Khotbah-Khotbah

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter 10-2] (אל הרומים 10:16-21 ) אמונה אמיתית באה מתוך שמיעה

(אל הרומים 10:16-21 )
"אך לא כולם שמעו לכל הבשורה כי ישעיהו אמר יי מי האמין לשמועתנו. לכן האמונה באה מתוך השמועה והשמועה על ידי דבר האלוהים. ואומר הכי לא שמעו אומנם בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מילהם. ואומר הכי ישראל לא ידע הנה כבר משה אמר אני אקניאכם בלא עם בגוי נבל אכעיסכם. וישעיהו מלאו ליבו לאמר נמצאתי ללא ביקשני נדרשתי ללא שאלו. ועל ישראל הוא אומר פרשתי ידי כל היום אל עם סורר ומורה."
 
 
פסוק 17 אומר, "לכן האמונה באה מתוך השמועה והשמועה על ידי דבר האלוהים." מהיכן באה האמונה אשר מושיעה את האדם מכל חטאיו? אמונה אמיתית באה משמיעת דבר האלוהים.
ברצוני להמשיך להעיד על בשורת צדקת האלוהים באמצעות דברו. הבה נתחיל בהסתכלות באל הרומיים 20-3:10:
"אין צדיק אין גם אחד.
אין משכיל אין דורש את אלוהים.
הכל סר יחדיו נאלחו אין עושה טוב אין גם אחד.
קבר פתוח גרונם לשונם יחליקום חמת עכשוב תחת שפתימו.
אשר אלה פיהם מלא ומרורות.
רגליהם ימהרו לשפוך דם.
שוד ושבר במסלותם.
ודרך שלום לא ידעו.
אין פחד אלוהים לנגד עיניהם.
ואנחנו ידענו כי כל מה שאמרה התורה מדברת אל אלה אשר תחת התורה למען יסכר כל פה והיה כל העולם מחויב לפני אלוהים. יען אשר ממעשי התורה לא יצדק לפניו כל בשר כי על ידי התורה דעת החטא."
כיצד עלינו להאמין ולהבין קטעים אלה כדי לקבל ישועה? מבראשית לא היו צדיקים או כאלה אשר חיפשו את אלוהים, אלא כולם היו חוטאים. קבר פתוח גרונם לשונם יחליקום חמת עכשוב תחת שפתימו. אשר אלה פיהם מלא מרורות רגליהם ימהרו לשפוך דם שוד ושבר במסלותם ודרך שלום לא ידעו אין פחד אלוהים לנגד עיניהם. כולם היו חוטאים לפני שידעו והאמינו בצדקת האלוהים, והדרך שבאמצעותה הם גילו שהם חוטאים לפני אלוהים הייתה התורה.
כיצד יכולנו, ללא התורה, לדעת את חטאינו? כיצד יכולנו להכיר את אלוהים? האם אי פעם פחדנו מאלוהים? אל הרומיים 3:18 אומר, "אין פחד אלוהים נגד עינהם." האם עינינו הגשמיות אי פעם ראו אותו? ייתכן שהיינו מודעים קצת לקיומו של אלוהים אך לא ראינו אותו או יראנו מפניו. כיצד, אם כן, גילינו שהיינו חוטאים? נוכחנו לדעת על קיום האלוהים על ידי שמיעת דבריו הכתובים. זוהי הסיבה מדוע השמועה באה מדבר האלוהים.
אנו יודעים שאלוהים ברא את היקום מכיוון שכתוב כך בכתבי הקודש, "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ" (בראשית 1:1). על ידי השמועה של דבר האלוהים הזה נוכחנו לדעת ולהאמין בקיומו, ולהאמין שהוא הבורא של כל היקום. אם לא היה דבר האלוהים, לא היה אף אחד אשר היה מכיר אותו ולא ירא ממנו. גם לא היינו מכירים את חטאינו ללא דבר האלוהים – אפילו לא אדם אחד.
