דרשות

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter 8-2] ( אל הרומים 8:1-4 ) צדקת האלוהים, ביצוע חוקת התורה

( אל הרומים 8:1-4 )
"על כן אין אשמה באלה אשר הם במשיח ישוע המתהלכים בלא כבשר כי אם לפי הרוח. כי תורת רוח החיים במשיח ישוע שחררה אותי מתורת החטא והמוות. כי מה שלא יכלה התורה לעשות הנחלשה על ידי הבשר עשה האלוהים בשלחו את בנו בתואר בשר החטא ובעד החטא וירשיע את החטא בבשר. למען תמלא חוקת התורה בנו המתהלכים בלא כבשר כי אם לפי הרוח."
 
 
אל הרומיים 8:1-4 אומר לנו איזה סוג של אמונה יש לאלה אשר במשיח. הסוד של פרק זה הוא שאנו יכולים לענות, עם אמונתנו בצדקת האלוהים, על דרישות התורה.
מהי אם כן האמונה המאמינה בצדקת האלוהים? זו האמונה אשר קיבלה את מחילת החטאים על האמונה בטבילת ישוע ודמו, אשר באמצעותם אדונינו לקח את כל חטאי העולם. לכן אנו יכולים להתגבר על החטא בעזרת האמונה בישוע אשר מילא את כל הצדקה, על ידי שרדף אחד צדקת האלוהים, כמושיענו. זוהי האמונה ההולכת אחר צדקת האלוהים ונצחוננו באמונה.
קודם כל אל הרומיים 8:1 אומר לנו, "על כן אין אשמה באלה אשר הם במשיח ישוע המתהלכים בלא כבשר כי אם לפי הרוח." אלה אשר שוכנים בישוע המשיח על ידי האמונה בצדקת האלוהים, ללא ספק אין בהם חטא. אמונה כזו מבוססת על טבילת ישוע ודמו אשר מילאו את כל הצדקה שהתורה דורשת. האמונה בצדקת האלוהים היא האמונה העיקרית ביותר לקדושים הנולדים מחדש. אלמלא כן כיצד יכול בן תמותה להפוך לחף מחטא? אך עם אמונה איתנה בצדקת האלוהים באמצעות ישוע המשיח, כל חטאיהם נעלמו. זה מכיוון שישוע לקח על גופו את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו, למען אלה המאמינים בצדקת האלוהים.
אל הרומיים 8:3 אומר לנו שאלוהים שלח "את בנו בתואר בשר החטא ובעד החטא" ושהוא "ירשיע את החטא בבשר." בהרשיעו את חטא "הבשר" של ישוע, במילים אחרות, אלוהים האב העביר את כל חטאי העולם אל בנו היחיד. דבר האמת הזה נראה במתי 17-3:13 (דיון מפורט יותר אפשר למצוא בספרי "האם באמת נולדת מחדש מהמים והרוח?"). לאלה המאמינים באמת הזו אין חטא, כיוון שאלוהים מחל על כל חטאי העולם עם צדקתו.
 
 
"אוי לי האדם העני"
 
הקטעים מאל הרומיים 7:24 עד 8:6 מכילים שני נושאים מאד מנוגדים. אחד מהם הוא הדיון על בעיית החטאים, במילים אחרות, אי ציות לאלוהים עקב תאוות הבשר שלו, והשני הוא דיון על פתירת בעיית החטאים שהוא גילה בישוע המשיח.
אל הרומים 25-7:24 אומר, "אוי לי האדם העני מי יצילני מגוף המוות הזה. אודה לאלוהים בישוע המשיח אדוננו. לכן בשכלי הנני עבד לתורת האלוהים ובבשרי אני עבד לתורת החטא." פאולוס צעק שהוא היה אדם אומלל כאשר הסתכל על בשרו, אך הודה לאלוהים כיוון שהוא נגאל מבשרו באמצעות ישוע המשיח. אנו גם יכולים להבין שאפילו שפאולוס שירת את תורת האלוהים בשכלו, בבשרו הוא שירת את תורת החטא.
