דרשות

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter 7-5] ( אל הרומים פרק ז 24-25: 7 ) הבשר משרת את תורת החטא

( אל הרומים פרק ז 24-25: 7 )
"אוי לי האדם העני מי יצילני מגוף המוות הזה. אודה לאלוהים בישוע המשיח אדוננו. לכן בשכלי הנני עבד לתורת האלוהים ובבשרי אני עבד לתורת החטא."
 
 
זהו חוק שהבשר משרת את החטא
 
כיצד הם חיי אמונתך? "הן הרוח היא חפצה והבשר הוא רפה" (מתי 26:41). האם אתה לא כזה?
התנ"ך גם אומר, "בשכלי הנני עבד לתורת האלוהים ובבשרי אני עבד לתורת החטא." ואלו הם החוקים אשר שולטים בנו. ליבנו נעשה כדי לאהוב את אלוהים ולאהוב את האמת, אך זה רק טבעי לבשר לשרת אץ תורת החטא. דבר האלוהים אומר לנו שהלב משרת את הבשורה ואת צדקתו, בעוד הבשר משרת רק את החטא.
הם אתה יודע מהי תורת החטא? אנו רוצים לנהל אורח חיים נאמן, לכן אנו, הקדושים ומשרתי האלוהים, מרגישים חזקים כאריות כאשר בשרנו אינו משרת את החטא. אך אין לנו כוח כאשר בשרנו משרת ומתמכר לחטא. ייתכן שנחשוב שאנו נהיה שמחים ומלאי אומץ כשלא נחטא יותר, אך במציאות, אין לנו באמת את הביטחון לא לחטוא יותר. ליבם של הקדושים וליבם של משרתי האלוהים מתכווץ בגלל זה.
"כל חטאיי נעלמו! באמצעות חסד צליבתו של ישוע!" למרות שיש לנו גאולה ולמרות שאנו מהללים את אלוהים כך, אין לנו ביטחון עצמי לחיות כאשר אנו חשובים על חיי האמונה העתידיים שלנו. אנו חושבים על חולשות בשרינו ומגיעים למסקנה הבא, "אל לי לחיות חיים כאלה בעתיד; אל לי לחטוא יותר." אך כאשר אנו תלויים בישוע פעם נוספת ועומדים שוב בצורה איתנה על צדקת האלוהים, אנו מבטיחים לאלוהים ואומרים, "ישוע, תודה לך. הללויה. אני אלך אחריך עד יום מותי." לאחר מכן אנו משרתים את ישוע בעוז ובלהט, אך אין זה ממשיך לזמן רב כיוון שאנו שוב מתאכזבים מעצמנו כאשר אנו חוטאים שוב. למעשה, כל הקדושים ומשרתי האלוהים אשר נושעו הם כאלה. לפיכך אנו מדוכאים בגלל העובדה שהבשר משרת רק את החטא.
אני יודע שישוע אינו רוצה שנהיה כבולים לחולשות הבשר. זוהי גם הסיבה מדוע פאולוס הפריד את הרוח מהבשר. "בשכלי הנני עבד לתורת האלוהים ובבשרי אני עבד לתורת החטא." בשרינו אינו יכול להשתפר. הבשר משרת רק את תורת החטא. פאולוס אמר שזהו החוק. הבשר נעשה כדי ללכת אחר ולשרת רק את החטא. האם אתה מבין את זה? זהו החוק. מי יכול לשנות את חוק? לא אתה ולא אני. אם כן, את מי אנו צריכים לשרת עם ליבנו? אנו צריכים לשרת את אלוהים. אנו צריכים לאהוב את אלוהים, את האמת, את הנשמות ואת צדקתו בכל ליבנו.
 