במילים אחרות, אנו היינו במהותנו בורים לגבי אלוהים, עבדנו דברים חסרי תועלת, ולא היינו מודעים לחטאינו. אך אלוהים נתן לנו את התורה וכך נוכחנו לדעת על חטאינו לפני אלוהים. על ידי שמיעת דבר תורתו כמו עשרת הדברות ו 613 הסעיפים המפורטים של התורה נוכחנו להכיר את חסרונותינו וחטאינו.
אף אחד לא יכול להכיר אפילו את חטאיו שלו ללא דבר התורה. כמעט כל אסיר מאחורי סורגים היה טוען שהוא לא יודע מה היה פשעו או מדוע הוא נכלא. הרבה מהם היו טוענים שהם חפים מפשע; שהם נשלחו לכלא באופן לא הוגן וצודק. ללא הידיעה של תורת האלוהים, לא היינו יכולים להכיר את חטאינו והיינו אומרים, "תמיד פעלתי בצורה כזו, כולם נוהגים כך. כיצד זה יכול להיות חטא?"
רק על ידי שמיעת וראיית תורת האלוהים נוכחנו להבין את חטאינו. נוכחנו לדעת שסגידתנו לאלוהים אחרים, נשיאת שמו של אלוהים לשוא, כשלוננו לשמור את השבת, הריגה, הניאוף שלנו, גניבה, השקרים שלנו, קנאתנו – כשלוננו לחיות על פי דבר האלוהים, בקיצור – כולם מעשי חטא כיוון שתורת האלוהים אומרת כך. כך הבנו והכרנו שאנו היינו חוטאים לפני אלוהים, על ידי דבר התורה. לפני תורה זו, אפילו לא הכרנו את חטאינו שלנו.
בהביננו שאנו חוטאים, מה אם כן עלינו לעשות לפני אלוהים? עלינו לשאול כיצד חטאינו יכולים להימחל. על ידי שמיעת דבר האלוהים נוכחנו להכיר את חטאינו, ולהבין את הצורך שלנו בגאולה. בדיוק כפי שרעב מרגיש את הצורך באוכל, אלה המכירים בכך שהפרו את תורת האלוהים ויודעים שהם חוטאים גדולים, מבינים את הצורך שלהם בגאולה. כך נוכחנו לחפש את אלוהים ולהכיר בצורכנו להאמין בצדקתו באמצעות ישוע המשיח, אשר הוא שלח למעננו. כיוון ש "אמונה באה על ידי השמועה," אנו מכירים את חטאינו על ידי שמיעת דבר האלוהים.
 
 
אנו יודעים עתה שאנו חוטאים. מה עלינו לעשות אם כן כדי להיגאל מכל חטאינו?
 
גאולה באה על ידי אמונה בדברו העומדת במרכז ליבנו, בדיוק כפי שנוכחנו להבין את חטאינו על ידי השמיעה והלימוד של דבר האלוהים. כפי שאל הרומיים 22-3:21 אומר, "ועתה בבלי תורה צדקת אלוהים לאור יצאה אשר העידו עליה התורה והנביאים. והיא צדקת אלוהים באמונת ישוע המשיח אל כל ועל כל אשר האמינו בו."
על ידי שנתן לנו את תורתו, אלוהים אפשר לנו לדעת שאנו חוטאים לפניו, כיוון שנכשלנו לחיות על פי דברו. כתוצאה מכך יש לנו שני צרכים שונים: אנו רוצים לחיות על פי התורה, אך בו בעת אנו משחרים לגאולתנו מהחטאים. אך מכיוון "עתה בבלי תורה צדקת האלוהים לאור יצאה," אלה אשר רוצים להיגאל מחטאיהם, חייבים למצוא את הגאולה על ידי אמונתם בצדקת האלוהים הזו, ולא בתורה. אנו יודעים שגאולה זו לא באה על ידי הציות לתורת האלוהים, אלא על ידי הישועה אשר ניתנה על ידי האלוהים, בצדקת האלוהים השלמה אשר הושיע אותנו באמצעות ישוע המשיח.