פאולוס התוודה שבשרו הלך אחר תורת החטא ובמקום לחיות חיים המשביעים את רצונו, לא השביע את רצון האלוהים. אך הוא אמר שבשכלו הוא עדיין הולך אחת תורת רוח האלוהים. לכוד בין שתי התורות הללו, פאולוס חש אומלל ונואש, אך אף על פי כן הוא הצהיר על נצחון האמונה על ידי שהודה לאלוהים על שגאל אותו מחטאיו באמצעות אמונתו בישוע המשיח, המוציא לפועל של צדקת האלוהים.
פאולוס יכל לתת תודה שכזו מכיוון שהוא האמין שישוע המשיח מחק את כל חטאיו ואת כל חטאי בני האדם. כדי לקחת את חטאי העולם הלאה, ישוע לקח על גופו את כל חטאי בני האדם כשהוטבל על ידי יוחנן. ובהישפטו על חטאים אלה על הצלב, הוא הושיע את כל אלה המאמינים בו מכל חטאי העולם. זוהי הסיבה מדוע פאולוס הצהיר באל הרומים 8:1, "על כן אין אשמה באלה אשר הם במשיח ישוע המתהלכים בלא כבשר כי אם לפי הרוח." זה שאין אשמה משמעותו שבהחלט אין חטאים באלה המאמינים בצדקת האלוהים. בליבם של אלה אשר במשיח ישוע על ידי שהאמינו בצדקת האלוהים, לעולם לא יכולים להיות חטאים. ייתכן שהם יהיו חלשים בבשרם, אך אין בהם חטא כלשהו.
בניגוד לכך, אשמה משמעותה קיום של חטא, שהוא, המצב של להיות אשם. כאשר מישהו עושה משהו רע, אנו בדרך כלל קוראים לזה חטא. מכיון שהוא לא מאמין בצדקת האלוהים הוא חוטא. אך הקטע שלעיל אומר לנו שאין אשמה באלה אשר בישוע המשיח.
הצהרה זו, בכל אופן, אינה מבוססת על מה שנקראת דוקטרינת ההתקדשות, אשר דתות העולם תומכות בה. 'האני מאמין להיחשב לצדיק על ידי האמונה' היא טענה היפותטית שאלוהים מחשיב מישהו כצדיק אף על פי שהוא למעשה לא צדיק ויש לו חטא בליבו, רק בגלל אמונתו בישוע. אך זוהי טעות. כיצד אלוהים יכול לשקר ולכנות חוטא כחף מחטא? הוא לא עושה דברים כאלה. במקום זאת הוא יקרא לחוטא כזה ויגיד, "אתה עומד בפני מותך הבטוח בגלל חטאיך; האמן בצדקתי הנראית בבשורת המים והרוח!"
בימים אלה הרבה אנשים מנסים לעשות רציונליזציה לאמונתם המוטעית ולהשיג את צדקת האלוהים כשהם דבקים בדוקטרינות כאלה. אך סוג כזה של אמונה הוא מוטעה ומסוכן. אם ישוע לא היה אלוהי האמת ייתכן שהוא היה קורא לחוטאים, חסידיו. אך אתה חייב להבין שישוע, האמת, אינו קורא לחוטאים צדיקים וחפי חטא. לקרוא לחוטא צדיק וחף מחטא זה בלתי אפשרי מבחינת צדקת האלוהים, יושרו וקדושתו.
אתה חייב להבין שהגאולה מהחטאים באה לא רק על ידי האמונה בישוע, אלא על ידי האמונה בצדקת האלוהים, אשר לאחר מכן הופכת לשלך. אפילו אם מאמין אתה בישוע, אלוהים לא יכנה אותך צדיק אם אינך יודע ולפיכך לא מאמין בצדקת האלוהים. אך המציאות של היום היא שדוקטרינות כאלה כמו דוקטרינת ההתקדשות ההדרגתית ודוקטרינת הצידוק מקובלות על ידי הרבה אנשים כדוקטרינות נוצריות אורתודוקסיות. אך רק מעט מבינים שדוקטרינות נוצריות אורתודוקסיות כביכול יכולות למעשה למנוע מהאדם לדעת או להרוויח את צדקת האלוהים. על ידי האמונה בדוקטרינות אלה ללא ההבנה שהן למעשה נגד צדקת האלוהים, הרבה אנשים נכשלים בקבלת צדקת האלוהים, כיוון שדוקטרינות אלה לבסוף הם אבן הנגף שלהם.
