דרשות

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter 1-5] (פרק א אל הרומים 18-25: 1 ) אלה אשר מעלימים את האמת בעוולתם

 (פרק א אל הרומים 18-25: 1 )
"כי נגלה חרון אלוהים מן השמים על כל רשעת בני אדם ועולתם אשר יעצרו את האמת בעוולה. יען אשר דעת האלוהים גלויה בקרבם כי האלוהים הודיעם אותה. כי מהותו הנעלמה היא כוחו הנצחי ואלהותו מעת נברא העולם תיודע במעשים ותראה לבלתי היות להם להתנצל. יען בדעתם את האלוהים לא כבדהו כאלוהים וגם לא הודו לו כי אם הלכו אחרי ההבל במועצותיהם ויחשך ליבם הנבער. ובאמרם חכמים אנחנו היו לכסלים. וימירו את כבוד האלוהים אשר איננו נפסד בדמות צלם אדם הנפסד צלם כל עוף והולך על ארבע ורמש האדמה. על כן גם נתנם האלוהים לטומאה בתאוות ליבם לנבל גויותיהם איש את רעהו. אשר המירו אמת האלוהים בכזב ויכבדו ויעבדו את הבריה תחת בוראה המבורך לעולמים אמן."
 
 
?על מי יגלה חרון אלוהים
 
אנו יכולים לראות שפאולוס השליח לימד את אותה בשורה אשר אנו מלמדים. על מי יגלה חרון אלוהים? דין אלוהים יגלה על החוטאים אשר עוצרים את האמת בעוולה, כלומר, לאלה אשר יש חטאים ואשר חוסמים את האמת עם מחשבותיהם.
פאולוס השליח אומר בפירוש שחרונו של אלוהים יגלה, דבר ראשון, לאלה אשר חוסמים את האמת באי צדק. אלה ישפטו על ידי אלוהים. מהו חרונו של אלוהים? חרונו של אלוהים יזרוק את בשרם ואת רוחם לגיהינום.
אל לנו לחשוב שרק בשרו של האדם ישפט בגלל שלאדם יש גם נשמה. לכן אלוהים ישפוט את שניהם, את הבשר ואת הרוח. יש כאלה אשר חוסמים את האמת של אלוהים עם מחשבותיהם הארציות. יש כאלה אשר הם נגד הצדיקים ומחזיקים בחטאים. חרונו של אלוהים ודינו יתגלה לאלה עם החטאים של קשיות הלב, אשר לא פוחדים מאלוהים.
פאולוס השליח אומר באל הרומים 1:17, "צדיק באמונתו יחיה." הוא גם אומר שדינו וחרון אפו של אלוהים על אלה אשר חוסמים את האמת עם חטאיהם.
 
 
הלא מאמינים הם תחת חרון אפו של אלוהים
 
אלוהים בצורה רווחת נתן לנו את אמת הגאולה לעולם. האמת והאהבה של אלוהים מילאו את הארץ. לכן, אין שום תירוץ להתעלמות מהאמת ומאהבתו של אלוהים. אלוהים ישפוט את כל אלה אשר אינם מאמינים בבשורת האמת ואשר יוצאים כנגדה.
הבה נחשוב על האנשים אשר לא קיבלו את האהבה של הבשורה האמיתית. אנו רואים מה אלוהים יצר; כלומר, מים עשב, עצים, שמים, ציפורים וכול'. כיצד דברים אלה יכולים להתקיים ללא בריאת האלוהים? התנ"ך אומר, "כי כל בית יש לו בונה אבל בונה כל הוא האלוהים" (אל העברים 3:4). האם זוהי לא אשמתם על שאינם מאמינים באלוהים ובדברי האמת?
לכן זה הגיוני שאנשים אשר אינם מאמינם בחסד של מחילת החטאים יישפטו על ידי אלוהים. הם מתעקשים על תאורית האבולוציה. הם מתעקשים שהיקום התפתח בעצמו. הם גם אומרים שבהתחלה היה פיצוץ אשר נקרא המפץ הגדול בערך לפני 15 מיליארד שנים ואז יצורים חיים מסוימים התרחשו. הם אומרים, שהמציאות המקורית של החיים השתנתה והתפתחה לדגים, חיות ולבסוף לבני אדם. אם התיאוריה הזאת הייתה נכונה, בני האדם היו חייבים להשתנות לחיים אחרים לאחר אלף או אלפיים שנה.
"כי מהותו הנעלמה היא כוחו הנצחי ואלהותו מעת נברא העולם תיודע במעשים ותראה לבלתי היות להם להתנצל" (אל הרומים 1:20) אנשים מתכחשים ודוחים את אלוהים למרות שהם יכולים לראות שאלוהים הוא חי כשהם מסתכלים על הנפלאות ועל המסתורין של הטבע. הלא מאמינים הינם תחת חרון אפו של אלוהים. הרבה אנשים לא היללו את אלוהים או הודו לו, לפיכך הם נכשלו במחשבותיהם. ליבם הטיפש החשיך; מתיימרים להיות חכמים, הם נהפכים לטיפשים. ומשנים את השבח מאלוהים נקי הכפיים אל דמות אדם מושחתת, ציפורים, הולכי על ארבע וזוחלים. דינו של אלוהים מחכה לאנשים אלה. כל האנשים אשר לא נולדו מחדש הם תחת דינו של אלוהים, בין אם הם מאמינים בישוע או לא.
 
