דרשות

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter 7-4] (אל הרומים פרק ז 14-25: 7 ) גופנו המשרת רק את הבשר

(אל הרומים פרק ז 14-25: 7 )
"כי יודעים אנחנו שהתורה היא רוחנית ואני של בשר ונמכר תחת יד החטא. כי את אשר אני פועל לא ידעתי כי אינני עושה את אשר אני רוצה בו כי אם אשר שנאתי אותו אני עושה. ובעשותי זאת אשר לא רציתי בו הנני מודה בזו כי התורה טובה היא. ועתה לא אנוכי עוד הפועל כי אם החטא היושב בי. כי ידעתי אשר בי בבשרי לא ישב טוב הן הרצון יש עימדי אבל עשות הטוב לא מצאתי. כי אינני עושה הטוב אשר אני רוצה בו כי אם הרע אשר אינני רוצה בו אותו אני עושה. ואם את אשר לא רציתי בו אני עושה לא עוד אנוכי הפועל כי החטא היושב בקרבי. ובכן מוצא אני כי זה החוק אנוכי רוצה לעשות הטוב ודבק בי הרע. כי לפי האדם הפנימי חפצתי בתורת אלוהים. אך רואה אני באיברי חוק אחר הלוחם לחק שכלי ויוליכני שבי לתורת החטא אשר באיברי. אוי לי האדם העני מי יצילני מגוף המוות הזה. אודה לאלוהים בישוע המשיח אדוננו. לכן בשכלי הנני עבד לתורת האלוהים ובבשרי אני עבד לתורת החטא."
 
 
עד כמה נפלא חסדו!
 
אנו מודים לאלוהינו אשר אפשר לנו את כינוס התנ"ך של קיץ זה, ושלט על מזג האויר. מנע טייפונים ונתן לנו את הימים הנפלאים הללו. הוא שלח את הנשמות ואסף יחדיו את האנשים כדי לתת לנו את דברו ולאפשר לנו לשמוח בשותפות אחד עם השני ועם רוח הקודש.
אלוהים חי! עד כמה נפלא חסדו! אנשים חושבים עתה שהטייפון "דונג" יבוא לבטח לארצנו לכן פקידים רשמיים מפטרלים כדי להסיג את כל הנופשים באזור עמק "יין ג'ה." הלכתי אחר הצהרים למרכז העיר של "יין ג'ה", שמעתי אנשים מדברים אחד עם השני, חוששים מהטייפון ומהרהרים עד כמה חזק והרסני הוא יהיה.
אך האם הכל יקרה בדרך שהם מצפים בה, אפילו שאנו, כילדיו של אלוהים התאספנו פה? אם נתפלל, לא יהיה גשום בחסדו של אלוהים. האם אלוהים יגרש את אנשיו? אלוהים שולט במזג האויר אך הוא עושה זאת בגלל אמונתנו. הוא פועל בחוכמה, והמשמעות של זה היא שהוא לא ינסה את אלה מאיתנו אשר אמונתם רק החלה שיחשבו, "מדוע אלוהים נותן לנו את הטייפון כאשר יש לנו את כינוס הקיץ הזה?"
כאשר שמעתי על הטייפון "דונג," לא היה בכוחי למנוע אותו. כל מה שיכולתי לעשות היה להתפלל. הקיץ הזה כינוס התנ"ך כבר נקבע, כבר התאספנו, ולא היה שוב דבר שיכולתי לעשות בקשר לזה. חששתי שמא מקום תפילה זה לא יהיה מספיק חזק לעמוד בפני הטייפון בהיותו בנוי מחומרים טרומיים. כך שיכולתי רק להסתמך על אלוהים. התפללתי, "עזור לנו אלוהים. שמור עלינו. אני מבקש בשמו של ישוע. אמן." וכצפוי, אלוהים מנע את הטייפון דונג! אני מאמין שאלוהים יודע הכל. הוא הוביל אותנו למקום מבטחים כיוון שהוא מבין את מצבנו יותר מאשר אנו מבינים.
מזג האויר מראה לנו בפרוטרוט שאלוהים חי. שמעתי באוהלי את רעש הרעם כמו רעש של תותח. יצאתי מאוהלי והסתכלתי לשמים. השמיים היו אפלים ועננים עבים כיסו את העמק. אז שאלתי, "ישוע האם העננים באים?" אמונתי החלה להיחלש "ישוע מה קורה? האם הטייפון הגיע לפה? האם הוא באמת פה?" אך התפללתי האמנתי באלוהים ונאחזתי באמונה זו ואמרתי לאלוהים, "אני מאמין שתדאג לנו ישוע אני מאמין בך. כבר האמנתי שתפעל למעננו." אלוהים באמת בירך אותנו כפי שהאמנו. אנו מודים לו עם ליבנו.
 
