דרשות

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter 15] הבה נפיץ את הבשורה ברחבי העולם

"ועלינו החזקים לשאת חולשות הכושלים ואל נבקש הנאת עצמנו. כי כל אחד ממנו יבקש הנאת חברו לטוב לו למען יבנה" (אל הרומיים 2-15:1).
אלה המאמינים בצדקת האלוהים חייבים לא לחפש אחר צדקתם העצמית, כיוון שישוע המשיח גם לא חיפש את צדקתו. הצדיקים חיים למען מלכות האלוהים ומפיצים את הבשורה לתועלת האחרים. פאולוס אמר שהחזקים חייבים לשאת בחולשות החלשים במקום לבקש הנאה עצמית.
המאמינים בצדקת האלוהים חייבים ללמד את הבשורה כך שיוכלו לנקות את חטאי האחרים עם טבילתו ודמו של ישוע המשיח. זוהי הסיבה מדוע אלוהים שונא את אלה העצלים אשר לא משמיעים את הבשורה כדי להושיע את החוטאים. לכן אנו חייבים לא לחפש אחר צדקתו העצמית אלא להפיץ את צדקת האלוהים לאחרים. אנו חייבים להעביר את בשורת המים והרוח כך שהחוטאים יוכלו להיוושע באמצעות האמונה. אנו חייבים גם לחזק אחד את השני.
 
 
אל תבנה את בית האמונה על יסודות אדם אחר
 
פסוק 20 אומר, "בהשתדלי להגיד את הבשורה לא במקומות אשר שם כבר נקרא שם המשיח לבלתי בנות על יסוד אחרים."
היה משהו ייחודי בבשורה שפאולוס לימד. זה היה שהוא רק שאף להפיץ את בשורת המים והרוח. המאמינים בצדקת האלוהים חייבים לשאוף להפיץ את בשורת המים והרוח בדיוק כפי שפאולוס עשה. על מנת לגרום לזה להתרחש, עלינו לחפש אחר הטוב שבאחרים, במקום בעצמנו. אנשים המחפשים אחר הטוב של אחרים נוהגים כך כיוון שהם נצלבו עם המשיח וקמו לתחייה עימו. אלה המאמינים במשיח אינם מתים אלא חיים.
"וזה הוא הדבר אשר נעצרתי בגללו פעם ושתיים מבוא אליכם. אבל כעת אשר אין עוד מקום לי בגלילות האלה ונכסוף נכספתי לבוא אליכם זה שנים רבות. אבוא אליכם בלכתי לאספמיא כי מקווה אנוכי לראותכם בעברי ואתם תשלחוני שמה ואשבעה מעט מכם בראשונה. אומנם עתה אלכה ירושלימה לעזור את הקדושים. כי מקדוניא ואכיא הואילו לתת משאת נדבה לאביוני הקדושים אשר בירושלים. כי הואילו ואף מחויבים הם להם כי אם היה לגויים חלק בדברי הרוח אשר להם הלא עליהם לעזרם גם בדברי הגוף. לכן כשגמרתי את זאת וחתמתי להם הפרי הזה אז אעברה דרך ארצכם לאספמיא. ויודע אנוכי כי בבואי אליכם אבוא במלא ברכת בשורת המשיח" (אל הרומיים 29-15:22).
 
 
פאולוס היה מטיף נודד אשר השגיח על כנסיית האלוהים
 
כשפאלוס היה בדרכו לכנסיית ירושלים כדי לשרת את הנוצרים שלה, הוא מסר את התרומה ממקדוניה ואכיא אליהם. פאולוס הוסיף שאם הגויים משתתפים בדברי הרוח שלהם, חובתם היא גם לשרתם בדברים חומרניים. הקדושים בקהילת ירושלים היו נרדפים בזמן ההוא, ולא יכלו להשתחרר מהמחסור החומרי. קהילת ירושלים, אשר סבלה מרדיפה גדולה על שהאמינה בישוע המשיח, עודדה מאד על ידי האחים והאחיות הגויים.
