דרשות

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter 12] חדשו את ליבכם לפני אלוהים

"ועתה הנני מזהיר אתכם אחי ברחמי אלוהים אשר תשימו את גוויותיכם קורבן חי וקדוש ונרצה לאלוהים והייתה זאת עבודתכם השכלית" (אל הרומיים 12:1).
מהי "עבודה שכלית," אשר מתורגם בגרסה הבינלאומית החדשה ) NIV (, כ "פעולה רוחנית של עבודה," אשר אנו חייבים לתת לאלוהים? המשמעות של לתת עבודה שכלית לאלוהים היא להציע את גופנו בשבילו כדי לעשות את עבודת צדקתו. מכיוון שנושענו, עלינו להעניק את גופינו ולהתרצות לאלוהים, למען הפצת בשורת הצדק. העבודה השכלית שאנו חייבים לתת לאלוהים היא לשים את גופנו בצד בקדושה כדי לתת לו אותו.
בפרק 12 פאולוס מדבר על מהי העבודה הרוחנית שלנו. זה לא להתאים את עצמנו לעולם אלא להשתנות על ידי חידוש מחשבותינו, כך שנוכל לראות מהו רצונו הטוב, הנחמד, והשלם של אלוהים.
עבודה שכלית זה להקדיש את כל גופנו וליבנו לאלוהים. כיצד אם כן הצדיקים יכולים לחיות חיים שכאלה לפני אלוהים? פאולוס אמר שאל לנו להתאים את עצמנו לעולם זה, אלא להתחלף בחידוש דעתנו, ושעלנו להציע את גופנו לעבודת הצדק של אלוהים. להאמין בצדקת האלוהים תוך כדי שאנו מציעים את גופינו וליבנו, זוהי גם עבודה שכלית לאלוהים.
קטע זה מאד חשוב מכיוון שהוא אומר לנו שאל לנו להשתוות עם עולם זה, אלא במקום זאת, עלינו לשרת את עבודת האלוהים ולהתחלף בחידוש דעתנו.
איננו יכולים לתת עבודה רוחנית מבלי שליבנו יתחדש קודם. אפילו הצדיקים אינם יכולים לתת את גופם או ליבם לאלוהים אם הם חדלים להאמין בצדקתו.
יתכן שנושפע מדור זה כפי שקרה בדורו של פאולוס. מכיוון שאנו חיים באמצע סחף הגאות של דור חוטא, אם לא היינו מאמינים בצדקת האלוהים היינו באופן בלתי נמנע נסחפים בזרם של דור זה. אפילו המוצדקים המאמינים בצדקת האלוהים אינם יכולים לחלוטין להימנע מלהיות מושפעים על ידי הזרם החילוני, כיוון שהם חיים את חייהם עם אנשים גשמיים. זוהי הסיבה מדוע התנ"ך אומר לנו לא להשתוות עם העולם.
כיצד, אם כן, הצדיקים יכולים להעלות עבודה שכלית, קורבן קדוש לאלוהים עם כל ליבם וגופם, כשהם חשופים לעולם זה? זה אפשרי רק על ידי האמונה בבשורת המים והרוח המחדשת את דעתנו ללא הרף. הצדיקים יכולים לדעת וללכת אחר הרצון הטוב והמושלם של אלוהים כאשר הם מחדשים את דעתם ומשתנים על ידי צדקתו.
פאולוס אינו אומר זאת בגלל בורותו בענינים גשמיים. הוא גם לא נותן שיעור דת למאמינים באומרו, "הבה נהייה טובים," בעוד הוא מתעלם מהנסיבות שלהם ומיכולתם. הסיבה מדוע פאולוס מעודד אותנו לחדש את ליבנו כדי לשרת את אלוהים היא מכיוון שהוא יודע היטב שגם המאמינים יכולים להיסחף בדרכי העולם.
בין אם מישהו הוא נולד מחדש או לא, הגוף הפיזי אינו שונה כל כך אחד מהשני. אך ישנו הבדל גדול אחד בין אלה אשר נולדו מחדש ואלה שלא – זו האמונה בצדקת האלוהים. רק הצדיקים יכולים ללכת אחר ישוע כשהם מחדשים את דעתם ללא הרף תוך כדי שהם מאמינים בבשורת המים והרוח.