 
אל תצפה הרבה מהבשר
 
הבשר רוצה להגביר את תענוגות הבשרים, את הנוחות, השלום, השמחה ואת גאוותו, לא את צדקת האלוהים. הבשר רוצה שהכל ייעשה כדי לגרום לו הנאה.
אל תצפה הרבה מהבשר ואל תגיד, "שמע בשר, אני רוצה ממך שתעשה עבודה טובה." וותר על צפיותיך שהבשר ישתפר. אל תניח שבשרינו אוהב את אלוהים ואת צדקתו, או שהוא רוצה לשרת את צדקת האלוהים ולסבול למענו.
אלה המצפים למשהו טוב מהבשר הם טיפשים. מה אם כן עלינו לעשות? הכל נעשה על פי חוק האלוהים. האם אנו יכולים לשנות את חוק האלוהים אפילו אם אנו יודעים אותו? כמובן שאיננו יכולים לשנותו, כיוון שזהו חוק האלוהים.
זהו חוק האלוהים אשר גורם לבשר לשרת את החטא. אם אנו מרגישים נואשים ופנינו כהים, זה מכיוון שאנו משרתים את הבשר. בשרינו רוצה שנחיה טוב, כך שהבשר תמיד מצדיק את עצמו. הבה לא נצדיק את עצמנו; אדרבה, הבה נעזוב את הבשר כמות שהוא. אני רוצה שתחייה באמונה בישוע עם ליבך. הבשר אינו יכול לברוח מלחטוא עד אשר הוא מת, כיוון שהבשר משרת רק את החטא. איננו יכולים לברוח מלחטוא בעצמנו. ייתכן שתחשוב, "יכול להיות שהבשר יהפוך לטוב יותר." אך אין זה לעולם המקרה. או כאשר אתה עושה חטא בצורה לא מודעת, יתכן שתחשוב, "זה בגלל הסביבה הרעה." לא! זה לגמרי לא בגלל הנסיבות – הבשר התכוון לשרת את החטא מלכתחילה!
הבשר לעולם לא עושה משהו טוב. הבשר חוטא עד שהוא מת. "האם הבשר יהפוך לטוב יותר?" אל תצפה לדבר כזה, כיוון שתתאכזב קשות. לא משנה עד כמה לעיתים קרובות אתה מחליט ואומר לעצמך, "אני לא אעשה כך," הבשר אינו יכול שלא לעשות מעשים רעים, אפיל נגד רצונך. מי מבינינו לא היה נחוש בדעתו לא לחטוא? כולם היו! אך זהו חוק האלוהים שהבשר משרת רק את החטא.
כמרים קתולים ונזירות וגם נזירים של כל דת מנסים לחיות חיי קודש עם בשרם. אך זה בלתי אפשרי מבחינת הבשר לחיות חיים ללא דופי. הם חיים את חייהם כצבועים. אין זה אפשרי מבחינתנו לעשות טוב עם בשרינו. הבשר משרת את תורת החטא. זהו החוק אשר אלוהים קבע, בדיוק כפי שזחל אינו יכול לעוף בעוד צרצר נהנה לעוף בשמים, זהו החוק. בדיוק כפי שזחל נהנה לאכול רפש, בשר האדם אוהב לעשות חטאים. האם אתה יכול להגיד בכנות שיש משהו אשר אתה יכול לצפות מבשרך? כמובן שלא! זוהי הסיבה מדוע פאולוס השליח אמר, "לכן בשכלי הנני עבד לתורת האלוהים ובבשרי אני עבד לתורת החטא" (אל הרומיים 7:25).
בשרינו חוטא עד שאנו מתים. הוא אינו יכול שלא לחטוא. האם הבשר לא יחטא יותר לאחר תקופה ארוכה של אימונים? לא! הבשר אינו יכול להשתפר. האם זה בסדר אם כן שהבשר יחטא ככל שיחפוץ? לא! זה לא מה שאני אומר כאן. אני רק מתכוון להגיד שהבשר אינו יכול שלא לחטוא. חטאינו אינם תלויים ברצוננו או ביכולתנו. איננו יכולים שלא לחטוא, אפילו אם איננו רוצים לחטוא, ואנו חוטאים אף יותר אם אנו מתאמצים יותר לא לחטוא.
"אך רואה אני באיברי חוק אחר הלוחם לחק שכלי ויוליכני שבי לתורת החטא אשר באיברי. אוי לי האדם העני מי יצילני מגוף המוות הזה." (אל הרומיים 24-7:23). אין זה אפשרי מבחינת הבשר לעשות טוב כיוון שהבשר מוליך אותנו שבי לתורת החטא.
בני האדם שונאים להגיד את האמת הזו והם מתביישים בכך. הם אומרים, "כיצד אתה יכול להגיד את זה בפומבי?" אך האם לא פאולוס בעצמו אמר את זה באופן בוטה? הבשר משרת את תורת החטא. אנו משרתים את החטא, ללא קשר לרצוננו, עד שאנו מתים. לא נולדנו רק כדי לחטוא. אך עדיין אי אפשר להתכחש לכך שהבשר הוא כלי החטא.
 