בהווה כמו בעבר, זה הפך למסורת בכנסיות האלוהים לחלוק את עושרם עם הנזקקים במקום להנות מזה בעצמן. במיוחד המאמינים המלאים ברוח אינם יכולים לחיות רק למען עצמם. מדוע? מכיוון שרוח הקודש שוכנת בהם! הם נולדים מחדש ומודרכים על ידי רוח הקודש השוכנת בהם.
זה נפלא שהכנסיות של הגויים תמכו ומימנו את קהילת ירושלים. זו הייתה עבודתה של רוח הקודש. רוח הקודש תמכה בקהילת ירושלים למען בשורת המים והרוח, לא למען יחידים, והעניקה גם סעד חומרי. בזמן ההוא בישראל, הרבה הוכו, הושלכו לכלא, ואפילו נהרגו על אמונתם במשיח כמושיעם.
בסרטים תיעודיים בטלויזיה, אנו יכולים לראות לעיתים קרובות שרידי מערכות קבורה של קודשים ומערות המסתור שלהם בהרים. זה מה שהיה על קהילת ירושלים לעבור בזמן ההוא. אנו, גם, חייבים לתת יד לעזור לכנסיות האלוהים כאשר הן עומדות בפני קשיים.
יתכן שנשכח את החשיבות של העזרה ההדדית אשר הכנסיות הקדומות נתנו אחת לשניה, אך זהו היה הזמן בו המאמינים היו צריכים להסתתר כדי להימלט מהרדיפה. רק רוח הקודש הייתה יכולה לעשות את השיתוף לאפשרי בנסיבות שכאלו. מכיוון שקהילת ירושלים הייתה תחת רדיפה, היה טבעי מבחינת כנסיות אחרות לעזור לה. בגלל זה עבודת רוח הקודש הייתה הולמת ונפלאה.
אתה, המאמין בצדקת האלוהים גם חייב לקחת חלק בעבודה שכזו. מספר הכנסיות של מיסיון החיים החדשים גדלות וממומנות ומושקעות כדי להפיץ את הבשורה ברחבי העולם. לכולן יש קשיים פיננסיים אשר עליהן להתמודד איתם, אך הם עדיין נלהבות להפיץ את הבשורה כדי להושיע נשמות.
פאולוס עבד כעושה אהלים כדי ללמד את בשורת המים והרוח. כאשר היה מישהו אשר יכל לטפל בכנסייה אשר הוא יסד, הוא הפקיד בידיו את הכנסייה והלך בדרכו לאזור אחר כדי להפיץ את הבשורה – הכל תוך כדי שהוא מוצא את פרנסתו כעושה אוהלים.
בדיוק כפי שאנך חי למען עצמך בלבד, שליחנו אינם חיים למען עצמם. אלה אשר רוח הקודש שוכנת בתוכם, מקדישים את עצמם לעבודת האלוהים – כלומר, להושיע נשמות מכל חטאיהם. גם הכמרים וגם ההדיוטות של המיסיון שלנו, משרתים את הבשורה באמצעות "שירות של עשיית אוהלים," כאשר הם מחזיקים בעבודתם כדי לתמוך בעצמם ובאותה שעה כדי לתרום להפצת הבשורה גם בצורה פיננסית וגם בצורה התנדבותית.
בדרך זו, אנו יכולים למצוא הרבה קווי דמיון בין שירותו של פאולוס לבין זו של כנסיית האלוהים. יש לנו אותו דפוס מחשבה ואנו חיים חיים שמשביעים את רוח הקודש. מה יש בראשנו כאשר קר מאד? אנו ללא ספק חושבים על חברינו הנוצרים ומשרתי האלוהים ותוהים האם הם סובלים מהקור. אנו, הנולדים מחדש הנוצרים, דואגים ומשגיחים אחד על השני. כל הצדיקים בתנ"ך היו נחוצים אחד לשני ושירתו את צדקת האלוהים יחד. חיי אמונה אלה הם החיים האמיתיים של הצדיקים.
