တရားဟောချက်များ

مضمون 8: پاک رُوح

[8-11] <افسیوں ۵: ۶ ۔ ۱۸> پاک رُوح نال بھرپور اپنی جندڑی قائم کرن لئی

>افسیوں ۵: ۶ ۔ ۱۸>
” کوئی تہانوں نکمیاں گلاں نال فریب نہ دیوے ایس لئی پئی ایناں ای پاپاں نال ڈھیٹ پُتراں اُتے خُدا نوں غصہ آؤندااے ۔ایس لئی اوہناں دے کماں وچ نہ رلیا جے ۔ ایس لئی پئی تسیں پہلاں ہنیرا ہیگے سوپر ہُن خُداوند وچ نُور ہیگے او۔ایس لئی نُور  دے پُتراں وانگر چلو ۔(ایس لئی پئی نُور داپھَل ہر طرحاں دی نیکی تے راستبازی تے سچیائی اے)۔تے تجربے نال پتہ کردے رہووپئی خُداوند کیہ پسند کردااے ۔ تے ہنیرے دے بے پھل کماں وچ رَل نہ جاووسگوں اوہناں نوں جھڑکیا ای کرو۔ ایس لئی پئی اوہناں دے لُکے ہوئے کماں بارے گل کرنا وی شرم دی گل ہیگی اے۔تے جنہاں شیواں نوں جھڑکیا جاندااے اوہ ساریاں نُور  نال وکھالی دیندیاں نیں ایس لئی پئی جو کُجھ وکھالی دتا جاندااے اوہ روشن ہو جاندااے ۔ایس لئی اوہ فرماؤندااے ،سون والیا سُن تے مویاں وچوں جیونداہوجا تے مسیح دا نُور  تیرے اُتے چمکےگا ۔ ایس لئی دھیان نال ویکھو پئی کویں چلدے او ۔ کملیاں وانگر نئیں سگوں سیانیاں وانگر چلو۔ تے ویلے نوں چنگیاں جانو ایس لئی پئی دن بُرے ہیگے نیں۔ایس سبب توں کملے نہ بنو سگوں خُداوند دی مرضی نوں سمجھو پئی کیہ ہیگی اے ۔ تے شراب وچ متوالے نہ بنو ایس لئی پئی اِنج بھیڑیاں کرتوتاں ہوندیاں نیں سگوں رُوح نال بھردے جاوو۔“
 
 
سانوں اپنی جندڑیاں نوں پاک رُوح نال بھرپورکرن
لئی کیہ کرنا اے؟
سانوں اپنے آپ نوں چھڈنا، سولی نوں لینا ،اپنے آپ
نوں خوشخبری  دی منادی  کرن لئی حاضر  کردیاں ہویاں ،
اپنے بھیڑے خیالاں توں منع ہونا اے ۔
 
” پاک رُوح نال بھرپوراک جندڑ ی قائم کرن “دے بارے وچ ،سانوں لازمی طور اُتے خوشخبری  دی منادی کرن لئی اپنے آپ نوں حاضر کرنا چاہی دااے ۔ پاک رُوح نال بھری اک حیاتی بسرکرن لئی ، سانوں لازمی طور اُتے ،پہلوں برکت پاؤنی چاہی دی اے،جیہڑی ساڈے دلاں وچ پاک رُوح دی وسوں کراؤندی اے ۔ پاک رُوح دی بھرپوری پاؤن لئی سانوں لازمی طور اُتے ایس طرحاں دا ایمان رکھنا چاہی دا اے ، جیہڑا اِنج اے ، مطلب اے ، سانوں لازمی طور اُتے پانی تے رُوح دی خوشخبری اُتے ایمان رکھنا چاہی دااے جیہڑی خُدا نے سانوں دِتی اے ۔ ایہہ ایمان رکھن نال اسیں برکت پاواں گے جیہڑی ساڈے وچ پاک رُوح دی وسوں کراؤندی اے ۔
کیہ اوہ جیہڑے پاک رُوح دی بھرپوری پاؤندے نیں پاک رُوح نال بھری ہوئی حیاتی چاؤہندے نیں ؟ بنا شک اوہ چاؤہندے نیں ۔ پر ایہہ کیوں ایں پئی کئی اوہناں وچوں ایس حیاتی نوں بسر نئیں کرسکدے ؟ سبب ایہہ ہیگا اے پئی اوہناں دے اپنے مسئلے خُدا دے کم توں ودھ جاندے نیں ،مطلب اے ، پئی اوہ خُدا نا ل چل نئیں سکدے ۔ پاک رُوح نال بھری ہوئی حیاتی قائم کرن لئی ، سانوں لازمی طور اُتے سکھنا چاہی دااے تے خُدا دے کلام اُتے ایمان رکھنا چاہی دااے ۔ سب توں پہلاں ،آؤ اسیں پاک کتاب وچوں ویکھیے پئی سانوں کس طرحاں دے حیاتی تے ایمان رکھنا چاہی دااے ۔
 