מה אם כן יכול לחדש את ליבנו? אמונה בדבר הבשורה המצהירה על גאולתנו המושלמת מחטאים זה מה שמחדש את ליבנו. ישוע מחל על כל חטאינו אשר עשינו עם גופינו ושכלנו בחולשותינו ובחסרונותינו של הבשר. ליבם של הצדיקים יכול להתחדש מכיוון שאדונינו מחל על כל חטאי העולם עם טבילתו ודמו על הצלב. ליבנו, במילים אחרות, התחדש בגלל אמונתנו בצדקת האלוהים.
עתה עלינו להיות בעלי הבנה נכונה של מה אנו עושים לפני אלוהים. אנו חייבים להבחין מהו רצונו המושלם, מה הוא רוצה מאיתנו, איזו משימה הוא נתן לנו, ומה הצדיקים הנולדים מחדש חייבים לעשות. אנו חייבים לחדש את ליבנו בתחומים אלה ולשרתו. רצונו של אלוהים מאיתנו זה שנקריב את ליבנו וגופנו, נקדיש את עצמנו כקורבן קדוש בשבילו. אנו יכולים לתת את עצמנו כקורבן כאשר אנו מחדשים את ליבנו. חידוש ליבנו בא מהאמונה שאלוהים לקח את כל חטאינו.
ישנו הבדל בין אלה אשר נולדו מחדש ואלה שלא. רק הצדיקים יכולים לחדש את ליבם על ידי האמונה בצדקת האלוהים. אנו, הצדיקים, יכולים תמיד לעשות את הדברים אשר משביעים את רצון האלוהים באמונה על ידי הנקיון והחידוש של ליבנו, ודחיתנו את תאוות הבשר החומרניות. הצדיקים שונים מהחוטאים כיוון שהם יכולים לחדש את ליבם ותמיד לשרת וללכת עם ישוע.
 
 
אתה חייב לחדש את ליבך עם אמונה
 
ישנם הרבה סלבריטאים בטלויזיה. האנשים בעולם הזה עסוקים בלחקות את הסגנון והאופנה של סלבריטאים אלה. אנו יכולים להיתקל בקלות במגמות האחרונות כאשר אנו צופים בטלוויזיה. אנו יכולים לפתוח את העולם עם שלט-רחוק. האם חייך לא מותאמים לעולם הזה?
אני מרגיש שעולם זה משתנה במהירות. למרות שאנו נושאים שטרות עתה, לבסוף אנו נישא כסף אלקטרוני וכרטיסים אלקטרונים. אם איבוד הכרטיסים האלו יהיה מטרד, יאמר לנו לקבל ברקוד על יד ימיננו או על מצחנו למען נוחות טובה יותר. אני גם חושב שיהיו הרבה אסונות טבע בזמן ההוא. הבה נקבע את ליבנו בחידוש דעתנו ובהפצת הבשורה לפני שזמנים כאלה יגיעו כך שאנו, הצדיקים, לא נשתווה עם העולם הזה.
אני חושב על שירות האלוהים בכל רגעי העירות. אני משתוקק להפיץ בהתמדה את הבשורה המכילה את צדקתו עתה, מכיוון שלא יהיה זה אפשרי להפיץ את דברו כאשר יגיע הזמן לשים ברקודים בידינו ובמצחנו. עובד אני באופן בלתי נלאה כדי למלא את רצון האלוהים. יתכן שאהיה מסוגל לנוח רק כאשר יגיע היום בו לא אוכל לעבוד יותר. יתכן שאתן את כל נכסי לנצרכים כאשר רגע זה יגיע.
אך כרגע, אני יכול רק ללכת אחר רצון האלוהים, להיפרד ולא להתאים את עצמי לעולם. רבים מהצדיקים ברומא אשר נושעו על ידי הבשורה אשר לומדה על ידי פאולוס, התאימו את עצמם, עם הזמן החולף, לעולם ונסחפו הרחק מישוע. עלינו לשים לב לא ללכת בעקבותיהם.
פאולוס כתב קטע זה מתוך דאגה שהמאמינים ברומא יתאימו את עצמם לעולם. "גופכם משתווה לעולם, אך ישנו דבר אהוב שאתם יכולים לעשות, חדשו את ליבכם. האם ישוע לא גאל את כל חטאיכם? זכרו את הבשורה הצדיקה של אלוהים וחשבו על מה שמשביע את רצונו. חדשו את ליבכם ועשו דברים שלמים ומתקבלים על הדעת, על ידי שתשקעו ברוח ולא בבשר." זה מה שפאולוס הזהיר את המאמינים ברומא, וגם אותנו היום.