מהי אם כן, צדקת האלוהים הזו וישועתו? זוהי בשורת המים והרוח אשר מדובר עליה גם בברית הישנה וגם בברית החדשה. בשורת המים והרוח מופיעה בברית הישנה כישועה על ידי האמונה בשיטת ההקרבה, ובברית החדשה כאמונה בטבילת ישוע וצלבו. אל הרומיים 22-3:21 אומר, "ועתה בבלי תורה צדקת אלוהים לאור יצאה אשר העידו עליה התורה והנביאים. והיא צדקת אלוהים באמונת ישוע המשיח אל כל ועל כל אשר האמינו בו."
כיצד אנו יכולים אם כן לקבל את צדקת האלוהים? אנו יכולים לקבל את צדקת האלוהים על ידי הידיעה, באמצעות דבר האלוהים אשר התורה והנביאים העידו עליו, שישוע הוא האלוהים ומושיענו, ושנושענו מכל החטאים על ידי האמונה בו.
במילים אחרות, אנו מקבלים את צדקת האלוהים על ידי האמונה בדברו, אשר מעידים עליו התורה והנביאים של הברית הישנה. זה שהתורה והנביאים העידו על דבר האלוהים נראה גם ממש בפרק הראשון של אל העברים ואל הרומיים.
זה שישוע בא לגאול אותנו זו הישועה אשר הובטחה לנו על ידי אלוהים. הבטחה זו להושיע את החוטאים, אשר היו תחת התורה ומיועדים להיחרב, נעשתה לפני אלפי שנים על ידי אלוהים. הוא חזר על הבטחה זו שוב ושוב והראה כיצד הוא מתכוון לקיימה באמצעות רבים ממשרתיו אשר באו לפנינו.
הבה נראה קטע לדוגמא, ויקרא 16:21 אומר, "וסמך אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי והתודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם ונתן אותם על ראש השעיר ושילח ביד איש עתי המדברה." הקטע כאן באל הרומיים 22-3:21, שצדקת האלוהים הועדה על ידי התורה והנביאים, משמעותו שהישועה השלמה של ישוע נראתה באמצעות קורבן המשכן ובאמצעות נביאים כמו ישעיהו, יחזקאל, ירמיה ודניאל.
במילים אחרות, אלוהים כבר הראה, באמצעות דבר הברית הישנה, כיצד הוא יקיים את הבטחת הישועה שלו – שהוא יעשה כן על ידי שישלח את ישוע המשיח, יגרום לו לקחת את כל חטאי העולם עם טבילתו, למות על הצלב במקומנו, ועל ידי כך ישלם את גמול כל חטאינו עם גופו, הכל למען גאולתנו מחטאים באמצעות צדקת האלוהים. לפיכך ישועתנו היא לא על ידי התורה, אלא על ידי אמונתנו בצדקת האלוהים, ישוע המשיח בעצמו, כפי שהועד גם בתורה וגם בנביאים.
אלוהים אומר לנו שאנו נושעים מחטאינו על ידי האמונה בצדקתו, אשר בוצעה על ידי ישוע המשיח. אמונתנו באה על ידי שמיעת דבר האלוהים הזה, דבר ישוע המשיח. כיצד אנו יכולים לדעת ולהאמין שישוע הוא מושיענו? אנו יודעים ומאמינים שישוע הוא מושיענו על ידי שמיעת דבר האלוהים הנאמר על ידי משרתיו, שהוא הבטיח להושיע אותנו בהתאם לתוכניתו, ושישוע בא להושיענו בהתאם להבטחה ולתוכנית זו. כפי שכתוב בדניאל 9:24, "שבעים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קודשך לכלא הפשע ולהתם חטאות ולכפר עוון ולהביא צדק עולמים ולחתום חזון ונביא ולמשוח קודש קודשים."
