Tin tức bằng Video từ Cộng Tác Viên
  • Nếu bạn là một Cộng tác viên muốn tải video của bạn lên “Tin tức bằng Video từ Cộng tác viên", xin tải video của bạn lên YouTube trước hết. Và rồi ấn vào nút “Đường dẫn Video” bên dưới. Bài đăng của bạn sẽ chỉ được xem sau khi chúng tôi phê duyệt.
  • Nếu bạn không phải là cộng tác viên, xin ấn vào nút “Đăng ký Cộng Tác Viên” để đăng ký.
NO. 104
Carlos Rodriguez Mora, Costa Rica
2 Views • 2021-03-01
NO. 103
Gerso Gama, Brasil
266 Views • 2021-02-24
NO. 102
NO. 101
Gerson Elias de Carvalho, Brazil
270 Views • 2021-02-23
NO. 100
Mande Prakash, India
292 Views • 2021-02-20
NO. 99
NO. 98
Gerso Gama, Brazil
292 Views • 2021-02-19
NO. 97
Gerso Gama, Brazil
292 Views • 2021-02-19
NO. 96
Pastor Francisco Vilchez Escobar, Peru
438 Views • 2021-02-13
NO. 95
Huang Ern, Malaysia
552 Views • 2021-02-04
NO. 94
Karley Fidel Ange Z, Côte d'Ivoire
608 Views • 2021-01-28
NO. 93
Huang Ern, Malaysia
646 Views • 2021-01-21