Κηρύγματα

Temat 12: Listy Boga do nas w dobie koronawirusa

[12-2] (Księga Izajasza 42:10-17) Słowo Boże wypowiedziane do Jego ludu w tym wieku, gdy koniec jest bliski

(Księga Izajasza 42:10-17)
„Śpiewajcie PANU nową pieśń, 
jego chwałę od krańców ziemi, 
wy, którzy się w morzu pławicie, i wszystko, co w nim jest, 
wyspy i ich mieszkańcy. 
Niech podniosą głos pustynia i jej miasta 
oraz wsie, w których mieszka Kedar. 
Niech wykrzykują mieszkańcy skały, 
niech wołają ze szczytu gór. 
Oddajcie cześć PANU 
i głoście jego chwałę na wyspach. 
PAN wyruszy jak mocarz, 
jak mąż waleczny wzbudzi swoją gorliwość. 
Zawoła, nawet zagrzmi 
i odniesie zwycięstwo nad swoimi wrogami; 
Mówiąc: Milczałem dość długo, 
w spokoju wstrzymywałem się; 
ale teraz będę krzyczeć jak rodząca, 
spustoszę i pożrę wszystkich razem. 
Góry i pagórki zamienię w pustynię 
i całą ich zieleń wysuszę. 
Zamienię rzeki w wyspy, 
a jeziora wysuszę. 
Powiodę ślepych drogą, której nie znali, 
poprowadzę ich ścieżkami, o których nie wiedzieli. 
Ciemność zamienię w światłość przed nimi, 
a miejsca nierówne – w równinę. 
To są rzeczy, które dla nich uczynię, 
a nie opuszczę ich. 
Cofną się 
i bardzo zawstydzą się 
ci, którzy ufają rzeźbionym posągom, 
którzy mówią odlanym posągom: 
Wy jesteście naszymi bogami.”
 

Chociaż dzisiaj zgromadziliśmy się tutaj na nabożeństwie, wielu naszych współświętych nie może być z nami ze względu na wymagania dotyczące dystansu społecznego, które zostały wprowadzone w celu zwalczania koronawirusa. Chciałbym prosić, abyście podzielili się dzisiejszym przesłaniem z takimi członkami kościoła, którzy nie mogą uczestniczyć w naszym nabożeństwie. Wściekły koronawirus jest niezwykle niebezpieczny. Wcześniej dzisiaj usłyszałem w wiadomościach, że wybuchła epidemia na rekolekcjach dla młodzieży zorganizowanych przez kościół w Busan, gdzie co najmniej 30 nastolatków spośród około 150-160 uczestników zostało zarażonych. Prawdopodobnie będzie więcej zakażeń z powodu tego wybuchu.
Niektóre kościoły przesadzają w swoich rekolekcjach dla młodzieży, zmuszając zgromadzonych modlić się i krzyczeć przez całą noc, aż padają z wycieńczenia. Trening modlitewny jest powszechny na rekolekcjach dla młodzieży, ale jeśli uczestniczących studentów doprowadzano do ostateczności, czują się wyczerpani, a czasem nawet mają halucynacje. Trening może być tak intensywny, że niektórzy uczestnicy praktycznie tracą zmysły, a Szatan może wykorzystać to otwarcie i oszukać ofiary, by wydawały dziwne dźwięki, jakby mówiły językami. Wielu ludzi błędnie postrzega to jako dowód otrzymania Ducha Świętego. Więc ci, którzy nie rozwiązali problemu swoich grzechów, mają skłonność do powierzania swoich dusz kłamcom, lekceważąc Słowo Boże. Wydaje się, że dla tych mylących się chrześcijan barometrem wiary do oceny, czy wiara jest silna, czy słaba, jest to, jak bardzo ktoś jest wystawiony na działanie złych duchów.
Wydaje się, że ostatnio wyznawcy pewnego wyznania zostali wystawieni na działanie demonów. Ci ludzie twierdzą, że tylko oni należą do 144 000 wybranych ludzi i nazywają siebie duchowymi żniwiarzami, ale to nic innego jak całkowicie bezpodstawne kłamstwo, które opiera się na ich własnych myślach, a nie na Słowie Bożym. Nawet jeśli mówią, że należą do 144 000 wybranych ludzi, jeśli jest jakiś grzech w ich sercach, to, co mówią, jest w rzeczywistości całkowitym kłamstwem. Ich twierdzenie jest całkowitym, stuprocentowym kłamstwem przed Bogiem. 
Wy i ja żyjemy teraz w epoce, w której świat jest nękany przez koronawirusa. Biblia mówi, że kiedy nadejdą czasy ostateczne, będzie więcej głodu i chorób. Czy w przyszłości świat stanie się lepszy? Nie, oczywiście, że nie, ponieważ w Nowym Testamencie jest napisane, że w przyszłości będzie jeszcze więcej chorób. Bez wątpienia światowa gospodarka pogorszy się po pandemii. I będzie o wiele więcej klęsk żywiołowych niż te, które widzieliśmy do tej pory. Nie możemy więc oczekiwać, że ten świat stanie się lepszy w przyszłości. 
Objawienie Jana w Nowym Testamencie mówi, że kiedy nadejdzie koniec świata, jedna trzecia ludzkości będzie cierpieć i zginie w wyniku klęsk żywiołowych. Mówi również, że jedna trzecia wszystkich lasów na tym świecie zostanie spalona od razu, a morza zamienią się w krew i staną się nieprzyjazne dla istot żywych. 
