דרשות

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter 2-2] ( פרק ב אל הרומים 1-16: 2 ) אלה המתעלמים מחסדו של אלוהים

( פרק ב אל הרומים 1-16: 2 )
"לכן אין לך התנצלות אתה בן אדם הדן תהיה מי שתהיה כי במה שתדין את חברך תחיב את נפשך באשר אתה הדן תעשה כמעשהו. וידענו כי משפט אלוהים כפי האמת על עושי אלה. ואתה בן אדם הדן את אשר פעלו כאלה ועשית כמעשיהם התחשוב להימלט ממשפט האלוהים. או התבוז לעתרת טובו ולחמלתו ולאורך רוחו ולא תתבונן כי טובת האלוהים תדריך אותך לתשובה. ובקשי לבבך הממאן לשוב תצבור לך עברה אל יום עברת האלוהים ועת הגלות צדקת משפטו. אשר ישלם לאיש כמעשהו. למתמידים בעשות הטוב ומבקשים את הכבוד וההדר ואת אשר איננו עובר יתן את חיי העולמים. ועל בני המרי אשר לא ישמעו לאמת כי אם לעוולה שמעו חרון אף וחמה. צרה ומצוקה על כל נפש אדם עושה הרע על היהודי בראשונה וכן גם על היווני. וכבוד והדר ושלום לכל עושה הטוב ליהודי בראשונה וכן גם ליווני. כי אין משוא פנים עם האלוהים. כי כל אלה אשר חטאו בלי תורה גם בבלי תורה יאבדו ואשר חטאו בתורה גם על פי התורה ישפטו. כי לא שומעי התורה צדיקים לפני האלוהים כי אם עושי התורה הם יצדקו. כי הגויים אשר אין להם תורה בעשותם בדברי התורה מאליהם גם באין תורה הם תורה לנפשם. בהראותם מעשה תורה כתוב על ליבם ודעתם מעידה בהם ומחשבותם בקרבם מחיבות זאת את זאת או גם מזכות. ביום אשר ישפוט האלוהים את כל תעלומות בני האדם ביד ישוע המשיח כפי בשורתי."
 
 
הלגליסטים תמיד שופטים אנשים אחרים בעוד הם בעצמם אינם מסוגלים לשמור את התורה
 
הבה נדבר על התורה. פאולוס השליח אמר ליהודים אשר הסתמכו על התורה, "לכן אין לך התנצלות אתה בן אדם הדן תהיה מי שתהיה כי במה שתדין את חברך תחיב את נפשך באשר אתה הדן תעשה כמעשהו. וידענו כי משפט אלוהים כפי האמת על עושי אלה.ואתה בן אדם הדן את אשר פעלו כאלה ועשית כמעשיהם התחשוב להימלט ממשפט האלוהים." (אל הרומים 2:1-3). הלגליסטים חושבים שהם מכבדים בצורה טובה את אלוהים. סוג כזה של אנשים אינו מאמין באלוהים בליבו אלא עם גאוותם העצמית המבוססת על מעשיהם. אנשים כאלה אוהבים לשפוט אחרים, והם טובים בזה. בכל אופן, כאשר הם שופטים אחרים עם דבר אלוהים, הם אינם מבינים שהם אותו דבר ועושים אותה טעות כמו אלא אשר הם מותחים ביקורת עליהם.
למשל, הם לא שומרים את השבת הקדושה, למרות שהם אומרים לאחרים לשמור אותה על פי מצוותיו של אלוהים. הם אומרים לאחרים לציית ולשמור את התורה, אך הם בעצמם אינם שומרים אותה. פאולוס השליח אמר לסוג כזה של אנשים, "ואתה בן אדם הדן את אשר פעלו כאלה ועשית כמעשיהם התחשוב להימלט ממשפט האלוהים" (אל הרומים 2:3)
הלגליסטים אינם יכולים להיגאל לפני אלוהים. התורה לעולם לא יכולה לגאול אותנו, אז אלוהים ישפוט אותנו אם חיינו הדתיים מבוססים על התורה. חיי הלגליסטים מביאים לידי זעמו של אלוהים. לאלה אשר לא נגאלו יש אמונה לגליסטית. הם אומרים לאחרים לחיות בדרך מסוימת, על פי התורה, אך אל להם להגיד דברים כאלה בימים אלה.
לפני הרבה זמן, רוב הנוצרים בארצנו נהגו להיות כך. כמרים לגליסטים נהגו לנזוף בנשים אשר עשו סלסול בשיערן, כשהם אומרים להן שהם יישלחו לגיהינום. אם היינו תחת הדרכתם של הכמרים אשר מלמדים את חברי הכנסייה בדרך זו על פי מעשי התורה, היינו מאמינים ללא ספק שאלה עם השיער המסולסל ילכו באופן אוטומטי לגיהינום. זה מה שקרה בערך לפני 15-20 שנה. אם אשה הייתה משתמשת בליפסטיק, המשמעות של זה הייתה שהיא תשלח לגיהינום תחת הוראתם של כמרים כאלה.
אנשים אלה היו לגליסטים. בצורה פיסית הם הופיעו כקדושים לפני אלוהים; ולמדו את האנשים לא למרוח ליפסטיק, לא לעשות סלסול, תמיד ללכת בעדינות, ולא לקנות או למכור שום סחורה. לגליסטים אלה אמרו למאמינם מהם הדברים הטובים או הרעים על פי השקפת דבר האלוהים, בעוד שהם בעצמם היו כופרים.
 
