דרשות

נושא 8: רוח הקודש

[8-20] <יוחנן 20:21-23> האדם אשר יש בו את שכינתה של רוח הקודש מנחה אחרים לקבל את רוח הקודש

< יוחנן 20:21-23 >
"ויסף ישוע לדבר אליהם שלום לכם כאשר שלח אותי האב כן אנכי שולח אתכם. ויהי בדברו זאת ויפח בהם ויאמר אליהם קחו לכם את רוח הקודש. והיה כל אשר תסלחו את חטאתם ונסלח להם ואשר תאשימו יאשמו."
 
 
איזו סמכות נתן ישוע לשליחים?
הוא נתן להם את הסמכות למחול על החטאים
באמצעות בשורת המים והרוח.
 
יוחנן פרק 20 כולל עדות על תחייתו של ישוע. אדוננו קם לתחייה מן המתים ואמר לתלמידיו "קחו לכם את רוח הקודש." תלמידיו של ישוע קיבלו את שכינתה של רוח הקודש כמתנה ממנו. ישוע נתן את שכינתה של רוח הקודש וחיי נצח לאלה אשר האמינו שטבילתו ודמו שטפו את כל חטאיהם. התנ"ך אומר שטבילת ישוע היא אות הגאולה, שהמשמעות של זה שטבילתו הצילה את כל החוטאים מחטאיהם. (הראשונה לפטרוס 3:21).
 
 
?מדוע ישוע הוטבל
 
מדוע ישוע הוטבל על ידי יוחנן? התשובה לשאלה זו יכולה להראות בבירור מדבריו של ישוע במתי 3:15, "כי כן נאוה לנו למלא כל הצדקה." כאן, המשמעות של "כי כן" היא שישוע לקח את כל חטאי העולם כאשר הוא הוטבל. טבילתו התבצעה באותה דרך שסמיכת הידיים נוהלה בזמן הברית הישנה. התכלית לטבילתו הייתה להעביר את חטאי העולם על ישוע.
מהי המשמעות של "כל הצדקה?" על מה מרמזת המילה "נאווה"? המשמעות של "כל הצדקה" היא שהלם את ישוע לקחת את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו. והמילה "נאווה" מרמזת שכל זה קרה בדרך הראויה והצודקת ביותר בעיניו של אלוהים.
ישוע לקח את כל חטאי בני האדם באמצעות טבילתו וטיהר את כל אלה אשר האמינו בו. ישוע הוטבל ונצלב כדין על חטאיהם. זוהי בשורת גאולת החטאים. צדיקותו של אלוהים היא מחילת החטאים אשר מחקה את כל חטאי החוטאים.
אם האנשים יבחנו את המסתורין של טבילת ישוע כפי שהיא כתובה במתי 17-3:13, הם יהיו מסוגלים להשיג את מחילת החטאים ואף את רוח הקודש. מה שישוע עשה בכהונתו הציבורית- טבילתו, צליבתו ותחייתו – היה לספק לנו את הדרך הצדיקה כלפי הגאולה כפי שנועדה על ידי האלוהים. בדרך זו, ישוע הפך למושיע האמיתי של כל החוטאים. בשורת טבילתו ודמו היא הגאולה אשר שטפה את כל חטאינו.
בני האדם יכולים לקבל את רוח הקודש רק כשהם מכירים ומאמינים בבשורת טבילת ישוע ודמו. מכיוון שטבילת ישוע לקחה את כל חטאי העולם, חטאינו הועברו עליו. מותו על הצלב למען בני האדם היה מותי, ותחייתו הייתה תחייתי. כשלעצמם, טבילת ישוע ודמו על הצלב הם הבשורה של מחילת החטאים ושל קבלת רוח הקודש.
אני מקווה שלמדת את הסיבה לטבילת ישוע ושיש לך אמונה בבשורה. אם כן, חטאיך ימחקו ותקבל את רוח הקודש. מדוע ישוע הוטבל? זה היה כדי לקחת את כל חטאי העולם. "כי כן נאוה לנו למלא כל הצדקה." (מתי 3:15). אמן, הללויה!
היום, יש המאמינים שדיבור בלשונות היא הוכחה לקבלת רוח הקודש. בכל אופן, ההוכחה האמיתית של זה היא האמונה יקרת הערך בבשורה היפה החקוקה בליבם של אלה אשר באמת קיבלו את רוח הקודש.
 