 
 
אלוהים קבע שבעים שבועות לעמנו
 
אנו ממשיכים עם הקטע שלעיל מספר דניאל. מה שהקטע מתאר זה את נפילת ישראל על ידי בבל, כאשר אלוהים החליט שבני ישראל, בגלל עבודת האלילים שלהם, ילקחו לבבל כעבדים ויעבדו שם כעבדים במשך שבעים שנה. כפי שהוחלט על ידי אלוהים, ישראל הותקפה והוכרעה על ידי בבל, ובאי יכולתה לעמוד בהרס, לבסוף נכנעה לפולשים אשר לקחו הרבה מבני ישראל כאסירים והפכו אותם לעבדיהם. בין האסירים שנלקחו היו גם חכמים כמו דניאל, אשר מלך בבל עשה אותו ליועץ.
כך בדרך זו אלוהים העניש את בני ישראל על חטאיהם אך מכיוון שהוא רחום, הוא לא שמר על זעמו לעד אלא במקום זאת תכנן לשחררם לאחר 70 שנה.
כאשר דניאל, עשה תשובה לפני אלוהים בשם עמו והתפלל לרחמיו ולגאולתו, אלוהים שלח מלאך אשר אמר את הקטע שלעיל, "שבעים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קודשך לכלא הפשע ולהתם חטאות ולכפר עוון ולהביא צדק עולמים ולחתום חזון ונביא ולמשוח קודש קודשים." קטע זה הוא הבטחת האלוהים לדניאל שהוא ימחל על כל חטאי עמו בתוך 70 שנה כאשר עוונותיהם יגיעו לקיצם. זה גם מראה לנו את הבטחת האלוהים לגאולה באמצעות ישוע המשיח.
מכיוון שבני ישראל עשו הרבה חטאים, אלוהים רצה להענישם, ובעד המחיר של 70 שנות עבדות, אלוהים מחל על כל חטאי העבר שלהם. כאשר עוונותיהם נגאלו וחטאיהם הגיעו לקיצם, כל החטאים של בני ישראל כבר לא היו בנמצא. כאשר הפיוס על העוול נעשה, הובאה הצדקה הנצחית, והחזון והנבואה נחתמו, כל דבר האלוהים אשר נאמר לירמיה יתקיים. דרך 70 שנות העבדות, כל הדברים הללו יתקיימו. ובשנה ה-70, בני ישראל יחזרו לאדמתם.
זה מה שאמר אלוהים לדניאל באמצעות מלאכו. הבטחה זו הייתה הבטחה אשר הובטחה לבני ישראל, אך יש לה גם משמעות רוחנית – בדיוק כמו שאלוהים קבע 70 שבועות לבני ישראל ולעיר קודשם, אלוהים הכין בשביל כולנו המאמינים בו את עיר קודשנו בגן עדן, מלכות האלוהים.
באל הרומיים נאמר, "ועתה בבלי תורה צדקת אלוהים לאור יצאה אשר העידו עליה התורה והנביאים. והיא צדקת אלוהים באמונת ישוע המשיח אל כל ועל כל אשר האמינו בו." כאשר ישוע בא אל האדמה הזו, הוטבל, ומת על הצלב, כל עוונותינו נמחקו, חטאינו הגיעו לקיצם, הצדקה הנצחית נגלתה, והחזון והנבואה נחתמו. הקטע מדניאל מסתיים עם "ולמשוח קודש קודשים." מה המשמעות של זה? קודם הקודשים הוא לא אחר מישוע המשיח, אשר יבוא אל האדמה הזו כדי להימשח.
מה זאת אומרת להימשח? זאת אומרת שישוע יקח את שלושת התפקידים של מלך, כהן גדול של מלכות האלוהים, ונביא. כמלך, ככהן גדול ונביא שלנו, ישוע ימלא את רצון האלוהים לגאול אותנו מכל חטאינו. בדיוק כפי שנובא על ידי המלאך אשר דיבר לדניאל, ישוע המשיח לקח את כל חטאינו על עצמו ונשפט במקומנו על ידי שבא אל הארץ הזו והוטבל.