 
היהודים היו בדיוק כאלה
 
היהודים היו בדיוק כך. הם שפטו את הגויים עם התורה כשהם אומרים דברים כמו, "הם אינם יודעים את אלוהים והם עובדי אלילים. הם נידונים לגיהינום והם אנשים גסים." בכל אופן, הם בעצמם אהבו את הדברים החומריים של העולם הזה ואת האלוהים האחרים יותר מאלוהים.
"לכן אין לך התנצלות אתה בן אדם הדן תהיה מי שתהיה כי במה שתדין את חברך תחיב את נפשך באשר אתה הדן תעשה כמעשהו." היהודים שפטו אחרים על פי התורה, אך הם מעולם לא נהגו על פי הוראתם שלהם. מלבד זאת, אלה אשר לא מאמינים בצדקת אלוהים, או שאין להם את גאולת ישוע בליבם, חושבים שהם חיים בדיוק על פי דברי האלוהים, אך הם בדיוק כמו היהודים.
 
 
הלגליסטים יישפטו
 
אנשים מהדור הצעיר אשר פה קרוב לוודאי לא הנהיגו אורח חיים דתי בדרך זו. אלה מהדור המבוגר יותר קרוב לודאי שמעו דרשות המבוססות על התורה. הכמרים נהגו לנזוף בנשים אשר עשו סלסול בשיערן רק מכיוון שזה נראה נועז. הכמרים אינם יכולים לעשות דברים כאלה בימים אלה. לפני הרבה זמן, להגיד דברים כמו 'הצדיק' או 'להתקדש לחלוטין' היה מטרה לביקורת.
כיום, בכל אופן, אנשים רבים בדרך כלל משתמשים במילה 'צדיק.'
המשמעות של זה היא שהנצרות השתנתה. מורי שקר אינם יכולים להגיד שקרים ללא מטרה כי אפילו קהלם מעביר את הבשורה האמיתית באמצעות קלטות וספרים. לכן הם אינם יכולים לדבר אל המאזינים שלהם בלי טעם.
הדבר החשוב ביותר לדעת הוא שהלגליסטים אשר מתעלמים מהגאולה המושלמת של ישוע המשיח ואשר מנהלים אורח חיים דתי על פי התורה, יישפטו לפני אלוהים.
פסוק 4 מדבר על משפטו של אלוהים. הבה נקרא אותו, "או התבוז לעתרת טובו ולחמלתו ולאורך רוחו ולא תתבונן כי טובת האלוהים תדריך אותך לתשובה." אלוהים ישפוט את הלגליסטים. אחים, האמונה הלגליסטית יוצאת נגד אלוהים. הלגליסטים יוצאים נגד אהבתו של אלוהים עם קנה מידה המבוסס על מעשיהם. הלגליסטים מתעלמים מבשורת הגאולה הקובעת שאלוהים מחל על כל חטאיהם ורשעתם באמצעות שפע טובו חמלתו ואורך רוחו.
אלה אשר מנהלים חיי דת על פי התורה יישפטו על ידי אלוהים. בכל אופן, הרבה אנשים מנהלים את חיי הדת שלהם על פי התורה בנוכחותו של אלוהים. אל לנו לחשוב, 'אנו נפטרנו מדינו כיוון שנגאלנו.' פאולוס השליח אמר שהלגליסטים אינם יכולים להיגאל, אך במקום זאת יושמדו ויישפטו. אנו חייבים לדעת איזה סוג של אנשים מנהלים חיי דת על פי התורה כך שנוכל לבוא עם תוכנית כדי להעביר להם את הבשורה.
 
