佈道

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter 2-1] הקדמה לאל - הרומים פרק 2

בעולם זה, שתי הקבוצות, היהודים והנוצרים מאמינים באלוהים, ומתוך אנשים אלה יש את אלה המאמינים בישוע ואלה שאינם מאמינים. אלוהים מחשיב את אמונתם של אלה אשר אינם מאמינים בישוע כחסרת תועלת. בכל אופן הבעיה הרצינית ביותר אשר הנוצרים עומדים בפניה היא שהם מאמינים בישוע בדרך כלשהי אך חטאיהם עדין לא נמחלו להם. פאולוס השליח מדבר על נושא זה באל הרומים פרק 2 לא רק ליהודים וליוונים אלא גם לנוצרים בימנו.
 
 
היהודים שופטים את האחרים בקלות
 
פאולוס השליח גער גם ביהודים וגם בנוצרים אשר היו בעלי אותה אמונה. באל ברומים 2:1 פאולוס אומר, "אתה בן אדם הדן," כשהוא גוער באלה השיכורים מרגש העליונות של היותם יהודים או נוצרים. אפילו אלה אשר לא נולדו מחדש לאחר שהאמינו באלוהים ידעו מה לא ראוי על פי התורה במצפון אשר בליבם. זוהי הסיבה שהם אמרו לאחרים לא לגנוב. אולם, הם בעצמם נאפו ולא שמרו את דברי אלוהים, אך הדריכו אחרים עם מצוות האלוהים כשהם העמידו פנים כמאמינים באלוהים. אלה האנשים מתוך היהודים והנוצרים אשר לא נולדו מחדש.
אלה אשר מאמינים באלוהים אומרים לאחרים לא לעבוד אלילים או לא לרצוח ומתפארים שהם שומרים את תורת אלוהים. לכן הם מביישים את אלוהים על ידי שהם מפרים את תורתו.
האנשים אשר לא מכירים את צדקתו של אלוהים אך מאמינים בישוע, גם אומרים שישוע הוא מושיעם. אך אמונתם אינה מבוססת על צדקת האלוהים וכך הם יוצאים נגד אמת צדקתו של אלוהים אשר כבר מחקה את כל חטאיהם. הם בעצמם אינם יודעים שהם יוצאים כנגד המאמינים האמיתיים באלוהים. אנו יכולים לראות שישנם הרבה אנשים אשר קוראים לעצמם נוצרים אך הם דוחים את הבשורה אשר מכילה את צדקת האלוהים, מבלי שהם מכירים את אהבתו של ישוע או את המילה הרוחנית. הם טוענים שהם נוהגים על פי רצונו של אלוהים, אך לאמיתו של דבר, כשישוע הציג את עצמו כבן האלוהים, הם לא קיבלו את אותו וצלבו אותו על הצלב באשמת חילול השם.
פאולוס השליח אמר שהיהודי אשר נראה מבחוץ הוא אינו יהודי והיהודי האמיתי הוא זה שבפנים. הם טענו שהם אנשי אלוהים וחלק מעמו של אלוהים. אך כיצד היהודים מאמינים באלוהים כשהם דוחים את ישוע כמושיעם?
פאולוס השליח אמר להם, "ומילה היא אשר בלב כפי הרוח ולא כפי הכתב" (אל הרומים 2:29). אלה אשר מאמינים במילה הרוחנית הינם המאמינים האמיתיים באלוהים. הם צדיקים על ידי האמונה.
ממי צריכים המאמינים באלוהים לקבל הכרה ותהילה? עליהם לקבל זאת מאלוהים. פאלוס אמר, "אשר לא מבני האדם תהילתו כי אם מאת האלוהים" (אל הרומים 2:29). אם נאמין בצדקתו של אלוהים תהייה לנו תהילתו ואף נקבל ממנו תגמול. אם כלפי חוץ אתה מאמין בישוע ומחזיק חטאים בליבך, אינך מאמין למעשה בצדקת האלוהים; אתה רק לועג לו. לכן,תקבל את הדין של הלא מאמינים.
מי הם אלה אשר מתעלמים מהאמת של אלוהים? הם האנשים אשר נוהגים על פי דברי בני האדם יותר מדברי אלוהים. הם התארגנו למספר כתות דתיות בנצרות ויוצאים נגד אלוהים. הם דוחים ועומדים אל מול גאולת צדקתו של אלוהים עם כוחם המאוחד. האם אתה יכול לשער איזה סוג של עונש ירד על אנשים אלה?
 