"אמונה באה על ידי השמועה" כיצד, אם כן, אנו יכולים לשמוע ולהאמין בבשורת צדקת האלוהים? אנו יכולים לשמוע ולהאמין על ידי דבר האלוהים הנאמר בברית הישנה והחדשה - על ידי הדברים הנאמרים מפי נביאי האלוהים ומשרתיו. זוהי הסיבה מדוע פאולוס אמר שהאמונה באה על ידי שמיעה, ואמונה זו באה על ידי שמיעת דבר המשיח.
נביאי הברית הישנה כמו דניאל וישעיהו ניבאו על ביאתו של ישוע המשיח, ישעיהו, במיוחד, העיד, "אכן חליינו הוא נשא ומכאובנו סבלם" וגם "כשה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נאלמה ולא יפתח פיו" (ישעיה53:4,7).
מי בזמנו של ישעיהו היה מאמין שישוע המשיח ייוולד מבתולה כדי לבוא אל האדמה הזו כאדם רגיל, יחיה במשך 33 שנים, יוטבל, ייצלב, ויקום לתחייה מן המוות ביום השלישי? אך ישעיהו ראה וניבא, בערך 700 שנה לפני ביאתו של ישוע, שכל הדברים האלו יתרחשו. הוא נשא עדות על העובדה שהמשיח ישא את צערנו ואת כל חטאינו.
זוהי הסיבה מדוע פאולוס השתמש לעיתים קרובות בדברי הברית הישנה כאשר כתב את ספר אל הרומיים, כדי להסביר כיצד, משרתי האלוהים העידו על ישוע אשר יהפוך למושיענו – על ידי ביאתו אל האדמה הזו, לקיחת כל חטאינו, והושעתנו עם צדקת האלוהים.
 
 
כי כולם חטאו
 
אל הרומים 3:23 אומר, "כי כולם חטאו וחסרי כבוד אלוהים המה. ונצדקו חינם בחסדו על ידי הפדות אשר הייתה במשיח ישוע." מכיוון שנולדנו לחטא וכולנו חטאנו לפני אלוהים, אנו היינו חסרי כבוד אלוהים ומלכותו. אך אנו הוצדקנו בחינם על ידי חסד האלוהים באמצעות הגאולה בישוע המשיח. הצדקתנו הייתה בחינם, ללא מחיר כלשהו. לא היינו צריכים לשלם את חובות חטאינו מכיוון שישוע לקח את כל חטאינו ושילם את חובותיהם עם חייו שלו על הצלב, הכל כדי לגאול את אלה מאיתנו אשר ישמעו ויאמינו בו.
למה אנו מתכוונים באמונה בישועה מכל החטאים? אנו פשוט מתכוונים לאמונה בצדקת האלוהים. לאמונה בצדקת האלוהים אין שום קשר עם מעשים, אלא רק קשר עם ליבנו. אנו מצטדקים על ידי שמיעת דבר אדונינו ומאמינים בו בליבנו. כדי להושיענו מחטאינו, אדונינו בא אל האדמה הזו, הפך לשה האלוהים, אשר נשא את כל חטאי העולם על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, ומת על הצלב. ביום השלישי, הוא קם לתחייה מן המוות ועתה הוא יושב לימינו של אלוהים האב.
ישוע לקח את כל חטאי העולם על עצמו, שילם את מחיר העונש על חטאינו עם חייו, וקם לתחייה מן המוות; הכל כדי להושיענו ממותנו הבטוח. אנו נושענו על ידי האמונה בכך. גאולתנו באה על ידי האמונה, אמונתנו באה על ידי שמיעת דבר האלוהים הכתוב, ושמיעתנו באה על ידי דבר המשיח.
"אמונה באה על ידי השמועה." אנו מאמינים עם ליבנו. האינטלקט שלנו הוא בשביל הידע בעוד גופנו הוא בשביל העבודה, ובתוך ליבנו אנו מאמינים. במה אם כן עלינו להאמין בליבנו וכיצד? על ידי שמיעת דבר האלוהים, אנו יכולים לשמוע את בשורתו, ועל ידי שמיעת בשורתו, יכולה להיות לנו אמונה, ועל ידי שיש לנו אמונה, אנו יכולים להיוושע. כאשר אנו מאמינים, אנו מאמינים בדבר האלוהים – כלומר, אנו מאמינים בדבר הכתוב המעיד שישוע המשיח לקח את כל חטאינו עם טבילתו, נשא אותם, מת על הצלב וקם לתחייה מהמוות.
