Search

Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 19-2] Chỉ Có Người Công Chính Mới Có Thể Trông Chờ Trong Hy Vọng Ngày Đấng Christ Trở Lại (Khải huyền 19:1-21)

Chỉ Có Người Công Chính Mới Có Thể Trông Chờ Trong Hy Vọng Ngày Đấng Christ Trở Lại
(Khải huyền 19:1-21)
 
Trong đoạn trước đây, chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời sẽ đưa những tai họa đáng sợ của Ngài đến thế gian này như thế nào. Trong đoạn này, chúng ta thấy Đấng Christ và quân đội vinh dự của Ngài chống lại và chiến thắng quân đội của Anti-christ, quăng Con thú và những đầy tớ của hắn vào hồ lửa, giết hết quân còn lại của Anti-christ với lưỡi kiếm là Lời ra từ miệng Chúa, và cuối cùng kết thúc hoàn toàn cuộc chiến đấu của Ngài với Sa-tan. 
Nội dung của đoạn này có thể chia thành ba chủ đề chính: 1) những tín đồ đã thăng thiên ngợi khen Đức Chúa Trời vì đang đem sự đoán phạt những tai họa lớn đến với thế giới này; 2) Tuyên bố về sự xảy đến của tiệc cưới Chiên con; và 3) Sự ngự xuống từ Thiên đàng của Chúa cùng với quân đội của Đức Chúa Jêsus Christ. 
Tất cả chúng ta phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời chắc chắn và sẽ sớm làm trọn mọi thứ mà Ngài đã nói với chúng ta qua Sách Khải huyền. 
 
 
Sự Đoán Phạt Của Đức Chúa Trời!
 