 
העונש של אלה אשר יוצאים נגד אלוהים
 
פסוק 8 ו 9 קובע, "ועל בני המרי ואשר לא ישמעו לאמת כי אם לעוולה שמעו חרון אף וחמה. צרה ומצוקה על כל נפש אדם עושה הרע על היהודי בראשונה וכן גם על היווני."
צרה ומצוקה ירדו על כל נפש האדם אשר עשו רע. כאן, המילה "מצוקה" היא העונש של קבלת הגיהינום. לאלה אשר עושים רע יהיו צרות ויסורי גיהינום.
איזה סוגי קללות מקבלים אלה אשר דוחים את אלוהים? אלוהים מביא דין נורא על אלה אשר דוחים את אהבתו. כיצד אתה מצפה מאלה אשר יוצאים נגד אהבתו של אלוהים אשר באה מהמילה הרוחנית, לחיות באופן מושלם בנפש ובגוף? חלק מהאנשים יחיו חיי הרס עתה ולאחר המוות כיוון שהם ראויים לחרון אפו של אלוהים. הם התנגדו לצדקת אלוהים ואינם יכולים להחזיק בשביעות רצון אמיתית בליבם. הם אינם מכירים את האהבה אשר באה מהמילה הרוחנית; אפילו כשהם הולכים לכנסייה ומתוודים שהם מאמינים בישוע, הם עדיין סובלים מכך שחטאיהם לא נמחלו.
אינך יכול לדעת את הסוד הזה רק בגלל שאתה מאמין בישוע. רק אלה אשר מאמינים בצדקתו של אלוהים יודעים עליו. שקול את אמונתך המוטעית באלוהים והאמן בבשורת המים והרוח אשר היא צדקת האלוהים, ואז תהיה מסוגל להשתחרר מקללת הייסורים.
אם אדם אומר שיש לו חטא בליבו אף על פי שהוא מאמין בישוע, המשמעות של זה היא שהוא מאמין בדרך מוטעית ועליו להאמין בבשורה האמיתית אשר מעניקה את צדקת האלוהים. לא משנה דרך איזה זרם האנשים מאמינים באלוהים, אם הם מצהירים שהם מאמינים בו בדרך כלשהי, אך מחזיקים חטאים בליבם, הם חוטאים את חטא ההתעלמות מצדקתו של אלוהים. מהי התוצאה הנכונה של האמונה באלוהים? אם הינך מאמין בישוע כמושיעך באמת, ללא ספק תהייה ללא חטאים. בכל אופן, אם יש לך חטא בלב אפילו לאחר שהאמנת בישוע, המשמעות של זה היא שאינך מבין במלואה את צדקת האלוהים.
ישוע אשר הושיע את החוטאים מחטאיהם כבר בא בגוף, הושיע את החוטאים והפך למושיע בשביל כל המאמינים. אם כן, האם אדם אשר מאמין באמת במים וברוח הקודש יכול להיות עם חטאים? אם מהרגע הראשון שהוא האמין בישוע הוא באמת האמין בצדקת אלוהים, אין האדם צריך להיות עם חטאים. אך בגלל שהוא התעלם מצדקת אלוהים בדרך כלשהי תוך כדי שהוא מאמין בישוע, יש בליבו חטאים.
לכן, עליך לוותר על עקשנותך מיד. "האמנתי בישוע בצורה מוטעית! אם כן, באיזו דרך עלי להאמין ולהכיר את ישוע? נוכחתי להבין שהצלב הוא חשוב לאמונה בישוע, אך גם טבילתו היא מאד נחוצה. עתה נוכחתי להבין שישוע נצלב על הצלב וקיבל דין יצוגי כיוון שהוא נטל על עצמו את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו." עליך להבין את האמת הזו ולהאמין בה.
אלה אשר ישארו עקשניים כנגד ישוע יקבלו את עונשו של אלוהים כפי שכתוב. התוצאה של זה היא שהם יושלכו לאש הגיהינום. זוהי הסיבה שמתי 7:22 מצהיר, "והיה ביום ההוא יאמרו רבים אלי אדונינו אדונינו הלא בשמך ניבאנו ובשמך גירשנו שדים ובשמך עשינו גבורות רבות." כשישוע יבוא שוב, אלה אשר לא האמינו בצדקתו של אלוהים ואשר יש להם חטאים בליבם בעוד שלמראית עין הם מעמידים פנים כמאמינים בישוע, יישפטו לפני אלוהים. הם יגידו לישוע, "האם לא האמנתי בך בצורה טובה? האם לא גירשתי שדים ודיברתי בלשונות בשמך? האם לא עבדתי אותך ישוע?"
בכל אופן ישוע יענה, "סורו ממני פועלי אוון (זה מצביע על אלה אשר אינם מאמינים בצדקת אלוהים)! כיצד אתה יכול להגיד שאתה מאמין בי כאשר אינך מאמין שמחקתי את כל חטאיך על ידי שהוטבלתי ומתתי על הצלב? שקרן, אתה תיכנס לאש הבוערת הנצחית. חטאיך הוא של נביא שקר אשר הוביל הרבה אנשים לגיהינום." אלה אשר אינם מאמינים בצדקתו ואינם מוותרים על עקשנותם יקבלו את חמת זעמו הנוראה של אלוהים.
הדוגמא החשובה ביותר לסוג כזה של אמונה היא אמונתם של היהודים, והם עדיין נשארים עקשניים לפני אלוהים. עד היום הם אינם מאמינים בצדקת אלוהים באמצעות ישוע המשיח. אפילו מתוך הפרוטסטנטים יש כל כך הרבה נוצרים עקשניים אשר אומרים שחטאי היומיום שלהם יכולים להימחל כל פעם כאשר הם מעלים תפילות תשובה. על מנת למנוע את זעמו, על אנשים אלה לוותר על עקשנות אי האמונה שלהם בצדקת האלוהים.
האם ישוע מוחל לאלה עם החטאים כל פעם כאשר הם עושים תשובה ומתפללים למחילתו כל יום? הוא אינו מוחל להם. יוחנן המטביל אשר היה הכהן הגדול האחרון של הברית הישנה ונציגם של כל בני האדם, הטביל את ישוע לפני 2000 שנה וישוע שפך את דמו על הצלב. כי כך, הוא מילא את צדקתו של אלוהים ומחק את כל חטאי בני האדם בפעם אחת.
לאן לקח ישוע את כל חטאינו? ישוע העמיס על עצמו את כל החטאים בבת אחת כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן בנהר הירדן. הוא גם הושיע את החוטאים לנצח מהחטאים על ידי שהלך לגולגולתא כדי לשפוך את דמו על הצלב ולקבל דין ייצוגי על כל החטאים. אך כל הנוצרים החוטאים עדיין עקשניים ועדיין אינם מאמינים בצדקת אלוהים. אם ליבם כבר התנקה מכל החטאים על ידי הדם שעל הצלב, מדוע הם חייבים לבקש מחילה על חטאיהם עד שהם הולכים לעולמם? הם עקשניים. דמו של ישוע על הצלב הוא חשוב, אך הטבילה שישוע קיבל מיוחנן היא גם כל כך חשובה כך שעל האנשים להאמין ולהימחל מחטאיהם בפעם אחת על מנת להשיג את צדקת האלוהים.
כול אחד הוא עקשן! אך לפני אלוהים עליך לוותר על עקשנותך הדוחה את צדקתו. על אלה אשר מאמינים באלוהים לציית ולהאמין בדבריו. אני גם אדם מאד עקשן, אך וויתרתי על עקשנותי לפני אלוהים ונעשיתי לצדיק על ידי חסדו.
תשובה אמיתית זה לוותר על עקשנותו של האדם ולקבל מחילת חטאים על ידי קבלת צדקתו של אלוהים בנפש. לאחר שנמחל לנו, עלינו לשנות את דרכינו המוטעות ולהכיר בטעותנו, כשאנו מנסים לחיות חיי רוח יותר טובים לפני אלוהים. המוזכר האחרון היא התשובה בחיי היומיום של הנולדים מחדש.
אלה המאמינים בישוע אך אינם מכירים את צדקתו של אלוהים, יושמדו. על האנשים האלה לוותר על דרכם העקשנית, לחזור בתשובה ולהאמין בטבילתו ובצלבו של ישוע כדי להימחל מחטאיהם (מעשי השליחים 3:19). ישוע נתן לנו מצוות אלה על מנת שנקבל את מחילת החטאים בפעם אחת, באמצעות האמונה בצדקתו. עלינו להאזין לאלוהים ולהאזין לדבריו כך שנוכל להיות צדיקים מושלמים ולהימחל מחטאינו לאלתר על ידי האמונה באמת שישוע מחק את כל חטאינו באמצעות טבילתו וצליבתו. כאשר האדם מאמין בצדקת אלוהים, הוא ימחל מכל חטאיו ויקבל את רוח הקודש כמתנה. כל השליחים ותלמידי ישוע האמינו בצדקתו של אלוהים וקיבלו את מחילת החטאים בפעם אחת. גם אתה, אל לך להיות עקשן בפני האמת. עליך להיות עקשן בזמן המתאים. אם אינך מבין את המילה הרוחנית היטב, עליך ללמוד עליה ולהאמין בה. אל לך להישאר עקשן. עליך לחזור בתשובה ולהאמין.
האנשים דוחים את האמת ומלגלגים עליה מבלי לדעת את האמת שבמילה הרוחנית. "זה לא נכון! כיצד אדם יכול להיות צדיק כאשר הוא עושה חטאים כל יום? אתה יודע, אלוהים מכנה את המאמינים בישוע צדיקים אף על פי שהם עדיין מלאי חטאים. זוהי דוקטרינת הצידוק. אינך נקרא צדיק כיוון שאין לך באמת שום חטאים בליבך." בכל אופן, עליך לדעת שזוהי הוראה מאד שגויה.
בתנ"ך, אלוהים אמר באמצעות בשורת המילה הרוחנית אשר נותנת לנו את מחילת החטאים, "אני מחקתי את כל חטאיך, אתה חף מחטא עתה. כיוון שנטלתי את כל חטאיך, אתה צדיק." "האם אתה מאמין בצדקתי? אם הינך מאמין בדברי המילה הרוחנית, אתה אחד מעמי ואתה ללא חטאים." אלוהים דיבר על גאלתו המושלמת, אך מספר של נוצרים משמיצים ומלגלגים על הנולדים מחדש אשר מאמינים במילה הרוחנית. הם אומרים, "כיצד אדם יכול להיות צדיק כאשר הוא עושה חטאים ללא הרף? אתה יכול לכנות אדם 'חף מפשע' רק באמצעות דוקטרינת הצידוק. כיצד אנו יכולים לחשוב על אדם כבאמת חף מחטא? האדם אינו יכול שלא לחטוא כל יום." הם משמיצים בצורה כזו ונשארים עקשניים כיוון שהם אינם מאמינים בצדקתו של אלוהים.
אך אלוהים נתן חיי נצח לאלה אשר עושים טוב. אלה אשר מחפשים תהילה, כבוד, ונצחיות על ידי כך שממשכים לעשות טוב, יהיו לילדיו של אלוהים. אך אלה אשר לא ינהגו כך, יקבלו עונש. כל אחד רוצה להיות ילדו של אלוהים ולחיות חיי נצח. ישוע נתן חיי נצח לאלה אשר באמת רוצים לחיות לנצח ולחיות חיים ללא חטאים.
"מה שאני באמת רוצה ישוע, זה להאמין במחילת בחטאים באמצעות המילה הרוחנית כך שאוכל לחיות חיים ללא שום דבר מביש על מצפוני. אני רוצה להפוך לילדך. אני רוצה להאמין בצדקתך ולעשותך שמח. אני רוצה להפוך לחף מחטא. בבקשה הושע אותי מכל חטאיי." לאלה אשר מחפשים את גאולת הצדק של אלוהים ואשר מעידים על כך שכל חטאיהם נמחלו, אלוהים שומע לכל משאלותיהם ומוחל על כל חטאיהם על ידי שהוא נותן להם את הבשורה של צדקת אלוהים. לאלה אשר רוצים לחיות לנצח, אלוהים נותן חיי נצח.
 