 
אלוהים נותן את הלא מאמינים לטומאה
 
"על כן גם נתנם האלוהים לטומאה בתאוות ליבם לנבל גויותיהם איש את רעהו. אשר המירו אמת האלוהים בכזב ויכבדו ויעבדו את הבריה תחת בוראה המבורך לעולמים אמן. בעבור זאת נתנם האלוהים לתאוות בושה כי נשיהם החליפו את התשמיש כדרכן שלא כדרכן. וכן גם הזכרים עזבו את תשמיש האשה כדרכה ויחמו זה בזה בתשוקתם ויעשו תועבה זכר עם זכר ויקחו שכר משובתם הראוי להם בעצם גופם." (אל הרומים 1:24-27).
מה קטע זה מנסה להגיד? אלוהים עוזב את האנשים אשר עובדים ומשרתים בריות לחטוא כפי שהם רוצים. הוא גם מוסר אותם לשטן. אלוהים מאפשר לשטן לעשות ככל שהוא יחפוץ. לכן, אנו חייבים להאמין באלוהים ולהיגאל בכל אופן. "כי נשיהם החליפו את התשמיש כדרכן שלא כדרכן. וכן גם הזכרים עזבו את תשמיש האשה כדרכה ויחמו זה בזה בתשוקתם ויעשו תועבה." זה כמו להתכחש לאלוהים וזה מה שגורם לאיידס.
אלוהים נתן שימוש טבעי. גבר צריך לחיות עם אשה. בכל אופן, העובדה שלגבר יש מערכת יחסים עם גבר ולאשה מערכת יחסים עם אשה מראה שהם דוחים את השימוש הטבעי אשר אלוהים נתן. ספר אל-הרומים נכתב בערך לפני 1900 שנים. פאולוס השליח חזה שאלה אשר נוטשים את השימוש הטבעי של המין, ישלמו מחיר על ליקויים הסקסואלי. דברי האלוהים מבוצעים בימים אלה. אנו יודעים שאיידס שכיח במיוחד בין ההומוסקסואלים. זה לגמרי הולם שהם משלמים מחיר על חטאיהם הסקסואליים. חרון אפו של אלוהים נגלה נגד האנשים אשר משנים את השימוש הטבעי של מיניותם. מגיע להם לקבל את עונש האיידס. ללא ספק מחלה זו נגרמת מאי אמונה באלוהים. אלוהים נותן ללא מאמינים נפש מנודה. במילים אחרות, זוהי ללא ספק קללתו של אלוהים.
 
 
הם יוצאים נגד צדקת האלוהים
 
האנשים אשר לא רוצים לשמור את אלוהים בקרבם הם כדלקמן. "וירב בליבם כל חמס זנות ורשע בצע ואוון וימלאו קנאה ורצח ומריבה ומרמה ותהפוכות. הולכי רכיל ומלשינים שונאי אלוהים וגאים וזדים והוללים וחושבי אוון ואינם שומעים בקול אבותם. נבערים מדעת ובוגדים אכזרים נוטרי שנאה ולא רחמנים. יודעים המה את משפט אלוהים כי עושי אלה בני מוות הם ולא לבד שיעשו את אלה כי גם רצתה נפשם בעושיהם" (אל הרומים 1:29-32)
מה 'עושי אלה' עושים לאלה אשר עושים אותם מעשים רעים? הם מסכימים איתם. מה עושים האנשים אשר יוצאים נגד האלוהים לצדיקים אשר מצייתים לדבר אלוהים? הם מציקים לצדיקים באומרם, "אתם כופרים." הצדיקים נרדפים על צדיקותם לאחר שהם מאמינים בישוע. הם מבורכים.
 
האנשים מסמפטים את אלה אשר הולכים על פי הבשר. בכל אופן, מוזר להגיד, אך אנו רואים שהם מתנגדים ומונעים מאחרים להאמין בישוע ולהיות צדיקים על ידי מחילת החטאים. זה כמו לחיות כמשרת החטא כיוון שהם לא מאמינים באלוהים או מצייתים לדברי האמת.
לכן, הלא מאמינים והשטן אומרים שאל לנו להיות מקודשים לחלוטין או לקבל מחילת חטאים מושלמת אף על פי שהם מאפשרים לנו להאמין בישוע המשיח. הלא מאמינים והממרים חושבים ואומרים שהם חייבים להאמין בישוע כאשר יש להם חטאים בליבם כך שהם יוכלו ללכת לגיהינום. האנשים הם שבעי רצון כאשר הם מאמינים בישוע כחוטאים. האנשים אשר לא מכירים ומאמינים באלוהים, למרות שהם נוצרים, אינם מקבלים את אלוהים בהכרתם ומתנגדים לו. הם מתנגדים לצדקתו של אלוהים. הם גם עובדים את השטן ואת כל החטאים. אלה, אשר לא נולדים מחדש, למרות שהם מאמינים בישוע, הם כאלה. יש כל כך הרבה נוצרים אשר לא נולדו מחדש. אלה המאמינים בישוע עם חטא בליבם אינם מצייתים לדברי האמת של אלוהים ויוצאים נגד הנוצרים הנולדים מחדש אשר השיגו את מחילת החטאים והתקדשו על ידי האמונה באמת של ישוע המשיח.
 
 
אלה אשר לא נולדו מחדש יוצאים נגד הנולדים מחדש
 
פאולוס השליח אמר בתנ"ך שחרון אפו של אלוהים יתגלה לאלה אשר מעלימים את האמת בעוול. הוא גם אמר שמשפטו של אלוהים יתגלה מהשמים נגד כל הרשע והאי צדק. כל דבר נעשה על פי האמת. האמת היא שישוע מחק את כל חטאינו. משפטו של אלוהים יגלה לאלה אשר חוסמים את האמת ונגדה. אנו למדים באמצעות דבר האלוהים שכל המאמינים אשר לא נולדו מחדש הולכים להישפט על ידו. אלוהים ישפוט את אלה אשר לא נולדו מחדש, אף על פי שהם מאמינים בישוע.
המאמינים אשר לא נולדים מחדש אוהבים להשמיץ את הנולדים מחדש בלב מלא זדון. הם ילכו לגיהינום. הם מלאים במזימות וברשעות אחד לשני. החוטאים אשר זוממים יחדיו נגד הצדיקים אשר קיבלו את מחילת החטאים, יישפטו. האם אתה מבין למה אני מתכוון? עלינו להיות עם סימפטיה אליהם. הם מתנגדים אל אלוהים עם חטאיהם מבלי לדעת שהם יוצאים נגדו ומרננים, "זה מוזר שאין להם חטאים. זה נשמע מוזר."
משפטו של אלוהים יגלה לאלה אשר יוצאים ברשעתם נגד אלוהים. אנשים אלה נהנים מאלה אשר נוהגים כך. הם מאשרים שהזוממים והמשמיצים צודקים. נוצרים אשר לא נולדים מחדש מרננים אחד על השני ומשמיצים את הצדיקים. הם מלעיזים ושונאים את הצדיקים, הם יהירים וזוממים מעשים רעים ביחד. האם אתה יודע כיצד הם מתכננים דברים רעים? הם עושים מעשים רעים על ידי כך שהם מתאחדים אחד עם השני. הם יוצאים נגד הצדיקים עם סיסמאות טובות כגון, "הבה נאמין בישוע באופן ראוי, הבה נהיה בעלי האמונה הנכונה, הבה נהיה אור העולם." הם עושים כאלה חטאים כשהם מתאחדים כיוון שזה לא כיף לחטוא לבד.
לכן, אלוהים אמר בתהילים 2:4, "יושב בשמים יצחק אדוני ילעג למו." מכיוון שמלכי העולם יוצאים נגד אלוהים, 'הו, זה מצחיק שום דבר מעולם לא קרה לי ולא משנה כמה אתם יוצאים נגדי. אתם תישפטו.' אלוהים מחכה לשעת הדין כיון שזה יותר מידי מצחיק.
 
