Thuật ngữ Kinh Thánh

Giải thích ngắn gọn một vài thuật ngữ Kinh thánh
- Kết hợp với Phúc Âm của Nước và Thánh Linh


 • Ăn năn
 • Khi một người đi sai lệch khỏi Đức Chúa Trời nhận biết tội lỗi của anh/chị ấy và cảm tạ ơn Chúa Jêsus vì Ngài đã thanh tẩy chúng và quay trở lại với Đức Chúa Trời.

  Tất cả chúng ta là những khối u tội lỗi. Ăn năn thật là chấp nhận lẽ thật sau đây: chúng ta là những tội nhân trước Đức Chúa Trời, chúng ta không thể làm gì hơn là phạm tội trong suốt cuộc sống đời của chúng ta, và sẽ đi đến địa ngục khi chúng ta chết; chúng ta phải nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của chúng ta bởi tin rằng Ngài đến thế gian này để cứu tội nhân như chúng ta, và Ngài đã cất đi tất cả tội lỗi (qua Báp-tem của Ngài), chịu chết và sống lại để cứu chúng ta. Ăn năn thật là từ bỏ tất cả những tư tưởng riêng của chúng ta và trở lại với Đức Chúa Trời (Công vụ 2:38).

  Ăn năn là thừa nhận tội lỗi của chúng ta và quay trở lại với Lời của Đức Chúa Trời, nhận sự cứu chuộc của nước và huyết vào lòng chúng ta.

  Ăn năn thật là chấp nhận chúng ta là tội nhân và tin Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của chúng ta, Đấng giải cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta. Để được cứu và được thanh tẩy tất cả tội lỗi, chúng ta phải ngưng cố gắng làm nên thánh qua công việc riêng của chúng ta, và nhận rằng chúng ta hoàn toàn là những tội nhân trước Đức Chúa Trời và Luật Pháp của Ngài. Kế đến chúng ta phải chấp nhận lẽ thật của sự cứu rỗi của Ngài, phúc âm của Nước và Thánh Linh, mà Chúa Jêsus ban cho chúng ta bởi Báp-tem và Huyết Ngài.

  Tội nhân phải từ bỏ tất cả những suy nghĩ riêng của anh/chị ấy và trở lại với Chúa Jêsus cách hoàn toàn. Chúng ta sẽ được cứu khi chúng ta tin rằng Báp-tem của Chúa Jêsus là để nhận tất cả tội lỗi của chúng ta về phía Ngài.

  Nói cách khác, Báp-tem của Chúa Jêsus, Thập-tự-giá của Ngài và sự sống lại của Ngài đã làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời, sự cứu chuộc tội nhân của Ngài. Chúa Jêsus đến thế gian trong xác thịt, chịu Báp-tem và chịu đóng đinh để thanh tẩy tất cả tội lỗi của chúng ta. Phải tin hoàn toàn trong những điều này và tin rằng Chúa Jêsus đã sống lại để trở thành Cứu Chúa cho những ai tin Ngài là sự ăn năn thật và đức tin đúng.

  Trở lại danh sách