 
?מהי המילה הרוחנית
 
משמעותה היא שמחילת החטאים בוצעה באמצעות טבילת ישוע ודמו שעל הצלב. דמו של השה הוא דין ייצוגי וטבילת ישוע מיוחנן משמעותה שחטאי העולם הועברו על ישוע. אפילו היום אין הנצרות יכולה להתעלם מהברית הישנה מכיוון שאז, היא אינה יכולה להאמין בברית החדשה. בכתבי הקודש, אנו יכולים לראות שהמילה הרוחנית והדם של השה בטקס הפסח קשורים אחד לשני בהדיקות.
הראשונה ליוחנן 5:6 אומר שישוע המשיח בא "לא במים בלבד כי אם במים ובדם." ישוע לא בא רק על ידי מים או דם אלא על ידי שניהם. עליך להאמין במילה הרוחנית הכלולה בדברי המים הדם והרוח על מנת להיגאל מכל חטאיך.
כשקראתי את ספר שמות פרק 12 היו לי מספר שאלות על המילה הרוחנית. למה התכוון שמות פרק 12? הסתכלתי בקפידה בכל פרק 12 ובכל הקטעים הקשורים אליו בתנ"ך שוב ושוב ונוכחתי להבין שבני ישראל היו יכולים להשתתף בסעודת הפסח כיוון שהם נימולו, ובברית החדשה כתוב שישוע לא פשוט שפך את דמו על הצלב, אלא שפך את דמו כיוון שהוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל.
אלוהים נתן לבני ישראל שתי תקנות על מנת לערוך את ארוחת הפסח כהלכתה: להימול קודם ולאחר מכן לאכול את הבשר של שה הפסח. זו הייתה המילה הרוחנית של הברית הישנה! בברית החדשה, נאמר שחטאינו הועברו על ישוע על ידי הטבלתו בידי יוחנן ושהוא שפך את דמו על הצלב. נוכחתי לדעת שקבלת עובדות אלה מביאה לידי האמת של קבלת המילה הרוחנית. ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל בירדן; כך הוא העמיס על עצמו את חטאי העולם וזוהי הסיבה שהיה עליו למות על הצלב כדי לקבל את הדין במקומנו.
אתה תוכל להתנסות בגאולה מכל החטאים והרשע, על ידי קבלתך את האמת הזו בליבך. כדי שאדם יקבל גאולה מכל חטאיו, עליו להאמין בצדקת האלוהים, אשר יכולה לתת לנו מילה רוחנית. בני האדם צריכים להבין את האמת הזו. עליך הקורא לראות את האמת שהמילה הרוחנית בברית הישנה וטבילת ישוע בברית החדשה מהוות זוג באשר למחילת החטאים. ישוע לא קיבל את הדין כיוון שהוא חטא, אלא הוא מת על הצלב למען בני האדם בגלל שהוא הוטבל ונשא את חטאי העולם על גופו. זוהי האמונה של אלה אשר קיבלו את המילה הרוחנית.
אלה אשר מאמינים בצדקתו של אלוהים באמצעות המילה הרוחנית אין להם חטאים כיוון שהם באמת מאמינים בישוע. אני מרחם על אלה אשר מאמינים בישוע בדרך כלשהי אך לא קיבלו את המילה הרוחנית מאלוהים. עליהם להאמין באמת שישוע נטל על עצמו את כל חטאי העולם כאשר יוחנן הטביל אותו.
למרבה הצער, רוב הנוצרים מאמינים רק על בצלב אך לא בטבילת ישוע. לכן אין להם את האמונה בצדקת אלוהים. עלינו לדעת שאנו חייבים להאמין במה שאלוהים אמר לנו בכתבי הקודש.
עלינו להרוס ויהי מה את הדוקטרינות ואת הוראות הלימוד של התיאולוגים ורק להאמין בדברי אלוהים אשר מובילים אותנו לצדקתו. זה מכיוון שדברים ללא צדקתו הם לא באמת דברי האלוהים. הבשורה אינה מושלמת ללא המילה הרוחנית. זוהי הסיבה שבתנ"ך אלוהים דיבר לעיתים קרובות על המילה בברית הישנה ועל טבילת ישוע בברית החדשה. במילים אחרות, מדובר על המילה ועל הדם של שה הפסח בברית הישנה בהקבלה לטבילת ישוע ודמו בברית החדשה. עלינו להאמין באמת הזו כדי לקבל את המילה הרוחנית. בכל אופן, אם לא נאמין באמת הזו, אנו נורחק ממלכות האלוהים.
האם צדקתו של אלוהים בוצעה רק על ידי הדם על הצלב בלבד? אין זה כך. צדקתו של אלוהים בוצעה על ידי טבילתו של ישוע ודמו על הצלב. לכן אנו מקבלים את המילה הרוחנית בליבנו לא רק על ידי שפיכת דמו על הצלב אלא גם על ידי הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן. המילה הרוחנית יכולה להיות אפשרית בשבילנו כיוון שישוע מחק למעשה את כל חטאינו באמצעות טבילתו ומותו המכפר על הצלב.
 