 
אלה אשר דנים את הצדיקים יישפטו על ידי אלוהים
 
אלה אשר יוצאים נגד האמת של אלוהים ואשר לא נולדו מחדש, עושים חטאים. לאלה אשר נולדו מחדש גם יש רשעות ואי שלמות בבשרם. בכל אופן, לאמתו של דבר, באופו בסיסי זה שונה. אנו מאמינים באלוהים ובאמת. אנו קיבלנו את מחילת החטאים באמצעות אלוהים. בכל אופן, הם אינם מאמינים באלוהים כלל. אנשים אלה יוצאים נגד 'צדקת אלוהים והאמת' "לכן אין לך התנצלות אתה בן אדם הדן תהיה מי שתהיה כי במה שתדין את חברך תחיב את נפשך באשר אתה הדן תעשה כמעשהו" (אל הרומים 2:1).
פאולוס השליח דיבר ליהודים ולנוצרים אשר לא נולדו מחדש ואשר רק נצמדים לתורה. הם דנים אחרים ואומרים "אל תרצח, אל תגנוב, אל תנאף ורק עבוד את אלוהים," בעוד שהם בעצמם לא שומרים את התורה. רק אלוהים דן בצדק, ורק ילדיו אשר נולדו מחדש יכולים לדון על פי דבר האלוהים.
סוג כזה של אנשים עומדים להישפט כיוון שהם דנים את הצדיקים בעריצות. אלוהים ישפוט את כל אלה אשר לא נולדו מחדש, כלומר, את היהודים והנוצרים הלגליסטים. חרון אפו של אלוהים יתגלה לאלה אשר מנהלים אורח חיים דתי על ידי שהם שומרים את התורה ואשר לא נולדו מחדש, ומאמינים שהם ילכו לגיהינום אם הם לא יצייתו לאלוהים, ושילכו לגן עדן אם יעשו כפי שאלוהים אמר. איש אמונה הוא אדם אשר נעשה לצדיק לאחר שהוא מאמין בישוע המשיח. אנו חייבים להבחין. אלה אשר יכולים להאמין באלוהים וחיים חיים אדוקים מבלי להיוולד מחדש, שופטים את הצדיקים על פי הקריטריונים שלהם.
בכל אופן, אלוהים ללא ספק ישפוט אותם. הם אינם יודעים שהם שופטים את עצמם על פי הקריטריונים של עצמם. הו, אתה האנשים אשר שופטים את האנשים מבלי שיש לכם מחילת חטאים, עם אמונה מוטעית, ואשר לא קיבלתם את חסד האמת של אלוהים, האם אתם חושבים שתוכלו לברוח מדינו של אלוהים? אנשים אלה מתעתדים להישפט על ידי אלוהים.
 
 
משפט האלוהים הוא צדק
 
"וידענו כי משפט אלוהים כפי האמת על עושי אלה." (אל הרומים 2:2). אנו בטוחים שמשפטו של אלוהים הוא על פי האמת, בניגוד לאלה אשר שופטים אנשים אחרים, בעוד הם לא נולדו מחדש אף על פי שהם מאמינים בישוע. עלינו לדעת שאלוהים שולח אנשים אלה לגיהינום ושהוא שופט אותם על פי האמת שלו.
אלוהים שולח את החוטאים לגיהינום כיוון שהאמת שלו צודקת, וכיוון שמשפטו של אלוהים הוא מדויק. בין אם מישהו הולך לגיהינום או לא, זה לא תלוי בדוקטרינת גזירת הגורל האומרת 'אלוהים אוהב אחדים ושונא אחרים ללא תנאי.' אלוהים בחר את כל בני האדם בישוע המשיח לפני שהעולם נברא (אל האפסיים 1:4).
כל מי שמאמין שישוע המשיח מחק את חטאיו, מקבל את מחילת החטאים. אלוהים גזר זאת. לכן, כל אלה אשר לא נולדו מחדש, אפילו שהם מאמינים בישוע, ילכו לגיהינום. הם ילכו לגיהינום על פי משפטו של אלוהים וזוהי האמת.
משפטו של אלוהים אשר שולח את החוטאים לגיהינום, הוא צדק. מדוע? מכיוון שהם דחו את אהבתו הגדולה של אלוהים, לא קיבלו את גאולת אלוהים ואף לא מאמינים בו. זה ראוי מבחינתו בהתאם לאמת, לשלוח את אלה אשר לא נולדו מחדש לגיהינום.
אחדים יגידו, "מדוע אלוהים לא משמיע לי את הבשורה?" האם הוא לא? אלוהים השמיע לך את הבשורה כל כך הרבה פעמים. נסה לקבל את הגאולה על די שתפקח את עינך לרווחה. יש כנסיות מעטות אשר מלמדות את הבשורה האמיתית בעולם הזה. בכל אופן אתה יכול למצוא את האמת אם באמת תחפש אותה. במקרה שלי, אני באמת ניסיתי למצוא אותה! לאחר שלימדתי דרשה עוד כשלא נולדתי מחדש עדיין, התפללתי, "הו, ישוע. אני חוטא לפני האלוהים אפילו שלימדתי את דבריך לאנשים כאלה. מה שאמרתי לאנשים הם דברים אשר אמרתי לעצמי. אני חוטא. פגוש אותי בבקשה. הושע אותי בבקשה."
אינני יודע כמה ניסיתי למצוא את האמת. אלוהים רוצה לפגוש את מי שמחפש אותו. אלוהים רוצה לגאול אפילו את האנשים אשר לא מחפשים אותו. "אקרא ללא עמי עמי וללא רוחמה רוחמה." (אל הרומים 9:25). אלוהים אומר שהוא מושיענו אשר בא לעולם הזה כדי להושיענו. אנשים אשר מחפשים את אלוהים ברצינות, ללא ספק ימצאו אותו. אחרים לא מחפשים את אלוהים אך מקבלים הזדמנות לפגוש את ישוע כאשר משמיעי הבשורה באים אליהם ומלמדים את הבשורה. חלק יתענינו בבשורה ואחרים לא. האנשים אשר ילכו לגיהינום סופם יהיה שם כיוון שהם דחו את החדשות הטובות.
זה ראוי שאלה אשר מגיע להם ללכת גיהינום סופם יהיה גיהינום בהתאם לאמת של אלוהים. אלה אשר ראויים להגיע למלכות השמים מגיעים אליה על ידי האמונה בישוע על פי האבחנה הצודקת, אף על פי שאין להם איזה שהם מעשים בולטים. זה נעשה באמצעות משפט הצדק של אלוהים.
אלוהים אינו שולח אדם אחד לגיהינום ואדם אחד למלכות השמים באקראי בשל משוא פנים לאנשים אחרים. אך במקום זאת, הוא שופט על פי משפט הצדק באמת. לכן, אנו חייבים ללמד את הבשורה.
"ואתה בן אדם הדן את אשר פעלו כאלה ועשית כמעשיהם התחשוב להימלט ממשפט האלוהים. או התבוז לעתרת טובו ולחמלתו ולאורך רוחו ולא תתבונן כי טובת האלוהים תדריך אותך לתשובה" (אל הרומים 2:3-4).
 