 
ישוע אפשר לנו לשרתו במידה מספקת
 
קדושים יקרים, מה אתה חושבים? האם אתם חושבים שתוכלו לשרת את ישוע עם בשרכם אם תמשיכו לנסות? האם זה אפשרי? לא!
מי הושיע אותנו מכל חטאינו? ישוע הושיע. האם אם כן ישוע המשיח גאל אותנו מכל חטאי הבשר המשרת את תורת החטא? האם ישוע המשיח באמת הושיע אותנו, אנו אשר משרתים את תורת החטא ועושים חטאים כל חיינו, מכל חטאי הבשר? האם ישוע באמת הושיע אותנו מכל החטאים? כמובן שהוא הושיע! זה בלתי אפשרי מבחינת הבשר לא לחטוא, וזה בלתי אפשרי מבחינתך להימחל מכל חטאיך ולהיגאל מכל ההרשעות של אלוהים באמצעות בשרך. אך ישוע עשה את זה לאפשרי. ישוע עשה אותנו לצדיקים והושיע אותנו מכל חטאינו אף על פי שאנו ממשיכים לחטוא.
ישוע המשיח אדונינו הושיע אותנו. מיהו האדון אשר הושיע אותנו? הוא ישוע המשיח. מיהו אם כן ישוע? הוא בן האלוהים ואדוני כל המאמינים. הוא האדון אשר הושיע אותנו. ישוע המשיח אדונינו עשה אותנו למושלמים מכל חטאינו. ישוע המשיח אפשר לנו לשרתו.
ישוע אפשר לנו לחיות ללא חטא. ישוע הכל יכול אשר יצר אותנו הושיע אותנו מכל חטאינו. אדונינו הושיע אותנו לגמרי ועשה אותנו לצדיקים, אף על פי שהבשר משרת את תורת החטא עד אשר אנו מתים. זוהי הסיבה מדוע פאולוס השליח הודה לאלוהים באמצעות האדון ישוע המשיח. אנו גם איננו יכולים להודות מספיק לאלוהים על ששלח את ישוע המשיח, אדונינו.
אנו חייבים לדעת עד כמה מדהימה היא ישועתו של ישוע, ועד כמה נפלאה ורבת חסד היא. איננו יכולים שלא לתת תודה לישוע על כוחו הכל יכול אשר הושיע את בשרינו המושחת אשר אינו עושה דבר מלבד לחטוא עד שהוא מת. ישוע הושיע אותנו עם כוחו ועשה את איברנו לכליו כדי שישרתהו עם אמונה. ישוע באופן מושלם הושיע אותנו כך שאנו לא נהיה יותר משרתי החטא.
האם אדונינו לא הושיע אותנו באופן מושלם? כמובן שהוא הושיע אותנו! הוא הושיע אותנו לחלוטין בצורה מושלמת. הוא אפשר לנו לשרתו באופן מושלם. מי עשה את הדבר הנפלא הזה? אדונינו עשה! מי הפך את אלה אשר לא יכולים שלא לחטוא עם בשרם לצדיקים אשר משרתים את אלוהים? אדונינו הפך! ישוע הושיע אותנו, אותנו החוטאים במשך חיינו, מכל חטאינו. הוא גם שינה אותנו כך שנוכל לשרת את צדקתו.
 