להיות עם אמונה בדבר האלוהים, זה להיות עם אמונה בצדקתו. לכן, אמונה ללא שמיעת דבר האלוהים היא כושלת וחסרת תועלת. טענות שכאלה – שאלוהים התגלה באמצעות חלומות ומה לא – הן כולן שקריות.
אנו נושענו על ידי האמונה ורק על ידי האמונה בלבד. הבה נקרא פעם נוספת את אל הרומיים 26-3:24, "ונצדקו חינם בחסדו על ידי הפדות אשר היתה במשיח ישוע. אשר שמו האלוהים לפנינו לכפורת על ידי האמונה בדמו להראות את צדקתו אחרי אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים בעת חמלת אלוהים. להראות את צדקתו בעת הזאת להיותו צדיק ומצדיק את בן אמונת ישוע." אמן. אדונינו נעשה לכפרה של חטאינו. בגלל חטאינו, הפכנו לאויבי האלוהים, אך ישוע הקים מחדש את קשרינו עם אלוהים על ידי שהפך לכפרת חטאינו עם טבילתו, מותו ותחייתו.
באמצע אל הרומיים 3:25 יש את הקטע, "אשר שמו האלוהים לפנינו לכפורת על ידי האמונה בדמו להראות את צדקתו אחרי אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים בעת חמלת אלוהים." קטע זה אומר לנו שאלוהים חיכה בסבלנות במשך זמן רב, והוא יחכה עד יום המשפט. אלה המאמינים בישוע המשיח, אלה המאמינים בישועה באמצעות המים והדם, אלה המאמינים בישועת הבן, אשר הפך לכפרה לאלוהים האב – כל חטאיהם הועברו על ידי אלוהים. 'אשר העביר את החטאים' משמעותו שאלוהים העביר את החטאים של אלה אשר שמעו והאמינו בדבר האלוהים ובבשורתו, האנשים המאמינים בטבילת ישוע ודמו על הצלב.
יתכן שנמעד בחיינו מפעם לפעם, אך זה בגלל חולשות גופנו ושכלנו, וכל עוד איננו מתכחשים לישועתו של ישוע, אלוהים אינו רואה את כל החטאים האלה כחטאים. אלוהים, במילים אחרות, אינו מסתכל על החטאים של אלה שנושעו על ידי האמונה במים ובדם של ישוע המשיח בליבם, אלה פוסח עליהם.
מדוע אם כן אלוהים פוסח על חטאינו? כיצד הוא יכול להתעלם מחטאים שכאלה, כאשר הוא אלוהים קדוש וצדיק? זה מכיוון שישוע בא אל האדמה הזו והוטבל. זה מכיוון שישוע מחק את כל חטאי העולם עם טבילתו וצליבתו כך שאלוהים העביר את חטאינו אשר נעשו לפנים. האם החטאים שנעשו לפנים הם רק החטא הקדמון? לא, הם לא, כיוון בעוד שבשבילנו הם ייראו כחטא קדמון, בשביל אבינו האלוהים הנצחי, הכל הוא בעבר.
מנקודת מבט נצחית, הזמן בעולם הזה תמיד מופיע כעבר. לעולם זה יש את תחילתו וסופו, אך אלוהים הוא נצחי, לכן כאשר אנו משווים את זמנו לזמננו הגשמי, כל החטאים מופיעים לפניו כאילו בוצעו בעבר. "להראות את צדקתו אחרי אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים בעת חמלת אלוהים." זוהי הסיבה מדוע אלוהים אינו רואה את חטאינו. אין זה מכיוון שאין לו עיניים לראות את חטאינו, אלא הוא אינו רואה אותם מכיוון שבנו ישוע המשיח שילם את חובות חטאינו. מכיוון שטבילת המשיח וצליבתו ניקו את כל חטאינו, אנו למעשה מופעים לפני אלוהים כאנשים חפי חטא.