 
ישוע נתן את הסמכות למחילת חטאים לכל האנשים הצדיקים
 
ישוע נתן לתלמידיו את הסמכות למחילת חטאים "והיה כל אשר תסלחו את חטאתם ונסלח להם ואשר תאשימו יאשמו" (יוחנן 20:23). זה מרמז שכאשר השליחים לימדו את בשורת המים והרוח החטאים של כל אלה אשר האזינו והאמינו נמחלו. בכל אופן, אין המשמעות שהם יכולים למחול על החטאים של כל אחד, בלי קשר לאמונתו בבשורת המים והרוח.
לתלמידי ישוע יש את הסמכות למחול על חטאיו של מישהו באמצעות בשורת המים והרוח. לכן, אם הם מלמדים מה שכתוב, עלינו להאמין בכך. עליך להאמין שישוע המשיח נתן לך את בשורת המים והרוח על מנת לטהר את כל חטאיך. רק אז תוכל להשיג מחילת חטאים ולקבל את שכינת רוח הקודש. ישוע גם נתן לנו את הכוח להציל את בני האדם מחטאיהם על ידי הטפת בשורת המים והרוח.
 
 
כוחם של שליטי העולם
 
בעבר, היכן שנהגתי לגור, היה עלינו לקחת אוטובוס בדרך לא סלולה. בנקודה מסוימת היה על האנשים לרדת מהאוטובוס ולדחפו במעלה הגבעה. פעם אחת, נשיא קוריאה בא לטקס חניכת תחנת כוח תרמי על כביש זה. כאשר הם שמעו את החדשות, האנשים קיבלו את פני הנשיא על ידי טאטוא הכביש ונטיעת עצים בצידי הכביש. כאשר היום הגיע, אופנועים הובילו את הדרך ומאחוריהם מכוניתו של הנשיא. המון אנשים יצא החוצה כדי לקדם את פניו עם הדגל הלאומי בידיהם. נאמר שהנשיא ציין, "בכביש זה יש יותר מידי מהמורות, הוא צריך להיסלל." מספר ימים לאחר מכן, הכביש נסלל עם אספלט.
מה קרה כאן? הערה אחת מהנשיא הספיקה כדי לגרום לשינוי דרסטי במצבו של הכביש. להוראתו של הנשיא היה כל כך הרבה כוח. בכל אופן, אנו מודעים היטב שבשורת המים והרוח אשר הוענקה לנו על ידי המשיח היא הרבה יותר חזקה. עלינו להאמין שלבשורה זו יש את הכוח לשחרר אותנו מכל החטאים במשך כל חיינו.
 