 
הבשר הוא אנוכי ורשע
 
איננו יכולים לעשות דבר אם אלוהים לא עובד למעננו. אלוהינו משגיח ועוזר לנו. הבה נסתכל על דבר האלוהים. אל הרומים 25-7:14 אומר לנו שפאולוס השליח ראה את עצמו כאחד של הבשר אשר נמכר תחת החטא. הוא גם גילה שזהו חוק שהבשר אינו יכול שלא לחטוא כאשר הוא חי.
גם אנו הנולדים מחדש עושים רע, למרות שאנו רוצים לעשות טוב עם הבשר. אל הרומים 7:19 אומר, "כי אינני עושה הטוב אשר אני רוצה בו כי אם הרע אשר אינני רוצה בו אותו אני עושה." אנו נוכחים לדעת שאין בנו טוב. בגלל זה, אנו נאנחים בצער וחושבים, "האם אני אהיה מסוגל לשמור את אמונתי?" אנו מצטערים מאד בגלל בשרנו הרע וחסר התקווה. האם אתה יודע עד כמה אנוכי הבשר? אל הרומים 7:18 אומר, "כי ידעתי אשר בי בבשרי לא ישב טוב הן הרצון יש עימדי אבל עשות הטוב לא מצאתי."
אנו תמיד מתייצבים לצידנו אפילו שאנו מקור של עושי רע. האם אתה יודע עד כמה אנו, כל בני האדם, אנוכיים? אנו יודעים ללא ספק שאנו רשעים, אך איננו מתייצבים לצידו של ישוע; אנו מתייצבים לצידנו. ישוע הוא בהחלט טוב ורצונו גם טוב. אנו יודעים שאנו רשעים, אך אנו אוהבים את עצמנו יותר מידי. אלוהים ציווה שלא יהיה לנו אלוהים אחרים על פניו. אלוהים אמר לנו את זה כדי לתת לנו ידע על החטא.
אנו אוהבים את עצמנו ועושים כל דבר למען עצמנו, למרות שאנו יודעים עד כמה אנו אנוכיים וצדקנים בעיני עצמנו אנו. אנו מתרגשים כאשר יש משהו מועיל בשבילנו אך עד כמה קמצניים אנו לישוע! זה בגלל שאין בנו תבונה. ילדים לעולם לא יוותרו על עוגיותיהם. הם אוחזים מה שבידם עד שהוא נשבר והם לעולם לא מתחלקים בו כשהם בראשית חייהם ואין בהם תבונה. הם אינם יודעים שישנם דברים יקרים יותר מעוגיות. ילדים הם כאלה; אנו כאלה.
חטאינו נשטפו, אך אנו עדיין אנוכיים. אנו מודים לישוע על שעשה אותנו חפי חטא ואשר נתן לנו בכוחו את רוח הקודש. אך מלחמה מתחוללת בתוכנו לאחר קבלת מחילת החטאים ולאחר הלידה מחדש. אנו שמחים לאחר שנולדנו מחדש, אך עד מהרה אנו מתייסרים במלחמה הזו. אך ישוע רוצה מאיתנו שנעבוד למען מלכותו של אלוהים.
אדוננו ויתר על תהילתו למעננו. הוא נשלח בדמות גוף. הוא לא נשלח לעולם כאדם נאה. הוא בא לעולם כאדם עניו, אולי כמכוער ובעל רגלים קצרות. למעשה נאמר שישוע לא היה נאה בכלל. ישעיה אמר, "ויעל כיונק לפניו וכשורש מארץ ציה לא תואר לו ולא הדר ונראהו ולא מראה ונחמדהו" (ישעיה 53:2). אך ישוע לקח את כל חטאינו.
בשרנו משרת רק חטאים. פאולוס ידע שבשרו היה גדוש חטאים, לכן הוא אמר "כי אינני עושה הטוב אשר אני רוצה בו כי אם הרע אשר אינני רוצה בו אותו אני עושה," ועדיין הוא לא פירט כיוון שהיה בוש בחטאיו.
אנו כמו פחי אשפה. אנו גושי חטאים. עד כמה היינו מצטערים אם היינו רואים את עצמנו משאירים שביל של אשפה מאחורנו. עם זאת אנו מיוסרים על ידי מצפוננו ואומרים לאלוהים, "ישוע אל לי לעשות זאת וברצוני לחיות על פי רצונך, אך עשיתי זאת שוב, כיצד אני יכול לעצור את זה, ישוע?"
 