למרות שכלפי חוץ אנו מעמידים פנים שאיננו מתאימים עצמנו לעולם, אנו למעשה מתאימים עצמנו. למרות זאת, אנו יכולים עדיין לשרת את ישוע בחידוש ליבנו. למרות שבחולשותינו אנו מגלים שקשה לא להתאים עצמנו לעולם, אנו עדיין מאמינים שאדונינו לקח את כל חטאינו על ידי צדקת האלוהים. כך אנו יכולים תמיד לשרת את עבודת הצדק של אלוהים עם אמונתנו בצדקתו. אנו יכולים ללכת בשלמות אחר רצונו הטוב והמושלם של אלוהים על ידי האמונה בו.
אנו חייבים לחדש את ליבנו כל רגע. מכיוון שהצדיקים, אשר מתים לעולם הזה, טהורים יותר מאנשים הגשמיים, הם עומדים בפני סיכון גדול יותר במחשבות מוטעות, דעות, וגוף מאשר האנשים החילוניים. זוהי הסיבה מדוע אנו חייבים תמיד לשמור על ליבנו עם אמונתנו בצדקת האלוהים.
מכיוון שהמשיח לקח את כל חטאינו, עלינו רק לעמוד איתנים באמונה ולהרגיע את עצמנו בעובדה שאמונתנו נעשתה מושלמת. האם אתה מאמין שאדונינו לקח את כל חטאיך על ידי צדקת האלוהים? אם אתה מאמין, אתה יכול לעשות את עבודתו של אדונינו באמונה, בלי להתחשב בכל העוולות שבעברך, מכיוון שישוע לקח את כל הדין וההרשעה של חטאיך.
אנו חייבים לחדש את ליבנו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. זה מאד חשוב. אנו כולנו לבסוף נעזוב את הכנסייה ונמות אם לא נחדש את ליבנו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח בתקופה האחרונה הזו.
לחיות חיי אמונה ממושכים ומחודשים זה כמו לרכוב בעלייה על אופניים. לא לחדש את לב האדם זה כמו לעצור באמצע העלייה ולא להניע את הדוושות. אם לא תניע את הדוושות, לא רק שתעצור, אלא גם תדרדר אחורה ותתרסק בירידה.
אותו עקרון מיושם באמונתנו בצדקת האלוהים. אנו רוכבים על אופניים במעלה ההר. קשה להגיע לפסגה רק בעזרת כוחנו ורצוננו. עלינו לאחוז באופן איתן בצדקת האלוהים, כיוון שאנו עדיין בבשרנו. לא עובר רגע אחד ללא מחשבות גשמיות.
רצוננו בבשר נוטה לוותר מהר כל פעם שכוחנו אוזל. "אינני יכול לעשות זאת. אינני מסוגל לכך. כוח הרצון שלי כה חלש, אך כוחו של אחי הוא כה חזק. אין לי את הכוח, אך לאחות זו יש כוח עצום. אני כה חלש בהשוואה לאחים ואחיות האלה. נראה שהם ראויים לשרת את ישוע, אך אני לא." כל מי שאינו מאמין ומחזיק בצדקת האלוהים, לבסוף יפסיק להניע את הדוושות ויתרסק במורד ההר.
האם הדבר נכון רק לגבי אנשים מעטים? כמובן שלא. זה נכון לגבי כולם. רוכב אופניים מאומן היטב יכול לרכוב במעלה ההר בקלות, אך אדם חלש יתקשה בכך. בכל אופן, בעיית הצדיקים אינה נמצאת בכוחם הפיזי – הם נאחזים היטב באמונתם בבשורת המים והרוח. זה בלתי אפשרי להגיע לפסגה הרוחנית רק עם כוח פיזי. לחוזק וחולשה אין שום קשר לכך.
זכור שאף אחד אינו יכול לנהל חיי אמונה רק מכיוון שיש לו כוח רצון חזק. אל לך להשוות את עצמך לאחרים ולהירתע. אחוז רק בצדקת האלוהים בלבד. ישוע ימשוך אותנו אם נחדש את ליבנו ללא הרף עם האמונה בצדקת האלוהים. בשורת הגאולה אשר קיבלנו תישתל בליבנו ואלוהים יאחז בנו אם נבחן את ליבנו מידי יום. אנו חייבים לנקות מחשבותינו הטמאות על ידי האמונה בצדקת האלוהים ועשיית עבודתו של ישוע.