 
ישוע מחק כבר את כל חטאי העולם באמצעות אהבתו
 
פאולוס השליח אמר לחוטאים, ליהודים ולנוצרים הלגליסטים, אשר לא קיבלו את אהבתו של ישוע ואשר לא נולדו מחדש, שהם יישפטו. הם מיועדים ללכת לגיהינום. אך מהי הבשורה? באל הרומים 2:4 אלוהים אומר, "או התבוז לעתרת טובו ולחמלתו ולאורך רוחו ולא תתבונן כי טובת האלוהים תדריך אותך לתשובה" אהבתו של אלוהים מופיעה בצורה מדויקת לכל האנשים ושולטת בצדק.
אף אחד לא מנוע מחסד הגאולה של אלוהים. ישוע מחק את כל חטאי העולם. ישוע קידש אותנו בצורה מושלמת. האם הוא רק מחק את החטא הקדמון ומוחל לנו על חטאינו היומיומיים כל פעם שאנו מתפללים למחילה עליהם? לא. ישוע כבר מחק את כל חטאי העולם אחת ולתמיד. בכל זאת, אלה אשר יוצאים נגד אלוהים מתעלמים מטוב ליבו ואהבתו. "כיצד ישוע הושיע אותנו? כיצד אני יכול להגיד 'אין לי חטאים' אף על פי שאני ממשיך לחטוא ברציפות? זה שטויות. כיצד אלוהים יכל למחוק את כל חטאיי בעוד שאני חוטא ברציפות למרות שהוא המושיע והאלוהים?"
אנשים ההולכים על פי הבשר חושבים בצורה כזאת, אבל אלוהים כבר שטף את כל חטאי העולם עם אהבתו. ישוע בא לעולם ומחק בצורה מושלמת את כל חטאינו. ישוע מכיר את חוסר השלמות והחולשה של בני האדם (הבשר אינו יכול שלא לחטוא שוב ושוב). לכן, הוא מחק את כל חטאי העולם אחת ולתמיד עם טבילתו ועם שפיכת דמו על הצלב. ישוע מכיר היטב את חולשות הבשר. "הושעתי אותכם כיוון שידעתי שתחטאו שוב ושוב עד יום מיתתכם."
ישוע שטף את חטאי העולם. ישוע קיבל את כולנו על ידי שגאל אותנו. ישוע שילם את חובות החטא של החוטאים וקידש אותם עם כוחו ועם צדקתו (ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל בנהר הירדן). ישוע אפשר לנו להיות מבורכים, להפוך לילדיו, ואפשר לנו ללכת למלכות השמים על ידי ששילם את חובות חטאינו עם חייו (הדם). ישוע הפך את החוטאים לילדיו הצדיקים.
 
 
הלא מאמינים חייבים לחזור בתשובה ולהפנות את ליבם לאלוהים
 
"או התבוז לעתרת טובו ולחמלתו ולאורך רוחו ולא תתבונן כי טובת האלוהים תדריך אותך לתשובה" אלוהים דן לגיהינום את אלה אשר בזים ודוחים את טובו חמלתו ואורך רוחו. זה בטוח שישוע המשיח שטף את כל חטאי העולם ושהבשורה מילאה את כל העולם. בכל אופן, אנשים עדיין הולכים לגיהינום כיוון שהם אינם מאמינים בזה. ישוע הושיע אותנו על ידי ששטף את כל חטאינו כדי למנוע מאיתנו ללכת לגיהינום, אפילו שברצוננו ללכת לגיהינום על ידי כך שאנו בזים לחמלתו ולאורך רוחו של טוב ליבו. אפילו שרצינו ללכת לגיהינום הוא הושיע אותנו.
לכן אנו חייבים להאמין במים ובדם של ישוע המשיח כדי להיגאל. האמן, והיוושע. אלה אשר בזים לאהבתו וגאולתו של אלוהים ילכו לגיהינום. גיהינום הוא המקום אשר אלוהים הכין לאה אשר בזים לחסד גאולתו ולשפע של טוב ליבו. הלא מאמינים כבר קנו את הכרטיסים שלהם לגיהינום. על האנשים אשר מיועדים לגיהינום לחזור בתשובה ולהפנות את ליבם לישוע. גם אתה יכול להיפרד ממלכות השמים אלא אם כן יש לך אמונה בבשורה האמיתית.
 