 
کیہ سبب  ہیگااے پئی کئی لوک پاک رُوح نال بھری ہوئی  حیاتی بسر نئیں کر سکدے ؟
 
پہلاں ، اسیں آکھ سکدے آں پئی ،سبب ایہہ ہیگا اے پئی اوہ اپنے آپ نوں چھڈ نئیں سکدے۔ پاک کتاب نے آکھیا پئی صرف اوہ جیہڑے اپنے آپ نوں چھڈ دیندے نیں ،خُداوند نال چل سکدے نیں ۔ایس لئی  پئی پاک رُوح نال بھری ہوئی حیاتی پاؤنا کسے دی اپنی طاقت نال نئیں ہو سکدا ،ہر کسے نوں لازمی طور اُتے اپنے آپ نوں چھڈ ن دے بارے وچ  پاک رُوح دی بھرپوری اُتے ایمان رکھنا چاہی دااے ۔ ایتھوں تیک پئی اوناں لئی جیہڑے پاک رُوح دی بھرپوری پاؤندے نیں ،خُدا دی بادشاہی دی  فکر کیتیوں اَڈ ،اوہناں دا اپنے آپ نوں چھڈنا، اوہناں لئی اوکھا ہیگا اے ۔ایس طرحاں پاک رُوح نال بھری اک حیاتی لئی ، سانوں لازمی طور اُتے پانی تے رُوح دی خوشخبری  دی  خدمت کرنی  چاہی  دی  اے ۔ صرف فیر ای اک
بندہ اپنے آپ نوں چھڈ سکدا اے تے راستبازی دےخادم وانگر جیوندا رہ سکدا اے ۔
متی ۱۶:۲۴ ۔ ۲۶وچ اوہ آکھدااے ،  ” اوس ویلے یسوع نے اپنے چیلیاں نوں آکھیا پئی جے کوئی میرے پِچھے آؤنا چاوے ،تے اپنے آپ دا انکاری ہووے تے اپنی سولی چُکے تے میرے پِچھے ٹُر پوے۔ ایس لئی پئی جیہڑا اپنی جان بچاؤنا چاہوے ،اوہنوں گوائے گا تے جیہڑا میرے لئی اپنی جان گوائے اوہنوں پاوے گا ۔ جے بندہ سارا جگ پالوے تے اوہدی جان نوں خطرہ ہووے تے اوہنوں کیہ  فائدہ ہووے گا ؟ یاں اپنے جان دی تھاں اُتے  کیہ دیوےگا؟  
کیہ سبب اے پئی ،کئی لوک جیہڑے نویں سریوں جمے نیں پاک رُوح نال بھری اک حیاتی نئیں بسرکرسکدے ،سبب ایہہ ہیگا اےپئی  اوہ اپنی بدنی آساں دا انکار کرن وچ ناکام ہو جاندے نیں ۔ ایتھوں تیک پئی اوہ لوک جیہڑے پاک رُوح دی بھرپوری پاؤندے نیں ، پاک رُوح پِچھے چل سکدے نیں ،صرف جدوں اوہ اپنی بدنی آساں چھڈدے نیں ۔ بدنی حیاتی دے بوہت کم ہیگے نیں جیہڑے سانوں لازمی طور اُتے خُداوند پِچھے چلن لگیاں چھڈنے چاہی دے نیں ۔ خُداوند نے آکھیا،  ” توں اپنے آپ دا انکار کر تے اپنی سولی چُک تے میرے پِچھے ٹُر پَے۔“
دنیاو ی ذہن رکھنا موت ہیگی اے ،پر رُوحانی ذہن رکھنا حیاتی تے سلامتی اے ۔اوہ لوک جیہڑے رُوح دے مطابق چلن دی آس رکھدے نیں ،اوہناں نوں بدنی کم چھڈنے چاہی دے نیں ،اوہ جیہڑے ایہہ قربانی دین دی ہمت کردے نیں پاک رُوح نال بھری اک حیاتی قائم کر سکدے نیں ۔ ایہہ پاک رُوح دی بھرپوری دا سچ ہیگااے ۔
تسیں کیہدے پِچھے چلنا چاؤہندے او ، خُداوند دے یاں دنیا دے ؟ تہاڈے چنن مطابق ، پاک رُوح نال بھری اک حیاتی یاں دنیاوی آساں والی اپنی حیاتی ۔ جے تسیں سچ مُچ پاک رُوح نال بھری اک حیاتی بسر کرنا چاؤہندے او ،ایہہ تہاڈی مرضی اے ۔ خُدا نے سانوں ساڈے سارے پاپاں توں بچایا تے سانوں پاک رُوح دی بھرپوری دی نعمت دتی ۔ پر ایہہ فیصلہ کرنا تہاڈا کم ہیگااے پئی کیہ تسیں پاک رُوح نال بھری اک حیاتی بسرکرسکدے او۔ دوجے اَکھراں وچ ، رُوح پاک نال بھری حیاتی خُدا ولوں لیکھاں یاں نصیباں وچ لکھی ہوئی نئیں ہیگی اے ۔پاک رُوح نال بھری حیاتی ساڈے وچوں صرف اوہناں دی مرضی اُتے ہوندی اے جیہڑے پانی تے رُوح دی خوش خبری اُتے ایمان رکھدے نیں ۔
 
 
تہانوں لازمی طور اُتے پاک رُوح نال بھری اک حیاتی  بسرکرن دی آس  رکھنی چاہی دی اے
 
جے تسیں پاک رُوح نال بھری اک حیاتی بسر کرن دی آس رکھدے او ، خُدا ایہدی اجازت دیوے گا ۔اوہ مدد کرےگا تے تہانوں برکت دیوےگا ۔ پرجے تسیں ایہدی آس نئیں رکھدے ، تہانوں لازمی طوراُتے پاک رُوح نال بھری حیاتی نوں چھڈ دینا چاہی دااے ۔
تسیں پاک رُوح دی بھرپوری صرف پانی تے رُوح دی خوشخبری اُتے ایمان رکھ کے پا سکدے او ، تے اپنی من مرضی نال نئیں۔ پر پاک رُوح نال بھری اک حیاتی بسر کرنا تے اوہنوں قائم رکھنا ،مکمل طور اُتے ،تہاڈی مرضی اُتے ہیگا اے ۔
ایس لئی ،جے تسیں پاک رُوح نال بھری اک حیاتی پاؤنا چاؤہندے او ، تہانوں لازمی طوراُتے اپنی من مرضی نوں جانچنا چاہی دااےتے خُدا کولوں مدد منگنی چاہی دی اے ۔جے اسیں سچ مُچ پاک رُوح نال بھریاں  حیاتیاں  بسر کرنا چاؤہندے آں ،خُدا سانوں برکت دیوےگا تے ساڈیاں آساں پوریاں کرے گا ۔ پر اپنے مطلب لئی ، سانوں لازمی طور اُتے بدنی آساں دا انکار کرنا چاہی دا اے ۔