 
אנו יכולים להודות לאלוהים כאשר אנו מכירים ברשעותנו
 
אנו חייבים לחשוב על החסד שישוע המשיח אדוננו נתן לנו. אנו חייבים לחשוב על מה שאלוהים עשה עם ליבנו. רק אז ניווכח לדעת מה נכון ורק אז נוכל להתחיל לשרת את ישוע. זה על ידי החסד של אלוהים ועל ידי אמונתנו בו שאנו מחפשים את אלוהים, מציעים את עצמנו בשבילו, ומתגברים על כל אתגר אשר ממתין לנו כאשר אנו הולכים אחרי אלוהים עם ליבנו ומתהלכים עימו.
אנו מתחילים להתנער מעצמנו כאשר אנו נוכחים לדעת שאנו רשעים וחסרי תועלת לפני אלוהים. אנו מבינים שהימנעות מחטאים היא בלתי אפשרית מבלי לשרת את ישוע בגלל בשרנו, ושאיננו יכולים לעשות דבר, למרות שהתברכנו מאד, בגלל חולשותינו. אני מודה לאלוהים אשר בירך אותי לשרתו. אם אלוהים לא היה שם אותי בתפקיד כדי לשרת את הבשורה, הייתי נשאר פשוט גוש חטאים אשר נמצא עדיין בבשר ומעולם לא הייתי עושה אלו שהם מעשים צדיקים לפניו.
אני מודה לאלוהים על שאפשר לי לשרתו. זוהי הסיבה מדוע אני מעלה תפילה שכזו: "תודה לך ישוע. ישוע, אני צריך כסף, אך אין לי דבר. אני רוצה לעשות את כל הדברים האלה למענך למרות שאין לי דבר. בבקשה עזור לי. אני לא אבזבז את הכסף בשבילי, אלא למען ישוע. אם אבזבז את הכסף בשבילי, הבשר ירגיש בנוח. אך אני מעוניין לבזבז אותו למען ישוע ולמען עבודת הצדק. כסף זה הוא יקר ערך בשבילי, כיוון שעבדתי מאד קשה בשבילו. וכיוון שהוא יקר ערך בעיניי, אני מציע אותו לך. בבקשה השתמש בו למען עבודת הצדק שלך."
אלה אשר מכירים ברשעותם יודעים שלא נמצא בהם דבר טוב. מה אני מתכוון במילים 'לא נמצא בהם דבר טוב'? הכוונה היא שיש להם רק דברים רעים בבשרם. זה רע לחיות רק למען עצמך.
 
 
 