 
ישוע הושיע אותנו מכל חטאינו
 
אנו חייבים לחשוב על זה שוב כיוון שאנו בני אנוש. אני חושב על כמה נפלאה היא ישועתו של ישוע כיוון שאני בן אנוש. אם לא הייתי יודע שהבשר משרת רק את החטא, הייתי תמיד מאוכזב ממנו. קרוב לוודאי שהייתי מוותר על חיי האמונה בגלל חטאיי, אף על פי שקיבלתי כבר את מחילת החטאים שלי.
"לפני שנושעתי, יכולתי לעמוד בזה אפילו שחטאתי. אך אם עדיין אני חוטא עתה, אין הבדל אם כן נושעתי או לא. מהי התועלת בלהיוולד מחדש?" ייתכן שתחשוב שעליך להיות טוב יותר מאשר בעבר. ייתכן שתרגיש שבשרך יהיה, עתה כאשר נושעת, יותר טוב ממה שהיה כאשר לא נושעת. אלה אשר לא נולדו עדיין מחדש אינם יכולים להבין על מה אני מדבר.
אנו יכולים להודות לישוע רק כאשר אנו יודעים ומאמינים שכל חטאי הבשר נמחלו. אני מודה לישוע אשר לקח את החטאים אשר אני עושה עד מותי.
במהדורה הקודמת של ספר שירי הקודש הקוריאני, היה מזמור אשר הלך כך, "הללויה! הללו אותו! כל חטאי העבר שלי נמחלו! ואני מתהלך עם האדון ישוע, לכן כל מקום שאני הולך בו הוא מלכות השמים" מה המשמעות של זה? אם ישוע לקח רק את חטאי העבר שלנו, מה עלינו לעשות הלאה? אסור לנו לחטוא עם הבשר יותר; עלינו להתפלל באופן יסודי כל פעם אשר אנו עושים חטאים, ובכל אופן עלינו לחיות בצורה טובה. אך זוהי רק תחבולה נוראה של השטן.
שום דבר אינו מתוק יותר מתחבולה זו. השטן מקסים אותנו ואומר, "כל חטאי העבר שלך נמחלו, אז אם אתה מתהלך עם ישוע, ואם אתה לא חוטא יותר, תוכל להיכנס למלכות השמים. אך כל פעם שתחטא בעתיד, אתה חייב לעלות תפילות תשובה כדי שימחל לך, כך שתוכל להיכנס למלכות האלוהים. האם אתה מבין?" רוב האנשים אם כן מאמינים בכך כאשר הם קוראים את התנ"ך, הם שרים מזמורים ובוכים, "הללויה! הללו אותו! כל חטאי העבר שלי נמחלו! ואני מתהלך עם האדון ישוע, לכן כל מקום שאני הולך הוא מלכות השמים."
אך הם לא מסוגלים להפסיק לחטוא. זהו חוק הבשר של אלוהים. הבשר אינו יכול שלא לחטוא שוב ושוב. אז הם חושבים שהם חייבים להתפלל למחילה. הם אומרים בחריצות תפילות תשובה כדי לקבל את מחילת חטאי היומיום שלהם. הם שרים מזמורים לאחר שהתפללו, "הללויה! הללו אותו! כל חטאי העבר שלי נמחלו! ואני מתהלך עם האדון ישוע, לכן כל מקום שאני הולך בו הוא מלכות השמים." אך האם זה מספיק אפילו ליומיים או שלושה? הם חוטאים שוב תוך שעות, אפילו לא ימים. הם יכולים להתפלל ולצום לקבלת המחילה, אך הם אינם יכולים להימלט מהחוק הבלתי משתנה הזה של אלוהים כשהם חיים עם בשרם.
האם דברי המזמור נכונים? האם רק חטאי העבר שלך נמחלו? אדונינו לקח את כל חטאינו, לא רק את חטאי העבר שלנו. אנו יכולים להללו עתה, "הללויה! הללו אותו! כל חטאיי נמחלו! ואני מתהלך עם האדון ישוע, לכן כל מקום שאני הולך בו הוא מלכות השמים."
ייתכן שאלה שנושעו יהיה מבולבלים לאחר שיחטאו שוב, כאשר הם לא ידעו שזהו חוק האלוהים שבשרם יחטא עד אשר הם ימותו. הם בקלות יאבדו את שלוות ליבם כאשר הם יגלו שרוע בשרם הוא אותו דבר כמו של אלה אשר לא נולדו מחדש. הם שלווים רק כאשר הם לא חוטאים. זוהי תופעה אשר יכולה להימצא בכל חייו של נוצרי אשר לא קיבל את מחילת החטאים עדיין. הם חייבים פשוט לשיר עם שפתותיהם, "כל חטאיי נעלמו. גם כל חטאיך נעלמו. וכל חטאינו נעלמו." אך אם הם חוטאים שוב, הם חושבים שעליהם לבקש מחילה פעם נוספת. ככל שהם חוטאים לעיתים קרובות יותר, הם שרים בקול רפה יותר, "חטאיי נעלמו, חטאיך נעלמו...," והם מתאכזבים מעצמם כאשר הזמן חולף.
אדונינו הושיע אותנו באופן מושלם מכל חטאינו. אדונינו הושיע אותנו מכל החטאים כך שנוכל להללו ולהודות לו בכל פעם ובכל מצב. אנו יכולים להנות מהשלום עימו ולהתפלל לאלוהים לעזרה כל הזמן באמצעות ישוע המשיח.
 