אנו חיינו עם דפוס מחשבתי שכזה. כאשר רק התחלנו להפיץ את בשורת המים והרוח, היינו צריכים להתחיל מאפס ולא היה לנו כלום. היינו כל כך חנוקים מבחינה פיננסית שלפעמים אפילו היו לנו קשיים לשלם את החשבונות והשכירות של בניין הכנסייה. אך עדיין הקדשנו את עצמנו לשירות הספרותי שלנו ברחבי מדינה זו.
כאשר עמדנו בפני בעיות פיננסיות, היה זה אלוהים אשר פתר אותן למענינו ואפשר לנו לראות את פירות השירות. מכיוון שרוח הקודש נשארת בליבנו, תשוקתנו להפיץ את הבשורה בוערת בליבנו, ולא משנה איזה קשיים לפנינו. אנו רוצים לחלוק את אהבת אלוהים עם כל הנשמות האבודות על ידי לימוד בשורת המים והרוח בדיוק כפי שכנסיות האלוהים והצדיקים אשר כתוב עליהם בתנ"ך עשו.
אנו יכולים לגלות שהצדיקים הנולדים מחדש של הכנסייה הקדומה השגיחו אחד על השני וגם אנו עושים זאת. זה בלתי אפשרי ללא הדרכתה של רוח הקודש. רוח הקודש הפיצה את צדקת האלוהים ברחבי כדור הארץ באמצעות מסירותם של הנולדים מחדש, ותמשיך לעשות כן.
 
 
אפילו אם אנו עומדים לפני סוף הימים!
 
אנשים אומרים שאנו חיים עתה בתקופה האחרונה, כאשר כל הקשיים אשר נובאו בתנ"ך יתקיימו.
קטסטרופות ואסונות ישטפו את הכל בימים האחרונים. כמאמינים, אנו חייבים לעמוד באופן איתן יותר באמונתנו בצדקת האלוהים וללמד את בשורת המים והרוח אף יותר בחריצות. לאלה המאמינים בצדקת האלוהים חייב להיות לב המשגיח והאוהב אחד את השני בתקופה האחרונה הזו. יתכן שליבנו יהיה קשה כמו שלב כל העולם קשה, אך לבסוף אנו יכולים להתגבר על העולם הזה, מכיוון שיש בנו את רוח הקודש. לא משנה מה הן הנסיבות, אנו חייבים להשגיח אחר כנסיית האלוהים והנשמות. אנו חייבים להשגיח על אלה הזקוקים לעזרתנו, לאהוב אותם, לחשוב על חברינו כאחים ואחיות, ולהפיץ את הבשורה עד הסוף.
אנו חייבים להקדיש את עצמנו לישועתם של אחרים יותר מאשר לחפש אחר צדקתנו העצמית. ישנם עדיין כל כך הרבה נשמות, שם בחוץ ברחבי כל העולם, אשר לא שמעו את בשורת המים והרוח, ולא הייתה להם ההזדמנות להכיר את צדקת האלוהים. אנו חייבים לקבע את מחשבותינו כמו חיילים אשר נלחמים כדי לנצח את הנשמות האבודות ואת העמים עם בשורת המים והרוח. משימה זו לא באה בכפיה, כאילו אנו נאלצים לעשותה תחת כוח, אלא היא באופן טבעי צומחת בליבם של אלה מאיתנו אשר רוח הקודש שוכנת בהם.
התפקיד הנפלא של הפצת בשורת המים והרוח עד סוף העולם, פועל בליבנו היום. מה שאני רוצה להגיד לך זה שככל שעולם זה נהיה קשה יותר, אלוהים שופך יותר את רוח הקודש עלינו. אנו מפיצים את הבשורה באמצעות ספרים אלקטרונים המוצעים לאלה הצמאים לאמת, חינם אין כסף. אנו נמשיך ברציפות בשירותנו ברחבי העולם באמצעות האינטרנט.