Dzisiejsze czytanie Pisma Świętego dotyczy tego, co nas czeka w przyszłości. Kiedy więc zaczną się takie katastrofy? Zaczną się, gdy gniew Boży zostanie wylany na tę ziemię. Kiedy patrzymy na dni Starego Testamentu, widzimy, że lud Izraela wkroczył do ziemi Kanaan i prosperował tam, jak obiecał Bóg. Mimo to ostatecznie porzucili Boga Jahwe i oddawali cześć pogańskim bożkom, takim jak Baal, bóg płodności, i Aszera, bogini płodności. Izraelici palili kadzidła i składali ofiary przy ołtarzu tych bożków. W rezultacie Bóg wylał Swój gniew, a lud Izraela został w konsekwencji zniewolony i zaciągnięty do odległych krajów jako jeńcy wojenni. W czasach Starego i Nowego Testamentu Bóg w równym stopniu chciał ukarać bałwochwalców. Jednak Bóg chciał również obdarzyć nawet takich bałwochwalców Swą miłosierną miłością. Bóg powołał dla nich przywódcę, aby wybawić ich od grzechów, i był zadowolony, że ich zbawił. 
 
 
Dlaczego powinniśmy chwalić Pana wraz ze zbliżającym się końcem

W dzisiejszym czytaniu Pisma Świętego nasz Pan przekazał Swojemu ludowi przesłanie nadziei, mówiąc:
„Śpiewajcie PANU nową pieśń, 
jego chwałę od krańców ziemi, 
wy, którzy się w morzu pławicie, i wszystko, co w nim jest, 
wyspy i ich mieszkańcy” (Księga Izajasza 42:20).
W czasach, gdy na tym świecie panują klęski żywiołowe, handel między narodami jest zablokowany z powodu pandemii koronawirusa, a w rezultacie załamuje się gospodarka, Bóg powiedział Swojemu ludowi o nadziei. Innymi słowy, Bóg mówi nam przez ewangelię wody i Ducha, że gdy zbliża się koniec, pojawia się nowa nadzieja dla wszystkich ludzi.
Żyjąc w takich czasach ostatecznych, powinniśmy wychwalać Chrystusa, naszego Boga, ze względu na Słowo ewangelii wody i Ducha. To dlatego, że Bóg zbawił nas od wszystkich grzechów świata poprzez Słowo ewangelii wody i Ducha, w wyniku czego wszyscy, którzy wierzą w tę ewangelię, wejdą do Królestwa Bożego i będą w nim żyć. Dlatego my, wierzący w ewangelię wody i Ducha, powinniśmy wielbić Boga.
Ten świat patrzy teraz na rychły powrót Chrystusa, naszego Boga, i zbliża się dzień, w którym wierzący w ewangelię wody i Ducha będą mogli uczestniczyć w uczcie weselnej Chrystusa. Oznacza to, że teraz jest czas, aby ten sam Bóg, który zbawił nas, wierzących w ewangelię wody i Ducha, osądził ludzi tego świata. Sąd Boży spoczął na nich, ponieważ ci ludzie, zwiedzeni przez wrogów, nie wierzą w prawdziwą miłość Boga. Dlatego Bóg mówi, że nadszedł czas sądu. Żyjąc w takim wieku, my, sprawiedliwi, musimy wykonywać całą naszą pracę, wierząc w Słowo ewangelii wody i Ducha, prawdziwe Słowo Boże. Trwamy w prawdziwej miłości Pana i wkrótce będziemy mieli zaszczyt spotkania z Panem, który zbawił nas od naszych grzechów. Jednak sprawiedliwi będą mogli przeżyć takie ostateczne czasy tylko wtedy, gdy będą prowadzeni przez Kościół Boży. Ci, którzy są zanurzeni w prawdziwej miłości Boga, otrzymają Jego troskliwą opiekę. Jednak nawet w tych czasach ostatecznych wciąż istnieją ludzie sprawiedliwi, którzy oddają cześć bożkom zamiast Bogu. Ci ludzie muszą odpokutować za swoje bałwochwalstwo i zawrócić. To dlatego, że istnieje powód, dla którego my, sprawiedliwi, musimy wieść życie w posłuszeństwie woli Pana.
W czasach Starego Testamentu król Achab zmylił lud Izraela, aby oddawał cześć Baalowi i Aszerze. Zamiast pokierować ludem Bożym, by oddawali cześć Panu Bogu, wprowadził ich w błąd, by oddawali cześć Baalowi. Zrobił to ze względu na swoją żonę Jezabel. Jezabel była cudzoziemką. Oznacza to, że Achab, król ludu Izraela, poślubił pogankę. Zawarłszy małżeństwo z Achabem, Izebel przedstawiła Izraelowi swojego bożka Baala oraz ze sobą również przyprowadziła jego kapłanów. Popchnęła króla Achaba i lud Izraela, aby uczynili posąg Baala, i odtąd Izraelici zaczęli czcić Baala zamiast Pana Boga. Tak więc Bóg sprowadził posuchę na lud Izraela na trzy lata i sześć miesięcy, dając im możliwość odpokutowania.