Những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh và nhờ đó được trở thành dân sự của Đức Chúa Trời qua đức tin sẽ ngợi khen Ngài vì đã cứu họ khỏi mọi tội lỗi của thế gian. Chúng ta hãy đọc từ câu 3-5: 
Hê-bơ-rơ 9:27 nói với chúng ta, “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét,” Con người sẽ bị đoán xét trước mặt Đức Chúa Trời một lần, nhưng sự tuyên án của sự đoán xét này là cuối cùng và sẽ không thay đổi. Nói cách khác, với sự đoán xét duy nhất của mỗi người vì tội lỗi của anh/chị ấy, Đức Chúa Trời sẽ thực hiện sự đoán xét đời đời của Ngài bằng cách quăng những tội nhân vào trong hồ lửa cháy bừng bừng cho đến đời đời. Đấy là tại sao Kinh thánh nói với chúng ta rằng, “khói của nó bay lên đời đời.” 
Một số người có thể nghĩ và nói rằng, “Một khi bạn chết, đó là sự kết thúc.” Nhưng đây là ý nghĩ riêng của con người, chứ không phải của Đức Chúa Trời. Vì mỗi người đều có một thân xác lẫn một linh hồn, cho nên dù người ta có tin nơi Đức Chúa Trời hay không, theo bản năng họ đều biết rằng Đức Chúa Trời hiện có, và rằng sớm hay muộn họ đều sẽ bị đoán xét vì tội lỗi của họ trước mặt Ngài. 
Vì lĩnh vực linh hồn của người ta có tồn tại, nên họ biết rằng Đức Chúa Trời vẫn tồn tại, mặc dù không được chính mắt thấy. Những lĩnh vực có thể nhìn thấy bằng mắt xác thịt không tồn tại mãi mãi, nhưng sự tồn tại đời đời của lĩnh vực lẽ thật không thể nhìn thấy bằng mắt của chúng ta. Chỉ nghĩ đến tiền bạc của cải vật chất và chỉ theo tham lam theo đuổi sự vật chất không thể là lý do để làm người; mục đích thật của con người là để bước vào trong lĩnh vực phước hạnh đời đời bởi hiểu biết Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo của cả vũ trụ, đồng thời bởi biết và tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh do Ngài ban cho. 
Chúng ta không chỉ phải biết những điều Đức Chúa Trời đã nói với chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải tin nơi đó nữa. Chúng ta không được kết thúc nơi hỏa ngục bởi chỉ tin cậy nơi ý nghĩ riêng của chúng ta mà thôi. Trước khi đối diện với sự đau khổ đời đời vì tội lỗi của chúng ta, chúng ta phải được tha thứ mỗi tội lỗi của chúng ta và nhận được sự sống đời đời bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh do Chúa Jêsus ban cho trong khi hiện đang ở trên đất này. 
Đối với mọi người, cuộc sống trên đất này thật quá ngắn ngủi. Cũng như mặt trời mọc và lặn mỗi ngày, hành trình ngắn ngủi của cuộc đời chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc, như thể chúng ta đã chạy như một con sóc trên cái cối xay. Cho dù bạn đã sống một trăm năm, bạn cũng không thể thực sự nói rằng bạn đã sống thật lâu. 
Nếu bạn trừ ra những chu kỳ không đáng kể trong cuộc sống mỗi ngày của bạn, như thời gian bạn ngũ, ăn, đi vệ sinh, và làm những việc tầm thường như thế, với khoảng thời gian cả cuộc đời bạn, chắc chắn bạn sẽ còn lại rất ít thời gian. Trong lúc bạn nhìn thấy những việc mà bạn đã nhìn thấy từ khi mới sanh, và trong lúc bạn gặp gỡ những người mà bạn đã từng gặp, thì tóc của bạn đã hoàn toàn bạc trắng, và thình lình bạn thấy rằng bạn đang đối diện với sự cuối cùng của bạn. 
Lý do duy nhất tại sao cuộc đời tín đồ chúng ta không vô nghĩa là bởi vì chúng ta, đã được sanh ra trong thế gian này, được gặp Chúa, Đấng đã đến với chúng ta qua Nước và Thánh linh, đã tin nơi Ngài, và đã nhận được sự tha mọi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta thật là may mắn và biết ơn! Nếu không phải nhờ Chúa, Đấng đã đến với chúng ta qua Nước và Thánh linh thì tất cả chúng ta đáng bị vào hồ lửa đời đời và chịu đau khổ nơi đó. 
Khi nào mà tôi nghĩ về điều này, tôi vẫn còn sợ, và tôi cảm tạ Chúa một lần nữa. Hỏa ngục, nơi hiện có bởi vì Sa-tan, là nơi kinh khủng nhất, là nơi vô cùng đau đớn đến nổi người ta ước thà được chết, nhưng không thể chết. Đó là một nơi mà lửa và diêm cháy bừng bừng đời đời. 
Để hiểu biết Phúc âm Nước và Thánh linh do Chúa Jêsus ban cho cách đúng đắn, và để nhờ đó nhận được Đức Thánh Linh, người đó trước nhất phải gặp gở đầy tớ của Đức Chúa Trời, là những người đã gặp được Phúc âm Nước và Thánh linh và là những người đã được tái sanh. Sống như một Cơ-đốc-nhân, bất cứ ai muốn tìm câu trả lời đối với câu hỏi được tái sanh bởi Phúc âm Nước và Thánh linh và nhận được Đức Thánh Linh có thể giải quyết tất cả bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. 
Kinh thánh nói với chúng ta rằng Thánh linh của Đức Chúa Trời là sự ban cho đối với tất cả những ai nhận được sự tha tội bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh (Công Vụ 2:38). Chỉ có những người có Đức Thánh Linh trong lòng họ bởi đã được tha thứ mọi tội lỗi của họ qua đức tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh mới có thể nói rằng họ có đức tin đúng đắn nơi Chúa Jêsus, và chỉ những người có đức tin này mới có thể vào trong Nước Đức Chúa Trời (Giăng 3:5). Một người được phước hạnh hay bị bất hạnh phụ thuộc vào việc người đó có nhận được sự tha tội bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh không. 
 