 
ישנם הרבה לגלסטים בעולם ובכללם היהודים
 
פאולוס השליח לא דיבר רק על העובדה שישוע המשיח שטף את כל חטאי העולם. הוא גם דיבר על כיצד האנשים אשר מנהלים חיי דת במסגרת התורה, כמו היהודים, יוצאים נגד אלוהים, ויישפטו. הם מתעלמים מאהבתו של אלוהים אשר באמצעותה הוא הראה את אהדתו אלינו. הם מתעלמים מבשורת מחילת החטאים, אשר קובעת שאלוהים מחק את כל חטאי העולם כיוון שהיינו מעוררי רחמים בעיניו.
האם אין מסביבך הרבה לגליסטים אשר מנהלים אורח חיים דתי כזה? יש הרבה לגליסטים המאמינים שאלוהים לא חמל על העולם ושהוא לא שטף את כל חטאינו. אף על פי כן יש חלק המקבלים את אהבתו של אלוהים ונקראים לפניו 'צדיקים.' אפילו ברגע זה יש לגליסטים כאלה אשר מתעלמים מצדקתו ומבזים את גאולת אלוהים עם מחשבותיהם. האחרונים הם הרוב המוחלט והם מסתכלים בקרירות על הנזכרים קודם.
אני רוצה שתדע שיש הרבה אנשים מסביבך אשר מתעלמים משפע טוב ליבו של אלוהים, מחמלתו ואורך רוחו בדיוק כפי שהיהודים עשו. האם זה נכון או לא? כן, ישנם הרבה אנשים כאלה. – הלגליסטים מבזים אחרים לפני אלוהים. את מה הלגליסטים מבזים? את גאולת אלוהים המושלמת.
כל כך הרבה אנשים אשר חיים בעולם הזה מבזים את העובדה שישוע הוא בן האלוהים, כולל היהודים. היהודים הם עם ישראל. הם אומרים, "כיצד הוא בן האלוהים? הוא רק אחד מהנביאים." הם מכירים בישוע עד נקודה זו. בני ישראל ביזו את בן האלוהים, סטרו על לחיו של ישוע בידיהם ואמרו, "הוא גידף" (מתי 26:65). הם גם מבזים אותו עתה. היהודים מבזים את אלוהים כיוון שהם לא מאמנים בבנו. זה מובן שבני ישראל זלזלו בישוע כיוון שהם לא האמינו בו. בכל אופן, את מה הלגליסטים אשר מבין הגויים מבזים? הם מבזים את שפע טוב ליבו של האלוהים ואת צדקתו.
 