אם ברצונך להיות נוצרי אמיתי, עליך לאמוד את עצמך עם דבר האלוהים כדי לראות האם אתה באמת במשיח או לא. וכדי לעשות כן, אתה חייב לשמוע, לראות ולהבין את דבר המים והרוח. שאל את עצמך, "האם אמונתי בישוע היא הנכונה? כאשר אני אומר שאני מאמין בישוע האם אני לא עוסק בדת? האם אני עומד בפיסוק רגלים באמצע הדרך לא בישוע ולא מחוץ לישוע?" עתה הוא הזמן בשבילך לקבל את צדקת האלוהים על ידי האמונה בה ולשכון באמונת האמת אשר, "אין אשמה באלה אשר הם במשיח ישוע."
באל האפסיים אנו יכולים לעיתים קרובות להיתקל בפסקה "על הפדות אשר הייתה בישוע." המשמעות היא שאלוהים ייעד ובחר אותנו במשיח ישוע כדי להושיענו מכל חטאינו. אלה אשר התכפר להם על ידי צדקת האלוהים בישוע, ונכנסו במשיח, הם אלה אשר חטאיהם נמחקו לחלוטין. לכן, לאלה המאמינים בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אדונינו, אין אשמה בישוע המשיח. כאשר האדם מאמין בבשורת המים והרוח, הוא הופך לאדם אשר קיבל את צדקת האלוהים בישוע ואשר מלמד את הבשורה הזו.
אלה המאמינים בצדקת האלוהים בישוע המשיח ואשר אומצו בזרועותיו הפתוחות, אין בהם חטא. זוהי האמת והתשובה הנכונה. מכיוון שטבילת ישוע ודמו על הצלב גרמו לכל החטאים להיעלם למען אלה אשר הם במשיח על ידי האמונה בצדקת האלוהים, אין זה אפשרי מבחינתם להיות עם חטא. לכן אלה אשר הם במשיח אין להם באמת חטאים. אמת זו – שאין חטאים לאלה אשר במשיח – היא התשובה הנמצאת בדבר המים והרוח, וככזו, אין שום דבר מסובך בבעיית החטאים. כאשר אתה מאמין בצדקת האלוהים הנגלית בבשורת המים והרוח, גם אתה יכול להפוך לצדיק אמיתי. דע והאמן בבשורת המים והרוח אשר יש בה את צדקת האלוהים. לאחר מכן תהיה צדיק קדוש השוכן במשיח.
נניח שאנו עומדים בפני בעיה מאד קשה. אם באמת אנו רוצים למצוא פתרון לבעיה זו, אנו חייבים להמשיך לחפש תשובה ללא קשר לקשיים ולצרות שייתכן שנעמוד בהם. באופן דומה, אלה המאמינים בישוע אך עדיין לא נכנסו בו, חייבים לחפש אחר צדקת האלוהים הנגלית בבשורת המים והרוח.
יש אנשים החושבים על הנצרות כעל אחת מהרבה דתות שבעולם, ומנסים למצוא את הפיתרון לחטאיהם על ידי האמונה בדוקטרינות כגון דוקטרינת ההתקדשות ההדרגתית. אך הם יגלו במהרה שלא דוקטרינה כזו ואף לא צדקתם העצמית יכולים לנקות את חטאיהם. במקום זה הם יגלו שבעיית חטאיהם יכולה להיפתר בקלות על ידי האמונה בבשורת המים והרוח.