אנו מודים לאלוהים באמצעות ישוע המשיח אדונינו
 
פאולוס התוודה, "אוי לי האדם העני מי יצילני מגוף המוות הזה. אודה לאלוהים בישוע המשיח אדוננו. לכן בשכלי הנני עבד לתורת האלוהים ובבשרי אני עבד לתורת החטא." (אל הרומיים 25-7:24). את מי הבשר תמיד משרת? הבשר משרת את החטא. בכל אופן, אנו משרתים את אלוהים עם ליבנו. באמצעות מי אנו מודים לאלוהים? אנו מודים לאלוהים באמצעות ישוע המשיח, אדונינו.
פאולוס אמר, "אודה לאלוהים בישוע המשיח אדונינו!" גם אני. אם ישוע לא היה לוקח את כל חטאיי, לא הייתי יכול להיוושע כיוון שהבשר עדיין משרת את החטא עתה.
"אודה לאלוהים בישוע המשיח אדונינו!" אנו מודים לישוע כיוון שהוא לקח את כל החטאים של הבשר. בשרנו משרת רק את החטא, אפילו לאחר שאנו מקבלים את מחילת חטאינו. אך הלב רוצה לשרת את אלוהים. הסיבה לכך שאנו מודים לאלוהים והסיבה שהלב נעשה צדיק זה בגלל ישוע המשיח. האם אתה מאמין בכך? אנו מודים לאלוהים ומשרתים אותו כיוון שהוא לקח את כל חטאינו. אם ישוע לא היה לוקח ומושיע אותנו מחטאי הבשר, אנו היינו מושמדים לנצח. האם אתה מאמין בזה?
אם ישוע לא היה לוקח את כל חטאינו כיצד הייתה יכולה להיות לנו שלווה, כיצד היינו יכולים להודות לו, והאם היינו יכולים לשרתו? כיצד יכול אדם תחת חטאים לעזור לאנשים אחרים? כיצד יכול אדם שנמצא בכלא לחלץ אנשים אחרים מהכלא? "אודה לאלוהים בישוע המשיח אדונינו." ישוע ניקה למעננו את כל חטאינו כדי שנשרתו, והוא נתן לנו שלווה בליבנו.
 
 
אנו כבר מתים בעולם
 
כיצד נוכל ללמד את הבשורה, לשרת את אלוהים, לעבוד בשבילו, ולתרום למען עבודתו, ללא אדונינו? אנו עושים את כל הדברים האלה באמצעות אדונינו. אנו נמשיך ללכת אחר ישוע היום, מחר ומחרתיים – לעולם לא נשנה. זוהי האמונה האמיתית. אלה המשרתים את ישוע הם כמו הנשים הטובות והחכמות אשר מנהלות היטב את בתיהן. אל לך לנהל אורח חיים דתי קל דעת כמו מחבת המתקרר כהרף עין באותו קלות כמו שהוא מתחמם. עליך ללכת אחר ישוע כל הזמן, עד שהוא יבוא שוב. החשב את עצמך כמנותק מהעולם לאחר שנולדת מחדש. אני רוצה שתזכור שאינך אדם של העולם הגשמי יותר. אנו כבר הפכנו מתים מבחינת העולם הגשמי.
שמותינו הוצאו מאילן היוחסין של העולם. האם אתה מבין? שמותינו לא נמצאים שם.
ייתכן שהעולם הגשמי יגיד לך, "לא ראיתי אותך הרבה זמן. מה העניינים? שמעתי שאתה מבקר בכנסייה. שמעתי שגם כל חטאיך נמחלו. אז אין בך חטאים, אה?"
"לא, אין בי חטאים."
"זה מוזר. נראה לי שנפלת על הכנסייה הלא נכונה."
"לא, אל תחשוב על זה כך. בוא לכנסייתי ותראה עד כמה זה נחמד."
"אני עדיין חושב שאתה מוזר."
אז אנו חושבים, "מדוע הם לא מבינים אותי? הלוואי שהם היו מבינים אותי." אך האם אלה אשר עדיין לא נולדו מחדש יכולים להבין אותנו? כיצד יכולים אלה אשר אינם יודעים שבני האדם יכולים להפוך לחפי חטא יכולים להבין אותנו? כיצד הם יכולים להבין שישוע לקח את כל חטאי העולם? הם אינם יכולים. אז אל תצפה מהם להבין אותך. ישוע נפרד מהעולם בשמנו. הוא נופף בממחטה צהובה על הצלב. הוא אמר "כולה" (יוחנן 19:30), בגלל החשש שאנו לא נוכל להיפרד מהעולם מכיוון שרחמים נוגעים לליבנו. הוא גם אמר, "אני מוציא את שמותיכם מאילן היוחסין של העולם."
 