 
הסמכות האמיתית למחילת חטאים
 
"והיה כל אשר תסלחו את חטאתם ונסלח להם ואשר תאשימו יאשמו." תלמידי ישוע לימדו את הבשורה שכל חטאיהם נמחלו. הם אמרו לאנשים, "ישוע מחק את כל חטאי העולם עם טבילתו ודמו. אין ממה לחשוש. אף על פי שאתם מיועדים לחטוא בעתיד, ישוע כבר לקח את כל חטאי היומיום שלכם ומחק אותם למעניכם על הצלב לאחר שהוטבל בידי יוחנן. ישוע הושיע אותכם! עליכם להאמין בכך!"
לחוטאים ניתנה מחילה על ידי ששמעו והאמינו בבשורת המים והרוח באמצעות תלמידי ישוע. ישוע העניק לתלמידיו את הסמכות למחול על חטאים באמצעות בשורת המים והרוח. כיוון שתלמידי ישוע לימדו את בשורת המים והרוח לכל האנשים בעולם, המאמינים יכלו לקבל מחילת חטאים. ישוע העניק להם מתנה זו ביחד עם הסמכות למחול על חטאים.
הרבה אנשים קראו את הספרים אשר הוצאתי לאור בעבר, ונגאלו מחטאיהם לאחר שקראו אותם. חלק הודו שהבינו שהמחשת מותו של ישוע על הצלב כתוצאה מטבילתו שלקחה את כל חטאי העולם מצוטטת, "והוא מחולל מפשעינו מדכא מעוונותינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא לנו." (ישעיה 53:5).
לאחר תחייתו ישוע אמר לתלמידיו, "קחו לכם את רוח הקודש. והיה כל אשר תסלחו את חטאתם ונסלח להם ואשר תאשימו יאשמו." (יוחנן 23- 20:22). ישוע העניק להם את הסמכות למחול על חטאיהם של האנשים.
אנו היינו כבולים בבלבול, ריקנות וחטא לפני שהאמנו באמת הזו. בכל אופן, עתה כאשר יש לנו אמונה בטבילת ישוע ודמו, ואנו משוחררים מהחטא, אנו אלה אשר מלמדים את הבשורה לאחרים. יותר מכך, אדוננו נותן לתלמידיו שלווה. אדוננו נתן לנו גם שלווה וגם את ברכת רוח הקודש. על מנת לקבל שלווה ורוח הקודש מאלוהים, עלינו לקבל מחילת חטאים על ידי האמונה בטבילת ישוע ודמו על הצלב.
מה שמשחרר אותנו מהחטאים זוהי האמונה בבשורת המים והרוח. זוהי האמונה הרוחנית אשר מביאה לנו ברכה שמיימית. אך אמונה שרירותית המבוססת על מחשבותיו של האדם, מובילה אותו לאבדון. עלינו להשיג גאולה על ידי האמונה בבשורת המים והרוח וכך לקבל את רוח הקודש. על מנת שתהיה לנו אמונה כזו, עלינו לנטוש את מחשבותינו הארציות ולהפנות את אמונתנו לבשורת המים והרוח.
על מנת להיות בעלי אמונה הנחוצה לקבלת רוח הקודש, על האדם לקבל את הבשורה שישוע הוטבל ונצלב למעננו. כיוון שאנו מאמינים בבשורת המים והרוח, אלוהים סיפק לנו עם מחילת החטאים שלווה ואת שכינת רוח הקודש. הוא נתן לתלמידיו את שכינת רוח הקודש ואת הסמכות למחול על חטאיו של כל אחד אשר מאמין בבשורת המים והרוח.
אנו גם קיבלנו את רוח הקודש על ידי האמונה בבשורה זו. בשורת המים והרוח סייעה גם להרבה אחרים לקבל את אותו הדבר. כאשר אנו דורשים את הבשורה לשכננו ולעולם, אלה אשר לוקחים אותה לליבם מקבלים את רוח הקודש. אם הבשורה אשר אנו מלמדים אינה מאפשרת לאנשים לקבל את רוח הקודש, היא איננה הבשורה האמיתית. אך מצד שני, אם הבשורה אשר אנו מלמדים יכולה להוביל אותם לקבל את רוח הקודש, היא הבשורה המקורית.
כמה מבורכים ואסירי תודה עלינו להיות כדי לקבל סוג כזה של בשורה. הבשורה אשר מלומדת על ידך ועל ידי היא כל כך מושלמת ומרוממת. אך למרבה הצער, קשה למצוא היום אדם אשר באמת מכיר ומאמין בבשורה זו. לכן עלינו ללמד את הבשורה לכל העולם. עלינו לעזור לאנשים לקבל את רוח הקודש.
 