Bóg sprowadził głód na lud Izraela, ponieważ chciał, aby pokutowali i wrócili do Niego. Jednak Izraelici nie poddali się Bogu w posłuszeństwie. Bóg ostrzegł przez Eliasza, że nastąpi wielki głód spowodowany suszą trwającą trzy i pół roku.  W tym czasie Eliasz był w stanie uciec do rzeki zgodnie z poleceniem Boga i znaleźć tam bezpieczeństwo. W takim czasie przewrotu Bóg przygotował także dla Eliasza wdowę z Sarepty wśród ludu izraelskiego. Ta wdowa w tamtym czasie miała tylko garść mąki w swoim dzbanie. Zamierzała upiec chleb z pozostałej mąki, aby ona i jej syn mogli zjeść ostatni posiłek przed śmiercią, ale przez Swojego sługę Eliasza Bóg polecił wdowie z Sarepty, aby zrobiła chleb z mąki i przyniosła mu go. W Piśmie jest napisane, że wdowa zrobiła, jak jej powiedziano, i podała słudze Bożemu ten chleb, w wyniku czego otrzymała błogosławieństwo, że jej dzban mąki nigdy się nie kończył. To wydarzenie, zestawiając tych, którzy boją się Boga, z tymi, którzy Go się nie boją, pokazuje, jak otrzymywane są błogosławieństwa i przekleństwa Boże. 
Z relacji o wdowie z Sarepty jasno wynika, że podczas gdy niektórzy Izraelici służyli bożkom, inni bali się Boga. Tak samo jest dzisiaj. Chociaż wielu ludzi na całym świecie służy bożkom zamiast Bogu, są też inni, którzy chodzą z Bogiem. W obecnym wieku wyraźnie są ludzie, którzy otrzymali błogosławieństwa Boże i cieszą się nimi, przyjmując do swoich serc miłość Chrystusa i ewangelię wody i Ducha, którą im dał. Jednocześnie jest też wielu ludzi, którzy nie chcą przyjąć Boga i Jego ewangelii wody i Ducha do swoich serc, a zamiast tego służą daremnym bożkom i przeciwstawiają się Bogu, aż w końcu zostaną zniszczeni. Służąc bożkom, ludzie ci odrzucają prawdziwą miłość Boga. Będąc niewolnikami grzechu i oszukanymi przez kłamców, sprzeciwiają się Bożej prawdzie i wywołują Jego gniew. Jeśli nadal będą odrzucać prawdziwą miłość Boga w ten sposób, w końcu staną przed gniewem Bożym i zostaną ukarani piekłem. Gdy grzechy ludzkości piętrzą się, aż docierają do Boga w niebiosach, grzechy te zamieniają się w ognisty sąd Boży i spadają na ziemię jako potępienie. Katastrofy dotykają dzisiejszą rasę ludzką, w wyniku czego wielu ludzi nagle umiera. Czy wiecie, dlaczego tak się dzieje? Ludzie umierają, ponieważ odrzucili prawdziwą miłość Boga. Kiedy patrzymy na historię rodzaju ludzkiego, widzimy, że za każdym razem, gdy było mnóstwo grzechów ludzi, uderzał ich jakiś rodzaj choroby i zmniejszał populację ludzką. Wraz z postępem naukowym świata, kultura grzechu również się rozwijała, a istoty ludzkie zaczęły żyć pogrążone w tej kulturze. W końcu ludzkość musiała oddalić się od Boga i żyć pod lawiną przekleństw i cierpienia. Wszystkie cywilizacje, czy to Inków, czy też cywilizacja rzymska, nagle zniknęły z powierzchni ziemi dokładnie wtedy, gdy ich kultura bałwochwalstwa gwałtownie wzrosła, osiągając swój szczyt. W średniowieczu Czarna Śmierć spustoszyła ludzkość i zabiła dziesiątki milionów ludzi, ale widzimy, że kiedy ludzie wyszli z tej pandemii, rozwinęli jeszcze bardziej zaawansowaną kulturę grzechu.
Wszyscy ludzie na tej ziemi powinni otrzymać błogosławione przebaczenie grzechów poprzez wiarę w Boga, Stwórcę wszechświata i Chrystusa Zbawiciela, który uwolnił grzeszników od wszystkich grzechów. Problem polega jednak na tym, że niezliczone rzesze ludzi nadal oddają cześć bożkom jako swoim bogom, a nie jedynemu prawdziwemu Bogu. Dlatego Bóg ponownie ich osądzi. Modlę się, aby Bóg pobłogosławił ludzkość ostatnim duchowym żniwem, nawet podczas pandemii koronawirusa pustoszącego ten obecny wiek. Dzisiaj Bóg umożliwił nam szerzenie ewangelii wody i Ducha wśród całej ludzkości poprzez Swój Kościół. My, wierzący w ewangelię wody i Ducha, teraz w pełni głosimy tę ewangelię poprzez e-booki, książki drukowane i audiobooki. Faktem w obecnym wieku i tych czasach jest, że wraz z postępem naukowym, nieprawości popełniane przez ludzi stają się jeszcze bardziej powszechne na tej ziemi. Jednak pomimo trudności związanych z chorobami Bóg szerzy wśród ludzi Słowo ewangelii wody i Ducha. Dlatego też Bóg upomina nas, sprawiedliwych, abyśmy żyli naszą wiarą i oddawali Mu cześć.
Bóg mówi do sprawiedliwych:
„Niech podniosą głos pustynia i jej miasta 
oraz wsie, w których mieszka Kedar. 
Niech wykrzykują mieszkańcy skały, 
niech wołają ze szczytu gór“ (Księga Izajasza 42:21).