 
הלגליסטים חיים על סמך מעשיהם
 
בזרם הלגליסטי, הלגליסטים מלמדים את חסידיהם להפנות את הלחי השמאלית לאחר שמישהו סוטר להם על הלחי הימנית. אסור להם לעולם להתרגז. הם גם מודרכים כיצד להשמיע את הדוקטרינה, ללכת בנימוס, כיצד לחייך וכיוצא בזה. הם חושבים שהם יודעים הכל על כתבי הקודש ומתעקשים על כך שחטאם הקדמון נמחל, אך הם מקבלים את המחילה של חטאי היומיום על ידי שהם מעלים תפילות תשובה כל יום.
דבר כזה הוא גם אמונה המבוססת על התורה. דברים אלה גם גורמים לאנשים לבזות את שפע אהבתו של אלוהים וגאולתו. הם אומרים, "אתה כל כך גאה להגיד שאין לך חטאים, שאתה צדיק, ושקיבלת את מחילת כל החטאים על ידי האמונה שישוע שטף אותם!" הם חושבים שאלוהים קורא להם צדיקים אפילו שהם למעשה אינם צדיקים. כל הלגליסטים מאמינים בדוקטרינות הנוצריות המוטעות. לכן, עלינו להתרחק מלגליסטים שכאלה.
לאחר שמאמינים בישוע האם זה לגליסטי לקבל את מחילת החטאים באמצעות תפילות חרטה או לא? -כן.- האם זה מופק מהמעשים או לא? -כן.- זוהי לא אמונה. אנשים אשר מצהירים שהם חיים על פי מעשי הדברים הם לגליסטים. יש מספר עצום של אנשים כאלה מסביבנו.
פאולוס השליח קיבל מחילה מושלמת מחטאים רק על ידי האמונה בישוע המשיח. בכל אופן, בני ישראל אשר האמינו רק בברית הישנה, על פי התורה, האמינו בדת היהודית. האם כל מי אשר הופך לאחד מהאנשים הללו הוא לגליסט או לא? הם היו אלה אשר נהגו על פי התורה, ולימדו מעשים חיצונים כמו כיצד על האדם ללכת, מה על האדם לעשות ומה עליו לא לעשות.
לכן פאולוס השליח האשים את האנשים האלה בקול חריף. הוא עשה זאת בדרך מנומסת. הנוצרים היום גם מנהלים חיים לגליסטים על פי התורה. הם מאמינים שלמרות שהם מתקדשים עם אמונה, חטאיהם נמחלים מידי יום כאשר הם מעלים תפילות תשובה על חטאיהם. הם לגליסטים ואמונתם היא התורה.
הרבה כמרים הטובים בנאומים אומרים, "אנו נגאלים על ידי אמונה" בכל אופן הם אומרים בסוף, "אך עלינו להתוודות על מה שחטאינו ולחזור בתשובה." כמרים אלה הם לגליסטים. הם מסתמכים בגאולתם על מעשיהם, בעוד הם אינם מאמינים ומסתמכים על ישוע המשיח.
האם היינו לגליסטים לפני שנגאלנו? -כן, היינו.- לפני שנולדנו מחדש חשבנו שעשיית מעשים טובים יכולה להושיע אותנו. יש הרבה אנשים בעולם הזה אשר חושבים בדרך זו. אלוהים אומר להם לחזור בתשובה. "לכן הנחמו ושובו וימחו חטאיכם למען אשר יבואו ימי רווחה מלפני יי" (מעשי השליחים 3:19). בכל אופן, אנשים אלה אינם חוזרים בתשובה. כמה עקשניים הם! לכן פאולוס השליח דיבר שוב אל העקשנים.
 
