Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-15. Czy odkupienie grzechów jest dane raz na zawsze, czy stopniowo?

Jest ono nam dane raz na zawsze, ponieważ Jezus zgładził grzechy raz na zawsze, kiedy przyjął chrzest jeden raz, i został osądzony jeden raz. Powiedział, jak zapisano w Ewangelii Mateusza 3:15: “Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość.”
W Ewangelii Jana 1:29 Jan Chrzciciel powiedział: “Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”, a w Ewangelii Jana 19:30 Jezus rzekł: “Wykonało się”
W Liście do Hebrajczyków 10:9-18: “Następnie powiedział: Oto przychodzę, abym spełniał twoją wolę, o Boże. Znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga; Oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. A poświadcza nam to także Duch Święty. Bo powiedziawszy najpierw: Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan: Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach; Potem dodaje: A ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech.”
Chrzest i krew Jezusa natychmiast wymazały wszystkie grzechy świata.