 
ישוע אפשר לנו, אנו אשר לעולם לא היינו יכולים לשרתו, לשרת אותו, על ידי שלקח את כל חטאינו
 
אנו, אשר לעולם לא היינו יכולים לשרת את אלוהים, נעשינו אלה אשר יכולים לשרתו באמצעות ישוע המשיח. מטבע הדברים, אנו היינו אלה אשר לעולם לא היינו יכולים לשרת את אלוהים. אנו חייבים להלל את אלוהים על שהביא אותנו לתוך כנסיותיו והכשיר אותנו לשרתו. אין זה נכון שאנו עושים את עבודתו. האם אתה מבין? אלוהים הצדיק, במילים אחרות, משתמש בנו לעבודותיו הצדיקות.
הדרשן לי התייחס בדרשותיו ללכלוך ואמר שהוא מזוהם ומגעיל כמו ערמת זבל מצחינה. אך אפילו שזהו תיאור עדין, כל דבר אחר אשר תוכל אי פעם לדמיין, אנו עדיין יותר מזוהמים ממנו. ירמיה 17:9 אומר, "עקוב הלב מכל." אלוהים אפשר לאלה אשר ליבם רמאי מכל האחרים, לחיות למען תהילת האלוהים, ישוע ורוממותו מעל כולם. הוא קרא לנו כדי שנעשה את עבודת צדקתו.
אנו יכולים ללכת אחר ישוע ולחיות בחסדו כיוון שישוע שטף את כל חטאינו. אנו יכולים לסבול יחד עימו ולהיות מהוללים איתו. אנו כבר היינו מתים אלמלא ישוע. אם ישוע לא היה לוקח את כל חטאינו, היינו נעזבים ללא ישועה. היינו נשארים עדיין אנשים חומריים אם היינו חיים על פי הבשר.
ישוע הושיע אותנו לעד אחת ולתמיד. הוא הושיע אותנו ועשנו לכלי כהונתו הנצחית. כמה רשעים ומלוכלכים אנו! לאחר שפגשנו את ישוע, נוכחנו לגלות יותר ויותר עם הזמן עד כמה רשעים ומלוכלכים אנו. זוהי הסיבה מדוע אנו שמחים כשאנו רואים את האור. אך כאשר אנו מסתכלים על עצמנו, אנו נאנחים בצער, בדיוק כפי שפאלוס התוודה, "אוי לי האדם העני מי יצילני מגוף המוות הזה" (אל הרומיים 7:24).
אך פאולוס השליח מייד הילל את ישוע, "אודה לאלוהים בישוע המשיח אדוננו!" ישוע שטף את כל חטאינו. הוא מחק את כל חטאי הבשר. כמה חטאים עושה בשרנו כל יום? אל תעמיד פנים כאילו בשרך לא חוטא.
 
 
האם אתה מודה לישוע?
 
ישוע מחק את כל החטאים אשר אנו עושים עם הבשר. ייתכן שזה שישוע לקח את כל חטאי העולם יראה לך כדבר של מה בכך, אך כאשר תבין שהוא לקח את כל החטאים אשר בוצעו על ידי בשרך שלך, אתה תקרא בקול גדול, "אודה לאלוהים - בישוע המשיח אדוננו! תודה לך ישוע! אני מהללך!"
לחטא יש את משקלו. ישוע לקח את כל החטאים אשר אנו עושים בימי חיינו, עד ליומנו האחרון. כמה אסירי תודה אנו! אם היינו חוטאים רק מעט יתכן שהיינו מבקשים מישוע את מחילתו עם תפילות התשובה שלנו. אך חטאינו עצומים ובלתי פוסקים עד סוף ימי חיינו. כאשר אנו מבינים את זה, איננו יכולים לעשות דבר מלבד להלל את אלוהים, "תודה לך ישוע. מחקת את כל חטאיי! אני מהללך!" אנו מודים לאלוהים, במילים אחרות, "בישוע המשיח אדוננו!" האם אתה מודה לאלוהים ומתוודה כך? "תודה לך ישוע, אני מודה לך על שקראת והושעת אותי כדי לשרת את צדקתך. אני מודה לישוע אשר הושיע אותי מכל חטאי הבשר." האם אתה מודה לישוע? הגאולה האמיתית מהחטאים נראית פשוטה כזו, אך יחד עם זאת היא לא משהו אשר ניתן לקחתה בקלות ראש. היא מאד מעמיקה, גדולה, רחבה, יקרה ונצחית.
 