כיצד אלוהים יכול לראות את חטאינו כאשר ישוע המשיח, אשר ביצע את צדקת האלוהים, גאל את כל אלה אשר מאמינים בכך, ולקח כבר את החטאים מאיתנו? כך אלוהים הראה את צדקתו עתה על ידי שהעביר את כל החטאים אשר נעשו לפנים, חטאים אשר כבר שולמו על ידי המשיח.
אמונה בצדקת האלוהים באה על ידי דבר המשיח מכיוון שדבר המשיח בעצמו מכיל את צדקת האלוהים. על ידי שהראה את צדקתו, אלוהים לא הראה רק את צדקתו אלא גם את צדקתם של אלה המאמינים בישוע המשיח. אלוהים שיחרר אותנו מכל חטאינו, ואנו, גם, מאמינים בליבנו ישוע לקח את כל חטאינו. זוהי הסיבה מדוע הפכנו לחפי חטא והוצדקנו כאילו לבשנו את אותה צדקתו של המשיח (אל הגלטיים 3:27). מכיוון שגם אלוהים וגם אנו צדיקים, ביחד כולנו משפחה, ואתה ואני היננו ילדיו. האם אתה מאמין בידיעה הנפלאה הזו?
האם המשמעות של זה היא שיש משהו מעצמנו אשר אנו יכולים להתגאות בו? כמובן שלא! מה יש לנו להתגאות כאשר למעשה גאולתנו אפשרית רק על ידי השמועה והאמונה בדברי המשיח? האם נושענו בגלל מעשינו? במה יש להתגאות? בשום דבר! האם נושעת בגלל שהלכת לתפילת בוקר מוקדמת בכנסייה? האם נושעת מכיוון שלא החמצת אף תפילת יום ראשון בכנסייה? האם נושעת כיוון שוידאת שאתה נותן מעשר? כמובן שלא.
הם כולם מעשים, ואמונה המבוססת על מעשים ו/או אמונה המושלמת על ידי מעשים היא אמונה מוטעית. אנו נושענו מחטאינו רק על ידי האמונה בצדקת האלוהים בליבנו. אמונה באה על ידי השמועה, וגאולה באה על ידי האמונה בדבר המשיח.
הניסיון לקבל את מחילת החטאים באמצעות תפילות תשובה, לאחר האמונה בישוע, היא גם אמונה מוטעית, כיוון שאמונה אמיתית באה רק על ידי האמונה בצדקת האלוהים, לא על ידי מעשי התורה. כפי שדבר האלוהים אומר, "ועתה איה ההתהללות הלא נשבתה ועל ידי תורת מה העל ידי תורת המעשים לא כי על ידי תורת האמונה. לכן נחשוב כי באמונה יצדק האדם בבלי מעשי תורה. או האלוהים רק אלוהי היהודים הלא גם אלוהי הגויים אכן גם אלוהי הגוים הוא."
הישועה באה, גם לבני ישראל וגם לגויים, על ידי השמיעה והאמונה בליבם שישוע המשיח הושיע אותם עם המים והדם. אנו נושעים מחטאינו כאשר אנו מאמינים בצדקת האלוהים. כאשר אנו מאמינים בצדקה הזו, אשר הוא ישוע המשיח, אנו נושעים מחטאינו. אלוהים נעשה לאבינו ואנו נעשים לילדיו. זוהי הישועה על ידי האמונה בצדקת האלוהים, על ידי השמיעה והאמונה בצדקת האלוהים, על ידי השמיעה והאמונה בדבר המשיח. אמונתנו באה על ידי האמונה בצדקת האלוהים.