 
Được Mặc Áo Gai Mịn, Sáng Láng, Tinh Sạch 
 
Những người nghĩ về tương lai của họ và muốn giải quyết vấn đề tha thứ tội lỗi hiện tại của họ là những người khôn ngoan và được phước. Mặc dù người này có thể đang sống một cuộc sống như người thâu thuế, đầy những sự bất toàn, nhưng nếu anh/chị ấy đã tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh và nhận được sự tha tội và Đức Thánh Linh vào trong lòng, thì người này đã sống một cuộc sôáng thành công nhất. 
Khải huyền 19:4-5 nói, “Hai mươi bốn trưởng lão cùng bốn con sanh vật bèn mọp xuống thờ lạy Đức Chúa Trời, là Đấng ngồi trên ngôi, mà rằng: A-men, A-lê-lu-gia! Lại có tiếng từ ngôi đến rằng: Hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn, đều hãy ngợi khen Ngài!”
Ở đây, cụm từ “kính sợ Ngài” có nghĩa là tiếp nhận Lời của Đức Chúa Jêsus Christ vào trong lòng và sống theo sự dẫn dắt của Ngài. Chỉ có những người đã được tha thứ tội lỗi của họ mới có thể nhìn thấy và ngợi khen Đức Chúa Trời trong Nước Thiên đàng. Nhưng những người chưa được nhận sự tha tội, họ sẽ bị đốt cháy đau đớn trong nơi hỏa ngục và nguyền rủa Đức Chúa Trời.
Hãy tiếp tục với câu “Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ).”
Ở đây nói rằng sứ đồ Giăng đã nghe được tiếng ngợi khen, giống như tiếng đám đông vô số người, như tiếng nhiều dòng nước và tiếng sấm dữ. Tiếng này không gì khác hơn là tiếng của những người đã nhận được sự tha tội hợp lại nhau và ngợi khen Đức Chúa Trời. Bài hát ngợi khen này, trước nhất để ngợi khen Đức Chúa Trời vì đã cho phép họ ở dưới sự cai trị của Đức Chúa Trời toàn năng, để được Ngài cầm quyền, và để sống với Ngài trong sự vinh hiển. Mọi điều này đã khiến các tín đồ đầy sự mừng rỡ vui vẻ và dâng sự vinh hiển lớn cho Đức Chúa Trời. Vì thế, họ không thể không ngợi khen lớn rằng, “Chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài.” 
Thứ hai, các tín đồ tiếp tục trong sự ngợi khen của họ: “Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ).” Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa rằng: như Ngài đã hứa với nhân loại, Chúa Jêsus sẽ trở lại thế gian này, cưới những người đã nhận được Đức Thánh Linh bởi tin nơi Ngài, bởi được tái sanh, và Ngài sẽ sống và ở với họ đời đời. 
Đám cưới là sự hiệp nhất giữa cô dâu và chú rể. Nói cách khác, khi Chúa Jêsus trở lại đất này, Ngài sẽ chỉ tiếp nhận và sống với những người đã được tái sanh bởi Nước và Thánh linh. Và nó có nghĩa rằng Ngài sẽ xây dựng Vương Quốc Ngàn Năm và Trời mới Đất mới của Ngài để sống với các tín đồ cho đến đời đời. Cuộc sống vinh hiển của các cô dâu với Chú Rể này thật to lớn hơn cả diễn tả. Chỉ nghĩ về điều đó thôi, lòng chúng ta đã đầy sự vui vẻ. 
Khi thế giới mà Đức Chúa Jêsus Christ sẽ cai trị xảy đến, những cô dâu của Ngài sẽ vô cùng hạnh phúc, hơn cả những lời có thể diễn tả. Họ sẽ vui mừng thế nào khi họ được Người Chăn Tốt Lành trị vì? Vì Đức Chúa Jêsus Christ là Chú Rể của sự tốt lành, vì thế sự cai trị của Ngài chắc chắn tốt lành và trọn vẹn. Ngài sẽ cai trị Nước Thiên đàng. 
 