 
בני האדם הולכים לגיהינום כיוון שהם דוחים את אהבתו של אלוהים
 
"ובקשי לבבך הממאן לשוב תצבור לך עברה אל יום עברת האלוהים ועת הגלות צדקת משפטו" (אל הרומים 2:5). אלה אשר הם כבדי לב ולא חוזרים בתשובה, ילכו לגיהינום. חלק מהאנשים ילכו לגיהינום כיוון שהם דוחים את אהבתו הגדולה של אלוהים. חוטאים אשר דוחים את האמת עם ליבם העקשן ומתמידים במחשבותיהם העצמיות ילכו לגיהינום, עקב חובות החטאים שלהם. אלה אשר מסרבים לקבל את אהבתו של אלוהים ומתמידים בתפילות תשובה כדי להשיג התקדשות הדרגתית, ילכו לבסוף לגיהינום.
זה שהם צוברים את זעמו עד יום ההתגלות ומשפט הצדק שלו זה עקב התכחשותם לאהבת האלוהים.
בתוכנית ישועתו, אלוהים החליט להושיע את החוטאים ולהפכם לצדיקים אפילו לפני שהשטן קלקל אותנו עם החטאים. אלוהים שלח את בנו להושיע נו ולטהרנו. בכל אופן, החוטאים לא קיבלו את זה. הם אגרו את זעמו עד הקצה בהתכחשותם לאהבת האלוהים והם ישפטו ביום עברת האלוהים של צדקת משפטו. משפט הצדקת של אלוהים זה לשלוח את אלה אשר יש להם חטאים בליבם לגיהינום. הם צוברים את חרון אפו עד הקצה על ידי כך שהם מסרבים לאהבתו של אלוהים, והם ישפטו ביום התגלות צדקת משפטו. צדקת משפטו של אלוהים היא לשלוח את אלה אר יש להם חטא בליבם לגיהינום.
מדוע? כיוון שאלוהים שטף את כל חטאי העולם וגרם לכל אלה אשר בעולם להיוושע על ידי האמונה. הלא מאמינים ילכו ללא ספק לגיהינום. הם עקשנים ומתנדבים ללכת לגיהינום ובסופו של דבר הם יצטערו על טיפשותם. החוטאים ילכו לגיהינום אם הם אינם מקבלים את אהבתו הגדולה של אלוהים.
אנשים חושבים שאלוהים הוא לא הגיוני כיוון שהוא שולח באקראי אחדים מהאנשים לגיהינום ואחרים למלכות השמים בהתאם למרותו. בכל אופן, אין זה נכון. אלוהים המציא את הגיהינום בשביל אלה המתעקשים להתכחש לאהבתו ולאמת כך שיהיה להם מקום הולם ללכת אליו.
התנ"ך אומר שהגיהינום הוא אגם הבוער באש וגופרית.יש רימה מלוכלכת המתפתלת לאלה אשר מעדיפים להיות עם חטא. יכול להיות שהם יצעקו, "לא, לא אני שונא את המקום הזה." אך אלוהים יגיד, "שטפתי את כל חטאיך אך אתה אמרת שזה לא משנה אם אתה מחזיק בחטאים. לכן אני נותן לך רימה כמתנה, כחבריך, כיוון שלא רצית להיות בעל מחילת חטאים." "לא. אני שונא את זה, ישוע."
"אפילו שאתה שונא את זה אתה ביקשת את זה. אני אדון הצדק. אני נותן לך מה שביקשת. אני נותן גיהינום לכל אלה אשר מעדיפים להיות עם חטא בליבם." זהו משפט הצדק של אלוהים. בני האדם חוטאים כשהם חיים בעולם הזה, למרות זאת, אל להם להתעלם מבשורת הגאולה של אלוהים אשר שטפה את כל חטאי העולם.
האנשים הולכים לגיהינום כיוון שהם קשי לב. אל לנו להיות עקשניים לפני אלוהים. עלינו להאמין שהוא כבר שטף את כל חטאי העולם. אתה חייב להאמין אפילו שזה לא נראה לעין.
 
 
אלוהים אומר לנו שהוא כבר אהב אותנו
 
אלוהים אומר לנו שהוא כבר אהב אותנו. "אני כבר שטפתי את כל חטאיך."אתה חייב להאמין בעובדה הזו. כאשר אלוהים אמר שהוא ברא את השמים והארץ, אנו חייבים להאמין בכך כיוון שדבר האלוהים הוא אמת. האמונה מתחילה עם האמונה בדברי האלוהים. בני האדם מאמינים במשהו רק כאשר הם מבינים אותו עם ראשם הקטן, ואינם מאמינים כאשר הם אינם יכולים להבין. הלא מאמינים אשר אינם מאמינים שאלוהים הציל את כל החוטאים מחטאיהם, ילכו לגיהינום. הם אלה אשר החליטו ללכת לגיהינום.
היה נוצרי ידוע אחד אשר הצהיר בפומבי, "אני מתוודה לפני אלוהים שאני חוטא עד שאמות." הוא מת וללא ספק הלך לגיהינום. הוא אמר לאלוהים, "אני מצהיר שאני חוטא לפני האלוהים ולעולם איני יכול להיות צדיק לפניו." הוא התעקש להיות חוטא עד ליום מיתתו. הוא דחה את אהבתו של אלוהים ואת האמת עד לנשמתו האחרונה. אז אלוהים אמר, "אתה כל כך נאמן לאמונתך! על פי אמונתך, הולם אותך ללכת לגיהינום. אני שולח אותך לגיהינום כיוון שהחוטאים לעולם אינם יכולים להיכנס למלכות השמים."
 
 
אם הייתי מאמין
 
האדם אשר אמר, "אני מצהיר שאני חוטא עד שאמות," הלך לגיהינום. אפילו אלוהים אינו יכול לעזור לאנשים כאלה. הם לא רק הצהירו שהם חוטאים למרות שסופם יכול להיות גיהינום ביום שלמחרת, אלא אף הם לימדו מאמינים אשר בטחו בהם, "אנו חוטאים עד שנמות ועדיין נהיה חוטאים כאשר נעמוד לפני אלוהים." לכן, הרבה מאמינים גם נוהגים על פי אותה דרך דתית. אלוהים אמר שהחוטאים ילכו לגיהינום. בכל אופן מספר עצום של נוצרים נוהגים על פי לימוד זה בנצרות של ימנו. אלוהים אמר שהם יצטערו לנצח, כשהם חורקים בשיניהם בלהבות הגיהינום הם אומרים "אם הייתי מאמין; אם רק הייתי מאמין בזה."
"אם הייתי מאמין בעובדה שישוע שטף את כל חטאי והייתי נוטש את מחשבותי העצמיות, הייתי נכנס למלכות השמים!" "אם הייתי מאמין; אם רק הייתי מאמין." יהיו הרבה אנשים אשר יגידו דברים מעין אלה בגיהינום. הם יגידו, "אם, אם, אם הייתי מאמין, אם הייתי מקבל את האמת, הייתי נעשה לבנו. מדוע הייתי כל כך עקשן..."
אנו הצדיקים נשאל את אלוהים בזמן ההוא, "אלוהים בבקשה הראה לנו מה החוטאים עושים עתה. הם רדפו אותנו הצדיקים." "לא, זה לא טוב בשבילכם ילדיי, כיוון שליבכם יסבול לאחר שיראה מכרים שלכם מתוכם האם אתם באמת רוצים לראות אנשים אשר אתם מכירים סובלים?" "בבקשה הראה לנו רק פעם אחת!" אלוהים אולי יראה לנו פעם באחד הימים כיוון שהוא כל כך רחב לב. לכן הבה נניח שאנו רואים את זה. יהיו הרבה צרחות שנשמעות כמו: "אם הייתי מאמין, אם הייתי מאמין." אנו נתהה, "מהם הקולות הללו? האם הם שרים?" "הקשיבו היטב האם הם שרים או מצטערים." נשים וגברים שרים במקהלה ומצטערים, "אם הייתי מאמין."
אנשים עקשניים ילכו לגיהינום אלא אם כן הם עקשניים בדרך הנכונה. אנו באמת צריכים להתמיד להחזיק בחוזקה באמונה. אל לבן אדם להיות הססן. עלינו להיות עקשניים כאשר אנו צריכים להיות עקשניים. על כולנו להיות עקשניים בדרך הנכונה וכאשר זה נחוץ, עלינו לשבור את עקשנותנו.
 