دوجا، پاک رُوح نال بھری اک حیاتی بسر کرن لئی ، سانوں لازمی طور اُتے اپنیاں سولیاں چُکنیاں چاہی دیاں نیں ۔ سانوں لازمی طور اُتے خُدا دی مرضی وچ  جیوندے رہنا تے چلنا چاہی دااے ۔ بھاویں مشکل ویلے ہون ، فیر وی ۔ ایہہ پاک رُوح نال بھری اک راستباز حیاتی بسر کرنادا مقصد ہیگا  اے ۔
تے تیجا،خُداوند نے آکھیا ،  ” ایس لئی پئی جیہڑا اپنی جان بچاؤنا چاہوے ،اوہنوں گوائے گا تے جیہڑا  میرے لئی اپنی جان گوائے ،اوہنوں پاوے گا ۔ جے بندہ سارا جگ پالوے تے اوہدی جان نوں خطرہ ہووے تے اوہنوں کیہ  فائدہ ہووے گا ؟ یاں اپنے جان دی تھاں اُتے  کیہ دیوےگا؟ “  ایہدا مطلب ایہہ ہیگا اے پئی خُداوند دے پِچھے چلنا ساڈی جندڑیاں لئی بڑا لوڑی دا اے ۔ بِنا شک ، جے اسیں اوہدے پِچھے چلدے آں ، ساڈی رُوح تے بدن ترقی کرن گے پر جے اسیں اوہدے پِچھے نئیں چلدے تے اپنیاں حیاتیاں اپنی من مرضی نال بسر کردے آں ، ساڈی رُوح تے بدن برباد ہوجان گے ۔
اسیں کیوں پاک رُوح نال بھریاں حیاتیاں نئیں پا سکدے ؟ ایہدا سبب ایہہ ہیگا اے پئی اسیں اپنے خیال جنہاں دا ناں بدنی آساں نیں ،ایناں دا انکار نئیں کردے آں ۔ جدوں اسیں یسوع  پِچھے چلدے آں ،
رُوح ساڈے دلی خیالاں نوں پکیاں کردااے ، تے ایس لئی اوہ ساڈی وڈی طاقت نال اَگوائی کر سکدااے ۔
افسیوں ۵:۱۱ ۔ ۱۳ وچ ایہہ آکھدا اے ،  ” تے ہنیرے دے بے پھل کماں وچ رَل نہ جاوو سگوں اوہناں نوں جھڑکیا ای کرو۔ ایس لئی پئی اوہناں دے لُکے ہوئے کماں بارے گل کرنا وی شرم دی گل ہیگی اے۔تے جنہاں شیواں نوں جھڑکیا جاندااے اوہ ساریاں نُور  نال وکھالی دیندیاں نیں ایس لئی پئی جو کُجھ وکھالی دتا جاندااے اوہ روشن ہو جاندااے ۔ “ مسیحیاں نوں لازمی طور اُتے ہنیرے دے بے پھل کماں نال کوئی میل جول نئیں رکھنا چاہی دا ۔پر جدوں اسیں اپنے آپ نوں ہنیرے دے بے پھل کماں وچ رلاؤندے آں ،خُدا سانوں اوہناں نوں وکھاؤن لئی آکھدااے ۔سانوں اپنے ہنیرے دے کماں نوں جھڑکنا چاہی دااے ،بھاویں اوہناں کماں دے بارے بولنا شرم دی گل ہیگی اے جیہڑے لُک چھُپ کے اوہناں ولوں کیتے گئے نیں۔ پر سارے کم جیہڑے وکھائے گئے نیں، نُور نال دِسدے نیں ۔
کیہڑا وکھاؤن تے ایناں ساریاں شرم دواؤن والے  کماں بارے بولن دے لائق ہیگا اے ؟ جے دوجے تہاڈے بھرایاں بھیناں تے خُدادے خادم اوہ نئیں وکھاسکدے ، تہانوں لازمی طور اُتے اپنے آپ ای اوہناں نوں وکھاؤنا چاہی دااے ۔ایہہ آکھیا جاندااے پئی جیہڑیاں شیواں وکھالی دیندیاں نیں ،نُور ولوں وکھا لی دیندیاں نیں ۔ایس لئی سانوں لازمی طور اُتے ساڈے بھیڑے کماں داٹھیک نہ  ہونا مننا چاہی دااے تے اپنے ولوں یاں اپنے آگُو ولوں ہنیرے دے بے پھل کماں نوں وکھاؤن لئی پاک رُوح ولوں اَگوائی لینی چاہی دی اے ۔
ایس جگ وچ ، ساریاں شیواں جیہڑیاں وکھائیاں جاندیاں نیں ،مُک جاندیاں نیں ،جویں صرف اوہناں نوں جھڑکیاں جاندااےپر خُدا دے جگ وچ ، ساریاں نظر آؤندیاں شیواں نُور دے راہیں وکھائیاں جاندیاں نیں ،ایس لئی پئی جو کُجھ وکھالی دتا جاندااے اوہ روشن ہو جاندااے۔ ایس پئی اسیں ادھورے آں ، اسیں ایس جگ وچ بے سمجھی نال بوہت سارے پاپ کردے آں ۔ فیر وی ، جدوں اسیں اپنے آپ اُتے خُدا دے کلام دی لو پاؤندے آں ،اسیں پکے پاپاں توں خبردار ہوجاندے آں تے اوہناں نوں منن دے لائق ہو جاندے آں۔ تے ایس طرحاں اسیں خُدا دا ہمیشہ شکریہ اداکردے رہندے آں ۔
ایس لئی پئی یسوع نے ساڈے سارے پاپاں تے بدیاں نوں چُک لیا تے خُدا دی ساری راستبازی
پوری ہوئی ،جدوں اوہنے یردن دے دریااُتے بپتسمہ لیا ، اسیں خُدا دی  راستبازی نال نُور دے راہیں وکھالی دین دے لائق ہوئے آں ۔ ارباں دی گنتی وچ پاپ جیہڑے بندیاں نیں کیتے نیں،یسوع اُتے لدے گئے سَن ،جدوں یوحنا نے اوہنوں بپتسمہ دتا سی ،اوہ خُدا دا میمنا ہیگااے جنہے جگ دے سارے پاپ چُک لَے ، اوہناں دی عدالت لئی سولی اُتے مرگیا تے جی اُٹھیا سی ۔ یسوع نے سارے لوکاں دے پاپاں نوں معاف کردتا تے جدوں اوہنے آکھیا ،”پوراہوگیا “ (یوحنا ۱۹:۳۰)،تے ساری انسانی پیڑھی مکتی یافتہ ہوگئی ۔ اسیں اپنے ایمان نال پاک بن جاندے آں پئی یسوع مسیح نے کیہ کیتا ، ایس لئی ساڈے پاپ معاف ہو جاندے نیں ،اسیں فیر نُور وچ آسکدے آں تے راستبازی نال خُدا دے پِچھے چل سکدے آں ۔
 