 

Phúc Âm Duy Nhất Có Thể Làm Cho Bạn Có Đủ Tiêu Chuẩn Để Vào Thiên Đàng 

 
Để một người nhận được Đức Thánh Linh và vào Thiên đàng, anh/chị ấy phải chỉ tin nơi Báp-tem và huyết của Chúa Jêsus. Bởi vì Chúa chúng ta đã đến thế gian này để cứu tất cả tội nhân khỏi tội lỗi của họ, bởi gánh những tội lỗi đó của con người trên mình Ngài, Ngài đã phải chịu Báp- tem bởi Giăng. Bởi nhận Báp-tem của Ngài, Chúa Jêsus đã phải chịu đóng đinh trên Thập tự giá thay cho chúng ta, chịu đoán phạt vì mọi tội lỗi của chúng ta, đã sống lại từ cõi chết và trở thành Chúa của sự cứu rỗi đời đời đối với những người tin. 
Chúa này sẽ trở lại thế gian, nhận lấy dân sự của Ngài, là những người đã trở thành cô dâu của Ngài qua đức tin, và sống với họ đời đời. Những người đã trở thành cô dâu của Ngài bấy giờ sẽ sống với Chúa trong một trái đất mới, một ơn phước tuyệt vời và vinh hiển cho các cô dâu. Những con cái đã được cứu của Đức Chúa Trời sẽ dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Jêsus Christ bằng cách ngợi khen Ngài đời đời. Những người này, là những người được trị vì bởi Đức Chúa Trời sẽ vui mừng trong sự hạnh phúc của họ. Và vì sự vui mừng này, họ sẽ dâng mọi sự vinh hiển cho Chú Rể. 
Cả nhân loại đang chờ đợi sự kiện này từ khi sáng thế. Sự kiện này được làm trọn khi Chúa Jêsus trở lại, cất những người đã nhận được Đức Thánh Linh lên và sống với họ. Đức Chúa Trời đã tạo dựng một thế giới mới cho con người và đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta tồn tại vì điều này, và vì điều này chúng ta đã được sanh ra trong thế gian. 
Như phân đoạn chính nói với chúng ta, “vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ).” Đức Chúa Trời đã mặc cho những người tin Chúa Jêsus áo gai mịn tinh sạch. Nói cách khác, những người tin nơi Lời này, nhận được sự tha tội và lòng họ trở nên trắng như tuyết. 
Như vậy, những cô dâu của Đức Chúa Jêsus Christ đã được chuẩn bị trước với Phúc âm Nước và Thánh linh. Bởi nghe và tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh trong khi ở trên đất này, một người có thể được tái sanh là cô dâu của Đức Chúa Jêsus Christ. Đức tin này là điều khiến bạn trở nên cô dâu của Đấng Christ, và đức tin này là điều làm cho bạn đủ điều kiêản để vào Thiên đàng. 
 