אני מודה לאדונינו על חסדו אשר אפשר לנו לשרתו על ידי חידוש ליבנו. באפשרו לנו לחדש את ליבנו, אלוהינו אפשר לנו תמיד לרוץ לפניו עם אמונתנו.
 
 
כי ידעתי אשר בי בבשרי לא ישב טוב
 
פאולוס אומר באל הרומיים 7:18, "כי ידעתי אשר בי בבשרי לא ישב טוב הן הרצון יש עימדי אבל עשות הטוב לא מצאתי." פאולוס ידע היטב שאין שום דבר טוב בבשרו. זהו כלל שאין שום דבר טוב הנמצא בבשר.
פאולוס ידע שאין שום דבר טוב בבשרו. הוא ידע שאין זה משנה עד כמה הוא אוהב את התורה וכמה הוא ניסה לחיות על פיה, הוא פשוט לא יכל לעשות זאת. הלב רוצה לחדש את עצמו כדי ללכת אחד ישוע, אך הבשר באופן תמידי נסוג משדה הקרב הרוחני.
זוהי הסיבה מדוע פאולוס קונן באל הרומיים 24-7:21, " ובכן מוצא אני כי זה החוק אנוכי רוצה לעשות הטוב ודבק בי הרע. כי לפי האדם הפנימי חפצתי בתורת אלוהים. אך רואה אני באיברי חוק אחר הלוחם לחק שכלי ויוליכני שבי לתורת החטא אשר באיברי. אוי לי האדם העני מי יצילני מגוף המוות הזה."
כיצד פאולוס הגדיר את גופו? הוא הגדיר אותו כ "גוף המוות." מה לגבי גופך? האם הוא לא גם גוף המוות? כמובן שהוא כן! הגוף עצמו הוא גוף מוות. הוא רוצה רק לעשות חטאים וללכת היכן שיש שפע חטאים. "אוי לי האדם העני מי יצילני מגוף המוות הזה?" וזוהי הסיבה מודע פאולוס אמר, "אודה לאלוהים בישוע המשיח אדוננו. לכן בשכלי הנני עבד לתורת האלוהים ובבשרי אני עבד לתורת החטא" (אל הרומיים 7:25).
פאולוס ציין שישנן שתי תורות. הראשונה היא תורת הבשר. היא רק מחפשת ללכת אחר תשוקות הבשר ושוכנת במחשבות הבשר אשר הן לגמרי מנוגדות למה שמשביע את רצון האלוהים.
השנייה היא תורת רוח החיים. תורת הרוח רוצה להוביל אותנו לנתיב הנכון אשר אלוהים רוצה שנלך בו. תורת הרוח רוצה ההיפך מתורת הבשר. אנו הנוצרים לכודים בין שניהן, ומנסים להחליט לאן ללכת.
לפעמים אנו הולכים אחר מה שבשרנו רוצה, אך כאשר אנו מחדשים את ליבנו, אנו הולכים אחר רצון עבודתו של אלוהים על ידי הרוח. הסיבה לכך שאנו נוהגים כן – כלומר, מקריבים את גופינו לאלוהים ואז מייד עושים את דבר הבשר – זה מכיוון שלכולנו יש את הבשר. לפיכך אנו חייבים, לחדש תמיד את ליבנו עם רוח הקודש.
למרות שנושענו, אנו משתווים לעולם זה בקלות מכיוון שאנו עדיין בבשר. מכיוון שכל האחרים בעולם הזה מתאימים את חייהם לעולם, אנו בקלות מושפעים על ידם. ישנה, לפיכך, רק דרך אחת אשר בה אנו יכולים ללכת אחר האלוהים, והיא לחדש את ליבנו. אנו יכולים לחיות על ידי שתמיד נחדש את ליבנו באמונה. כך תמיד נוכל ללכת אחר אדונינו עד שהוא יבוא שוב.
בהסתכלנו רק על בשרנו, אף אחד מאיתנו אינו יכול ללכת אחר עבודת צדקת האלוהים ונגזר על כולנו חורבן. אך אנו יכולים ללכת אחר ישוע על ידי חידוש ליבנו והחזקתנו בצדקתו בכל ליבנו. אנו חייבים לחדש את ליבנו ולחדש את ליבנו וללכת אחריו. זוהי הסיבה מדוע פאולוס אמר באל הרומיים 8:2, "כי תורת רוח החיים במשיח ישוע שחררה אותי מתורת החטא והמוות."