 
אלה אשר הולכו שולל על ידי השטן ומתכחשים לבשורת המים והרוח
 
אנו עוזרים אפילו לאלה אשר כבר מאמינים בישוע. הרבה מהם אף על פי שהם מאמינים בישוע לא קיבלו את רוח הקודש. לכן אנו עוזרים להם על ידי שאנו מלמדים את הבשורה וכך מסייעים להם לקבל את רוח הקודש.
אם האדם לא מקבל את רוח הקודש אף על פי שהוא מאמין בישוע, יכול להיות שיש איזושהי בעיה באמונתו. רק אלה אשר קיבלו את רוח הקודש באמצעות אמונתם בישוע יכולים להיחשב לאנשים אשר מחזקים באמונה האמיתית. לכן, על כולנו לשמור על האמונה אשר מובילה אותנו לקבל את רוח הקודש. עלינו להכיר את בשורת המים והרוח כיוון שרק האמת אשר בבשורה זו מאפשרת לנו לקבל את רוח הקודש.
אנו מלמדים את בשורת המים והרוח כדי שאחרים יוכלו לקבל את רוח הקודש. בכל אופן, אלה אשר מלמדים את הבשורה נתקלים בהרבה קשיים. חלק מהנוצרים חושבים שהם יכולים לקבל את רוח הקודש על ידי שיתאמצו לאורך זמן. יש להם הרבה חויות מבלבלות אשר אינן רלוונטיות לקבלת רוח הקודש. לכן, הרבה זמן והקרבה נחוצים כדי להסביר להם את בשורת המים והרוח.
מי לא היה מאמין בבשורת המים והרוח אם כולם היו חושבים שהאדם יכול לקבל את רוח הקודש באמצעות האמונה בבשורה זו? השטן רימה את האנשים עם בשורה אחרת לפני שהבשורה האמיתית באה. אנשים כאלה תוהים במה עוד יש להאמין כאשר כבר הם מחשיבים את עצמם כמאמינים בבשורת ישוע. לכן הם מתכחשים ודוחים את בשורת המים והרוח.
הרבה אנשים בתקופה זו ובימים אלו אינם מקבלים לחלוטין את הבשורה האמיתית של המים והרוח כיוון שהשטן כבר עיוור אותם. כתוצאה מכך, הם חושבים שלהאמין בישוע זוהי משימה קלה. בכל אופן, ההגעה להבנה מושלמת של האמת בגאולה היא כלל לא קלה. הבשורה האמיתית של המים והרוח מוסתרת על ידי הבשורה השקרית.
אנשים חושבים שכל אחד יכול להיכנס למלכות השמים אם הוא מבקר בכנסייה וטוען שהוא מאמין בישוע.
הרבה מאמינים ששכינת רוח הקודש מוענקת באמצעות מאמצי האדם כמו תפילה וצום. בכל אופן, אמונות כאלה הן רחוקות מהאמת של קבלת רוח הקודש. הם חושבים שדיבור בלשונות וניסים אחרים הינם סימן לקבלת רוח הקודש.
לכן הם בקושי מבינים שעל מנת לקבל את רוח הקודש, הכרחי להאמין בבשורה האמיתית של המים והרוח. בכל אופן, התנ"ך אומר שהאדם יכול לקבל את שכינת רוח הקודש על ידי האמונה בדבר האלוהים. אלוהים הסתיר בדבריו את המסתורין של קבלת רוח הקודש.
 