 
הלגליסטים מצהירים שהם אנשים חוטאים עד שהם מתים
 
הבה נסתכל באל הרומים 2:5, "ובקשי לבבך הממאן לשוב תצבור לך עברה אל יום עברת האלוהים ועת הגלות צדקת משפטו." זעמו של אלוהים ישמר עד היום שצדקת משפטו של אלוהים תיגלה לבסוף על הלגליסטים.
בכל אופן, הלגליסטים כל כך עקשניים שהם יתוודו שהם חוטאים לפני אלוהים אפילו אם סכין תהיה מונחת על גרונם. כאשר הם יתקלו בסכנה, הם עדיין יתוודו שהם חוטאים לפני האלוהים. חלק מהאנשים מצהירים שהם חוטאים תמידיים לפני אלוהים עד ליום מותם. כמה עקשנים הם. הם אומרים שהם חוטאים כיוון שהם אינם יכולים לחיות על פי דבר האלוהים, אפילו שהם מאמינים בישוע המשיח.
מה אלוהים אומר? הוא אומר, "מכיוון שאיך יכול לחיות על פי דבריי, הושעתי אותך. מחקתי את כל חטאיך והושעתי אותך בצורה מוחלטת." הם אינם מחזיקים באמונה בישוע המשיח וגם אינם מקבלים את צדקתו של אלוהים כדי להיגאל מכל חטאיהם. במקום זאת, הם עומדים על כך שהם חוטאים עד ליום מיתתם כיוון שהם מנסים להיגאל גם על ידי מעשי התורה וגם על ידי אמונה בישוע המשיח. עליהם לדעת שיגיע הזמן שבו הם יישפטו על אמונתם ומעשיהם.
"ובקשי לבבך הממאן לשוב תצבור לך עברה אל יום עברת האלוהים ועת הגלות צדקת משפטו" (אל הרומים 2:5). פאולוס השליח התכוון, "כמה עקשן אתה, אתה תישפט על קשיות ליבך ועל אי חזרתך בתשובה. אתה צובר את זעמו." ישוע המשיח מחק את כל חטאינו, ללא קשר אם האדם מאמין בכך או לא. כך, כל אחד יכול להיגאל מכל חטאיו באמצעות ישוע המשיח. אנו נושענו על ידי אמונתנו הנכונה בעובדה שישוע המשיח שטף את כל חטאינו. איננו יכולים לחיות על פי התורה תוך כדי שאנו עושים תשובה על חטאי היומיום שלנו כדי לקבל את מחילתו. אנו נועדים לחטוא עד ליום מיתתנו, לכן איננו יכולים להיות צדיקים על ידי מעשי התורה אלא על ידי האמונה בישוע.
האם אתה מצהיר שאתה צדיק עד שתמות לפני אלוהים? או שמא אתה מצהיר שאתה נשאר חוטא עד שתמות? – אנו מצהירים שאנו צדיקים. – האם זה פשוט אפשרי על ידי שטיפת מוח? יכול להיות שאנשים אחדים יגידו שזה כמו שטיפת מוח. מי יכול להיות שייפול לסוג כזה של הטפה? אף לא אחד.
הבה נניח שמישהו יטיף לך כל יום. אתה תתנגד בחוזקה על ידי שתגיד, "מה זה? ובכן? אז מה?" האם לא רוב האנשים יגיבו בצורה כזו? אנו מגיעים לאמונה במשהו רק כאשר אנו מאמתים שזוהי האמת. אם אדם ינסה לרמות אותנו להאמין במשהו שהוא לא מהתנ"ך עם מילים יפות, זה לעולם לא יעבוד. אפילו לא קצת. אנו יודעים שבני האדם מאד עקשניים, אך אנו הופכים לציתניים ומאמינים באמת אם היא מדברי אלוהים.
 
 
כמה עקשנים הם הלגליסטים
 
כמה עקשנים הם. הם מצהירים שהם אנשים חוטאים עד לרגע האחרון של חייהם. יש הרבה אנשים המאמינים ביהדות. האם יש הרבה אנשים מהנוצרים של היום אשר מאמינים למעשה ביהדות? או שאין? -יש הרבה.-"ישוע, חוטא בא לפה. בבקשה מחל על חטאיי." יש הרבה המצהירים לפני אלוהים שהם אנשים חוטאים כיוון שהם מסתכלים על חולשותיהם ועל חטאיהם היומיומיים עם מחשבותיהם, אפילו שיש יותר ממיליארד נוצרים בעולם ועשר מליון נוצרים כאן בקוריאה, אנשים אלה מצייתים לתורה.
 
 
הלגליסטים הם כמו הפרושים
 
גם אני הייתי פעם לגליסט לפני שהאמנתי בבשורת המים והרוח. נהגתי לחשוב, "כיצד אני יכול להיות צדיק כשאני חוטא כל יום?" זה לא כך היום. הרבה אנשים אשר אתה מכיר מאמינים בעקשנות. על פי התנ"ך, לאן אנשים כאלה הולכים? סופם יהיה גיהינום על כך שהם צברו את זעמו של אלוהים בגלל קשיות ליבם ואי חזרתם בתשובה. הלגליסטים גם צריכים לחזור בתשובה פעם אחת כדי להמיר את דתם כשהם חיים בעולם הזה, על ידי כך שיתנו תודה ואמונה אמיתית בישוע המשיח אשר מחק את כל חטאיהם.
בכל אופן, הם יותר מידי עקשניים מכדי לחזור בתשובה. אנשים אלה ראויים לרחמים. הם אינם חוזרים בתשובה אף על פי שהם צריכים לעשות כן. יש כל כך הרבה אנשים אשר מתנהגים בדיוק כמו הפרושים. הם מברכים בנימוס את האנשים לפני הכנסייה ואומרים, "מה שלומך? הכל בסדר?" כשהם מחזיקים את התנ"ך תחת זרועותיהם. הם עוצמים את עיניהם למחצית בצורה יהירה כאשר הם פוגשים אנשים ביום ראשון. הם מנסים להיראות אפילו יותר אלוהיים מישוע. כמה טוב זה היה אם הם היו כאלה אלוהיים כל יום ויום?
האם אתה יודע מה נשותיהם של הכמרים הלגליסטים אומרות? הן אומרות שהן שמחות כאשר בעליהם דורשים דרשות על הדוכן כיוון שבעליהם מדבר במילים יפות ואומרים דברים באופן "קדוש ורחום." בכל אופן הם משתנים ברגע שהם מגיעים הביתה. פעם אחת, אשת כומר לגליסט עשתה לעצמה בית מאחורי דוכן המטיפים ולקחה עימה תנור, שמיכה ואורז כיוון שבעלה היה כמו בריון בבית אך מעל הדוכן היה נעים הליכות. הכומר שאל אותה מה היא עושה שם, אז אשתו ענתה לו שנוח לה שם כיוון שהוא נעים הליכות וקולו נשמע רך מעל הדוכן, אך בבית הוא משתנה ומטריד אותה.
 