Obecnie na całym świecie jest wielu ludzi, którzy tak jak my głoszą ewangelię wody i Ducha. Możemy chwalić naszego Boga, głosząc Słowo ewangelii wody i Ducha w każdym narodzie. Bóg kocha nas, sprawiedliwych wierzących w ewangelię wody i Ducha, i możemy Go wielbić, ponieważ wierzymy, że ten Bóg powróci na tę ziemię. Bóg pobłogosławił nas, abyśmy śpiewali Jego chwałę: „Jezus Chrystus raz na zawsze zbawił nas, wierzących w ewangelię wody i Ducha, od wszystkich naszych grzechów!” Bóg mówi nam wszystkim, sprawiedliwym, abyśmy wychwalali Go za łaskę, jaką nas obdarzył, i abyśmy głosili ewangelię wody i Ducha na całym świecie.
Czasami może się wydawać, że Bóg nie osądza ludzi bez względu na to, ile grzechów popełniają. Jednak Bóg objawił się jako Sędzia grzesznikom dumnie przechadzającym się przed Nim. Czasami wygląda na to, że Bóg ukrywa się przed nami wszystkimi w ciszy, ale wiemy, że Bóg był przez cały czas przy nas, przemawiając do nas i pomagając nam. Bóg objawia się nam poprzez ewangelię wody i Ducha. Milczenie Boga może trwać tak długo, że każdy może pomyśleć, że On nie istnieje, ale wiemy z historii ludzkości, że kiedy grzechy ludzi piętrzą się i osiągają pewien punkt krytyczny, Bóg objawia się. Ludzkość obserwuje gwałtowny wzrost populacji od zakończenia II wojny światowej. W ten sposób wzrosła nieprawość, podobnie jak wiele innych złych wydarzeń. Jednak za zgodą Boga ludzkość ma teraz kolejną możliwość znalezienia i uwierzenia w ewangelię wody i Ducha. Wszyscy ludzie powinni się teraz nawrócić i znaleźć dane przez Boga błogosławieństwo zbawienia; nikt nie powinien przegapić tej okazji. Ze swojej strony powinniśmy wykorzystać Boże błogosławieństwa i głosić ewangelię wody i Ducha na całym świecie. Żyjemy w czasach, gdy widmo wojny nawiedza cały świat. Jednak jeszcze bardziej przerażająca od wojny jest choroba. A jeszcze bardziej przerażający jest całkowity upadek gospodarki. Kiedy nadejdzie ten wiek, wszyscy ludzie będą cierpieć tak straszną posuchę zarówno na ciele, jak i na duchu, że staną się prawie jak zombie. Widzimy, że Bóg przygotował nas do wszystkiego, abyśmy mogli głosić ewangelię wody i Ducha na całym świecie, kiedy nadejdzie ten czas. 
Patrząc na wszystko, co dzieje się w tych trudnych dniach, ludzie powinni poważnie ocenić siebie przed Bogiem i teraz szukać zbawienia swoich dusz. Powinni zadać sobie pytanie: „Jeśli nadal będę robił to, co robiłem, na pewno zginę. Pędzę ku śmierci. Jak więc mogę zostać zbawiony od moich grzechów w tym wieku i czasie?” Wszyscy ludzie powinni się modlić, aby znaleźć drogę do zbawienia od grzechów. Mówiąc prościej, Bóg mówi do całego rodzaju ludzkiego, aby odnaleźli i uwierzyli w Boga oraz ewangelię wody i Ducha, w której jest Jego sprawiedliwość.  Bóg mówi: „Przyjmij swoje zbawienie!” Bóg powołał Jezusa Chrystusa, który jest Zbawicielem całej ludzkości, a Jezus Chrystus mówi nam, abyśmy przygotowali się do Nieba, wierząc w ewangelię wody i Ducha, którą nam dał. W takich chwilach ludzie muszą wołać Boga, naszego Chrystusa, i całym sercem wierzyć w daną przez Boga ewangelię wody i Ducha. Jednocześnie powinniśmy pamiętać, że ci z nas, którzy znaleźli ewangelię wody i Ducha, otrzymali błogosławieństwo, że mogą chwalić Boga i przygotowywać się na lepszą przyszłość. Natomiast ci, którzy nie znaleźli ewangelii wody i Ducha, zobaczą, jak ich dusze zginą na zawsze. 
W tych ostatnich dniach Bóg mówi nam, sprawiedliwym, abyśmy nie milczeli a zamiast tego głośno krzyczeli. Mówi swoim pracownikom, aby pobudzali gorliwość jak wojownik i głośno wykrzykiwali o błogosławionym dziele zbawienia oraz głosili ewangelię wody i Ducha. To z powodu różnych trudności tego świata, takich jak choroby, wojny i nieszczęścia ekonomiczne, ludzie zaczynają wzywać Pana, który dał im Swoją prawdziwą miłość. Bóg wszystkich ludzi mówi im teraz, aby również otrzymali przebaczenie wszystkich grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. A nam, wierzącym, Bóg nakazuje wykrzykiwać ewangelię wody i Ducha ze względu na każdego grzesznika. Bóg przemawia przez sprawiedliwych. Mówi nam, abyśmy krzyczeli, aby wszyscy ludzie opamiętali się, a wszyscy grzesznicy mogli otrzymać przebaczenie grzechów w swoich sercach, wierząc w daną przez Boga ewangelię wody i Ducha. Innymi słowy, to poprzez nasze głosy Bóg działa, aby zapewnić, że ewangelia wody i Ducha jest głoszona przez Jego sług, aby dotarła do serc każdego żyjącego w obecnym wieku.