 
אלוהים ישלם לכל איש כמעשהו
 
"אשר ישלם לאיש כמעשהו. למתמידים בעשות הטוב ומבקשים את הכבוד וההדר ואת אשר איננו עובר יתן את חיי העולמים." (אל הרומים 2:6-7). אלוהים משלם לכל אדם על פי מעשיו ודן אותו על פיהם. 'מעשה' משמעותו, תגמול על פי המעשים' איזה סוג של אדם מתמיד בעשיית הטוב ומבקש את הכבוד וההדר וחיי עולמיים? הוא האדם אשר מאמין בגאולת ישוע המושלמת.
יש הרבה אנשים בעולם הזה, אך אלוהים נתן חיי נצח רק לאלה אשר האמינו באמת שלו ונשאו את הצדק בלי להתחשב במה שאנשים אחרים אומרים. אלוהים נתן את ההדר של מלכות הנצח לאלה אשר רצו להיות צדיקים ורצו לנהל חיי נצח שמחים. הם ממשיכים לעשות טוב ומבקשים את הכבוד וההדר וחיי עולמים; רוצים להיות בניו של אלוהים. הם ישאו וימשיכו לעשות טוב ולרדוף אחרי צדקתו של אלוהים. אלוהים נתן לאנשים אלה חיי נצח. אלוהים אפשר להם לחיות לנצח והפך אותם לילדיו. בני אלוהים הינם מלכים במלכותו.
"ועל בני המרי ואשר לא ישמעו לאמת כי אם לעוולה שמעו חרון אף וחמה." (אל הרומים 2:8). "בני המרי" נוגע לקבוצת האנשים אשר יוצאים נגד המבורכים. חרון אף וחמה של אלוהים תיפול על אלה אשר ממרים את צדקתו. אלוהים ישלח אותם לגיהינום. אלה אשר לא נולדו מחדש ואינם מצייתים לאמת, הם בעלי מחלוקת ויוצאים כנגד האמת כקבוצה.
אלה אשר לא נולדו מחדש הם בעלי מחלוקת ואוהבים ליצור פילוג. במשך ההיסטוריה הקוריאנית, אבותינו יצרו פילוג ונאבקו איש ברעהו בבעיות פוליטיות. הקבוצה השולטת הוחלטה על פי מי שהיה מלך. כאשר אחד מבני לי היה מלך, אנשי משפחת לי התמנו בעמדות החברה הגבוהות בעוד האחרים גורשו או נרדפו. אך כאשר כיסא המלכות עבר למשפחת קים, הכול השתנה לחלוטין. האנשים יצרו פילוג למען תועלתם ולא למען מטרה צודקת.
הנצרות בהווה היא דומה לזה. הם יוצרים סיעות וזרמים. לשם מה? כדי לא להישמע לאמת כקבוצה. הם אומרים פה אחד שיש להם חטאים, למרות שישוע שטף את כל חטאי העולם. הם מעמידי פנים של צדיקים אשר נגאלו, מבלי להישמע לאמת. הם מגנים את הצדיקים ככופרים ואומרים שהם צודקים שיש להם חטאים. ישוע אמר שהחוטאים אשר חולקים על הצדיקים, טועים ושהם חייבים ללכת לגיהינום.
אלה אשר נשמעים לאמת ולאלוהים, מצייתים לדבר האלוהים. אנו, הצדיקים, מאמינים שמשפט האלוהים הוא על פי האמת.
 
 
?האם הזרמים הנוצרים יכולים לשלוח אותנו למלכות השמים
  
גוף השתייכותי אינו יכול לשלוח אותנו למלכות השמים. אישתי הרגיזה מאד את חמותה כשאמרה לה, "זרם דתי אינו יכול לשלוח אותך למלכות השמים." למען האמת, עדיין אינני יודע מדוע אימי התרגזה כל כך בגלל הטענה הזו. האם אתם חושבים שזרם דתי יכול לשלוח אותכם למלכות השמים? אנו באופן אינדיבידואלי נגאלים ונכנסים למלכות השמים על ידי האמונה בדבר האלוהים. האם הגופים הדתיים של הכנסייה הפרסביטריאנית ישלחו אותך למלכות השמים? האם גופים המשתייכים לכנסייה הבפטיסטית ישלחו אותך? האם הכנסייה ההוליסטית? האם היום השביעי של הכנסייה האדבנטיסטית? לא. אנו יכולים להיכנס למלכות השמים על ידי האמונה במחילת החטאים אשר ישוע הכין בשבילנו.
 