כי מה שלא יכלה לעשות התורה שנחלשה בבשר, המשיח עשה על ידי צדקת האלוהים. כפי שאל הרומיים 8:3 אומר, "כי מה שלא יכלה התורה לעשות הנחלשה על ידי הבשר עשה האלוהים בשלחו את בנו בתואר בשר החטא ובעד החטא וירשיע את החטא בבשר."
אלוהים שלח את בנו היחיד ישוע המשיח לעולם הזה והרשיע את חטאינו בגופו. זה שהוא "הרשיע את החטא בבשר," משמעותו שכל חטאינו נלקחו ושעל ידי כך נעשינו חפי חטא. אנו נגאלנו מחטאינו על ידי האמונה בצדקת האלוהים. על מנת לענות על דרישות הצדק של התורה, אלוהים שלח את בנו כדי לקחת את כל חטאינו באמצעות טבילתו ודמו על הצלב וכדי להושיענו מכל חטאי העולם.
לאחר קבלת הישועה הזו, שני סוגי אנשים מופיעים: אלה אשר חיים על פי הבשר וקיבעו את מוחם על הדברים בבשר, ואלה החיים על פי הרוח וקיבעו את מוחם על ענייני הרוח. אתה חייב להבין שמחשבות הבשר מוליכות אותך למוות, אך מחשבות הרוח מוליכות אותך לחיים ולשלווה. מחשבות גשמיות מעוררות איבה לאלוהים.
איננו יכולים להיות כפופים לתורת האלוהים ואף לא אי פעם לקיימה. אפילו הצדיקים הנולדים מחדש יכשלו במחשבות הבשר אם לא יחדשו את ליבם. אם לא נאמין שאלוהים לקח את כל חטאינו, ולפיכך לא נחדש את ליבנו, אנו יכולים להכשל בקלות במעשי הבשר ולא ללכת אחר ישוע. זוהי הסיבה מדוע אנו חייבים תמיד לחדש את ליבנו.
פאולוס אמר שאנו, הצדיקים הנולדים מחדש, יכולים או להיכשל בבשר כשננהג על פי מחשבות הבשר, או לנהוג על פי מחשבות הרוח על ידי חידוש מחשבותינו. אנו מתנדנדים בין שני אלה. אך פאולוס עדיין אמר, "ואתם אינכם בבשר כי אם ברוח אם אומנם רוח האלוהים שוכן בקרבכם כי מי שאין בו רוח המשיח איננו שלו" (אל הרומיים 8:9).
אנו אנשי הרוח של אלוהים. אנו, במילים אחרות, עמו. אף על פי שאנו הולכים אחר תאוות הבשר של העולם, ופועלים על פיהם בחולשותינו, אנו עדיין הנולדים מחדש. אנו נכשלים בבשרנו כאשר אנו חושבים על מחשבות הבשר, אך מכיוון שרוח הקודש שוכנת בתוכנו, אנו אנשי המשיח. במילים אחרות, אנו הופכים לצדיקים, אנשי האלוהים.
פאולוס אמר, "גופינו מת למשיח." והוסיף, "ואם המשיח בקרבכם אז הגוף מת הוא בדבר החטא והרוח חיים הוא בדבר הצדקה" (אל הרומיים 8:10). מחשבותינו הרוחניות חייבות להתעורר. אנו עדיין חלשים וגופנו ילך בקלות בדרך הלא נכונה עד יום מותנו. אך ליבנו ומחשבותינו חייבים תמיד להתחדש על ידי האמונה בצדקת האלוהים.
הבה נקבע את עיננו על צדקת האלוהים כל פעם שאנו מרגישים את התשוקה לחטא בתוכנו. אנו יכולים אז לדעת שצדקת האלוהים לקחה את כל חטאינו. הסתכלו לעבר צדקת האלוהים והאמינו. תנו לו תודה על לקיחת כל חטאינו וחשבו על מעשי האלוהים. חשבו על מהו רצון האלוהים המושלם והמשביע את רצונו. מחשבותיכם יתחדשו אז תמיד.
אנו חייבים לחדש את ליבנו על ידי האמונה ולקבע את מחשבותינו על הדברים שמשביעים את רצון האלוהים. כך על הצדיקים לחיות. רק בעשותנו כן נוכל ללכת אחר ישוע עד חזרתו. אני יודע שכולנו עייפים מחיי היומיום שלנו. קשה לעבוד וקשה לבוא לכנסייה. כולם עומדים בפני קשיים. לפעמים, אני מתקנא בישוע כאשר הוא צעק במותו "כולה," ונגאל מכל הקשיים הללו.
