטר מחוב, עלינו להיות בעלי אמונה בבשורה היפה של טבילת ישוע ודמו על מנת להתנקות מכל חטאינו. אל לנו לעשות את החטא של חוסר אמון בבשורת טבילת ישוע ודמו. אף על פי שלא העברנו בצורה ישירה את חטאינו על ישוע, מתווך בשם יוחנן המטביל עשה את המטלה הזו למעננו.
כאשר ישוע מת על הצלב, מספר קברים של קדושים בירושלים נפתחו ושלוש ימים לאחר מכן הוא קם לתחייה והלך לגליל. המאורע הנפלא הזה התרחש באמת אך היו הרבה מאד אנשים אשר לא האמינו בכך.
אדוננו העניק לנו, הצדיקים אשר קיבלו מחילת חטאים את מלכות השמים. אנו נושענו ונולדנו מחדש, לא באמצעות כוחנו הפיסי או באמצעות מאמצים דתיים, אלא באמצעות אמונתנו בבשורה היפה. הבשורה היא לא סיפור בדוי. כל חטאי העולם הועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל. לא היו בו חטאים, אך הוא היה חייב למות על הצלב כדי לכפר על כל החטאים אשר הוא לקחת בשעת טבילתו.
כאשר ישוע נתן את נשמתו, הארץ רעדה והסלעים נבקעו. כאשר שר המאה ואלה שאיתו אשר שמרו על גופו של ישוע הרגישו את רעידת האדמה ואת הדברים אשר קרו, הם הרגישו פחד עצום והעידו, "אכן זה היה בן האלוהים." (מתי 27:54).
אדם עשיר מן הרמתים בשם יוסף לקח את גופת ישוע כרך אותה בסדין נקי ושם אותה בקבר אשר חצב לו. הכהן הגדול והפרושים נתנו הוראות שהקבר יהיה סגור עד יום השלישי.
בכל אופן, ישוע קם לתחייה כדי לתת חיים חדשים לאלה אשר מאמינים בבשורה היפה. הוא הלך לגליל היכן שהוא הבטיח לפגוש את השליחים לפני שהוא נצלב. כל הדברים הללו – לידתו, טבילתו, צליבתו, תחייתו, עלייתו לשמים והופעתו השניה – כוונו אל אלה אשר מאמינים בבשורה היפה. אני גם נהייתי עד אשר מעיד שישוע הוא בנו של אלוהים החי ומושיעי.
 
 
?על ידי מי הבשורה האמיתית מוטפת
 
המאמינים בטבילת ישוע ודמו מעידים על בשורת האמת היפה. הבשורה היפה נפוצה באמצעות עדותם של אנשים אלה אשר נגאלו מכל חטאיהם. כאשר האדם נגאל מחטאיו על ידי האמונה בבשורה, רוח אלוהים מתחילה לשלוט בו ומשנה אותו ללא קשר לרצונו. הנשמה אשר זוכה בדברי האלוהים ממשיכה לשנות ברציפות את האדם הצדיק, נותנת לו אפילו אמונה חזקה יותר וכך מביאה אותו להלל את ישוע. דבר האלוהים נשאר בו וכתוצאה מכך הוא מתנסה בהתחדשות פנימיותו יום אחרי יום. כשרואים אתו משתנה כך, האנשים מעידים, "הוא באמת אדם אשר נגאל. הוא הפך לנוצרי אמיתי ולילדו של אלוהים."
אפילו השטן מקבל ונכנע לבשורה היפה הזו. "אני מתענה" הוא אומר. "אך זה נכון שאין חטאים בעולם. לאף אחד אין חטאים בליבו." לכן השטן פועל במחשבותיהם של האנשים ומפריע לחיי האמונה שלהם. מעשיו של השטן הם למנוע מהם מלקבל את הברכה הרוחנית של הבשורה.
השטן הפסיד לחלוטין בקרב עם ישוע. השטן הצליח בצליבתו של ישוע על ידי ששלט במחשבותיהם של בני האדם. בכל אופן, ישוע כבר סילק את כל חטאי העולם כאשר הוא הוטבל וכאשר הוא נצלב על הצלב כדי לשלם את חובות החטאים. מסיבה זו הוא גאל לגמרי את כל המאמינים בבשורה.
השטן לא היה מסוגל להפריע לתוכניתו של אלוהים להצלת בני האדם. ישוע שילם על החטאים של בני האדם באמצעות טבילתו ודמו כדי לבצע את הבשורה היפה. עתה אין חטאים בעולם. ישוע לקח את כל החטאים באמצעות טבילתו ושם קץ לכל החטאים באמצעות מותו על הלב כשהוא אומר, "כולה" (יוחנן 19:30) השטן סובל מחסך של כוח כדי להאשים את אלה אשר יש להם אמונה בבשורה היפה. ישוע הביס את השטן באמצעות לידתו, טבילתו, צליבתו ותחייתו.
האם עדיין יש לך חטא בליבך? לא. הנוצרים יכולים להגיד בבטחה, "אין לי חטא בליבי" על בסיס אמונתם בבשורת האמת היפה. האדם אשר מאמין בבשורה היפה של טבילת ישוע ודמו, אין בליבו אפילו שמץ חטא.
עתה הבשורה היפה חקוקה בליבנו. אנו עומדים עתה ללא שום נקיפות מצפון לפני האלוהים. האם כולכם מאמינים שישוע לקח את כל חטאיכם באמצעות טבילתו בנהר הירדן? אם כך, הכרת התודה שלכם לאלוהים והשמחה יהיו מושלמים. על ידי האמונה בבשורה היפה אנו מתקדשים ומשתחררים מחטאינו בעולם הזה. אנו מודים לאלוהים.
"אשר הוא חלצנו ממשלת החושך והעבירנו למלכות בן אהבתו. אשר יש לנו בו הפדיון בדמו סליחת החטאים" (אל הקולסים 14-1:13). הללויה, הללו את ישוע.
ישוע פתח את השער לגאולה באמצעות הבשורה היפה. עליך גם לשבור את המחסום אשר בליבך אחת ולתמיד עם כוחה של הבשורה היפה, בדיוק כפי שהפרוכת של ההיכל נקרעה לשנים. הבשורה היפה נעשתה למענך ולמעני. אנו יכולים להיכנס למלכות השמים על ידי האמונה בבשורה הזו, וזוהי האמת המוחלטת אשר מאפשרת לנו להשיג את שכינתה של רוח הקודש.