 
עלינו להישאר בכנסייתו של אלוהים
 
פאולוס השליח הבדיל מתוך כל הנוצרים בין החוטאים אשר ילכו לגיהינום לבין הצדיקים אשר יכנסו למלכות השמים. הבשורה שווה לכולם, ליהודים וליוונים באותה צורה. כאן היוונים מסמלים את הגויים והיהודים את בני ישראל. אלוהים אינו מסתכל על ההופעה החיצונית של בני האדם. אלוהים מסתכל על האדם המאמין בכל ליבו בדבר אלוהים. האם אתה מאמין שישוע הוא אלוהים? האם אתה מאמין שישוע הוא מושיענו? אנו יכולים ללכת למלכות שמים רק כאשר אנו מאמינים שישוע לקח את כל חטאי העולם עם טבילתו. עלינו להאמין בכך ולא לבגוד בזה. רוח הקודש אשר בתוכנו שומרת עלינו מלבגוד באמונתנו ועוזרת להביס את אויבנו כאשר הסכנה מתקרבת אלינו. עלינו להיות זהירים.
בתנ"ך, יש משל על ארבעה סוגי שדות, אך חלק מהשדות מסמלים את אלה אשר אינם יכולים להיגאל. הזרעים אשר נזרעו בשדות אלה מתים ברגע שהם צומחים. מקרה כזה הוא כמו להיות זרע מת. יש לזה אותה תוצאה, אשר היא מוות. לפיכך האם אנו יכולים לשמור את אמונתנו בעצמנו? לא. אנו יכולים לשמור את אמונתנו רק כאשר ישוע נותן לנו את הכוח לשאת כל צרה, ואת התרופה לכל חולי רוחני כאשר אנו נשארים בגפן הנכון.
כנסיית אלוהים היא הגפן. ישוע נתן לנו ברכות, תרופות, נחומים ואמונה כדי לשאת את הרדיפות כאשר אנו נשארים בכנסייתו של אלוהים. אך מה יקרה לנו כשלא נשאר בגפן? אנו נמות מהר. ליבם של הצדיקים אינו יכול לשאת את התקפותיו של השטן ולבסוף נעשה חולה אם הם לא מתאחדים ברצון בכנסייה, למרות שיכול להיות שיש להם הרבה יכולות וכוח. האם אתה מבין את זה? הם יפלו בהדרגה ויהפכו יותר ויותר לחסרי תועלת. התנ"ך אומר, "אתם מלח הארץ ואם המלח היה תפל במה ימלח הן לא יצלח עוד לכל כי אם להשליך חוצה והיה מרמס לבני האדם." (מתי 5:13).
אפילו הצדיקים הם לא יוצלחים אם הם חיים בנפרד מהכנסייה. הם יכולים להאיר באורם ולהתברך כאשר הם גרים בכנסייה. אך הם מתקלקלים כאשר הם חיים בנפרד מהכנסייה ואינם יכולים להתגבר על העולם כאשר הם הולכים בדרך הלא נכונה של העולם בנפרד מהכנסייה. כמה זמן אתה יכול להחזיק באמונתך? כמה זמן אתה יכול לעמוד בנפרד מכנסייתו של אלוהים? אפילו משרתי האלוהים אינם יכולים לגבור. בכל אופן אם אנו ממשיכים בגפן, בני ביתנו יגאלו והרבה אנשים יוכלו לקבל את מחילת החטאים באמצעותנו. לאן לוט הלך לאחר שרדף אחרי תאוות הבשרים? הוא הלך לסדום. הוא חי שם בצורה טובה. מה הייתה התוצאה? הוא הושחת. התנ"ך אומר שכל צאצאיו של לוט הושמדו. המואבים והעמונים באו מבנות לוט.
מדוע הצאצאים אשר יצאו נגד אלוהים נולדו מאדם צדיק, לוט? זה היה כיוון שהוא עזב את הכנסייה. הסיבה שאינני מאוכזב בכל הזמנים הקשים היא שאלוהים הקים את כנסייתו. אלוהים בירך את הכנסייה היכן שהצדיקים מתאספים יחדיו והוא נהיה רועה ואדון של הכנסייה בשביל כל צדיק וצדיק.
.זוהי הבטחתו ובטחונו
"כי כל אלה אשר חטאו בלי תורה גם בבלי תורה יאבדו ואשר חטאו בתורה גם על פי התורה ישפטו. כי לא שומעי התורה צדיקים לפני האלוהים כי אם עושי התורה הם יצדקו. כי הגויים אשר אין להם תורה בעשותם בדברי התורה מאליהם גם באין תורה הם תורה לנפשם. בהראותם מעשה תורה כתוב על ליבם ודעתם מעידה בהם ומחשבותם בקרבם מחיבות זאת את זאת או גם מזכות." (אל הרומים 2:12-15).
אדם אשר אינו הולך לכנסייה אינו יודע את התורה בימים אלה. לכן מצפונו הופך לתורה כיוון שהוא לא מכיר את התורה. הוא עושה רע, למרות שהוא יודע אם זה צודק או לא צודק במצפונו. לפיכך זהו חטא והוא חייב לחפש את ישע כדי להיגאל מהחטא. אלוהים פוגש את מי שבאמת מחפש אותו.
אנו חייבים לחפש את רחמנותו של אלוהים ולהאמין בו. אנו חייבים להאמין בו תוך כדי שאנו נוטשים את יהירותנו. אנו חייבים לחיות באמונה. אל לנו לעזוב את כנסייתו של אלוהים; אנו חייבים לחפש, להאמין, ולהישאר בכנסייה. אלוהים איננו מגרש אותנו כאשר אנו ממשיכים בכנסייה אף על פי שאנו לא יציבים וחלשים.
 
 
חטא היהודים
 
עתה פאולוס השליח התחיל ללמד את הבשורה ליהודים במלא המרץ לאחר שהבדיל אותם מאלה אשר הולכים למלכות השמים.
"הן אתה נקרא בשם יהודי ונשענת על התורה והתהללת באלוהים. וידעת הראוי ובהיותך מלומד בתורה תבין בין טוב לרע. ובטחת בנפשך להיות מוליך העיוורים ואור להולכים בחושך. מיסר לחסרי לב ומורה הפתאים ויש לך צורת המדע והאמת בתורה. ואתה אשר תורה אחרים את נפשך לא תורה אמרת לא תגנוב והינך גונב. אמרת לא תנאף ואתה נואף תשקץ את האלילים ואתה גוזל את הקודש." (אל הרומים 2:17-22).
אנו חייבים לדעת את שלהלן. במקור אלוהים דיבר אל היהודים, כך שהיה להם את דבר האלוהים ואת שיטת ההקרבה. הוא הבטיח את המשיח באמצעות היהודים והראה את תוכניתו באמצעות משרתיו היהודים. לכן, משה וכל הנביאים היו יהודים. בכל אופן, היהודים חשבו שהם מבינים מה משביע את רצונו של אלוהים ומהי דרך תורתו, כשהם מדקלמים וזוכרים בחריצות את דבר האלוהים. אף על פי כן, פאולוס השליח אמר, "אתה נקרא בשם יהודי ונשענת על התורה והתהללת באלוהים." היהודים לא נגאלו למרות שהם התפארו בשם אלוהים ועסקו בהקרבה. אלה אשר לא מאמין לחלוטין בישוע כבמושיעם הם כמו הלא מאמינים. המשמעות היא שהם אינם מאמינם בהבטחתו של אלוהים שהוא יושיעם כמו שיטת ההקרבה, וגם אינם מאמינים בישוע המושיע.
היהודים ילכו לגיהינום כיוון שהם אינם מאמינים בישוע המושיע. בשבילם זה היה חסר תועלת לסמוך את ידיהם שוב ושוב על השה. הם לא האמינו באמת ש 'סמיכת הידיים' משמעותה 'העברת החטאים' בזמן של מלאכי בסוף הברית הישנה. הם האמינו בכך בזמנו של דוד, אך אמונתם החלה לדעוך מזמן שלמה. בתקופת הממלכה המחולקת, הם עבדו אלוהים אחרים כמו בעל ועשתרות כאשר הם עסקו באופן פורמלי בקורבנות בבית המקדש. לעסוק רק באופן פורמלי בקורבנות זה כמו לא להאמין באלוהים. אלוהים שבע רצון כאשר אנו מאמינים ומצייתים לדבריו.
בשיטת ההקרבה שבמשכן, חטאיו של האדם הועברו על ראשה של חיית הקורבן כאשר הוא סמך את ידיו על ראשה. אך הם לא האמינו בכך ולימדו אנשים אחרים למרות שהם ידעו מה נכון ומה לא. זה היה חטא היהודים. אי האמונה באמת של דברי האלוהים, ידיעת דבריו מילה במילה ולימוד אחרים את הדברים, היה החטא של היהודים.
זה כמו לא להאמין באלוהים. זהו חטא פטאלי. "הן אתה נקרא בשם יהודי ונשענת על התורה והתהללת באלוהים. וידעת הראוי ובהיותך מלומד בתורה תבין בין טוב לרע. ובטחת בנפשך להיות מוליך העיוורים ואור להולכים בחושך. מיסר לחסרי לב ומורה הפתאים ויש לך צורת המדע והאמת בתורה." פאולוס הצביע על חטאם של חסרי האמון שמבין היהודים.
 