 
אם נדע שהבשר משרת רק תורת החטא, נוכל להימלט מהחטא על ידי האמונה
 
מדוע חיי האמונה שלך כה קשיים? האם אתה מוטרד בחיי אמונה קשים כיוון שאינך יודע את האמת, שהבשר משרת רק תורת החטא? אנו חייבים לנהל חיים רוחניים בידיעתנו את האמת הזו.
אנו נוכחים לדעת את האמת האלוהית ומשתנים כאשר אנו מקשיבים בחריצות לדברו ומתחברים אחד עם השני. "אם תעמדו בדברי באמת תלמידי אתם. וידעתם את האמת והאמת תשימכן לבני חורין" (יוחנן 32-8:31). "אודה לאלוהים בישוע המשיח אדונינו!" ישוע הושיע אותנו באופן מושלם מכל חטאינו כך שנוכל להודות לאלוהים בכל שעה. האם אתה מאמין בזה? ישוע הושיע אותנו מכל חטאינו.
לעולם אל תהיה המום ותסתגר במחשבותיך – הם יוליכו אותך לשום מקום. אנו יכולים ללכת אחר ישוע, להודות לו, ולחיות חיי אמונה רק כאשר אנו לא תחת עול החטא. אם אמונתנו מתואמת עם מעשינו, ואם אנו יודעים שנחטא שוב, איננו יכולים תמיד לשמוח וללכת אחר ישוע. אם ישועתו של ישוע הייתה אפילו במקצת לא מושלמת, לא היינו מסוגלים ללכת אחר ישוע בבטחון גמור.
אנו מודים לישוע כיוון שהוא לקח את כל חטאינו. אנו מהללים והולכים אחריו עם כוח. אם אינני יכול לפתור את בעיית חטאיי, כיצד אוכל להושיע אחרים מחטאיהם? כיצד אוכל ללמד את הבשורה לאחרים? כיצד אדם שטובע יכול להציל אדם אחר שטובע? אם נודה שבשרינו אינו יכול שלא לחטוא, נוכל להימלט מהחטא. אך אם לא נודה באמת הזו, אז נהיה מושפעים מדוקטרינות שקר של דת המכונה "נוצרית."
ישנו סיפור מצחיק ויתכן שאתה מכיר אותו. פעם אחת, כומר קתולי צעיר עלה על כרכרה עם שתי נזירות מכנסייתו לבקר מאמין שגסס בכפר מרוחק. הוא ישב בין שתי הנזירות והוביל את הסוסים. הנזירה היפה והצעירה ישבה לימינו, והנזירה המכוערת והזקנה ישבה לשמאלו. לא היו בעיות כאשר הכרכרה הייתה על הכבישים הרחבים והישרים של העיר, אך ברגע שהם עלו על כביש צר ומשובש בהרים, הכרכרה החלה להתנדנד מאד. נחש מה הכומר הקתולי חשב בליבו. כאשר הכרכרה נטתה לצד ימין הוא התפלל, "הו אלוהים, בבקשה עשה כרצונך!" אך כאשר היא נטתה על הצד הנגדי, הוא התפלל, "או אלוהים אל תוביל אותי לפיתוי!" הוא התפלל שני דברים: "הו אלוהים תעשה כרצונך" ו "הו אלוהים אל תוביל אותי לפיתוי."
אנו כולנו אותו דבר כמוהו. בשרינו משרת רק את תורת החטא, אך אנו חייבים לדעת את רצונו של ישוע וללכת אחריו באמונה בהתאם לרצונו, כיוון שאין לנו דבר לצפות מעצמנו. אנו מתים ואין שום אפשרות שבשרינו ישתפר.
 