למרות שאיננו יותר עשירים מהאמריקאים או האירופאים, אנו עדיין יכולים לתת להם את הבשורה אשר מכילה את צדקת האלוהים. יש לנו אותו דפוס חשיבה כמו של פטרוס שאמר, "כסף וזהב אין לי אבל את אשר בידי אתננו לך בשם ישוע המשיח הנצרי קום והתהלך." (מעשי השליחים 3:6).
אנו יכולים לתת להם בחינם את הבשורה אשר מילאה את צדקת האלוהים, אשר הם אינם מכירים. אף על פי שאיננו טובים יותר מאחרים מבחינה גשמית, אנו משרתי האלוהים אשר יכולים לתת את הבשורה המכילה את צדקת האלוהים. אלה אשר, יתקלו בבשורה זו באמצעות שירותינו, וייווכחו לדעת ולהאמין בבשורה זו, יבורכו בשפע.
זהו עידן האינטרנט ואיתו אלוהים סיפק לנו דרך לפתוח את כל העולם. אנו ראינו כיצד האנשים שמחו והיו אסירי תודה כאשר נתנו להם את הבשורה אשר ביצעה את צדקת האלוהים. ככל שהעולם הופך יותר לאפל, כך אנו נהפוך ליותר רבי עוצמה כאשר נשמיע את בשורת צדקת האלוהים לאבודים. האם העולם יגע לקיצו כך או שמא אלוהים יתן לנו יותר הזדמנויות להפיץ את בשורתו? זה מה שעלינו לחשוב ולהתפלל עליו. הכל יתקיים באופן מושלם על ידי רוח הקודש.
גם אני נהגתי להיות אנוכי ולדאוג תמיד רק לגופי לפני שנולדתי מחדש. לא רק אני, אלא כולנו היינו כך. אלה החיים רק למען הנאת הבשר יכולים לטעון שיש להם אהבה, אך לאמיתו של דבר הם אינם מסוגלים לאהוב אחרים. זהו ההבדל בין אלה אשר יש להם את רוח הקודש לבין אלה שלא. חוטאים יכולים לחיות רק למען עצמם, אך לאלה עם רוח הקודש יש את הכוח לחיות למען מישהו אחר, ולמעשה חיים בשביל אחרים. השילוש הקדוש נתן למאמיניו את הכוח לחיות למען נשמות אחרות. מכיוון שאלוהים שוכן בליבם ומדריכם, הם יכולים לעשות את עבודת צדקתו.
לא משנה כמה כנסיות יש בעולם הזה, כמעט כולם הפכו עתה ללא יותר מאשר עסק חילוני. הם לא חוסכים כסף כדי לבנות את כנסיותיהם הפזרניות ויש להם תקציבי ענק של מיליוני דולרים, אך עדיין רק חלק זעום מעושרם, אם בכלל, ניתן לפעולות צדקה. הם משתגעים להשיג יותר עושר על האדמה הזו וזונחים את משימתם האמיתית להצלת נשמות כדבר משני ולא חשוב. הם אינם יכולים להיות חלק מכנסיית אלוהים, כיוון שכנסייתו אינה רודפת אחר האינטרסים של עצמה יותר מאשר אלה של אלוהים.
כנסיית האלוהים האמיתית משתמשת במשאביה כדי להציל את הנשמות האבודות בשקיפות וביושר. כפי שהתנ"ך אומר, "אשרי הרחמנים כי הם יורחמו" (מתי 5:7), אלוהים נתן לנו את הלב כדי להשגיח על הנשמות בעולם הזה ולהוליך אותם לגאולה, ועשה את כל הדברים האלה לאפשריים. בשורת המים והרוח מוצאת לאור עתה ותורגמה כמעט ל 40 שפות ויותר מ 60 כותרים, כל אחד מהם מעיד על צדקת האלוהים לאלה אשר עומדים בפני מותם הרוחני.
כמה שבע רצון יהיה אלוהים אם נתפלל יותר בלהיטות ונפיץ את בשורת המים והרוח ליותר חוטאים כדי להושיעם, לפני שעולם זה נשטף בצרה הגדולה ומגיע לקיצו? הבה לא נרתע אלא נהיה נאמנים ממש עד הסוף.