 
אנו חייבים ללמד את הבשורה
 
אדבר גליות, איבדתי הרבה תשומת לב מאשתי. זה מכיוון שאשתי אומרת "הדבר היחידי אשר אי פעם עניין אותך זו הבשורה." אינני יכול לעשות את הכל בצורה טובה כיוון שאני לא מושלם. הדבר הראשון שאני חייב לעשותו בצורה טובה היא עבודת האלוהים. שנית, אני חייב לשמור על ביתי. שלישית, אני חייב לעשות שליחיות אחרות. זה הסדר המועדף עלי. זה לא רק בגלל שאני כומר. אני נוהג כך כיוון שאני נוטל חלק בשירות הבשורה. אינני יכול לשרת את הבשורה לאחר שסיימתי את כל ענייני. לכן, אני נותן דגש חזק על לימוד הבשורה ומנהל את כל ענייני האחרים לאחר שלימדתי את הבשורה. בכל אופן אינני חושב שיכולתי ללמד את הבשורה לאחר שסיימתי את כל ענייני.
הלגליסטים מתנהגים כמלאכים כאשר הם עומדים על דוכן המטיפים. הם מלמדים את המאמינים לבכות על חטאיהם. על כל לגליסט לקבל את מחילת החטאים לאחר שהאמין בישוע, מכיוון שרק אז האדם יכול להיות באמת שמח שהוא הפך לחף מחטא. זוהי הדרך היחידה שנשמתו של האדם יכולה להיות שמחה. בני האדם חוטאים ועושים מעשים בלתי מוסריים כשהם ממשיכים בהתנהלות חייהם, וכך, אם לאדם יש חטא בליבו זה יהיה בשבילו אפילו יותר גרוע מגיהינום. אלוהים שופט סוג כזה של אנשים.
אינני יכול שלא להגיד שהרבה אנשים צוברים את חמתו של אלוהים. אלה אשר אינם חוזרים בתשובה, אינם משנים את דתם או לא מאמינים בישוע המשיח כשהם מעמידי פנים שהם מאמינים באמת, יישפטו על ידי חרון אפו של אלוהים. איננו יכולים לרמות אותו בין אם יש לנו אמונה אמיתית או לא. אנו נשפט אם לא נאמין. חרון אפו של אלוהים תיגלה על אלה אשר אינם מחזיקים באמונה. הם ישרפו באש הלוהטת של הגיהינום. יש הרבה אנשים אשר יישרפו בגיהינום עקב אי אמונתם.
לכן, אנו חייבים ללמד את הבשורה. עלינו גם להפיץ ברציפות את דבר אלוהים. כל פעם שאנו מתאספים יחדיו, עלינו לחשוב על הבשורה ולא רק על עצמנו, אלא גם לפנות זמן כדי לדאוג לאחרים. הסיבה שאנו חייבים ללמד את הבשורה היא כדי לעזור לאנשים להיפטר מחרון אפו של אלוהים אף על פי שהם רודפים אותנו ומבזים את אהבתו של אלוהים.
אנו חייבים לדעת את שלהלן. ישנם הרבה אנשים מסביבנו אשר יקבלו את חרון אפו. עלינו לחשוב בזהירות האם אנו באמת צריכים להעיד עליה או לא, מדוע אנו חייבים לעשות כמיטב יכולתנו כדי להשמיע את הבשורה ולהקריב קורבן בשביל אנשים אחרים. האם אלוהים יהיה שבע רצון אם נאפשר להם להישפט על ידי זעמו? איננו יכולים פשוט לעוזבם כמו שהם. כשאנו היטב מודעים לכך, אנו חייבים להשמיע את הבשורה ברחבי העולם.
אם ישנם לגליסטים במשפחתך, כל המשפחה תישפט על ידי חרון אפו. מהו חרון אף? אנו אומרים, "אם לא תשמע, תקבל מכות," כאשר הילדים לא שומעים להוריהם. כאשר ההורים אינם יכולים לסבול את ילדיהם יותר הם יכו אותם. הילדים מודים במעשיהם הרעים ומבקשים סליחה. ההורים סולחים לילדיהם כיוון שהם צאצאיהם. בפסוק 4 כתוב, "או התבוז לעתרת טובו ולחמלתו ולאורך רוחו ולא תתבונן כי טובת האלוהים תדריך אותך לתשובה." בכל אופן עד מתי אלוהים מתאפק? אלוהים מבליג במשך 80-70 שנה על האדמה אך בני האדם מכים את ילדיהם במקל לאחר שהתאפקו פעמיים או שלוש. אלוהים מתאפק עד שחיינו מסתיימים.
 