 
מילה משמעותה לקצוץ
 
ישעיה ניבא שהמשיח, ישוע המשיח, יקבל את הדין הייצוגי על חטאינו על ידי שיפצע ויפגע. לכן, יש משהו שעלינו לדעת לפני שאנו ממשיכים הלאה. מדוע היה על ישוע המשיח להיצלב על הצלב?
בברית הישנה החוטא היה צריך לסמוך את ידיו על שעיר החטא כדי להעביר את כל החטאים, ואז היה עליו לשחוט את השעיר. לאחר מכן, הכהן לקח קצת מהדם של קורבן החטא עם אצבעו, שם אותו על קרנות מזבח העולה ושפך את שאר דמו על בסיס המזבח (ויקרא 30-4:27). החוטא בתקופת הברית הישנה יכל להיגאל מחטאיו על ידי דרך זו. אם כן, האם לא ישוע אשר בא כשה של אלוהים (יוחנן 1:29) כדי להציל אותנו מחטאינו היה צריך לקבל את סמיכת הידיים על ראשו כמו בברית הישנה, על מנת לקחת את כל חטאי העולם?
אם כן, מתי וכיצד ישוע לקח את חטאי העולם? האם זה לא מופיע במתי 17-3:13, היכן שיוחנן הטביל את ישוע בירדן? זה בדיוק כמו בספר ויקרא של הברית הישנה היכן שנאמר ברציפות שהחוטא, "סמך ידו על ראש העולה" (ויקרא 1:4, 3:8, 4:29) כדי להעביר את החטאים. הכהן הגדול בברית הישנה היה צריך לסמוך את ידיו על ראש השעיר ולהעביר עליו את כל חטאי בני ישראל (ויקרא 16:21). לאחר מכן הוא לקח חלק מדמו ושם על קרנות מזבח העולה ושפך את שאר דמו על בסיס המזבח. הם קיבלו את מחילת החטאים בדרך הזו.
בדרך כזו, מחילת החטאים נעשתה אפשרית על ידי הטבלת ישוע בידי יוחנן ודמו על הצלב. זו הייתה צדקתו של אלוהים והמילה הרוחנית אשר אלוהים רצה לתת לנו במסגרת התנ"ך. לכן, אנו אשר מאמינים בצדקתו של אלוהים, חטאינו נקצצו על הטבלת ישוע בידי יוחנן ודמו על הצלב. כאשר אנו מבחינים במשמעות של טבילת ישוע בברית החדשה בהקשר למילה אשר בברית הישנה, אנו נוכחים להאמין בצדקת אלוהים ואנו מקבלים באמת את המילה הרוחנית בליבנו.
  
