Studia o Przybytku

Ołtarz do Kadzenia

 
Ołtarz kadzenia został wykonany z drewna akacjowego i był kwadratowy, miał łokieć (45 cm:1,5 stóp) zarówno długości i szerokości, a 2 łokcie wysokości. Umieszczony w Miejscu Świętym ołtarz kadzenia pokryty był w całości złotem, a wokół niego uczyniono złotą listwę. Pod listwą umieszczono cztery złote pierścienie, przez które przewleczono drążki służące do noszenia. Na tym ołtarzu do kadzenia nie można było używać nic innego oprócz świętego oleju do świętego namaszczania i kadzidła wonnego (Księga Wyjścia 30:22-25).
Ołtarz do kadzenia był miejscem ofiarowania Bogu kadzidła modlitwy. Ale zanim zaczniemy modlić się przy ołtarzu kadzenia, musimy najpierw dowiedzieć się, czy jesteśmy w stanie się modlić do Boga przy tym ołtarzu, czy nie. Ten, kto chce być w stanie się modlić do świętego Boga, musi najpierw stać się bezgrzesznym poprzez zmycie grzechów poprzez wiarę. Aby to zrobić, trzeba oczyścić się ze wszystkich grzechów poprzez wiarę w całopalenie i kadź.
Bóg nie słyszy modlitw grzeszników (Księga Izajasza 59:1-3). Dlaczego? Ponieważ Bóg przyjmuje tylko tych, którzy zostali obmyci ze wszystkich swoich grzechów, wierząc w ewangelię wody i Ducha. Ponieważ Bóg zmył wszystkie nasze grzechy przez prawdę zamanifestowaną w błękitniej, purpurowej i karmazynowej nici oraz w skręconym bisiorze. Innymi słowy, Bóg z przyjemnością wysłuchuje tylko modlitw sprawiedliwych (Księga Psalmów 34:15, I List Piotra 3:12).