Ludzie mają tendencję do nie szukania Boga Zbawiciela, kiedy dobrze im się powodzi. Dlatego Bóg czasami pozwala ludzkości stawić czoła ciernistym trudnościom. Pozwala, aby przydarzyło się to każdemu z nas, każdej osobie, narodowi i całej ludzkości. Jeśli nie cierpimy z powodu naszych grzechów, to w naszej ludzkiej naturze jesteśmy pełni siebie przed Bogiem. Kiedy napotykamy trudności, pochylamy głowy przed Bogiem i szukamy Jego miłości i miłosierdzia. Zatem wiara w Boga Zbawiciela w tych trudnych czasach jest największym ze wszystkich błogosławieństw. Jednak nawet wśród wierzących w ewangelię wody i Ducha są ludzie, którzy służą bożkom zamiast Bogu. Bóg mówi do takich ludzi: „Przyznajcie się do grzechów, zawróćcie i głoście ewangelię wody i Ducha”.
Moi współwyznawcy, nawet jeśli wierzycie w ewangelię wody i Ducha swoim sercem, jeśli nadal podążacie za pożądliwością waszego ciała, to w oczach Boga jesteście tacy sami jak bałwochwalca. Lud Izraela wiedział, że Pan Bóg jest prawdziwym Bogiem. Mimo to nadal oddawali cześć bożkom zamiast Bogu. Dlatego Bóg ich ukarał. To samo dotyczy nas. Chociaż teraz znamy i wierzymy w prawdziwą ewangelię wody i Ducha, jeśli nadal chcemy żyć tylko dla własnego ciała, Bóg mówi nam, że jesteśmy tacy sami jak bałwochwalcy czasów Starego Testamentu. Innymi słowy, Bóg mówi, że nawet wierzący w ewangelię wody i Ducha są jak Achab, jeśli ich życie nie jest poświęcone głoszeniu ewangelii. Jeśli nie robicie tego, co podoba się Bogu, nawet jeśli twierdzicie, że Go czcicie i kochacie, Bóg potraktuje was po prostu jak niewierzących.
Czy myślicie, że Kościołem Bożym może kierować każdy? Kościół, którego Bóg pragnie, to zgromadzenie tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, są posłuszni Bożym przykazaniom, trzymają się z dala od bożków i służą Panu. Nazywa się to Kościołem Bożym. Innymi słowy, to ci, którzy są posłuszni i poddają się woli Bożej, są członkami Jego Kościoła. To właśnie takim ludziom Bóg pomaga i błogosławi. Bóg objawia Swoją wolę, wlewając Ducha Świętego w serca takich sług, sprawia, że głoszą Prawdę wody i Ducha oraz powierza im obowiązek przewodzenia, aby wszyscy święci podążali za wolą Bożą. Dlatego, jeśli niektórzy ludzie znają ewangelię wody i Ducha tylko na poziomie teoretycznym i głoszą tę ewangelię bez prawdziwej wiary serca w nią, to zgromadzenie takich ludzi nie jest Kościołem Bożym.
Jakiś czas temu pewien brat opuścił Kościół Boży i założył własny kościół, twierdząc, że jest Kościołem Bożym. Ale Bóg rozkazał mi, abym mu powiedział: „Bracie, tak naprawdę to nie jest Kościół Boży. Nie służysz Bogu. Służysz swojemu własnemu idolowi. Możesz teraz pomyśleć, że dużo robisz, aby głosić ewangelię wody i Ducha, ale twoje serce wkrótce ulegnie zepsuciu i nie będziesz w stanie służyć Panu. W mgnieniu oka staniesz się jak zwykły grzesznik. To dlatego, że nie głosisz i nie służysz ewangelii wody i Ducha, a zamiast tego służysz własnej pożądliwości ciała! ”
Gdyby nawet po otrzymaniu przebaczenia grzechów ludzie byli po prostu zainteresowani zarabianiem pieniędzy i wzbogacaniem siebie i swoich rodzin, tak jak wielu wiernych w dzisiejszych czasach, jak zgromadzenie takich ludzi mogłoby być Kościołem Bożym? Czy Jezus i Duch Święty działaliby w ich sercach? Nie, Duch Święty nie zadziała w nich. Znam kogoś, kto nawet twierdzi, że jest Duchem Świętym. Jest bluźniercą. Każdy, kto twierdzi, że jest Duchem Świętym, bluźni przeciwko Świętemu Bogu. Istota ludzka, która musi jeść i opróżniać miski cieleśnie, nie powinna tak arogancko przeciwstawiać się Bogu. Duch Święty jest Samym Bogiem, więc jak ktoś, kto ma grzeszne serce, może być boski? Tacy ludzie nieuchronnie staną przed potępieniem Bożym. To śmieszne. Wszyscy, którzy bluźnią Bogu w ten sposób, muszą odwrócić się od swoich grzechów, ponieważ nie będą w stanie uniknąć Jego sądu. Ten konkretny człowiek najwyraźniej pojawia się na każdych rekolekcjach na białym koniu, mówiąc, że jego starszy brat jest głową wyznania, a on sam jest Duchem Świętym. Kiedy przejdziemy do szóstego rozdziału Objawienia Jana, widzimy cztery konie pojawiające się w tej kolejności: koń biały, koń rudy, koń czarny, a potem koń płowy. Tym, który jedzie na białym koniu, jest Chrystus, który jest samym Bogiem. Ale ten kłamca śmiesznie twierdzi, że to on jedzie na białym koniu. 
Bóg powiedział tutaj w wersecie 15:
„Góry i pagórki zamienię w pustynię 
i całą ich zieleń wysuszę. 