 
המילה הרוחנית האמיתית בברית החדשה
 
הבה נראה מתי 15-3:13, "ויבא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להיטבל על ידו. ויוחנן חשך אותו לאמר אנכי צריך להטבל על ידך ואתה בא אלי. ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו."
יוחנן המטביל הטביל את ישוע בירדן. הוא סמך את ידיו על ראשו של ישוע והטביל אותו. (להטביל, ביוונית 'בפטיזו' במשמעות של להטביל או להשקיע תחת המים.)
על מנת שישוע ימות על הצלב למען חטאינו, היה עליו לקחת קודם את כל חטאינו באמצעות הטבילה. לכן הוא הוטבל על ידי יוחנן קודם והושקע במים. מדוע הוא הוטבל? זה היה כיוון שברגע שהוא הוטבל, כל צדקתו של אלוהים יכלה להתמלא. זה היה צודק וראוי שהוא לקח את חטאינו באמצעות הטבילה ושהוא נעשה לאלוהינו ולמושיענו. זה היה מאד מתאים לישוע למות על הצלב כשהוא נושא את כל חטאינו על גופו באמצעות טבילתו.
הדבר הראשון שישוע עשה בכהונתו הציבורית, היה לקבל טבילה. טבילה, ביוונית 'בפטיזמה' מרמז על "לשטוף, לקבור, להעביר, ולפסוח על.." בברית הישנה היום העשירי של החודש השביעי היה יום הכיפורים של בני ישראל, ואהרון סמך את ידיו על שעיר הקורבן כדי להעביר את כל חטאי בני ישראל. מתוך שני שעירים, אחד הועלה לאלוהים והאחר הועלה כקורבן כפרה מול בני ישראל (ויקרא 16). בברית החדשה, ישוע קיבל את כל חטאינו על ידי שהוטבל בידי יוחנן.
ביום שלאחר טבילתו, יוחנן הצביע עם אצבעו עליו ואמר, "הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם" (יוחנן 1:29)
עליך להודות בכך שהמילה הרוחנית אינה אפשרית רק על ידי האמונה בדמו. הבה נתחיל לראות מהראשונה ליוחנן 5:4, "כי כל הנולד מאת האלוהים מנצח את העולם ואמונתנו הנצחון המנצח את העולם. מי הוא זה המנצח את העולם אם לא המאמין בישוע שהוא בן האלוהים. זה הוא אשר בא במים ובדם ישוע המשיח לא במים לבד כי אם במים ובדם והרוח הוא המעיד כי הרוח הוא האמת. כי שלושה המה המעידים. בשמים האב הדבר ורוח הקודש ושלושתם אחד המה ושלושה המה המעידים בארץ. הרוח המים והדם ושלושתם לאחת המה. אם נקבל עדות בני האדם הנה עדות האלוהים גדולה ממנה כי זאת היא עדות האלוהים אשר העיד על בנו. המאמין בבן האלוהים יש לו העדות בנפשו ואשר לא יאמין לאלוהים לכזב שמהו יען אשר לא האמין בעדות אשר העיד האלוהים על בנו. וזאת היא העדות כי חיי עולמים נתן לנו האלוהים והחיים האלה בבנו המה. אשר יש לו הבן יש לו החיים ואשר אין לו בן האלוהים אין לו החיים." (הראשונה ליוחנן 5:4-12).
מהי ההוכחה למילה הרוחנית? זוהי האמונה שגם טבילת ישוע וגם דמו היא גאולתנו. הנצחון אשר מתגבר על העולם הם המים והדם. "זה הוא אשר בא במים ובדם ישוע המשיח לא במים לבד כי אם במים ובדם והרוח הוא המעיד כי הרוח הוא האמת. כי שלושה המה המעידים. בשמים האב הדבר ורוח הקודש ושלושתם אחד המה ושלושה המה המעידים בארץ. הרוח המים והדם ושלושתם לאחת המה" עדים אלה אשר מראים שאלוהים הוא אלוהינו ומושיענו, מעידים שישוע בא על האדמה בגוף אדם, לקח את כל חטאינו על גופו באמצעות טבילתו, שפך את דמו על הצלב למעננו, וכך גאל אותנו מכל חטאינו.
בברית החדשה הבשורה של המילה הרוחנית מורכבת מהמים והדם. בברית החדשה, המים הם הטבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן, והדם משמעותו מותו על הצלב. טבילתו של ישוע מקבילה למילה אשר בברית הישנה. הטבלת ישוע בידי יוחנן היא ההוכחה שחטאינו הועברו עליו באמצעותה. אלה אשר מאמינים באמת יהיו מסוגלים לעמוד לפני אלוהים ולומר, "אלוהים אתה מושיעי. אני מאמין בצדקתך, לכן, אין לי חטאים. אני ילדך המושלם ואתה אלוהיי." מהו הבסיס בכתבי הקודש אשר מאפשר לך לצעוק בבטחון בדרך זו? זוהי האמונה בטבילת ישוע ודמו על הצלב אשר יוצרת את צדקת האלוהים. קבלת צדקת האלוהים כצדקתי לא תהייה אפשרית רק על ידי דמו של המשיח. שניהם, טבילתו ודמו יוצרים את זה.
הבה נסתכל על הקטע המדבר על נחיצות טבילת ישוע בגאולתנו. הראשונה לפטרוס 3:21 היא ההוכחה לאמת הזו. "וזה הוא אות הטבילה אשר תושיע גם אותנו לא בהסיר טינוף הבשר כי אם בשאול לנו מאת האלוהים רוח שלמה על ידי הקמת ישוע המשיח." (הראשונה לפטרוס 3:21).
פטרוס השליח מדבר עתה על ההוכחה החותכת לגאולתנו. טבילת ישוע היא המילה שבברית הישנה. האם אתה מבין? כפי שבני ישראל חתכו את עורלותיהם בשביל המילה בברית הישנה, בברית החדשה ישוע הוטבל על ידי יוחנן ולקח את כל חטאי העולם, ואפשר לנו לקבל את המילה הרוחנית. הטבילה והדם על הצלב יצרו את צדקת אלוהים. למילה הרוחנית ולטבילה יש אותה משמעות. עליך להבין שטבילת ישוע מרמזת על המילה הרוחנית לכולנו.
"וזה הוא אות הטבילה אשר תושיע גם אותנו" כיצד אנו מקבלים את צדקתו של אלוהים? על ידי האמונה שישוע הוטבל ומת על הצלב למען חטאינו. מתי 3:15 קובע, "כי כן נאווה לשנינו למלא כל הצדקה." כיוון שחטאי כל בני האדם הועברו על ראשו של ישוע, חטאי החוטאים נמחקו לחלוטין. כל חוטא הופך לצדיק על ידי האמונה בטבילת ישוע ודמו. ישוע המשיח שפך את דם הדין על הצלב לאחר שנשא את כל חטאי העולם; כל חטאי בני האדם נמחקו בדרך זו. האמונה שישוע נטל על עצמו את חטאי העולם על ידי שהוטבל ושהוא קיבל עונש ייצוגי למעננו, זה להאמין באמת אשר תביא את צדקת האלוהים למאמינים. האמן בדרך זו.
יוחנן 1:29 אומר, "הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם." ישוע הוא בן האלוהים וכיוצרנו, הוא מילא את הבטחת המילה על ידי שלקח את כל חטאי החוטאים. זוהי האמונה הנכונה אשר מביאה לליבנו את המילה הרוחנית, אשר היא צדקת האלוהים. ישוע הוא הצדק האמיתי שלנו. אנו חייבים להודות לישוע. אנו חייבים להודות לו על טבילתו ודמו אשר אפשרו לנו לקבל את המילה הרוחנית.
הראשונה לפטרוס 3:21 ממשיך, "לא בהסיר טינוף הבשר כי אם בשאול לנו מאת האלוהים רוח שלמה." לכלוך הבשר של האדם לא מסולק רק בגלל שהוא מאמין בישוע כמושיעו האמיתי. אתה יכול לקבל את מחילת החטאים על ידי האמונה שכל חטאיך הועברו על ישוע על ידי טבילתו ועל ידי שפיכת דמו על הצלב. קבלת מחילת החטאים על ידי ההודאה בישוע כמושיעך מתרחשת בליבך. היא מתרחשת בליבם של המאמינים. אם הינך מאמין במושיע בליבך, תהיה משוחרר מחטאיך, בעוד בשרך עדיין מלוכלך ועושה חטאים כל יום; אך אין חטאים. אתה קיבלת את צדקת אלוהים על ידי האמונה שבזמן שישוע הוטבל, כל החטאים הועברו על ישוע וכך אין יותר חטאים בליבך.
 
 
עליך להאמין באמת כדי להופכה לשלך
 
ביוחנן 1:12 נאמר, "והמקבלים אותו נתן עוז למו להיות בנים לאלוהים המאמינים בשמו."
אלו דברים קיבלת והסכמת? עליך לקבל את הדברים אשר נעשו על ידי בן האלוהים. מה היו מעשיו של אלוהים? בן האלוהים בא לעולם בדמות של גוף חוטא, וכשהוא היה בן שלושים, הוא הוטבל כדי לקחת את כל חטאי האדם ונתן לנו את המילה הרוחנית כדי שחטאינו יימחקו. לאחר מכן הוא מת על הצלב כשיו של אלוהים וכיפר למעננו. ישוע הפך לקורבן החטא הנצחי של כל החוטאים והושיע אותנו לנצח. זוהי האמונה האמיתית. אנו הופכים לצדיקים על ידי אמונתנו באמת זו.
האם אנו יכולים לקבל את המילה הרוחנית רק על ידי דמו של המשיח? לא. איננו יכולים. טבילת ישוע קצצה את כל החטאים מאיתנו והדין שהוא קיבל על הצלב כשהוא שפך את דמו למען החוטאים, היה הדין הייצוגי למענך ולמעני. אנו נושענו מחטאים ונפטרנו מהדין כיוון שאנו מאמינים בבשורת צדקת האלוהים, כלומר, בשורת טבילתו של ישוע ודמו על הצלב. קבלת ישוע כמושיענו יכולה למחוק את כל החטאים בליבם של החוטאים. קבל את המילה הרוחנית בליבך. לאחר מכן, צדקת האלוהים תהייה שלך.
 