 
אנו הולכים אחר ישוע כיוון שהוא הושיע אותנו באופן מושלם
 
כמה כבד נרגיש אם נכנס למלכות האלוהים על ידי שנעשה מעשים טובים, או אם ישועתנו היתה תלויה בכמה מעשים טובים שעשינו או בחטאים שביצענו? ישוע אמר לנו, "אתם עושים חטאים כל ימיכם. אך אני לקחתי את כל החטאים שתעשו עד יום מותכם. עשיתי אתכם צדיקים. עשיתי אתכם אנשים צדיקים ללא חטא. הושעתי אתכם באופן מושלם. האם אתם מודים לי?" היכן היא תשובתנו? "כן אנו מודים לך אדונינו!" הוא שואל שוב, "האם תלכו אחריי?" כיצד אנו עונים? "כן נלך אחריך."
האם אתם רוצים ללכת אחר אלוהים? כמובן שאנו רוצים ללכת אחר אדונינו, כיוון שהוא לקח את כל חטאינו. אם ישוע היה לוקח רק 90% מחטאיך, לא היית מסוגל ללכת אחריו. ייתכן שהיית מתלונן לאלוהים ואומר, "הייה עליך גם לקחת את 10% הנותרים של חטאיי! כיצד אוכל לפתור את בעיות החטאים האלה בעצמי? כיצד אוכל ללכת אחריך כשעלי להתנקות מלכלוכי?" ואז בגלל חטאים אלה נפסיק ללכת אחר אלוהים.
בכל אופן, עתה אנו רוצים ללכת אחר ישוע באופן חופשי כיוון שהוא הושיע אותנו באופן מושלם מכל חטאינו. "כן, הושעת אותי באופן מושלם. אני יכול ללכת אחריך מעתה והלאה! תודה לך ישוע! אני מהללך. אני מפארך. אני אוהב אותך!" החלטנו לשרת את ישוע כיוון שאנו אוהבים אותו וכיוון שאנו רוצים ללכת אחריו. אנו רוצים ללכת אחר ישוע מעומק ליבנו כיוון שהוא הושיע אותנו מכל חטאינו, וכיוון שאהבתו נגעה לליבנו.
אותו דבר לגבי ביקור בכנסיה. ביקור בתפילת יום ראשון הוא קל לאין שעור אם יש לנו את הרצון לבוא; אם לא נרגיש שאנו מבקרים בגלל סיבה כל שהיא, אז אפילו ביקור בכנסייה אחת לשבוע הופך למטלה בשבילנו. אם עליך להאזין לאותם דברים טרגיים במשך כל תפילה – "גברותי ורבותי, חזרו בתשובה מכל החטאים אשר עשיתם במשך השבוע האחרון," – אתה תפסיק ללכת לכנסייה לאחר מספר שנים. ייתכן שאלה אשר יש להם כוח רצון חזק ישארו לזמן ארוך יותר, ייתכן שבמשך עשור או אפילו שתיים, אך גם הם, לבסוף יפרשו. הרבה נביאי שקר מכריחים אנשים הסובלים תחת חטאיהם לעשות תשובה. זוהי הסיבה מדוע הרבה אנשים מפסיקים ללכת לכנסיה כיוון שהם חושבים שזה יותר מידי מפרך וקשה להאמין בישוע.
אנו הולכים אחר ישוע כיוון שהתרשמנו מאהבתו. איננו יכולים שלא להלל את ישוע ולשיר, "אני אוהב את ישוע! לא אחליף את ישוע בעד שום דבר בעולם" אנו הולכים אחר ישוע כיוון שאנו באמת אוהבים אותו.
כמה מדהימה היא ישועתו. ישוע אפשר לנו לשרתו ללא שמץ של חטא. "על כן אין אשמה באלה אשר הם במשיח ישוע המתהלכים בלא כבשר כי אם לפי הרוח. כי תורת רוח החיים במשיח ישוע שחררה אותי מתורת החטא והמוות" (אל הרומים 2-8:1). ישוע בירך אותנו כדי שתמיד נודה ונהלל אותו. הוא רוצה שנשמח ונלך אחריו כל הזמן. הוא הושיע אותנו. האם אתה מאמין בזה?
אל תוטרד בגלל חולשתך. ישוע לקח את כל החטאים של אלה אשר מזגם אינו ניתן לשליטה. הוא לקח גם את החטאים של האנשים גסי הלב והרעים. עתה, האם זה לא גורם לך לרצות ללכת אחר ישוע? זוהי הסיבה מדוע אנו אוהבים את אדונינו. אדונינו אינו מכריח אותנו ללכת אחריו וגם לא מאלץ אותנו לעבוד אותו. אלוהים בירך אותנו. הוא הפך לאבינו ואנו הפכנו לילדיו, ואלוהים אומר לנו לשרתו. הוא אומר למשרתיו לשרתו.
כל אלה אשר נושעו על ידי אלוהים הם משרתיו. אלוהים בירך את כל עובדיו ואומר להם ללכת אחריו. ישוע אינו קורא לנו בגלל מעשינו. ישוע אומר לנו, "אני הושעתי אתכם באופן מושלם מכל חטאיכם. מזגכם בלתי נסבל. יש בכם תאוותנות. אתם מעבר לכל תיאור. אתם טיפשים. אתם צריכים להיות מקוללים בגלל חטאיי אבותיכם. אך הושעתי אתכם ולא אכפת לי מהדברים האחרים. אינכם יכולים שלא לחטוא כל חייכם, אך עדיין לקחתי את כל חטאיכם. סבלתי בשבילכם וקמתי שוב לתחיה מן המתים כדי למחוק את כל חטאיכם. עשיתי את הדברים הללו כיוון שאני אוהב אתכם. אני אוהב אתכם. האם אתם אוהבים אותי?" מהי תשובתנו? "כן אנו אוהבים אותך אדונינו. אתה יודע שגם אנו אוהבים אותך. תודה לך ישוע!"
"לכו אחרי ואשימכם לדיגי אנשים" "אמן אמן אני אומר לכם המאמין בי יעשה גם הוא את המעשים אשר אנוכי עושה וגדולות מאלה יעשה כי אני הולך אל אבי," אמר ישוע. האם אתה מאמין בזה? כמה רעי לב אנו! כמה חטאים עשינו לפני אלוהים? אל תעמיד פנים כלא חוטא.
אנו חוטאים אין ספור פעמים במשך חיינו. אך ישוע לקח את חטאינו לעד, אפילו שחטאינו רבים ככוכבי השמים. ישוע האדון לקח את כל חטאינו לגמרי ובאופן מספק.
 