 
خُدا نے سانوں وقت دی قدر جانن لئی آکھیا اے
 
پولُس نے آکھیا پئی جے اسیں پاک رُوح نال بھری اک حیاتی بسر کرنا چاؤہندے آں ،سانوں لازمی طور اُتے وقت دی قدرکرنی چاہی دی اے ۔افسیوں ۵ : ۱۶ ۔ ۱۷ وچ  ایہہ آکھدااے ، ” تے ویلے دے قدرجانو ایس لئی بُرے دن ہیگے نیں ۔ ایس سبب توں کملے نہ بنو سگوں خُداوند دی مرضی نوں سمجھو پئی کیہ ہیگی اے ۔ “ جے اسیں پاک رُوح نال بھری اک حیاتی بسر کرنا چاؤہندے آں ،سانوں لازمی طور اُتے وقت دی قدرکرنی چاہی دی اے تے کملیاں نئیں بننا چاہی دااے۔سانوں سمجھنا چاہی دااے ،خُداوند دی مرضی کیہ ہیگی اے تے اوہنوں پوریاں کرنا چاہی دااے ۔سانوں لازمی طور اُتے فیصلہ کرنا چاہی دااے ،کیہڑی شے خاص ہیگی اے : ساڈی بدن نال کھری جندڑی یاں فیر خُدا لئی حاضر کیتی گئی حیاتی ۔
ساڈے نویں سریوں  جمن دے بعدوں ، رُوح پاک ساڈے وچ رہندااے ۔جے اسیں پاک رُوح دی بھرپوری پاؤندے آں ،ایہدا مطلب ہیگا اے پئی ساڈا والی خُداوند ہیگااے تے اوہ ساڈا بادشاہ ہیگا اے ۔ صرف اوہ ساڈا مکتی داتا ہیگا اے تے سانوں لازمی طور اُتے،بڑے پک نال ، اوہنوں ای اپنا خُدا مننا چاہی دااے ۔اوہ ساڈا اکلا والی ہیگااے ۔ اوہ والی ہیگااے جنہے مینوں بنایا، میرے پاپاں نوں معاف کیتا تے مینوں برکت دتی ۔تے اوہ بادشاہ ہیگاا ے ، میری جندڑی تے موت ،برکتاں یاں لعنتاں،سب کُجھ اوہدے ہتھ  وس ہیگا اے ۔سانوں لازمی طور اُتے منناچاہی دااے پئی خُداوند آپ خود مالک تےخُدا ہیگا اے تے ایس طرحاں سانوں اپنیاں ساریاں حیاتیاں وچ  اوہدی مرضی پوری کرنی چاہی دی اے ۔
آؤ اسیں ویکھیے ایہہ فلپیوں ۲ : ۵ ۔ ۱۱  و  چ کیہ آکھدااے ، ” اُنج دی ہی عادت رکھو ،جویں
مسیح یسوع دی وی سی ۔اوہنے بھاویں خُدا ورگا سی ،خُدا دے برابر ہون نوں ہتھ وچ رکھن والی شے نہ جانیا ۔سگوں اپنے آپ نوں سکھنا کردتا تے خادم وانگر بن گیا تے بندیاں ورگا ہوگیا ۔تے بندے دی شکل وچ وکھالی دے کے اپنے آپ نوں نیواں کر لیا تے ایتھوں تیک آکھا منیا پئی موت سگوں صلیبی موت اپنے لئی من لئی ۔ایس لئی خُدا نے وی اوہنوں بوہت اُچیاں کیتا تے اوہنوں اوہ ناں دی نعمت دتی جیہڑا سارے ناواں توں اُچا ہیگا اے ۔ایس لئی پئی یسوع دے ناں اَگے ہر کوئی  گوڈے  نواویں (سِرجُھکاوے،دل جُھکاوے)۔بھاویں او ہ اَسمانی ہون ،بھانویں زمینی ہون ۔بھاویں اوہ جیہڑے دھرتی ہیٹھا  ں رہندے نیں ۔تے خُدا باپ دے جلال لئی سارے لوکیں اِقرار کرن پئی یسوع مسیح خُداوند ہیگااے ۔ “
پولُس نے آکھیا ، ” اُنج دی ہی عادت رکھو ۔“ اوہنے آکھیا ،یسوع مسیح دلوں اِنج دا سی ۔پولُس نے جوآکھیا،اوہ ایہہ ہیگا سی پئی ” اوہو عادت  “ یسوع دی اے ،جیہڑا خُدا تے بناؤن والا سی تے ایس جگ وچ اپنے باپ دی مرضی مطابق اپنے لوکاں نوں اوہناں دے پاپاں توں بچاؤن لئی آیا سی ۔ خُداوند ایس جگ وچ آیا تے یوحنا کولوں بپتسمہ لَے کےجگ دے سارے پاپاں نوں چُک لیا ۔ تے جدوں اوہ سولی اُتے مرگیا ،جگ دے پاپ اوہدے نال تباہ تے برباد ہوگئے سَن ۔ فیر اوہ تِناں دِناں بعدوں مویاں وچوں جی اُٹھیا تے ساڈا مکتی داتا بن گیا ۔
یسوع مسیح جیہڑا جگ نوں بناؤن والا اے اوہدے آؤن دا سبب سانوں بچاؤنا سی ۔ اوہنے اپنے بپتسمہ تے صلیبی لہو نال ،ساڈے نال اپنی محبت وکھائی سی ۔ سارے جگ نوں اوہدے اَگے لازمی طور اُتے اپنے متھے ٹیکنے چاہی دے نیں تے اوہدی محبت دی وڈیائی کرنی چاہی دی اے ،جنہے سانوں پاپاں دی معافی دِتی ،اپنے آپ نوں بندیاں وانگر نیواں کر کے ،بھاویں اوہ جگ نوں بناؤن والا سی ۔ایس لئی سارے لوکاں نوں مننا چاہی دااے پئی اوہ اوہناں دا سچا مکتی داتا ہیگااے ۔ اوہنے ساڈے توں منوایا پئی اوہ صرف سارے انساناں دا بناؤن والا ای نئیں سگوں ساڈے لئی بوہت وڈی راستبازی دا خداوند وی ہیگااے ۔
اسیں ، جیہڑے ایمان رکھدے آں پاک رُوح دی بھرپوری رکھدےآں ،سانوں لازمی طور اُتے ایمان رکھنا چاہی دااے پئی خُدا صرف ساڈا اصل والی ہیگا تے ساڈے دلاں وچ یسوع مسیح دی محبت رکھدااے ۔سانوں لازمی طور اُتے ایمان رکھنا چاہی دااے پئی اسیں آپ اپنے والی نئیں ہیگے سگوں یسوع مسیح ہیگا اے  ، جنہے سانوں پیدا کیتا تے سانوں ساڈے سارے پاپاں توں چھُڈایا ۔ تے سانوں لازمی طور اُتے ایہہ وی ایمان رکھنا چاہی دااے پئی اوہو والی ہیگا اے جیہڑا سانوں اک نویں  برکتاں بھری  حیاتی بسرکرن
دے لائق بناؤندااے تے ساڈے لئی سب کُجھ کردااے تے ساڈے لئی کم کردااے ۔
بوہتے لوکیں ہیگے نیں جیہڑے نویں سریوں جم دے بعد مالکاں نوں بدلنا نئیں چاؤہندے ۔ بوہتے لوکیں ہیگے نیں جنہاں پاک رُوح دی بھرپوری پائی اے ،پراَڑی  کردے نیں پئی اوہو ای اپنے والی ہیگے نیں۔ پاک رُوح نال بھری حیاتی ،خُداوند دے پِچھے چلن والی جندڑی ہیگی اے ۔ ایس طرحاں دی جندڑی اکو ای دیہاڑے نئیں مِل سکدی سگوں اودوں مِل سکدی اے جدوں اسیں ایمان رکھدے آں پئی یسوع ساڈیاں حیاتیاں دا مالک ہیگا اے تے اکلا ہیگا اے جنہے سانوں تے جگ دیاں دوجیاں ساریاں جاناں نوں پیدا کیتا اے ۔سانوں اپنے خُداوند ،والی تے خُدا دی خدمت کرن لئی ایمان لیاؤن دی لوڑ ہیگی اے ، جنہے سانوں ساڈے پاپاں توں بچایا اے تے سانوں اَسمانی بادشاہی وچ ہمیش دی حیاتی بخشی اے ۔
سانوں اپنے دلاں وچ ایہہ سچ رکھن دی لوڑ ہیگی اے ۔بوہتے لوکیں اپنی جندڑیاں دے والی ، اپنے آپ نوں سمجھدیاں ہویاں  بسر کردے نیں ۔اوہ اپنی جندڑیاں دے آپ ای راکھے تے بادشاہ ہوندے نیں ۔پر ہُن مالکی بدلن دا ویلا ہیگااے ۔ہُن اسیں اوہ بن گئے آں جیہڑے خُدا نوں جان دے آں تے ایس طرحاں ساڈا اصل والی  خُداوند ہیگااے ۔
ساڈے وچوں سارے اپنے دلاں وچ پاپ رکھدے نیں تے اپنی خطاواں دے سبب دوزخ لئی لعنتی ٹھہرائے جانے چاہی دے نیں ۔ پر اسیں خُدا نوں پانی تے رُوح دی خوشخبری اُتے اپنے ایمان نال پایا اے ۔ خُدا ساڈے نال اینی محبت کردااے پئی اوہ ایس جگ وچ ، یوحنا کولوں بپتسمہ لَے کے ،ساڈےسارے پاپاں نوں چُک کےتے سولی اُتے مرکے ،ساڈا اصلی مکتی داتا بنن لئی آیا ۔تے خُدا اُتے ساڈے ایمان نال ،اسیں اپنے سارے پاپاں توں چھڈائے گئے ساں ۔ دوجے اَکھراں وچ ، اسیں پاک رُوح دی بھرپوری پائی اے۔
پاک کتا ب آکھدی اے ، ”  پر جیہدے وچ مسیح دا رُوح نئیں اوہ اوہدا نئیں“ (رومیوں ۸:  ۹)۔جدوں اسیں اوہدے کولوں مکتی پائی ،مطلب اے ، پاک رُوح دی بھرپوری،اسیں خُدا دے پُتر بن گئے آں ، پاک رُوح ساڈےلئی خُدا ہیگااے تے سانوں لازمی طور اُتے پاک رُوح دی ہدایت  ہیٹھاں خُدا دی راستبازی اُتے چلنا چاہی دااے ۔ ایس طرحاں بسرکرن لئی ،سانوں لازمی طور اُتے اپنے آپ اُتوں اپنی مالکی ختم کرنی چاہی دی اے ۔ساڈے یسوع نال مِلن تے اوہدے راہیں چھڈائے جان دے بعدوں ، سانوں لازمی طور اُتےاوہنوں اپنا اِکواِک والی بناؤنا چاہی دااے ۔
 