Zamienię rzeki w wyspy, 
a jeziora wysuszę”. Biblia mówi tutaj, że Bóg przyniesie światu głód, zagłodzi jego gospodarkę, uwolni choroby i zniszczy świat. Jeśli choć raz nastąpi globalny głód, na tym świecie nie będzie można żyć. Inflacja gwałtownie wzrośnie w niekontrolowany sposób. To właśnie dokona Bóg. W ten sposób Bóg sprowadzi na ludzkość niewypowiedziane katastrofy w dniach ostatecznych. Natomiast jeśli chodzi o sprawiedliwych, Bóg sprawi, że będą prowadzić duchowo ślepych na właściwą drogę, świecić światłem w ciemności i chwalić Boga. Powinniśmy zdać sobie sprawę, że nikt inny tylko tacy ludzie są sprawiedliwi. Kiedy ludzie zostaną zbawieni od grzechów przez wiarę w ewangelię wody i Ducha głoszoną przez sprawiedliwych, oni także wraz z nami zaczną wielbić Boga zbawienia. W dzisiejszych czasach głosimy ewangelię wody i Ducha poprzez nasze e-booki i drukowane książki, a jeśli grzesznicy będą czytać, usłyszą i uwierzą w to, co głosimy, to również zaczną chwalić Boga przez wiarę, tak jak my. 
 
 
W dniach ostatecznych Bóg poprowadzi do światła tych, którzy są w ciemności
 
Przejdźmy teraz do wersetu 16:
„Powiodę ślepych drogą, której nie znali, 
poprowadzę ich ścieżkami, o których nie wiedzieli. 
Ciemność zamienię w światłość przed nimi, 
a miejsca nierówne – w równinę. 
To są rzeczy, które dla nich uczynię, 
a nie opuszczę ich”. Wkrótce nadejdzie dzień, w którym wielu ludzi na całym świecie zrozumie ewangelię wody i Ducha. Jednak w tej chwili niezliczeni ludzie na świecie nadal nie znają Słowa ewangelii wody i Ducha. Obecnie przerabiamy naszą stronę internetową, a po zakończeniu tego procesu coraz więcej ludzi z całego świata będzie spotykać i poznawać ewangelię wody i Ducha. Podobnie jak my, ci ludzie również zaczną wierzyć w Bożą miłość i zbawienie, które On daje, i będą je chwalić, mówiąc: „O! Teraz wiem, że Bóg zbawił nas od wszystkich grzechów świata przez ewangelię wody i Ducha. Zdaję sobie teraz sprawę, że Bóg tak nas kocha. Ewangelia wody i Ducha jest prawdziwą Prawdą zbawienia”. W ten sposób ludzie zrozumieją daną przez Boga Prawdę ewangelii wody i Ducha. W ten sposób ci, którzy zostali uwięzieni w ciemności, utrzymywani w więzieniu i pogrążeni w grzechu, odkryją jasne światło, wyjdą do tego światła i zostaną zbawieni od grzechów przez wiarę. I tacy ludzie zaczną chwalić Boga przez wiarę.
Nawet w tym ostatnim wieku Bóg nie opuścił żadnych grzeszników. Natomiast oczy Boga wszędzie szukają tych, którzy Go szukają. Na tym świecie jest wielu ludzi, którzy szukają Boga, a także jest wielu ludzi, którzy przeciwstawiają się Bogu. Co więcej, jest wielu biednych ludzi o bogatych sercach, tak jak jest wielu bogatych, którzy są biedni w swoich sercach. Bóg szuka ubogich w duchu i właśnie tych ludzi Bóg zbawia przez ewangelię wody i Ducha oraz daje dar Królestwa Niebieskiego.
W Korei był dyrektor generalny dużej firmy, który był śmiertelnie chory na raka wątroby. Pewnego dnia, czytając Biblię w szpitalnym łóżku, natknął się na werset, który mówi, że bogaci nie mogą wejść do nieba. Był więc głęboko zaniepokojony tym, zastanawiając się: „Jestem bogaty. Czy to oznacza, że nie mogę wejść do nieba?” Następnie zwrócił się do pastora swojego kościoła i zapytał: „Natknąłem się na ten fragment Biblii. Czy to znaczy, że niebo jest poza moim zasięgiem, skoro jestem bogaty? Niech pastor wskaże mi drogę, abym mógł wejść do nieba”. Jednak jego pastor nie był w stanie nauczyć go ewangelii wody i Ducha. Zamiast tego ten pastor powiedział mu, że nauczy go tego sposobu, gdy będzie go odwiedzał następnym razem, ale wkrótce potem dyrektor generalny zmarł. Ta historia została szeroko rozpowszechniona w lokalnych wspólnotach chrześcijańskich i ostatecznie dotarła również do naszych uszu. Gdyby był tam ktoś z naszych braci lub sióstr, ten dyrektor generalny zostałby uwolniony od swoich grzechów. Chociaż bogaci tutaj oznaczają tych, którzy są bogaci w ciele, mówiąc duchowo, prawdziwe znaczenie tego wersetu jest takie, że ci, których serca są bogate, nie mogą wejść do nieba bez względu na wszystko. Bóg powiedział do wszystkich:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, 
ponieważ do nich należy królestwo niebieskie“ (Ewangelia Mateusza 5:3). Tutaj Bóg mówi nam, że musimy być ubodzy w duchu. Jednak zbyt wielu ludzi na tym świecie nie jest ubogich duchem. Są tacy, którzy są bardzo zamożni, ale których serca są nadal ubogie, i są tacy, których serca stają się aroganckie przy najmniejszym cieniu bogactwa. Ludzie, których serca są tak wzniosłe, nie mogą wejść do nieba, bo nie szukają Boga. Dlatego Bóg dopuścił ubóstwo i cierpienie na tym świecie, aby ludzie byli zbawieni dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha. Bóg pozwolił na ubóstwo i cierpienie całej ludzkości. Bogaty dyrektor generalny otrzymałby przebaczenie grzechów, gdyby tylko spotkał naszą ewangelię wody i Ducha, gdyby ktoś z naszych braci lub sióstr podzielił się nią z nim.