אם ברצונך להיות נוצרי אמיתי, אתה חייב לקבל את צדקת האלוהים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח בליבך. אך האנשים הדתיים מנסים להשיג את צדקת האלוהים כשהם מאמצים דוקטרינות כאלה כדוקטרינת ההתקדשות ההדרגתית ודוקטרינת הצידוק, בנסיונם לפתור את כל בעיית חטאיהם עם מעשיהם. אמונה כזו נסמכת על תפילות תשובה, אשר בסופו של דבר אינן יכולות לגאול אותם מחורבנם הבטוח כיוון שהם הופכים יותר ויותר בעלי חטא ורואים את חטאיהם כל פעם שהם נמלטים לתפילות שכאלה.
אך אלה המאמינים בבשורת המים והרוח, למרות שיתכן שהם יהיו חלשים בבשר, פתרו את כל בעיית חטאיהם על ידי האמונה בצדקת האלוהים. אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים על ידי האמונה שאין חטאים בקרבם, אין אשמה בהם.
 
 
מכיוון שצדקת האלוהים נמצאת בישוע
 
פסוק 2 אומר, "כי תורת רוח החיים במשיח ישוע שחררה אותי מתורת החטא והמוות" אלוהים נתן לבני האדם שתי תורות, תורת רוח החיים בישוע ותורת החטא והמוות. כפי שפאולוס אמר לנו, תורת רוח החיים שחררה אותנו מתורת החטא והמוות, מכל חטאינו. אתה חייב להבין את האמת הזו אשר נאמרה על ידי פאולוס, כדי להשיג חיים חדשים. אמת זו חלה בצורה שווה על כל מי שבעולם הזה.
גם אנו, השתחררנו מתורת החטא והמוות על ידי האמונה בתורת רוח החיים; אחרת, היינו מגיעים לחורבננו המוחלט תחת תורת החטא והמוות. אך על ידי האמונה בליבנו בצדקת האלוהים, בישוע – כלומר, טבילת ישוע ודמו על הצלב – אנו קיבלנו את צדקתו, באנו תחת תורת רוח החיים, וקיבלנו את חיי הנצח אשר הוכנו למענינו. היכן תוכל, אם כן, למצוא את בשורת המים והרוח אשר יכולה למחול על כל חטאיך? היא נמצאת בטבילה שישוע קיבל מיוחנן ובצלב אשר עליו הוא שפך את דמו. צדקת האלוהים, במילים אחרות, נמצאת בבשורת המים והרוח.
מהי, אם כן, בשורת צדקת האלוהים אשר שיחררה אותנו מתורת החטא והמוות? היא הבשורה שאדונינו נולד על האדמה הזו, הוטבל על ידי יוחנן בגיל שלושים כדי לקחת את כל חטאי העולם על עצמו, נצלב על הצלב, וקם לתחייה מן המתים, הכל כדי לגאול אותנו מחטאינו – זוהי הבשורה העשויה מצדקת האלוהים.
אלוהים, ביודעו שבני האדם חייבים לעשות חטא בגלל חולשותיהם, תכנן להושיע את כל החוטאים מחטאיהם על ידי שנתן להם את בשורת הישועה אשר יכולה לשחרר אותם מתורת החטא והמוות. זוהי בדיוק בשורת הכפרה הנמצאת בהטבלת ישוע על ידי יוחנן ובדמו על הצלב. על ידי האמונה בבשורה זו, כל בני האדם יכולים להשתחרר מתורת החטא והמוות – צדקת האלוהים הזו היא תורת החיים אשר שחררה את בני האדם מכל חטאיהם.
אלוהים נתן לבני האדם את דבר התורה וקבע שכל כישלון לחיות על פי תורתו הוא חטא. יחד עם זה, אלוהים קבע גם את התורה אשר יכולה לגאול את החוטאים מחטאיהם. תורת הגאולה הזו היא האמת הנחבאת בצדקתו של אלוהים, תורת החסד אשר נותנת חיי נצח לכל אלה אשר מאמינים בה. תורת הכפרה אשר אלוהים קבע למען בני האדם היא תורת האמונה בבשורת המים והרוח - כלומר, טבילת ישוע ודמו על הצלב – ואמונה זו היא תורת החיים אשר יכולה לכסותם בצדקתו של אלוהים.