 
سانوں لازمی طور اُتے یسوع(بادشاہ) لئی اپنے دلاں  اُتے تخت لاؤنا چاہی دااے
 
 اسیں خُداوند دے پِچھے نئیں چل سکدے جے اسیں اپنیاں جندڑیاں دی مالکی اپنے آپ نوں دتی اے۔ جدوں  خُداسانوں اوہد ی خدمت کرن دا حکم دیندااے ،جے اسیں آپ اپنے مالک نئیں، اسیں بوہت چھیتی  ”  ہاں “ آکھاں گے ،نئیں تے اسیں آکھ سکدے آں ،  ” میَں کاہدے لئی تیری خدمت کراں “ اوہ بندہ جیہڑا اپنے آپ دا مالک ہیگااے ،اوہ خُدا دی خدمت کرن توں مُکر جاوے گا ۔خُدا اوہدے لئی کیہ کرنا چاؤہندااے ،ایہہ سوچدیاں ہویاں ، ” اوہ میرے کولوں خدمت کراؤن لئی ،مینوں کیہ سہولت دیوےگا ،ایہہ اوہنوں دَسنا چاہی دااے۔“  ایہو جیہے بندے لئی خُدا دیاں ہدایتاں کوئی نئیں ہیگیاں سگوں نکمے تے دُکھ دین والے بول ہیگے نیں ۔
فیر وی پاک رُوح نال بھرن لئی ،سانوں لازمی طور اُتے،اوہدا آکھا مننا چاہی دااے ۔ اسیں گائیاں نئیں ہیگیاں جیہڑیاں قصائی کول کھِچ دھروکے لیائیاں جاندیاں نیں ،سگوں ایہدی تھاں اُتے سانوں لازمی طور اُتے، خُدا دے پِچھے چلن لئی دِلوں راضی ہونا چاہی دااے ،سانوں لازمی طور اُتےخُدا، اپنے مکتی داتا پِچھے چلنا چاہی دااے ،جیہڑا چنگی راہ اُتے ساڈی اَگوائی کردااے ۔خُدا خُداوند ہیگااے ، جنہےسانوں  مکتی دی برکت دتی اے ۔ جے اسیں اوہنوں اپنا والی سمجھدیاں ہویاں اوہدی خدمت کردے آں تے اوہدے حکماں نوں من دے آں ،اسیں پاک رُوح نال بھر سکدے آں ۔جے تسیں تے تہاڈے خنوادے دے بندے یسوع نوں اپنا بادشاہ من دے او ،تے اوہنوں ساریاں شیواں اُتے رکھدے او، تہاڈیاں حیاتیاں اُتے اوہدا فضل تے برکتاں ہون گئیاں ۔
تسیں خورے ایہو جیہاں تصویراں ویکھیاں نیں ،جیہدے وچ اک بندہ ہیگااے جیہڑا وڈے طوفان وچ پانی اُتے چلدااے تے یسوع اوہدے بالکل پِچھے کھلوتا اے ۔جدوں اِنج دِسدااے پئی اسیں اپنی جندڑیاں وچ دکھاں نال  لڑدے پئے آں تے خُداوند دا کم کردے پئے آں،ایہہ اصل وچ ساڈا خُداوند یسوع مسیح ہیگا اے جیہڑا ساڈی اَگوائی کرداپیا اے تے ساڈے ہتھ پھڑدا پیا اے ۔ ایہہ بڑی قدرت والا خُدا ہیگا اے جیہڑا ساڈیاں حیاتیاں دی رکھوالی کردااے ۔اوہنے سانوں بچایا اے ۔ اوہ ساڈی شیطان ولوں  رکھوالی کردااے ، ساڈی اَگوائی کردااے تے ساڈی حیاتیاں اُتے بادشاہی کردااے ۔
کیوں جے اوہ ساڈا والی بن گیا اے ،اوہ ساڈی ویکھ بھال کردا تے سانوں برکت دین دے لائق ہیگا
اے ۔پر جے اسیں اوہنوں اپنا والی نئیں من دے ،اوہ اِنج نئیں کر سکدا۔ جویں اوہ اپنی ہستی وچ خُدا ہیگااے ،اوہ سانوں اپنی مرضی  پِچھے چلن لئی مجبور نئیں کردا۔ بھاویں اوہ بڑی قدرت والا خُدا ہیگااے ،اوہ ساڈے لئی ککھ نئیں کردا ،جدوں تیک اسیں اوہنوں اپنا والی سمجھدیاں ہویاں خدمت کرن لئی راضی نئیں ہوندے تے اوہنوں مدد لئی نئیں آکھدے ۔
 