 
אלה אשר רוצים את שכינת רוח הקודש
 
פעם הלכתי לטייוואן עם חלק מעובדיי. האנשים שם ביקשו מאיתנו ספרים על רוח הקודש. אותו דבר קרה גם ביפן ורוסיה. הסיבה שכל כך הרבה אנשים רצו ספרים על שכינת רוח הקודש היא שהאנשים בימנו רוצים בלהיטות לקבל את שכינת רוח הקודש. הרבה אנשים מאמינים בישוע ולפעמים אינם בטוחים מתי באמת הם קיבלו את רוח הקודש כיוון שאין בהם את שכינת רוח הקודש.
ישנם הרבה אנשים המאמינים בישוע ואשר טוענים שהם קיבלו את רוח הקודש. בכל אופן, האנשים אשר קיבלו את רוח הקודש באופן קבוע ולנצח, הם נדירים. הרבה אנשים אינם מסוגלים לעשות זאת למרות אמונתם בישוע, וזוהי הסיבה שהם משתוקקים לעשות זאת עכשיו.
מתוך הנוצרים שבעולם, יש הרבה אנשים אשר חושבים שהם חוו את רוח הקודש. אחדים אומרים שהם נתקלו בישוע בחלומותיהם, ואחרים טוענים שיש בהם את רוח הקודש כיוון שהם התנסו בגירוש שדים. כשלעצמם, ישנם הרבה אנשים אשר אמונתם מבוססת על חויות אישיות. בכל אופן, לעיתים רחוקות אנשים כאלה קיבלו באמת את שכינת רוח הקודש באמצעות האמונה בבשורת המים והרוח.
פעם חשבתי שזה מוזר שאין ספרים בעולם הזה על השגת שכינת רוח הקודש באמצעות הבשורה הטהורה של המים והרוח. הרבה אנשים מדברים על התנסותם ברוח הקודש, אך מדוע אין ספרים על שכינת רוח הקודש? קשה למצוא ספרים כאלה אפילו אם תחפש בכל מקום בעולם.
אלה אשר בטעות מתעקשים שהם קיבלו את רוח הקודש מצהירים שהם אפילו פגשו את ישוע בכבודו ובעצמו וביקרו במלכות השמים ובגיהינום. הם עומדים על כך שישוע אמר "הגעת לפני זמנך, נשארו לך עוד הרבה דברים לעשות בעולם, אז תמהר בחזרה להיכן שאתה שייך." חוויה כזו היא בלתי אפשרית. בכל אופן, האם ישוע אשר הם פגשו יכול להיות ישוע האמיתי? האם ישוע היה פוגש בהם כאשר יש להם עדיין חטא בליבם? האם ישוע נשאר עם חוטאים?
זה נכון שלרוב הנוצרים היום אין את שכינת רוח הקודש אף על פי שהם שומרים על איזושהי דרגת אמונה בישוע. לכן, אנו, אלה אשר יש בנו את רוח הקודש, חייבים להפיץ את הבשורה אשר תוביל אחרים לקבל את המתנה הזו. כולם צריכים לקבל את רוח הקודש ועל מנת לעשות כן, האמונה בבשורת המים והרוח היא הכרחית. רק על ידי אמונה בבשורה האדם יכול לקבל את רוח הקודש. באמצעות בשורת האמת שאנו כולם מכירים, אנו יכולים לקבל את מתנת רוח הקודש מאלוהים.
על כולנו להודות ולהלל את ישוע על שנתן לנו את בשורת המים והרוח. התנסיתי בשמחה של רוח הקודש כאשר היא השפיעה עלי לכתוב ספר זה. כאשר ספר זה יצא לאור, הרבה אנשים יקבלו את שכינת רוח הקודש באמצעות האמונה בבשורת המים והרוח. "הקבלתם את רוח הקודש אחרי אשר האמנתם" (מעשי השליחים 19:2) אמר פאולוס למתעתדים להיות תלמידים באפסוס.
אנו חייבים לקבל את רוח הקודש. אני מלמד את הדרך התנ"כית לקבלת רוח הקודש, בדיוק כפי שרוח הקודש מנחה אותי לעשות. כדי לחיות חיים משביעי רצון, עליך להאמין באמת של שכינת רוח הקודש. היות שזוהי ההזדמנות האחרונה שלך לקבל את רוח הקודש עמוק בליבך.
אני נאלץ להפיץ את הבשורה אשר מסייעת לכולם לקבל את רוח הקודש כיוון שישוע המשיח נתן לי את בשורת המים והרוח והוריש לי את מתנת רוח הקודש.
 