ביאתו השנייה של אדונינו קרבה. עד אז, הבה נחדש את מחשבותינו מבלי להתאים את עצמנו לעולם. מכיוון שכדי ללכת אחר ישוע ליבנו חייב להיאחז בצדקת האלוהים, מחשבותינו חייבות להתחדש ללא הרף. כך אנו יכולים ללכת אחר ישוע עד חזרתו. הזמן קרוב.
לאחרונה קראתי כתבה בעיתון אשר דיווח שהחור באוזן בקוטב הדרומי גדול יותר פי שלושה מהשטח היבשתי של ארצות הברית. קראתי עוד מאמר המדבר על פיתוח מערכת טילי הגנה. מערכת זו מתוכנתת ליירט טילים בליסטיים בעודם באויר וניסוי מוקדם של מערכת הזו הוכתר בהצלחה. המשמעויות של פיתוחים אלה ברורים: הסביבה במידה הולכת וגוברת תיהרס ככל שהיכולת ההרסנית של הכוח הצבאי יגדל.
אם מדינה תגביר את הכוח הצבאי שלה האם זה לא יגרום למתחרותיה גם להגדיל את הכוח הצבאי שלהם כדי להדביק את התקדמותה? כל אומות העולם לא יתבטלו ויראו את המדינה הזו מעצימה את כוחה. מה יקרה אם מלחמה תפרוץ בין המעצמות הגדולות הללו?
כאשר מדינות מסוימות מנסות לפתח נשק גרעיני המעצמות הגדולות מתאמצות למנוע מהם להגיע ליכולות גרעיניות. אך הבה נניח שמאמצי המניעה האלה נכשלו והמדינה המדובר בה הצליחה להגיע ליכולת של נשק השמדה המונית ומאיימת להשתמש בהם. אז, שאר העולם ינסה ללא ספק לפתח נשק חדש כדי להתמודד עם המצב הזה.
נשקים חדשים אלו יחריבו את העולם הזה עם כוח עצום יותר מנשק גרעיני. במלחמה לא ילחמו עם רובים כמו בעבר. הריגת אנשים יחשב לדבר של מה בכך; כל הערים ושאר המדינות יחוסלו ברגע. נשק גרעיני לא יהיה מוגבל, אלא יוליך למלחמת עולם. כשהוא כבר נחרב ממלחמה שכזו, הרס גדול אף יותר ממתין לעולם מאסונות טבע. שכבת האוזון תהרס יותר במהירות ונחשולים ענקים וסערות יעלו ללא הרף מבירוא היערות. לאחר מכן אנטיכריסטוס יופיע עם כוח עצום ויכבוש את העולם.
יתכן שתגיד שאני מגזים בתסריט הזה, אך טבע האדם הוא במהותו רע. מדינות בונות צבא ומפתחות נשק חדש, אשר לעולם לא יוכל להיות משומש למטרות טובות. נשק גרעיני מתאים רק לסוגי נשק השמדה המוני. מדינות יכו אחת בשניה כדי שהן בעצמן ישרדו. מדינות אחרות ינסו לאזן את המצב נגד כל מדינה אשר תבקש לשלוט על העולם. לא משנה מהי המטרה, ברגע שנוצר נשק השמדה המוני ויכולת צבאית זה יכול להיות משומש רק למטרות רעות.
לפני זמן רב, פאולוס אמר למאמינים ברומא לא להתאים את עצמם לעולם הזה אלא ללכת אחר ישוע בחידוש ליבם. זה קטע מתאים לנו החיים בדור זה. בימים האחרונים האלה, אנו חייבים להבחין מהו רצונו הטוב המושלם והנאה של אלוהים וללכת אחר ישוע עם ליבנו.
למרות שיש לנו הרבה חסרונות, אלוהינו הוא אלוהים הכל יכול. הכל יכול שוכן בנו כרוח הקודש. למרות שיתכן שגופנו הפיזי חלש, רוח הקודש שבנו מאד חזקה. רוח הקודש מחדשת את ליבנו על ידי האמונה בכתוב כך שנוכל ללכת אחר ישוע.
הבה נהיה תלויים בכוחה של רוח הקודש, נחדש את ליבנו ונשרת את ישוע. אם ישוע יחזור אלינו כאשר אנו משרתים אותו, הבה נלך עימו. עדיום זה של חזרת המשיח, אנו נחייה כדי להפיץ את צדקת האלוהים. חדש את ליבך על ידי האמונה בצדקת האלוהים.