 
سارے کم اُوہدے اُتے سُٹ دیوو
 
سارے کم اُوہدے اُتے سُٹ دیووتاں پئی اوہ اپنی مالکی ساڈے اُتے پوری کرسکے ۔ اوہدی خدمت کرئیے تے اوہنوں اپنا والی منیے۔ کیوں جے اسیں اَدھورے ہیگے آں ۔سانوں لازمی طوراُتے سارے کم اُوہدے اُتے سُٹنے چاہی دے نیں تے ساری ذمہ داری اوہدے اُتے سُٹنی چاہی دی اے ۔ اک واری اسیں اپنے خنوادے ،حیاتی دا ہر دیہاڑا تے ہر دوجی شے اوہدے اُتے سُٹ دے آں ، اسیں خُدا کولوں دانائی پاواں گے تے جیوندے رہن دے لائق ہوواں گے ،جویں اوہدی مرضی ہیگی اے ، مطلب اے ایمان تے اختیار نال سارے مسئلیاں دا بندوبست کر کے جیہڑے خُدا نے سانوں دتے نیں ۔
ساڈے مسئلے فیر ساڈے والی دے مسئلے بن جاندے نیں ،جیہدا مطلب ہیگااے پئی جے اسیں یسوع بڑی قدرت دے پِچھے چلدے آں ،اوہ ساڈی ذمہ داری چُکے گا ۔اسیں پاک رُوح نال بھری اک حیاتی بسر کرن دے لائق ہوجاواں گے تے سلامتی دا مزہ لواں گے جیہڑی اوہدے وچ رہندی اے ۔ کھرے مسیحیاں وانگر ، سانوں لازمی طور اُتے ،خُدا دے اَگے گوڈے ٹیکنے چاہی دے نیں،مننا چاہی دااے تے اوہنوں اپنا والی سمجھدیاں ہویاں اوہدی سیوا کرنی چاہی دی اے ۔
آؤ اسیں ویکھیے ،ایہہ فلپیوں ۳ : ۳  وچ  کیہ آکھدااے پئی کس طرحاں دے ایمان نوں سانوں
لازمی طور اُتے پاک رُوح نال بھری اک حیاتی بسرکرن لئی رکھنا  چاہی دااے ۔  ” ایس لئی پئی ختنے والے تے اسیں ہیگے آں ،جیہڑے خُدا دے رُوح دی ہدایت نال بندگی کردے آں تے مسیح یسوع اُتے فخر کردے آں تے بدن اُتے بھروسہ نئیں کردے ۔ “  ایتھے     ”ختنے والے “ دا کیہ مطلب ہیگا اے پئی اوہ لوک جیہڑے رُو ح وچ خُدا دی وڈیائی کردے نیں ، یسوع مسیح وچ دلی خوشیاں پاؤندے نیں تے بدن اُتے کوئی بھروسہ نئیں کردے ۔
ختنے والیاں وانگر جیوندے رہن دا مطلب ہیگا اے ، سارے پاپ نوں اپنے دلاں وچوں وڈھنا تے ایہنوں یسوع مسیح اُتے لدنا ، جنہے یوحنا کولوں بپتسمہ لیا سی ۔اوہ جیہڑے رُوح ولوں اَگوائی پاؤندے نیں ، رُوح ولوں اپنے حیاتیاں دے قرضہ دار ہیگے نیں ۔اوہ اِنج آکھدیاں ہویاں خُدا دی سیوا کردے نیں تے یسوع مسیح وچ خوش رہندے نیں ، ” یسوع میری ایہہ ودھیا حیاتی بسرکرن وچ لاَگوائی کردااے۔اوہنے مینوں راستباز بنایا تے مینوں برکت دتی ۔ اوہنے مینوں سارا فضل دتا ، جیہدی مینوں اوہدی سیوا کرن لئی لوڑ ہیگی سی ۔ “ سانوں ایس طرحاں حیاتی بسر کرن دی لوڑ ہیگی اے ۔ ایہہ پاک رُوح نال بھری حیاتی ہیگی اے ۔ پولُس نے آکھیا ،  ” ایس لئی تسیں کھاوو یاں پیوویاں جو کُجھ کرو سب خُدا دے جلال لئی کرو ۔ “ (۱ ۔ کرنتھیوں ۱۰:۳۱)۔ 
فلپیوں ۳:۱۳ ۔ ۱۴ وچ اِنج آکھدا اے ،  ” سُنو بھراوو! میرا ایہہ شک نئیں پئی پھڑ چُکیا ہاں ،سگوں اِنج کرداہاں پئی جیہڑیاں شیواں پِچھے رہ گئیاں نیں ، اوہناں نوں بھُل کے ،اگانہہ دیاں شیواں ول ودھیا ہویا ۔نشانی ول بھجیا جانداہاں ،تاں پئی اوہ انعام پاواں ،جیہدے لئی خُدا نے مینوں مسیح یسوع وچ اُتے سدیا اے۔“  خُدا نے سانوں  اوہ شیواں بھُلن لئی آکھیا ، جیہڑیاں گزرے دِناں وچ ،ساڈے پِچھے ہیگیاں نیں ،تے اوہناں شیواں تیک اَپڑیے جیہڑیاں اَگے ہیگیاں نیں ۔ سانوں لازمی طور اُتے ساڈے کم وَل دھیان دینا چاہی دااے ۔ساڈے چنگے کم یاں غلطیاں دے اَڈ ، سانوں لازمی طور اُتے اوہناں شیواں نوں بھُلنا چاہی دااے جیہڑیاں ساڈے پِچھے رہ گئیاں نیں تے اوہناں شیواں تیک اَپڑن دی ہمت کرنی چاہی دی اے ،جیہڑیاں اَگے ہیگیاں نیں تے اپنے کم وَل دھیان دینا چاہی دااے ۔ ایہہ مقصد یسوع مسیح نوں پھڑ کے اوہدے اُتے ایمان رکھ کے اوہدی مرضی دی سیوا کرنی اے ۔
اسیں بوہت اَدھورے ہیگے آں ، ایس لئی اسیں ڈِگ پواں گے ،جدوں سانوں پتہ لگدااے پئی ساڈا بند ن للچایا جاندااے ۔ایس لئی خُدا وَل ویکھن تے ایمان رکھن نال ،اسیں سارے گھاٹے تے بدیاں مکا سکدے آں ۔جدوں یسوع مسیح نے یوحنا کولوں بپتسمہ لیا تے سولی اُتے مرگیا ،ساڈے سارے پاپ اوہدے اُتے لدے گئے سَن ۔جدوں اوہ جی اُٹھن راہیں ساڈا مکتی داتا بن گیا سی ،سانوں نویاں حیاتیاں دِتیاں گئیاں سَن ،اوہدے اُتے ساڈے عقیدے دا شکرہووے۔ایس لئی ، سانوں لازمی طور اُتے اوہناں ساریاں شیواں نوں مکاؤنا چاہی دااے،جیہڑیاں ساڈے پِچھے  ہیگیاں نیں ، تے اوہناں شیواں تیک اَگے پوہنچنا چاہی دااے جیہڑیاں اگانہہ ہیگیاں نیں تے اپنے کم وَل ودھنا چاہی دااے ۔
 
 
پاک رُوح نال بھری اِک حیاتی قائم کرن لئی
 
سانوں  لازمی طور اُتےاوہناں شیواں وَل ودھنا چاہی دااے جیہڑیاں اگانہہ ہیگیاں نیں تے وڈے کم وَل اگانہہ ودھنا چاہی دااے۔میَں آس رکھداہاں ،تسیں ساریاں بیتیاں گلاں بھُل سکدے او ، جِنی چھیتی ہو سکدا اے، جے اوہ تہانوں تنگ کردیاں نیں ۔بوہت سارے کم ہیگے نیں ،جیہڑے ساڈے گھاٹیاں دے سبب نئیں کیتے جا سکدے ،پر اوہناں دی کوئی لوڑ نئیں ہیگی ،ایس لئی پئی جیہڑا خاص ہیگا اے ،آؤن والے دیہاڑیاں وچ پیا ہویا اے ۔جویں آؤن والے دیہاڑے خاص ہیگے نیں ،سانوں لازمی طور اُتےاپنی بادشاہی  ایمان نال یسوع مسیح دے حوالے کرنی چاہی دااے تے اوہدے ولوں اَگوائی پاؤنی چاہی دااے ۔سانوں لازمی طور اُتے،اوہنوں فیصلہ کرن دینا چاہی دااے ،اسیں کویں آؤن والے دیہاڑیاں وچ جیوندے رہواں گے تے کیہ کراں گے مطلب اے اوہنوں کِنج خوش کراں گے ۔
 
