Thuật ngữ Kinh Thánh

Giải thích ngắn gọn một vài thuật ngữ Kinh thánh
- Kết hợp với Phúc Âm của Nước và Thánh Linh


  • Tái sanh/Sanh lại
  • Có nghĩa là 'sanh lần thứ hai'. Một tội nhân được tái sanh và trở nên người công chính khi anh/chị ấy được cứu cách thuộc linh bởi tin vào Báp-tem của Chúa Jêsus và Thập-tự-giá của Ngài.

    Chúng ta có thể tái sanh cách thuộc linh bởi tin vào Báp-tem và huyết của Chúa Jêsus. Người tái sanh là người được thanh tẩy tất cả tội lỗi của họ và "mong ước chờ đợi sự hiện đến của Ngài lần thứ hai".

    Trở lại danh sách