 
אלוהים עשה אותנו לעובדיו על ידי שכסה אותנו בצדקתו
 
יש פעמים בהם אנו חושבים שאיננו יכולים ללכת יותר אחרי אלוהים כאשר אנו מסתכלים על עצמנו. ליבנו לפעמים נראה זוהר כיום שטוף שמש, אך בפעמים אחרות לגמרי אפל. ולפעמים, אנו מוצאים את עצמנו בחשיכה כשאנו הולכים אחרי ישוע לאחר שנולדנו מחדש. אנו משתנים כמו ארבעת העונות. אלוהים נתן לנוח שמונה סוגי עונות כאשר נוח יצא מן התיבה. אלוהים אמר, "עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבתו" (בראשית 8:22).
גם העליות והמורדות באמונתנו אינן מפסיקות. אנו מהללים בשמחה את ישוע ביום אחד, אך מתרגזים כהרף עין כאשר אנו עומדים בפני קשיים.
"ולעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד. והנה כאשר נסלחו החטאים אין עוד קורבן עליהם." זה מה שישוע אמר (אל העברים 18-10:17).
הבשר אינו יכול שלא לחטוא עד שהוא מת. זהו חוק הבשר. הבשר משרת את תורת החטא. המשמעות היא שהבשר רק יכול לחטוא. אך אלוהים עשה את אלה אשר יכולים רק לחטוא למשרתיו. כיצד אלוהים עשה אותנו למשרתיו? ללא ספק הוא לא יכול לעשות את אלה אשר יש בהם חטא למשרתיו.
אלוהים עשה אתכם למשרתיו על ידי שלקח את כל החטאים שבשרכם עושה עד היום האחרון שלכם ממש ושילם את כל תשלום חטאיכם כדי לעשותכם מושלמים. הוא קידש אתכם וקרא לכם להפוך לעובדיו הקדושים. הוא עשה אותנו למשרתיו. למרות שאנו חלשים, יש לנו עתה את הכוח. "איזה כוח," יתכן שתשאל. יש לנו את כוח צדקתו. יש לנו את הכוח המשולם כשאנו לובשים את צדקת ישוע. במילים אחרות, אנו הפכנו למושלמים. למרות שאנו חלשים בבשר, אנו חזקים ברוח.
 