בעבר, העניים יכלו לשרוד כאשר עזרו איש לחברו. אך אנו עתה נכנסנו לעידן תחרות ללא הגבלה בו רק החזקים יכולים לשרוד. כל פעם שאנו מסתכלים על הדור הזה, אנו משוכנעים בתפקידינו להפיץ את בשורת המים והרוח לאלה אשר עדיין לא שמעו אותה. לכולנו יש לב כדי להעביר את הבשורה אשר תתן שלווה לאלה החוששים והעיפים ממאבקם הבלתי פוסק בעולם אכזר זה. הבה נעביר להם את הברכה הרוחנית של בשורת המים והרוח. אנו יכולים לחיות למען המשיח עם אמונתנו בצדקת האלוהים, כיוון שהוא לקח את כל חטאינו.
הבשורה המכילה את צדקת האלוהים תתפשט עתה במהירות פי עשרה, פי מאה, פי אלף ופי מליון. יהיה לנו כל כך הרבה עבודה לעשות אז הבה נהיה נאמנים. אלה המוכשרים צריכים לתת את כשרונם לישוע ולהפיץ את הבשורה לכל נשמה. אנו כולנו חייבים לעבוד כדי להפיץ את הבשורה בהתאם לכשרוננו אשר ניתן על ידי אלוהים. אין לנו כוח עצמי, אך אני מאמין שאם נתפלל לאלוהים על פי רוח הקודש הפועלת בנו, אלוהים ימלא לנו את כל משאלותינו.
המשיח נתן לנו את אהבתו האמיתית האוהבת את החוטאים. אנו נושענו מחטאי העולם הזה על ידי אמונתנו בצדקת האלוהים. זוהי הסיבה מדוע עלינו לעבוד קשה יותר כדי להפיץ את הבשורה, אפילו כאשר נהיה יותר קשה לחיות בעולם הזה.
אלוהים אמר, "השארתי לי שבעת אלפים איש אשר לא כרעו לבעל" (אל הרומיים 11:4). ישנם עדין כל כך הרבה בעולם הזה אשר צריכים לקבל את בשורת המים והרוח, כל כך הרבה נשמות בין אם כמרים, תיאולוגים והדיוטות אשר קמים.
אנו מסוגלים לעבוד למען הבשורה בגלל אהבת המשיח. עדיין יש לנו עבודה רבה לעשות, ולפעמים אנו מרגישים מוכרעים על ידה. אך אנו חייבים להיות נאמנים ולהפיץ את הבשורה אף יותר בחריצות ככל שאנו עומדים יותר בקשיים. זהו ליבו של המשיח. אני מתפלל שאתה, הצדיק, לא תחשוב רק על עצמך. אם תחשוב רק על עצמך, אין צורך באמונה או תפילה כיוון שאתה רק מנסה לחיות בשביל עצמך ואין לך שום קשר עם הנשמות האבודות. אך אם אתה חייב להרוויח את הגמול כשאתה תומך בעצמך וגם בנשמות אחרות, מה יקרה? אתה תתפלל לעזרה מאלוהים מכיוון שאתה חלש.
כך אמונתנו ותפילתנו צומחת. זוהי הסיבה מדוע אלוהים אמר,
"יש מפזר ונוסף עוד
וחושך מיושר אך למחסור" (משלי 11:24).
לחלוק את בשורת המים והרוח עם אחרים זה החיים הצדיקים ביותר של הנוצרים. חיי רוח הם חיים אשר מפיצים את הבשורה האמיתית המובילה את האנשים למשיח. הבה נשגיח על שכנינו ועל נשמתם, ונפיץ את הבשורה ברחבי העולם. יהי רצון שברכת צדקת האלוהים תהיה תמיד עימך.
הללויה! הבה נהלל את אדונינו! אני מודה לו על שאפשר לנו לעשות עבודות צדיקות וטובות, ועל שגאל אותנו מכוח החשיכה והוביל אותנו למלכות בנו.