מי אם כן, יכול לפנות נגד תורת החיים הזו? כל מי המאמין בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים יגאל מכל חטאי העולם, ועל ידי האמונה הזו הוא יקבל את צדקת האלוהים.
כיצד אלוהים נתן לך את תורת רוח החיים? על ידי ששלח את בנו לאדמה זו, שנולד מבתולה, בלוקחו את כל חטאי העולם עליו באמצעות הטבלתו בידי יוחנן, במותו על הצלב בגלל חובות החטאים האלה, ובהקימו אותו מן המתים – סילק כך את כל חטאי העולם ועשה את ישוע למושיעם של החוטאים. לכל אלה המאמינים באמת זו, אלוהים נתן מחילה וחיים חדשים, וזוהי תורת רוח החיים אשר הוא נתן לנו.
מהי אם כן תורת החטא והמוות? אלו הן המצוות אשר אלוהים נתן לבני האדם. התורה אשר נקבעה על ידי אלוהים מפרטת את מצוות "העשה ואל תעשה," וכל כשילון הסוטה ממצוות אלה יהיה חטא, אשר גמול המוות שלו צריך להיות משולם כעונש בגיהינום.
לפיכך כולם נמצאו תחת תורת החטא והמוות, אך ישוע המשיח שיחרר אותנו מתורת המוות הזו עם טבילתו ושפיכת דמו על הצלב. אין אף אחד מלבד ישוע אשר יכול להושיע את החוטאים מחטאיהם, ואין שום דרך אחרת מלבד בשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידו היכולה לגאול אותנו מכל חטאינו. לפיכך עליך לדעת ולהאמין כיצד ישוע בא אל האדמה הזו כדי להושיעך, ומהי צדקתו של אלוהים.
כיום, בכל אופן, ישנם הרבה המתימרים להאמין בישוע ואשר יש להם ידע מפורט בתורה – כלומר, תורת החטא והמוות – אך הם לגמרי בורים לגבי בשורת המים והרוח אשר גאלה אותם מכל חטאיהם. הרבה עדיין ממשיכים להאמין בישוע עם בורות שכזו. מזה אנו יכולים לראות עד כמה זמן בשורת המים והרוח הייתה מוסתרת. בשורה זו של המים והרוח היא שונה מהבשורה הכוללת רק אמונה בצלב. הרבה אנשים נותנים חשיבות גדולה רק לדם ישוע על הצלב, אך כתבי הקודש אומרים לנו שישוע דימם על הצלב כיוון שהוא לקח על עצמו את כל חטאי העולם כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן, לא כאשר הוא נצלב.
אתה חייב להבין שהשוני בידע עושה את כל ההבדל בין ללכת לגן עדן או לגיהינום. ייתכן שזה יראה כשינוי קטן, אך שתי ההבנות הללו שונות בעומקן אחת מהשניה, וגורמות לתוצאות שונות במהותן. זוהי הסיבה מדוע כאשר ברצונך להאמין בישוע כמושיעך, אתה חייב למרכז את אמונתך סביב בשורת המים והרוח. רק על ידי שתעשה כן, תוכל להיגאל מכל חטאיך. אך לעיתים קרובות מידי, כל אלה המתימרים להאמין בישוע כיום בורים לגבי צדקת האלוהים.
אנשים כאלה מנסים לעמוד לפני אלוהים כשלמים על ידי נסיון לעשות מעט חטאים ככל שניתן ועל ידי נסיון להתקדש בעצמם. אך צדקת האלוהים היא לא משהו אשר יכולה להיות מושגת על ידי מחשבות אנוש, מאמצים או מעשים. רק על ידי האמונה באמת של הכפרה המוסתרת באמת של המים והרוח יכול האדם להשיג את צדקת האלוהים. האמונה של אלה המנסים להתקדש בעצמם על ידי שהם נוהגים על פי התורה, היא אמונה טפשית. אין אף אחד אשר יכול לנהוג על פי כל דרישות התורה.