 
אלוהים הכין את אש הגיהינום ללגליסטים
 
זה יגמר כאשר אלוהים ייקח מקל בידיו. אלוהים הכין כבשן התכה אשר מכיל סלעים מותכים וגופרית בשביל הלגליסטים. אלוהים יחיה את המתים לגוף נצחי בחרון אפו. אלוהים יעשה את גופם לנצחי כדי שהם לנצח יתייסרו והוא ישליך אותם לכבשן ההתכה אשר לעולם אינו נכבה. חרון אפו של אלוהים יחיה אותם לגוף נצחי ויגרום להם לסבול לנצח. הם לעולם לא ימותו משריפה אפילו שמאד חם להם והם אומרים, "חנני...וטבול את קצה אצבעו במים למען קרר את לשוני כי עוניתי במוקד הזה." (לוקס 16:24).
אנו חייבים ללמד אותם את הבשורה כיוון שידוע שהם יישפטו. הסיבה לכך שאנו חייבים להשמיע את הבשורה ללגליסטים אשר מסביבנו למרות שיכול להיות שהם יבוזו לנו וירדפו אותנו היא, כדי להצילם מחרון האף והחורבן. האם אתה מבין מדוע אנו עושים ככל שביכולתנו, מדוע אנו מעוניינים בהצלת האחרים, ומדוע אנו מוצאים את רוב הוצאות הכנסייה על המיניסטריון הספרותי? היינו יכולים להיות עשירים אם היינו מוצאים את הכסף רק על הכנסייה שלנו. הינו יכולים לאכול ולחיות טוב.
בכל אופן, הרבה דברים חומריים נחוצים כדי להפיץ את הבשורה ברחבי העולם. האם אתה יודע מדוע? כיוון שבדרך זו אנשים אחרים יכולים להיוושע. לכן אנו מוסרים את עצמנו להפצת הבשורה בכל רחבי העולם. אם לא היינו עושים כך, האם האחרים היו מסוגלים לקבל את מחילת החטאים? אם לא היינו מלמדים אותך את הבשורה האם היית יכול להיגאל אפילו שאלוהים כבר גאל אותך? לא היית יכול. כולנו היינו לגליסטים לפני שנולדנו מחדש. היינו עם חטאים למרות שחשבנו שאנו מאמינים בישוע. היינו מושמדים בעולם הזה אם לא היינו שומעים את החדשות הטובות.
האם אנו יכולים פשוט לתת להם ללכת לגיהינום ולהישמד? לא. איננו יכולים. איננו יכולים לאפשר להם ללכת לגיהינום כיוון שאנו מכירים את בשורת ישוע ואת הגאולה. אנו יודעים מי ילך לגיהינום ומי יכנס למלכות השמים. לכן, אנו דואגים להם ומתפללים ומשמיעים את החדשות הטובות. הסיבה שאנו משיגים כספים ומוצאים כל כך הרבה כסף על שירות זה היא כדלקמן: להציל נשמה אחת זה יותר טוב מאשר להשיג כל דבר בעולם הזה.
הסיבה שאנו משמיעים את הבשורה עם איפוק וסבלנות למרות שאנו מבוזים ונרדפים על ידי הלגליסטים, היא בשביל להציל את הנשמות אשר עומדות להישפט על ידי חרון אפו של אלוהים.
יכול להיות שתחשוב, 'עדיף שתכתוב ספרים קריאים על הבשורה האמיתית ולפזר אותם כמו עלונים ברחבי העולם.' היינו עושים כך אם זו הייתה דרך טובה להפיץ את הבשורה האמיתית. בכל אופן, כיוון שזה לא עובד, אנו מנסים לעיתים תכופות כל אמצעי וממשיכים להתפלל.
אנו משמיעי הבשורה איננו מנסים ללמד את הבשורה כדי להרוויח משהו. אנו מלמדים את הבשורה כדי להציל נשמות כיוון שאנו יודעים שכל החוטאים ללא ספק ילכו לגיהינום. בכל אופן, הרבה לגליסטים בעולם הזה רודפים אחר תאוות העולם בעוד הם גאים בהתמסרותם לנצרות. אנו חייבים להבין את הסיבה להשמעת הבשורה ללגליסטים.
אנו חייבים גם לדעת מדוע אלוהים ציווה עלינו לשמור את שבת קודש בעשרת הדברות ומדוע אלה אשר לא שמרו את יום שבת נסקלו למוות. יום שבת מרמז על הבשורה שישוע שטף את כל חטאינו. אנו חייבים גם ללמד את זה עם אמונה בישוע, אשר מכילה את העובדה שישוע מחק את כל חטאי העולם.
נראה שסיפקתי את כעסי על הלגליסטים במשך דרשה זו. אך אנו חייבים לסלוח להם ולהיות רחבי אופקים. הם מיועדים ללכת לגיהינום אם נסכור את פינו. אנו משמיעי הבשורה איננו יכולים להרשות ללגליסטים לבזות אותנו עם כספם או לאפשר להם להשפיע עלינו גשמית.
 