 
אנו חייבים ללכת אחר ישוע כיוון שאין בנו שום דבר מועיל
 
אנו גוש של חטאים. אנו חייבים לדעת שאנו בעצמנו חשוכים. "אני החושך אך אתה האור. אתה האור האמיתי, בעוד אני חשוך לגמרי. אתה השמש. אני הירח." הירח יכול להאיר את הארץ רק על ידי שהוא מקבל את האור מהשמש.
הירח בעצמו אינו יכול לזהור. הוא זוהר כאשר האור של השמש אשר הוא מקבל משתקף. הכל חשוך. האם אתה חשוך או זוהר? ללא ישוע אנו בחשיכה. אנו יכולים להודות, לשרת וללכת אחרי אלוהים בגלל ישוע המשיח, וכיון שאין בו הרשעה. לשרת רק את בשרינו, מצד שני, זה לשרת את החושך. וותר על זה מוקדם ככל האפשר. בשרנו לא משתנה ואין זה משנה עד כמה נתאמץ. אין שום דבר מיוחד בנו. בשרינו הוא לא נצחי, ולכן אנו חייבים לחיות למען דברים נצחיים. האחד אשר חי למען הדברים הנצחיים הוא אדם חכם. אנו חייבים להכיר את עצמנו בהקדם ולוותר על עצמנו בהקדם. אנו חייבים לדעת שאין מה לצפות מעצמנו ושאין שום דבר טוב בנו. אנו גוש חטאים אשר תמיד ורק משרת את הבשר. הבשר אומר, "תן לי כל דבר שאני רוצה," ופועל כמו עלוקה המוצצת דם הנצמדת לגוף (משלי 30:15).
אנו מרגישים רעבים מדי מיד אחרי שהלכנו הולכים לשירותים ולאחר שאכלנו משהו. הבשר לא יהיה מסופק למרות שתתאמץ לשרתו. אנו מרגישים רעבים תוך שעות, בלי להתחשב בכמות האוכל שאכלנו לא מכבר ועד כמה טעים הוא היה. אך נודה לישוע ונלך אחריו, שמחתנו תהיה גדולה יותר ויותר.
איננו מרגישים ריקניים כאשר אנו הולכים אחר ישוע. האם אתה רוצה שמחה נצחית לאחר גאולתך? אם כן, לך אחר ישוע. האם ברצונך לנהל אורח חיים של אור? לך אחר ישוע. האם ברצונך לחיות חיי חסד? לך אחר ישוע. האם ברצונך להל אורח חיים פורה? דע שאתה בחשיכה ורק לך אחר האור.
אנו הולכים אחר ישוע לכל מקום שהוא הולך ואנו עוצרים בכל מקום שהוא עוצר. אנו עושים מה שישוע רוצה מאיתנו שנעשה. אנו חייבים להתהלך עימו וללכת אחריו. האם יש לך מה לצפות מעצמך? כמובן שלא! אנו חייבים ללכת אחריו כיוון שאין דבר אשר נוכל לצפות לו מעצמנו. האם בשרך נצחי? כמובן שלא! אם כן מדוע אתה הולך אחר משהו שאינו יכול להציע דבר וגם אינו נצחי?
לפני הרבה זמן, נהגתי לשיר שיר אשר הולך כך. "תן לי חזרה את נעוריי" אך עתה, אני בסדר גם אם אלוהים לא נותן לי חזרה את נעוריי. במחשבה שניה, הבנתי שלא אהיה שמח אם אחזור לנעוריי. אם אנו הולכים אחר ישוע, אשר הוא האור של חיינו, כתר התהילה מונח עלינו. אין צורך שתחזור לנעורייך שוב. במקום זה אנו שרים, "אני לא אתכחש לישוע, ואני אלך אחריו כל יום בשארית חיי" זה מראה על האמונה האמיתית אשר איננו מתכחשים לישוע בחיינו ואשר אנו תמיד מודים לאלוהים. הבה נשיר את שיר הבשורה הזה!
"אוהב את אלוהים אדני אשר יצר את האדם מעפר הארץ; אשר נתן את נשימת החיים באפו; ואשר שלח את בנו למעננו. אני נוצרתי בדמותו אקדיש את גופי לישוע. אני לא אתכחש לישוע ואני אלך אחריו כל יום בשארית חיי."
 