 
 
על ידי הרשעת החטאים בבשר ישוע
 
פסוק 3 אומר, "כי מה שלא יכלה התורה לעשות הנחלשה על ידי הבשר עשה האלוהים בשלחו את בנו בתואר בשר החטא ובעד החטא וירשיע את החטא בבשר." אנו יכולים לגלות מפסוק זה עד כמה בפירוט פאולוס העיד על תורת המים והרוח. כאן, פאולוס אמר לנו כיצד אלוהים האב הפקיד את כל חטאי העולם אצל ישוע. "בשלחו את בנו בתואר בשר החטא ובעד החטא וירשיע את החטא בבשר."
מה המשמעות היא כאשר כתוב וירשיע את החטא בבשר? המשמעות היא שאלוהים האב שלח את בנו היחיד אל האדמה, גרם לו להיטבל על ידי יוחנן, העביר את כל חטאי העולם על גופו, ועל ידי כך ניקה את כל חטאי בני האדם לעד. זוהי הסיבה מדוע נאמר כאן "כי מה שלא יכלה לעשות התורה...עשה האלוהים." אלוהים מחק את כל חטאי העולם על ידי שהעביר אותם על בנו. ועל ידי שגרם לו למות על הצלב ולקום לתחייה מן המתים, כל החטאים נעלמו.
זוהי בשורת האמת אשר הושיעה אותך, ובשורה זו היא בשורת המים והרוח. מה שאדונינו אמר לנקדימון ביוחנן 3:5, "אם לא יוולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים," היא בדיוק בשורה זו. בשורה זו המגלה את צדקתו של אלוהים, נראתה כאשר ישוע הוטבל על ידי יוחנן, דימם על הצלב, וקם לתחייה מן המתים.
מתי 3:15 אומר, "ויען ישוע ויאמר אליו (אל יוחנן המטביל) הניחה לי כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו." קטע זה מעיד על צדקת האלוהים ועל התגלותה בישוע. כאשר ישוע בא אל נהר הירדן מהגליל וניסה להיטבל בידי יוחנן, יוחנן בתחילה סירב לעשות זאת ושאל, "אני צריך להיטבל על ידך ואתה בא אלי?" אך ישוע הורה ליוחנן לעשות זו כפי שנראה בקטע שלעיל, "הניחה לי כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה."
מהי אם כן המשמעות של "למלא כל הצדקה?" המשמעות היא שישוע לקח את כל חטאי העולם באמצעות ההטבלה שהוא קיבל מיוחנן. כאשר ישוע עלה מן המים לאחר שהוטבל, השמים נפתחו ורוח האלוהים ירדה כיונה. לאחר מכן, "קול מן השמים אומר זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו." אלוהים היה שבע רצון מטבילת ישוע אשר באמצעותה הוא לקח את כל חטאי העולם. כאן אנו רואים את כל שלושת הגופים של השילוש הקדוש ביחד, האב, הבן ורוח הקודש, אשר החליטו להושיע את בני האדם מחטאיהם ולקיים את ההבטחה.
כתב הקודש אומר לנו שהשמים נפתחו לישוע כאשר הוא הוטבל ושקול מן השמים אמר, "זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו." זאת אומרת, שאלוהים האב היה שבע רצון מהעובדה שבנו לקח על עצמו את כל חטאי העולם בבת אחת כשהוטבל על ידי יוחנן. מכיוון שישוע הוטבל כך, ומכיוון שעל ידי טבילתו כל חטאי העולם הועברו לגופו, הוא מילא את כל הצדקה כאשר נצלב על הצלב וקם שוב לתחייה מן המתים.
במילים אחרות, ישוע הוטבל על ידי יוחנן כדי למלא את כל הצדקה של אלוהים. לאחר מכן הוא מת על הצלב. טבילה זו ומוות זה היו כדי למלא את כל צדקת האלוהים. ישוע לקח על עצמו את כל חטאי העולם עם טבילתו, בדרך זו הוא יכל לשפוך את דמו על הצלב, ועל ידי תחייתו מן המתים, הוא יכל למלא את כל רצון האלוהים.