Bóg wciąż szuka ubogich w duchu. Szuka każdego, kto woła Boga i szuka zbawienia, odpuszczenia grzechów w ewangelii wody i Ducha. Na świecie jest wielu takich ludzi. Tak więc dzisiaj jest wielu ludzi, którzy czytają i słyszą o ewangelii wody i Ducha przez naszą stronę internetową lub książki, wierzą w nią całym sercem i dzięki temu są zbawieni od swoich grzechów. Wiele osób poszukujących Pana zbawienia spotyka ewangelię wody i Ducha na swoich komputerach lub smartfonach, czytając i słuchając o niej. Pełna treść ewangelii wody i Ducha jest dostępna na naszej stronie internetowej. Kto chce osiągnąć zbawienie poprzez daną przez Boga ewangelię wody i Ducha, kto chce otrzymać błogosławieństwa Boże i kto chce usłyszeć Prawdę, może to wszystko znaleźć. Dla tych, którzy szukają Pana, książki, które bezpłatnie udostępniamy na naszej stronie internetowej, są wspaniałą wiadomością. Bóg powiedział bardzo wyraźnie, że nie opuści ich, jak jest napisane:
„Powiodę ślepych drogą, której nie znali, 
poprowadzę ich ścieżkami, o których nie wiedzieli. 
Ciemność zamienię w światłość przed nimi, 
a miejsca nierówne – w równinę” (Księga Izajasza 42:16). Prowadząc tych, którzy są w ciemności, do Swego Kościoła i ewangelii wody i Ducha, Bóg błogosławi ich, aby znaleźli i uwierzyli w miłość Pana i Jego sprawiedliwość oraz aby chwalili Boga. 
 
 
Ludzkość powinna przygotować się na przyjęcie sprawiedliwego Boga przez wiarę

W końcu Bóg powiedział w dzisiejszym czytaniu Pisma Świętego:
„Cofną się 
i bardzo zawstydzą się 
ci, którzy ufają rzeźbionym posągom, 
którzy mówią odlanym posągom: 
Wy jesteście naszymi bogami” (Księga Izajasza 42:17). Ci, którzy zostali wygnani z obecności Bożej do piekła, stoją w obliczu tak nieszczęsnego wyniku, ponieważ odmawiają przyjęcia zbawienia, odpuszczenia grzechów, które Bóg oferuje przez ewangelię wody i Ducha. Natomiast my, sprawiedliwi, którzy narodziliśmy się ponownie dzięki Panu, otrzymaliśmy zbawienie, wierząc w Boga Wszechmogącego, Boga Świętego, Boga miłosiernego, dzieło Chrystusa Świętego oraz ewangelię wody i Ducha. A więc wszyscy uświadommy sobie, że ten Bóg, Jezus Chrystus, zbawił nas raz na zawsze od wszystkich naszych grzechów, wierzmy w to całym sercem i dziękujmy zawsze Bogu. Dziękujmy Panu wierząc, że chociaż nie mieliśmy innego wyboru, jak tylko zostać wrzuceni do piekła, Bóg raz na zawsze zbawił nas od naszych grzechów przez ewangelię wody i Ducha. Niech nie będzie niczego, co kochamy bardziej niż Boga; regularnie badajmy nasze serca przez Słowo; i zawróćmy, jeśli się zgubimy. Jeśli zrobimy to wszystko, otrzymamy Bożą miłość i będziemy mogli żyć w posłuszeństwie Jemu. Otrzymamy wtedy błogosławieństwa dane przez Boga w naszym codziennym życiu. Zdając sobie z tego sprawę, powinniśmy przez chwilę przyjrzeć się sobie. Od czasu do czasu musimy badać nasze serca. Jak cudowne jest to, że zostaliśmy zbawieni od naszych grzechów przez wiarę w ewangelię wody i Ducha w tych ostatnich dniach! Jakże wdzięczni jesteśmy za to, że my, wierzący w ewangelię wody i Ducha, staliśmy się teraz ludem Bożym! Jak cudowne jest to, że Bóg sądu jest naszym Bogiem, Bóg zbawienia jest naszym Bogiem, a my wierzymy w tego Boga, kochamy Go i wielbimy Go! I jakże wdzięczni jesteśmy, że jesteśmy prawdziwie błogosławieni, wierzymy w miłość tego Boga, ufamy Mu, chwalimy Go i czcimy!
W tych czasach ostatecznych każdy, kto nie zna Boga i Jego sprawiedliwości, jest nieszczęśliwy. Tacy ludzie zostaną ostatecznie zrujnowani, bez względu na to, jak bogaci mogą być. Ale wciąż jest dla nich nadzieja, ponieważ ludzie na całym świecie, od najbogatszych do najbiedniejszych, zostaną zbawieni od swoich grzechów, jeśli napotkają nasze książki lub spotkają się z naszymi pracownikami. Czytając i wierząc w ewangelię zbawienia wody i Ducha, oni również zostaną zbawieni. 