 
אני נותן תודה אמיתית לישוע
 
אני נותן תודה אמיתית לישוע. ישוע לקח את כל חטאינו ואפשר לנו לעובדו, לשרתו, ללכת אחריו ולעשות את עבודתו הצדיקה. אם ישוע לא היה מוחק את כל החטאים אשר עשינו עם בשרנו ולוקח אותם, כיצד היינו יכולים לעשות את עבודתו הצדיקה? אפילו לא 0.1%! חוטא הוא עדיין רע ואין זה משנה עד כמה הוא יראה טוב לב. עד כמה נפלא זה שישוע שטף את כל החטאים ואפשר לנו לשרתו? כמה נפלא זה שישוע סילק את כל חטאינו ובירך אותנו, אנו אשר היינו שקועים בזוהמה כל חיינו, חיינו כחמדנים, היינו קשורים לגיהינום, וחיינו חיים ריקניים ללא ישוע?
זה שישוע בחר בנו לשרתו על ידי שלקח את כל חטאינו ובירך אותנו בגאולתנו על ידי האמונה, מראה עד כמה גדול חסדו של אלוהים. כיצד אנו יכולים להיות צדיקים עם חטאים בליבנו? העובדה שאנו ללא חטאים היא ללא ספק חסד בלתי רגיל. הללו את אלוהים! הבשר ללא ספק יחטא שוב, קרוב לוודאי ברגע שנצא מבית התפילה הזה. בגלל זה, אני מהלל את ישוע על ששטף את כל חטאינו. אין לי ספק – אדונינו ישוע לקח את כל חטאינו עם טבילתו בנהר הירדן והביא לקיצו את דין החטאים על הצלב! אני מאמין ומהלל את אלוהים! כיצד, אם כן, אנו יכולים להלל את אלוהים? אנו יכולים להלל את אלוהים באמצעות ישוע המשיח.
קדושים אהובים! לא נוכל לתת תמורה על חסדו של אלוהים אף על פי שיתכן שנאמץ ביותר בכל שארית ימינו. זה לא יהיה מספיק אפילו אם ניתן לישוע לנצח תודה על שאפשר לנו לעשות את עבודתו המניבה והצדיקה כשלקח את כל חטאינו, למרות שאנו כה חלשים. איננו יכולים להלל מספיק אפילו אם נהלל אותו במשך שארית חיינו.
אנו יודעים עמוק בליבנו שלא שוכן בנו שום דבר טוב. חשוב על זה. האם תחטא כל עוד תחייה? ללא ספק תחטא, אך ישוע לקח כבר את כל חטאיך. ישוע בירך אותנו לעשות את עבודתו של אלוהים. ישוע אפשר לנו לשרת אותו. איננו יכולים שלא לתת תודה לאדונינו. אני רוצה שתהלל את אלוהים ותחייה את כל חייך באסירות תודה לו באמצעות ישוע המשיח. אלוהינו אפשר לנו לחיות חיים של אסירות תודה לאלוהים. אלוהים הושיע אותנו מכל החטאים אשר עשינו עם הבשר. הוא הושיע אותנו מכל החטאים על מנת שנשרתו בכל ליבנו. כיוון שחסדו של אדונינו כה גדול, אנו רוצים ללכת אחריו ולשרתו. הבה נודה לו בכל ליבנו.
כמה מדהים הוא חסדו של אלוהים אשר ניתן לנו באמצעות ישוע המשיח! אני באמת רוצה שתדע עד כמה רשע וחלש הוא בשרך, שתסתכל על מה שאתה עושה, שתחשוב האם באמת ישוע לקח את כל חטאיך או לא, שתודה לו, ושתחייה באמונה. אני מודה לישוע על שאפשר לנו לחיות חיים בעלי ערך. "אודה לאלוהים בישוע המשיח אדוננו. לכן בשכלי הנני עבד לתורת האלוהים ובבשרי אני עבד לתורת החטא." (אל הרומיים 7:25). אנו אוהבים את אלוהים עם ליבנו, אך עם בשרנו אנו אוהבים את החטא. אך אדונינו הוא נהדר. זה לא יהיה חטא עד אשר נעשה מעשה עוול עם בשרינו, אך ישוע כבר מחק אפילו את החטאים אשר נעשה בעתיד. זוהי הסיבה מדוע אדונינו הוא נהדר, ומדוע עלינו להודות לו.
 
תודה לך ישוע. אני מהללך על שנתת לנו את הלב לשרתך, ועל שהושעת את כולנו מכל החטאים של בשרינו, אשר עשינו במשך חיינו.