Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-21. Kto jest heretykiem w Biblii?

Heretyk to ten, kto ma grzech w swoim sercu, wierząc w Jezusa. W Liście do Tytusa 3:11 zapisano: “Wiedząc, że taki człowiek jest przewrotny i grzeszy, i sam siebie osądza”
Jezus wziął wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest, ale heretyk nie wierzy w tę błogosławioną ewangelię wody (chrzest Jezusa, chrzest odkupienia), która jest łaskawym darem Bożym, ale raczej osądza samego siebie jako grzesznika, odrzucając doskonałe zbawienie.
Biblia nazywa tych ludzi “heretykami”, którzy wierzą w Jezusa, ale sami siebie osądzają jako grzeszników (List do Tytusa 3:11). Musicie się zastanawiać, czy jesteście heretykiem, czy nie. Jeśli wierzycie w Jezusa, ale wciąż nazywacie siebie grzesznikiem, to nie znacie duchowej prawdy ewangelii wody i Ducha.
Jeśli wierzycie w Jezusa, ale nadal uważacie się za beznadziejnych grzeszników, to jesteście heretykami. Oznacza to, że myślicie, że prawdziwa ewangelia wody i Ducha jest zbyt bezsilna, aby zmyć wszystkie wasze grzechy i uczynić was Jego dziećmi. Jeśli jesteście jednymi z tych ludzi, a mianowicie heretykami, którzy wyznają grzechy każdego dnia przed Bogiem dla przebaczenia i przyznajecie, że nadal jesteście grzesznikami, musicie poważnie przemyśleć swoją wiarę.
Jak możecie nadal być grzesznikami, kiedy Jezus zabrał wszystkie wasze grzechy? Dlaczego wciąż staracie się spłacić dług, kiedy Jezus już się nim zajął jako dar dla was? Jeśli nalegacie na spłacenie długu samodzielnie, jesteście heretykami, ponieważ wasza wiara różni się od tej, którą dał Bóg. Każdy chrześcijanin, który wierzy w Jezusa, ale nie narodził się ponownie, jest heretykiem. Musicie znać prawdę. Bóg zabrał wszystkie grzechy świata, a jeśli ignorujecie Jego zbawienie, jesteście heretykami.
Heretyk to ten, który sam siebie nazywa grzesznikiem, innymi słowy, osądza samego siebie. Czy myślicie, że to możliwe, że Święty Bóg uzna grzesznika za swoje dziecko? Jeśli nazywacie siebie grzesznikiem, podczas gdy wierzycie w Świętego Boga, jesteście heretykami. Aby nie zostać heretykiem, musicie wierzyć w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu jako zbiór prawd.
Możecie zostać zbawieni tylko wtedy, gdy uwierzycie w jedno i drugie jednocześnie: w chrzest Jezusa i w Jego krew.