 
מי יכול לשרת את ישוע
 
"כנעצבים ובכל עת שמחים כרשים ומעשירי רבים כאשר אין להם מאומה ויש להם הכל" (השנית אל הקורנתיים 6:10). אין לנו חטאים, אף על פי שאנו נראים חוטאים. אין לנו חטאים למרות שאנו חוטאים. לכן אנו יכולים לעזור להרבה אנשים להיוושע על ידי בשורת המים והרוח. זהו הסוד של המשיח והסוד של מלכות השמים.
אני מהלל את ישוע אשר הושיע אותנו לגמרי. מי יכול לשרת את ישוע? אלה המנסים לשרת את ישוע בנסיונם לא לחטוא, או אלה המאמינים שישוע לקח את כל חטאיהם אשר הם עשו במשך חייהם? רק האחרונים יכולים לשרת את אלוהים ולהשביע את רצונו. רק אלה המאמינים שישוע שטף את כל חטאיהם באופן מושלם יכולים לשרתו. הם בשמחה מקדישים את עצמם לישוע ונותנים את כל נכסיהם לעבודתו. הם גאים להיות עובדיו ועל שהם מסוגלים לעשות משהו, אפילו קטן, למען ישוע.
יש אנשים המפחדים שצדיקותם העצמית תיפגע לכן הם לעולם לא מתרגזים, אפילו שהם נמצאים במצב שעליהם להתרגז. צדיקותם העצמית צריכה להיפגע. אנו צריכים להשליך את צדקותנו העצמית לפח הזבל כמו שאנו זורקים את האשפה. צדקתנו חייבת להישבר. אנו חייבים לרמוסה, לקצצה, ולהשליכה לפח האשפה. אנו יכולים להודות לישוע ולרומם אותו על צדקתו רק כאשר אנו משלכים את צדקתנו העצמית.
אנשים כאלה יכולים להודות לישוע ולשיר "בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה הודו לו ברכו שמו" (תהילים 100:4). אלה אשר יש להם את צדקתם העצמית, למרות שיתכן שהם נושעו, לא יוכלו לשרת או לאהוב את ישוע עד הסוף. אלה היודעים שהבשר משרת רק את החטא במשך חייהם ומאמינים שישוע לקח את כל חטאיהם, כולל את אלה שיבואו, רוצים לאהוב ולשרת את ישוע באורך רוח. בליבם נמצא דחף לאהוב את ישוע.
האם יש לך לב אשר אוהב ורוצה לשרת את ישוע? האם יש לך לב הרוצה להודות לו?
 
 
ישוע אפשר לנו לחיות חיים שמחים ללא חטאים
 
אנו, משרתי האלוהים חיים בשפע ושמחים יותר מאלה אשר עושים מליון דולר בשנה. אנו אוכלים אבטיח בקיץ, ואפרסק וענבים בעונתם. אנו יכולים לאכול כל מה שאנו רוצים. איננו עניים. האם אי פעם חיית כעני לאחר שנגאלת? אנו חיים בשפע.
נוכל לחיות בשפע אם נתהלך עם ישוע. האדם אשר מתהלך עם ישוע לא יהיה במחסור. האם אתה מאמין בזה? אנו לא חיים במחסור אפילו שאנו לא עשירים בסטנדרטים גשמיים. האם אתה מאמין בכך? האם יש לך צרכים לא הולמים ותשוקה לדברים לאחר שפגשת את ישוע? לא חסר לנו דבר. אנו חיים בעושר עתה יותר מאשר אי פעם חיינו בעבר. אני, לדוגמא, חי וישן עכשיו יותר טוב מאשר אי פעם.
אדונינו הושיע אותנו באופן מושלם. מילים אינן יכולות לתאר את הברכה הזו. אדונינו הושיע אותנו לגמרי, ואפשר לי ולך להודות לאלוהים באמצעותו. עד כמה נפלא חסדו!
"אוי לי האדם העני!" פאולוס אמר, בראותו את בשרו. "מי יצילני מגוף המוות הזה?" אנו חוטאים במשך חיינו. מי הושיע אותנו מכל החטאים אשר אנו עושים עם הבשר? האדון ישוע המשיח הושיע אותנו. כפי שפאולוס אמר, גם אני מודה לאלוהים באמצעות ישוע המשיח אדונינו. תודה לך אדוני. תודה לך על שלקחת את כל חטאינו.
פאולוס השליח לא חי בעזרת צדקתו העצמית לאחר שהוא השיג את צדקת האלוהים. הוא התוודה הרבה פעמים שבשרו נמכר תחת החטא. יש אנשים שטוענים שפאולוס כתב את פרק 7 לפני שהוא נושע ואת פרק 8 לאחר שהוא נושע. זה פשוט לא נכון.
דבר האלוהים מתאים גם לאלה שנושעו וגם לאלה שלא נושעו. הוא מתאים לכולם. רוב התיאולוגים, באי ידיעתם את דבר האלוהים, ממהרים להפריד את פרק 7 מפרק 8, ומחילים את הפרק הקודם יותר על אלה שלא נושעו ואת הפרק שבא לאחר מכן על אלה שנושעו. הם באופן שרירותי מפרדים את דבר האלוהים לפסקאות, אף על פי שהם אינם יודעים כיצד להפריד את הפסקאות. ישנם הרבה חכמים אך רמאים בתחום זה.
ישוע לגמרי ובאופן מוחלט לקח את כל חטאינו. אני רוצה שתחייה באמונה, על ידי הודיה לאלוהים. אני רוצה שתיישר את הקמטים בפניך. ישוע לקח את כל החטאים האפלים מליבך. אני מודה לישוע על שהושיע אותנו מכל חטאי הבשר. *