 
Những Người Chờ Đợi Trong Hy Vọng
 
Phân đoạn chính nói với chúng ta rằng, “Phước cho những người được gọi để dự tiệc cưới Chiên Con!” Những người đã nhận được sự tha tội nên sống với loại đức tin nào? Những cô dâu đã gặp Chú Rể Jêsus và đang sống trong sự vinh hiển phải sống cuộc sống đức tin và hy vọng, trông mong ngày hiệp mặt với Chú Rể này. 
Vì thế giới trở nên ngày càng tối tăm hơn, nên vẫn còn hy vọng cho các cô dâu đã được cứu. Hy vọng này không gì khác hơn là chờ đợi ngày Đức Chúa Jêsus Christ, đã dự bị sẵn Trời mới Đất mới cho cô dâu của Ngài, sẽ trở lại để đem họ đi. Sau đó Chú Rể sẽ phục sinh tất cả các cô dâu của Ngài, và ban cho họ sự sống đời đời. Thế giới mà Chú Rể và các cô dâu sẽ sống đời đời là một nơi không có điều ác, không có tội lỗi, và không thiếu gì cả. Đây là tại sao chúng ta, những người đã nhận được sự tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta sống với đức tin và hy vọng như thế. 
Đặc biệt, những cô dâu hiện đang sống trong thời kỳ hiện tại, cũng có nhiều sự bất toàn về xác thịt. Nhưng như I Cô-rinh-tô 13:13 nói với chúng ta rằng, “Nhưng bây giờ chỉ còn có ba điều đức tin, hy vọng và tình yêu, nhưng điều trọng hơn hết là tình yêu thong” bởi vì Chú Rể đã yêu những cô dâu của Ngài, nên Ngài sẽ tẩy đi mọi tội lỗi của họ với Báp -tem của Ngài và đón nhận họ như là những cô dâu trọn vẹn của Ngài. 
Thế giới này đang đi đến sự chấm dứt cuối cùng của nó và trong nó không còn hy vọng nào nữa. Nhưng cho dù mọi thứ đang di chuyển gần hơn với sự hủy diệt, thì các cô dâu phải sống cuộc sống với hy vọng đặc biệt. Thời gian làm tròn hy vọng này hiện nay đang gần kề với chúng ta. Hiện nay cả thế giới đang ở trong sự nguy hiểm sụp đổ từ những cơn động đất. Ngày mà mọi người trong thế gian này biến mất như những con khủng long tuyệt chủng của thời kỳ cổ xưa đang gần kề. Thế giới này sẽ sụp đổ cách đột ngột. 
Tuy nhiên, các cô dâu có hy vọng, vì khi thời gian đến, thân thể của các cô dâu sẽ được đổi mới thành thân thể trọn vẹn, và họ sẽ sống với Chúa, Chú Rể của họ, cho đến đời đời. Vì thế, các cô dâu phải giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh cách trung tín hơn nữa cho người thế gian trong thời đại này. 
 
 

Chúng ta tin nơi Lời lẽ thật của Đức Chúa Trời! 

