Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-10. Dlaczego Jezus złożył Siebie w ofierze na Krzyżu?

Ofiara Jezusa była za nasze grzechy, które zostały zabrane przez Jego chrzest. Dał nam Swoje ciało, aby zapłacić za nasze grzechy, abyśmy mogli zostać uwolnieni od kary za wszystkie nasze grzechy.
Musimy wiedzieć, że Jezus został ochrzczony w Jordanie, aby zabrać wszystkie nasze grzechy. Musimy wierzyć, że Jezus umarł na Krzyżu z tego powodu.
Gdyby Jezus nie został ochrzczony, zanim został ukrzyżowany i gdyby nie umarł na Krzyżu, wszystkie nasze grzechy pozostałyby nietknięte. Dlatego musimy wierzyć w chrzest i krew Jezusa. Ponieważ Jezus jest Synem Bożym, ofiarnym Barankiem, został złożony w ofierze, aby zmyć wszystkie nasze grzechy.
Wszyscy powinniśmy wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym, że został ochrzczony, aby zabrać wszystkie grzechy świata, i został ukrzyżowany za nasze grzechy. Jezus został ochrzczony, aby zabrać wszystkie nasze grzechy, a następnie został ukrzyżowany, abyśmy my, grzesznicy, mogli zostać zbawieni od wszystkich naszych grzechów i uwolnić się od kary.