  
המילה הרוחנית האמיתית צריכה להתבצע בלב
 
באל הרומים פרק 2 פאולוס השליח אומר, "מילה היא אשר בלב." כיצד אתה מל את עצמך בליבך? זה אפשרי על ידי האמונה שישוע המשיח בא לאדמה בגוף אדם, שהוא הוטבל כדי לקחת את כל "חטאת העולם," שהוא מת כשהוא שופך את דמו על הצלב, ושהוא קם לתחייה שוב כדי להיות מושיענו הנצחי. פאולוס השליח אמר שהמילה צריכה להיעשות בלב, ושאתה יכול להימול בליבך על ידי האמונה בטבילת ישוע. אם ברצונך לקבל את המילה הרוחנית בליבך, האמן בטבילת ישוע. לאחר מכן אתה תהפוך באמת לאחד מילדיו של אלוהים. אדם צדיק הוא אדם אשר מאמין שטבילת ישוע ודמו שיחררו אותו מכל חטאיו. אמן.
עד שהוא היה בן 29, ישוע חי חיים פרטיים כשהוא תומך במשפחתו, אך כשהוא הגיע לגיל 30, הוא החל בכהונתו הציבורית. במשך חייו הציבוריים, הוא מחק את כל חטאי בני האדם וגאל את כל החוטאים מחטאיהם. הדבר הראשון שהוא עשה היה לקבל את הטבילה על מנת לגאול את החוטאים מחטאיהם ולעשותם לצדיקים. "ויבא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להיטבל על ידו" (מתי 3:13). מדוע ישוע רצה להיטבל? עלינו לדעת שהוא עשה זאת על מנת לקחת את כל חטאי החוטאים. אל לנו להבין באופן מוטעה את משמעותה האמיתית של טבילתו. טבילה היא שטיפת החטאים על ידי העברתם. זוהי הסיבה שישוע על מנת לקחת את חטאי החוטאים, ביקש מיוחנן להטבילו.
מיהו יוחנן אשר הטביל את ישוע? יוחנן הוא נציגם של כל בני האדם. זה מוסבר היטב במתי 11:11-14, "אמן אני אומר לכם לא קם בילודי אשה איש גדול מיוחנן המטביל אך הקטן במלכות שמים גדול הוא ממנו. ומימי יוחנן המטביל עד הנה מלכות השמים נתפשה בחזקה והמתחזקים יחטפוה. כי כל הנביאים והתורה עדי יוחנן ניבאו. ואם תרצו לקבל הנה הוא אליה העתיד לבוא"
החל מימיו של יוחנן המטביל, תקופת ברית האלוהים הסתיימה. זה מכיוון שישוע האדם אשר עמד לקיים את הבטחתו, בא. אם כן, מי היו האנשים אשר עמדו למלא את ההבטחה של הברית הישנה? הם היו ישוע ויוחנן המטביל. יוחנן המטביל העביר את החטאים על ישוע. יוחנן המטביל היה הנביא האחרון של הברית הישנה אשר נשלח כדי להעביר את כל החטאים על שיו של אלוהים אשר בא בברית החדשה. יוחנן ביצע את המטלה על ידי שסמך את ידיו על ראשו של ישוע על פי החוק התקף אשר יוסד בשיטת ההקרבה. כל חטאי העולם נקצצו והועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל. "כי כן" אלוהים נתן את המילה הרוחנית בכל הלבבות של בני האדם.
החזק בחוזקה בטבילת ישוע ודמו ככפרתך. ישוע כבר לקח את כל חטאי העולם ונשא את כולם למשפט. בשורת צדקת האלוהים היא האמת שישוע הוטבל ושפך דם כדי לכפר על כל חטאינו. עתה, אנו יכולים לקבל מחילת חטאים על ידי קבלת צדקתו של אלוהים בליבנו. אם תקבל אותה, תהיה מסוגל להיכנס "לתולדות ישע המשיח בן דוד בן אברהם." יש אנשים אשר כבר יודעים על צדקתו של אלוהים, ואלה אשר אינם יודעים הם עדיין מחוץ לישוע המשיח. השמש עומדת לשקוע. האמן בטבילת ישוע והיכנס אליו. האמונה בטבילה תהיה השמן אשר מוכן למשתה החתונה. אני מקווה שתדע את הסוד כך שתוכל להכין את השמן לשה כדי לפגוש את אדוננו ישוע בביאתו השניה רק על ידי האמונה בטבילת ישוע ודמו על הצלב.
ישוע קיבל את הטבילה כך שהוא יוכל למחוק את חטאי כולם. ישוע הוא בן האלוהים ואלוהים בעצמו. הוא יוצרינו. הוא בא לארץ על פי רצונו של אביו על מנת לאמצנו כילדיו של אלוהים. על מי כל הנבואות בברית הישנה דיברו? הם ניבאו על ישוע. הם ניבאו על כיצד הוא יבוא לארץ וייטול על עצמו את חטאינו ויסלק אותם. כפי שאמרו הנבואות בברית הישנה, ישוע המשיח בא לארץ בערך לפני 2000 שנה ונטל על עצמו את כל חטאינו על ידי שהוטבל. הוא נשא את כל חטאי בני האדם החל מאדם וחווה ועד בן אדם האחרון.
קבל את המילה הרוחנית בליבך. "מילה היא אשר בלב" (אל הרומים 2:29). כאשר תאמין בטבילת ישוע, תקבל באופן אוטומטי את המילה בליבך. מילה אשר בלב משמעותה סילוק החטאים מליבנו כאשר אנו מכירים בכך שכל החטאים הועברו על ישוע על ידי טבילתו. האם קיבלת את המילה אשר בלב? על ידי האמונה במילה שבלב, "כל החטאים יתנקו על ידי האמונה."
 