Ludzkość musi przez wiarę przygotować się na przyjęcie sprawiedliwego Boga. Wszyscy ludzie muszą być gotowi do wejścia do nieba. Nie oznacza to jednak, że musimy podróżować i zabierać nasze książki w każdy zakątek świata. Wystarczy, że będziemy kontynuować to, co robiliśmy przez cały czas, wspierając posługę ewangelii wody i Ducha, służąc tej ewangelii i żyjąc wiarą przez resztę naszego życia. Chociaż żyjemy w dniach ostatecznych, wszystko, co musimy zrobić, to chwalić Pana, oddawać Mu cześć, słuchać Jego Słowa, szanować Go i głosić Go, cały czas dbając o siebie, ponieważ Biblia mówi: „Ale ci, którzy oczekują PANA, nabiorą nowych sił” (Księga Izajasza 40:31). Żyjąc w tych czasach ostatecznych, musimy patrzeć na Pana, który czyni nas doskonałymi. Wtedy odniesiemy zwycięstwo. Wówczas odnowimy naszą siłę i otrzymamy od Boga błogosławieństwa w naszym życiu wiary, a to umożliwi nam godne życie do końca naszego czasu na tej ziemi. 
Kazanie, które teraz głoszę, jest nagrywane, aby można było je udostępnić jako nagranie wideo lub transkrypcję członkom naszego kościoła w całej Korei, a także naszym współwyznawcom na całym świecie. Wspaniale jest móc w ten sposób dzielić się moimi serdecznymi pragnieniami wobec wszystkich naszych współwyznawców.  Chociaż jesteśmy ludem Bożym, który narodził się ponownie dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha, jeśli przestaniemy wielbić Boga nawet na miesiąc lub dwa, bardzo łatwo będzie nam ponownie zmienić się w ludzi tego świata. Nasze serca mogą całkowicie oddalić się od Boga. Zatem to nabożeństwo, które ofiarujemy Bogu, jest absolutnie ważne. Pomyślcie o tym, jak traktowaliśmy nabożeństwo, kiedy nie mieliśmy trudności z jego celebrowaniem. Czy nie traktowaliśmy tego zbyt lekko, robiąc to po prostu mechanicznie? Czasami stawało się to tylko rutyną, czymś, co robiliśmy zwykle i w pośpiechu. W ciągu ostatniego roku musieliśmy zmniejszyć, a czasami nawet anulować nasze nabożeństwa z powodu ograniczeń wprowadzonych w celu rozwiązania pandemii koronawirusa, i moje serce było przez to bardzo obciążone. Zastanawiałem się, dlaczego moje serce jest tak obciążone, i modliłem się o to. Wtedy dotarło do mnie, że jeśli nie będziemy oddawać czci Bogu, poniesiemy porażkę. Dlatego musimy przez wiarę budować ołtarz wielbienia aż do dnia, w którym Pan powróci na tę ziemię. Duch Święty dał mi zrozumienie, mówiąc do mnie: „Jak możecie nie czcić Boga tylko dlatego, że jesteście zajęci lub znajdujecie się w trudnej sytuacji?” Więc powiedziałem do Pana: „Rozumiem, Panie. Będziemy Cię czcić. Będziemy odprawiać nabożeństwa”. W ten sposób zdecydowałem się wznowić nasze nabożeństwa, robiąc wszystko, co w naszej mocy, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo członków naszego kościoła.
Wcześniej dzisiaj, kiedy szedłem alejką po zakończeniu porannego nabożeństwa, Ji-eun stała na końcu przejścia i czekała na mnie. Kiedy ją przywitałem, powiedziała mi, jak bardzo była szczęśliwa, że mogła ponownie dołączyć do nabożeństwa. Czuła się nieszczęśliwa, gdy nabożeństwa zostały zawieszone, ale teraz była zachwycona, mogąc ponownie uczestniczyć w nabożeństwie. Powiedziałem jej więc, że ja też jestem bardzo szczęśliwy. Nie tylko ja jestem szczęśliwy, ale Duch Święty w naszych sercach jest również zadowolony. Cudownie jest wielbić Boga. Wiemy, że to nabożeństwo jest błogosławieństwem w oczach Boga. Nawet ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, jeśli przestaną czcić Boga tylko przez kilka miesięcy, ich wiara zniknie, a ich serca zostaną zepsute. Zmienią się całkowicie w ludzi świata. Stracą rozeznanie, a ich serca popłyną w kierunku świata. Uczestnicząc w nabożeństwie, możemy słuchać Słowa Bożego, realizować Jego wolę, czcić Go i podążać za Panem w posłuszeństwie dziełu Ducha Świętego. To przez Słowo Boże nasze błędy są wskazywane i korygowane, umożliwiając nam naśladowanie Pana. Takie błogosławieństwa są zapewnione wszystkim, którzy czczą Boga. Nasze kościoły w całej Korei oraz Boży pracownicy i święci pracujący na całym świecie powinni wiernie wielbić Boga i otrzymywać Jego błogosławieństwa. Bez względu na okoliczności, wszyscy muszą wielbić Boga. Muszą także nadal wspierać służbę ewangelii. Wiem, że czasami przez krótką chwilę czujemy się poniewierani. Mimo to musimy wielbić Boga. Pomyślmy więc najpierw o naszych współświętych wokół nas, podejmijmy wszelkie środki ostrożności ze względu na siebie nawzajem i zróbmy, co w naszej mocy, by wielbić Boga. Do dnia spotkania z Panem módlmy się wszyscy do Boga, chwalmy Go i żyjmy wiarą w Jego Słowo. Niech Bóg błogosławi was wszystkich!