 
גם הגויים חייבים להיות בעלי אמונה בבשורת המים והרוח
 
התנ"ך מספר כיצד תלמידי ישוע אפשרו לאחרים לקבל את שכינתה של רוח הקודש. אפילו הגויים היו צריכים לשמור את אותה אמונה כמו התלמידים על מנת לקבל את רוח הקודש. נוסף על כך, הגויים היו במיוחד צריכים להיות בעלי אמונה בבשורת המים והרוח כמו שהשליחים היו, על מנת להיכנס לעולמו של אלוהים. לכן אנו, הגויים, חייבים גם להאמין בבשורה האמיתית על מנת לקבל את רוח הקודש. אלוהים שלח את פטרוס לקרניליוס אשר היה גוי על מנת להסביר לו את בשורת המים והרוח אשר היא הכרחית לקבלת רוח הקודש.
המאמינים היהודים תמהו לשמוע שמתנת רוח הקודש ירדה גם על הגויים. כאשר פטרוס חזר לכנסיה אשר בירושלים לאחר שלימד את בשורת המים והרוח, אלה אשר היו נמולים מתחו עליו ביקורת, "אל האנשים אשר להם ערלה באת ותאכל איתם לחם" (מעשי השליחים 11:3) אך פטרוס הסביר להם הכל מהתחלה.
הסברו כלול היטב במעשי השליחים 17-11:5. "מתפלל הייתי בעיר יפו וארדם וארא מראה והנה כלי כדמות מטפחת בד גדולה יורד מן השמים ותורד בארבע כנפותיה ותבא עדי. והסתכלתי בה ואבין וארא את בהמת הארץ ואת החיה ורמש האדמה ועוף השמים. ואשמע גם קול האומר אלי קום פטרוס זבח ואכול. ואומר חלילה לי אדוני כי כל פיגול וטמא לא בא בפי מעולם. ויענני הקול שנית מן השמים ויאמר את אשר טיהר האלוהים אתה אל תטמאנו. וכן היה שלוש פעמים והכל שב והועלה השמימה. והנה כרגע שלושה אנשים עומדים על פתח הבית אשר אנוכי שם והמה שלוחים אלי מקסרין. ויאמר אלי הרוח ללכת אתם ולבלתי התמהמה וילכו איתי גם ששת האחים האלה ונבוא אל בית האיש. ויגד לנו את אשר ראה המלאך ניצב בביתו ואומר אליו שלח אל יפו אנשים וקרא אליך את שמעון המכונה פטרוס. והוא ידבר אליך דברים אשר תושע בהם אתה וכל ביתך. וכאשר החלותי לדבר צלחה עליהם רוח הקודש כאשר צלחה עלינו בתחילה. ואזכור את דבר האדון אשר אמר יוחנן הטביל במים ואתם תטבלו ברוח הקודש. ועתה אם מתנה אחת נתן האלוהים להם ולנו המאמינים באדון ישוע המשיח מי אנוכי כי אעצור לאלוהים."
פטרוס אמר שלא רק שהוא הלך אל האנשים הערלים ואכל איתם, אלא גם סיפר להם על הבשורה הודות להדרכתה של רוח הקודש. כאשר הם שמעו את זה הם החרישו והיללו את אלוהים, אשר העניק חזרה בתשובה וחיים לכולם – לקרניליוס, לקרוביו ולחבריו הקרובים.
 
 
בשורת השליחים לקבלת רוח הקודש
 
מה הייתה משימתם החשובה של השליחים?
ללמד את בשורת המים והרוח על מנת
שיקבלו את רוח הקודש
 