 
Chúa Jêsus nói với chúng ta trong Giăng 3:5 rằng, “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.” Vậy thì Phúc âm Nước và Thánh linh là gì? Trước hết, Kinh thánh nói với chúng ta rằng, “Nước” tượng trưng cho Báp-tem của Chúa Jêsus cách rõ ràng, và tượng trưng cho sự cứu rỗi (I Phi-e-rơ 3:21).
Khi Chúa Jêsus 30 tuổi, Ngài đã đến với Giăng, người làm Báp -tem cho dân I-sơ-ra-ên tại sông Giô-đanh. Chúa Jêsus nói với chúng ta rằng Giăng Báp-tít là đại diện cho nhân loại và là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cuối cùng của thời Cựu ước. Gặp gỡ Giăng, Chúa Jêsus đã nhận Báp-tem của Ngài từ ông, là điều đã làm trọn mọi sự công chính của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 3:15, 11:11-14). Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận là của lễ đời đời mà qua đó tất cả tội lỗi của thế gian được chuyển sang Ngài. 
Hiện thân của Chúa Jêsus qua Đức Thánh Linh, Báp-tem, huyết và sự chết trên Thập tự giá, sự sống lại và sự thăng thiên của Ngài – tất cả mọi điều này là công việc của Đức Thánh Linh. Khi một người tin rằng Chúa Jêsus đã đến thế gian này và đã làm mọi tội lỗi của anh/chị ấy sạch đi một lần đủ cả qua Nước và Thánh linh, thì anh chị ta mới có thể trở thành một người công chính, sạch tội, và là một cô dâu của Đấng Christ. Điều này không phải là điều được thành lập bởi những ý tưởng của con người, nhưng nó đến từ ý tưởng của chính Đức Chúa Trời. 
Sự thật là Nước, Huyết và Đức Thánh Linh là ba thành phần chủ yếu cho sự cứu con người ra khỏi tội lỗi, và hoàn toàn không thể thiếu một điều nào trong những điều này. Kinh thánh nói chi tiết điều này cách rõ ràng trong I Giăng đoạn 5. Phân đoạn này nói với chúng ta rằng Nước, Huyết và Đức Thánh Linh là ba thành phần trong một, và sự cứu rỗi khỏi tội lỗi của chúng ta không thể trọn vẹn và được chấp thuận nếu thiếu bất cứ điều nào trong những điều này. 
Khi chúng ta biết và tin nơi lẽ thật này, sự cứu rỗi trọn vẹn là tin nơi ba điều này – đó là, Nước, Huyết và Đức Thánh Linh – thì chúng ta có thể nhận biết và tiếp nhận tình yêu của Chúa Jêsus, là tình yêu đã cứu chúng ta, và vì thế lòng chúng ta chắc chắn hoàn toàn sạch tội. Kinh thánh hứa với chúng ta trong Công vụ 2:38 rằng, “Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.” 
Vậy thì, Lời này là Lời gì mà khiến chúng ta có thể nhận được Đức Chúa Trời? Đây không gì khác hơn là Lời của Báp-tem Chúa Jêsus (nước). Lời của huyết Ngài trên Thập tự giá (huyết) và Lời của việc Ngài là Đức Chúa Trời, của sự sống lại và thăng thiên (Đức Thánh Linh). Lời cứu rỗi này thực sự đã được tiên tri trong sách của Môi-se và các tiên tri khác của Cựu ước, đã được hoàn thành và làm chứng trong cả bốn sách Phúc Âm của Tân ước. Cũng vậy, “sự cứu rỗi đời đời được lập tức làm trọn,” là điều được chép chi tiết trong sách Hê-bơ-rơ, làm chứng cho sự công chính của Đức Chúa Trời nhiều lần, là điều chúng ta đã nhận qua đức tin của chúng ta. 
Mặc dù mỗi người ở trong thế giới tội lỗi này đang sống cuộc sống xác thịt, thiếu mất Đức Chúa Trời, nhưng anh/chị ấy phải nhận được sự tha tội do Đức Chúa Trời ban cho, và sống cuộc sống bởi đặt hy vọng của anh/chị ấy nơi Thiên đàng. Đây là món quà của Đức Chúa Trời mà Ngài đã ban cho nhân loại. Tất cả chúng ta phải nhận lấy ân điển ban cho chúng ta cách nhưng không này. Bởi tin nơi Lời rằng Chúa chúng ta sẽ trở lại, xây dựng Nước mới của Ngài, và để cho chúng ta sống nơi đó, đấy là hy vọng thật sự của chúng ta. Chúng ta phải sống với hy vọng này, và đây là điều tôi tin chắc nhất. 