המשמעות של "כל צדקת האלוהים" היא מעשה גאולת בני האדם מכל חטאיהם. כדי להוציא לפועל את מעשה הצדקה, ישוע לקח את כל חטאי האנשים עם טבילתו ושפיכת דמו על הצלב. כל צדקת האלוהים התבצעה על ידי השיטה הצודקת וההולמת ביותר. הטבילה, הדם, ותחייתו של ישוע הם מה שהוציאו לפועל את צדקת האלוהים ועשו אותנו חפי חטא, בהעניקם לנו את צדקת האלוהים השלמה. אלוהי השילוש הקדוש תכנן את זה, ישוע הוציא את זה לפועל, ורוח הקודש מעידה על זה אפילו עתה. אתה חייב להאמין בדבר שאלוהים שלח, "בשלחו את בנו בתואר בשר החטא ובעד החטא וירשיע את החטא בבשר."
שאל את עצמך. שאל את עצמך אם אתה באמת חושב שתוכל לנהוג על פי כל מצוות התורה באופן מושלם במשך כל חייך. תוכל, כמובן, לעשות ככל שביכולתך לנהוג על פיהן, אך לעולם לא תהיה מסוגל לחיות על פי התורה באופן מוחלט. כאשר אתה מפר את הפרט הקטן ביותר של התורה, אתה מפר את כל התורה (אגרת יעקב 2:10), וזוהי הסיבה מדוע כולם בלי יוצא מן הכלל הופכים לחוטאים גמורים תחת התורה.
יתכן שתהיה אמיתי ברצונך לנהוג על פי התורה ולעשות ככל שביכולתך, אך צדקת האלוהים אשר הוא דורש מאיתנו לעולם אינה מושגת על ידי ציות לתורה. אתה חייב להבין שהסיבה היחידה לכך שאלוהים נתן לנו את התורה היא כדי שניווכח להכיר את חטאינו. מכיוון שאנו חלשים בבשרינו, אף אחד לא יכול לנהוג על פי תורת האלוהים במלואה.
זוהי הסיבה מדוע אלוהים, כדי לגאול אותנו מעומק חטאינו, שלח את בנו אל האדמה הזו, וגרם לו להיטבל על ידי יוחנן כדי לקחת את חטאי כולם. בגורמו לו להיטבל בבשרו, במילים אחרות, כל חטאי העולם הועברו על גופו. זוהי הסיבה מדוע כתב הקודש אומר לנו שאלוהים "הרשיע את החטא בבשר." של ישוע, ובאופן זה אלוהים עשה אותנו חפי חטא.
אנו חייבים לדעת ולהאמין כיצד אלוהים גרם לחטאינו להיעלם. בגורמו לבנו להיטבל על ידי יוחנן, נציגם של בני האדם, אלוהים העביר את כל חטאינו על ישוע. לאחר מכן הוא גרם לישוע לשאת את כל חטאי העולם אל הצלב, וכדי לשלם את חובותיהם במקומינו, מת ושפך את דמו עליו. על ידי תחייתו מן המתים, הוא פתח את הדלת לגאולה לכל אלה המאמינים בו. אלוהים כך תכנן וכך ביצע את הגאולה מהחטא.
 
לכן אנו חייבים להאמין בליבנו שטבילת ישוע ודמו על הצלב הם כפרתנו. אלה המאמינים בצדקת האלוהים חייבים ללא ספק להאמין בטבילת ישוע ודמו על הצלב.
גם אתה, חייב להאמין בהתאם, כדי לקבל את מחילת כל חטאיך, להיות צדיק לחלוטין וחף מחטא. אתה חייב להבין בצורה נכונה כיצד אלוהים גרם לחטאיך להיעלם, למלא את רצונו ולהאמין בו לפני אלוהים, יותר מאשר להאמין במאמציך. *