האם השליחים לימדו באמת את בשורת המים והרוח? עלינו קודם לאמת האם פטרוס השליח האמין בבשורת המים והרוח. בתנ"ך, פטרוס אמר, "וזהו אות הטבילה אשר כעת תושיע גם אותנו" (הראשונה לפטרוס 3:21). פטרוס השליח האמין באמת שישוע הושיע את כל החוטאים מחטאיהם כאשר הוא הוטבל ומת על הצלב. הוא גם האמין שכאשר ישוע הוטבל (מתי 3:15), כל החטאים הועברו עליו, שהוא נצלב ולאחר מכן קם לתחייה כדי להושיע את כולנו.
בימים אלה ישנם אנשים אשר הם בעלי אמונה כמו פטרוס. אלה אשר מלמדים את בשורת מים והרוח הם אלה אשר מלמדים את אותה בשורה שפטרוס לימד. אמת זו מספיקה למאזינים לקבל את שכינת רוח הקודש.
בדיוק כפי שהרבה אנשים קיבלו את רוח הקודש כאשר פטרוס לימד את בשורת המים והרוח, אנו גם רואים אנשים המאמינים בבשורה ומקבלים את רוח הקודש כאשר אנו מלמדים את אותה האמת. האדם אינו מקבל את רוח הקודש על ידי שהוא מאמין במעורפל שהוא ילך לגן עדן אם הוא מאמין בישוע כאדונו, אלא על ידי האמונה בבשורת המים והרוח.
פטרוס החשיב פעם את הגויים כלא יותר מחרקים אשר זוחלים על האדמה. על פי התורה, הם היו כמו חיות מלוכלכות לפני שישוע הוטבל, מת על הצלב וקם לתחייה. בכל אופן, אפילו הגויים יכלו להתברך בשכינת רוח הקודש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. לפיכך קול דיבר אל פטרוס ואמר, "את אשר טהר אלוהים אתה אל תטמאנו" (מעשי השליחים 10:15).
אנו כגויים לעולם לא היינו מסוגלים לקבל את רוח הקודש אך אנו יכולים לקבל את שכינת רוח הקודש על ידי אמונה בבשורת המים והרוח. כאשר אנו מלמדים את הבשורה לאנשים המלאים במחשבותיהם, לעיתים קרובות אנו רואים אותם מאמינים בבשורה ולבסוף מקבלים את רוח הקודש. יכול להיות שגם נראה אותם מתוודים שאין להם חטאים בליבם לאחר שהם מתחילים להאמין בטבילת ישוע ודמו. רק אז רוח הקודש שוכנת בהם.
מטרתנו בלימוד הבשורה היא לא רק לגרום לאחרים להבין אותה, אלא להובילם לקבל את רוח הקודש. העובדה שאלה המאמינים בבשורה אשר אנו מלמדים ונמחלים מחטאים, היא מאד משמעותית. והעובדה שהם קיבלו את רוח הקודש באותו זמן, היא אף יותר חשובה. אנו איננו רק מלמדים את הבשורה לאנשי העולם, אלא לוקחים אותם צעד קדימה ומאפשרים להם לקבל את רוח הקודש באותו זמן.
עלינו ללמד את בשורת המים והרוח בהקשר זה לאלה אשר צריכים אותה. אם היינו צריכים לחדול מיד לאחר שלימדנו את הבשורה ותו לא, כל משמעות טרחתנו הייתה אובדת. עלינו להיות מודעים לכך שבשורה זו מובילה את האנשים לקבל את שכינת רוח הקודש. כאשר אנו מלמדים את הבשורה ונושאים אותה בקרבינו, להבת רוח הקודש תתפשט כאש ברחבי בעולם.
כאשר המטיף מאמין שבשורה זו יכולה להוביל את אנשי העולם לקבל את רוח הקודש, הוא נהיה מודע לכך שתפקידו הוא לא פשוט לשכנע את האנשים להאמין בישוע המשיח, אלא הוא בשביל לסייע להם לקבל את שכינת רוח הקודש. לכן זה מאד חשוב בשבילנו ללמד את בשורת המים והרוח בזמן הזה.
האדם צריך רק לשמוע באוזניו ולהאמין בליבו בבשורה אשר אנו מלמדים על מנת לקבל את רוח הקודש. בבירור, לבשורה אשר אנו מלמדים יש השפעה גדולה על חייהם של האנשים. כוחה של הבשורה היא הסמכות והברכות אשר ניתנות על ידי אלוהים.
פטרוס היה המטיף של היהודים, בעוד פאולוס היה של הגויים. כאשר פטרוס התפלל על גג הבית הוא ראה את השמים נפתחים וחפץ כמו כמטפחת בארבע כנפותיה יורד עליו, ובתוכה היו כל החיות הטמאות אשר התנ"ך אסר לאכול.
פטרוס מעולם לא אכל פיגולים ודברים לא טמאים. בכל אופן אלוהים הורה לו להרוג ולאכול אותם. פטרוס סירב ואמר, "חלילה לי אדוני כי כל פיגול וטמא לא בא בפי מעולם" והקול דיבר אליו, "את אשר טיהר האלוהים אתה אל תטמאנו." מה זה מרמז? אלוהים אמר שישוע שטף את כל חטאי העולם אפילו של הגויים, כאשר הוא נטבל ומת על הצלב.