Bạn có biết tội lỗi trong thế gian này lan tràn như thế nào không? So sánh với thời lũ lụt của Nô-ê, tội lỗi của thời đại này lan tràn hơn nhiều. Trong thời Nô-ê, nhìn thấy tư tưởng của loài người luôn luôn xấu xa, Đức Chúa Trời đã quyết định hủy diệt thế giới đầu tiên với lũ lụt, Ngài đã phán bảo Nô-ê xây một con thuyền lớn, và cứu những ai vào trong con thuyền này bởi tin nơi Lời Ngài. 
Mặc dù Đức Chúa Trời đã nói rằng Ngài chắc chắn sẽ đoán phạt thế gian với nước, nhưng chỉ gia đình 8 người của Nô-ê tin nơi Lời Ngài. Vì thế họ đã làm con thuyền trên một trăm năm, và vào đó để tránh lũ lụt. Khi họ đã làm như thế, Đức Chúa Trời bắt đầu đổ sự đoán phạt của Ngài trên thế gian đầu tiên. Bầu trời thình lình trở nên tối tăm, và mưa như trút nước bắt đầu đổ xuống. Chỉ trong một giờ, nước có thể lên cao đến tầng thứ ba. Vì thế mưa trong 40 ngày, đã nhận chìm cả thế giới trong nước. 
Cũng như Nô-ê và gia đình ông đã vào trong thuyền bởi tin rằng một thế giới mới sẽ được mở ra, bạn và tôi phải sống trong thời đại này trong hy vọng. Cũng như họ đã xây dựng con thuyền trong một trăm năm bởi vì họ tin nơi Đức Chúa Trời, tôi tin rằng chúng ta cũng phải bền chí và giảng dạy Phúc âm. Đức Chúa Trời phán với Nô-ê rằng “Hãy làm cho chính ngươi một con tàu” (Sáng thế ký 6:14). Lời này nói với chúng ta rằng “để chúng ta bảo vệ đức tin của chúng ta trước hết chúng ta phải dâng mình cho Chúa và giảng dạy Phúc âm.”
Mặc dù những người tái sanh có hy vọng, nhưng không có hy vọng cho những ai không tin nơi Phúc âm. Chỉ có sự thất vọng dành cho những người không tin nơi Phúc âm này. Cho dù người ta có tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh hay không, chúng ta vẫn phải giảng dạy Phúc âm cho họ với đức tin. Thời kỳ hiện nay là thời kỳ mà người ta phải tin nơi Phúc âm thật càng sớm càng tốt. Những người tin nơi Phúc âm mà chúng ta giảng dạy sẽ tìm thấy hạnh phúc, nhưng những người không tin nơi đó sẽ chỉ bị bất hạnh. Những người không tin nơi Phúc âm là những người ngu dại, những người sẽ nhận được sự đoán phạt đời đời của Đức Chúa Trời và bị quăng vào hồ lửa. 
Đừng đánh mất hy vọng của bạn. Nếu người công chính mất đi hy vọng của họ, thì chỉ có sự chết đang chờ đợi họ mà thôi. Nếu chúng ta không có hy vọng, chúng ta sẽ không ham muốn hay thích thú hoặc không có lý do gì để tiếp tục sống nữa. Vì thế chúng ta hãy sống với hy vọng. 
Trong thời đại ngày nay, những người tin nơi Chúa Jêsus và đã được tái sanh là những người thực sự hạnh phúc. Đối với nhân loại, hy vọng duy nhất còn lại của nó là nhâản sự tha thứ tội lỗi – đó là, không có hy vọng nào khác ngoài việc nhận lãnh Đức Thánh Linh. Khi người ta được tha thứ mọi tội lỗi của họ, họ có thể có hy vọng và sống hạnh phúc đời đời, nhưng nếu họ không có hy vọng thì chỉ có sự hủy diệt đang chờ đợi họ, vì họ sẽ không nhận được Đức Thánh Linh. 
Bởi vì tôi đã nhận được sự tha thứ mọi tội lỗi nên tôi có thể sống qua thế giới ngày nay với hy vọng. Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng bạn cũng sẽ sống cuộc sôáng của bạn với hy vọng này. Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ không trói buộc bản thân bạn với những tư tưởng hảo huyền của thế gian, nhưng sống cuộc sống như cô dâu khôn ngoan, yêu thương những anh chị em công chính của bạn, giúp họ đứng vững trong Đấng Christ, không được đánh mất đức tin của bạn, chờ đợi Chú Rể và gặp Ngài khi Ngài đến để đem bạn đi. 
Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã khiến cho chúng ta có thể được sống trong sự vinh hiển của Ngài.