Chúng tôi đang phát hành loạt sách Cơ-đốc của Paul C. Jong hoàn toàn MIỄN PHÍ cho mọi khách. Vui lòng duyệt qua và đăng ký một bản của loạt sách miễn phí ngay bây giờ! Bạn chỉ có thể đăng ký một bản cho mỗi tựa đề sách và tối đa hai tựa đề sách cùng một lúc. Nếu bạn muốn tiếp tục nhận được sách in, hay nếu bạn muốn nhận thêm thêm sách để tặng cho những người chung quanh bạn, bạn cần phải đăng ký cộng tác viên của The New Life Mission với sự phê chuẩn của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp những quyển sách Cơ-đốc miễn phí trong dạng ePub và PDF. Bạn có thể tải những quyển sách này MIỄN PHÍ vào mày vi tính hay thiết bị khác của bạn.

Đối với sách song ngữ, bấm vào đây.

&