 
سانوں چیلیاں وانگر حیاتی بسرکرنی چاہی دااے
 
اسیں پاک رُوح نال بھری اک حیاتی بسرکرسکدے آں صرف جے اسیں پاپ دی معافی اُتے ،اپنے ایمان وچ پکے ہیگے آں ۔ ایہدی بڑی لوڑ ہیگی اے ۔ آؤ اسیں  ۲ ۔ تیمتھیس ۲:۱ ۔ ۱۰   نوں ویکھیے ،  ” ایس لئی سُن میرے پُتر!تُوں او س فضل توں جیہڑا یسوع مسیح وچ ہیگا اے پکیا ں ہوجا۔تے جیہڑیاں گلاں تُوں بوہتیاں گواہاں اَگے میرے کولوں سنیاں نیں اوہناں نوں ایہو جیہے کھرے بندیاں دے حوالے کر جیہڑے دوجیاں نوں وی سکھاؤن دے لائق ہون ۔ مسیح یسوع دے چنگے سپاہی وانگر میرے نال دُکھ سہہ۔ سپاہی جدوں لڑائی نوں جاندااے ،اپنے آپ نوں جگ دے معاملیاں وچ نئیں پھساؤندا ،تاں پئی اپنے بھرتی کرن والے نوں خوش رکھے ۔ کُشتی دے مقابلے وچ لڑ ن والا وی جے اوہنے باقاعدہ مقابلہ نئیں کیتا ہووے تے اوہنوں انعام نئیں مِلدا ۔جیہڑا زمین دار محنت کردااے پیداوار دا حصہ پہلوں اوسے نوں مِلنا چاہی دااے ۔ جو کُجھ میَں آکھداہاں اوہدے تےدھیان کر ایس لئی پئی خُداوند تینوں ساریاں گلاں سمجھاوے گا ۔ یسوع مسیح نوں چیتے رکھ جیہڑا مویاں وچوں جی اُٹھیا اے تے داؤد دی پیڑھی وچوں ہیگااے ۔ میری اوس خوشخبری دے مطابق جیہدے لئی میَں بدکار وانگر دُکھ سہنداواں ،ایتھوں تیک پئی قیدی ہیگا واں پر خدا دا کلام قید وچ نئیں ہیگااے ۔ ایسے سبب توں میَں چُنے ہوئے لوکاں لئی سب کُجھ سہندواں ،تاں پئی اوہ وی اوس مکتی نوں جیہڑی یسوع مسیح وچ ہیگی اے ، ہمیش دے جلال دے نال پاؤن ۔“
بالکل جویں پولُس نے تیمتھیس نوں آکھیا ، پاک رُوح وی سانوں آکھدااے ، ”  تُوں اوس فضل توں جیہڑا مسیح یسوع وچ ہیگااے ، پکا ہو جا ، تے جیہڑیاں گلاں تُوں بوہتے گواہاں دے اَگے میرے کولوں سُنیاں نیں اوہناں نو ں ایہوجیہے کھرے بندیاں دے حوالے کر جیہڑے ہوراں نوں وی سکھاؤن دے لائق ہون ۔ “
”  تُوں اوس فضل توں جیہڑا مسیح یسوع وچ ہیگااے ، پکا ہو جا ۔ “ ایتھے فضل وچ پکے ہون دا مطلب اے پئی سانوں اوہدے اُتے ایمان رکھن تے اوہنوں پھڑی رکھن نال پانی تے رُوح دی خوشخبری اُتے اپنے ایمان نوں پکیا ں کرنا ایں ۔ یسوع مسیح ایس جگ وچ اپنے بپتسمے نال ساڈے سارے پاپاں نوں اپنے اُتے لین لئی آیا ،سولی اُتے مرگیا، جی اُٹھیا تے ساڈا مکتی داتا بن گیا ۔ ایہدا مطلب ہیگا اے پئی سانوں خُدا دے فضل وچ پکیا ہونا چاہی دااے تے اوہدا شکر ادا کرنا چاہی دااے۔ خُدا نے سانوں بچایا تے ایس لئی سانوں خُدا دی بخشش وانگر ایمان لیا کے مکتی نوں قبول کرنا چاہی دااے ۔ایہہ پاپاں توں معافی دی مکتی ہیگی اے ۔ مونہہ ہنیرے ہر دیہاڑے دیاں دعاواں کرن یاں گرجے بناؤن لئی پیسے دین نال ، ایہدا کوئی تعلق نئیں ہیگا اے ۔ایہہ ساریاں شیواں مکتی پاؤن لئی نیکی توں بوہتا نقصان کردیاں نیں ۔
پاپ دی معافی دے راہیں ساڈی مکتی دا مطلب ایہہ ہیگا اے پئی یسوع مسیح نے ، ساڈے کماں توں ہٹ کے ،ساڈے سارے پاپاں نوں چُکن لئی بپتسمہ لیا سی ، تے فیر ساڈیاں ساریاں بھیڑیاں کرتوتاں نوں مکاؤن لئی سولی اُتے مرگیا ۔اوہ سانوں ساڈے سارےپاپاں توں بچاؤن لئی جی اُٹھیا سی ۔پادری  سچ دی ایس خوشخبری اُتے ایمان رکھن نال اپنے پاپاں توں معافی پاؤندے نیں ، جویں جگ دے لوکیں معاف ہوندے نیں ۔ کوئی وی جیہڑا یسوع مسیح اُتے اپنے سارے دل نال اِنج ایمان رکھدااے ، پاپ توں معافی پاؤندااے ۔ ایس لئی اسیں مکتی دے فضل اُتے یقین رکھ سکدے آں تے اپنے ایمان نوں پکیاں کر سکدے آں ۔
جے اسیں پاک رُوح نال بھری اک حیاتی چاؤہندے آں ، سانوں لازمی طور اُتےپانی تے رُوح دی خوشخبری اُتے اپنے ایمان نوں پکیا ں کرنا چاہی دااے ۔ ساڈیاں جندڑیاں وچ ایہو جیہے میدان ہیگے نیں ،جتھے اسیں ناکام ہو جاندے آں تے اسیں ماڑے پَے جاندے آں ۔ ایس لئی سانوں مکتی دے فضل وچ پکیا ں ہونا چاہی دااے ۔ ہر ویلے جدوں اسیں ناکام ہوندے آں ، سانوں اپنے آپ نال گل کردیاں ہویاں اپنے ایمان دی پُن چھَن کرنی چاہی دی اے ، ” خُدا نے مینوں پانی تے رُوح دی خوشخبری نال بچایا ۔یسوع نے پانی تے رُوح نال میرے سارےپاپاں نوں معاف کر دتا ۔“اسیں ایس خوشخبری اُتے ایمان رکھن نال راستباز بن جاندے آں تے اپنے آپ نوں پاک رُوح دی بھرپوری رکھن دے راہیں تگڑے کردے آں ۔ اسیں اپنے سارے پاپاں توں بچائے گئے ساں تے پانی تے رُوح دی خوشخبری اُتے ایمان رکھن نال تگڑے بن گئے آں ۔اسیں اپنے ایمان نال برکتاں والے لوک بن گئے آں۔
پولُس نے آکھیا ،  ”ایس لئی تسیں کھاوو یاں پیوویاں جو کُجھ کروسب خُدا دے جلال لئی کرو۔ “ (۱ ۔ کرنتھیوں ۱۰ ۔ ۳۱)۔ایہدی بوہت لوڑ ہیگی اے ۔ ایہدا مطلب ہیگا اے پئی سانوں لازمی طور اُتےخُدا لئی جندڑیاں نوں حاضر کرنا چاہی دااے ۔” تسیں کھاوو یاں پیوو۔ “سانوں اوہدا کم کرن لئی خُدا لئی کھانا ،پیناتے تگڑیاں ہونا چاہی دااے۔سانوں خوشخبری دی منادی کرن لئی اپنی صحت لئی چنگیاں شیواں کھانیاں چاہی دیاں نیں ۔
 ” کوئی سپاہی جدوں لڑائی نوں جاندااے ،اپنے آپ نوں جگ دے معاملیاں وچ نئیں پھساؤندا ،تاں پئی اپنے بھرتی کرن والے نوں خوش رکھے ۔ “ (۲ ۔ تیمتھیس  ۲:۴)۔تہانوں خوشخبری دی منادی کرن لئی پاک رُوح نال بھری اک حیاتی بسرکرنی چاہی دی اے ۔اسیں اک کھری حیاتی بسر کر سکدے آں جدوں اسیں خوشخبری دی منادی کرن لئی حیاتی بسر کردے آں ۔ سارے جیہڑے ایس طرحاں اک کھری حیاتی بسرکردے نیں پاک رُوح نال  بھرے ہوئے نیں ۔ سانوں ساریاں نوں  پاک رُوح نال بھریاں حیاتیاں لئی ہتھ پیر مارنے چاہی دے نیں ۔ ایتھوں تیک پئی ہدیے ، جیہڑے تسیں اپنی بوہت محنت نال کمائے ، خوشخبری لئی ورتے جانے چاہی دے نیں ۔