 
?האם אתה באמת מקבל את האמת של המילה הרוחנית  בליבך
 
כבר עברו בערך 2000 שנה מאז שישוע בא לארץ, הוטבל ומת על הצלב. עלינו רק להכיר בעובדה הזו ולקבל אותה עתה בליבנו. "מילה היא אשר בלב." אנו יכולים לקבל את המילה בנפשנו ובליבנו על ידי האמונה באמת. כולנו קיבלנו גאולה על ידי האמונה בצדקת האלוהים. אפילו אם דינו של אלוהים על הארץ יבוא, אנו לא נפחד. אלה אשר מאמינים בצדקתו של אלוהים לא יקבלו את דין האלוהים. דינו של אלוהים ייפול על אלה אשר לא קיבלו את צדקת האלוהים בליבם.
מדוע הנוצרים בימים אלו מאמינים בישוע אך עדיין הולכים בדרך רעה? מדוע הם חיים בייסורים? זה מכיוון שהם מאמינים רק בדמו של ישוע כגאולתם. עתה עליך להודות בכך שפגעת באלוהים עם עקשנותך וחזור לאמת שישוע לקח את כל חטאינו על ידי שהוטבל בירדן. לאחר מכן, המילה הרוחנית תתרחש בליבך.
אם תאמין גם בטבילת ישוע וגם בדמו, המילה הרוחנית תתרחש בליבך ולא תקבל את דינו של אלוהים אלא תהיה אחד מילדיו. אם יש כאלה מסביבך אשר מאמינים בישוע אך מסתמכים רק על דמו של ישוע, ברצוני לשאול אותם שאלה, האם המילה הרוחנית וצדקת אלוהים הן רק על ידי הדם על הצלב? גאולתנו אינה מושלמת רק על ידי הדם בלבד, אלא על ידי טבילת ישוע, דמו והרוח.
 