 
אנו חייבים להשמיע את הבשורה למשפחתנו ולנשמות אחרות
 
אנו חייבים להשמיע את הבשורה לכל אחד כולל הרבה אנשים אחרים. אנו יודעים שכל נשמה היא יקרה כמו אחת מבני משפחתנו. עלינו להחשיב את האנשים האחרים יקרים כיוון שאנו כולנו אותו דבר לפני אלוהים.
אינני יכול שלא לדבר על אמיתות הגאולה כל פעם שאני דורש כיוון שאנשים נשלחים לגיהינום. אנו חייבים להצילם מהליכה לגיהינום. אנו חייבים להשמיע את הבשורה למשפחתנו ולחברים, למד את הבשורה באמצעות הספרות אם מישהו מבקש, והתפלל לדברים הנחוצים לנו. אנו חייבים להשמיע אותה על ידי הרבה שיטות. אנו מכינים סעודה כאשר נשמה חוזרת. אנו אוספים את הנשמות כל פעם שיש לנו כנס התעוררות ללימוד הבשורה. לפעמים, אנשים חוזרים חזרה לחיי העולם הזה. אף על פי שבקושי השמענו להם את הבשורה, אנו מלאים עצב. אך לבסוף אנו מלמדים את הבשורה מבלי להרגיש איזושהי אכזבה.
אני רוצה שתדע דבר אחד היום. זכור את העובדה שישנם הרבה נוצרים לגליסטים מסביבנו ושאנו חייבים ללמדם את הבשורה. הם מעמדים פנים שהם שומרים את התורה, אפילו שהם אינם יכולים שלא לחטוא כל יום, והם חושבים שהם יכולים לקבל מחילה על חטאי היומיום על ידי העלאת תפילות תשובה כל יום.
הם דוחים את הבשורה האומרת שישוע מחק כבר את כל חטאינו. הם חושבים שישוע לקח רק את חטאם הקדמון והשאיר את חטאיהם היומיומיים, כיוון שהם אינם יודעים על מחילת החטאים האמיתית. אלה אשר לא יודעים על גאולת האמת נקראים לגליסטים. אנו חייבים להושיעם מחטאיהם על ידי שנלמדם את בשורת צדקת האלוהים.