 
להאמין בישוע עם חטא בלב זה לזהם את שמו של אלוהים
 
אנו יכולים לייחס את אותה טעות של היהודים לרוב הנוצרים של היום. היהודים הם כמו אלה אשר אינם מאמינים שישוע קידש אותם על ידי שמחק את כל חטאיהם. "תתהלל בתורה ותנבל את האלוהים בעברך את התורה. כי שם האלוהים בגללכם מחולל בגויים כאשר כתוב" (אל הרומים 2:23-24). אם אנו מאמינים בישוע בדרך הלא נכונה, זה לזהם את שמו של אלוהים. אם איננו מאמינים בדיוק במה שישוע עשה, ואם אנו לא נולדים מחדש, זה לזהם את שמו של אלוהים.
להאמין בישוע מבלי להיוולד מחדש, זה לזהם את שמו של אלוהים. "הן המילה מועילה אם תשמור את התורה אבל אם עובר אתה את התורה אז מילתך הייתה לך לערלה. לכן אם ישמור הערל את משפטי התורה הלא תחשב לו עורלתו למילה. והערל מלידה המקיים את התורה הלא הוא ידין אותך אשר יש לך הכתב והמילה ועברת את התורה. כי לא הנראה מחוץ הוא היהודי ולא הנראה מחוץ בבשר היא המילה. כי אם אשר בפנים הוא יהודי ומילה היא אשר בלב כפי הרוח ולא כפי הכתב אשר לא מבני אדם תהילתו כי אם מאת האלוהים." (אל הרומים 2:25-29) אנו כולנו חייבים לקבל את דבריו של ישוע עם ליבנו.
 
 
?מה באה קודם המילה או התורה
 
מה בא קודם, המילה או התורה? מה אלוהים נתן קודם לבני ישראל? מילה. אלוהים אמר לאברהם להימול. לאברהם לא היה ילד חוקי אף על פי שהוא היה בן 99. בכל אופן, כאשר היה אברהם בן 75 אלוהים הבטיח לו בן. אלוהים אמר לאברהם, "צא החוצה, אני אתן לך צאצאים ככוכבי השמים." אברהם האמין בדבר האלוהים וחיכה במשך 25 שנה. ההבטחה התקיימה לבסוף לאחר 25 שנים. לכן, בנו ניתן לו כשהוא היה בן 100 שנים. הוא חיכה במשך 25 שנים אפילו שהוא היה קצת מאוכזב ועשה הרבה טעיות כשהוא ממתין. אלוהים גם הבטיח לתת לו ולבניו את הארץ המובטחת, כנען, אשר מסמלת באופן רוחני את מלכות השמים.
לאחר שהבטיח את מלכות השמים, אלוהים אמר לאברהם ולכל זכר מבני ביתו להימול. אלוהים אמר שהמילה תהיה סימן לברית בינו לביניהם. לכן אברהם מל את עורלת בשרו. כל הזכרים מבני ביתו ביצעו את הטקס הזה. המילה היא כמו האמונה אשר אנו מאמינים ומקבלים את בשורת האמת.
  
 
בני ישראל סירבו להיות נימולים בלב
 
בכל אופן, בני ישראל התפארו בכך שהם צאצאיו של אברהם ושהם נימולים, ושאלו את הגויים ביהירות, "האם נימולתם?" אנו חייבים להימול בלב. אנו נגאלים כאשר אנו מקבלים את הדבר שישוע מחק את כל חטאי העולם וכשאנו מאמינים בכך בליבנו.
אין שום ארץ אחרת אשר פלשו אליה יותר פעמים מאשר ישראל. הם היו בעצב רב כחסרי בית קרוב לאלפיים שנה. אלוהים רמס את ישראל. מדוע? כיוון שהם לא האמינו.
הם זיהמו את שמו של אלוהים כיוון שהם לא האמינו, אף על פי שאלוהים אהב את ישראל ורצה שהם יאמינו שאלוהים שטף את כל חטאינו. הוא רצה להביס את אויבם כרועה של ישראל ורצה לברך, לאהוב ולתת להם תהילה.
אלוהים הבטיח לתת תהילה לכל האנשים ולעשות אותם ילדיו אם הם יאמינו בו בליבם ואם תהיה להם מחילת חטאים. באמצעות הדוגמא של ישראל, אלוהים מזהיר את כל אנשי העולם שהוא ישלח אותם לגיהינום אם הם לא יקבלו את הבטחתו.
אלוהים הבטיח שכל מי שיאמין בבשורת האמת שלו, יוכל לקבל את כל הברכות אשר ישוע הבטיח אף על פי שהוא או היא לא מספיקים בעשיה. הדרך היחידה להתחמק מדינו של אלוהים זה להאמין בבשורה. האמן בה ואז תגאל ותתחמק מהגיהינום.
אני מייחל שחסדו של ישוע יהיה על כל הנשמות.