 
צדקת אלוהים מושגת על ידי התאחדות עם ישוע
 
הבה נלמד את אל הרומים 6:3-8, "או האינכם יודעים כי כוללנו הנטבלים למשיח ישוע למותו נטבלנו. לכן נקברנו איתו בטבילה למות למען כאשר נעור המשיח מן המתים בכבוד האב כן נתהלך גם אנחנו בחיים מחודשים. כי אם נדבקנו בדמיון מותו אכן גם נהיה דבוקים לתחייתו. באשר יודעים אנחנו כי נצלב איתו האדם הישן אשר בנו למען תבוטל גוית החטא לבלתי היותנו עוד עבדים לחטא. כי אשר מת הוא ניקה מן החטא. והנה אם מתנו עם המשיח נאמין כי גם נחיה עימו."
פסוק 5 קובע, "כי אם נדבקנו בדמיון מותו אכן גם נהיה דבוקים לתחייתו." התנ"ך אומר ששכר החטא הוא המוות, כלומר, כל מי שיש לו חטא יושמד וילך לגיהינום. האם לא לכולכם היו חטאים לפני שהאמנתם באמת של ישוע המשיח בצורה מוחלטת? –כן.– אפילו אם יש לך כמות זעירה של חטאים, אתה תלך לגיהינום ותקבל את גזר הדין של "אגם הבוער באש וגופרית" (חזון יוחנן 21:8). אם היינו צריכים לשלם את החובות של חטאינו, אשר זה מוות, לא היינו מסוגלים להינצל מהחטא כלל וכלל. לכן, אלוהים שלח את ישוע המשיח לארץ, העביר את כל החטאים עליו ושפט אותו במקומינו.
אלוהים הושיע את כולנו כיוון שהוא אוהב אותנו כל כך. אלוהים האב שלח את בנו היחיד לעולם, העביר את כל חטאי העולם על בנו באמצעות הטבילה, וצלב אותו עם מסמרים כך שהוא ישפוך דם כדי לכפר על כל החטאים. להאמין בזה זה להתאחד עם ישוע. שכר החטא הוא המוות. לכולנו היו חטאים בליבנו והיינו אמורים ללכת לגיהינום בגלל חטאים אלה. אך במקומינו אשר היינו מיועדים ללכת לגיהינום, ישוע לקח את החטאים בירדן על ידי שהוטבל ונענש במקומנו על הצלב. לכן, מותו הפך למותנו כיוון שטבילתו סילקה את כל חטאינו. זוהי האמונה המתאחדת עם ישוע.
הרבה אנשים עדיין מאמינים בישוע בדרך "דתית". הם הולכים לכנסייה ומזילים דמעות כאשר הם מתוודים על חטאיהם ומבקשים מחילה. הפסיקו לעשות זאת מייד, האמינו בצדקת האלוהים ותשיגו בליבכם את השלווה מאלוהים. ישוע הוטבל ומת על הצלב על מנת להושיענו. אני מקווה שאתה מאמינים בבשורה זו.
אלוהים לימד אותנו באמצעות משה על מחילת החטאים. משה קיבל את ציוויו של אלוהים ללכת למצריים כדי לגאול את בני ישראל, עמו. אז הוא הלך למצריים עם אשתו ובנו על גבי חמור. באותו לילה, מלאכו של אלוהים הופיע וניסה להרוג את משה. אז אשתו ציפורה לקחה בחופזה אבן חדה וחתכה את עורלת בנה, זרקה אותה על רגלי משה ואמרה, "כי חתן דמים אתה לי" (שמות 4:25).
האמת בקטע זה היא כזו. אפילו בנו של משה לא היה נחשב אחד מעמו של אלוהים אם הוא עדיין לא נימול; לכן, אלוהים עמד להרגו. אלוהים אמר שבני ישראל לא יחשבו כעמו אם הם לא ימולו. המילה בברית הישנה הייתה סימן של להיות אחד מעמו של אלוהים. אלוהים היה חייב לגרום למשה להבין זאת. לכן אשת משה חתכה במהירות את עורלת בנה, זרקה אותה ואמרה, "כי חתן דמים אתה לי" אלוהים ניסה להרוג את משה כיוון שבנו לא נימול.
אפילו אם האדם הוא מצאצאיו של אברהם, הוא היה נכרת מבני ישראל אם הוא לא נימול. רק הנימולים יכלו לאכול את הבשר של שה הפסח ולמרוח את המשקוף ואת שתי מזוזות הדלת עם דם השה. בדרך זו, רק הנימולים בצורה רוחנית יכולים להשתתף בסעודה הקדושה. אלה אשר אין בהם את האמונה הזו, אינם יכולים לעולם להיכנס לצדקת האלוהים ולכן לא יהיו מסוגלים להשתתף בתהילת אלוהים.
פאולוס השליח היה יהודי הוא נימול כשהוא היה בן שמונת ימים והתחנך לרגלי גמליאל. הוא היה מומחה בברית הישנה. לכן, פאולוס הבין היטב מדוע ישוע המשיח הוטבל בנהר הירדן ומדוע היה עליו למות על הצלב. לכן הוא יכל להשמיע את בשורת המים והרוח עם הרבה ביטחון. זוהי הסיבה שהוא אמר, "מילה היא אשר בלב" (אל הרומים 2:29).
כמובן שפאולוס השליח דיבר לעיתים קרובות יותר על מותו של ישוע על הצלב. מדוע? כיוון שאפילו אם ישוע היה מבצע את המילה הרוחנית שלנו של לקיחת חטאינו, אם הוא לא היה מקבל את הדין, אנו לא היינו יכולים להיוושע. זוהי הסיבה שפאולוס דיבר לעיתים קרובות יותר על הצלב. עליך לזכור שהצלב הוא הסיום וההשלמה של המילה הרוחנית שלנו. בכל אופן, לרוב הנוצרים היום אין מושג קלוש על הסיבתיות בין טבילת ישוע ודמו על הצלב, ולכן הם נידונים לגיהינום. אם כוח האמונה של המילה הרוחנית היה עובר כהלכה באמצעות הדורות, הנצרות של ימינו לא הייתה נמצאת בדרך זו.
אחדים מהאנשים מאד אסירי תודה כאשר הם פוגשים לראשונה בישוע, אך הם מתאכזבים מחולשתם שאינה ניתנת לשינוי ובמשך הזמן הופכים לחוטאים הכי גרועים. אולי עברו עשר שנים מאז שהם האמינו בישוע לראשונה אך הם הפכו לחוטאים גרועים. האם הם יכולים להיות חוטאים לאחר שהם האמינו בישוע? הם שרים את המזמור לפי המילים.
"בכי לא יציל אותי! למרות שפניי רחוצים בדמעות, אין הן יכולות להפיג את פחדיי, אין הן יכולות לשטוף חטא של שנים! בכי לא יציל אותי!... אמונה במשיח תציל אותי! הרשה לי לבטוח בבן הדומע, לבטוח בעבודה אשר הוא עשה; לזרועותיו, ישוע עזר לי לרוץ: אמונה במשיח תציל אותי."
הם שרים, "בכי לא יעזור לי. אמונה בישוע תציל אותי." אך הם אומרים זאת רק במילים. הם מתפללים כשהם מזילים דמעות כל פעם שהם חוטאים. "אלוהים בבקשה מחל לי. אם תמחל לי פעם הזאת אני אעשה טוב מעתה והלאה." כאשר נוצרי חוטא, הוא מתוודה, בוכה ומבקש מחילה, ואז הוא מרגיש טוב יותר. אך אדם אשר חוזר על כך במשך שנים, ליבו הופך ליותר מלא בחטאים מאשר הוא האמין בישוע בראשונה עשר שנים לפני כן. אדם זה שואל בצער את השאלה, "מדוע האמנתי בישוע כל כך מוקדם? הייתי צריך להאמין בו כאשר אני בגיל 80 או ממש לפני נשמתי האחרונה. האמנתי יותר מידי מוקדם." זה מכיוון שהוא היה אמור לחיות בהתאם לרצון האלוהים, אך הוא לא נהג כך.
לכל חטא של אדם צריך להיות דין. זוהי הסיבה מדוע ישוע הוטבל ונשפט על הצלב ושפך את דמו היקר כך שהוא יוכל להושיע אותנו מחטאים. הוא קם לתחייה מהמתים לאחר שלושה ימים. אלוהים האב הקים את ישוע לתחייה שוב. אדם המאמין במילה הרוחנית יכול וצריך לחיות חיים של הפצת הבשורה. המילה הרוחנית היא צדקת האלוהים וההוכחה שעלינו להיות ילדיו של אלוהים. טבילת ישוע היא ההוכחה שחטאינו הועברו עליו, ודמו היקר על הצלב הוא ההוכחה שהוא שילם את כל חובות חטאינו על ידי שקיבל דין ייצוגי.
האם אתה מאמין בישוע אך נשארו בליבך הרבה חטאים? זוהי אמונה של כופר. אל טיטוס 3:10 קובע, "ואיש החולק על האמונה אם הוכח פעם ושתים שטה מעליו. ודע כי איש כזה איש תהפוכות הוא וחוטא בהרשיע את נפשו." אלה אשר יש להם אמונה כופרת הינם חוטאים המרשיעים את עצמם. הם מתעקשים על היותם חוטאים אפילו אם הם מאוימים במוות. הם יותר מידי עקשניים לשנות את טעותם. אלוהים אומר לחוטאים האלה, "אתה כופר, אתה חוטא, אתה לא ילדי, ואתה תשלח לאש הגיהינום לנצח."
אלה המאמינים בישוע מבלי לקבל את צדקת אלוהים, או את המילה הרוחנית של טבילת ישוע ודמו, הינם נוצרים כופרים וחוטאים גדולים שיכולים רק להתוודות על חטאיהם לפני אלוהים. חוטאים אשר אינם מאמינים בצדקתו של אלוהים אינם יכולים להיכנס למלכותו.
לאלה אשר הפכו לצדיקים לאחר שהאמינו בישוע יש את ההוכחה של קבלת המילה הרוחנית בליבם. ההוכחות הם כדלקמן: ישוע הוא האלוהים אשר בא בגוף של אדם, והוטבל ושפך את דמו על הצלב. ישוע בא לארץ והוטבל על ידי יוחנן המטביל על מנת לקחת את כל חטאי העולם; הוא קיבל את הדין על הצלב כדי לעשות את האמונה של אלה אשר האמינו במילה הרוחנית למושלמת. הוא קם לתחייה מן המתים לאחר שלושה ימים והפך למושיענו הקיים. זוהי הגאולה המדויקת ביותר של צדקת אלוהים שהיא אינה רק על ידי הדם אלא על ידי המים הדם ורוח הקודש. אלה הן הראיות החותכות למילה הרוחנית אשר מעידות על גאולתו המושלמת למעננו.
נוצרים יקרים שלי, קבלו בליבכם שגאולתנו אינה אפשרית רק על ידי דמו של ישוע, אלא על ידי המים הדם ורוח הקודש. אלוהים קיצץ את חטאי העולם וסילק מאיתנו לחלוטין את ההרשעה. הוא לא רק קיצץ את חטאיי אלא גם את חטאי העולם מאדם הראשון ועד לחטאי האדם האחרון על האדמה. הוא לקח את כולם עם טבילתו ודמו. קבלת המילה הרוחנית תציל את כל מי שמאמין בצדקת אלוהים, אשר בוצעה על ידי ישוע אשר בא במים ובדם.
כל חטאי העולם נקצצו על ידי הטבלת ישוע בידי יוחנן. עתה לאלה המאמינים במילה הרוחנית לא יכולים להיות חטאים בליבם. ישוע קם שוב מן המתים ורומם עם צדקתו את נשמותינו אשר היו אבודות בחטא. אלוהים מחפש אחרינו עם הבשורה של טבילת ישוע, דמו, והרוח, ועתה אנו יכולים להיוושע על ידי המילה הרוחנית. המילה הרוחנית הייתה תוכניתו של אלוהים בישוע אפילו לפני בריאת העולם, למען אלה המאמינים. עתה, גם אתם המאמינים בצדקת אלוהים קיבלתם את המילה הרוחנית.