הכוונה הרוחנית של אלוהים אשר אמר לו להרוג ולאכול חיות טמאות הייתה ללמד את פטרוס שאפילו הגויים יכולים להיות ילדיו של אלוהים על ידי האמונה שישוע נשלח לעולם הזה, הוטבל כדי לקחת את כל החטאים ונצלב מפני שנשפט עליהם.
פטרוס עדיין נהג על פי חוקי התורה אפילו לאחר שקיבל את הרוח, במקום לראות אותם בעינים רוחניות של אמונה. אך פטרוס חזר בתשובה והאמין שאלוהים כבר שטף את חטאיהם של הגויים. פטרוס נוכח להבין את השפע שבבשורה היפה יותר ביסודיות. הוא ראה את רוח הקודש נופלת על מאזיניו כאשר הוא לימד את דברי אלוהים.
כיצד אנו מבחינים האם המטיפים של היום קיבלו את רוח הקודש או לא? זה תלוי האם הם מקבלים את בשורת המים והרוח או לא. האדם אשר מאמין בבשורה היפה כפי שהיא כאשר המטיף מלמד את דברי אלוהים מקבל את שכינת רוח הקודש. רוח הקודש אשר שוכנת בליבו של המטיף באה גם לשכון בו. המטיף והמאזין יתחברו אחד לשני כמו חברי ילדות. הם יראו את אהבתו של אלוהים נמצאת באיש את רעהו. המטיף יראה את המאזין הופך לאחד מאנשי האלוהים על ידי שקיבל את בשורת המים והרוח.
כאשר אנו מלמדים את הבשורה, אנו יכולים לראות את רוח הקודש יורדת על המאמינים ברגע שהם מאמינים בבשורת המים והרוח. זוהי אינה התנסות שונה מגאולה. זוהי הסיבה הראשונית מדוע עלינו ללמד את בשורת המים והרוח. הבשורה אשר אנו מלמדים היא זאת אשר מובילה את האחרים לקבל את רוח הקודש.
אלה אשר יש להם את שכינת רוח הקודש, הינם ילדיו של אלוהים. בשורת המים והרוח היא אינה דוקטרינה תיאורטית של זרם מסוים, ולכן כאשר אנו מלמדים אותה לאחרים, הם הופכים לבעלי אמונה, מקבלים את רוח הקודש, והופכים לילדיו של אלוהים. איזו ברכה גדולה היא זו! איזו בשורה מדהימה! ועד כמה נפלאה עבודתו! אלה אשר מלמדים את בשורת המים והרוח עוזרים לבנות את ממלכתו של אלוהים. אנו פשוט מלמדים את הבשורה, אך הם מקבלים את רוח הקודש.
אחדים מהאנשים חושבים שלהאמין בישוע זה דבר אחד ולקבל את רוח הקודש זה דבר שני. לכן, הנוצרים עדיין מתפללים לרוח הקודש. בכל אופן, התנ"ך אומר שרוח הקודש באה לאלה כאשר הם מאזינים ומאמינים לבשורה אשר מלומדת על ידי משרתיו. אנשים בכל רחבי העולם משתוקקים לרוח הקודש. הבשורה אשר אנו מלמדים מובילה אותם לספק את השתוקקותם. זוהי הסיבה שמוטלת עלינו האחריות ללמד את הבשורה בכל רחבי העולם. אנו ילדיו ויורשיו של אלוהים, אשר נאמנים לתפקידו הכביר.
עלינו ללמד את הבשורה עם אמונה תוך כדי שאנו זוכרים שמשימתנו היא לאפשר לאנשים לקבל את רוח הקודש. בשורת המים והרוח היא משהו אשר על המטיפים באמת להאמין בה לפני שהם מלמדים עליה את האחרים. ואז מאזיניהם יקבלו את רוח הקודש באמצעות אמונתם בבשורה. בדרך זו, אנו יכולים להפיח את החיים חדשים בכל אלה אשר מאמינים בבשורה. מטרתנו היא לגרום להם להיגאל מכוח החושך ולהעביר אותם לממלכת האלוהים. המטיפים מעבירים את החוטאים אשר מיועדים למות מכוח החושך אל מלכות בן האלוהים. זוהי עבודה מאד חשובה להפוך חוטאים לילדיו של אלוהים.
הרבה אנשים אינם מכירים את המפתח לקבלת רוח הקודש ומנסים לקבל אותה בכוחות עצמם. בכל אופן הם יהיו נוכחים לדעת שזה היה לשווא. רק האמונה בבשורה היא חיונית, כיוון שהאמונה משחררת את האדם מכל החטאים.
כיצד קיבלת את רוח הקודש? באמצעות תפילה? או שמא באמצעות סמיכת הידיים? לא. זוהי אינה הדרך. אנו מקבלים את רוח הקודש רק כאשר אנו מאמינים בבשורת המים והרוח. אנו חייבים להתפלל וללמד על הבשורה כך שכל אנשי העולם יוכלו לקבל את רוח הקודש.
המילה "שליח" משמעותה "אדם אשר נשלח על ידי אלוהים." מה השליחים עושים? הם מלמדים את בשורת המים והרוח כך שאנשים יוכלו לקבל את רוח הקודש. האם לא תרצה גם אתה לקחת חלק בעבודה זו יחד איתנו? על כולנו להיות בעלי רוח הקודש וללמד עליה את כל האנשים. הללויה! הללו את האמת המוחלטת של הגאולה אשר ישוע נתן לנו כדי לקבל את רוח הקודש!