 جے تسیں پاک رُوح نال بھری اک حیاتی قائم کرنا چاؤہندے او ، تہانوں اپنے آپ نوں خُداوند لئی حاضر کرنا چاہی دااے ، اوہدی سیوا کرنی اے ۔ خوشخبری لئی اپنے پیسے ورتنے نیں تے خُدا نال اپنیاں ساریاں خوشیاں تے غمیاں ونڈنیاں نیں ۔ جے اسیں ایس طرحاں دی حیاتی بسر کرنا چاؤہندے آں ، سانوں لازمی طور اُتے خوشخبری دی سیوا کرن لئی پکی مرضی نال ایمان وچ جیوندے رہنا چاہی دااے ۔
بوہتیاں  لوکاں نے  حالے تیک اپنے آپ لئی حیاتی بسر کیتی اے ۔اوہناں کندھاں بنائیاں نیں تے اپنی جائیداد نوں اپنے آپ لئی ،اپنے آپ دے مالک بن کے اکٹھیاں کیتااے ۔پر ،ہُن سانوں خُدا لئی جیوندے رہنا اے ۔سانوں لازمی طور اُتے اپنا اِکو اِک والی خُدا نوں سمجھنا اے ۔ خُداوند آکھدااے، ” کوئی سپاہی جدوں لڑائی نوں جاندااے ،اپنے آپ نوں جگ دے معاملیاں وچ نئیں پھساؤندا ، تاں پئی اپنے بھرتی کرن والے نوں خوش رکھے ۔ “  اک چنگے سپاہی دی جندڑی بسر کرن دا مطلب ،قانون ،قاعدے وچ رہنا اے ۔ خُداوند ساڈے لئی ساڈے مسئلے حل کردا اے ،رکھوالی کردااے تے ساڈی اَگوائی کردااے ،جے اسیں اوہدے لئی کھرے سپاہیاں وانگر جندڑی بسرکردے آں ۔اوہ سانوں پہلاں خُدا دی بادشاہی تے اوہدی راستبازی نوں لبھن لئی آکھدااے (متی ۶ : ۳۳)۔
خُدا دے کلام وچ رتی وی جھوٹ نئیں ہیگا اے ۔جے اسیں اوہدے اُتے عمل کردے آں ، اسیں اوہدے کلام دے سچ دا تجربہ کراں گے ۔پر یاد رکھو پئی ،پہلے تہانوں  لازمی طور اُتےاپنے دل وچ پاک رُوح دی بھرپوری رکھنی چاہی دی اے۔ پاک رُوح دی بھرپوری دے اَڈ کوئی بندہ اپنا دلی تخت خُدا دے حوالے نئیں کر سکدا ۔فیر ، پاک رُوح دی بھرپوری نال اک بندہ خُدا نوں اپنا دلی تخت دے سکدااے تے ایس طرح پاک رُوح دی بھرپوری دا تجربہ کر سکدا اے تے دلوں خوش تے راضی رہ سکدااے ۔
پاک رُوح دی بھرپوری تہاڈے لئی سچ ثابت ہووے گی جے تسیں صرف پانی تے رُوح دی خوشخبری نوں سمجھدے تے ایمان رکھدے او ۔ جے تسیں پاک رُوح دی بھرپوری وچ رہنا چاؤہندے او تے برکتا ں بھری حیاتی بسرکرنا چاؤہندے او ،تہانوں خُدا نوں بادشاہ جان دیاں ہویاں اوہدی سیوا کرنی چاہی دی اےتے اوہدی بادشاہی دے فائدے لئی حیاتی بسرکرنی چاہی دی اے ۔فیر تسیں پاک رُوح نال  بھرجاووگے تے فیر تہاڈا دل نکونک بھرجاوےگا تے تہاڈی حیاتی دولت نال بھر جاوےگی ،جویں ای تسیں خُدا بادشاہ ،دے پُتر بنن دی برکت پاووگے ۔
میَں پیغام دتا اے ،جیہدے نال لوکاں نے خُداوند اُتے ایمان رکھ کے پاپ توں مکتی تے پاک رُوح دی بھرپوری پا ئی اے ،اوہناں نو ں پاک رُوح نال  بھری  حیاتی بسر کرنی چاہی دی اے۔میَں پاک رُوح نال بھری ہوئی حیاتی بارے دسیا اے ،تے کھول کے دسیا اے پئی کویں ایس طرحاں دی حیاتی قائم رکھی جا سکدی اے ۔ میَں ایہہ وی کھول کے دسیا اے پئی ایمان نال تہانوں لازمی طور اُتےاپنے تخت خُداوند دے حوالے کرنے چاہی دے نیں تے ایمان نال تہانوں لازمی طور اُتے اوہدی سیوا کرنی چاہی دی اے تے پاک رُوح نال بھری ہوئی حیاتی قائم رکھنی چاہی دی اے۔
اک واری فیر ، کسے لئی جنہے پاک رُوح دی بھرپوری پائی اے ، نویں سریوں جمنااخیری نئیں ہیگا اے ۔ اوہنوں پاک رُوح نال بھری حیاتی بسرکرنا جاری رکھنا چاہی دااے۔سانوں لازمی طور اُتے جاننا تے ایمان لیاؤنا چاہی دااے پئی ساڈیاں رُوحاں تے بدن صرف برکت بھرے ہو سکدے نیں ،جے اسیں ایہو
جیہی حیاتی بسر کردے آں ۔
ایس طرحاں دی حیاتی بدنی جندڑی نئیں ہوندی ۔ایہہ صرف اودوں ہوندی اے جدوں اسیں خُداوند نوں  دلوں اپنا والی سمجھدے آں تے اپنے دل وچ اوہنوں اُچی تھاں اُتے بٹھاؤندے آں ۔ خُدا نے سانوں بچایا تے سانوں پہلاں ای پاک رُوح نال  بھری حیاتی ،مطلب اے ، خوشخبری دی سیوا کرنی والی حیاتی دی نعمت دتی اے ۔ اوہنے سانو ں اپنا کم کرن لئی ،کم تے رُتبہ وی دتا ،ایس طرح اسیں پاک رُوح نال بھری حیاتی قائم کر سکدے آں۔
اِنج کرن لئی تہانوں اپنے آپ نوں حاضر رکھنا چاہی دااے تے اوہدے لئی  حیاتی بسر کرنی چاہی دااے۔ایس سوہنی خوشخبری دی منادی کر کے اوہدی سیوا کریے ۔ فیر تہاڈے دل پاک رُوح نال بھرجان گے ، تے خوشی تے فضل تہاڈے وچوں چالو ہون گے ۔ اوہدے واپس آؤن دیہاڑے  اُتے ،تسیں فخر نال خُدا دے  اَگے کھلو کے تے اوہدے ولوں نعمت پاکے برکت پاووگے ۔ تہانوں تے مینوں پاک رُوح نال  بھری حیاتی دی وڈیائی کرنی چاہی دی اے۔سانوں ایس طرحاں دی حیاتی بسرکرن لئی  ایمان نال ہتھ پیر مارنے چاہی دے نیں ۔ایس طرح پاک رُوح نال بھری حیاتی قائم کیتی جاندی اے ۔
کیہ تسیں پاک رُوح نال بھری حیاتی بسر کرن لئی اپنے دلاں دے تخت اُتوں ہتھ چُک لَے نیں ؟ میَں آس رکھدا ہاں پئی تسیں اوہنوں اپنے دلاں وچ  اُچی تھاں اُتے بٹھاووگے ۔تہانوں لازمی طور اُتے پاک رُوح نال بھری حیاتی بسر کرن دی آس رکھنی چاہی دی اے۔ فیراِنج  اوہ تہانوں برکت دیوے گا تاں پئی تسیں پاک رُوح نال بھری حیاتی بسر کر سکو۔