ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းကောင်း သီချင်းများ

"ထာဝရဘုရားအား အသစ်သောသီချင်းကို ဆိုကြလော့။ အံ့ဘွယ်သော အမှုတို့ကို ပြုတော်မူပြီ။ လက်ျာလက် တောနှင့် သန့်ရှင်းသောလက်ရုံးတော်သည် ကိုယ်တော်အဘို့ ကယ်တင်ခြင်း၊ အမှုကို ပြုလေပြီ"(ဆာလံ ၉၈း၁)။

ဒုတိယမွေးခြင်းခံသောခရစ်ယာန်များကသာလျှင် ဘုရားသခင်ပြု‌တော်မူသောအံ့သြဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများ သိကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြည့်စုံစွာကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်လက်ခံနိုင်လောက်သော စားသား သို့မဟုတ် သီ ချင်းများကို မည်သူမည်ဝါကမျှ ဖွဲ့ဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ လောကအပြစ်များမှရွေးနုတ်ကယ်တင်ခြင်းခံရသော သူများသာလျှင် အသစ်သောသီချင်းများကို သင်ယူနိုင်ကြသည် (ဗျာဒိတ် ၁၄း၃)။

ဤတွင် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရသောခရစ်ယာန်အားလုံးအတွက် အသစ်သောသတင်းကောင်းသီချင်းကို ကျွန်ုပ် တို့တင်ပြထားသည်။ ဤဝိညာဥ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝသောသီချင်းများသည် မူရင်းဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် အမြန်ဆုံးအသစ်သောသီချင်းများကို ထည့်သွင်းပါမည်။

ဘာသာစကား
 • Let it spread

  • သီကုံးသူ The New Life Mission
  • စာရေးဆရာ The New Life Mission
  ရမှတ်ကြည့်ပါ JPG PDF
 • ချီးမွမ်းခြင်းနားထောင်ပါ
 • ဗီဒီယို
 • Waiting for the Lord

  • သီကုံးသူ The New Life Mission
  • စာရေးဆရာ The New Life Mission
  ရမှတ်ကြည့်ပါ JPG PDF
 • ချီးမွမ်းခြင်းနားထောင်ပါ
 • ဗီဒီယို
 • Coronation of Jesus Christ

  • သီကုံးသူ The New Life Mission
  • စာရေးဆရာ The New Life Mission
  ရမှတ်ကြည့်ပါ JPG PDF
 • ချီးမွမ်းခြင်းနားထောင်ပါ
 • ဗီဒီယို
 • The Lord is Our Provider

  • သီကုံးသူ Minwoo Kim
  • စာရေးဆရာ Jihye Kim
  ရမှတ်ကြည့်ပါ JPG PDF
 • ချီးမွမ်းခြင်းနားထောင်ပါ
 • ဗီဒီယို
 • Power of the Word

  • သီကုံးသူ The New Life Mission
  • စာရေးဆရာ The New Life Mission
  ရမှတ်ကြည့်ပါ JPG PDF
 • ချီးမွမ်းခြင်းနားထောင်ပါ
 • ဗီဒီယို