Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-29. Byłem pewien, że zbawiła mnie wiara w Jezusa. Byłem w pokoju z przekonaniami w moim sercu. Ale teraz jestem zdezorientowany państwa przesłaniami. Czy powinienem wierzyć w Jego chrzest i Jego Krzyż, aby się zbawić?

Jeśli nie wierzycie w chrzest Jezusa, z pewnością macie grzech w sercu. Apostoł Jan powiedział: “Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy” (I List Jana 1:8). Jeśli mówicie, że nie macie grzechu, nawet gdy rzeczywiście macie grzech, ponieważ nie wierzycie w chrzest Jezusa, jest to akt sprzeciwu wobec własnego sumienia i tego, że nie ma w was prawdy. Przekonanie o zbawieniu pojawia się, gdy otrzymujemy przebaczenie grzechów i otrzymujemy Ducha Świętego jako dar, wierząc w chrzest Jezusa i Krzyż.
Apostoł Paweł powiedział: “...innej ewangelii, która nie jest inną...” (List do Galacjan 1:6-7). Nic poza ewangelią wody i Ducha, którą Apostołowie otrzymali od Jezusa i głosili ludziom, nie może zbawić nas od wszystkich naszych grzechów. Jeśli nie wierzymy w ewangelię wody i Ducha, którą głosili apostołowie, z pewnością nadal mamy w sobie grzech.
Jak moglibyśmy żyć z przekonaniem o zbawieniu, skoro wciąż mamy w sobie grzech? Kiedy dobrze zachowujemy się przed Bogiem, jesteśmy pewni, że mamy w sobie radość i przekonanie o zbawieniu, podczas gdy brakuje nam przekonania i boimy się ciężaru grzechu w naszych sercach, kiedy grzeszymy. Jest to zbawienie oparte na naszych własnych myślach i emocjach, ale nie takie, które Bóg pochwala. Zbawienie oparte na własnych myślach polega na stopniowym uświęcaniu się przez codzienne błaganie o przebaczenie grzechów.
Ci, którzy wierzą w to fałszywe zbawienie, myślą, że w końcu pewnego dnia zostaną zbawieni, jeśli będą prowadzić święte życie, prosząc Boga o przebaczenie każdego dnia i przestrzegając prawa czynami. Mimo to nadal są grzesznikami, jeśli nie złożyli swoich grzechów na Jezusie przez wiarę w Jego chrzest.
Zbawienie, które Bóg spełnił, jest doskonałym zbawieniem, które mówi nam, że Jezus zabrał wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest od Jana w Jordanie i wymazał je na Krzyżu.
Dlatego apostoł Jan powiedział: “Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.” (I List Jana 1:9). Jeśli wszystkie nasze grzechy nie zostały przebaczone przez ewangelię wody i Ducha, bo o niej nie wiedzieliśmy, to musimy wyznać przed Panem, że nadal jesteśmy grzesznikami, chociaż wierzymy w Niego, i wiemy, że jesteśmy przeznaczeni na piekło za nasze grzechy, których nie można zmyć bez ewangelii wody i Ducha, bez względu na to, jak mały jest ten grzech. To jest prawdziwe wyznanie grzechu. Kiedy wyznajemy grzechy w ten sposób, ewangelia wody i Ducha zmywa od razu wszystkie nasze grzechy i czyni nas sprawiedliwymi.
“Oto teraz czas pomyślny” (II List do Koryntian 6:2). Każdy, kto słyszy i wierzy w ewangelię chrztu Jezusa i Krzyża, jest zbawiony od wszystkich swoich grzechów, staje się sprawiedliwym i ma silną wiarę, tak że zawsze jest gotowy do wejścia w Królestwo Niebieskie, kiedykolwiek przyjdzie Pan. Nasze przekonania, doktryny i teologia nie mogą nas zbawić od wszystkich naszych grzechów. To są po prostu sprytne sztuczki, które diabeł włożył w myśli ludzi. Powinniśmy powrócić do ewangelii wody i Ducha i otrzymać prawdziwe zbawienie Jezusa od grzechów w naszych sercach. To znaczy kochać Jego i Jego pracę.