ישועתנו באה על ידי האמונה בדבר המשיח. האם אתה, אם כן, מאמין שהמשיח בא אל האדמה הזו כמושיעך, שעם טבילתו הוא לקח את כל חטאי העולם כפיוס לאלוהים, ושהוא מת על הצלב, קם לתחיה מן המוות ביום השלישי, ויושב לימינו של אלוהים האב? האם אתה באמת מאמין בישועה זו, בכפרה זו של אדונינו ישוע המשיח?
ישנם הרבה אנשים המבקשים מאלוהים שיופיע בחלומותיהם, האומרים שהם יאמינו אם רק ייראו אותו פעם אחת בעיניהם. יש אף כאלה הטוענים שראו את ישוע בחלומותיהם, שהוא אמר להם דברים כאלה וכאלה – בנה כנסייה כאן, בית תפילה שם, וכד', אך בדרך כלל משהו הדורש כסף, ובהליכתם שולל אחר טענות שקריות שכאלה, רבים מותעים והולכים שלא בדרך נכונה. יש יותר מידי אירועים עצובים בעולם הנוצרי. אתה חייב להבין שכל אלו אינם מעשי אדונינו אלא מעשי השטן בעצמו.
אם במקרה ראית את ישוע בחלומותיך אל תיקח את זה יותר מידי ברצינות. חלומות הינם רק חלומות. ישוע הוא אינו מישהו אשר יופיע לפניך במקרה שכזה – אחרת, לא יהיה צורך בתנ"ך. אם ישוע יופיע לפנינו אפילו פעם אחת אז נצטרך לסגור את התנ"ך כיוון שלא יהיה בו יותר צורך. אך לזה תהיה השפעה הרסנית על עבודת הגאולה של המשיח.
אם היה עלינו להאמין בישוע ללא התנ"ך, היה עליו להופיע בפני כולם. אך אין צורך בכך כיוון שאדונינו כבר מילא את כל דרישות הישועה. זוהי הסיבה מדוע אמונה באה על ידי השמיעה והאמונה בדבר המשיח. האם כל האנשים, אם כן, שמעו על ישוע המשיח. יתכן שהם שמעו את שמו של ישוע המשיח אך לא כולם שמעו את הבשורה האמיתית. זוהי הסיבה שפאולוס שאל, "ואיך ישמעו באין מגיד?"
אנו חייבים, לכן, ללמד את הבשורה המכילה את צדקת האלוהים. אך כיצד ועם מה? אין זה חשוב באיזו שיטה או כיצד הבשורה מושמעת; כל השיטות של השמעת החדשות הטובות, באמצעות דיבור או מילים מודפסות, צריכות להיות בשימוש. האמונה באה על ידי השמיעה, והשמיעה באה על ידי דבר המשיח. חומרים מודפסים גם משמיעים את הבשורה, ויכולים להוביל את הקוראים לאמונה אמיתית. בלי קשר לשיטה, אתה חייב לזכור שאמונה יכולה לבוא רק על ידי השמיעה, ושמיעה באה רק על ידי לימוד החדשות הטובות.
אם באמת יש לך אמונה בדבר האלוהים בליבך, אז תדע שאתה נוצרי אמיתי. אני מקווה ומתפלל שאתה יודע זאת; שנושעת מחטאיך. אני גם מקווה ומתפלל שתחזיק בדבר המים והרוח באהבה. הבה, אם כן, נסכם את הדיון שלנו בקריאה יחדיו מאל הרומים 10:17, "לכן האמונה באה מתוך השמועה והשמועה מתוך דבר האלוהים." אמן. אלה המאמינים בליבם על ידי שמיעת דבר האלוהים הכתוב הם אלה אשר יש להם אמונה אמיתית. האם יש לך אמונה אמיתית זו? אדונינו הושיע אותנו מכל חטאינו.
כמה אסירי תודה ומאושרים אנו שישוע לקח את כל חטאינו! ללא הבשורה, תמיד ידי האנשים נרפות, אך רק על ידי השמיעה שישוע לקח את כל חטאינו עם טבילתו, ליבנו יכול להיות מלא בשמחה ואמונתנו יכולה לצמוח.
אני מודה לישוע על שהושיע אותנו.